Дефиниране на обхвати на търсене

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Обхват на търсене определя подмножество на информацията в индекса за търсене. Ако представяте, че целия индекс на съдържание е кръгова, обхват е един или повече сектори. Условен секторите на кръговата може да е триъгълен във фигура, но с помощта на правила за обхвати, сегментиране на кръгова диаграма в много различни форми. Обхвати на могат да бъдат разрешени в полето за търсене на сайтове, като раздел в сайта на центъра за търсене, или в някои уеб части и да позволите на потребителите да се фокусирате върху Търсене на определено място или набор от съдържание.

Обикновено един обхват на търсене обхваща конкретни теми и източници на съдържание, които са важни и обичайни за потребителите от организацията. Например можете да създадете обхват на търсене за всички елементи, които са свързани с конкретна група в организацията, като "Финанси" или "Маркетинг". Можете също да създадете обхват на търсене, който да включва няколко други обхвата.

Какво искате да направите?

План за обхвати

Показване на обхвати на изглед на страница

Създаване или редактиране на обхват

Добавяне или редактиране на правила за обхвати

Премахване на обхват или правила за обхвати

Конфигуриране на обхвата показвани групи

Показване или скриване на обхвати на падащия списък на всички сайтове в колекцията от сайтове

Планиране на обхвати

Създаване и използване на обхват на търсене, можете създадете обхвата дефинирате неговите правила и присвояване обхвата на дисплея група. Показване на група е мястото, където обхватът ще се вижда в потребителския интерфейс. Групи за показване по подразбиране включва Падащо меню за търсене и Разширено търсене. Можете да създадете други показвани групи и преместване на обхвати на търсене в тях.

Правилата за обхват дефинират точно какво съдържание от индекса за търсене ще бъде включено в обхвата. Правилата ви позволяват да включвате или изключвате елементи, напр. дадени сайтове. Възможно е например да имате страница на екип, съдържаща документи, които не искате да бъдат включвани в резултатите от търсене. Можете да създадете правило за обхват, което да изключва този сайт на екипа и неговото съдържание от резултатите от търсене. Правилата за обхват може да се прилагат само след създаването на обхват и задаването му към група за показване. Правилата може да се актуализират и променят по всяко време.

Можете също да създавате и конфигурирате обхвати за използване с външни уеб части. Външното търсене е набор от неиндексирани резултати, които се показват редом с индексираното съдържание. Както личи от наименованието им, външните резултати идват отвън спрямо вашата организация. Можете да зададете правила за обхват за външните търсения и да ги прилагате към външните уеб части.

Обхватите на търсене могат да бъдат създавани и дефинирани на две нива: на ниво на услугата за търсене и на ниво администриране на колекция от сайтове. Обхватите на търсене, които са създадени на ниво услугата за търсене, са известни като споделени обхвати. Тези обхвати се предлагат във всички колекции от сайтове. Администраторът на колекция от сайтове може да направи копие на тези обхвати, но не може да променя или изтрива споделен обхват.

Администраторът на колекция от сайтове може да създава нови обхвати на търсене и нови групи за показване. Тези обхвати и групи за показване се предлагат за всички сайтове в дадена колекция от сайтове, но не и в сайтовете в други колекции.

Можете да направите контролирани свойства, налични в търсенията, което може да помогне на хората да търсят като им позволява да насочите въпросите си директно срещу метаданните на колоните. Списък на контролирани свойства, които са налични за използване в обхвати е в секцията Свойство заявка на страницата Добавяне на правило за обхват или редактиране на правило за обхват на страницата. За повече информация вижте раздела Добавяне или редактиране на правилата за обхвата.

Най-горе на страницата

Показване на страницата за преглед на обхватите

За да покажете и управлявате всички обхвати в колекция от сайтове, използвайте страницата за преглед на обхватите. На тази страница можете да добавите нов обхват, да редактирате съществуващ обхват, да прегледате групите за показване на обхват, да добавите група за показване на обхват, да проверите състоянието на актуализациите, да видите колко елементи са включени в даден обхват и да разберете дали обхватът е споделен.

За достъп до страницата за преглед на обхватите трябва да сте администратор с права на администратор на колекция от сайтове.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. На страницата "Преглед на обхватите" направете едно от следните неща:

Най-горе на страницата

Създаване или редактиране на обхват

Обхватите позволяват търсенето да бъде съсредоточено върху конкретен набор съдържание. Администратор с разрешения за администратор на колекция от сайтове може да копира споделен обхват и да променя това копие, а също така може да добавя още обхвати, които да бъдат използвани в рамките на тази колекция от сайтове.

