Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Групиране или разгрупиране на фигури, картини или други обекти

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да групирате фигури, картини или други обекти. Групиране по можете да завъртате, обръщате, преместване или преоразмерявате всички фигури или обекти в същото време, все едно са една фигура или обект.

Можете също да промените атрибутите на всички фигури в група наведнъж, като например добавяне на запълване или ефектили ефект към картина. Можете да разгрупирате група от фигури по всяко време и след това да ги прегрупирате по-късно.

Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация

 1. Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато щраквате върху фигурите, картини или други обекти, за да групирате. Ще трябва да изберете повече от една фигура, картина или обект, за да разрешите бутона групата .

  Съвети: 

  Обърнете внимание, че към група картини в Word, опцията Обтичане на текст трябва да бъде зададена нещо различно от в текста за всяка картина, която искате да групирате. За да промените тази опция, щракнете с десния бутон всяка картина, щракнете върху Текст на повече редовеи след това изберете всичко друго, но в текста.

 2. Направете едно от следните неща:

  Съвети: 

  • Да групирате множество основен икони трябва да първо да ги конвертирате във фигури. За повече информация относно ги Конвертиране във фигури, вижте: Конвертиране на основен изображение към форма на Office.

  • След като направите групата, все още ще можете да работите върху един елемент от групата. Изберете групата, след което щракнете върху дадения елемент, за да го изберете.

  • За да групирате картини, в раздела Инструменти за картини – формат , щракнете върху групиране > Група.

   Бутонът ''Групиране'', който се намира ''Инструменти за картини, Формат''

   Забележка: Разделите Инструменти за рисуване – формат или Инструменти за картини – формат са контекстуални, което означава, че те се появяват само в лентата, когато имате фигура или избрана картина.

  • За да групирате фигури и други обекти, в раздела Инструменти за рисуване – Формат щракнете върху Групиране > Групиране.

   Бутон ''Групиране'' в раздела ''Инструменти за рисуване'' – ''Формат''

 1. Изберете групата, която искате да разгрупирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да разгрупирате картини, в раздела Инструменти за картини – Формат щракнете върху Групиране > Разгрупиране.

   Бутонът ''Разгрупиране'' в ''Инструменти за картини''

  • За да разгрупирате фигури и други обекти, в раздела Инструменти за рисуване – Формат щракнете върху Групиране > Разгрупиране.

   опция за разгрупиране в раздела ''инструменти за рисуване'' – ''формат''

Забележки: 

 • Бутонът Прегрупирай не е наличен в Word 2013 и Word 2016. За да прегрупирате, изберете всички фигури или картини за прегрупиране, след което щракнете върху Групиране > Групиране.

 • Ако сте конвертирали Графика SmartArt в отделни фигури, не можете да ги конвертирате обратно Графика SmartArt или да ги прегрупирате.

За всички приложения без Word

 1. Изберете някоя от фигурите, картините или обектите, които преди това са били в група.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегрупирате фигури и други обекти, в раздела Инструменти за рисуване – Формат щракнете върху Групиране > Прегрупирай.

   бутон ''прегрупирай'' в раздела ''инструменти за рисуване'' – ''формат''

  • За да прегрупирате картини, в раздела Инструменти за картини – Формат щракнете върху Групиране > Прегрупирай.

   бутон ''прегрупирай'' в раздела ''инструменти за картини'' – ''формат''

Ето някои причини защо бутонът Групиране е сив и нещата, които можете да направите, за да го върнете.

 • Само една фигура или картина е избрана. Уверете се, че имате множество фигури или избрани картини. Не можете да използвате инструмента за група с основен икони, така че тези, които не се броят.

 • За да групирате основен икони трябва да първо да ги конвертирате във фигури. За повече информация относно ги Конвертиране във фигури, вижте: Конвертиране на основен изображение към форма на Office.

 • Селекцията включва таблица, работен лист или изображение тип GIF. Бутонът Групиране няма да е наличен, ако е избран някой от тези обекти.

 • Ако използвате Word, и се опитвате да група картини, Пренасяне на текста може да е зададена в текста. Щракнете с десния бутон картините, изберете Текст на повече редове иПромяна на опция за оформление на всичко друго, но в текста за всяка една картина, която искате да групирате.

 • Ако използвате PowerPoint, може да сте опитвали да групирате нещо с текст в контейнер заглавие ("щракнете, за да добавите заглавие") или с контейнер за съдържание ("щракнете, за да добавите текст").

  Слайд с два контейнера и два отделни обекта

  В горния пример синият квадрат и зеленият кръг може да се групират заедно, но фигурите не може да се групират с текста на контейнер.

  За да върнете обратно бутона Групиране, придвижете фигурата, картината или обекта на друго място в слайда извън текста на контейнера или премахнете контейнера от нещата, които искате да групирате.

