Обобщени таблици

Групиране и разгрупиране на данни в обобщена таблица

Групиране и разгрупиране на данни в обобщена таблица

Групирането на данни в обобщена таблица може да ви помогне да покажете поднабор от данни, който да анализирате. Може например да поискате да групирате сложен списък с дати или часове (полета за дата и час в обобщената таблица) в тримесечия и месеци ето така:

Дати, които са групирани по месеци и тримесечия

Забележка: Функцията за групиране по време е нова в Excel 2016. С помощта на групирането по време зависимостите между полета, свързани с времето, се откриват автоматично и се групират заедно, когато добавяте редове с полета за време към вашите обобщени таблици. След като бъдат групирани, можете да плъзнете групата в своята обобщена таблица и да започнете анализа си.

 1. В обобщената таблица щракнете с десния бутон върху някакво числово поле или поле за дата и час и след това щракнете върху Групирай.

 2. В полето Започни с и Завърши до въведете това (ако е необходимо):

  Диалогов прозорец "Групиране"

  • Най-малкото и най-голямото число за групиране на числови полета.

  • Първата и последната дата или час, по които искате да групирате.

   Записът в полето Завърши до трябва да е по-голям или по-късен от записа в полето Започни с.

 3. В полето От направете следното:

  • За числови полета въведете числото, което представя интервала за всяка група.

  • За полета за дата и час щракнете върху един или повече периоди дати или часове за групите.

   Можете да щракнете върху допълнителни периоди от време, по които да групирате. Можете например да групирате по Месеци и Седмици. Групирайте елементите първо по седмици, като се уверите, че Дни е единственият избран период. В полето Брой дни щракнете върху 7, а след това върху Месеци.

Съвет: Групите за дати и часове са ясно отбелязани в обобщената таблица. Например като Апр, Май, Юни за месеците. За да промените етикет на група, щракнете върху него, натиснете F2 и въведете желаното име.

Забележка: Функцията за групиране по време е налична само в Excel 2016.

 • В прозореца на задачите Полета на обобщената таблица плъзнете поле за дата от областта за полета към областите за редове или колони, за да групирате автоматично данните по времеви период.

  Списък с полета на обобщена таблица преди групирането по време
  Списък с полета на обобщена таблица преди групирането по време

  Списък с полета на обобщена таблица преди групирането по време

  Excel автоматично добавя изчисляеми колони към обобщената таблица, използвана за групиране на данните за дата или час. Excel също така автоматично ще свие данните, за да покаже периодите на дата или час с най-високи стойности.

  Например когато полето "Дата" е отметнато в списъка с полета по-горе, Excel автоматично добавя година, тримесечие и месец (дата), както е показано по-долу.

  Списък с полета на обобщена таблица след групирането по време
  Списък с полета на обобщена таблица след групирането по време

  Списък с полета на обобщена таблица след групирането по време

Забележки: 

 • Когато плъзнете поле за дата от списъка с полета в областта за редове или колони, където вече съществува поле, и след това поставите полето "дата" над съществуващото поле, съществуващото поле за дата се премахва от областта за редове или колони и данните няма да бъдат свити автоматично, така че да можете да видите това поле, когато свивате данните.

 • За обобщена таблица с модел на данни, когато плъзнете поле за дата с над хиляда реда с данни от списъка с полета към областите за редове или колони, полето за дата се премахва от списъка с полета, така че Excel да може да покаже обобщена таблица, която замества ограничението за един милион записи.

Можете също да изберете конкретни елементи и да ги групирате, ето така:

Избрани имена, които са групирани

 1. В обобщената таблица изберете два или повече елемента, които да групирате, като задържите натиснат клавиша Ctrl или Shift, докато щраквате върху тях.

 2. Щракнете с десния бутон върху това, което сте избрали, и щракнете върху Групирай.

Когато групирате избрани елементи, създавате ново поле, базирано на полетата, които сте групирали. Например когато групирате поле с име Продавач, създавате ново поле с име Продавач1. Това поле се добавя в раздела на полетата в списъка с полета и можете да го използвате както всяко друго поле. В обобщената таблица ще видите етикет на група като Група1 за първата група, която създадете. За да промените дадено име на група с нещо по-смислено, щракнете върху него > Настройки на поле и в полето Име по избор въведете желаното име.

Съвети: 

 • За да направите обобщената таблица по-компактна, може да поискате да създадете групи за всички други разгрупирани елементи в полето.

 • За полета, които са организирани в нива, можете да групирате само елементи, които имат един и същ елемент от следващото ниво. Ако например полето има нива “Страна” и “Град”, не можете да групирате градове от различни страни.

За да премахнете групиране, щракнете с десния бутон върху произволен елемент в групираните данни и щракнете върху Разгрупирай.

Ако разгрупирате числово поле или поле за дата и час, всички групирания за това поле се премахват. Ако разгрупирате група от избрани елементи, разгрупират се само избраните елементи. Полето на групата няма да се премахне от списъка с полета, докато не се разгрупират всички групи за полето. Да предположим например, че имате четири града в полето "Град": Бостън, Ню Йорк, Лос Анджелис и Сиатъл. Можете да ги групирате така, че Ню Йорк и Бостън да са в една група, която наричате "На Атлантическия океан", а Лос Анджелис и Сиатъл да са в група, която наричате "На Тихия океан". Ново поле "Град2" се появява в областта с полетата и се поставя в областта на редовете от списъка с полета.

Както е показано тук, полето "Град2" се базира на полето "Град" и се поставя в областта на редовете, за да групирате избраните градове.

"Град2", базирано на полето "Град", се използва в областта на редовете за групиране

Както е показано по-долу, четирите града са подредени под новите групи – "На Атлантическия океан" и "На Тихия океан".

Групите по избор "На Атлантическия океан" и "На Тихия океан" се базират на избрани градове

Забележка: Когато отмените групирани по време или автоматично свити полета, първата отмяна ще премахне всички изчисляеми полета от областите с полета, оставяйки само полето за дата. Това съответства на начина на работа на отмяната в обобщени таблици в предишните издания. Втората отмяна ще премахне полето за дата от областите за полета и ще отмени всичко.

Когато групирате данни в обобщена таблица, бъдете наясно, че:

 • Не можете да групирате елементи за първични данни на аналитична обработка онлайн (OLAP), които не поддържат командата CREATE SESSION CUBE.

 • Не можете да добавяте изчисляем елемент към вече групирано поле. Трябва първо да разгрупирате елементите, да добавите изчисляемия елемент, а след това групирате елементите отново.

 • Не можете да използвате командата Преобразуване във формули (Инструменти за обобщена таблица > Анализиране> Инструменти за OLAP), когато имате един или повече групирани елементи. Разгрупирайте групираните елементи, преди да използвате командата.

 • Не можете да създавате сегментатори за OLAP йерархии с групирани полета.

 • Само за Excel 2016: Можете да изключите автоматичното групиране в обобщени таблици (включително обобщени таблици с модел на данни) и обобщени диаграми, като редактирате системния регистър.

Вж. също

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Видео за обучение: Групиране на данните в обобщени таблици

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×