Преминаване към основното съдържание
Office

Дефиниране и решаване на задача с помощта на Solver

Solver е програма добавка на Microsoft Excel, която можете да използвате за условен анализ. Можете да използвате Solver, за да да намирате оптимална (максимална или минимална) стойност за Формула в една клетка – наречена целева клетка – подчинена на ограничаващи условия или граници за стойностите в други клетки с формули в даден работен лист. Solver работи с групи от клетки, наречени променливи на решението или просто променливи клетки, които се използват в изчисляването на формулите в целевата клетка и клетките с ограничения. Solver настройва стойностите в променливите на решението, за да удовлетворяват границите в клетките с ограничения, и поражда желания от вас резултат за целевата клетка.

Просто казано, можете да използвате Solver, за да определите максималната или минималната стойност на една клетка, като промените останалите клетки. Например можете да промените размера на своя прогнозен рекламен бюджет и да видите ефекта върху своята очаквана печалба.

Забележка: Версиите на Solver, по-стари от Excel 2007, споменават целевата клетка като "клетка цел" и клетките за променливи на решението като "променящи се клетки" или "настройваеми клетки". Много подобрения са направени в добавката Solver за Excel 2010, така че ако използвате Excel 2007, вашият опит ще бъде малко по-различен.

В следващия пример средствата за рекламиране през всяко тримесечие засягат броя на продадените изделия, определяйки косвено размера на приходите от продажби, свързаните разходи и печалбата. Solver може да променя тримесечните бюджети за рекламиране (клетки за променливи на решението B5:C5) до обща сума на бюджетните ограничения от $20 000 (клетка F5), докато общата печалба (целева клетка F7) достигне максималния възможен размер. Стойностите в променливите клетки се използват, за да се изчисли печалбата за всяко тримесечие, така че те са свързани с формулата в целевата клетка F7, =SUM(Q1 Profit:Q2 Profit).

Преди оценката със Solver

1. Променливи клетки

2. Клетка с ограничение

3. Целева клетка

След изпълнението на Solver новите стойности са, както следва.

След оценката със Solver

 1. В раздела Данни, в групата Анализ щракнете върху Solver.
  Упражнение в Powerpoint 2010

  Забележка:  Ако командата Solver или групата Анализ не са налични, трябва да активирате добавката Solver. Вижте: как да активирате добавката Solver.

  Изображение на диалоговия прозорец на Excel 2010 + Solver
 2. В полето Задаване на цел въведе препратка към клетка или име за целевата клетка. Целевата клетка трябва да съдържа формула.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако искате стойността на целевата клетка да бъде колкото е възможно по-голяма, щракнете върху Макс..

  • Ако искате стойността на целевата клетка да бъде колкото е възможно по-малка, щракнете върху Мин..

  • Ако искате целевата клетка да бъде конкретна стойност, щракнете върху Стойност на и след това въведете стойността в полето.

  • В полето Чрез променяне на променливите клетките въведете име или препратка за всеки диапазон от клетки за променливи на решението. Отделяне на несъседните препратки със запетаи. Променливите клетки трябва да бъдат свързани пряко или косвено с целевата клетка. Можете да зададете до 200 променливи клетки.

 4. В полето При наложени ограничения въведете всички ограничения, които искате да наложите, като направите следното:

  1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Добави.

  2. В полето Препратка към клетка въведете препратката към клетка или името на диапазона от клетки, за които искате да ограничите стойността.

  3. Щракнете върху релацията (<=, = >=, INT, BINили различни ), която искате между посочената клетка и ограничението. Ако щракнете върху INT, в полето ограничение се появява цяло число . Ако щракнете върху int, в полето Ограничение се появява цяло число. Ако щракнете върхуalldifferent , се показва в полето ограничение .

  4. Ако изберете <=, =, или >= за отношението в полето Ограничение, въведете число, препратка към клетка, име или формула.

  5. Направете едно от следните неща:

   • За да приемете ограничението и да добавите друго, щракнете върху Добави.