Забележка:  Ако нито едно от тези неща не разрешава да се използва бутонът Групиране, потърсете във форума с отговори или публикувайте въпросите си тук.

Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация

 1. Натиснете и задръжте клавиша CTRL, докато избирате фигури, картини или обекти, които искате да групирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Към група картини: под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

   Ако не виждате разделите Инструменти за рисуване или Инструменти за картини , уверете се, че сте избрали фигура, картина или друг обект. Да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

  • Групиране на фигури и други обекти: под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране .

  Съвет: След като сте групирали елементи, можете да продължите да изберете всеки един елемент в рамките на групата. Изберете групата и след това щракнете върху отделен елемент, който искате да изберете.

 1. Изберете групата, която искате да разгрупирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За разгрупиране на фигури или други обекти, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай.

   The Group list with Ungroup selected

  • За да разгрупирате картини, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай.

   The Group list with Ungroup selected

   Ако не виждате Инструменти за рисуване, Инструменти за картини, разделите или форматиране, се уверете, че сте избрали група фигури, картини или други обекти. Да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

 1. Изберете някоя от фигури или обекти, които са били в група.

  Забележка: Ако сте конвертирали графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да ги конвертирате обратно в графика SmartArt или да ги прегрупирате.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегрупирате фигури и обекти: под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай.

  • За да прегрупирате картини: под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай.

   Диаграма, показваща как локален указател Active Directory използва DirSync за попълване на информация за профил в справочната услуга на Office 365, която след това попълва профил в SharePoint Online

   Ако не виждате Инструменти за рисуване, Инструменти за картини, разделите или форматиране, се уверете, че сте избрали група фигури, картини или други обекти. Да се наложи да щракнете двукратно върху обекта, за да отворите раздела " формат ".

Ако вашата селекция включва таблица, работен лист или GIF изображение, бутонът групиране няма да достъпни. В PowerPoint бутонът групиране може да не е достъпен ако фигура, картина или обект е вмъкнат в контейнер или се опитвате да групирате контейнер, тъй като контейнери не могат да бъдат групирани с други фигури, картини и обекти.

Слайд с два контейнера и два отделни обекта
Фигура 1 в горния пример, синия квадрат и зелен кръг могат да бъдат групирани заедно. Въпреки това синия квадрат не могат да бъдат групирани с контейнер за съдържание ("щракнете, за да добавите текст"), или на контейнера за заглавие ("щракнете, за да добавите заглавие").
 • Преместване на фигура, картина или обект на друго място в слайда извън контейнера или премахнете контейнера от обектите, които искате да групирате.

Щракнете върху заглавията по-долу за повече информация

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 2. Изрязване и поставяне на фигури или обекти, които искате да групирате в платното за рисуване.

 3. Изберете фигури или други обекти, които искате да групирате.

  За повече информация за избиране на фигури вижте избиране на фигура или друг обект.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За фигури, без текст, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

  • За фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

   Ако не виждате Инструменти за рисуване"," Инструменти за текстово поле или формат за раздели, се уверете, че сте избрали фигура или друг обект.

 5. Плъзнете групираните фигури или обекти от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • След като сте групирали фигури или други обекти, можете да продължите да изберете произволна отделна фигура или обект в рамките на групата. Изберете групата и след това щракнете върху отделната фигура или обект, който искате да изберете.

  • Не можете да групирате фигури и други обекти между няколко програми.

 1. С десния бутон върху всяка картина, която искате да групирате и на контекстно меню, посочете Обтичане с текст.

 2. Щракнете върху квадратен или опция, различна от в текста.

 3. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 4. Изрязване и поставяне на картините, които искате да групирате в платното за рисуване.

 5. Изберете картините, които искате да групирате.

  За повече информация за избиране на картини вижте избиране на фигура или друг обект.

 6. Под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини или форматиране , уверете се, че сте избрали картина или друг обект.

 7. Плъзнете групираните картини извън платното.

 8. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • След като групирате картини или други обекти, можете да продължите да изберете кой една картина или обект в рамките на групата. Изберете групата и след това щракнете върху отделната картина или обект, който искате да изберете.

  • Не можете да групирате картини и други обекти между няколко програми.

 1. С десния бутон върху картината, която искате да групирате и на контекстно меню, посочете Обтичане с текст.

 2. Щракнете върху квадратен или опция, различна от в текста.

 3. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 4. Изрязване и поставяне на картината, която искате да групирате в платното за рисуване.

 5. Изрязване и поставяне на текстовото поле, които искате да групирате в платното за рисуване.

 6. Изберете картината и текстовото поле, които искате да групирате.

  За повече информация за избиране на картини и текстови полета вижте избиране на фигура или друг обект.

