Групи на SharePoint по подразбиране

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Групите на SharePoint по подразбиране се създават автоматично, когато създадете колекция от сайтове. Групите по подразбиране използват нивата на разрешение по подразбиране на SharePoint – наричани понякога роли на SharePoint – за да дават на потребителите права и достъп. Нивата на разрешение, които имат тези групи, представляват често срещаните нива на достъп, които потребителите трябва да имат. Те са добро място, от което да започнете, когато добавяте потребители към сайт на SharePoint.

Администраторите могат да създават допълнителни групи, които точно съответстват на техните конкретни бизнес нужди. Вземането на решение как да проектирате и разпространявате вашите групи за защита на SharePoint е важно решение, което засяга защитата на вашия сайт и съдържание му.

Забележка : Информацията за публичния уеб сайт на SharePoint Online в тази статия важи само ако вашата организация е закупила Office 365 преди 9 март 2015 г. Клиентите, които използват в момента тази функция, ще продължат да имат достъп до функцията най-малко две години след датата на промяната – 9 март 2015 г. Нови клиенти, които са се абонирали за Office 365 след датата на промяната, нямат достъп до тази функция. Оттогава нататък, потребителите на Office 365 имат достъп до водещи в отрасъла предложения на други разработчици, които им позволяват да имат публичен уеб сайт, предоставящ пълно онлайн решение и наличност. За повече информация за тази промяна вижте Информация за промените във функцията за публичен уеб сайт на SharePoint Online в Office 365.

Тук са връзки към информация за разбиране и задаване на разрешения на SharePoint.

В тази статия

Нива на разрешение за групите на SharePoint по подразбиране

Предполагаема употреба за групите на SharePoint

Специални групи на SharePoint

Администратор на фирмата "и" всеки, освен външни потребители групи за потребители на Office 365

Администратори на колекция от сайтове

Администратори на SharePoint Online

Нива на разрешение за групите на SharePoint по подразбиране

Групите на SharePoint ви позволяват да контролирате достъпа за групи от потребители, а не за индивидуални потребители. Групите на SharePoint обикновено са съставени от много отделни потребители. Те могат също да съдържат групи за защита на Windows Active Directory (създадени в Office 365) или да бъдат комбинация от отделни потребители и групи за защита.

Всяка група на SharePoint има ниво на разрешение. Нивото на разрешение е просто колекция от отделни разрешения, като напр. "Отваряне", "Преглед", "Редактиране" или "Изтриване". Всички потребители в дадена група автоматично получават нивото на разрешение на групата. Можете да организирате потребителите в произволен брой групи в зависимост от сложността на вашата организация или от вашите нужди.

Всеки шаблон за сайт има набор от групи на SharePoint, свързани с него. Когато създадете сайт, вие използвате шаблон за сайт и SharePoint автоматично създава правилния набор от групи на SharePoint за сайта. Конкретната колекция от групи зависи от типа на избрания от вас шаблон.

В следващата таблица например са показани групите и нивата на разрешение, които са създадени за публичния сайт и екипния сайт:

Групи на SharePoint

Ниво на разрешение по подразбиране

Важи за публичния уеб сайт

Важи за екипни сайтове

Одобряващи

Одобрение

Да

Не

Проектанти

Проектиране, ограничен достъп

Да

Не

Ръководители на йерархия

Управление на йерархията

Да

Не

Членове на <име на сайт>

Редактиране

Да

Да

Собственици на <име на сайт>

Пълен контрол

Да

Да

Посетители на <име на сайт>

Четене

Да

Да

Ограничени читатели

Ограничено четене

Да

Не

Читатели на ресурси за стилове

Ограничен достъп

Да

Не

Потребители за бързо разполагане

Сътрудничество

Да

Не

Диспечери на превод

Ограничен достъп

Да

Не

Предполагаема употреба за групите на SharePoint

В следващата таблица са описани групите на SharePoint, създадени, когато използвате стандартен шаблон за сайт при създаването на сайт. В таблицата е дадена също предполагаемата употреба на всяка група.

Име на група

Ниво на разрешение

Използвайте тази група за:

Одобряващи

Одобрение

Членовете на тази група могат да редактират и одобряват страници, елементи от списък и документи.

Проектанти

Проектиране

Членовете на тази група могат да редактират списъци, библиотеки с документи и страници в сайта. Проектантите могат да създават страници образец и оформления на страници в галерията със страници образец и могат да променят поведението и облика на всеки сайт в колекцията от сайтове, като използват страници образец и CSS файлове.

Ръководители на йерархия

Управление на йерархията

Членовете на тази група могат да създават сайтове, списъци, елементи от списъци и документи.

Собственици

Пълен контрол

Хора, които трябва да могат да управляват разрешения, настройки и облик на сайт

Членове

Редактиране или сътрудничество

Хора, които трябва да могат да редактират съдържание на сайт. Нивото на разрешение зависи от шаблона за сайт, който сте използвали при създаването на сайта

Посетители

Четене

Хора, които трябва да могат да виждат съдържание на сайт, но не и да го редактират

Ограничени читатели

Ограничено четене

Хора, които трябва да могат да преглеждат страници и документи, но не и да преглеждат версии или разрешения.

