Добавяне или изтриване на запълване или на ефект във вашата графика SmartArt

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия се обсъжда промяната запълване ефекти за графики SmartArt. Ако искате да направите нещо друго, можете да намерите следните връзки полезни:

Можете да промените изгледа на вашата графика SmartArt чрез променяне на запълването на нейни фигури или текст или чрез добавяне на триизмерни (3D) ефекти, като например сенки, отражения, отблясъци, обли ръбове, релефни рамки и завъртания.

В тази статия

Общ преглед на запълвания, градиенти и 3D ефекти

Добавяне на запълване към фигура в графика SmartArt

Добавяне на запълване към текст в графика SmartArt

Прилагане на ефект към фигура в графика SmartArt

Прилагане на ефект към текст в графика SmartArt

Изтриване на запълване от фигури или текст в графика SmartArt

Изтриване на ефект от фигури или текст в графика SmartArt

Общ преглед на запълвания, градиенти и 3D ефекти

Запълването е вътрешността на фигурата. Можете да промените цвета на запълване на фигура или пък можете да използвате текстура, картина или градиент като запълване. Градиентът е постепенно преливане на цветове или оцветяване, обикновено от един цвят към друг или от едно оцветяване към друго, със същия цвят.

SmartArt графика с плътно запълване и преливащо запълване на фигура

Можете да получите фигури, които се показват с ръбове, дълбочина и се завъртат в триизмерно пространство.

Ако цялата графика SmartArt е триизмерен (наречена 3D съгласувана), можете да редактирате текста и форматирането на всички отделни фигури, но трябва да препозиционирате или преоразмерявате само фигурите в двумерна сцена.

За да превключите между 2D и 3D, под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Фигури щракнете върху Редактиране в 2D. Бутонът Редактиране в 2D временно отключва вашата графики SmartArt за редактиране, така че можете да премествате и преоразмерявате фигурите – но 3D ефектът остава приложен към вашата графика SmartArt и се появява отново, когато щракнете отново върху Редактиране в 2D.

Най-горе на страницата

Добавяне на запълване към фигура в графика SmartArt

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите запълване към една фигура, щракнете върху фигурата.

  • За да добавите едно и също запълване към много фигури, щракнете върху първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури, към които искате да добавите запълването.

  • За да добавите запълване към всичките фигури в графиката SmartArt, щракнете върху графиката SmartArt и след това натиснете CTRL+A, за да изберете всички фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури щракнете върху стрелката до Запълване на фигура и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да добавите или промените цвета на запълване, щракнете върху желания от вас цвят. За да не избирате цвят, щракнете върху Без запълване.

   За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълване и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да добавите или промените картина на запълване, щракнете върху Картина, намерете папката, съдържаща картината, която искате да използвате, щракнете върху файла с картината и след това щракнете върху Вмъкни.

  • За да добавите или промените градиент на запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху желаната от вас вариация.

   За да персонализирате преливане, щракнете върху Още градиентии след това изберете желаните опции. За повече информация относно персонализирането на преливания вижте Промяна на цвета на фигура, на границата на фигура или графика SmartArt.

  • За да добавите или промените текстура за запълване, посочете Текстура и след това щракнете върху текстурата, която желаете.

   За да персонализирате текстурата, щракнете върху Още текстури и след това изберете желаните от вас опции.

За да добавите фоново запълване за цялата графика SmartArt, направете следното:

 1. Щракнете с десния бутон върху границата на графиката SmartArt и след това щракнете върху Форматиране на обект в контекстното меню.

 2. Щракнете върху Запълване и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Добавяне на запълване към текст в графика SmartArt

 1. Изберете текста във фигурата на графиката SmartArt, към който искате да добавите запълване.

  За добавите едно и също запълване към текст в много фигури, изберете текста в първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате текста в другите фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Стилове на WordArt щракнете върху стрелката до Запълване на текст и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да добавите или промените цвета на запълване, щракнете върху желания от вас цвят. За да не избирате цвят, щракнете върху Без запълване.

   За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове на запълване и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да добавите или промените картина на запълване, щракнете върху Картина, намерете папката, съдържаща картината, която искате да използвате, щракнете върху файла с картината и след това щракнете върху Вмъкни.

   Когато избирате множество несвързани парчета текст и прилагате запълване на картина, всяка отделна селекция ще бъде запълнена с цялата картина. Картината няма да се разпростре върху селекциите на текста.

