Диаграми

Добавяне или премахване на вторична ос в диаграма в Excel

Добавяне или премахване на вторична ос в диаграма в Excel

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато числата в създадена от вас диаграма се променят значително от една към друга серия от данни или когато имате смесени типове данни (например цена и обем), можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична вертикална ос (на стойностите). Мащабът на вторичната вертикална ос показва стойностите за свързаната серия от данни. Вторичната ос работи добре в диаграма, която показва обединение на колонна и линейна диаграма.

Комбинирана диаграма с вторична ос

Можете бързо да покажете диаграма като тази по-горе, като промените диаграмата си в комбинирана диаграма.

 1. Щракнете някъде в диаграмата, която искате да промените на комбинирана диаграма, за да се покажат Инструменти за диаграма.

  Разделите "Проектиране" и "Формат" за "Инструменти за диаграма"

 2. Щракнете върху Проектиране > Промяна на типа диаграма.

  Групата "Тип" в раздела "Проектиране"

 3. В раздела Всички диаграми изберете Комбинирана и изберете диаграмата "Колонна с клъстери – линейна по вторичната ос".

  Комбинирана диаграма с вторична ос в раздела "Всички диаграми"

 4. Под Изберете типа на диаграмата и оста за серията от данни, щракнете върху полето Вторична ос за всяка серия от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това променете техния тип диаграма на Линейна.

 5. Уверете се, че всички други серии от данни са показани като Колонна с клъстери.

  За да изясните какво се чертае по всяка от вертикалните оси, можете да добавите надписи на оси.

Добавяне на надписи на оси към вертикалните оси

 1. Щракнете някъде в диаграмата и след това щракнете върху Елементи на диаграма Бутон "Елементи на диаграма" .

 2. Щракнете върху полето Надписи на осите, щракнете върху стрелката до него и след това поставете отметки в полетата на надписите на оси, които искате да добавите.

 3. В диаграмата щракнете последователно върху всеки надпис на ос и след това въведете заглавие, което описва данните, които се изчертават по тази ос.

Вж. също

Създаване на диаграма от началото до края

Избор на данни за диаграма

Промяна на етикетите на осите в диаграма

Добавяне на надписи на осите в диаграма

Научете повече за комбинираните диаграми

Когато стойностите в 2D диаграма се променят значително от една към друга серия от данни или когато имате смесени типове данни (например цена и обем), можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична вертикална ос (на стойностите). Мащабът на вторичната вертикална ос показва стойностите за свързаната серия от данни.

Форматирана комбинирана диаграма

След като добавите към 2D диаграмата вторична вертикална ос, можете да добавите и вторична хоризонтална ос (на категориите), която може да е полезна в XY (точкова) или в мехурчеста диаграма.

За по-лесно различаване на серията от данни, които се изчертават по вторичната ос, може да промените типа на диаграмата. Например в колонна диаграма може да превърнете серията от данни по вторична ос в линейна диаграма.

Важно: За да изпълните следните процедури, трябва да имате съществуваща 2D диаграма. 3D диаграмите не поддържат вторични оси.

По вторичната вертикална ос можете да чертаете серии от данни една по една. За да начертаете няколко серии от данни по вторичната вертикална ос, повторете тази процедура за всяка серия от данни, които искате да покажете по вторичната вертикална ос.

 1. Щракнете в диаграмата върху серията от данни, която искате да начертаете по вторичната вертикална ос, или направете следното, за да изберете серията от данни от списъка с елементи на диаграмата:

  1. Щракнете върху диаграмата.

   Така се показват Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху стрелката в полето Елементи на диаграма, а след това щракнете върху серията от данни, която искате да начертаете по вторичната вертикална ос.

   Изображение на лентата

 2. В раздела Формат, в групата Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на серия от данни.

  Забележка: Ако се отвори друг диалогов прозорец, повторете стъпка 1 и изберете серия от данни в диаграмата.

 3. В раздела Опции на серията, под Начертай серията на щракнете върху Вторичната ос, а след това върху Затвори.

  В диаграмата се показва вторична вертикална ос.

 4. За да промените показването на вторичната вертикална ос, направете следното:

  1. В раздела Оформление, в групата Оси щракнете върху Оси.

  2. Щракнете върху Вторична вертикална ос и след това щракнете върху желаната опция за показване.

 5. За да промените опциите за вторичната вертикална ос, направете следното:

  1. Щракнете с десния бутон върху вторичната вертикална ос и след това щракнете върху Форматиране на ос.

  2. Под Опции за осите изберете опциите, които искате да използвате.

За да изпълните тази процедура, трябва да имате диаграма, която показва вторична вертикална ос. За да добавите вторична вертикална ос, вижте Добавяне на вторична вертикална ос.

 1. Щракнете върху диаграма, която показва вторична вертикална ос.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Оформление, в групата Оси щракнете върху Оси.