   • За да приемете ограничението и да се върнете в диалоговия прозорец Параметри на Solver, щракнете върху OK.
    Забележка    Можете да приложите отношенията int, bin и dif само в ограничения на клетки за променливи на решението.

    Можете да промените или изтриете съществуващо ограничение, като направите следното:

  6. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху ограничението, което искате да промените или изтриете.

  7. Щракнете върху Замени и направете промените, или щракнете върху Изтрий.

 5. Щракнете върху Решавай и направете едно от следните неща:

  • За да запазите стойностите от решението в работния лист, щракнете върху Запази решението на Solver в диалоговия прозорец Резултати от Solver.

  • За да възстановите първоначалните стойности, преди да щракнете върху Решаване щракнете върху Възстанови първоначалните стойности.

  • Можете да прекъснете процеса на решаването, като натиснете клавиша Esc. Excel преизчислява работния лист с последните стойности, които са получени за клетките за променливи на решението.

  • За да създадете отчет, който е базиран на вашето решение, след като Solver намери решение, можете да щракнете върху тип на отчет в полето Отчети и след това да щракнете върху OK. Отчетът се създава в нов работен лист от вашата работна книга. Ако Solver не намира решение, налични са само някои отчета или няма отчети.

  • За да запишете вашите стойности на клетки за променливи на решението като сценарий, който да можете да покажете по-късно, щракнете върху Запиши сценария в диалоговия прозорец Резултати от Solver и след това въведете име за сценария в полето Име на сценарий.

 1. След като дефинирате задачата, щракнете върху Опции в диалоговия прозорец Параметри на Solver.

 2. В диалоговия прозорец Опции изберете квадратчето за отметка Покажи резултатите от итерациите, за да видите стойностите на всеки опит за решение, и след това щракнете върху OK.

 3. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай.

 4. В диалоговия прозорец Показване на опитите за решаване направете едно от следните неща:

  • За да спрете процеса на решаване и да покажете диалоговия прозорец Резултати от Solver, щракнете върху Стоп.

  • За да продължите процеса на решаване и да покажете следващия опит за решение, щракнете върху Продължи.

 1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Опции.

 2. Изберете или въведете стойности за всички опции на разделите Всички методи, Нелинеен GRG и Еволюционен в диалоговия прозорец.

 1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Зареди/запиши.

 2. Въведете диапазон от клетки за областта на модела и щракнете или върху Запиши, или върху Зареди.

  Когато записвате модел, въведете препратката за първата клетка на вертикален диапазон от празни клетки, в който искате да поставите модела на задачата. Когато зареждате модел, въведете препратката за целия диапазон от клетки, който съдържа модела на задачата.

  Съвет: Можете да запишете последните селекции в диалоговия прозорец Параметри на Solver заедно с работния лист чрез записване на работната книга. Всеки работен лист в работната книга може да има свои собствени селекции за Solver и всички те се записват. Можете също да дефинирате повече от една задача на работен лист, като щракнете върху Зареди/запиши, за да запишете задачите поотделно.

Можете да изберете кой да е от следните три алгоритъма или метода за решаване в диалоговия прозорец Параметри на Solver:

 • Нелинеен обобщен приведен градиент (GRG)    Използвайте за нелинейни гладки задачи.

 • LP Simplex    Използвайте за линейни задачи.

 • Еволюционен    Използвайте за задачи, които не са гладки.

Важно: Трябва първо да разрешите добавката Solver. За повече информация вижте Зареждане на добавката Solver.

В следващия пример средствата за рекламиране през всяко тримесечие засягат броя на продадените изделия, определяйки косвено размера на приходите от продажби, свързаните разходи и печалбата. Solver може да промени тримесечните бюджети за реклама (клетки за променливи на решението B5: C5), до общо ограничението за бюджета на $20 000 (клетка D5), докато общата печалба (целева клетка D7) достигне максималното възможно количество. Стойностите в променливите клетки се използват, за да се изчисли печалбата за всяко тримесечие, така че те да бъдат свързани с целевата клетка на формула D7, = SUM (Q1 Profit: Q2 Profit).

