Добавяне на връзка към данни към база данни на Microsoft SQL Server

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който запитвания база данни на Microsoft SQL Server. Не можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който подава данни от формуляр към база данни. Ако искате да използвате вторична връзка към данни за подаване на данни на формуляр към база данни, използвайте вторична връзка с данни към уеб услуга, която работи с тази база данни. Намиране на връзки към още информация за добавянето на вторична връзка към данни към уеб услуга, в раздела Вж .

За да добавите вторична връзка към данни към база данни, трябва да направите следното:

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни към шаблона за формуляр    Тази стъпка създава вторичен източник на данни с подходящите полета и групи въз основа на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Можете също да конфигурирате шаблона на формуляр да позволява формуляри, за да използвате тази връзка към данни, когато формулярът се отвори за първи път.

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни    Ако искате вашите потребители да използват тази връзка към данни, след като формулярът се отваря, можете да добавите правило или бутон в шаблона на формуляр да позволява на потребителите да получават данни от тази връзка с данни.

В тази статия

Общ преглед

Преди да започнете

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни

Общ преглед

Когато създавате шаблон на формуляр, който се базира на външен източник на данни, Microsoft Office InfoPath създава основния връзка с данни за този външен източник на данни. След това InfoPath създава основния източник на данни за шаблона за формуляр, въз основа на начина, по който данните се съхраняват във външния източник на данни. Въпреки това източника на външни данни, използвани в основната връзка към данни може да не бъде стойностите, които искате да сложите в контролите в шаблона за формуляр. Тези стойности могат да съществуват в друг външен източник на данни, като например друга база данни на SQL Server. За да получите стойности от друг външен източник на данни, можете да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр.

Вторична връзка към данни е връзка с данни, които добавяте към шаблон за формуляр. Тази връзка към данни може да бъде връзка към данни за заявка или връзка към данни за подаване. Можете да добавите връзка към данни за заявка във вашия шаблон на формуляр само като вторична връзка с данни към база данни на SQL Server. Можете да добавите тази връзка към данни само ако имате нужда от данни от външен източник на данни, не е в основната връзка с данни. Можете да добавяте връзка към данни за подаване към база данни на SQL Server като вторична връзка с данни.

Когато добавите връзка с данни на заявка към база данни, InfoPath създава вторична източник на данни с полета за данни и групи, което съответства на начина, по който данните се съхраняват в базата данни. Тъй като структурата на данните във вторичен източник на данни трябва да съответства на начина, по който данните се съхраняват в таблиците в базата данни, не можете да променяте полета или групи във вторичен източник на данни. Можете да конфигурирате всяка заявка за връзка към данни да записва резултатите, така че потребителите имат достъп до данните, когато техният формуляр не е свързан към мрежа. В зависимост от данните може да искате да покажете резултатите от заявката само когато потребителите са свързани към мрежа.

Забележка относно защитата: Ако използвате вторична връзка с данни за извличане на конфиденциални данни от външен източник на данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните от неразрешена употреба, в случай че компютърът бъде загубен или откраднат. Ако забраните тази функция, данните ще бъдат достъпни само ако потребителят е свързан към мрежата.

Когато добавите връзка с данни на заявка към шаблон за формуляр, по подразбиране формуляри, базирани на този шаблон на формуляр използва връзка с данни, когато те са отворени от потребител. Можете също да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да използва заявката за връзка с данни в една от следните начини:

 • Добавяне на правило    Можете да конфигурирате правилото да използва заявката за връзка с данни, когато настъпи условието в правилото.

 • "Добавяне"    Можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, който потребителите могат да щракнат, за да получите данни с помощта на заявката за връзка с данни.

 • Използване на потребителски код    Ако не можете да добавите правило или бутон, можете да използвате потребителски код за получаване на данни с помощта на заявката за връзка с данни. Използване на потребителски код изисква разработчикът да създаде потребителски код.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да добавите вторична връзка към данни към база данни на SQL Server във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следната информация от администратора на базата данни:

 • Името на сървъра с базата данни, която ще използвате с този шаблон за формуляр.

 • Името на базата данни, която ще използвате с този шаблон за формуляр.

 • Удостоверяване, изисквани от базата данни. Базата данни да използвате или удостоверяване на Microsoft Windows, или удостоверяване за SQL сървър, за да определите как потребителите имат достъп до базата данни.

