Добавяне на връзка към данни с използване на настройки в библиотека за свързване

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Добавяне на връзка с данни на заявка

Добавяне на връзка към данни за подаване

Общ преглед

Ако създавате няколко шаблони за формуляри, които използват сходни връзки с данни, помислете за използване на файл за връзка с данни, вместо да създавате връзка с данни към външен източник на данни за всеки шаблон за формуляр. По този начин, трябва да актуализирате само една връзка към файл с данни, когато информацията за връзка с данни се промени за набор от сходни шаблони за формуляри. Например когато преместите вашите шаблони за формуляри от тестова производство на мрежата, трябва да актуализирате настройките за връзка на данните само веднъж в библиотека за връзка вместо актуализиране на връзката с данни във всеки шаблон за формуляр. Когато формуляр, базиран на шаблон на формуляр, който използва файл за връзка с данни използва връзка с данни, връзката с данни се актуализира автоматично с новите настройки.

Файл за връзка с данни е XML файл с разширение .xml или .udcx файл, който съдържа информация за връзка за един външен източник на данни. Този файл се съхранява в библиотека за връзка с данни на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007. Файл за връзка с данни се създава от разработчика или чрез превръщането на връзка с данни в съществуващ шаблон на формуляр в файл за връзка с данни, като щракнете върху бутона Конвертиране в диалоговия прозорец Връзки с данни (менюто "инструменти ").

Предимствата на използването на файлове за връзка с данни са:

 • Няколко формуляра да използвате една и съща връзка към файла с данни, така че няма нужда да създавате една и съща връзка с данни от самото начало за всеки шаблон за формуляр.

 • Ако промените местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни, трябва да актуализирате само файла за връзка с данни, а не всеки шаблон на формуляр.

 • Файл за връзка за данни може да съдържа допълнителна информация за удостоверяване, която може да се използва от сървъра, когато потребителят попълва формуляр с помощта на уеб браузър.

 • Формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, които се попълват в браузър, за да се свържете към сървъри на друг домейн само с връзки с данни, използващи файлове за връзка с данни.

Забележка: Microsoft Office InfoPath използва файлове за връзка с данни, които следват универсален връзка с данни версия 2.0 файлов формат. Тази версия е разширен комплект на версия 1.0 файлов формат, използван от Microsoft Office FrontPage и Microsoft Office Excel. InfoPath не може да използва връзка файлове с данни във формат 1.0.

Когато добавяте връзка към данни в шаблон на формуляр с помощта на настройките в библиотека за връзка с данни, можете да създадете вторична връзка към данни в този шаблон за формуляр. В тази връзка с данни се различава от основната връзка с данни, който се създава, когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка с данни. Трябва да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да получите или изпращате данни през основната връзка с данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да добавите връзка към данни във вашия шаблон на формуляр с помощта на настройките, които се съхраняват в библиотека за връзка с данни, трябва следната информация от администратора на сайта:

 • Местоположението на сървъра, който се изпълнява Microsoft Office SharePoint Server 2007, който съдържа сайта, който съдържа библиотеката за връзка с данни

 • Името на файла с данни на връзка в библиотека за връзка за данни, които искате да използвате

 • Дали връзка към файла с данни съдържа настройки за връзка с данни на заявка или връзка към данни за подаване

 • Дали можете да конфигурирате шаблона на формуляр да безопасно да съхранявате резултатите от заявката във формуляра за използване офлайн, ако настройките са за връзка с данни на заявка

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка с данни на заявка

За да добавите връзка към данни във вашия шаблон на формуляр с помощта на настройки в библиотека за връзка, трябва да изпълните следните процедури:

 1. Добавяне на вторична връзка към данни към шаблона за формуляр.

 2. Свържете контроли в заявката и полетата в вторичен източник на данни.

 3. Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни с помощта на правило или бутон.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Търсене на връзки в Microsoft Office SharePoint Serverи след това щракнете върху напред.

 4. На следващата страница на съветника, в списъка на сайта щракнете върху името на сайта на сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007 с библиотеката за свързване.

  Моят сайт не е в списъка

  За да добавите вашия сайт в списъка, направете следното:

  1. Щракнете върху управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Щракнете върху OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 5. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни да видите списък на файлове за връзка с данни, щракнете върху името на файл за връзка за данни, които искате да използвате за тази връзка към данни и след това щракнете върху напред.

 6. В зависимост от настройките на връзката във файла за връзка с данни следващата страница на съветника може да поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър.

