Добавяне на връзка към данни за уеб услуга

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да добавите една или повече вторични връзки към данни във вашия шаблон на формуляр, които могат или да отправят заявки, или да подават данни към уеб услуга.

В тази статия

Общ преглед

Съображения за съвместимост

Преди да започнете

Добавяне на връзка към данни за заявка

Добавяне на връзка към данни за подаване

Общ преглед

Вторична връзка с данни е всяка връзка към данни към външен източник на данни, които добавяте към шаблон за формуляр. В тази връзка с данни се различава от основната връзка с данни, който се създава, когато проектирате шаблон на формуляр, базиран на база данни, уеб услуга или настройки в библиотека за връзка. Можете да добавите вторична връзка към данни само ако не можете да на заявка или изпращате данни през основната връзка с данни.

Когато добавяте вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който заявки за данни, Microsoft Office InfoPath създава вторична източник на данни с полета за данни и групи, който отговаря XML схема на уеб услуга. Тъй като структурата на данните във вторичен източник на данни трябва да отговаря на XML схемата, можете да модифицирате съществуващи полета или групи във вторичен източник на данни. Когато добавяте връзка към данни за подаване към вашия шаблон на формуляр, можете да конфигурирате шаблона за формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите данни от формуляра и конфигуриране на опциите за подаване за формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Не можете да конфигурирате връзката към данни за подаване в шаблон за формуляр, съвместим с браузър, да позволява на потребителите да подават информация за измененията заедно с техните данни от формуляра към уеб услуга, която приема обект Microsoft ADO.NET DataSet. Информацията за изменение се състои от промените, които потребителят прави в данни, съхранявани в база данни. Базата данни използва уеб услуга, за да свързва потребителите към базата данни. ADO.NET може да използва информацията за измененията, за да определи как да актуализира данните в базата данни. Попитайте администратора на уеб услугата дали тя изисква информация за измененията, за да актуализира базата данни. Ако изисква, трябва да проектирате шаблон на формуляр, чиито формуляри могат да бъдат попълнени само чрез използване на InfoPath.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Преди да добавите вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, ви трябва следната информация от администратора на уеб услугата:

 • Местоположението на уеб услугата.

 • Удостоверяване, че уеб услугата използва стил на шифроване "документ/литерал". InfoPath може да използва само уеб услуги със стил "документ/литерал".

 • Името на операцията на уеб услугата, която ще изпраща данни или ще получава данни от формуляри, базирани на този шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за заявка

За да разрешите на потребителите да правят заявки за данни от уеб услуга, използвайки вашия шаблон на формуляр, трябва да направите следните неща в шаблона на формуляр:

 1. Добавете вторична връзка към данни

 2. Конфигурирайте шаблона на формуляра да използва вторичната връзка към данни.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, изберете Получаване на данни и след това Напред.

 4. Под Откъде искате да получавате данните си щракнете върху Уеб услуга и след това изберете Напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата и след това щракнете върху Напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 6. В списъка Избор на операция на следващата страница на съветника щракнете върху операцията на уеб услугата, която връща данни във формуляра, и след това изберете Напред.

 7. Ако съветникът за връзка към данни срещне непознат елемент в схемата на уеб услугата, следващата страница на съветника може да изиска да укажете примерни стойности за всеки параметър, за да определи какви полета или групи да добави в основния източник на данни.

  Как?

  1. Изберете параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху Задай примерна стойност.

  2. В полето примерна стойност въведете стойност, че вашата потребител може да използва за това поле и след това щракнете върху OK.

  3. Повторете тези стъпки за всеки параметър в таблицата параметри и след това щракнете върху напред.

  Технически данни

  Когато конфигурирате връзка с данни към уеб услуга в съветника за връзка към данни, Microsoft Office InfoPath се свързва към уеб услуга и искания за уеб услугата описание език (WSDL) файл. WSDL файлът съдържа схемата, използвана от уеб услуга. Уеб услугата отговаря на искането, като изпраща файла на InfoPath. InfoPath използва информацията в този файл, за да добавите съответните полета и групи към вторичен източник на данни в шаблона за формуляр. Ако InfoPath открие непознат тип елемент в WSDL файла, InfoPath използва примерни данни, за да определи дефиницията на непознат тип елемент и след това добавя съответните полета и групи вторичен източник на данни.

 8. Ако искате резултатите от заявката да бъдат налични, когато формулярът не е свързан към мрежа, отметнете квадратчето Съхрани копие от данните в шаблона на формуляра.

  Забележка относно защитата: Ако отметнете това квадратче съхранява резултатите от заявката в шаблона за формуляр. Тъй като данните се съхраняват в шаблона за формуляр, той е достъпен във формуляри, които потребителите попълват, дори ако компютрите им не са свързани към мрежа. Ако получавате важни данни от тази връзка с данни, може да искате да забраните тази функция, за да защитите данните в случай че компютърът бъде загубен или откраднат.

 9. Щракнете върху Напред.

 10. На следващата страница на съветника въведете описателно име за връзката към данни за заявка.

