Добавяне на връзка към данни с използване на настройки в библиотека за свързване

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Добавяне на връзка към данни за заявка

Добавяне на връзка към данни за подаване

Общ преглед

Ако създавате няколко шаблони за формуляри, които използват сходни връзки с данни, помислете за използване на файл за връзка с данни, вместо да създавате връзка с данни към външен източник на данни за всеки шаблон за формуляр. По този начин, трябва да актуализирате само една връзка към файл с данни, когато информацията за връзка с данни се промени за набор от сходни шаблони за формуляри. Например когато преместите вашите шаблони за формуляри от тестова производство на мрежата, трябва да актуализирате настройките за връзка на данните само веднъж в библиотека за връзка вместо актуализиране на връзката с данни във всеки шаблон за формуляр. Когато формуляр, базиран на шаблон на формуляр, който използва файл за връзка с данни използва връзка с данни, връзката с данни се актуализира автоматично с новите настройки.

Файл за връзка с данни е XML файл с разширение .xml или .udcx файл, който съдържа информация за връзка за един външен източник на данни. Този файл се съхранява в библиотека за връзка с данни на сървър, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007. Файл за връзка с данни се създава от разработчика или чрез превръщането на връзка с данни в съществуващ шаблон на формуляр в файл за връзка с данни, като щракнете върху бутона Конвертиране в диалоговия прозорец Връзки с данни (менюто "инструменти ").

Предимствата на използването на файлове за връзка с данни са:

 • Няколко формуляра да използвате една и съща връзка към файла с данни, така че няма нужда да създавате една и съща връзка с данни от самото начало за всеки шаблон за формуляр.

 • Ако местоположението или настройките на връзката за външен източник на данни се променят, трябва да актуализирате само файла за връзка към данни, а не всеки шаблон на формуляр.

 • Файл за връзка за данни може да съдържа допълнителна информация за удостоверяване, която може да се използва от сървъра, когато потребителят попълва формуляр с помощта на уеб браузър.

 • Формуляри, базирани на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, които се попълват в браузър, за да се свържете към сървъри на друг домейн само с връзки с данни, използващи файлове за връзка с данни.

Забележка: Microsoft Office InfoPath използва файлове за връзка с данни, които следват универсален връзка с данни версия 2.0 файлов формат. Тази версия е разширен комплект на версия 1.0 файлов формат, използван от Microsoft Office FrontPage и Microsoft Office Excel. InfoPath не може да използва връзка файлове с данни във формат 1.0.

Когато добавяте връзка към данни в шаблон на формуляр, използвайки настройките в библиотека за връзка към данни, създавате вторична връзка към данни в този шаблон на формуляр. Тази връзка към данни е различна от основната връзка към данни, която се създава, когато проектирате шаблон на формуляр въз основа на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка към данни. Бихте искали да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да получавате или изпращате данни през основната връзка към данни.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

За да добавите връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, използвайки настройките, съхранявани в библиотека за връзка към данни, ви трябва следната информация от администратора на сайта:

 • Местоположението на сървъра, изпълняващ Microsoft Office SharePoint Server 2007, който съдържа сайта, включващ библиотеката за връзка към данни

 • Името на файла на връзката към данни в библиотеката за връзка към данни, който искате да използвате

 • Дали файлът на връзката към данни съдържа настройки за връзка към данни за заявка или връзка към данни за подаване

 • Дали можете да конфигурирате шаблона на формуляра безопасно да съхранява резултатите от заявката във формуляра за използване офлайн, ако настройките са за връзка към данни за заявка

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за заявка

За да добавите връзка към данни за заявка във вашия шаблон на формуляр, като използвате настройки в библиотека за свързване, трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Добавете вторичната връзка към данни в шаблона на формуляра.

 2. Обвържете контролите със заявката и полетата за данни във вторичния източник на данни.

 3. Конфигурирайте шаблона на формуляра да използва връзката към данни, като използвате правило или бутон.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Търсене на връзка на Microsoft Office SharePoint Server и след това изберете Напред.

 4. На следващата страница на съветника в списъка Сайт щракнете върху името на сайта на сървър, изпълняващ Office SharePoint Server 2007, с библиотеката за свързване.

  Моят сайт не е в списъка

  За да добавите вашия сайт в списъка, направете следното:

  1. Щракнете върху Управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Натиснете OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 5. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни, за да видите списък с файлове за връзка към данни, щракнете върху името на файла за връзка към данни, който искате да използвате за тази връзка към данни и след това изберете Напред.

 6. В зависимост от настройките на връзката във файла за връзка към данни, следващата страница на съветника може да ви поиска да зададете примерни стойности за всеки параметър.

  Как да зададете примерни стойности?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Техническа бележка

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 7. Ако искате резултатите от заявката да бъдат налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона на формуляра.