 • Името на таблицата, съдържаща данните, които искате да изпратите към формуляра. Това е основната таблица. Ако планирате да използвате повече от една таблица в базата данни, ви трябват имената и на тези таблици наследници. Трябва също имената на полетата в таблиците наследници, които имат връзки с полетата в основната таблица.

 • Дали можете безопасно да съхранявате резултатите от заявката във формуляра за използване офлайн.

Най-горе на страницата

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка с данни

 1. В менюто инструменти щракнете върху Връзки с данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете получаване на даннии след това щракнете върху напред.

 4. На следващата страница на съветника щракнете върху база данни (Microsoft SQL Server или Microsoft Office Access само)и след това щракнете върху напред.

 5. На следващата страница на съветника щракнете върху Избор на база данни.

 6. В диалоговия прозорец Избор на източник на данни щракнете върху Нов източник.

 7. В какъв тип източник на данни, който искате да се свържете към списъка щракнете върху Microsoft SQL Serverи след това щракнете върху напред.

 8. В полето име на сървъра въведете името на сървъра с базата данни.

 9. Под идентификационни даннинаправете едно от следните неща:

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на идентификационните данни, използвани в мрежата на Microsoft Windows, щракнете върху Използвай удостоверяването за Windows.

  • Ако базата данни определя кой има достъп въз основа на указаното потребителско име и парола, които получавате от администратора на базата данни, щракнете върху Използвай следното потребителско име и паролаи след това въведете вашето потребителско име и парола в полетата Потребителско име и Парола полета.

 10. Щракнете върху Напред.

 11. На следващата страница на съветника, в списъка Изберете базата данни, която съдържа желаните данни щракнете върху базата данни, която искате да използвате, отметнете квадратчето Свържи с конкретна таблица , щракнете върху името на основната таблица и след това щракнете върху напред .

 12. На следващата страница на съветника, в полето Име на файл въведете име за файла, който съхранява информацията за връзка с данни.

 13. За да запишете тези настройки, щракнете върху Готово.

 14. Добавете всички други таблици, които искате да използвате в заявката за връзка с данни.

  Как?

  1. Щракнете върху Добавяне на таблица.

  2. В диалоговия прозорец Добавяне на таблица или заявка щракнете върху името на дъщерната таблица и след това щракнете върху напред. InfoPath ще се опита да настрои връзките между съвпадащите имена на полета в двете таблици. Ако не искате да използвате предложените релацията, изберете връзката и след това щракнете върху Премахни връзката. За да добавите връзка, щракнете върху Добавяне на връзка. В диалоговия прозорец Добавяне на връзка щракнете върху името на свързаните полета в двете колони и след това щракнете върху OK.

  3. Щракнете върху Готово.

  4. За да добавите допълнителни дъщерни таблици, повторете тези стъпки.

 15. Щракнете върху Напред.

 16. За да направите резултатите от заявката за връзка с данни налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона за формуляр .

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява данните на компютъра на потребителя, когато формулярът използва тази връзка към данни. Ако формулярът е получаване конфиденциални данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 17. Щракнете върху Напред.

 18. На следващата страница на съветника въведете описателно име за тази вторична връзка към данни. Ако искате формулярът автоматично да получава данни, когато формулярът е отворен, поставете отметка в квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът е отворен .

Най-горе на страницата

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляр да използва връзка с данни

Ако искате формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, за да използвате тази връзка към данни, след като потребителят отвори формуляра, можете да добавите правило към шаблона за формуляр, който използва тази връзка към данни при определени условия, или можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, че вашите потребители да к СК да използвате тази връзка към данни.

Add a rule

Можете да добавите правило към шаблона за формуляр, за да получите данни от връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Тази процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от тази връзка към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, която искате да добавите правило за.

 3. Щракнете върху раздела Данни.

 4. Под проверка и правилащракнете върху правила.

 5. В диалоговия прозорец правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка действие щракнете върху заявка чрез връзка за данни.

 10. В списъка връзка към данни щракнете върху връзка към данни за заявка, която искате да използвате и след това щракнете върху OK , за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон

Можете да добавите контрола на вашия шаблон на формуляр, който вашите потребители могат да щракнат, за да получите данни от заявката за връзка с данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона контрола във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що сте добавили към шаблона за формуляр.

 5. Щракнете върху раздела Общи .

 6. В списъка действие щракнете върху обновяване.

 7. В полето етикет въведете името, което искате да се показва на бутона във вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец обновяване щракнете върху един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Изберете вторичен източник на данни щракнете върху вторичен източник на данни, който е свързан с връзка към данни за заявка.

 11. Изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 12. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×