Групиране, копиране, преместване или подравняване на контроли в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като сте добавяне на формуляр и ActiveX контроли към формуляр на работен лист, може да искате да групиране, копиране, преместване или подравняване на контроли за създаване на добре проектирана, истинско формуляра на потребителя.

Какво искате да направите?

Групиране, Разгрупиране или прегрупиране на контроли

Копиране на една или повече контроли

Преместване на една или повече контроли

Преместване на контрола напред или назад в реда на наслагване обект

Подравняване и разпределяне контроли

Групиране, разгрупиране или прегрупиране на контроли

Когато групирате контроли, вие ги обединявате, така че да можете да работите с тях, като че те са една единствена контрола. Можете например да преоразмерите или преместите всички контроли в група, като обособена единица.

Забележка: Не можете да обединявате контроли за формуляри или ActiveX контроли с обекти на "Инструменти за рисуване" или "Инструменти за SmartArt" (като фигури и SmartArt графики) в една и съща избрана група.

Направете едно от следните неща:

Групиране на контроли

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролите, които искате да групирате. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, посочете Групиране и след това щракнете върху Групирай.

Разгрупиране на контроли

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете групата, която искате да разгрупирате. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, посочете Групиране и след това щракнете върху Разгрупирай.

  1. За да продължите да разгрупирате, щракнете върху Да, когато се появи прозорецът на съобщението.

  2. За да промените отделна контрола, продължете да избирате и разгрупирате контролите, докато достигнете до търсената.

Прегрупиране на контроли

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела "разработчик"

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете някоя от контроли, които са били предварително групирани. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, посочете Групиране и след това щракнете върху Прегрупирай.

Най-горе на страницата

Копиране на една или няколко контроли

Можете да копирате една или няколко контроли по няколко начина.

Забележка: Не можете да обединявате контроли за формуляри или ActiveX контроли с обекти на "Инструменти за рисуване" или "Инструменти за SmartArt" (като фигури и SmartArt графики) в една и съща избрана група.

Като използвате командите "Копирай" и "Постави"

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролата или контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. За да направите един дубликат на контрола, в раздела Начало , в групата клипборд , щракнете върху Копирай, Изображение на бутон и след това щракнете върху постави Изображение на бутон .

  За да направите няколко копия, повтаряйте поставянето, докато получите желания брой копия.

Като използвате клавиатурата и мишката

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролата или контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Натиснете клавиша CTRL и плъзнете контролата.

  За да направите няколко копия, повтаряйте поставянето, докато получите желания брой копия.

Най-горе на страницата

Преместване на една или няколко контроли

Можете да преместите една или няколко контроли по няколко начина.

Забележка: Не можете да обединявате контроли за формуляри и ActiveX контроли с обекти на "Инструменти за рисуване" или "Инструменти за SmartArt" (като фигури и SmartArt графики) в една и съща избрана група.

Като използвате мишката

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролата или контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Позиционирайте показалеца над контролата, докато показалецът се промени в кръстче, и след това плъзнете избраните контрола или контроли на друго място.

Като използвате клавиатурата

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролата или контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Натискайте клавишите със стрелки, за да премествате контролата със стъпка от по един пиксел.

Най-горе на страницата

Преместване на контрола напред или назад в реда на наслагване на обектите

Контролите и другите обекти в платно за рисуване автоматично се наслагват в отделни слоеве при добавянето им. Можете да видите реда на наслагване, когато се препокриват контроли – най-горната контрола частично покрива контролите под нея.

Забележка: Контролите на формуляри и ActiveX контролите имат ред на наслагване на обектите, която е отделен и различен от обектите на "Инструменти за рисуване" и "Инструменти за SmartArt", като например фигури и графики SmartArt.

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролата. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. Щракнете с десния бутон върху селекцията, посочете Ред и след това направете следното:

  1. За да преместите контролата с един слой нагоре в реда на наслагване, щракнете върху Премести напред.

  2. За да преместите контролата в най-горния слой в реда на наслагване, щракнете върху Премести отпред.

