Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Добавяне или премахване на заглавия в диаграма

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

За да направите по-лесен за разбиране на диаграма, можете да добавите заглавия, като например заглавие на диаграма и надписи на оси, всеки тип диаграма. Надписи на оси обикновено са налични за всички оси, които могат да бъдат показани в диаграмата, включително на дълбочината (серия) в 3D диаграми. Някои типове диаграми (като например радарни диаграми) имат оси, но не могат да показват надписи на оси. Не можете да добавите надписи на оси на диаграми, които нямат оси (например кръгова или пръстеновидна диаграма).

точкова диаграма с надписи на осите

В тази точкова диаграма показва заглавие, което е центрирано над нея и надпис на ос за хоризонтална и вертикална ос.

Можете също да свържете диаграма и заглавия на оси към съответния текст в клетки от работен лист чрез създаване на препратка към тези клетки. Свързаните заглавия автоматично се актуализират в диаграмата, когато променяте съответния текст на работния лист. Ако вече не искате да покажете на заглавията, можете да ги премахнете от диаграмата.

Добавяне на заглавие на диаграма

Когато създавате диаграма, полето Заглавие на диаграмата се появява над диаграмата. Можете просто да отметнете това квадратче и въведете заглавието искате, го форматирате желания от вас начин и я преместите на друго място в диаграмата.

 1. Щракнете върху полето Заглавие на диаграмата и след това въведете заглавието.

  За да започнете нов ред в заглавието, натиснете Alt+Enter.

 2. За да промените мястото на заглавието, щракнете върху бутона Елементи на диаграма бутон "елементи на диаграма" до горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Щракнете върху стрелката до Заглавие на диаграмата и след това щракнете върху Центриран овърлей или върху Още опции за още опции.

  Изплаващо меню за заглавие на диаграма

  Можете също да плъзнете полето на заглавието до желаното местоположение.

 4. За да форматирате заглавието, щракнете с десния бутон върху него, след което щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграма, за да изберете желаните опции за форматиране.

Добавяне на надпис на ос

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

 2. Щракнете върху бутона Елементи на диаграма бутон "елементи на диаграма" до горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Поставете отметка в полето Надписи на осите.

  Надписите на основната хоризонтална и вертикална ос се добавят към диаграмата.

 4. Ако диаграмата ви е тримерна или има вторична хоризонтална или вертикална ос, щракнете върху стрелката до Надписи на осите, след което щракнете върху Още опции, за да изберете надписи на оста на дълбочината или вторичните оси, които искате да добавите.

  Изплаващо меню за надписи на осите

 5. Щракнете върху всяко поле Надпис на ос, което се показва в диаграмата, и след това въведете желания текст.

  За да започнете нов ред в надписа, натиснете Shift+Enter.

 6. За да форматирате надписите на осите, щракнете с десния бутон върху тях, след което щракнете върху Форматиране на надпис на ос, за да изберете желаните опции за форматиране.

Свързване на надписи към текст в работния лист

Ако искате да използвате текст от работния лист за надписите на осите, можете да свържете надписите на осите с клетки в работния лист, които съдържат този текст. Свързаните надписи автоматично се актуализират в диаграмата, когато промените съответния текст в работния лист.

 1. В диаграмата щракнете върху заглавието на диаграма или ос, която искате да свържете с клетка на работен лист.

 2. Щракнете в лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, която съдържа текста, който искате да използвате за надписа на оста.

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Премахване на заглавие

Щракнете, за да изберете заглавие на диаграма или надпис на ос, който искате да изтриете и след това натиснете клавиша DELETE. Или направете следното:

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

 2. Щракнете върху бутона Елементи на диаграма бутон "елементи на диаграма" до горния десен ъгъл на диаграмата.

 3. Изчистете отметката от квадратчето за всяко заглавие, което искате да изтриете.

Ръчно добавяне на заглавие на диаграма

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите заглавие.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Заглавие на диаграмата в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Щракнете върху Центрирано наслагване на заглавия или Над диаграмата.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Заглавие на диаграмата, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да вмъкнете нов ред и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Можете също да използвате бутоните за форматиране в лентата (разделНачало , група шрифт ). За да форматирате цялото заглавие, можете да щракнете с десния бутон го, щракнете върху Форматиране на заглавие на диаграмаи след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

 • Размерът на полето Заглавие се наглася размера на текста. Не може да преоразмерите полето Заглавие и текста може да стане изрязана, ако не се побира в максималния размер.

