Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

To make a chart easier to understand, you can add titles, such as a chart title and axis titles, to any type of chart. Axis titles are typically available for all axes that can be displayed in a chart, including depth (series) axes in 3-D charts. Some chart types (such as radar charts) have axes, but they cannot display axis titles. You can’t add axis titles to charts that don’t have axes (like pie or doughnut charts).

Точкова диаграма с надписи на осите

This scatter chart displays a title that is centered above the chart, and an axis title for both the horizontal and vertical axis.

You can also link chart and axis titles to corresponding text in работен лист cells by creating a reference to those cells. Linked titles are automatically updated in the chart when you change the corresponding text on the worksheet. If you no longer want to display the titles, you can remove them from the chart.

When you create a chart, a Chart Title box appears above the chart. You can simply select this box and type the title you want, format it the way you want, and move it to a different place in the chart.

 1. Щракнете върху полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавието.

  За да започнете нов ред в заглавието, натиснете Alt+Enter.

 2. To change the placement of the title, click the Chart Elements button Бутон "Елементи на диаграма" next to the upper-right corner of the chart.

 3. Щракнете върху стрелката до Заглавие на диаграмата и след това щракнете върху Центриран овърлей или върху Още опции за още опции.

  Chart Title flyout menu

  Можете също да плъзнете полето на заглавието до желаното местоположение.

 4. За да форматирате заглавието, щракнете с десния бутон върху него, след което щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграма, за да изберете желаните опции за форматиране.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

 2. Click the Chart Elements button Бутон "Елементи на диаграма" next to the upper-right corner of the chart.

 3. Поставете отметка в полето Надписи на осите.

  Надписите на основната хоризонтална и вертикална ос се добавят към диаграмата.

 4. Ако диаграмата ви е тримерна или има вторична хоризонтална или вертикална ос, щракнете върху стрелката до Надписи на осите, след което щракнете върху Още опции, за да изберете надписи на оста на дълбочината или вторичните оси, които искате да добавите.

  Изплаващо меню за надписи на осите

 5. Щракнете върху всяко поле Надпис на ос, което се показва в диаграмата, и след това въведете желания текст.

  За да започнете нов ред в надписа, натиснете Shift+Enter.

 6. За да форматирате надписите на осите, щракнете с десния бутон върху тях, след което щракнете върху Форматиране на надпис на ос, за да изберете желаните опции за форматиране.

Ако искате да използвате текст от работния лист за надписите на осите, можете да свържете надписите на осите с клетки в работния лист, които съдържат този текст. Свързаните надписи автоматично се актуализират в диаграмата, когато промените съответния текст в работния лист.

 1. On the chart, click the chart or axis title that you want to link to a worksheet cell.

 2. Щракнете в лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, която съдържа текста, който искате да използвате за надписа на оста.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Click to select the chart title or axis title you want to delete, and then press DELETE. Or do the following:

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

 2. Click the Chart Elements button Бутон "Елементи на диаграма" next to the upper-right corner of the chart.

 3. Clear the check box for any title you want to delete.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите заглавие.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Щракнете върху Центрирано наслагване на заглавия или Над диаграмата.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Заглавие на диаграмата, което се появява в диаграмата.

  To start a new line, press ENTER. To insert a line break, click to place the cursor where you want to break the line, and then press ENTER.

 5. To format the text in the title box, do the following:

  1. Click in the title box, and then select the text that you want to format.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   You can also use the formatting buttons on the ribbon (Home tab, Font group). To format the whole title, you can right-click it, click Format Chart Title, and then select the formatting options that you want.

 • The size of the title box adjusts to the size of the text. You cannot resize the title box, and the text may become truncated if it does not fit in the maximum size.

 • You can only add one title to a chart. If you want to use a second title or a sub title, you can draw a text box on the chart, and move it to the location that you want (Chart Tools, Layout tab, Insert group, Text Box).

 • You can manually move the title to another location by dragging the title box to the location that you want.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите надпис към основна хоризонтална ос (на категориите), щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Ако диаграмата има вторична хоризонтална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична хоризонтална ос.

