Добавяне или премахване на коментар

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Коментар е бележка, които можете да прикачите към слайд или към текст или обект в слайда. Използвайте коментари, когато искате хората да преглеждат и обратна връзка в презентация, която сте създали, или когато колеги въпрос за вашата обратна връзка по дадена презентация.

Екран "Подписи" с валиден подписващ

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Добавяне на коментар за текст или обект в слайда

  Щракнете върху текста или обекта

  Добавяне на коментар за слайд

  Щракнете някъде в слайда

 3. В раздела Преглед щракнете върху Нов коментар.

  "Преглед"

 4. Въведете своя коментар и след това щракнете извън полето на коментара.

  За да видите коментар, щракнете върху миниатюрата на коментар в слайда.

Редактиране на коментари

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Щракнете върху коментар миниатюрата на слайда, който искате да редактирате.

 3. В екрана коментари щракнете върху коментара, който искате да редактирате и след това щракнете отново, за да направите промени или щракнете върху отговор , за да отговорите на коментар.

  Съвет:    Изберете коментар миниатюра на слайд, за да видите съответните коментар в екрана коментари .

Преместване на коментар

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Изберете и плъзнете миниатюрата на коментар на друго място в един и същи слайд.

Изтриване на коментар

 1. В навигационния екран, в нормален Изглед щракнете върху слайда, който искате да добавите коментар.

 2. Щракнете върху миниатюрата на коментара, който искате да изтриете.

 3. В раздела Преглед щракнете върху Изтриванеи след това щракнете върху Изтрий отново или изберете опция за изтриване на всички коментари в слайда или в презентацията.

  Изберете „Изтриване“

  Съвет:    Можете също да изтриете коментар, като задържите натиснат клавиша Ctrl, докато щраквате върху коментара и след това щракнете върху Изтрий.

Показване или скриване на коментари

 1. В раздела Изглед щракнете върху Нормален.

 2. В раздела Преглед щракнете върху Покажи коментари.

  Изберете Покажи коментарите

Екран "Подписи" с валиден подписващ

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда, към който искате да добавите коментар.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Направете едно от следните неща:

  За

  Направете следното

  Добавяне на коментар за текст или обект в слайда

  Щракнете върху текста или обекта

  Добавяне на коментар за слайд

  Щракнете някъде в слайда

 3. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Създай.

  Формула

 4. Въведете своя коментар и след това щракнете извън полето на коментара.

  Забележка: За да видите коментар, щракнете върху миниатюрата на коментар в слайда.

Редактиране на коментари

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Щракнете върху коментар миниатюрата на слайда, който искате да редактирате.

 3. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Редактиране.

  Формула

  Съвет: Можете също да редактирате коментар, като щракнете двукратно върху миниатюрата на коментара.

Преместване на коментар

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Изберете и плъзнете миниатюрата на коментар на друго място.

Изтриване на коментар

 1. В навигационния екран щракнете върху слайда с коментара, който искате да промените.

  Как да изберете слайда, в навигационния екран

  1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

  2. В горната част на навигационния екран щракнете върху раздела слайдове  Slides tab и след това щракнете върху слайд. В зависимост от ширината на навигационния екран вие ще или да видите Slides named tab и Outline named tab наречена раздели или слайдове  Slides tab и структура  Outline tab икона раздели.

 2. Щракнете върху миниатюрата на коментара, който искате да изтриете.

 3. В раздела Преглед , под коментарищракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтрий коментара.

  Формула

  Съвет: Можете също да изтриете коментар, като задържите натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху коментара и след това щракнете върху Изтрий коментара.

Показване или скриване на коментари

 1. В менюто изглед щракнете върху нормален.

 2. В раздела Преглед под коментари, щракнете върху Покажи.

  Формула

Вж. също

Обединяване на две презентации

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×