Добавяне или изтриване на аудио в презентация на PowerPoint

Добавяне или изтриване на аудио в презентация на PowerPoint

Можете да добавите аудио, като например музика, дикторски текст или звукови фрагменти, към презентацията си на PowerPoint. За записване и прослушване на каквото и да било аудио, вашият компютър трябва да има звукова карта, микрофон и високоговорители.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху Аудио.

 3. В списъка щракнете върху Аудио на моя компютър, намерете и изберете аудиоклипа, който искате, и след това щракнете върху Вмъкни.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио

 4. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В изглед Нормален, щракнете върху слайда, към който искате да добавите записания звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху Аудио.

 3. В списъка щракнете върху Аудиозапис (в PowerPoint 2013) или Запиши звук (в по-новите версии).

  Отваря се диалоговият прозорец Запис на звук.

 4. В полето Запис на звук щракнете върху Запис и започнете да говорите или да възпроизвеждате свое собствено аудио.

 5. Когато сте готови, щракнете върху "Спри" Бутон "Край на записа" в PowerPoint . Дайте име на своя запис.

  Щракнете върху "Пусни" Бутонът "Пусни" в диалоговия прозорец "Запис на звук" , за да прослушате записа. Ако сте готови, щракнете върху OK, за да запишете записа и да го вмъкнете в слайда. Ако все още не сте доволни, повторете стъпки 4 и 5.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио
 6. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В слайда изберете иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане, в групата Опции за аудио изберете една от следните опции от списъка Начало:

  Опция

  Описание

  В поредица щраквания
  (не се предлага в PowerPoint 2013)

  Стартира аудиоклипа в поредицата щраквания

  Автоматично

  Стартира аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда

  При щракване (2013)

  При щракване (по-нови версии)

  Стартира ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху него в слайда

  Две допълнителни опции в лентата ви помагат да определите колко време да се възпроизвежда аудиото:

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, изберете Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За да възпроизведете непрекъснато аудиоклип, докато не го спрете ръчно или не преминете към следващия слайд, изберете Циклично изпълняване до прекъсване.

 • В слайда изберете иконата за аудио и след това щракнете върху бутона Пусни/пауза под иконата за аудио.

  изпълняване на вашия аудиоклип

Важно:   Използвайте тази опция само ако сте задали аудиоклипът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете клипа. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, което може да включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за аудио винаги се вижда, освен ако не я плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане, в групата Опции за аудио изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

За да изтриете музикален клип или друг звук в PowerPoint, направете следното:

 1. Открийте слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука икона на аудиоклип или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша Delete.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Аудио.

  Менюто "Аудио"

 3. В списъка щракнете върху Аудио от файл или Аудио от графична колекция, намерете и изберете аудиоклипа, който искате, и след това щракнете върху Вмъкни.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда.

  Икона и контроли за аудио

 4. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедия щракнете върху стрелката под Аудио.

  Менюто "Аудио"

 3. В списъка щракнете върху Запиши звук.

  Отваря се диалоговият прозорец Запис на звук.

 4. В диалоговия прозорец Запис на звук щракнете върху Запис Бутон "Запиши звук"в PowerPoint и започнете да говорите или да възпроизвеждате свое собствено аудио.

 5. Когато сте готови, щракнете върху "Спри" Бутонът "Спри" в диалоговия прозорец "Запис на звук" . Дайте име на своя запис.

  Щракнете върху "Пусни" Бутон "Пусни" в диалоговия прозорец "Запис на звук" , за да прослушате записа. Ако сте готови, щракнете върху OK, за да запишете записа и да го вмъкнете в слайда. Ако все още не сте доволни, повторете стъпки 4 и 5.

  Иконата и контролите за аудио се показват в слайда:

  Икона и контроли за аудио

 6. В изглед Нормален или Слайдшоу, щракнете върху иконата и щракнете върху Пусни, за да пуснете музиката или друг звук.

 1. В слайда изберете иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане отидете в групата Опции за аудио и направете едно от следните неща:

  • За да започвате аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда, в списъка Старт щракнете върху Автоматично.

  • За да стартирате ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху слайда, в списъка Старт щракнете върху При щракване.

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, в списъка Старт щракнете върху Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За възпроизвеждане на аудиоклип непрекъснато, докато не го спрете, поставете отметка в квадратчето Циклично, докато бъде спряно.

   Забележка: Когато се зададете цикъл за даден звук, той се изпълнява непрекъснато, докато не преминете към следващия слайд.

 • В слайда щракнете върху бутона Пусни/пауза под иконата за аудио.

  изпълняване на вашия аудиоклип

Важно: Използвайте тази опция само ако сте задали аудиоклипът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете клипа. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, който може да включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за аудио винаги се вижда, освен ако не я плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата на аудиоклип икона на аудиоклип .