  • To add a title to primary vertical (value) axis, click Primary Vertical Axis Title or Secondary Vertical Axis Title, and then click the option that you want.

   Ако диаграмата има вторична вертикална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос.

  • За да добавите надпис към оста на дълбочината (на сериите), щракнете върху Надпис на ос на дълбочината и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Тази опция е налична само ако избраната диаграма е истинска тримерна диаграма, като например 3D колонна диаграма.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Надпис на ос, което се появява в диаграмата.

  To start a new line, press ENTER. To insert a line break, click to place the cursor where you want to break the line, and then press ENTER.

 5. To format the text in the title box, do the following:

  1. Click in the title box, and then select the text that you want to format.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   You can also use the formatting buttons on the ribbon (Home tab, Font group. To format the whole title, you can right-click it, click Format Axis Title, and then select the formatting options that you want.

   Забележки: 

   • Ако превключите на друг тип диаграма, който не поддържа надписи на оси (като например кръгова диаграма), надписите на осите вече няма да се показват. Надписите ще се покажат отново, когато превключите обратно към тип диаграма, който поддържа надписи на оси.

   • Надписи на оси, които се показват за вторичните оси, ще бъдат загубени, когато превключвате към тип диаграма, който не показва вторични оси.

 1. Щракнете в диаграмата върху заглавието на диаграма или надписа на ос, които искате да свържете с клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

 1. Щракнете някъде в диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • To remove a chart title, on the Layout tab, in the Labels group, click Chart Title, and then click None.

   Изображение на лентата

  • To remove an axis title, on the Layout tab, in the Labels group, click Axis Title, click the type of axis title that you want to remove, and then click None.

  • To quickly remove a chart or axis title, click the title, and then press DELETE. You can also right-click the chart or axis title, and then click Delete.

  • To remove chart or axis titles immediately after you add them, you can click Undo on the Quick Access Toolbar, or you can press CTRL+Z.

You can add a title to your chart.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Chart title

Споделяне на работна книга Axis titles

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Click Add Chart Element > Chart Title, and then click the title option that you want.

 4. Type the title in the Chart Title box.

  To format the title, select the text in the title box, and then on the Home tab, under Font, select the formatting that you want.

You can add a title to each ос in a chart. Axis titles are typically available for all axes that can be displayed in a chart, including depth (series) axes in 3-D charts.

Some chart types (such as radar charts) have axes, but they cannot display axis titles. Chart types that do not have axes (such as pie and doughnut charts) cannot display axis titles either.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Chart title

Споделяне на работна книга Axis titles

 1. Тази стъпка се отнася само за Word 2016 for Mac: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Click Add Chart Element > Axis Titles, and then choose an axis title option.

 4. Type the text in the Axis Title box.

  To format the title, select the text in the title box, and then on the Home tab, under Font, select the formatting that you want.

You can add a title to your chart.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Chart title

Споделяне на работна книга Axis titles

Follow these steps to add a title to your chart in Excel or Mac 2011, Word for Mac 2011, and PowerPoint for Mac 2011.

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Under Labels, click Chart Title, and then click the one that you want.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Select the text in the Chart Title box, and then type a chart title.

  To format the title, select the text in the title box, and then on the Home tab, under Font, select the formatting that you want.

You can add a title to each ос in a chart. Axis titles are typically available for all axes that can be displayed in a chart, including depth (series) axes in 3-D charts.

Some chart types (such as radar charts) have axes, but they cannot display axis titles. Chart types that do not have axes (such as pie and doughnut charts) cannot display axis titles either.

A chart with a title and axis titles

Изберете стила на цитати, който да се използва в цитатите на източници в Publisher 2013. Chart title

Споделяне на работна книга Axis titles

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac 2011: В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Under Labels, click Axis Titles, point to the axis that you want to add titles to, and then click the option that you want.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

  To format the title, select the text in the title box, and then on the Home tab, under Font, select the formatting that you want.

Вж. също

Change the placement of titles in a chart

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×