Example Solver evaluation

Изнесено означение 1 на променливи клетки

Изнесено означение 2 ограничена клетка

клетка на Изнесено означение 3 цел

След изпълнението на Solver новите стойности са, както следва.

PowerPoint Web App

 1. В Excel 2016 for Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel for Mac 2011: щракнете върху раздела данни , под анализщракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. В Задаване на целвъведете препратка към клетка или име за целевата клетка.

  Забележка: Целевата клетка трябва да съдържа формула.

 3. Направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Задаване на стойността на целевата клетка да бъде колкото е възможно по-голяма

  Щракнете върху Макс.

  Увеличаване на стойността на целевата клетка колкото е възможно по-малка

  Щракнете върху мин.

  Задаване на конкретна стойност на целевата клетка

  Щракнете върху стойност наи след това въведете стойността в полето.

 4. В полето Чрез променяне на променливите клетките въведете име или препратка за всеки диапазон от клетки за променливи на решението. Разделете несъседните препратки със запетаи.

  Променливите клетки трябва да бъдат свързани пряко или косвено с целевата клетка. Можете да зададете до 200 променливи клетки.

 5. В полето тема на ограниченията добавете всички ограничения, които искате да приложите.

  За да добавите ограничение, изпълнете следните стъпки:

  1. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Добави.

  2. В полето Препратка към клетка въведете препратката към клетка или името на диапазона от клетки, за които искате да ограничите стойността.

  3. В изскачащото меню <= релация изберете релацията, която искате, между адресираната клетка и ограничението. Ако изберете <=, =или >=, в полето ограничение въведете число, препратка към клетка или име или формула.

   Забележка: Можете да прилагате само отношенията INT, BIN и различни в ограничения за променливите клетки на решението.

  4. Направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Приемете ограничението и добавете друга

  Щракнете върху Добави.

  Приемете ограничението и да се върнете към диалоговия прозорец параметри на Solver

  Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху Разрешаванеи след това направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Запазване на стойностите на решението в листа

  Щракнете върху запази решението на Solver в диалоговия прозорец резултати от Solver .

  Възстановяване на първоначалните данни

  Щракнете върху Възстанови първоначалните стойности.

Забележки: 

 1. За да прекъснете процеса на решение, натиснете ESC. Excel преизчислява листа с последните стойности, които са открити за настройваемите клетки.

 2. За да създадете отчет, който е базиран на вашето решение, след като Solver намери решение, можете да щракнете върху тип на отчет в полето Отчети и след това да щракнете върху OK. Отчетът се създава на нов лист във вашата работна книга. Ако Solver не намери решение, опцията за създаване на отчет е недостъпна.

 3. За да запишете вашите стойности на корекция на клетка като сценарий, който можете да покажете по-късно, щракнете върху Запиши сценария в диалоговия прозорец резултати от Solver и след това въведете име за сценария в полето име на сценарий .

 1. В Excel 2016 for Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel for Mac 2011: щракнете върху раздела данни , под анализщракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. След като дефинирате проблем, в диалоговия прозорец параметри на Solver щракнете върху Опции.

 3. Изберете квадратчето за отметка Покажи резултатите от итерациите , за да видите стойностите на всяко решение за изпробване, след което щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец Параметри на Solver щракнете върху Решавай.

 5. В диалоговия прозорец Показване на решение за изпробване направете едно от следните неща:

  За да

  Направете следното

  Прекратяване на процеса на решение и показването на диалоговия прозорец " резултати от Solver "

  Щракнете върху Спри.

  Продължаване на процеса на решение и показване на следващото решение за изпробване

  Щракнете върху Продължи.