 2. Под Инструменти за аудио, в раздела Възпроизвеждане, в групата Опции за аудио изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

За да изтриете музикален клип или друг звук в PowerPoint, направете следното:

 1. Открийте слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука икона на аудиоклип или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша Delete.

Какво искате да направите?

 1. В изглед Нормален щракнете върху слайда, към който искате да добавите звук.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Мултимедийни клипове щракнете върху стрелката под Звук.

  Менюто "Звук"

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите звук от вашия компютър или от мрежов дял, щракнете върху Звук от файл, намерете папката, в която се намира файлът, и след това щракнете двукратно върху файла, който искате да добавите.

  • За да добавите звук от графична колекция, щракнете върху Звук от Clip Organizer, намерете аудиоклипа в прозореца на задачите Графични колекции и след това щракнете, за да го добавите към слайда.

  • За възпроизвеждане на звук от компактдиск на компютъра щракнете върху Изпълнение на звуков запис от CD, изберете часовете на начало и край и всякакви други опции за възпроизвеждане и щракнете върху OK.

  • За записване и добавяне на ваше собствено аудио щракнете върху Запис на звук и в диалоговия прозорец щракнете върху бутона Запис Бутон "Запиши звук"в PowerPoint , за да започнете да говорите или възпроизвеждате свое собствено аудио.

  На слайда се появява икона на аудио изображение на икона .

 1. В слайда изберете иконата на звук изображение на икона .

 2. Под Инструменти за звук, в раздела Опции отидете в групата Опции за звук и направете едно от следните неща:

  • За да започвате аудиоклипа автоматично, когато покажете слайда, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху Автоматично.

  • За да стартирате ръчно аудиоклипа, когато щракнете върху слайда, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху При щракване.

  • За да възпроизведете аудиоклип, като преминавате с щракване през слайдовете в своята презентация, в списъка Изпълнение на звук щракнете върху Възпроизвеждане за всички слайдове.

  • За възпроизвеждане на аудиоклип непрекъснато, докато не го спрете, поставете Циклично, докато бъде спряно.

   Забележка: Когато се зададете цикъл за даден звук, той се изпълнява непрекъснато, докато не преминете към следващия слайд.

За да повтаряте звук, докато не го спрете, или за да го изпълнявате през цялото време на презентацията, трябва да зададете опциите за спиране.

 1. За да регулирате настройките кога да спира звуковият файл, в раздела Анимации отидете в групата Анимации и щракнете върху Анимация по избор.

  изображение на раздела ''анимации''

 2. В Анимация по избор прозорец на задачите щракнете върху стрелката вдясно от избрания звук в списъка Анимация по избор и след това щракнете върху Опции за ефекти.

 3. В раздела Ефект под Спиране на изпълнението направете едно от следните неща:

  • За да спрете звуковия файл с едно щракване с мишката върху слайда, щракнете върху При щракване.

  • За да спира звуковият файл след този слайд, щракнете върху След текущия слайд.

  • За се изпълнява звуковият файл в продължение на няколко слайда, щракнете върху След и след това задайте общия брой слайдове, с които да се изпълнява файлът.

   Забележка: За последните две опции по-горе звукът трябва да се изпълнява колкото е посоченото показване на слайдовете. Можете да видите продължителността на звуковия файл в Настройки на звука под Информация.

 • В слайда щракнете двукратно върху иконата за звук изображение на икона .

Важно:  Използвайте тази опция само ако сте задали звукът да се изпълнява автоматично или сте създали някакъв тип контрола, като например превключвател, върху който да щракнете, за да пуснете звука. (Превключвателят е нещо на слайда ви, като например картина, фигура, бутон, абзац от текст или текстово поле, който включва дадено действие, когато щракнете върху него.) Обърнете внимание, че иконата за звук в нормален изглед винаги се вижда, освен ако не я плъзнете извън слайда.

 1. Щракнете върху иконата за звук изображение на икона .

 2. Под Инструменти за звук, в раздела Опции отидете в групата Опции за звук и изберете квадратчето за отметка Скрий по време на изпълнението.

 1. Щракнете върху слайда, съдържащ звука, който искате да изтриете.

 2. В нормален изглед щракнете върху иконата за звука изображение на икона или иконата на компактдиск изображение на икона , след което натиснете клавиша DELETE.

  За да изтриете множество звуци, повторете стъпки 1 и 2 за всеки слайд, съдържащ звукови файлове, които искате да изтриете.

За да добавите музика или друг аудиоклип към вашето слайдшоу, изберете желания слайд и щракнете върху Вмъкване > Аудио. Можете да добавите аудио към отделен слайд, да възпроизведете аудио автоматично при показване на слайд или да добавите песен, която да се възпроизвежда като фонова музика по време на цялата ви презентация.

