Групово импортиране външни контакти към Exchange Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази статия е за администратори. Се опитвате да импортирате контакти към вашата пощенска кутия? Вижте Импортиране на контакти в Outlook

Имате ли много съществуващи бизнес контакти, които искате да включите в споделената адресна книга (наричана също глобален адресен списък) в Exchange Online? Искате ли да добавите външни контакти като членове на групи за разпространение, точно както можете да с потребители във фирмата? Ако е така, можете да използвате Exchange Online PowerShell и CSV (разделени запетая) файл за групово импортиране на външни контакти в Exchange Online. Това е процес от три стъпки:

Стъпка 1: Създаване на CSV файл, който съдържа информация за външни контакти

Стъпка 2: Създаване на външни контакти с PowerShell

Стъпка 3: Добавяне на информация за свойствата на външни контакти

След като изпълните тези стъпки, за да импортирате контакти, можете да извършвате тези допълнителни задачи:

Добавяне на повече външни контакти

Скриване на външни контакти от споделената адресна книга

Стъпка 1: Създаване на CSV файл, който съдържа информация за външни контакти

Първата стъпка е да създадете CSV файл, който съдържа информация за всеки външен контакт, която искате да импортирате в Exchange Online.

 1. Копирайте следния текст в текстов файл в NotePad и го запишете на вашия работен плот като CSV файл с помощта на име на файл суфикса .csv; например, ExternalContacts.csv.

  Съвет: Ако вашия език съдържа специални знаци (например ε, и ö в шведски)запишете CSV файла с UTF-8 или друго Unicode кодиране, когато запишете файла в NotePad.

  ExternalEmailAddress,Name,FirstName,LastName,StreetAddress,City,StateorProvince,PostalCode,Phone,MobilePhone,Pager,HomePhone,Company,Title,OtherTelephone,Department,CountryOrRegion,Fax,Initials,Notes,Office,Manager
  danp@fabrikam.com,Dan Park,Dan,Park,1234 23rd Ave,Golden,CO,80215,206-111-1234,303-900-1234,555-1212,123-456-7890,Fabrikam,Shipping clerk,555-5555,Shipping,US,123-4567,R.,Good worker,31/1663,Dan Park
  pilar@contoso.com,Pilar Pinilla,Pilar,Pinilla,1234 Main St.,Seattle,WA,98017,206-555-0100,206-555-0101,206-555-0102,206-555-1234,Contoso,HR Manager,206-555-0104,Executive,US,206-555-0105,P.,Technical decision maker,31/1000,Dan Park
  

  Първият ред, наречен заглавен ред, на CSV файла изброява свойствата на контактите, които може да се използва, когато ги импортирате да Exchange Online. Всяко име на свойство е разделени със запетая. Всеки ред под заглавния ред представлява стойностите на свойството за импортиране на един външен контакт.

  Забележка: Този текст включва примерни данни, които можете да изтриете. Но не изтриване или промяна на първия ред (горен). Тя съдържа всички свойства за външни контакти.

 2. Отворете CSV файла в Microsoft Excel да редактирате CSV файла, защото е много по-лесно да използвате Excel, за да редактирате CSV файла.

 3. Създаване на ред за всеки контакт, който искате да импортирате да Exchange Online. Попълване на най-много клетки колкото е възможно. Тази информация ще се показва в споделената адресна книга за всеки контакт.

  Важно: Следните свойства (които са първите четири елементите в заглавния ред) са необходими за създаване на външен контакт и трябва да бъдат попълнени в CSV файл: параметъра ExternalEmailAddress, име, собствено име, фамилно име. Командата за PowerShell, които изпълнявате в стъпка 2 ще използва стойностите за тези свойства за създаване на контакти.

Върнете се в началото

Стъпка 2: Създаване на външни контакти с PowerShell

Следващата стъпка е да използвате CSV файла, който сте създали в стъпка 1 и PowerShell за групово импортиране на външни контакти, изброени в CSV файл за Exchange Online.

 1. Свързване на PowerShell за организацията ви Exchange Online . За инструкции вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online. Не забравяйте да използвате потребителското име и паролата за вашия акаунт на глобален администратор на Office 365 , когато се свързвате към Exchange Online PowerShell.

 2. След като свържете PowerShell Exchange Online, отидете в папката desktop, където сте записали CSV файла в стъпка 1; например C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Изпълнете следната команда, за да създадете външни контакти:

  Import-Csv .\ExternalContacts.csv|%{New-MailContact -Name $_.Name -DisplayName $_.Name -ExternalEmailAddress $_.ExternalEmailAddress -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName}
  

  Това може да отнеме известно време, за да създадете нови контакти, в зависимост от това колко на брой, който импортирате. Когато командата завърши изпълнява, PowerShell показва списък на нови контакти, които са били създадени.