  • За да добавите или промените градиент на запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху желаната от вас вариация.

   За да персонализирате преливането, щракнете върху Още градиенти и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените текстура за запълване, посочете Текстура и след това щракнете върху текстурата, която желаете.

   За да персонализирате текстурата, щракнете върху Още текстури и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Прилагане на ефект към фигура в графика SmartArt

Бърз и лесен начин за добавяне на професионално проектирани комбинации от ефекти към вашата графика SmartArt е да приложите бърз стил. Бързи стилове за графики SmartArt (или стилове на SmartArt) включват ръбове, сенки, стилове на линии, преливания и 3D перспективи и могат да бъдат приложени към цялата графика SmartArt или към отделни фигури, като следвате стъпките по-долу. Бързи стилове за отделни фигури се наричат стилове на фигури и бързи стилове за цялата графика SmartArt се наричат стилове на SmartArt. Стилове на SmartArt и стилове на фигури се показват в миниатюри в галериите за бързи стилове. Когато задържите показалеца над миниатюра, можете да видите как бързият стил влияе на вашата графика SmartArt или фигура.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приложите ефект към една фигура, щракнете върху фигурата, към която искате да добавите ефект.

  • За да добавите един и същ ефект към много фигури, щракнете върху първата фигура и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури, към които искате да добавите ефекта.

  • За да добавите ефекта към цялата графика SmartArt, щракнете върху графиката SmartArt и след това натиснете CTRL+A , за да изберете всички фигури.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Стилове на фигури, щракнете върху Ефекти на фигура и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да добавите или промените вградена комбинация от ефекти, посочете Готови ефекти и след това щракнете върху желания от вас ефект.

   За да персонализирате вградения ефект, щракнете върху 3D опции и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените сянка, посочете Сянка и след това щракнете върху сянката, която желаете.

   За да персонализирате сянката, щракнете върху Опции за сенки и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените отражение, посочете Отражение и след това щракнете върху варианта на отражение, който желаете.

  • За да добавите или промените блясък, посочете Блясък и след това щракнете върху варианта на блясък, който желаете.

   За да персонализирате цветовете на блясъка, щракнете върху Още цветове за блясък и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените с цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни, или пригответе ваш собствен цвят в раздела По избор. Цветовете по избор и цветовете в раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да добавите или промените объл ръб, посочете Обли ръбове и след това щракнете върху желания от вас размер.

  • За да добавите или промените ръб, посочете Релефна рамка и след това щракнете върху желания от вас ръб.

   За да персонализирате ръба, щракнете върху 3D Опции и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените 3-D завъртане, посочете 3D завъртане и щракнете върху завъртането, което желаете.

   За да персонализирате завъртането, щракнете върху Опции за 3D завъртане и след това изберете желаните от вас опции.

   Забележки: 

   • За да създадете потребителски ефект, добавяйки множество отделни ефекти, повтаряйте стъпка 2. Не можете да добавяте множество ефекти на запълване към една и съща фигура, но можете да добавите запълване и други ефекти, като например Объл ръб или Релефна рамка.

   • Ако искате да приложите ефект към фигури, които са комбинирани, за да създадат по-голяма фигура, като например тази в оформлението Списък на акцент на прегъваща се картина, в типа Списък, изберете всички свързани фигури, преди да добавите ефекта.

    В примера по-долу, всички свързани фигури в по-голямата фигура са избрани. Ако искате да добавите ефект към една от свързаните фигури, като например малката кръгла фигура (контейнерът за картина със слънцето и планините), уверете се, че избирате само тази фигура. Ако искате да добавите ефект към цялата по-голяма фигура, изберете всички свързани фигури, както е показно по-долу. Отбележете, че ефектът се прилага към всяка фигура поотделно, а не към групата от фигури.

    Графика SmartArt ''Списък на отклонения 1'', показваща избрани свързани фигури

   • За да добавите ефект към фона на цялата графика SmartArt, направете следното:

    1. Щракнете с десния бутон върху границата на графиката SmartArt и след това щракнете върху Форматиране на обект в контекстното меню.

    2. Щракнете върху Сянка, 3D формат или 3D завъртане и след това изберете желаните от вас опции.

Най-горе на страницата

Прилагане на ефект към текст в графика SmartArt

Бърз и лесен начин за добавяне на професионално проектирани комбинации от ефекти към текст в цялата графика SmartArt е да приложите бърз стил. Бързи стилове за текст се наричат стилове на WordArt. Стилове на WordArt се показват в миниатюри в галерията с бързи стилове. Когато задържите показалеца над миниатюра, можете да видите как стил на WordArt засяга текста във вашата графика SmartArt.

