Горни и долни колонтитули в работен лист

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да добавите горни или долни колонтитули в горната или долната част на отпечатания работен лист в Excel. Например можете да създадете долен колонтитул, който има номера на страници, датата и името на вашия файл. Можете да създадете свой собствен или да използвате много вградени колонтитули и долни колонтитули.

Горни и долни колонтитули се показват само в изглед на Оформление на страница , Визуализация на печатаи върху отпечатаните страници. Можете също да използвате диалоговия прозорец Настройка на страниците , ако искате да вмъкнете горни или долни колонтитули за повече от един работен лист по една. За други типове листове, като например листове с диаграми или диаграми можете да вмъкнете горни и долни колонтитули само с помощта на диалоговия прозорец Настройка на страниците .

Добавяне или промяна на горни или долни колонтитули в изгледа "оформление на страница"

 1. Щракнете върху работния лист, където искате да добавите или промените горните или долните колонтитули.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изглед на Оформление на страница .

 3. Добавяне или редактиране на горен или долен колонтитул, щракнете върху лявото, център или десен горен колонтитул или долен колонтитул текстово поле на горния или долния край на страницата на работния лист (под Горен колонтитулили над долен колонтитул).

 4. Въведете новия текст за горния или долния колонтитул.

  Забележки: 

  • За да започнете нов ред в текстово поле на горен или долен колонтитул, натиснете клавиша Enter.

  • За да включите единичен амперсанд (&) вътре в текста на горен или долен колонтитул, използвайте два амперсанда. Например за да включите "Изпълнители & услуги" в горен колонтитул, въведете Изпълнители && услуги.

  • За да затворите горните или долните колонтитули, щракнете някъде в работния лист. За да затворите горните или долните колонтитули, без да го запазите промени, които сте направили, натиснете Esc.

 1. Щракнете върху работния лист или работните листове, листа с диаграма или диаграма, където искате да добавите или промените горните или долните колонтитули.

  Съвет: Можете да изберете множество работни листове с Ctrl + ляв щракване. Когато са избрани множество работни листове, [група] се показва в заглавната лента в горната част на работния лист. За да отмените селекция от множество работни листове в работна книга, щракнете върху някой неизбран лист. Ако няма неизбран лист се вижда, с десния бутон върху етикета на избрания лист и след това щракнете върху Разгрупирай листовете.

 2. В раздела Оформление на страниците, в групата Настройка на страниците щракнете върху иконата за стартиране на диалоговия прозорец Изображение на бутон

  Щракнете върху стрелката в долния десен ъгъл на групата "Настройка на страниците"

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. В раздела Горен/долен колонтитул щракнете върху Горен колонтитул по избор или Долен колонтитул по избор.

 4. Щракнете в полето ляв, центърили дясната секция и след това щракнете върху някой от бутоните, за да добавите горен или долен колонтитул информацията в тази секция.

  Страницата за настройка на потребителски горен колонтитул диалогов прозорец
 5. За да добавите или промените текста на горен или долен колонтитул, въведете или редактирайте текста в полето за секция отляво, центрираноили дясно .

  Забележки: 

  • За да започнете нов ред в текстово поле на горен или долен колонтитул, натиснете клавиша Enter.

  • За да включите единичен амперсанд (&) вътре в текста на горен или долен колонтитул, използвайте два амперсанда. Например за да включите "Изпълнители & услуги" в горен колонтитул, въведете Изпълнители && услуги.

Excel има много вградени текстови горни и долни колонтитули, които можете да използвате. За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " Оформление на страница ". За листове с диаграми или диаграми трябва да бъде прието диалоговия прозорец " Настройка на страниците ".

 1. Щракнете върху работния лист, където искате да добавите или промените на вграден горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изглед на Оформление на страница .

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела проектиране , в групата Горен и долен колонтитул щракнете върху Горен или долен колонтитули след това щракнете върху вграден горен или долен колонтитул, които искате.

  Вградени опции за горен и долен колонтитул

Вместо изписване на вграден горен или долен колонтитул, можете да изберете вграден елемент. В лентата се намират много елементи (например Номер на страница, Името на файлаи Текущата дата). За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " Оформление на страница ". За листове с диаграми или диаграми можете да работите с горни и долни колонтитули в диалоговия прозорец " Настройка на страниците ".

 1. Щракнете върху работния лист, към който искате да добавите конкретни елементи на горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изглед на Оформление на страница .

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела Проектиране, в групата Елементи на горни и долни колонтитули щракнете върху желаните от вас елементи.

  Горни и долни колонтитули проектиране на лентата, в раздела

 1. Щракнете върху листа с диаграма или диаграма, където искате да добавите или промените елемент на горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. Щракнете върху Горен колонтитул по избор или Долен колонтитул по избор.

