Преминаване към основното съдържание
Office

Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма

За да идентифицирате бързо серия от данни в диаграма, можете да добавите етикети на данни към точки от данни на диаграмата. По подразбиране етикетите на данни са свързани към стойности в работния лист и се актуализират автоматично, когато се извършват промени на тези стойности.

Етикетите на данни правят диаграмите по-лесни за разбиране, защото показват подробни данни за серия от данни или нейните отделни точка от данни. Например в кръговата диаграма по-долу би било трудно без етикета на данни да се каже, че това кафе е 38% от общия брой на продажбите. В зависимост от това, към което искате да насочите вниманието в диаграмата, можете да добавите етикети към една серия, към всички серии (цялата диаграма) или към една точка от данните.

Диалогов прозорец ''Управление на имейли за събиране на данни''

Забележка: Следните процедури важат за Office 2013 и по-новите версии. Търсите стъпки за Office 2010?

Добавяне на етикети на данни към диаграма

 1. Щракнете върху серията от данни или диаграмата. За да поставите етикет на една точка от данните, след като щракнете върху серията, щракнете върху тази точка от данните.

 2. В горния десен ъгъл, до диаграмата щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма Бутон "Елементи на диаграма" > етикети на данни.

  Елементи на диаграма > Етикети на данни > избор на етикети
 3. За да промените местоположението, щракнете върху стрелката и изберете опция.

 4. Ако искате да покажете вашия етикет на данни вътре в мехурче с текст, щракнете върху Изнесено означение на данни.

  Кръгова диаграма с изнесени означения за данни

За да направите етикетите на данни по-лесни за четене, можете да ги преместите вътре в точките от данни или дори извън диаграмата. За да преместите етикет на данни, плъзнете го до желаното местоположение

Ако смятате, че етикетите правят диаграмата да изглежда твърде претрупана, можете да премахнете някои от тях или всичките, като щракнете върху етикета на данни и след това натиснете Delete.

Съвет: Ако текстът вътре в етикета на данни е твърде труден за четене, преоразмерете етикетите на данни, като щракнете върху тях и след това ги плъзнете до желания размер.

Променяне на изгледа на етикетите на данни

 1. Щракнете с десния бутон върху серията от данни или етикета на данни, за да се покажат още данни, и след това щракнете върху Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикетите и под Етикетът съдържа избере желаните опции

  Label Options part of Format Data Label pane

Използване на стойности на клетки като етикети на данни

Можете да използвате стойности на клетки като етикети на данни за вашата диаграма.

 1. Щракнете с десния бутон върху серията от данни или етикета на данни, за да се покажат още данни, и след това щракнете върху Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикетите и под Етикетът съдържаизберете квадратчето за отметка стойности от клетки .

 3. Когато се появи диалоговият прозорец диапазон на етикети на данни , се върнете към електронната таблица и изберете диапазона, в който искате да се показват стойностите на клетките като етикети на данни. Когато направите това, Избраният диапазон ще се появи в диалоговия прозорец диапазон на етикети на данни . След това щракнете върху ОК.

  Диалогов прозорец "диапазон на етикетите на данни"

  Стойностите на клетките сега ще се показват като етикети на данни във вашата диаграма.

Промяна на показвания текст в етикетите на данни

 1. Щракнете върху етикета на данни с текста за промяна, а след това щракнете върху него отново, така че да е единственият избран етикет на данни.

 2. Изберете съществуващия текст и след това напишете новия текст.

 3. Щракнете някъде извън етикета на данни.

Съвет: Ако искате да добавите коментар за вашата диаграма или да имате само един етикет на данни, можете да използвате текстово поле.

Премахване на етикети на данни от диаграма

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Така се показват инструменти за диаграмаи се добавят разделите проектиранеи формат .

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела проектиране , в групата оформления на диаграми щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма, изберете етикети на даннии след това щракнете върху няма.

  • Щракнете веднъж върху етикета на данни, за да изберете всички етикети на данни в серия от данни или два пъти, за да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон върху етикета на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от серията от данни.

