Добавяне на алтернативен текст към фигура, картина, диаграма, графика SmartArt или друг обект

Можете да създадете алтернативен текст за фигури, картини, диаграми, графики SmartArt или други обекти в документа си на Office. Алтернативният текст помага на хората със зрителни увреждания да разберат картините и другото графично съдържание. Когато някой използва екранен четец, за да преглежда документи, той ще чуе алтернативния текст; без алтернативен текст ще знае само, че е достигнал до картина, без да знае какво показва картината.

Можете да използвате процедурите в тази статия, които да ви помогнат да научите как да добавите алтернативен текст към фигура, картина, диаграма, графика SmartArt или друг обект.

В тази тема

Excel 365, Outlook 365, PowerPoint 365 и Word 365

Добавяне на алтернативен текст

 1. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Редактиране на алтернативен текст.

   Менюто за редактиране на алтернативен текст за фигури в Excel Win32
  • Изберете обекта. Изберете Формат > Алтернативен текст.

   Бутон за алтернативен текст на лентата на Outlook за Windows.

  Забележка: За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата й, а не върху отделна фигура или част.

 2. В екрана Алтернативен текст въведете 1 – 2 изречения в текстовото поле, за да опишете обекта и неговия контекст на някого, който не може да я види.

  Диалогов прозорец "Алтернативен текст" в Word за Windows

Маркиране на визуални обекти като декоративни

Ако вашите изображения са чисто декоративни и добавят визуален интерес, но не са информативни, можете да ги маркирате като такива, без да се налага да пишете алтернативен текст. Примери за обекти, които трябва да бъдат маркирани като декоративни, са стилистичните граници. Хората, които използват екранни четци, ще чуят, че тези обекти са декоративни, така че да знаят, че не пропускат важна информация. Можете да маркирате вашите визуални обекти като декоративни в Excel, PowerPoint и Word.

 1. За да отворите екрана Алтернативен текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и след това изберете Редактиране на алтернативен текст.

  • Изберете изображение и след това Формат > Алтернативен текст.

 2. Изберете квадратчето за отметка Декоративен. Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Екран за алтернативен текст на Word Win32 за декоративни елементи

Включване и изключване на автоматичния алтернативен текст

Ако не искате автоматично генериран алтернативен текст да се добавя към вмъкнати картини, можете да изключите опцията за автоматичен алтернативен текст. Ако по-късно промените решението си, можете също толкова лесно да го включите отново.

 1. Изберете Файл > Опции > Улеснен достъп.

 2. В секцията Автоматичен алтернативен текст изберете или изчистите избора от опцията Автоматично генерирай алтернативен текст вместо мен и след това изберете OK.

Към началото

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 и Word 2019

Добавяне на алтернативен текст

 1. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Редактиране на алтернативен текст.

   Менюто за редактиране на алтернативен текст за фигури в Excel Win32
  • Изберете обекта. Изберете Формат > Алтернативен текст.

   Бутон за алтернативен текст на лентата на Outlook за Windows.

  Забележка: За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата й, а не върху отделна фигура или част.

 2. В екрана Алтернативен текст въведете 1 – 2 изречения в текстовото поле, за да опишете обекта и неговия контекст на някого, който не може да я види.

  Диалогов прозорец "Алтернативен текст" в Word за Windows

  Съвет: Спестете време и добавете алтернативен текст, генериран от системата, към обекта. В екрана Алтернативен текст изберете Генерирай описание вместо мен. В диалоговия прозорец Накарайте Office да работи по-интелигентно за вас изберете Включване. След това редактирайте автоматичния алтернативен текст така, че по-добре да отговаря на съдържанието.

Маркиране на визуални обекти като декоративни

Ако вашите изображения са чисто декоративни и добавят визуален интерес, но не са информативни, можете да ги маркирате като такива, без да се налага да пишете алтернативен текст. Примери за обекти, които трябва да бъдат маркирани като декоративни, са стилистичните граници. Хората, които използват екранни четци, ще чуят, че тези обекти са декоративни, така че да знаят, че не пропускат важна информация.

