Добавяне и персонализиране на формати за дата и час

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия описва как Microsoft Office Access съхранява и информация за дата и час, как можете да добавите полета за дата и час към вашите таблици, формуляри и отчети и как можете да персонализирате формата за дата и час към нуждите си.

Какво искате да направите?

Разбиране на формати за дата и час

Добавяне на поле за дата/час

Форматиране на поле за дата/час

Добавяне на дата с помощта на извличане на дата

Задаване на формат за въвеждане на данни за дата и час с маска за въвеждане

Промяна на регионалните настройки на Windows за да промените начина на показване на дати и часове

Разбиране на формати за дата и час

Дата и час може да бъде въведена в база данни и след това показва в няколко формата. Access автоматично показва датата и часа в обща дата и формати, много време. Датите се показват като, / дд.мм.гггг в САЩ и като "," дд/мм/гггг извън САЩ бяха мм е месеца, ДД е денят и гггг е годината. Времето се показва като чч: мм: СС AM/PM, където чч е часът, мм е минути, а СС е секунди.

Тези автоматични формати за дати и часове се различават в зависимост от географското местоположение, зададени в Microsoft Windows регионални и езикови опции настройката на вашия компютър. Например в Европа и много части на Азия, в зависимост от вашето местоположение, може да видите датата и часа като 28.11.2006 12:07:12 PM или 28/11/2006 12:07:12 ч. В Съединените щати, ще видите 11/28/2006 12:07:12 ч. За повече информация как да промените настройката на регионални и езикови опции вижте Промяна на регионалните настройки на Windows за да промените начина на показване на дати и часове, по-нататък в тази статия.

Е възможно да промените тези автоматични формати с помощта на формати за показване по избор. Формат за показване, който сте избрали няма да повлияе начина на въвеждане на данни или как тези данни се съхранява от Access. Например можете да въведете дата в европейски формат например 28.11.2006 и имат таблицата, формуляра или отчета показва стойността като 11/28/2006.

Access автоматично предоставя определено ниво на проверка на данни, свързани с дата и час за форматиране. Например, ако въведете невалидна дата, например 32.11.2006, се появява съобщение, и ще имате възможност да въведете нова стойност или преобразуването на полето на данни за дата/час типа текстов тип данни. Валидна дата, стойностите на диапазона от-657 434 (1 януари 100 г.) до 2,958,465 (31 декември 9999 г.). Валиден час стойности диапазон от.0 до.9999, или 23:59:59.

Най-горе на страницата

Добавяне на поле за дата/час

За да използвате дати и часове в база данни, можете да започнете чрез създаване на поле за дата/час в един или повече от вашите таблици на база данни. Настройките за полета за дата или час, винаги се намират в таблица, но може да се покаже стойността на датата или часа в таблицата, формуляра или отчета.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, с която искате да работите, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Изберете празен ред в горната секция на конструктора на таблици.

 3. В колоната Име на поле въведете име за новото поле.

 4. В колоната Тип на данните изберете Дата/час от списъка и след това запишете таблицата.

  Новото поле трябва да приличат на това, въпреки че името на полето може да се различават:

  Конструкторът на заявки с ново поле за дата и час

Можете да съхранявате стойности за дата и час като числа, когато планирате да извършва изчисления с данни за дата и час. Например можете да изчислите общо брой отработени часове (карта на време), или възрастта на фактура. За повече информация относно начина за изчисляване на стойности на дати вижте статията на функцията Date.

Най-горе на страницата

Форматиране на поле за дата/час

Access предоставя няколко предварително дефинирани формати за дата и час данни, но ако тези формати не отговаря на нуждите ви, можете да зададете формат по избор. Ако не изберете предварително зададен или потребителски формат, Access автоматично прилага формата на обща дата – m/дд/гггг ч: мм: СС AM/PM.

Прилагане на предварително зададен формат

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, с която искате да работите, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 3. В долната част щракнете върху полето на свойството формат и след това изберете формат от падащия списък.

 4. След като изберете формат, Опции за актуализиране на свойството умно етикетче Изображение на бутон се появява и ви позволява да приложите новия си формат към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай формат, навсякъде се използва името на полето. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

 5. За да приложите направените от вас промени върху цялата база данни, когато се появи диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и покаже формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат, щракнете върху Да.