 7. Под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини или форматиране , уверете се, че сте избрали картина или друг обект.

 8. Плъзнете групираните картината и текстовото поле извън платното.

 9. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

  Забележки: 

  • След като сте групирали картината и текстовото поле, можете да продължите да изберете отделни всеки обект и да го промените. Изберете групата и след това щракнете върху картина или текстово поле, която искате да изберете.

  • Не можете да групирате картини и други обекти между няколко програми.

Можете също да добавите надпис към картина в Office Word 2007 , без да използвате текстово поле. Направете следното:

 1. С десния бутон върху картината и на контекстно меню, посочете Вмъкване на надпис.

 2. Изберете желаните опции. като например предварително съществуващи текст, надпис позиция и по желание номериране и след това щракнете върху OK.

Сега можете да изберете надписа и промяна на текста и форматирането на текста.

За разгрупиране на група на фигури, картини или други обекти (например, ако искате да преместите дадена група, но да оставите една фигура или да направите допълнителни промени по една фигура, без да променяте другите фигури), направете следното:

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 2. Плъзнете групата, която искате да разгрупирате в платното за рисуване.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За разгрупиране на фигури, без текст или други обекти, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай.

  • За фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху групиране.

  • За да разгрупирате картини, под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Разгрупирай.

 4. Ако не виждате Инструменти за рисуване, Инструменти за текстово поле, за Инструменти за картиниили форматиране на разделите, уверете се, че сте избрали група фигури, картини или други обекти.

 5. Плъзнете фигури, картини или обекти на разстояние от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

Ако искате да промените облика фигурите на вашата графика SmartArt сложна или да получите прецизно да управлявате преоразмеряването и позиционирането на фигури в графика SmartArt, преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури.

Важно: След като преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да ги конвертирате обратно в графика SmartArt. Когато конвертирате в графика SmartArt, не можете да автоматично оформление на фигурите и губите проектиране и форматиране инструменти, налични в раздела Инструменти за SmartArt , включително галериите оформления, промяна на цветовете и стилове на SmartArt. Въпреки това все още можете да форматирате фигури с помощта на опциите в раздела " Инструменти за рисуване " вместо това.

 1. Изберете всички фигури във вашата графика SmartArt.

  За да изберете всички фигури, щракнете върху фигурата и след това натиснете CTRL + A.

 2. В раздела Начало, в групата Клипборд щракнете върху Копиране.

 3. За да преобразувате вашата графика SmartArt в отделни фигури, щракнете върху друга област от вашия документ и след това в раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху постави.

Забележка: Когато конвертирате във фигури от графика SmartArt, всяка отделна фигура става групирана фигура. Така че за всяка фигура във вашата графика SmartArt, когато поставяте се групират две фигури – една фигура е за текста и друга фигура, е предназначен за геометрично. Ако фигурата в графиката SmartArt не съдържа текст, можете да видите шрифт или размер на текста, който е различен от другите фигури, когато въвеждате текст във фигурата.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 2. Плъзнете фигури или обекти, които искате да се прегрупират в платното за рисуване.

 3. Изберете някоя от фигури или обекти, които са били в група.

  Ако сте конвертирали вашата графика SmartArt в отделни фигури, не е възможно да ги конвертирате обратно в графика SmartArt или да ги прегрупирате.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да прегрупирате фигури без текст или други обекти, под Инструменти за рисуване, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай.

  • За да прегрупирате фигури с текст, под Инструменти за текстово поле, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай .

 5. Ако не виждате Инструменти за рисуване"," Инструменти за текстово поле, разделите или формат, се уверете, че сте избрали група фигури, картини или други обекти.

 6. Плъзнете прегрупиране на фигури или обекти от платното за рисуване.

 7. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

 1. Вмъкнете платно за рисуване. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Фигури и след това върху Ново платно за рисуване.

 2. Плъзнете картини или обекти, които искате да се прегрупират в платното за рисуване.

 3. Изберете някоя от картини или обекти, които са били в група.

 4. Под Инструменти за картини, в раздела форматиране , в групата Подреждане щракнете върху Група Изображение на бутон и след това щракнете върху Прегрупирай.

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини или форматиране , уверете се, че сте избрали картина или друг обект.

 5. Плъзнете прегрупиране на фигури или обекти от платното за рисуване.

 6. Изберете платното за рисуване и след това натиснете клавиша DELETE.

Групиране на фигури, картини или други обекти

 1. Натиснете и задръжте команда, докато използвате мишка или Допирам да изберете фигури, картини или други обекти, които искате да групирате.

 2. Щракнете върху раздела Форматиране на фигура или върху раздела Формат на картината и след това щракнете върху групиране > Група.

