Форматиране

Добавяне на воден знак в Excel

Добавяне на воден знак в Excel

Microsoft Excel не се предоставя с вградена функция за воден знак. Има обаче няколко начина, по които можете да симулирате облика на воден знак. В тази тема ще обсъдим как да създавате водни знаци с изображения, като например емблема на фирма, и да използвате изображение като фон на работния лист.

Excel не поддържа създаването на текстови водни знаци. Водните знаци на Excel също така не поддържат процеси като поставяне на блок от текст, копиран от Microsoft Word, като текстов воден знак. Създавате текста, който искате за водния знак, в графика по избор в стандартен файлов формат за картина, като напр. .PNG, .JPG или .BMP, и го импортирате в заглавката на работен лист на Excel. Можете след това да използвате тази картина като воден знак толкова пъти, колкото искате, в работните листове на Excel.

 1. Използвайте предпочитаната от вас графична програма, като например Microsoft Paint, за да създадете файла с картината с текста, който искате да използвате като воден знак.

 2. В Excel щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул. Excel преминава в изглед "Оформление на страницата".

  Показва бутона "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване".

 3. Показва се разделът Проектиране под Инструменти за колонтитули.

  Разбивка на лентата с инструменти "Проектиране" на Excel

 4. Заглавката се появява непосредствено над ред 1 на работния лист, с три части.

  Показва заглавката над ред 1.

 5. Щракнете в лявата, централната или дясната част на горния колонтитул. В лентата Проектиране щракнете върху Картина.

  Показва бутона "Картина" в лентата "Проектиране".

 6. В диалоговия прозорец щракнете върху Преглед. Намерете картината, която искате да използвате, и щракнете двукратно върху нея. В горния колонтитул ще видите &[Картина]. Това означава, че има картина в горния колонтитул.

  Картина, вмъкната в заглавка

 7. Натиснете клавиша Tab или щракнете някъде извън горния колонтитул. Водният знак с емблемата на фирмата се показва в текущо показвания работен лист. Когато създавате данни на нова страница в същия работен лист, водният знак се появява на новата страница.

  Емблема на фирма

  Забележки: 

  • Може да преоразмерите водния знак, след като го импортирате в Excel. В режим на оформление на страницата щракнете върху курсора пред "&" в &[Картина]. В лентата Проектиране щракнете върху Форматиране на картина. Използвайте раздела Размер, за да промените размера на изображението на водния знак в работния лист. За други настройки на водния знак вижте раздела Редактиране на свойствата на графиките за водни знаци.

  • Ще виждате водния знак само когато сте в изгледа "Оформление на страницата" или "Визуализация на печата". Водният знак се появява само на текущия работен лист. Трябва да добавите воден знак към всеки работен лист в дадена работна книга.

Когато споделяте разпечатки на работен лист и искате хората да знаят, че това не е окончателното копие, можете да добавите думата "ЧЕРНОВА" към фона на всички отпечатани страници на вашия работен лист.

Забележка: Ще виждате водния знак само когато сте в изгледа "Оформление на страницата" или "Визуализация на печата". Водният знак се появява само на текущия работен лист. Трябва да добавите воден знак към всеки работен лист в дадена работна книга.

Чернова

 1. Щракнете с десния бутон върху тази връзка (ЧЕРНОВА), щракнете върху Запиши картината като или Запиши целта като и запишете файла на компютъра си. (Можете да използвате това примерно изображение за водния знак.)

 2. В Excel щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул. Excel преминава в изглед "Оформление на страницата".

  Показва бутона "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване".

 3. Показва се разделът Проектиране под Инструменти за колонтитули.

  Разбивка на лентата с инструменти "Проектиране" на Excel

 4. Заглавката се появява непосредствено над ред 1 на работния лист, с три части.

  Показва заглавката над ред 1.

 5. Щракнете в лявата, централната или дясната част на горния колонтитул. В лентата Проектиране щракнете върху Картина.

  Показва бутона "Картина" в лентата "Проектиране".

 6. В диалоговия прозорец щракнете върху Преглед. Намерете картината, която искате да използвате, и щракнете двукратно върху нея. В горния колонтитул ще видите &[Картина]. Това означава, че има картина в горния колонтитул.