 6. Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Забележка: Регионални настройки на Windows може да управлявате цялото или част от начина на показване на предварително зададен формат.

Таблица с предварително дефинирани формати и примери   

Формат

Описание

Пример

Общ формат за дата

(По подразбиране) Показва стойностите на датите като числа, а стойностите за часа като часове, минути и секунди, последвани от AM или PM. За двата типа стойности Access използва разделителите за дата и час, зададени във вашите регионални настройки на Windows. Ако стойността няма компонента за час, Access показва само датата. Ако стойността няма компонента за дата, Access показва само часа.

06/30/2008 10:10:42 Ч.

Дълга дата

Показва само стойности на дати, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

Понеделник, 29 август 2006

Междинен формат за дата

Показва датата във вида дд/ммм/гг, но използва разделителя на дати, зададен във вашите регионални настройки на Windows.

29/авг/06
29-авг-06

Кратък формат за дата

Показва стойностите на датите, както са зададени от дългия формат за дата във вашите регионални настройки на Windows.

29/8/2006
29-8-2006

Дълъг формат за час

Показва часовете, минутите и секундите, следвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10:42 AM

Междинен формат за час

Показва часовете и минутите, следвани от AM или PM. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10 AM

Кратък формат за час

Показва само часовете и минутите. Access използва разделителя, зададен в настройката за час във вашите регионални настройки на Windows.

10:10

Прилагане на потребителски формат

Когато прилагате формат по избор в поле за дата/час, можете да комбинирате различни формати има две секции, един за датата и друг за час. В този пример който ще се разделят секциите с точка и запетая. Например, можете да комбинирате обща дата и дълго време формати по следния начин: m/dd/yyyy; h:mm:ss.

Съвет: В Access 2010 конструктора има IntelliSense, така че да можете да видите какви аргументи изисква вашия израз.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, с която искате да работите, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В горната секция на мрежата за проектиране изберете полето за дата и час, което искате да форматирате.

 3. В долната секция щракнете върху полето на свойството Формат и след това въведете вашия формат.

Таблица с контейнери и разделители за формат по избор   

Знак

Описание

Разделител в дата.

Контроли, които Access поставя разделител за дни, месеци и години. Използвайте разделителя, дефинирани в регионални настройки на Windows. Например в английски (САЩ), използвайте наклонена черта (/).

Разделител за час

Контроли, които Access поставя разделители за часове, минути и секунди. Използвайте разделителя, дефинирани в регионални настройки на Windows. Например в английски (САЩ), използвайте двоеточие (:).

c

Показва общия формат за дата.

d или dd

Показва деня от месеца с една или две цифри. За една цифра използвайте един контейнер; за две цифри използвайте два контейнера.

ddd

Abbreviates ден от седмицата до три букви.

dddd

Изписва пълните имена на дните на седмицата.

ddddd

Показва краткия формат за дата.

dddddd

Показва дългия формат за дата.

w

Показва число, което отговаря на ден от седмицата.

m или mm

Показва месеца като едноцифрено или двуцифрено число.

mmm

Abbreviates името на месеца до три букви. Например януари се показва като янр.

mmmm

Изписва пълните имена на месеците.

q

Показва броя на текущото календарно тримесечие (1-4). Например ако наемете работещ през май, Access ще показва 2 като стойност на тримесечие.

y

Показва деня на годината, от 1 до 366.

yy

Показва последните две цифри на годината.

Забележка: Препоръчваме да въвеждате и показвате всичките четири цифри на годината.

yyyy

Показва всички цифри на годината в диапазона от 0100 до 9999.

Разделител в час.

Контроли, които Access поставя разделител за часове, минути и секунди. Използвайте разделителя, дефинирани в регионални настройки на Windows. За информация относно тези настройки вижте раздела Промяна на регионалните настройки на Windows за да промените начина на показване на дати и часове.

h или hh

Показва часа с една или две цифри.

n или nn

Показва минутите с една или две цифри.

s или ss

Показва секундите с една или две цифри.

tttt

Показва дългия формат за час.

AM/PM

Показва стойности за 12-часов часовник, последвани от AM или PM. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

A/P или a/p

Показва стойности за 12-часов часовник, последвани от A, P, a, или p. Access разчита на системния часовник във вашия компютър, за да зададе стойността.