 1. Изберете текста във фигурата на графиката SmartArt, към който искате да добавите ефект.

  За добавите един и същи ефект към текст на много места, изберете текста в първото място и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато избирате текста в другите места.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране, в групата Стилове на WordArt щракнете върху Текстови ефекти и след това направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да добавите или промените сянка, посочете Сянка и след това щракнете върху сянката, която искате.

   За да персонализирате сянката, щракнете върху Опции за сенки и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените отражение, посочете Отражение и след това щракнете върху варианта на отражение, който желаете.

  • За да добавите или промените блясък, посочете Блясък и след това щракнете върху варианта на блясък, който желаете.

   За да персонализирате цветовете на блясъка, щракнете върху Още цветове за блясък и след това щракнете върху желания от вас цвят. За да промените цвят, който не е в цветове на тема, щракнете върху Още цветове, и след това или щракнете върху желания от вас цвят в раздела Стандартни или смесете ваш цвят в раздела По избор. Потребителските цветове и цветовете от раздела Стандартни не се актуализират, ако по-късно промените тема на документа.

  • За да придадете дълбочина на вашия текст, като добавите или промените ръбове, посочете Релефна рамка и щракнете върху желаната от вас релефна рамка.

   За да персонализирате релефната рамка, щракнете върху 3D опции и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените 3D завъртане, посочете 3D завъртане и щракнете върху 3D завъртането, което желаете.

   За да персонализирате 3D завъртането, щракнете върху Опции за 3D завъртане и след това изберете желаните от вас опции.

  • За да добавите или промените огъването или пътя на текст, посочете Трансформация и след това щракнете върху огъването или пътя, които желаете.

Най-горе на страницата

Изтриване на запълване от фигури или текст в графика SmartArt

 1. Щракнете върху фигурата или текста, от които искате да изтриете запълването.

  За да изтриете едно и също запълване от много фигури или от много парчета в текста, щракнете върху първата фигура или парче текст и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури или парчета текст.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела Форматиране направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да изтриете запълване от фигурата, в групата Стилове на фигури, щракнете върху Запълване на фигура и след това щракнете върху Без запълване. За да изтриете градиент на запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху Без градиент.

  • За да изтриете запълване от текста, в групата Стилове на WordArt, щракнете върху Запълване на текст и след това щракнете върху Без запълване. За да изтриете градиент на запълване, посочете Градиент и след това щракнете върху Без градиент.

Най-горе на страницата

Изтриване на ефект от фигури или текст в графика SmartArt

 1. Щракнете върху фигурата или текста, от които искате да изтриете ефекта.

  За да изтриете един и същ ефект от много фигури или от много парчета в текста, щракнете върху първата фигура или парче текст и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щраквате върху другите фигури или парчета текст.

 2. Под Инструменти за SmartArt, в раздела форматиране, направете едно от следните неща:

  Изображение на раздела Форматиране в Инструменти за SmartArt

  Ако не виждате Инструменти за SmartArt разделите или формат, се уверете, че сте избрали графика SmartArt.

  • За да изтриете ефект от фигурата, в групата Стилове на фигури щракнете върху Ефекти на фигура.

  • За да изтриете ефект от текст, в групата Стилове на WordArt, щракнете върху Текстови ефекти.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изтриете вградена комбинация от ефекти от фигурата, посочете Готов цвят и след това щракнете върху Без готови цветове.

  • За да изтриете сянка, посочете Сянка и след това щракнете върху Без сянка.

  • За да изтриете отражение, посочете Отражение и след това щракнете върху Без отражение.

  • За да изтриете блясък, посочете Блясък и след това щракнете върху Без блясък.

  • За да изтриете обли ръбове от фигурата, посочете Обли ръбове и след това щракнете върху Без обли ръбове.

  • За да изтриете ръб, посочете Релефна рамка и след това щракнете върху Без рамка.

  • За да изтриете 3D завъртане, посочете 3D завъртане и след това щракнете върху Без завъртане.

  • За да изтриете път или огъване от текста, посочете Трансформация и след това щракнете върху Няма трансформация.

Съвет: За да изтриете бързо всички персонализации от фигура, щракнете с десния бутон върху фигурата, а след това щракнете върху Начално състояние на фигура в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×