  Изображение на лентата

 3. Щракнете върху Вторична хоризонтална ос и след това щракнете върху желаната опция за показване.

 1. В диаграмата щракнете върху серията от данни, която искате да промените.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

  Съвет: Можете също да щракнете с десния бутон върху серията от данни, да щракнете върху Промяна на типа диаграма за серията и след това да продължите със стъпка 3.

 2. В раздела Проектиране, в групата Тип щракнете върху Промяна не типа диаграма.

  Изображение на лентата на Excel

 3. В диалоговия прозорец Промяна не типа диаграма щракнете върху типа диаграма, който искате да използвате.

  Първото поле показва списък на категориите за тип на диаграма, а второто поле показва наличните типове диаграми за всяка категория за типа на диаграмата. За повече информация относно типовете диаграми, които можете да използвате, вижте Налични типове диаграми.

Забележка: Можете да променяте типа на диаграмата само серия по серия. За да промените типа диаграма за повече от една серия от данни в диаграмата, повторете стъпките от тази процедура за всяка серия от данни, която искате да промените.

 1. Щракнете върху диаграмата, показваща вторичната ос, която искате да премахнете.

  Показват се Инструменти за диаграма и се добавят разделите Проектиране, Оформление и Формат.

 2. В раздела Оформление, в групата Оси щракнете върху Оси, върху Вторична вертикална ос или Вторична хоризонтална ос и след това върху Няма.

  Изображение на лентата

Съвети: 

 • Можете също да щракнете върху вторичната ос, която искате да изтриете, и след това да натиснете клавиша DELETE, или да щракнете с десния бутон върху вторичната ос и след това щракнете върху Изтриване.

 • За да премахнете вторични оси веднага след като сте ги добавили, щракнете върху Отмени Dynadot-Повторно делегиране-2-1,2,3 на лентата за бърз достъп или натиснете CTRL+Z.

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Оси > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осите > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Раздел "Диаграми", група "Текущата селекция"

 3. В навигационния екран щракнете върху Ос.

 4. Щракнете върху Вторична ос и след това върху OK.

  За да добавите още серии от данни към вторичната ос, повторете тази процедура.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под Етикети щракнете върху Надписи на осите, посочете Надпис на вторична хоризонтална ос или Надпис на вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 3. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

Добавяне на етикет на оста за вторична ос

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под Оси щракнете върху Оси, посочете Вторична хоризонтална ос или Вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Оси"

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 2. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Раздел "Диаграми", група "Текущата селекция"

 3. В навигационния екран щракнете върху Ос.

 4. Щракнете върху Вторична ос и след това върху OK.

  За да добавите още серии от данни към вторичната ос, повторете тази процедура.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под Етикети щракнете върху Надписи на осите, посочете Надпис на вторична хоризонтална ос или Надпис на вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 3. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

Добавяне на етикет на оста за вторична ос

 1. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 2. Под Оси щракнете върху Оси, посочете Вторична хоризонтална ос или Вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Оси"

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Оформление на диаграма.

  Например в линейна диаграма щракнете върху една от линиите в диаграмата, при което се избират всички маркери на данни в тази серия от данни.

 3. Под Текуща селекция щракнете върху Избор на формат.

  Раздел "Диаграми", група "Текущата селекция"

 4. В навигационния екран щракнете върху Ос.

 5. Щракнете върху Вторична ос и след това върху OK.

  За да добавите още серии от данни към вторичната ос, повторете тази процедура.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под Етикети щракнете върху Надписи на осите, посочете Надпис на вторична хоризонтална ос или Надпис на вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Етикети"

 4. Изберете текста в полето Надпис на ос и въведете заглавие за оста.

Добавяне на етикет на оста за вторична ос

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. Щракнете върху диаграмата и след това върху раздела Оформление на диаграма.

 3. Под Оси щракнете върху Оси, посочете Вторична хоризонтална ос или Вторична вертикална ос и щракнете върху желаната опция.

  Раздел "Оформление на диаграма", група "Оси"

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Оси > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

 2. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осите > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Когато стойностите в диаграмата се променят значително от една към друга серия от данни, можете да начертаете една или повече серии от данни по вторична ос. Можете да използвате вторична ос също и като част от комбинирана диаграма, когато имате смесени типове данни (например цена и обем) в една и съща диаграма.

В тази диаграма основната вертикална ос отляво се използва за обемите на продажбите, а вторичната вертикална ос отдясно – за цифрите за цените.

Диаграма с вторична ос

Направете едно от следните неща:

Добавяне на вторична ос

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Оси > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Добавяне на надпис на оста за вторична ос

 1. В менюто Изглед щракнете върху Оформление за печат.

 2. В диаграмата изберете серията от данни, която искате да начертаете по вторичната ос, и след това щракнете върху раздела Диаграма | Проектиране на лентата.

 3. Щракнете върху Добавяне на елемент на диаграма > Надписи на осите > и изберете между Вторична хоризонтална или Вторична вертикална.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×