AMPM

Показва 12-часов часовник стойности, но използва сутрин и следобед показатели, посочени в регионални настройки на Windows. За информация относно тези настройки вижте раздела Промяна на регионалните настройки на Windows за да промените начина на показване на дати и часове.

Интервал, +-$ ()

Използвайте интервали, някои математически знаци (+ -) и финансови символи ($ ¥ £) при необходимост някъде във вашия низове за формат. Ако искате да използвате други общи математически символи, като например наклонена черта (\ или /) и звездичка (*), трябва да ги обграждат с двойни кавички.

"Литерален текст"

Поставя всеки текст, който искате да се покаже на потребителите, в двойни кавички.

\

Задава на Access до покаже следващия знак. Това е същото като поставянето на знак в двойни кавички.

*

Когато се използва, герой непосредствено след звездичката става знак за запълване – знак, използван за запълване празни места. Access обикновено показва текста, както ляво подравнен и запълва всяка област вдясно от стойността с интервали. Можете да добавите запълване знаци някъде в формат низ и Access ще попълват всички интервали с указания знак.

[цвят]

Прилага цвят към всички стойности в секция от вашия формат. Трябва да включите името в скоби и да използвате един от следните имена: черно, синьо, циан, зелено, пурпурно, червено, жълто или бяло. Например дддд [розово] ще покаже деня в розов цвят

След като въведете формат, Опции за актуализиране на свойството умно етикетче Изображение на бутон се показва и ви позволява да приложите формата към други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче и след това щракнете върху Актуализирай формат, навсякъде се използва името на полето. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

Ако изберете да приложите промените в цялата база данни, се показва диалоговият прозорец Актуализиране на свойства и показва формулярите и другите обекти, които ще наследят новия формат. Щракнете върху Да, за да приложите формата.

Запишете промените и преминете към табличен изглед, за да видите дали форматът отговаря на вашите изисквания.

Най-горе на страницата

Добавяне на дата с помощта на извличане на дата

Има няколко начина да добавите дата към вашата таблица. Ако е налична, използването на контролата извличане на дата е бърз опция.

Забележка: Контролата Извличане на дата не е налична, ако маска за въвеждане се прилага към поле за дата/час.

 1. Щракнете върху полето, което искате да добавите дата. Ако контролата извличане на дата е налично, се показва икона на календар.

 2. Щракнете върху иконата на календара. Контрола на календара се появява.

  Контролата календар

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да въведете текущата дата, щракнете върху Днес.

  • За да изберете един ден в текущия месец, щракнете върху датата.

  • За да изберете различен месец и ден, използвайте бутоните напред или назад.

Най-горе на страницата

Задаване на формат за въвеждане на данни за дата и час с маска за въвеждане

Използвайте маска за въвеждане, когато искате да се уверите, че потребителите въвеждат данни за дата и час в конкретен формат. Например ако сте приложили маска за въвеждане да въведете дати в европейски формат, някой въвеждане на данни във вашата база данни няма да можете да въведете дати в други формати. Маски за въвеждане могат да бъдат приложени за полета в таблици, заявки набори и за контроли във формуляри и отчети.

Можете да дефинирате маска за въвеждане в един формат, но Задаване на формат за показване на различни за едни и същи данни. Например маска за въвеждане може да изисква да въведете дата като гггг потребителите. MM. DD и след това задайте формат на датата като DD-MMM-YYYY, така че датата се показва като 24-юли-2008.

За повече информация за маски за въвеждане вижте статията Създаване на маска за въвеждане да въведете поле или управлявате стойностите в конкретен формат.

Добавяне на маска за въвеждане

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, с която искате да работите, и щракнете върху Режим на проектиране.

 2. Ако таблицата не съдържа текстово поле, в горната секция на мрежата за проектиране, изберете празен ред, щракнете върху колоната Тип данни , изберете текстаи след това запишете промените.

 3. Изберете полето за дата и час и в долната секция на мрежата за проектиране, в раздела Общи щракнете върху свойството Маска на въвеждане.