 11. За да разрешите на формулярите, базирани на този шаблон на формуляр, автоматично да получават данни, когато са отворени, отметнете квадратчето Автоматично изтегляй данните, когато формулярът се отваря.

 12. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

 13. Щракнете върху Затвори.

Стъпка 2: Конфигуриране на шаблона на формуляра да използва вторичната връзка към данни

Когато добавите връзка с данни на заявка към шаблон за формуляр, по подразбиране формулярите, които се базират на този шаблон за формуляр, използват връзката с данни, когато бъдат отворени от потребителя. Можете също да конфигурирате вашия шаблон за формуляр да използва връзката с данни на заявката по един от следните начини:

 • Добавяне на правило    Можете да конфигурирате правилото да използва заявката за връзка с данни, когато настъпи условието в правилото.

 • "Добавяне"    Можете да добавите бутон в шаблона на формуляр, който потребителите могат да щракнат, за да получите данни с помощта на заявката за връзка с данни.

 • Използване на потребителски код    Ако не можете да добавите правило или бутон, можете да използвате потребителски код за получаване на данни с помощта на заявката за връзка с данни. Използване на потребителски код изисква разработчикът да създаде потребителски код.

Добавяне на правило

Можете да добавите правило в шаблона на формуляра, за да получите данни от връзката към данни за заявка, когато условието за правилото е изпълнено. Следващата процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр и че сте конфигурирали контрола във вашия шаблон на формуляр да показва данните от тази връзка към данни.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Щракнете двукратно върху контролата, в която искате да добавите правило.

 3. Изберете раздела Данни.

 4. Под Проверка и правила щракнете върху Правила.

 5. В диалоговия прозорец Правила щракнете върху Добавяне.

 6. В полето Име въведете име за правилото.

 7. За да зададете условие, когато трябва да се изпълнява правилото, щракнете върху Задаване на условиеи въведете условието. Правилото ще се изпълни, когато настъпи условието. Ако не зададете условие, правилото ще се изпълнява, когато потребителят промени стойността в контролата и след това преминава неговата курсора извън контролата.

 8. Щракнете върху Добавяне на действие.

 9. В списъка Действие изберете Заявка, използваща връзка към данни.

 10. В списъка Връзка към данни изберете връзката към данни за заявка, която искате да използвате, и след това щракнете върху OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Добавяне на бутон

Можете да добавите бутон във вашия шаблон на формуляр, върху който потребителите могат да щракнат, за да получат данни от връзката към данни за заявка. Следващата процедура предполага, че сте създали връзка към данни за заявка за вашия шаблон на формуляр.

 1. Ако шаблонът за формуляр има множество изгледи, щракнете върху име на изглед в менюто изглед , за да отидете в изгледа с контролата, където искате да се показват данните от вторичен източник на данни.

 2. Ако прозорецът на задачите Контроли не се вижда, щракнете върху Още контроли в менюто Вмъкване или натиснете клавишите ALT+I, C.

 3. Плъзнете бутона във вашия шаблон на формуляр.

 4. Щракнете двукратно върху бутона, който току-що добавихте във вашия шаблон на формуляр.

 5. Изберете раздела Общи.

 6. В списъка Действие щракнете върху Обновяване.

 7. В полето Етикет въведете името, което искате да се появява върху бутона на вашия шаблон на формуляр.

 8. Щракнете върху Настройки.

 9. В диалоговия прозорец Обновяване изберете Един вторичен източник на данни.

 10. В списъка Избор на вторичния източник на данни щракнете върху вторичния източник на данни, който е свързан с връзката към данни за заявка, и след това изберете OK, за да затворите всички отворени диалогови прозорци.

 11. За да тествате промените, щракнете върху Визуализация на лентата с инструменти Стандартни или натиснете CTRL+SHIFT+B.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзка към данни за подаване

За да позволите на потребителите да подават формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр, към уеб услуга, първо добавяте вторична връзка към данни във вашия шаблон на формуляр, който подава данни и след това конфигурирате шаблона на формуляра да позволява на вашите потребители да подават своите данни.

Стъпка 1: Добавяне на вторична връзка към данни

 1. В менюто Инструменти щракнете върху Връзки към данни.

 2. В диалоговия прозорец Връзки с данни щракнете върху Добавяне.

 3. В съветника за връзка към данни щракнете върху Създаване на нова връзка към, щракнете върху Подаване на данни и след това върху Напред.

 4. Под Как искате да подадете данните си изберете Към уеб услуга и след това щракнете върху Напред.

 5. На следващата страница на съветника въведете местоположението на уеб услугата, където вашите потребители ще подават своите данни, и след това щракнете върху Напред.

  Забележка: Ако искате да търсите уеб услуга с помощта на универсално описание, откриване и интегриране (UDDI) сървър, щракнете върху Търсене в UDDI, въведете URL адреса на UDDI сървъра, който искате да търсите, задайте дали искате да търсите по доставчик или услуга, която се предоставя, въведете ключова дума за търсене и след това щракнете върху търсене. Уеб услуги, които отговарят на вашата ключова дума за търсене ще се появи в списъка с резултатите от търсенето . Изберете уеб услугата, която искате да използвате и след това щракнете върху OK.