  Как да зададете примерни стойности?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Техническа бележка

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 7. Ако искате резултатите от заявката да бъдат налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона за формуляр .

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява резултатите от заявката в шаблона за формуляр. Тъй като данните се съхраняват в шаблона за формуляр, той е достъпен във формуляри, които потребителите попълват, дори ако компютрите им не са свързани към мрежа. Ако получавате важни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 8. Щракнете върху Напред.

  На следващата страница на съветника ще покаже Резюме на настройките за тази връзка към данни.

 9. Въведете описателно име за връзката с данни. Това име ще се появи в списъка Източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни .

 10. За да разрешите формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, за да използвате тази връзка към данни, когато те са отворени, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът е отворен .

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Добавяне на контрола за показване на данните на вашите потребители

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола в шаблона за формуляр.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, което искате да обвържете контролата и след това щракнете върху OK.

Стъпка 3: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни

Ако искате потребителите да извличат данни от тази връзка към данни, след като формулярът се отваря, можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който използва връзка към данни при определени условия, или можете да добавите бутон към вашия шаблон на формуляр, който вашите потребители могат да щракнат, за да използвате връзка за данни та.

Add a rule

Можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, който се изпълнява заявката за връзка с данни, когато условието за правилото е изпълнено. Тази процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от връзката с данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да добавите правило за.

 3. Щракнете върху раздела Данни.

 4. Под проверка и правилащракнете върху правила.

 5. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка действие щракнете върху заявка чрез връзка за данни.

 10. В списъка връзка към данни щракнете върху връзка към данни за заявка, която искате да използвате и след това щракнете върху OK , за да затворите всички диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон, за да използвате заявката за връзка с данни

Можете да добавите контрола на вашия шаблон на формуляр, който потребителите могат да щракнат, когато попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. При щракване върху, този бутон, за да извличате данни от заявката за връзка с данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона контрола във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що сте добавили към вашия шаблон на формуляр.

 5. Щракнете върху раздела Общи .

 6. В списъка действие щракнете върху обновяване.

 7. В полето етикет въведете името, което искате да се показва на бутона във вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец обновяване щракнете върху един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Изберете вторичен източник на данни щракнете върху вторичен източник на данни, който е свързан с връзка към данни за заявка.

 11. Изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за подаване

Ако файла за връзка към данни съдържа настройки за връзка към данни за подаване, можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни на формуляр чрез тази връзка с данни. Когато конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни от формуляра, InfoPath добавя бутон " подаване " от лентата с инструменти стандартни и команда подаване в менюто файл . Можете да конфигурирате опциите за подаване за шаблона за формуляр в диалоговия прозорец Опции на подаване (менюинструменти ). Опциите за подаване са конфигурирани по същия начин, както когато сте добавили вторична връзка към данни, която е връзка към данни за подаване. Намерете връзки към повече информация за добавяне на връзка към данни за подаване към вашия шаблон на формуляр в раздела Вж .

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Търсене на връзки в Microsoft Office SharePoint Serverи след това щракнете върху напред.

 4. На следващата страница на съветника, в списъка на сайта щракнете върху името на сайта с библиотеката за свързване.

  Моят сайт не е в списъка

  За да добавите вашия сайт в списъка, направете следното:

  1. Щракнете върху управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Щракнете върху OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 5. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни да видите списък на файлове за връзка с данни, щракнете върху името на файл за връзка за данни, които искате да използвате за това подаване на връзка с данни и след това щракнете върху напред.

 6. Ако настройките са за връзка към данни за подаване към уеб услуга, InfoPath може да открие кои параметри в уеб услугата могат да получават данни. Можете да конфигурирате връзката към данни за подаване да изпратите всички данни или част от данните в шаблона за формуляр.

  Как?

  1. В списъка параметри щракнете върху параметър, който ще получава данните от формуляра.

  2. За да подадете всички данни във формуляра за този параметър, включително коренния елемент и всички инструкции за обработка, направете следното:

   1. Изберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

   2. За да подадете данните като низ, отметнете квадратчето Подай данните като низ . Обикновено изберете това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчистете това квадратче.

  3. За да укажете поле или група за този параметър, направете следното:

   1. Под Опции на параметърщракнете върху поле или група.

   2. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

   3. В диалоговия прозорец избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете и след това щракнете върху OK.

   4. В списъка включи щракнете върху само текст и дъщерни елементи , за да подадете само съдържанието на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете и съдържанието и избраната група или поле.

  4. Повторете тези стъпки за всеки параметър.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×