  1. Забележка: Маски за въвеждане съдържа три секции, всички, разделени с точка и запетая. Първата част е задължително, и останалите не са задължителни. Първата секция дефинира низ за маска и се състои от контейнер и буквени знаци. Вторият раздел определя, дали искате да съхраните маска знака плюс данните в полето. Въведете 0 , ако искате да съхраните маската и вашите данни; въведете 1 , ако искате да съхранявате данните. Третата секция дефинира контейнер, използвани за указване на позиция за данни. По подразбиране Access използва знак за подчертаване (_). Ако искате да използвате друг знак, можете да го въведете в желаната позиция в низа на маска, или можете да го въведете в третата секция на маската си. Също така позицията в маска за въвеждане приема само един знак или интервал.

 4. Въведете в полето на свойството Маска на въвеждане00 Т.Е 0000; 0; _, и след това натиснете клавиша ENTER.

  1. Access добавя няколко знака за вашата маска за въвеждане, така че да изглежда по следния начин: 00\LLL\0000; 0; _

 5. След като въведете маската, Опции за актуализиране на свойството умно етикетче се показва и ви позволява да приложите маската други полета на таблица и контролите на формуляри, които биха логическо наследяват го. За да приложите промените в базата данни, щракнете върху умно етикетче Изображение на бутон и след това щракнете върху Актуализирай маска на въвеждане, навсякъде се използва името на полето. В този случай име на поле е името на вашето поле за дата/час.

 6. Ако решите да приложите промените цялата база данни, диалоговият прозорец Свойства на актуализацията се показва и показва формулярите и други обекти, които ще наследяват новия формат.

 7. За да приложите формата, щракнете върху Да и след това щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Промяна на регионалните настройки на Windows за да промените начина на показване на дати и часове

Windows поддържа различни езици, както и формати за дата и час за страни и региони, които използват тези езици. Формати за дата и час във вашите регионални настройки засегне част или всички предварително зададени и по избор показване на формати, които прилагате към данни на Access. Например, ако въведете стойност за дата и използвайте наклонена черта като разделител за дата (8/29/2006) и след това приложете обща дата формат за показване в полето за дата/час, когато преглеждате вашите данни, може да или не можете да видите наклонени черти , в зависимост от знака, който се определя от вашите регионални настройки.

Access използва датата и часа разделители, финансови символи и други знаци, зададени в регионалните настройки на Windows, освен ако не ги замени с формат за показване по избор.

Следващите стъпки обясняват как да задавате и променяте вашите регионални настройки.

В Windows Vista   

 1. Щракнете върху бутон за стартиране на Изображение на бутон и след това щракнете върху Контролен панел.

 2. Щракнете двукратно върху часовник, език и регион.

  Забележка: Ако използвате класически изглед, щракнете двукратно върху регионални и езикови опции.

  Показва се диалоговият прозорец Регионални и езикови опции.

 3. Щракнете върху раздела формати .

 4. Под текущия форматщракнете върху Персонализиране на този формат.

  Показва се диалоговият прозорец Персонализиране на регионалните опции.

 5. Щракнете върху раздела, съдържащ настройките, които искате да промените и след това направете вашите промени.

В Microsoft Windows XP (класически изглед)   

 1. В лентата на задачите на Windows щракнете върху Старт и след това щракнете върху Контролен панел.

 2. В контролния панел щракнете двукратно върху Регионални и езикови опции.

  Показва се диалоговият прозорец Регионални и езикови опции.

 3. Щракнете върху раздела Регионални опции .

 4. Под стандарти и форматищракнете върху Персонализиране.

  Показва се диалоговият прозорец Персонализиране на регионалните опции.

 5. Щракнете върху раздела, съдържащ настройките, които искате да промените и след това направете вашите промени.

В Microsoft Windows XP (изглед "категория")   

 1. В лентата на задачите на Windows щракнете върху Старт и след това щракнете върху Контролен панел.

  Показва се контролният панел.

 2. Щракнете върху Дата, час, език и регионални опции.

  Показва се диалоговият прозорец Дата, час, език и регионални опции.

 3. Щракнете върху Промяна на формата на числата, датите и времето.

  Показва се диалоговият прозорец Регионални и езикови опции.

 4. Под Стандарти и формати щракнете върху Персонализиране.

  Показва се диалоговият прозорец Персонализиране на регионалните опции.

 5. Щракнете върху раздела, съдържащ настройките, които искате да промените и след това направете вашите промени.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×