 1. В Excel 2016 for Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel for Mac 2011: щракнете върху раздела данни , под анализщракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Щракнете върху Опциии след това в диалоговия прозорец Опции илиSolver изберете една или повече от следните опции:

  За да

  Направете следното

  Задаване на време и итерации за решението

  В раздела всички методи , в полето за Разрешаване на ограничения, в полето Max Time (секунди) въведете броя на секундите, за които искате да разрешите времето за решение. След това в полето итерации въведете максималния брой итерации, който искате да разрешите.

  Забележка: Ако процесът на решение достигне максималното време или броя итерации, преди Solver да намери решение, Solver показва диалоговия прозорец показване на решение за изпробване .

  Задаване на степента на точност

  В раздела всички методи , в полето точност на ограничението въведете желаната степен на точност. Колкото по-малък е числото, толкова по-голяма е точността.

  Задаване на степента на сходимост

  В раздела GRG нелинейни или еволюционен , в полето Сходимост въведете размера на относителната промяна, която искате да разрешите през последните пет итерации, преди Solver да спре с решение. Колкото по-малък е числото, толкова по-малко относителна промяна е разрешена.

 3. Щракнете върху OK.

 4. В диалоговия прозорец параметри на Solver щракнете върху Решавай или Затвори.

 1. В Excel 2016 for Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel for Mac 2011: щракнете върху раздела данни , под анализщракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. Щракнете върху зареди/Запиши, въведете диапазон от клетки за областта на модела и след това щракнете върху Запиши или зареди.

  Когато записвате модел, въведете препратката за първата клетка на вертикален диапазон от празни клетки, в който искате да поставите модела на задачата. Когато зареждате модел, въведете препратката за целия диапазон от клетки, който съдържа модела на задачата.

  Съвет: Можете да запишете последната селекция в диалоговия прозорец параметри на Solver с лист, като запишете работната книга. Всеки лист в работна книга може да има свой собствен избор на Solver и всички те са записани. Можете също да дефинирате повече от един проблем за лист, като щракнете върху зареди/Запиши , за да запишете проблемите поотделно.

 1. В Excel 2016 for Mac: щракнете върху данни > Solver.

  Решател

  В Excel for Mac 2011: щракнете върху раздела данни , под анализщракнете върху Solver.

  Data tab, Analysis group, Solver Add-In

 2. В изскачащото меню Изберете метод за решаване изберете една от следните опции:

Метод за разрешаване

Описание

GRG (обобщени намалени преливане) нелинейни

Изборът по подразбиране за модели, използващи повечето функции на Excel, които са различни от IF, изберете, LOOKUP и други "Step" функции.

Симплекс LP

Използвайте този метод за проблеми при линейно програмиране. Вашият модел трябва да използва SUM, SUMPRODUCT, +-и * във формули, които зависят от променливите клетки.

Еволюционен

Този метод, базиран на генетични алгоритми, е най-добре, когато моделът ви използва, ако изберете или прегледайте аргументите, които зависят от променливите клетки.

Забележка: Части от програмния код на Solver са Copyright 1990-2010 чрез системите за фронтовата линия, Inc. части са Copyright 1989 чрез оптимални методи, Inc.

Тъй като добавките не се поддържат в Excel за уеб, няма да можете да използвате добавката Solver за изпълнение на условен анализ върху данните, който да ви помогне да намирате оптимални решения.

Ако имате настолното приложение Excel, можете да използвате бутона Отвори в Excel , за да отворите своята работна книга, за да използвате добавката Solver.

Още помощ за използването на Solver

За по-подробна помощ за контакт на Solver:

Системите за фронтовата линия,
Inc. Пощенска кутия 4288
Наклони селото,
NV 89450-4288 (775) 831-0300
Уеб сайт: http://www.solver.com
Имейл: info@solver.com
Solver за помощ на www.Solver.com.

Части от програмния код на Solver са авторско право 1990-2009 на Frontline Systems, Inc. Други части са авторско право 1989 на Optimal Methods, Inc.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Използване на Solver за капиталово бюджетиране

Използване на Solver за определяне на оптималния продуктов микс

Въведение в условния анализ

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Откриване на грешки във формули

Клавишни комбинации в Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×