Когато добавите нов сайт към колекция от сайтове, може да е по-лесно да започнете с копиране на съществуващ обхват като Всички сайтове и после да добавите правила, които задават мястото на съдържанието и какво да се включва или изключва на база стойностите на свойства. Чрез комбиниране и уточняване на няколко правила можете да подготвите обхвати за колекцията от сайтове, които осигуряват насочено търсене, пригодено към нуждите на определени работни групи.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. Изпълнете една от следните стъпки:

  • За да създадете нов обхват, щракнете върху Нов обхват.

  • За да редактирате съществуващ обхват, щракнете върху заглавието на обхвата, за да покажете страницата "Свойства и правила на обхвата", след което щракнете върху Промяна на настройките за обхват.

   Забележка: Ако обхватът е споделена обхват, няма да можете да редактирате настройките му. Споделени обхвати са конфигурирани в централното администриране.

 5. В полето Заглавие въведете дума, име, съкращение или кратка фраза, за да опишете обхвата. Заглавието се показва в списъка Обхвати и показва на потребителя какъв тип съдържание ще търси, когато използва този обхват.

 6. В полето Описание въведете за справка от вас и от собствениците на сайта описание по ваш избор. То няма да се показва на крайните потребители.

 7. В раздела Групи за показване изберете едно или повече места в потребителския интерфейс, където ще се показва обхватът. Едно от възможните места е Падащо меню за търсене.

 8. В секцията Целева страница с резултати изберете дали да се показва резултатите от търсене на този обхват на страница с резултати по подразбиране или в друга уеб страница. За да използвате различни търсене резултати страница, изберете Задаване на друга страница за търсене в този обхвати след това въведете уеб адреса за друг съществуващите резултати страница в полето целева страница с резултати (например http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Щракнете върху OK.

За да добавите правила за обхвати, следвайте стъпките в раздела Добавяне или редактиране на правилата за обхвата.

Най-горе на страницата

Добавяне или редактиране на правила за обхват

Правилата за обхват дефинират съдържанието, зададено към обхвата, като задават мястото на съдържанието, неговите свойства и какво да се включи или изключи от обхвата. Правилата могат да се добавят едва след създаване на обхват.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. Намерете в списъка заглавието на обхвата, към който искате да добавите или редактирате правила, след което изпълнете една от следните стъпки:

  • Ако обхватът има няма правила, в Състояние на актуализацияколона, щракнете върху Добавяне на правила.

  • За да редактирате съществуващо правило или да добавите допълнително правило, щракнете върху заглавието на правилото и после в раздела Правила щракнете върху съществуващо правило или върху Ново правило.

 5. В раздела Тип на правилото за обхват изберете една от следните опции:

  • За да включите или изключите място и да укажете източник на съдържанието като папка, име на хост и домейн/поддомейн и после да използвате правила в раздела Поведение, изберете Уеб адрес.

  • За да включите или изключите съдържание, намерено чрез търсене на стойност, присвоена на контролирано свойство, изберете Заявка на свойството.

  • За да включите цялото съдържание от всички сайтове, включени в индекса на търсене, изберете Цялото съдържание.

   Съвет: За да приложите правила към множество свойства или стойности, дефинирайте отделен правило за всяка настройка на свойство.

 6. Ако типът на правилото за обхват е Уеб адрес, тогава в раздела Заявка на свойство изберете едно от следните:

Опция

Описание

Папка

Папка може да бъде местоположение на екипен сайт. Например, http://site/subsite/folder. Правилото ще важат само за елементи, намиращи се в папка е посочено и нейните подпапки.

Име на хост.

Това правило ще се прилага само към елементи, разположени къде да е на този хост

Домейн или поддомейн

Това правило ще се прилага към всички елементи, разположени в указания домейн.

Ако типът на правило за обхват е Свойство заявка, в секцията Свойство заявки , изберете свойство и въведете стойност.

Съвет: За да приложите правила към множество свойства или стойности, дефинирайте отделен правило за всяка настройка на свойство.

 1. В раздела Поведение изберете как да се комбинира това правило с други правила, за да бъде дефиниран обхватът. Изберете Включи за правило "ИЛИ", или Изключи за правило "И НЕ", или Изисквай за правило "И".

 2. Щракнете върху OK.

Забележка: Обхвати на търсене и техните правила се събират по график, който се настройва автоматично въз основа на честотата на последните актуализации. Нов обхват няма да се появи в Полето за търсене обхват списък до, след като е съставен първи път.

Най-горе на страницата

Премахване на обхват или на правила за обхват

Администратор с разрешения за администратор на колекция от сайтове може да премахва само онези обхвати, които са създадени на ниво администрация на колекция от сайтове. Споделените обхвати, създадени от администратор на услуга за търсене за използване в колекцията от сайтове, не могат да бъдат премахвани.