  Забележка: Разделите на Картината и Формата на фигурата са контекстуални, което означава, че те се появяват само в лентата, когато имате фигура или избрана картина.

  За да създадете група от избраните картини или обекти, щракнете върху групиране.

  Office може да покаже едно или и двете от тези в зависимост от типовете обекти, които в момента са избрани в страница.

  За да създадете група от избраните картини или обекти, щракнете върху групиране.

  Ако групата не се вижда в лентата, Може да се наложи да щракнете върху Подреди да видите група, в раздела Форматиране на фигура и в раздела формат на картината. , щракнете върху Подреди да го покажете.

След като направите група от обекти, които все още да работите с отделен елемент в групата като изберете групата и след това щракнете върху елемента, за да го изберете.

Забележка: Ако бутонът групиране е недостъпен, проверете дали имате повече от един избран обект. Ако не можете да изберете допълнителни обект, проверете дали нито един от обектите, които искате да добавите към групата има Обтичане на Word да в текста.

Може да искате да преместите дадена група, но да оставите някоя фигура или картина отзад, или да се наложи да направите допълнителни промени по една фигура, без да променяте другите фигури в групата. За да направите това, който първата разтваря или Разгрупиране, групиране на обекти.

 1. Изберете групата, която има обект или обекти, които искате да разделите от другите.

 2. В раздела Форматиране на фигура или върху раздела Формат на картината щракнете върху Групаи след това щракнете върху Разгрупирай.

  За разтваряне на групиране, щракнете върху Разгрупиране в раздела Форматиране на фигура или върху раздела формат на картината.

  Ако групата не се вижда в лентата, Може да се наложи да щракнете върху Подреди да видите група, в раздела Форматиране на фигура и в раздела формат на картината. , щракнете върху Подреди да го покажете.

  Office разтваря групата оставяйки отделните обекти в тяхното текущо местоположение и избрани.

Ако обтичането с текст за обект е зададено в текста, не можете да го групирате с други обекти. По подразбиране снимките имат тази настройка, и трябва да промените настройката за групиране на картина с други обекти. За да промените настройката, контрол + щракнете върху картината или друг обект, посочете Обтичане на текстаи след това щракнете върху Настройка за други от в текста. За да научите повече за обтичане с текст, вижте контрол обтичане на текст около обекти.

Ако обтичане с текст е настроен правилно за вашите избраните обекти, но бутона групата остават недостъпни за вас, Потърсете във форума с отговори или Публикувайте въпросите си там.

Забележки: 

 • Бутонът Прегрупирай не е наличен в Word 2013 и Word 2016. За да прегрупирате, изберете всички фигури или картини за прегрупиране, след което щракнете върху Групиране > Групиране.

 • Ако сте конвертирали Графика SmartArt в отделни фигури, не можете да ги конвертирате обратно Графика SmartArt или да ги прегрупирате.

За всички приложения без Word

 1. Изберете някоя от фигурите, картините или обектите, които преди това са били в група.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегрупирате фигури и обекти, в раздела Форматиране на фигура , щракнете върху групиране > Прегрупирай.

   бутон ''прегрупирай'' в раздела ''инструменти за рисуване'' – ''формат''

  • За да прегрупирате картини, в раздела Формат на картината , щракнете върху групиране > Прегрупирай.

   бутон ''прегрупирай'' в раздела ''инструменти за картини'' – ''формат''

Ето някои причини защо бутонът Групиране е сив и нещата, които можете да направите, за да го върнете.

 • Само една фигура или картина е избрана. Уверете се, че имате множество фигури или избрани картини. Не можете да използвате инструмента за група с основен икони, така че тези, които не се броят.

 • Селекцията включва таблица, работен лист или изображение тип GIF. Бутонът Групиране няма да е наличен, ако е избран някой от тези обекти.

 • Ако използвате Word, и се опитвате да група картини, Пренасяне на текста може да е зададена в текста. Щракнете с десния бутон картините, изберете Текст на повече редове иПромяна на опция за оформление на всичко друго, но в текста за всяка една картина, която искате да групирате.

 • Ако използвате PowerPoint, може да сте опитвали да групирате нещо с текст в контейнер заглавие ("щракнете, за да добавите заглавие") или с контейнер за съдържание ("щракнете, за да добавите текст").

  Слайд с два контейнера и два отделни обекта

  В горния пример синият квадрат и зеленият кръг може да се групират заедно, но фигурите не може да се групират с текста на контейнер.

  За да върнете обратно бутона Групиране, придвижете фигурата, картината или обекта на друго място в слайда извън текста на контейнера или премахнете контейнера от нещата, които искате да групирате.

Забележка:  Ако нито едно от тези неща не разрешава да се използва бутонът Групиране, потърсете във форума с отговори или публикувайте въпросите си тук.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×