Читатели на ресурси за стилове

Ограничено четене

Хората в тази група имат ограничен достъп до библиотеката със стилове и галерията със страници образци.

Потребители за бързо разполагане

Сътрудничество

Тези потребители могат да планират задачи за бързо разполагане (разполагане на съдържание).

Зрители

Само преглед

Тези потребители виждат съдържанието, но не могат да го редактират или изтеглят.

Специални групи на SharePoint

Освен това, специалните групи на SharePoint поддържат административни задачи на високо ниво, например администратори на колекция от сайтове, които имат "Пълен контрол" за всички сайтове в определена колекция от сайтове.

Администратор на фирмата "и" всеки, освен външни потребители групи за потребители на Office 365

Групите "Администратор на фирмата" и "Всеки, освен външни потребители" съдържат администратори и потребители за Office 365. Те предоставят достъп за потребители на Office 365 до сайт на SharePoint.

Всеки, освен външни потребители    Когато потребител се добавя към Office 365, потребителят автоматично става член на всеки, освен външни потребители. В тази група има ниво на разрешение по подразбиране на сътрудничество. Когато дадете разрешения за тази група, всички потребители, които са добавени към Office 365 да преглеждате, Добавяне, актуализиране и изтриване на елементи от списъци и библиотеки (освен ако не промените нивото на разрешение по подразбиране за групата).

Администратори на фирмата    Всеки потребител, който е глобален администратор на Office 365, е член на групата "Администратори на фирмата". По подразбиране групата за администратори на фирмата за Office 365 се добавя в групата "Собственици на SharePoint". В допълнение към това групата "Администратори на фирмата" се добавя към списъка с администратори на колекцията от сайтове. Тази група има ниво на разрешения "Пълен контрол".

Въпреки че можете да променяте груповото членство за администраторите на фирмата, трябва да бъдете изключително внимателни. Тъй като членовете на групата "Администратори на фирмата" са глобални администратори в Office 365, а също и администратори на колекция от сайтове, промяната на тяхното групово състояние може да доведе до неочаквани последици. Ако например премахнете даден администратор на фирмата от групата "Собственици" на SharePoint, е възможно групата с глобални администратори да спре да има разрешения за пълен контрол.

Важно : Не премахвайте групите Администратори на фирмата или Глобални администратори, преди да сте конфигурирали правилно разрешенията. Уверете се, че тези потребители разполагат с нивото на разрешение, което им е необходимо за изпълнението на нужните действия. Ако не се уверите, че тези потребители разполагат с правилните нива на разрешение, конфигурирането на защитата на SharePoint става значително по-трудно. Например администраторите на сайтове няма да могат да конфигурират достъпа за групите и ще трябва вместо това да предоставят достъп до сайтовете на всеки потребител отделно.

Администратори на колекция от сайтове

SharePoint Online

Локален SharePoint

Кой може да използва тази група?

Да

Да

Един сайт на SharePoint може да има основни и спомагателни администратори на колекцията от сайтове. Ако сте администратор на колекция от сайтове, може да посочите допълнителни администратори на колекцията от сайтове.

Тези потребители са основни контакти за цяла колекция от сайтове. Администраторите на колекцията от сайтове имат пълен контрол върху всички сайтове в рамките на колекцията от сайтове, могат да проверяват цялото съдържание на сайта и да получават всякакви административни предупредителни съобщения.

В локален SharePoint можете да определите администратор на колекцията от сайтове, когато инсталирате сайт.

В SharePoint Online, акаунтът, който сте използвали, когато сте инсталирали SharePoint Online, автоматично става администратор на колекцията от сайтове. Ако трябва да добавите допълнителни администратори на колекцията от сайтове в SharePoint Online, съществуващ администратор на колекцията от сайтове или администратор на SharePoint Online може да направи това.

Администратори на SharePoint Online

SharePoint Online

Локален SharePoint

Кой може да използва тази група?

Да

Не, по подразбиране.

Изисква специална инсталация.

Ако използвате SharePoint Online в Office 365 планове, различни от Office 365 Small Business и Office 365 Small Business Premium, също е администратор на SharePoint online. Всеки глобален администратор на Office 365, също е разрешения, за да преглеждате и да използвате сайта за администриране на клиент. Администратор на SharePoint online управлява настройките за всички колекции от сайтове, налични за SharePoint online абонамент.

Администраторът на SharePoint Online може да извърша всяка от следните задачи:

  • Конфигуриране на потребителски профили и InfoPath Forms Services

  • Настройване на параметри за търсене

  • Настройване на защитено хранилище и услуги за бизнес свързване

  • Създаване на хранилище за изрази

  • Дефиниране на система за управление на записите

  • Наблюдение на квоти

  • Включване и изключване на възможността за поканване на външни потребители да влизат в сайта на SharePoint Online

  • Създаване, актуализиране или изтриване на колекции от сайтове

  • Задаване на основни и допълнителни собственици на колекцията от сайтове за всяка колекция от сайтове в своя ресор.

Ако използвате локален SharePoint, нямате администратор на SharePoint Online или сайт за администриране на SharePoint Online след стандартна инсталация на SharePoint.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×