 6. В списъка Избор на операция щракнете върху операцията на уеб услуга, която ще получава данните от формуляра, и след това изберете Напред.

 7. На следващата страница на съветника, за да изберете кои данни във формуляра да подадете за всеки параметър в уеб услугата, направете едно от следните неща:

  Изпращане на данните в поле или група

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметър щракнете върху Поле или група.

  3. Щракнете върху Модифициране Изображение на бутон .

  4. В диалоговия прозорец Избор на поле или група щракнете върху полето или групата, чиито данни искате да подадете, и след това изберете OK.

  5. В полето Включване щракнете върху Само текст и дъщерни елементи, за да подадете само данните в това поле и дъщерните елементи на полето или групата, или щракнете върху XML поддърво, включително избрания елемент, за да подадете името на полето, данните в полето и дъщерните елементи в избраната група или поле.

  Подаване на всички данни във формуляра

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  Подаване на данните като низ

  1. В списъка Параметри щракнете върху параметъра на уеб услугата, който ще получава данните от формуляра.

  2. Под Опции на параметъризберете целия формуляр (XML документ, включително инструкции за обработка).

  3. Поставете отметка в квадратчето Подай данните като низ.

   Забележка: Обикновено отмятате това квадратче, за да подадете цифрово подписани данни. В повечето случаи изчиствайте отметката от това квадратче.

  Техническа бележка за обектите ADO.NET DataSet

  Ако уеб услугата изисква обект ADO.NET DataSet, изберете dataset възел, когато конфигурирате тази връзка към данни. Ако използвате някакъв друг тип възел за връзка към данни за уеб услуга, която изисква обект ADO.NET DataSet, подаването няма да бъде успешно.

 8. Щракнете върху Напред.

 9. На следващата страница на съветника въведете име за връзката към данни за подаване.

 10. Проверете дали информацията в раздела Резюме е правилна и след това щракнете върху Готово.

 11. Щракнете върху Затвори.

След като добавите вторичната връзка към данни за подаване, трябва да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра, използвайки тази връзка към данни за подаване.

Стъпка 2: Разрешаване на подаване в шаблона на формуляра

Когато конфигурирате шаблона на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни от формуляра, InfoPath добавя бутон Подай в лентата с инструменти Стандартни и команда Подай в менюто Файл на формуляра. Можете също да персонализирате опциите на подаване за вашия шаблон на формуляр по следните начини:

 • Променете текста, който се появява върху бутона Подай и командата Подай.

 • Променете клавишната комбинация за бутона Подай и командата Подай.

 • Създайте персонализирани съобщения, които да показвате на вашите потребители, когато подават своите формуляри.

 • Задайте дали след като формулярът е изпратен, той да остане отворен, да се затвори, или да се отвори друг празен формуляр.

 • В менюто инструменти щракнете върху Опции за подаване.

 • В диалоговия прозорец Опции на подаване отметнете квадратчето Разреши на потребителите да подават този формуляр, изберете Изпращане на данните на формуляра на единствено местоназначение и след това в списъка щракнете върху Уеб услуга.

 • В списъка Избор на връзка към данни за подаване щракнете върху името на връзката към данни за подаване към уеб услугата, която създадохте в предишните стъпки.

  1. За да промените името на бутона подаване , който се появява на лентата с инструменти стандартни и командата подаване , която се появява в менюто файл , когато потребителите попълват формуляра, въведете новото име в полето надпис в диалоговия прозорец Опции на подаване .

   Съвет: Ако искате да присвоите на клавишна комбинация на този бутон и команда, въведете амперсанд (&) преди знака, който искате да използвате като клавишна комбинация. Например за да присвоите ALT + B като клавишна комбинация за бутона и командата подаване , въведете по & даване.

 • Ако не искате хората да използват командата подаване или бутона подаване в лентата с инструменти стандартни , когато попълват вашия формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай Подай елемент от менюто и бутона на лентата с инструменти за подаване .

  1. По подразбиране след като потребителите подадат формуляр, InfoPath запазва формуляра отворен и показва съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден. За да промените това поведение по подразбиране, щракнете върху Разширении след това направете едно от следните неща:

   • За да затворите формуляра или създаване на нов празен формуляр, след като потребителят подаде попълнения формуляр, щракнете върху желаната опция в списъка след подаване .

   • За да създадете персонализирано съобщение, за да укажете дали формулярът е успешно подаден, поставете отметка в квадратчето Използвай персонализирани съобщения и след това въведете вашите съобщения в полетата при успех и при неуспех .

    Съвет: Използвайте съобщение в полето при неуспех , за да кажете на потребителите какво да направя, ако те не могат да подадат формуляра. Например можете да предложи потребители да запишат формуляра и да се свържете с някого за допълнителни инструкции.

   • Ако не искате да се покаже съобщение, след като потребителят подаде формуляр, изчистете отметката от квадратчето Показвай успеха или неуспеха съобщения .

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×