 • Можете да добавяте само едно заглавие на диаграма. Ако искате да използвате втори заглавие или под заглавие, можете да изчертаване на текстово поле в диаграмата и да я преместите на желаното (Инструменти за диаграма, раздел оформление , Вмъкване на група, Текстово поле).

 • Можете ръчно да преместите заглавието на друго място като плъзнете полето Заглавие на местоположението, което искате.

Ръчно добавяне на надписи на оси

 1. Щракнете някъде в диаграмата, към която искате да добавите надписи на оси.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Надписи на осите в раздела Оформление, в групата Етикети.

  Изображение на лентата

 3. Направете някое от следните неща:

  • За да добавите надпис към основна хоризонтална ос (на категориите), щракнете върху Надпис на основна хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Ако диаграмата има вторична хоризонтална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична хоризонтална ос.

  • За да добавите надпис към основна вертикална ос (на стойностите), щракнете върху Основна вертикална ос или Вторична вертикална оси след това щракнете върху желаната опция.

   Ако диаграмата има вторична вертикална ос, можете също така да щракнете върху Надпис на вторична вертикална ос.

  • За да добавите надпис към оста на дълбочината (на сериите), щракнете върху Надпис на ос на дълбочината и след това щракнете върху желаната от вас опция.

   Тази опция е налична само ако избраната диаграма е истинска тримерна диаграма, като например 3D колонна диаграма.

 4. Въведете желания от вас текст в текстовото поле Надпис на ос, което се появява в диаграмата.

  За да започнете нов ред, натиснете клавиша ENTER. За да вмъкнете нов ред, щракнете, за да поставите курсора там, където искате да вмъкнете нов ред и след това натиснете клавиша ENTER.

 5. За да форматирате текста в полето Заглавие, направете следното:

  1. Щракнете в полето Заглавие и след това изберете текста, който искате да форматирате.

  2. В минилентата с инструменти щракнете върху желаните опции за форматиране.

   Можете също да използвате бутоните за форматиране в лентата (разделаНачало , група шрифт . За да форматирате цялото заглавие, можете да с десния бутон върху него, щракнете върху Форматиране на заглавие на оси след това изберете желаните от вас опции за форматиране.

   Забележки : 

   • Ако превключите на друг тип диаграма, който не поддържа надписи на оси (като например кръгова диаграма), надписите на осите вече няма да се показват. Надписите ще се покажат отново, когато превключите обратно към тип диаграма, който поддържа надписи на оси.

   • Надписи на оси, които се показват за вторичните оси, ще бъдат загубени, когато превключвате към тип диаграма, който не показва вторични оси.

Свързване на заглавие на диаграма или ос клетка на работен лист

 1. Щракнете в диаграмата върху заглавието на диаграма или надписа на ос, които искате да свържете с клетка на работен лист.

 2. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

 3. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

  Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

 4. Натиснете клавиша ENTER.

Премахване на заглавие на диаграма или надписа на ос от диаграма

 1. Щракнете някъде в диаграмата.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете заглавие на диаграмата, в раздела оформление , в групата етикети , щракнете върху Заглавие на диаграматаи след това щракнете върху няма.

   Изображение на лентата

  • За да премахнете надпис на ос в раздела оформление , в групата етикети , щракнете върху Надпис на ос, щракнете върху типа надпис на ос, който искате да премахнете и след това щракнете върху няма.

  • За да премахнете бързо заглавие на диаграма или надписа на ос, щракнете върху заглавието и след това натиснете клавиша DELETE. Можете също с десния бутон върху заглавието на диаграма или надписа на ос и след това щракнете върху Изтрий.

  • За да премахнете заглавията на диаграмата или оста, веднага след като можете да ги добавите, можете да щракнете върху Отмени в Лентата с инструменти за бърз достъп, или можете да натиснете CTRL + Z.

Вж. също

Промяна на мястото на заглавия в диаграма

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×