  Картина, вмъкната в заглавка

 7. Натиснете клавиша Tab или щракнете някъде извън горния колонтитул. Новият воден знак "ЧЕРНОВА" се показва в текущо показвания работен лист. Когато създавате данни на нова страница в същия работен лист, водният знак се появява на новата страница. Водният знак не се показва в други работни листове на същата работна книга. Всеки лист изисква собствен воден знак.

  Воден знак "ЧЕРНОВА"

  Забележка: Може да преоразмерите водния знак, след като го импортирате в Excel. В режим на оформление на страницата щракнете върху курсора пред "&" в &[Картина]. В лентата Проектиране щракнете върху Форматиране на картина. Използвайте раздела Размер, за да промените размера на изображението на водния знак в работния лист. За други настройки на водния знак вижте раздела Редактиране на свойствата на графиките за водни знаци.

Когато искате разпечатките на работния лист да са с марката на вашата фирма, можете да добавите графика на емблемата на фирмата като воден знак на всички отпечатани страници на вашия работен лист.

Емблема на фирма

Забележка: Ще виждате водния знак само когато сте в изгледа "Оформление на страницата" или "Визуализация на печата". Водният знак се появява само на текущия работен лист. Трябва да добавите воден знак към всеки работен лист в дадена работна книга.

 1. В Excel щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул. Excel преминава в изглед "Оформление на страницата".

  Показва бутона "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване".

 2. Показва се разделът Проектиране под Инструменти за колонтитули.

  Разбивка на лентата с инструменти "Проектиране" на Excel

 3. Заглавката се появява непосредствено над ред 1 на работния лист, с три части.

  Показва заглавката над ред 1.

 4. Щракнете в лявата, централната или дясната част на горния колонтитул. В лентата Проектиране щракнете върху Картина.

  Показва бутона "Картина" в лентата "Проектиране".

 5. В диалоговия прозорец щракнете върху Преглед. Намерете картината, която искате да използвате, и щракнете двукратно върху нея. В горния колонтитул ще видите &[Картина]. Това означава, че има картина в горния колонтитул.

  Картина, вмъкната в заглавка

 6. Натиснете клавиша Tab или щракнете някъде извън горния колонтитул. Водният знак с емблемата на фирмата се показва в текущо показвания работен лист. Когато създавате данни на нова страница в същия работен лист, водният знак се появява на новата страница.

  Емблема на фирма

  Забележка: Може да преоразмерите водния знак, след като го импортирате в Excel. В режим на оформление на страницата щракнете върху курсора пред "&" в &[Картина]. В лентата Проектиране щракнете върху Форматиране на картина. Използвайте раздела Размер, за да промените размера на изображението на водния знак в работния лист. За други настройки на водния знак вижте раздела Редактиране на свойствата на графиките за водни знаци.

Когато искате хората да знаят, че работният лист съдържа поверителна информация, която не трябва да бъде споделяна, добавете думата "ПОВЕРИТЕЛНО" като воден знак на всички отпечатани страници на своя работен лист.

Поверително

Забележка: Ще виждате водния знак само когато сте в изгледа "Оформление на страницата" или "Визуализация на печата". Водният знак се появява само на текущия работен лист. Трябва да добавите воден знак към всеки работен лист в дадена работна книга.

 1. Щракнете с десния бутон върху тази връзка (ПОВЕРИТЕЛНО), щракнете върху Запиши картината като или Запиши целта като... и запишете файла на компютъра си. Това е изображението, което ще използвате за водния знак.

 2. В Excel щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул. Excel преминава в изглед "Оформление на страницата".

  Показва бутона "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване".

 3. Показва се разделът Проектиране под Инструменти за колонтитули.

  Разбивка на лентата с инструменти "Проектиране" на Excel

 4. Заглавката се появява непосредствено над ред 1 на работния лист, с три части.

  Показва заглавката над ред 1.

 5. Щракнете в лявата, централната или дясната част на горния колонтитул. В лентата Проектиране щракнете върху Картина.

  Показва бутона "Картина" в лентата "Проектиране".

 6. В диалоговия прозорец щракнете върху Преглед. Намерете картината, която искате да използвате, и щракнете двукратно върху нея. В горния колонтитул ще видите &[Картина]. Това означава, че има картина в горния колонтитул.

  Картина, вмъкната в заглавка

 7. Натиснете клавиша Tab или щракнете някъде извън горния колонтитул. Новият воден знак "ПОВЕРИТЕЛНО" се показва в текущо показвания работен лист. Когато създавате данни на нова страница в същия работен лист, водният знак се появява на новата страница.

