Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Добавяне или изтриване на редове и колони на таблица

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате инструменти за таблица, за да лесно добавяне и изтриване на редове и колони в PowerPoint.

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка в реда над или под мястото, където искате нов ред, за да се показват в таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под. Например изберете три съществуващи редове, щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни поди три повече редове ще бъде добавен.

   • За да добавите ред в края на таблица, щракнете върху най-дясната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка от таблица отдясно или отляво на колоната, където искате новата колона, за да се появи.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележка: За да добавите няколко колони наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно. Например изберете три съществуващи колони, щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдяснои три още колони ще бъде добавен.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната или реда, който искате да изтриете.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Изтриване на колони или редове

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да го изберете.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтриванеи след това щракнете върху Изтриване на таблица или натиснете клавиша DELETE на клавиатурата.

  Изтриване на таблица

Вж. също

Обединяване, разделяне или изтриване на клетки в таблица

Промяна на вида на таблица

Добавяне на таблица към слайд

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка в реда над или под мястото, където искате нов ред, за да се показват в таблица.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете ред.

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

  • За да добавите ред над избрания ред, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избрания ред, щракнете върху Вмъкни под.

   За да добавите няколко реда наведнъж, изберете броя на редовете, които искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под.

Съвет: За да добавите ред в края на таблица, щракнете върху последната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната отляво или отдясно на мястото, където искате новата колона, за да се показват.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Избор на колона.

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

  • За да добавите колона отляво на избраната колона, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната колона, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   За да добавите едновременно няколко колони, изберете броя на колоните, които искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно.

Изтриване на колона или ред

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната или реда, който искате да изтриете.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата таблици щракнете върху избори след това щракнете върху Изберете редили Колона, изберете .

  Изображение на раздел ''Инструменти за таблица'', ''Оформление'' в Word

 3. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , щракнете върху стрелката под Изтриване.

  Изображение на група ''Редове и колони'' в PowerPoint

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете колона, щракнете върху Изтриване на колони или натиснете клавиша назад.

  • За да изтриете ред, щракнете върху Изтриване на редове или натиснете клавиша назад.

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка в реда над или под мястото, където искате нов ред, за да се показват в таблица.

 2. В раздела оформление , в групата на редове и колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Бутони на лентата за редактиране на редове и колони на таблицата

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни под. Например изберете три съществуващи редове, щракнете върху Вмъкни над или Вмъкни поди три повече редове ще бъде добавен.

   • За да добавите ред в края на таблица, щракнете върху най-дясната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка от таблица отдясно или отляво на колоната, където искате новата колона, за да се появи.

 2. В раздела оформление , в групата на редове и колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Бутони на лентата за редактиране на редове и колони на таблицата

   Забележка: За да добавите няколко колони наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдясно. Например изберете три съществуващи колони, щракнете върху Вмъкни отляво или Вмъкни отдяснои три още колони ще бъде добавен.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната или реда, който искате да изтриете.

 2. В раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Rogh

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да го изберете.

 2. В раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтриванеи след това щракнете върху Изтриване на таблица или натиснете клавиша DELETE на клавиатурата.

  Командата за изтриване на колона

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка в реда над или под мястото, където искате нов ред, за да се показват в таблица.

 2. В раздела За таблица – оформление , в групата на редове и колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху по-горе.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху по-долу.

   Бутони на лентата за редактиране на редове и колони на таблицата

   Забележки: 

   • За да добавите няколко реда наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой редове до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху над или под. Например, изберете три съществуващи редове, щракнете върху по-горе или по-долуи три повече редове ще се добавят.

   • За да добавите ред в края на таблица, щракнете върху най-дясната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка от таблица отдясно или отляво на колоната, където искате новата колона, за да се появи.

 2. В разделаЗа таблица – оформление , в групата на редове и колони направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху отдясно.

   Бутони на лентата за редактиране на редове и колони на таблицата

   Забележка: За да добавите няколко колони наведнъж, с помощта на мишката, плъзнете, за да изберете еднакъв брой колони до размера, който искате да добавите и след това щракнете върху наляво или надясно. Например, изберете три съществуващи колони, щракнете върху наляво или надяснои три още колони ще бъде добавен.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната или реда, който искате да изтриете.

 2. В раздела За таблица – оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Командата за изтриване на колона

Изтриване на таблица

 1. Щракнете върху таблицата, за да го изберете.

 2. В раздела За таблица – оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтриванеи след това щракнете върху Изтриване на таблица или натиснете клавиша DELETE на клавиатурата.

  Командата за изтриване на таблица

Добавяне на ред

 1. Щракнете върху клетка в реда над или под мястото, където искате нов ред, за да се показват в таблица.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  • За да добавите ред над избраната клетка, щракнете върху Вмъкни над.

  • За да добавите ред под избраната клетка, щракнете върху Вмъкни под.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележки: 

   • За да добавите ред в края на таблица, можете да щракнете най-дясната клетка на последния ред и след това натиснете TAB.

   • PowerPoint Online не може да добавите множество редове или колони наведнъж.

Добавяне на колона

 1. Щракнете върху клетка от таблица отдясно или отляво на колоната, където искате новата колона, за да се появи.

 2. Под Инструменти за таблицав раздела оформление , в групата на редове и колони , направете едно от следните неща:

  • За да добавите колона отляво на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отляво.

  • За да добавите колона отдясно на избраната клетка, щракнете върху Вмъкни отдясно.

   Опции в групата "Редове и колони"

   Забележка: PowerPoint Online не може да добавите множество редове или колони наведнъж.

Изтриване на ред или колона

 1. Щракнете върху клетка в таблица в колоната или реда, който искате да изтриете.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на колони или Изтриване на редове.

  Изтриване на колони или редове

Изтриване на таблица

 1. Щракнете някъде в таблицата.

 2. Под Инструменти за таблица, в раздела оформление , в групата на редове и колони щракнете върху Изтрийи след това щракнете върху Изтриване на таблица.

  Изтриване на таблица

Вж. също

Обединяване, разделяне или изтриване на клетки в таблица

Промяна на вида на таблица

Добавяне на таблица към слайд

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×