Добавяне или премахване на контейнери от оформление на слайд

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В изглед на образец за слайд можете да променяте оформление на слайд, като добавяте или премахвате контейнери. Ако създавате шаблон, може да искате да промените текст за подкана за контейнер в изглед на образец на слайд, който да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер.

Съвет: Това е добра идея да прави промени вашия слайд образец и оформления на слайдове, преди да започнете с добавянето на слайдовете, за да създадете вашата презентация. Ако промените вашия слайд образец и оформления на слайдове му след изграждането на отделни слайдове, някои от елементите на слайдовете не могат да съответстват на проект на образец за слайд.

Добавяне на контейнери за оформление на слайд

Контейнерите са кутии на оформление на слайд, щракнете, за да добавите съдържание, когато създавате презентация. В изглед на образец на слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или промяна на облика на съществуващ оформление на слайд.

 1. В менюто изглед , в групата Изгледи образци щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформление на слайд, който искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, което е най-слайд в навигационния екран.

 3. В групата Оформление на образец щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху типа контейнер, който искате да вмъкнете. Опции са за съдържание, съдържание (вертикална), текст, текст (вертикална), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедияи Онлайн изображение.

  Екранна снимка показва опциите, налични от Вмъкване на контейнер падащото меню, което включва съдържание, съдържание (вертикална), текст, текст (вертикална), картина, диаграма, таблица, графика SmartArt, мултимедия и онлайн изображение.

 4. В слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца на мишката върху манипулатор за оразмеряванеи след това плъзнете манипулатора, докато контейнера желания от вас размер.

  Преместване на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнера

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела Форматиране на фигура и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, в Стилове на фигурищракнете върху Запълване на фигура.

 6. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Заместване на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите текст за подкана в изглед на образец на слайд. В следващия пример "Щракнете, за да добавите заглавие на проекта" замества текст за подкана по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В менюто изглед посочете Изгледи образции след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изглед на образец на слайд щракнете върху оформлението на първия слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е най-слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста, щракнете, за да редактирате образец за заглавие стили след това въведете или поставете текст по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проекта.

  Промените в контейнер за текста да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи вижте този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете към нормален изглед.

 4. Когато завършите промените в изглед на образец слайд, в раздела Образец за слайд , щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Долен колонтитул на контейнерите са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долен колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текста на долния колонтитул и номер на слайда. Форматирането, размера и позицията на контейнерите за долния колонтитул се наследяват от елементи на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако редактирате долен колонтитул контейнера директно от оформлението на слайда.

Важно: Дори ако на долен колонтитул елементи са представени в образеца за слайд и оформления на слайд в изглед на образец на слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се показват на слайдовете на презентацията. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В менюто изглед посочете Изгледи образции след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформление на слайд, който искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, което е най-слайд в навигационния екран.

 3. В раздела Образец за слайд , в Оформление на образецизчистете отметката от квадратчето долни колонтитули .

  Екранна снимка показва заглавие и долни колонтитули опциите, налични в групата Оформление на образец.

 4. Когато завършите промените в слайд образец изглед, в лентата за съобщения щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в групата Редактиране на тема , щракнете върху темии след това щракнете върху Запиши текущата тема.

Добавяне на контейнери за оформление на слайд

Контейнерите са кутии на оформление на слайд, щракнете, за да добавите съдържание, когато създавате презентация. В изглед на образец на слайд можете да добавите контейнери към ново оформление на слайд или промяна на облика на съществуващ оформление на слайд.

 1. В менюто изглед посочете образеци след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформление на слайд, който искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, което е най-слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Редактиране на оформление, направете някое от следните неща:

  Slide Master tab, Edit Layout group

  За да вмъкнете контейнер за

  Направете следното

  Заглавие

  Забележка: Контейнер за само една "официално" заглавие е разрешена за всеки слайд, защото текст, които добавяте към заглавие на контейнер в нормален изглед става заглавие на слайда в структурата.

  Поставете отметка в квадратчето заглавие .

  Вертикален надпис

  Забележка: Контейнер за само една "официално" заглавие е разрешена за всеки слайд, защото текст, които добавяте към заглавие на контейнер в нормален изглед става заглавие на слайда в структурата.

  Поставете отметка в квадратчето Вертикално заглавие .

  контейнер за съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху съдържание  Content Placeholder .