  Воден знак ПОВЕРИТЕЛНО

  Забележка: Може да преоразмерите водния знак, след като го импортирате в Excel. В режим на оформление на страницата щракнете върху курсора пред "&" в &[Картина]. В лентата Проектиране щракнете върху Форматиране на картина. Използвайте раздела Размер, за да промените размера на изображението на водния знак в работния лист. За други настройки на водния знак вижте раздела Редактиране на свойствата на графиките за водни знаци.

Фонова картина

Можете бързо да експериментирате с фонове за работния ви лист на Excel. За разлика от водните знаци фоновете са видими в нормален изглед в работния лист и не се виждат в режим на оформление на страницата.

 1. Щракнете върху Оформление на страниците > Фон.

 2. В диалоговия прозорец щракнете върху Преглед.

 3. В прозореца за избор на файл изберете файла, който искате да използвате, и щракнете върху Отвори.

  Изображението автоматично се поставя във фона на работния лист. Като използвате тази функция, фонът не се вмъква в част на горния колонтитул на работния лист, както правите за воден знак.

  Забележки: 

  • Фонът се показва само на текущия работен лист. Ако искате да използвате воден знак в същия работен лист като фона, водният знак се появява над фона във вашия работен лист. Както фонът,така и водният знак са видими (освен ако водният знак не е със същия размер като фоновото изображение).

  • Ако резултатите от фона, не са това, което искате, щракнете върху Оформление на страниците > Премахване на фона.

Можете да промените някои основни настройки на графиките за водни знаци, които са: вертикално центриране на водния знак на страницата, настройка на яркостта и контраста и оразмеряване или мащабиране на водния знак на страницата на работния лист. Никоя от тези настройки не се прилага към фоновите графики.

За да дефинирате свойствата на графиката за водни знаци и фонове:

Центриране на водния знак

 1. В Excel щракнете върху Вмъкване > Горен и долен колонтитул. Excel преминава в изглед "Оформление на страницата".

  Показва бутона "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване".

 2. Показва се разделът Проектиране под Инструменти за колонтитули.

  Разбивка на лентата с инструменти "Проектиране" на Excel

 3. Заглавката се появява непосредствено над ред 1 на работния лист, с три части. Водният знак се показва на работния лист.

  Показва заглавката над ред 1.

 4. За да центрирате водния знак между горната и долната част на страницата, изберете горния колонтитул и се уверете, че курсорът е пред "&" в &[Картина]. След това натиснете клавиша Enter толкова пъти, колкото е необходимо за желаното вертикално подравняване. Не са възможни корекции в хоризонтална посока.

  Поставете курсора в заглавката по този начин

Настройка на яркостта и контраста за водния знак

 1. В изглед на оформление на страницата изберете горния колонтитул и се уверете, че курсорът е пред "&" в &[Картина].

 2. Под Инструменти за колонтитули щракнете върху раздела Проектиране > Форматиране на картина.

  Форматиране на фон в Excel

 3. В раздела Картина, под Контрол на изображението, изберете Подложка в полето Цвят – това задава нивото на Яркост на 85% и Контраст на 15%. Можете да настроите яркостта и контраста така, че да отговарят на вашия вкус. За да запазите оптималния баланс на картината, уверете се, че сборът от двете нива е 100% – например 80% и 20% или 67% и 33%.

 4. Под Инструменти за колонтитули щракнете върху раздела Проектиране > Форматиране на картина.

Оразмеряване или мащабиране на водния знак

 1. Изберете горния колонтитул и се уверете, че курсорът е пред "&" в &[Картина].

  Поставете курсора в заглавката по този начин

 2. Под Инструменти за колонтитули щракнете върху раздела Проектиране > Форматиране на картина.

  Форматиране на фон в Excel

 3. В раздела Размер можете да промените размера на картината, като променяте стойностите в полетата Височина и Ширина. Можете да отметнете или да изчистите отметката от полетата Фиксирани пропорции и Спрямо първоначалния размер на картината за размер, за да управлявате мащабирането.

Забележка: Ще виждате водния знак в Excel само когато сте в изглед на оформление на страница или визуализация на печата. Водният знак се появява само на текущия работен лист. Трябва да добавите воден знак към всеки работен лист в дадена работна книга.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×