 1. За да отворите екрана Алтернативен текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и след това изберете Редактиране на алтернативен текст.

  • Изберете изображение и след това Формат > Алтернативен текст.

 2. Изберете квадратчето за отметка Декоративен. Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Екран за алтернативен текст на Word Win32 за декоративни елементи

Към началото

Excel 2016/2013, Outlook 2016/2013, PowerPoint 2016/2013 и Word 2016/2013

 1. Изпълнете едно от следните неща:

  • За фигура, картина, диаграма, графика SmartArt или друг обект – щракнете с десния бутон върху обекта, щракнете върху Форматиране на обект, Форматиране на картина, Форматиране на област за диаграма или друга опция и след това щракнете върху Алтернативен текст.

   Щракнете върху алтернативен текст в екрана на обекта

   Забележка: Екранът, където щраквате върху Алтернативен текст, е динамичен и заглавието и списъците се променят в зависимост от обекта, върху който щраквате.

   За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата на графиката SmartArt или диаграмата, а не върху отделна фигура или част.

  • За обобщена таблица на Excel – щракнете с десния бутон, посочете Опции за обобщена таблица и след това щракнете върху Алтернативен текст.

 2. В полето Описание въведете обяснение на фигурата, картината, диаграмата, обобщената таблица, графиката SmartArt или друг обект. Това поле винаги трябва да бъде попълнено.

  Съвет: Ако не искате алтернативен текст, или премахнете думите от полетата Заглавие и Описание за алтернативния текст, или не ги попълвайте.

 3. Ако желаете, в полето Заглавие въведете кратко резюме. Това поле трябва да бъде попълнено само ако сте въвели подробно или дълго обяснение в полето Описание.

  Забележка: Освен ако нямате сложна диаграма, обикновено ще искате да въведете текст само в полето Описание. Когато имате да описвате сложно съдържание, попълването на полето Заглавие е полезно, така че прочитането на пълното описание да не е задължително, а само по желание.

Забележки: 

 • Ако често добавяте алтернативен текст към фигури, картини, диаграми, графики SmartArt или други обекти, може да добавите командата Алтернативен текст към лентата с инструменти за бърз достъп, за да създадете пряк път до нея.

 • За да използвате командата Алтернативен текст от лентата с инструменти за бърз достъп, изберете фигурата, картината, диаграмата, графиката SmartArt или друг обект, щракнете върху бутона на лентата с инструменти, след което добавете алтернативния текст.

 1. В горния ляв ъгъл, над лентата щракнете върху Персонализиране на лента с инструменти за бърз достъп Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Още команди > Избирай команди от > Команди не на лентата.

 3. Щракнете върху Алтернативен текст > Добавяне.

Към началото

Excel 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 и Word 2010

 1. Направете едно от следните неща:

  • За фигура, картина, диаграма, графика SmartArt или друг обект – щракнете с десния бутон, щракнете върху Форматиране на обект и след това щракнете върху екрана Алтернативен текст.

   За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата на графиката SmartArt или диаграмата, а не върху отделна фигура или част.

  • За обобщена таблица на Excel – щракнете с десния бутон, посочете Опции за обобщена таблица и след това щракнете върху Алтернативен текст.

 2. В полето Описание въведете обяснение на фигурата, картината, диаграмата, обобщената таблица, графиката SmartArt или друг обект. Това поле винаги трябва да бъде попълнено.

 3. Ако желаете, в полето Заглавие въведете кратко резюме. Това поле трябва да бъде попълнено само ако сте въвели подробно или дълго обяснение в полето Описание.

  Забележка: Освен ако нямате сложна диаграма, обикновено ще искате да въведете текст само в полето Описание. Когато имате да описвате сложно съдържание, попълването на полето Заглавие е полезно, така че прочитането на пълното описание да не е задължително, а само по желание.

Забележки: 

 • Ако често добавяте алтернативен текст към фигури, картини, диаграми, графики SmartArt или други обекти, може да добавите командата Алтернативен текст към лентата с инструменти за бърз достъп, за да създадете пряк път до нея.