  Страницата за настройка на потребителски горен колонтитул диалогов прозорец
 4. Използвайте бутоните в диалоговите прозорци Горен колонтитул или Долен колонтитул, за да вмъкнете конкретни елементи на горен или долен колонтитул.

  Съвет: Когато оставите показалеца на мишката върху бутона, едно екранно пояснение показва името на елемента, който този бутон вмъква.

За работни листове можете да работите с горни и долни колонтитули в изгледа " Оформление на страница ". За листове с диаграми или диаграми можете да работите с горни и долни колонтитули в диалоговия прозорец " Настройка на страниците ".

 1. Щракнете върху работния лист, където искате да изберете Опции за горен и долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изглед на Оформление на страница .

 3. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструментите за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 4. В раздела Проектиране, в групата Опции отметнете едно или няколко от следните неща:

  Опции за горен и долен колонтитул в раздела "Проектиране" на лентата
  • За да премахнете горните или долни колонтитули от първата отпечатана страница, отметнете квадратчето Различна първа страница.

  • За да посочите, че горните и долните колонтитули на нечетните страници трябва да се различават от тези на четните, отметнете квадратчето Различни четни и нечетни страници.

  • За да зададете дали горните и долните колонтитули да използват същия размер шрифт и мащабиране като на работния лист, отметнете квадратчето Мащабирай по документа.

   За да направите размера на шрифта и мащабирането на горните или долните колонтитули независими от мащабирането на работния лист, което спомага за съвместимо показване на няколко страници, изчистете отметката от това квадратче.

  • За да сте сигурни, че полето на горния или долния колонтитул е подравнено с лявото и дясното поле на работния лист, отметнете квадратчето Подравнявай по полетата на страницата.

   За да зададете конкретна стойност за лявото и дясното поле на горните и долните колонтитули, която не зависи от лявото и дясното поле на работния лист, изчистете отметката от това квадратче.

 1. Щракнете върху листа с диаграма или диаграма, в която искате да изберете Опции за горен или долен колонтитул.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва диалоговия прозорец Настройка на страниците.

 3. Изберете едно или няколко от следните неща:

  Опции за горен и долен колонтитул в диалоговия прозорец "Настройка на страниците"
  • За да премахнете горните или долни колонтитули от първата отпечатана страница, отметнете квадратчето Различна първа страница.

  • За да посочите, че горните и долните колонтитули на нечетните страници трябва да се различават от тези на четните, отметнете квадратчето Различни четни и нечетни страници.

  • За да зададете дали горните и долните колонтитули да използват същия размер шрифт и мащабиране като на работния лист, отметнете квадратчето Мащабирай по документа.

   За да направите така, че размерът на шрифта и мащабирането на горните или долните колонтитули да не зависят от мащабирането на работния лист, което спомага за съвместимо показване на няколко страници, изчистете отметката на квадратчето Мащабирай по документа.

  • За да гарантирате, че полето на горния или долния колонтитул е подравнено с лявото и дясното поле на работния лист, отметнете квадратчето Подравнявай по полетата на страницата.

   Съвет: За да зададете конкретна стойност за лявото и дясното поле на горните и долните колонтитули, която не зависи от лявото и дясното поле на работния лист, изчистете отметката от това квадратче.

За да затворите горния и долния колонтитул, трябва да превключите от изглед "Оформление на страниците" към нормален изглед.

 • В раздела Изглед, в групата Изгледи на работна книга, щракнете върху Нормален.

  В раздела "Изглед" щракнете върху "Нормален"

  Можете също така да щракнете върху Нормален Изображение на бутон в лентата на състоянието.

 1. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху Горен и долен колонтитул.

  Опцията "Горен и долен колонтитул" в раздела "Вмъкване"

  Excel показва работния лист в изглед на Оформление на страница .

 2. Щракнете върху лявото, централното или дясното текстово поле на горния или долния колонтитул на страницата на работния лист.

  Съвет: Щракването върху кое да е текстово поле избира горния или долния колонтитул и показва Инструменти за колонтитули, добавяйки раздела Проектиране.

 3. Натиснете Изтриване или назад.

  Забележка: Ако искате да изтриете горни и долни колонтитули за няколко работни листа едновременно, изберете работните листове и след това отворете диалоговия прозорец Настройка на страниците . За да изтриете всички горни и долни колонтитули веднага, в раздела Горен/долен колонтитул изберете (няма) в полето Горен колонтитул или долен колонтитул .

Най-горе на страницата

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Печат в Excel

Настройка на страниците в Excel

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×