 4. За да видите новите външни контакти, отидете в Център за администриране на Exchange (EAC) и след това щракнете върху получателите > Контакти.

  Съвет: За инструкции за свързване към центъра за администриране на Exchange вижте център за администриране на Exchange в Exchange Online.

 5. Ако е необходимо, щракнете върху Обнови Икона за обновяване да актуализирате списъка и да видите външни контакти, които са били импортирани.

  Импортираните контакти ще се показват в споделената адресна книга в Outlook и Outlook в уеб.

  Забележка: Можете също да видите контактите в центъра за администриране на Office 365 , като отидете на потребители > Контакти.

Върнете се в началото

Стъпка 3: Добавяне на информация за свойствата на външни контакти

След като изпълните командата в стъпка 2, външни контакти се създават, но те не съдържат на контакт или организация информацията, която е информацията от повечето от клетките в CSV файл. Това е, когато създавате нови външни контакти, се попълват само необходимите свойства. Не се притеснявайте, ако нямате цялата информация, попълнени в CSV файл. Ако не е там, няма да бъде добавен.

 1. Свързване на PowerShell за организацията ви Exchange Online . За инструкции вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online.

 2. Отидете в папката desktop, където сте записали CSV файла в стъпка 1; например C:\Users\Administrator\desktop.

 3. Изпълнете следните две команди за да добавите други свойства от CSV файла на външни контакти, които сте създали в стъпка 2.

  $Contacts = Import-CSV .\ExternalContacts.csv
  
  $contacts | ForEach {Set-Contact $_.Name -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -StateorProvince $_.StateorProvince -PostalCode $_.PostalCode -Phone $_.Phone -MobilePhone $_.MobilePhone -Pager $_.Pager -HomePhone $_.HomePhone -Company $_.Company -Title $_.Title -OtherTelephone $_.OtherTelephone -Department $_.Department -Fax $_.Fax -Initials $_.Initials -Notes $_.Notes -Office $_.Office -Manager $_.Manager}
  

  Забележка: Manager параметър може да създаде проблеми. Ако клетката е празна в CSV файла, ще получите съобщение за грешка и нито една от свойството информацията ще бъде добавен към този контакт. Ако не е нужно да укажете на ръководителя, просто изтрийте –Manager $_.Manager от предишната команда PowerShell.

  Отново това може да отнеме известно време, за да актуализирате контакти, в зависимост от това колко сте импортирали в стъпка 1.

 4. За да проверите дали свойствата са добавени към контактите ви:

  1. В EAC, отидете на получатели > Контакти.

  2. Щракнете върху даден контакт и след това щракнете върху Редактиране на Икона за редактиране да се покажат свойствата на контакта.

Това е всичко. Потребителите могат да виждат контактите ви и допълнителна информация в адресната книга Outlook и Outlook в уеб.

Върнете се в началото

Добавяне на повече външни контакти

Можете да повторите стъпки от 1 до стъпка 3, за да добавите нови външни контакти в Exchange Online. Вие или потребители във вашата фирма просто да добавите нов ред в CSV файл за нов контакт. След това можете да използвате команди на PowerShell в стъпка 2 и стъпка 3, за да създавате и добавяте информация към нови контакти.

Забележка: Когато изпълните команда, за да създадете нови контакти, може да получите грешка казва, че контактите, които са създадени по-рано вече съществува. Но всеки нов контакт, добавени към CSV файл е създаден.

Скриване на външни контакти от споделената адресна книга

Някои фирми могат да използват външни контакти само, така че те могат да бъдат добавяни като членове на групи за разпространение. В този случай те може да искате да скриете външни контакти от споделената адресна книга. Ето как.

 1. Свързване на PowerShell за организацията ви Exchange Online . За инструкции вижте Свързване към PowerShell на Exchange Online.

 2. За да скриете един външен контакт, изпълнете следната команда.

  Set-MailContact <external contact> -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

  Например за да скриете пощенската от споделената адресна книга, изпълнете тази команда:

  Set-MailContact "Pilar Pinilla" -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  
 3. За да скриете всички външни контакти от споделената адресна книга, изпълнете тази команда:

  Get-Contact -ResultSize unlimited -Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'MailContact')} | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
  

След като ги скриете, външни контакти не се показват в споделената адресна книга, но все още можете да ги добавите като членове на група за разпространение.

Върнете се в началото

Вж. също

Помощ за имейл в Office 365 – администратор

Управление на Office 365 и Exchange Online с Windows PowerShell

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×