Можете да добавите собствен дикторски текст или коментар към цяла презентация, като го запишете в раздела Слайдшоу. За повече информация вижте Записване на слайдшоу.

Добавяне на аудио към отделен слайд

 1. В Нормален изглед изберете желания слайд и щракнете върху Вмъкване > Аудио.

  Меню за вмъкване на аудио с възможности за избор "Аудио от файл" и "Браузър за аудио"
 2. Щракнете върху Браузър за аудио, за да вмъкнете аудио от iTunes, или върху Аудио от файл, за да вмъкнете аудиоклип от вашия компютър.

 3. Изберете аудиоклипа. В раздела Аудио формат изберете желаните опции за аудио.

  Опции за аудио от дясната страна на раздела "Аудио формат"
 4. (По избор) Ако искате да смените или видоизмените стандартната икона за аудиофайл, използвате бутоните за форматиране на картини в раздела Аудио формат, за да добавите рамка, граница или друг ефект за форматиране към иконата за аудио.

  Контрола за аудио с избрана икона на високоговорител

Прослушване на аудиото

 • В слайда изберете иконата за аудио и след това щракнете върху Пусни/пауза под иконата за аудио.

  Иконата за аудио и контроли за възпроизвеждане в PowerPoint for Mac 2011

Автоматично възпроизвеждане на аудио при показване на слайд

По подразбиране, по време на слайдшоу, аудиото се възпроизвежда, когато щракнете върху него. Можете да промените това, така че аудиото да се възпроизвежда автоматично при показване на слайда, в който се намира.

 1. В Нормален изглед изберете желания слайд и добавете аудиоклип, ако все още не сте го направили.

 2. В раздела Аудио формат отдясно щракнете върху Начало > Автоматично.

  Опция за аудио за автоматично стартиране

Добавяне на аудио, което да се изпълнява по време на цялата ви презентация

 1. В Нормален изглед изберете първия слайд във вашата презентация и добавете аудиоклип, ако все още не сте го направили.

 2. В раздела Аудио формат отдясно щракнете върху Възпроизвеждане през слайдове.

  Опция за аудио за непрекъснато възпроизвеждане на музика по време на слайдовете

Добавяне на аудио, които се изпълнява многократно

 1. В Нормален изглед изберете желания слайд и добавете аудиоклип, ако все още не сте го направили.

 2. В раздела Аудио формат отдясно щракнете върху Циклично изпълняване до прекъсване.

  (Използвана самостоятелно, тази опция означава, че цикличният звук продължава, докато се показва слайдът, в който е поместен. Когато Циклично изпълняване до прекъсване се използва заедно с Възпроизвеждане през слайдове, цикличният звук продължава през цялата презентация.)

Скриване на иконата за аудио

 1. Щракнете върху иконата на аудиоклип. Иконата за аудио указва наличието на аудиоклип в слайд в PowerPoint 2016 for Mac

 2. От лентата на PowerPoint, в раздела Възпроизвеждане поставете отметка в квадратчето Скрий по време на изпълнението.

  Използвайте тази опция само ако сте задали автоматично възпроизвеждане на аудиоклипа. Обърнете внимание, че иконата за аудио винаги се вижда, освен ако не я плъзнете извън слайда.

Вж. също

Записване на слайдшоу

За да възпроизведете музика или друго аудио през цялата ви презентация, задайте необходимите настройки от раздела Аудио формат.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
 1. Отидете в раздела Начало и щракнете върху Мултимедия > Браузър за аудио, след което изберете iTunes или GarageBand.

  Отваряне на браузъра за аудио
 2. Изберете аудиофайла и го плъзнете в първия слайд.

  Браузър за мултимедия

  Съвет:   За да прослушате песен, щракнете двукратно върху нея.

 3. Когато иконата на високоговорителя е избрана, щракнете върху раздела Аудио формат, след което щракнете върху Начало > Възпроизвеждане през слайдове.

  Иконата за аудио

  Изберете "Възпроизвеждане през слайдове"

  Съвет:   Ако презентацията ви е по-дълга от аудиото, направете така, че аудиото да се повтаря, като щракнете върху Опции за възпроизвеждане > Циклично изпълняване до прекъсване.

  Циклично изпълнение докато бъде спряно

  Съвет:   За да скриете иконата на аудиото, изберете Скриване на иконата по време на слайдшоу.

  Скриване на иконата по време на слайдшоу

Свързани статии

Записване на аудио

Записване на слайдшоу

Добавянето на аудио към слайд не се поддържа в PowerPoint Online.

Ако искате тази функция да бъде добавена в PowerPoint Online, отидете в нашата кутия за предложения и гласувайте за нея.

Вж. също

Автоматично възпроизвеждане на музика или други звуци при показване на слайд

Запис на слайдшоу с дикторски текст и времена за слайдовете

Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint

Изрязване на видео, музикален клип или звуков клип

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×