Премахване на обхват

Когато изтриете обхват от колекция от сайтове, обхватът се премахва от всички сайтове в тази колекция.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. На страницата "Изглед на обхватите" щракнете върху стрелката до заглавието на обхвата.

 5. Изберете Изтрий.

 6. Щракнете върху OK.

Премахване на правила за обхвати

 1. На страницата "Изглед на обхватите" щракнете върху стрелката до заглавието на обхвата и изберете Редактиране на свойства и правила.

 2. Направете едно от следните неща:

За да направите това:

Направете това:

Премахване на отделно правило

 1. На страницата "Свойства и правила за обхвата", под Правила щракнете върху името на правилото.

 2. Щракнете върху Изтрий.

 3. Щракнете върху OK.

Премахване на всички правила за обхват

 • На страницата "Свойства и правила за обхвата", под Правила щракнете върху Изтрий всички правила.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на групи за показване на обхвати

Обхватите се задават към групи за показване, които указват къде могат да се използват обхватите. Ако например зададете обхват към групата за показване Падащо меню за търсене, този обхват ще се вижда от потребители, за които полето Падащо меню за търсене е конфигурирано за обхвати. Тези места могат да бъдат в уеб част или в полето Търсене на сайт на екип. Администратор с разрешения за администратор на колекция от сайтове може да създава нова групи за показване и да подрежда обхватите в нея или да добавя обхвати към съществуващи групи за показване. След това собственик на сайта може да добави групата за показване към списъка с обхвати на всяко поле Търсене на сайта, като позволява на потребителите да извършват по-насочени търсения.

Създаване или редактиране на групи за показване на обхвати

За да разреши на собственик на сайт да променя обхватите, достъпни от списъка с обхвати до полето Търсене, администраторът на колекция от сайтове може да промени съществуващи групи за показване или да създава нови групи за показване на обхвати и да подрежда обхватите в тях.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. На страницата "Преглед на обхватите" щракнете върху Групи за показване.

 5. Щракнете върху Нова група за показване или щракнете върху стрелката до съществуваща група за показване и после щракнете върху Редактиране на група за показване.

 6. На страницата "Създаване на група за показване на обхват" или "Редактиране на група за показване на обхват", в полето Заглавие въведете заглавие, което да помогне при идентифициране на групата за показване.

 7. В полето Описание въведете по избор описание на групата за показване. То е за справка от вас или собствениците на сайта и не се показва на крайните потребители.

 8. В раздела Обхвати поставете отметка в квадратчето до обхватите, които искате да включите в групата за показване.

 9. Използвайте списъка Позиция отгоре, за да настроите реда на обхватите в рамките на групата за показване.

 10. В списъка Обхват по подразбиране изберете обхвата, който ще се използва по подразбиране от крайния потребител.

 11. Щракнете върху OK.

Включване на обхват в група за показване

Администраторът на колекция от сайтове може да задава обхвати, създадени на нивото на колекцията от сайтове, на групи за показване, използвани от собствениците на сайта. Споделените обхвати, обхватите, създадени и дефинирани от администратора на сървъра, не могат да бъдат премествани между групите за показване на нивото на колекцията от сайтове.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата "Настройки на сайта", в секцията Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Обхвати на търсене.

 4. Щракнете върху заглавието на обхват.

  Забележка: Уверете се, че има отметка в колоната споделени . Администратор на колекцията от сайтове не може да модифицирате споделени обхвати.

 5. На страницата "Свойства и правила за обхвата", в секцията Настройки на обхвата щракнете върху Промяна на настройките на обхват.

 6. На страницата "Редактиране на обхват", в раздела Групи за показване сложете отметки за групите за показване, към които искате да включите обхвата.

 7. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Показване или скриване на падащото меню на обхватите във всички сайтове в колекция от сайтове

За да добавите обхвати към полето Търсене на всички сайтове в колекцията от сайтове, уверете се, че всички обхвати, които искате да добавите, са изброени в групата за показване Падащо меню за търсене. След това променете настройките за колекцията от сайтове, за да покажете или скриете падащото меню на обхватите.

 1. Влезте в началната страница на сайта от най-горно ниво с разрешения на администратор на колекция от сайтове.

 2. Щракнете върху менюто Действия за сайта и изберете Настройки на сайта.

 3. В страницата с настройки на сайта, в раздела Администриране на колекция от сайтове щракнете върху Настройки за търсене.

 4. От раздела Режим на сайта "Падащо меню за търсене" изберете Покажи падащото меню за обхватите, за да покажете списък на обхватите, които са в групата за показване, наречена Падащо меню за търсене.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×