 3. Можете също да премахвате етикети на данни незабавно, след като сте ги добавили, като щракнете върху отмени Изображение на бутон в лентата с инструменти за бърз достъпили като натиснете CTRL + Z.

Добавяне или премахване на етикети на данни в диаграма в Office 2010

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на всички серии от данни, щракнете върху област от диаграма.

  • За да добавите етикет на данни към всички точки от данни на серия от данните, щракнете върху един час, за да изберете серията от данни, която искате да маркирате.

  • За да добавите етикет на данни към една точка от данни в серия от данни, щракнете върху серията от данни, която съдържа точката от данни, която искате да маркирате, и след това щракнете отново върху точката от данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Щракнете върху Етикети на данни в раздела Оформление, в групата Етикети и след това щракнете върху желаната от вас опция за показване.

  изображение на лентата на Excel

  Наличните опции за етикети на данни се различават в зависимост от типа диаграма, който сте избрали.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за всички точки от данни на серия, щракнете еднократно върху етикета на данни, за да изберете всички етикети на данни на серията от данни.

  • За да покажете допълнителни записи на етикети за една точка от данни, щракнете върху етикета на данни в точката от данни, която искате да промените, и след това щракнете отново върху етикета на данни.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Изображение на лентата на Excel

  Можете също да щракнете с десния бутон върху избрания етикет или етикети в диаграмата и след това да щракнете върху Форматиране на етикет на данни или форматиране на етикети на данни.

 3. Щракнете върху Опции за етикети , ако не е избрано, и след това под Етикетът съдържаизберете квадратчето за отметка за записите на етикети, които искате да добавите.

  Наличните опции за етикети зависят от типа на диаграмата. Например в кръгова диаграма етикетите на данни могат да съдържат проценти и водещи линии.

 4. За да промените разделителя между записите за етикети на данни, изберете разделителя, който искате да използвате, или въведете разделител по избор в разделителната кутия.

 5. За да промените позицията на етикета, за да представите по-добре допълнителния текст, изберете желаната от вас опция под позиция на етикета.

Ако сте въвеждали текст по избор, но искате да покажете записите на етикети на данни, които са свързани с стойности на работен лист, можете да щракнете върху Начално състояние на текста на етикета.

 1. Щракнете върху етикета на данни в диаграмата, в която искате да промените, и след това щракнете отново върху етикета на данни, за да изберете само този етикет.

 2. Щракнете в полето етикет на данни, за да стартирате режима на редактиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да въведете нов текст, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените, и след това въведете текста, който искате.

  • За да свържете етикет на данни към текст или стойности в работния лист, плъзнете, за да изберете текста, който искате да промените, и след това направете следното:

   1. Щракнете върху лента за формули в работния лист и след това въведете знак за равенство (=).

   2. Изберете клетката в работния лист, съдържаща данните или текста, които искате да покажете във вашата диаграма.

    Можете също така да въведете препратка към клетката на работен лист в лентата за формули. Включете знак за равенство и името на листа, последвано от удивителен знак; например, =Лист1!F2

   3. Натиснете клавиша ENTER.

    Съвет: Можете да използвате един от двата метода, за да въвеждате проценти – ръчно, ако знаете какви са, или чрез свързване към проценти в работния лист. Процентите не се изчисляват в диаграмата, но можете да изчислявате проценти в работния лист, като използвате стойността за уравнение /общо = процент. Ако например изчислите 10/100 = 0,1 и след това форматирате 0,1 като процент, числото ще се показва правилно като 10%. За повече информация как да изчислявате проценти, вижте изчисляване на проценти.

Размерът на полето за етикет на данни се настройва на размера на текста. Не можете да преоразмерите полето за етикет на данни и текстът може да бъде отрязан, ако не се побира в максималния размер. За да наберете повече текст, можете вместо това да използвате текстово поле. За повече информация вижте Добавяне на текстово поле към диаграма.

Можете да промените позицията на един етикет на данни, като го плъзгате. Можете също да поставите етикети на данни в стандартна позиция спрямо маркерите за данни. В зависимост от типа на диаграмата можете да избирате от различни опции за позициониране.