 • За да използвате командата Алтернативен текст от лентата с инструменти за бърз достъп, изберете фигурата, картината, диаграмата, графиката SmartArt или друг обект, щракнете върху бутона на лентата с инструменти, след което добавете алтернативния текст.

 1. В горния ляв ъгъл, над лентата щракнете върху Персонализиране на лента с инструменти за бърз достъп Изображение на бутон .

 2. Щракнете върху Още команди > Избирай команди от > Команди не на лентата.

 3. Щракнете върху Алтернативен текст > Добавяне.

Към началото

В тази тема

Excel 365, Outlook 365, PowerPoint 365 и Word 365 for Mac

Добавяне на алтернативен текст в Excel 365, PowerPoint 365 и Word 365 for Mac

 1. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Редактиране на алтернативен текст... Екранът Алтернативен текст се отваря.

   Опцията за редактиране на алтернативен текст в контекстното меню в PowerPoint for Mac
  • Изберете обект. На лентата изберете раздела Формат на обекта и след това изберете Алтернативен текст.

   Бутонът "Алтернативен текст '' на лентата в PowerPoint for Mac

  Забележка: За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата й, а не върху отделна фигура или част.

 2. В екрана Алтернативен текст въведете 1 – 2 изречения в текстовото поле, за да опишете обекта и неговия контекст на някого, който не може да я види.

  Алтернативен текст в PowerPoint for Mac

Добавяне на алтернативен текст в Outlook 365 for Mac

 1. Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Редактиране на алтернативен текст... Екранът Алтернативен текст се отваря.

  Забележка: За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата й, а не върху отделна фигура или част.

 2. В екрана Алтернативен текст въведете 1 – 2 изречения в текстовото поле, за да опишете обекта и неговия контекст на някого, който не може да я види.

  Алтернативен текст в Outlook for Mac.

Добавяне на алтернативен текст към обобщена таблица на Excel

 1. Щракнете с десния бутон върху обобщената таблица и изберете Опции за обобщена таблица...

 2. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица... изберете Алтернативен текст.

  Опции за обобщена таблица в контекстното меню на Excel for Mac.
 3. В раздела Алтернативен текст въведете заглавие за обобщената таблица в текстовото поле Заглавие.

 4. В текстовото поле Описание въведете 1 – 2 изречения, за да опишете таблицата и контекста й на някого, който не може да я види. Изберете OK, когато сте готови.

Диалогов прозорец за алтернативен текст за обобщена таблица на Excel.

Маркиране на визуални обекти като декоративни

Ако вашите изображения са чисто декоративни и добавят визуален интерес, но не са информативни, можете да ги маркирате като такива, без да се налага да пишете алтернативен текст. Примери за обекти, които трябва да бъдат маркирани като декоративни, са стилистичните граници. Хората, които използват екранни четци, ще чуят, че тези обекти са декоративни, така че да знаят, че не пропускат важна информация. Можете да маркирате вашите визуални обекти като декоративни в Excel, PowerPoint и Word.

 1. За да отворите екрана Алтернативен текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и след това изберете Редактиране на алтернативен текст.

  • Изберете изображение и след това Формат > Алтернативен текст.

 2. Изберете квадратчето за отметка Декоративен. Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Избрано квадратче за отметка "Маркиране като декоративен" в екрана за алтернативен текст на Word for Mac.

Включване и изключване на автоматичния алтернативен текст

Ако не искате автоматично генериран алтернативен текст да се добавя към вмъкнати картини, можете да изключите опцията за автоматичен алтернативен текст в PowerPoint и Word. Ако по-късно промените решението си, можете също толкова лесно да го включите отново.

 1. Натиснете Command+, (запетая). Отваря се прозорецът на предпочитания.

 2. Изберете Общи.

 3. В секцията Автоматичен алтернативен текст изберете или изчистите избора от опцията Автоматично генерирай алтернативен текст вместо мен.

Към началото

Excel 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019 и Word 2019 for Mac

Добавяне на алтернативен текст

 1. Направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху обекта и изберете Редактиране на алтернативен текст... Екранът Алтернативен текст се отваря.