  Вертикално съдържание

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Вертикална съдържание  Vertical Content Placeholder .

  Текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху текст  Text Placeholder .

  Вертикален текст

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Вертикален текст  Vertical Text Placeholder .

  Диаграма

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху диаграмата  Chart Placeholder .

  Table

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху таблица  Групата ''Отиди на'' на лентата .

  Графика SmartArt

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Графика SmartArt  Раздел ''Формат'' .

  Филми

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху мултимедия  Екранна снимка на прозореца за незабавни съобщения в събрание .

  Графични колекции

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху Графична колекция  Clip Art Placeholder .

  Картина

  Щракнете върху стрелката до Вмъкване на контейнери след това щракнете върху картина  Picture Placeholder .

 4. В слайда плъзнете курсора, за да начертаете контейнера в слайда.

 5. Направете някое от следните неща:

  За

  Направете следното

  Преоразмеряване на контейнера

  Изберете контейнера, Позиционирайте показалеца на мишката върху манипулатор за оразмеряванеи след това плъзнете манипулатора, докато контейнера желания от вас размер.

  Преместване на контейнера

  Изберете контейнера и след това го плъзнете до новото му местоположение.

  Форматиране на контейнера

  Изберете контейнера, щракнете върху раздела формат и след това направете желаните промени. Например за да промените цвета на запълване на контейнера, под Стилове на фигурищракнете върху запълване.

 6. Когато завършите промените в слайд образец изглед, в лентата за съобщения щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в раздела " теми ", под теми, щракнете върху Запиши тема.

Заместване на текст за подкана в контейнер

Ако създавате шаблон и искате да предоставя инструкции за съдържанието, което трябва да се добавят към контейнер в слайд, можете да заместите текст за подкана в изглед на образец на слайд. В следващия пример "Щракнете, за да добавите заглавие на проекта" замества текст за подкана по подразбиране в контейнер за заглавие.

 1. В менюто изглед посочете образеци след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В изглед на образец на слайд щракнете върху оформлението на първия слайд под образеца за слайд в навигационния екран. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, който е най-слайд в навигационния екран.

 3. За да заместите текста в контейнера, изберете текста, щракнете, за да редактирате образец за заглавие стили след това въведете или поставете текст по избор, щракнете, за да добавите заглавие на проекта.

  Промените в контейнер за текста да щракнете, за да добавите заглавие на проектаи вижте този нов текст за подкана в контейнера, когато се върнете към нормален изглед.

 4. Когато завършите промените в слайд образец изглед, в лентата за съобщения щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в раздела " теми ", под теми, щракнете върху Запиши тема.

Премахване на елементи на долен колонтитул от оформление на слайд

Долен колонтитул на контейнерите са включени по подразбиране, когато добавите ново оформление на слайд. Долен колонтитул се състои от три елемента: дата и час, текста на долния колонтитул и номер на слайда. Форматирането, размера и позицията на контейнерите за долния колонтитул се наследяват от елементи на долния колонтитул в образеца за слайд, освен ако редактирате долен колонтитул контейнера директно от оформлението на слайда.

Важно: Дори ако на долен колонтитул елементи са представени в образеца за слайд и оформления на слайд в изглед на образец на слайд, трябва да ги включите, преди да могат да се показват на слайдовете на презентацията. За да включите горни и долни колонтитули, щракнете върху менюто Вмъкване и след това щракнете върху Горен и долен колонтитул.

 1. В менюто изглед посочете образеци след това щракнете върху Образец за слайд.

 2. В навигационния екран щракнете върху оформление на слайд, който искате да промените. Оформленията на слайдове са под образеца за слайд, което е най-слайд в навигационния екран.

 3. Щракнете върху раздела Образец за слайд и след това под Редактиране на оформление, изчистете квадратчето Позволи на долни колонтитули .

  Slide Master tab, Edit Layout group

 4. Когато завършите промените в слайд образец изглед, в лентата за съобщения щракнете върху Затвори образец да се върнете към нормален изглед.

  Съвет: Промени в образеца за слайд и съответните оформления на слайдове временно се добавят към темата, която е приложена към вашата презентация. Ако приложите различна тема, промените в образеца слайд се премахват. Ако искате да запишете промените за бъдеща употреба, в раздела " теми ", под теми, щракнете върху Запиши тема.

Вж. също

Създаване или промяна на оформления на слайдове

Промяна на образец за слайд

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×