 1. Направете следното в диаграмата:

  • За да промените позицията на всички етикети на данни за цялата серия от данни, щракнете еднократно върху етикета на данни, за да изберете серията от данни.

  • За да промените позицията на конкретен етикет на данни, щракнете два пъти върху етикета на данни, за да го изберете.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху етикети на даннии след това щракнете върху желаната от вас опция.

  изображение на лентата на Excel

  За допълнителни опции за етикети на данни, щракнете върху още опцииза етикети на данни, щракнете върху Опции за етикетите , ако не е избрано, и след това изберете желаните от вас опции.

 1. Щракнете върху диаграмата, от която искате да премахнете етикети на данни.

  Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. Направете едно от следните неща:

  • В раздела оформление , в групата етикети щракнете върху етикети на даннии след това върху няма.

   изображение на лентата на Excel

  • Щракнете веднъж върху етикета на данни, за да изберете всички етикети на данни в серия от данни или два пъти, за да изберете само един етикет на данни, който искате да изтриете, и след това натиснете клавиша DELETE.

  • Щракнете с десния бутон върху етикета на данни и след това щракнете върху Изтрий.

   Забележка: Това премахва всички етикети на данни от серията от данни.

 3. Можете също да премахвате етикети на данни незабавно, след като сте ги добавили, като щракнете върху отмени Изображение на бутон в лентата с инструменти за бърз достъпили като натиснете CTRL + Z.

Етикетите на данни правят диаграмите по-лесни за разбиране, защото показват подробни данни за серия от данни или нейните отделни точка от данни. Например в кръговата диаграма по-долу би било трудно без етикета на данни да се каже, че това кафе е 38% от общия брой на продажбите. В зависимост от това, към което искате да насочите вниманието в диаграмата, можете да добавите етикети към една серия, към всички серии (цялата диаграма) или към една точка от данните.

Добавяне на етикети на данни

Можете да добавите етикети на данни, за да показвате стойностите на точките от данни от листа на Excel в диаграмата.

 1. Тази стъпка се отнася само за Word for Mac: в менюто изглед щракнете върху оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Проектиране на диаграма.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма и изберете етикети на даннии след това изберете местоположение за опцията за етикет на данни.

  Забележка: Опциите ще се различават в зависимост от типа на диаграмата.

 4. Ако искате да покажете вашия етикет на данни вътре в мехурче с текст, щракнете върху Изнесено означение на данни.

  Кръгова диаграма с изнесени означения за данни

  За да направите етикетите на данни по-лесни за четене, можете да ги преместите вътре в точките от данни или дори извън диаграмата. За да преместите етикет на данни, плъзнете го до желаното местоположение

  Забележка: Ако текстът вътре в етикета на данни е твърде труден за четене, преоразмерете етикетите на данни, като щракнете върху тях и след това ги плъзнете до желания размер.

Щракнете върху още опции за етикети на данни , за да промените облика на етикетите на данни.

Промяна на облика на етикетите на данни

 1. Щракнете с десния бутон върху произволен етикет на данни и изберете Форматиране на етикети на данни.

 2. Щракнете върху Опции за етикетите и под Етикетът съдържаизберете желаните от вас опции.

Промяна на показвания текст в етикетите на данни

 1. Щракнете върху етикета на данни с текста за промяна, а след това щракнете върху него отново, така че да е единственият избран етикет на данни.

 2. Изберете съществуващия текст и след това напишете новия текст.

 3. Щракнете някъде извън етикета на данни.

Съвет: Ако искате да добавите коментар за вашата диаграма или да имате само един етикет на данни, можете да използвате текстово поле.

Премахване на етикети на данни

Ако решите, че етикетите правят диаграмата да изглежда твърде претрупана, можете да премахнете всички или всички от тях, като щракнете върху етикета на данни и след това натиснете клавиша Delete.

Забележка: Това премахва всички етикети на данни от серията от данни.

Използване на стойности на клетки като етикети на данни

Excel for Mac в момента няма опция за използване на стойности на клетки като етикети на данни. Обаче има процедура за VBA (Visual Basic for Applications), която ще ви позволи да направите това. За да научите повече вижте: Задайте потребителски етикети на данни в диаграма.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×