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява резултатите от заявката в шаблона за формуляр. Тъй като данните се съхраняват в шаблона за формуляр, той е достъпен във формуляри, които потребителите попълват, дори ако компютрите им не са свързани към мрежа. Ако получавате важни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 8. Щракнете върху Напред.

  Следващата страница на съветника ще покаже резюме на настройките за тази връзка към данни.

 9. Въведете описателно име за връзката към данни. Това име ще се появи в списъка Източник на данни в прозореца на задачите Източник на данни.

 10. За да разрешите на формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, да използват тази връзка към данни, когато са отворени, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът се отваря.

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Добавяне на контрола, показваща данните на вашите потребители

 1. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 2. Плъзнете контрола в шаблона на формуляра.

 3. В диалоговия прозорец Свързване на контрола изберете полето, с което искате да обвържете контролата, и след това щракнете върху OK.

Стъпка 3: Конфигуриране на шаблона на формуляра да използва връзката към данни

Ако искате потребителите да извличат данни от тази връзка към данни, след като формулярът се отвори, можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, което използва връзката към данни при определено условие, или да добавите бутон във вашия шаблон на формуляр, върху който вашите потребители могат да щракнат, за да използват връзката към данни.

Добавяне на правило

Можете да добавите правило във вашия шаблон на формуляр, което стартира връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Следващата процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от връзката към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, в която искате да добавите правило.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Проверка и правила щракнете върху Правила.

 5. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето Име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка Действие изберете Заявка, използваща връзка към данни.

 10. В списъка Връзка към данни изберете връзката към данни за заявка, която искате да използвате, и след това щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон за използване на връзката към данни за заявка

Можете да добавите бутон във вашия шаблон на формуляр, върху който вашите потребители могат да щракнат, когато попълнят формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. При щракване този бутон може да извлече данни от връзката към данни за заявка.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що добавихте във вашия шаблон на формуляр.

 5. Изберете раздела Общи.

 6. В списъка Действие щракнете върху Обновяване.

 7. В полето Етикет въведете името, което искате да се появява върху бутона на вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец Обновяване изберете Един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Избор на вторичния източник на данни щракнете върху вторичния източник на данни, който е свързан с връзката към данни за заявка.

 11. Изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за подаване

Ако файлът за връзка към данни съдържа настройки за връзка към данни за подаване, можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра с тази връзка към данни. Когато конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра, InfoPath добавя бутон Подай в лентата с инструменти Стандартни и команда Подай в менюто Файл. Можете да конфигурирате опциите на подаване за шаблона на формуляра в диалоговия прозорец Опции на подаване (меню Инструменти). Опциите на подаване са конфигурирани по същия начин, както когато сте добавили вторична връзка към данни, която е връзка към данни за подаване. Ще намерите връзки към повече информация за добавяне на връзка към данни за подаване във вашия шаблон на формуляр в раздела Вж. още.

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Търсене на връзка на Microsoft Office SharePoint Server и след това изберете Напред.

 4. На следващата страница на съветника в списъка Сайт щракнете върху името на сайта с библиотеката за свързване.

  Моят сайт не е в списъка

  За да добавите вашия сайт в списъка, направете следното:

  1. Щракнете върху Управление на сайтове.

  2. В диалоговия прозорец Управление на сайтове щракнете върху Добави.

  3. В полето URL адрес въведете местоположението на библиотеката за връзка с данни.

  4. В полето Показвано име въведете име за библиотеката за връзка с данни. Това име ще се появи в списъка сайт в съветника за връзка към данни.

  5. Натиснете OK.

  6. Щракнете върху Затвори.

 5. Щракнете върху името на библиотеката за връзка към данни, за да видите списък с файлове за връзка към данни, щракнете върху името на файла за връзка към данни, който искате да използвате за тази връзка към данни за подаване, и след това изберете Напред.

 6. Ако настройките са за връзка към данни за подаване към уеб услуга, InfoPath може да открие кои параметри в уеб услугата могат да получават данни. Можете да конфигурирате връзката към данни за подаване да изпраща всички данни или част от данните в шаблона на формуляра.

  Как?

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметър, който ще получава данните от формуляра.

  2. За да подадете всички данни във формуляра за този параметър, включително коренния елемент и всички инструкции за обработка, направете следното:

   1. Изберете Цял формуляр (XML документ, включително инструкциите за обработка).

   2. За да подадете данните като низ, отметнете квадратчето Подай данните като низ. Обикновено отмятате това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчиствайте отметката от това квадратче.

  3. За да укажете поле или група за този параметър, направете следното:

   1. Под Опции на параметър щракнете върху Поле или група.

   2. Щракнете върху Модифициране изображение на бутон .

   3. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете, и след това изберете OK.

   4. В списъка Включи щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да подадете само съдържанието на полето или групата или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете и съдържанието, и избраната група или поле.

  4. Повторете тези стъпки за всеки параметър.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. На следващата страница на съветника, в полето Въведете име за тази връзка към данни въведете описателно име за тази връзка към подадените данни.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×