  3. За да преместите контролата с един слой надолу в реда на наслагване, щракнете върху Изпрати назад.

  4. За да преместите контролата в най-долния слой на реда на наслагване, щракнете върху Изпрати отзад.

Най-горе на страницата

Подравняване и разпределение на контроли

Важно: За да извършите следващите процедури, трябва да добавите бутонното меню Подравняване в раздела Инструменти за рисуване към Лента с инструменти за бърз достъп.

Добавяне на бутонното меню Подравняване от раздела " Инструменти за рисуване " към лентата с инструменти за бърз достъп

 1. Щракнете върху стрелката до Лентата с инструменти за бърз достъп, а после върху Още команди.

 2. Под Избиране на команди от изберете Всички команди.

 3. В списъка изберете подравняване Изображение на бутон .

 4. Щракнете върху Добави и след това върху OK.

Забележка: Не можете да обединявате контроли за формуляри и ActiveX контроли с обекти на "Инструменти за SmartArt" (като фигури и SmartArt) в една и съща избрана група.

Подравняване на всички контроли към мрежата или към фигури

Направете едно от следните неща:

 • За да подравните всички обекти с горния ляв ъгъл на клетка, в Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху стрелката до Подравни Изображение на бутон и след това щракнете върху Прилепвай към мрежата Изображение на бутон .

  Функцията "Долепване към" работи независимо от това дали помощната мрежа е включена или изключена. Можете също да подравнявате контроли с помощната мрежа на клетките, като задържите натиснат клавиша ALT, докато премествате контрола или обект.

 • За да подравните автоматично контроли с вертикалните и хоризонталните краища на други фигури, когато ги премествате или чертаете, в Лентата с инструменти за бърз достъп, щракнете върху стрелката до Подравни Изображение на бутон и след това щракнете върху с лепене към фигура Изображение на бутон .

Подравняване на контроли по краищата им

Важно: Подравняването на контроли може да предизвика струпването им една върху друга. Уверете се, че контролите са позиционирани една спрямо друга по желания от вас начин, преди да изпълните команда за подравняването им.

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. За да подравните контролите, в Лентата с инструменти за бърз достъп, щракнете върху стрелката до Подравни Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  1. За да подравните контролите по най горната контрола, щракнете върху Подравни отгоре Изображение на бутон .

  2. За да подравните контролите по най долната контрола, щракнете върху Подравни отдолу Изображение на бутон .

  3. За да подравните контролите по най лявата контрола, щракнете върху Подравни отляво Изображение на бутон .

  4. За да подравните контролите по най дясната контрола, Подравняване отдясно Изображение на бутон .

Хоризонтално или вертикално подравняване на контроли

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете контролите. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. За да подравните контролите, в Лентата с инструменти за бърз достъп, щракнете върху стрелката до Подравни Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  1. За да подравните контроли хоризонтално през средата на контролите, щракнете върху Подравни в средата Изображение на бутон .

  2. За да подравните контроли вертикално през центровете на контролите, щракнете върху Подравняване Изображение на бутон .

Хоризонтално или вертикално разпределяне на контроли

 1. Ако една или повече контроли са ActiveX контроли, направете следното:

  1. Проверете дали е наличен разделът Разработчик.

   Показване на раздела Разработчик

   1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office , а след това щракнете върху Опции на Excel.

   2. В категорията Популярни под Най-важни опции за работа с Excel отметнете квадратчето Показвай раздела "Разработчик" в лентата, а след това щракнете върху OK.

    Лентата е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

  2. Уверете се, че сте в режим на проектиране. В раздела разработчик , в групата контроли включете Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Изберете поне три контроли. За повече информация вижте избиране или отказване на контроли в работен лист.

 3. За да разпределите контролите в Лентата с инструменти за бърз достъпщракнете върху стрелката до Подравни Изображение на бутон и след това направете едно от следните неща:

  1. За равномерно разположите контроли хоризонтално, щракнете върху Разпредели хоризонтално Изображение на бутон .

  2. За равномерно разположите контроли вертикално, щракнете върху Разпредели вертикално Изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×