   Опцията за редактиране на алтернативен текст в контекстното меню в PowerPoint for Mac
  • Изберете обект. На лентата изберете раздела Формат на обекта и след това изберете Алтернативен текст.

   Бутонът "Алтернативен текст '' на лентата в PowerPoint for Mac

  Забележка: За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата й, а не върху отделна фигура или част.

 2. В екрана Алтернативен текст въведете 1 – 2 изречения в текстовото поле, за да опишете обекта и неговия контекст на някого, който не може да я види.

  Алтернативен текст в PowerPoint for Mac

  Съвет: Спестете време и добавете алтернативен текст, генериран от системата, към обекта. В екрана Алтернативен текст изберете Генерирай описание вместо мен. В диалоговия прозорец Използване на интелигентните услуги? изберете Включване.

Добавяне на алтернативен текст към обобщена таблица на Excel

 1. Щракнете с десния бутон върху обобщената таблица и изберете Опции за обобщена таблица...

 2. В диалоговия прозорец Опции за обобщена таблица... изберете Алтернативен текст.

 3. В раздела Алтернативен текст въведете заглавие за обобщената таблица в текстовото поле Заглавие.

 4. В текстовото поле Описание въведете 1 – 2 изречения, за да опишете таблицата и контекста й на някого, който не може да я види. Изберете OK, когато сте готови.

Диалогов прозорец за алтернативен текст за обобщена таблица на Excel.

Маркиране на визуални обекти като декоративни

Ако вашите изображения са чисто декоративни и добавят визуален интерес, но не са информативни, можете да ги маркирате като такива, без да се налага да пишете алтернативен текст. Примери за обекти, които трябва да бъдат маркирани като декоративни, са стилистичните граници. Хората, които използват екранни четци, ще чуят, че тези обекти са декоративни, така че да знаят, че не пропускат важна информация. Можете да маркирате вашите визуални обекти като декоративни в Excel, PowerPoint и Word.

 1. За да отворите екрана Алтернативен текст, направете едно от следните неща:

  • Щракнете с десния бутон върху изображение и след това изберете Редактиране на алтернативен текст.

  • Изберете изображение и след това Формат > Алтернативен текст.

 2. Изберете квадратчето за отметка Декоративен. Полето за въвеждане на текст става сиво.

  Избрано квадратче за отметка "Маркиране като декоративен" в екрана за алтернативен текст на Word for Mac.

Към началото

Excel 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016 и Word 2016 for Mac

 1. Изпълнете едно от следните неща:

  • За фигура, картина, диаграма, графика SmartArt или друг обект – щракнете с десния бутон върху обекта, щракнете върху Форматиране на обект, Форматиране на картина, Форматиране на област за диаграма или друга опция и след това щракнете върху Алтернативен текст.

   Щракнете върху алтернативен текст в екрана на обекта

   Забележка: Екранът, където щраквате върху Алтернативен текст, е динамичен и заглавието и списъците се променят в зависимост от обекта, върху който щраквате.

   За да добавите алтернативен текст към цялата графика SmartArt или диаграма, щракнете върху границата на графиката SmartArt или диаграмата, а не върху отделна фигура или част.

  • За обобщена таблица на Excel – щракнете с десния бутон, посочете Опции за обобщена таблица и след това щракнете върху Алтернативен текст.

 2. В полето Описание въведете обяснение на фигурата, картината, диаграмата, обобщената таблица, графиката SmartArt или друг обект. Това поле винаги трябва да бъде попълнено.

  Съвет: Ако не искате алтернативен текст, или премахнете думите от полетата Заглавие и Описание за алтернативния текст, или не ги попълвайте.

 3. Ако желаете, в полето Заглавие въведете кратко резюме. Това поле трябва да бъде попълнено само ако сте въвели подробно или дълго обяснение в полето Описание.

  Забележка: Освен ако нямате сложна диаграма, обикновено ще искате да въведете текст само в полето Описание. Когато имате да описвате сложно съдържание, попълването на полето Заглавие е полезно, така че прочитането на пълното описание да не е задължително, а само по желание.

Към началото

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×