В Office 365 за споделяне на календар

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Фон

Правим подобрения в начина, по който споделени календари в Office 365 синхронизиране във вашите приложения. Когато всички подобрения са завършени, можете да очаквате:

 • Опции на съгласувани разрешение при споделяне на календар.

 • Един лесен начин за приемане на покана за споделен календар.

 • Споделени календари ще се синхронизират с всички устройства и промените, които ще се появи веднага.

Тези подобрения са в ход и ще продължи да се отложат от следващата година. В тази статия се фокусира върху промените, които може да вижда днес и предоставя подробни данни за плановете ни. Ние ще продължите да актуализирате в тази статия, така че винаги отразява последните промени.

В тази статия ще въпроса си?

Тази статия е предназначена за ИТ администратори, за да им помогне да разберат промените, които са пускане в действие. Ако сте някой, който току-що иска да знаете как да споделите или делегиране на календар, вижте следните статии:

Кои споделени календари отговарят на условията за тези подобрения?

Подобрения са пускане само за календари, споделени между хората, които използват Exchange Online. Има никакви промени в споделени календари, когато един човек календар се хоства в Exchange локално.

Споделяне на календар

Първото подобрение е, че можете да споделите календара си от всяко приложение на Outlook и имат една и съща разрешение опциите на всички приложения на Outlook. Таблицата по-долу показва текущото състояние на нашата работа лесно да споделите календара си.

Приложение на Outlook

Споделяне на календар

Разрешения за съгласувани и проста при споделяне

Бележки

Outlook за Windows

Опростено разрешения се очаква да внедрите в 4-то тримесечие 2017 месечен актуализация канал.

Outlook for Mac

Има не дати още за опростено разрешения.

Outlook в уеб

Outlook за iOS

Outlook за Android

Календар за Windows 10

1

1 споделянето на календари е разрешено само за Windows 10 на компютър. Споделянето на календари няма да бъдат пускани за Windows 10 Mobile.

Приемане на споделен календар

Втората подобрение е, че можете да лесно да приемете споделен календар покани от произволно приложение на Outlook и вижте тези споделени календари на всички устройства. Таблицата по-долу показва текущото състояние на нашата работа, за да го направите лесен за приемане на покана за споделен календар.

Приложение на Outlook

Може лесно да приеме споделен календар

Приемане на споделеният календар се синхронизира, то всички устройства

Бележки

Outlook за Windows

1

2

1 споделянето на календари в момента се поддържа само за потребители на Office 365 . Outlook.com потребителите все още не могат да приемат покани от Outlook за Windows. За Outlook.com потребители на Outlook за Windows приложения за споделяне на календар се очаква да се поддържат в 4-то тримесечие 2017 за месечен актуализация канала.

2 това се очаква да внедрите в 4-то тримесечие 2017 месечен актуализация канал.

Outlook for Mac

Няма опция за приемане на покана за споделен календар в Outlook for Mac, но потребителите могат да добавят календар от техните указател или адресна книга. Все още не е на времева линия за добавяне на бутон за лесно Приеми при преглед на споделен календар поканата.

Outlook в уеб

Outlook за iOS

Outlook за Android

Календар за Windows 10

3

3 това не е все още разрешена за всички потребители на Windows 10 Mobile.

S yncing и редактиране на споделени календари

Третата подобрение е, че да можете да видите всички ваши споделени календари на всяко устройство или календар приложение. Ако някой промени споделен календар, други хора, споделянето на календара ще видите промените веднага. Ще забележите също подобрения в производителността при преглеждане и редактиране на споделени календари. Използването на споделен календар ще бъде толкова бързо и надеждни като управление на вашия календар.

Споделени календари синхронизиране на всички устройства

Когато споделяте календара си с хора днес, те ще Насладете подобрени споделен календар след като приеме поканата. Въпреки това ако споделяте календара си с хора, преди тези промени са разрешени, няма да имат тези подобрения автоматично. За да надстроите вашите съществуващи споделени календари към новата споделен календар, следвайте инструкциите в тази секция. В бъдеще съществуващи споделени календари ще бъдат надстроени автоматично, но няма график още за процеса на надстройване.

Надстройване на вашите споделени календари, така че те да започнат синхронизирате с мобилното

T му секция предоставя инструкции за това как да надстроите вашите споделени календари, така че те да започнат синхронизирането на мобилния си телефон.

Незабавно синхронизирането

С незабавно синхронизира разрешено, споделен календар ще отразят промени, направени от другите веднага. В момента не всички типове на споделени календари поддържа незабавно синхронизирането. Следващите раздели обхващат вида споделени календари и календар на приложения, които поддържат незабавно синхронизирането.

Какви типове споделени календари поддържа незабавно синхронизирането?

Незабавно синхронизирането е разрешено само ако и двата потребители са в една и съща Office 365 клиент, или ако календара се споделя от потребител на Outlook.com .

Таблицата по-долу предоставя повече информация за типовете на конфигурациите, които поддържат незабавно синхронизирането. В бъдеще незабавно синхронизирането ще бъде разрешено за всички календари, споделени между Office 365 и Outlook.com потребители.

Собственик на календара

Споделен календар получател

Незабавно синхронизирането разрешено

Бележки

Office 365

Office 365
(един и същ клиент)

Office 365

Office 365
(друг клиент)

Синхронизирането става приблизително на всеки 3 часа.

Ако външното споделяне не е разрешена за клиент на собственика на календара, той се третира като календара се споделя на трети лица потребител.

Office 365

Outlook.com или
трети лица например Gmail.com

Тази конфигурация в момента генерира URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS). Споделен календар получателят добавя споделен календар, с помощта на ICS URL и синхронизиране на времето, се определя от услугата за календари на получателя.

Например ако получателят е в Outlook.com, календарът ще се актуализира, приблизително на всеки 3 часа. Ако получателят е в Gmail.com, календара може да се актуализира на всеки 24 до 48 часа.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

Трети лица например Gmail.com

Тази конфигурация в момента генерира URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS). Получателят добавя споделен календар, с помощта на ICS URL и синхронизиране на времето, се определя от услугата за календари на получателя.

Например ако получателят е в Outlook.com, календарът ще се актуализира, приблизително на всеки 3 часа. Ако получателят е в Gmail.com, календара може да се актуализира на всеки 24 до 48 часа

Кои приложения поддържат незабавно синхронизирането?

Кандидатура

Поддържа незабавни синхронизирането

Бележки

Outlook за Windows

Незабавно синхронизирането се очаква да внедрите в летните 2018 за месечен актуализация канала.

Outlook for Mac

Има не дати все още да поддържат незабавно синхронизирането.

Outlook в уеб

Outlook за iOS

Outlook за Android

Календара на Windows 10

ОСТАНАЛИТЕ приложения

Exchange ActiveSync приложения

Забележка: Exchange Уеб услуги (EWS) API няма да поддържа незабавно синхронизирането.

За да използвате незабавни синхронизирането, гласова поща, трябва да бъде разрешено за незабавно синхронизиране и вашето приложение за календар трябва да бъде актуализиран, за да се възползвате от тази функция.

Ако гласова поща е разрешен за незабавно синхронизирането и го отваряте на Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android, имате нов опит за синхронизиране. Ако преглеждате същия този календар на Outlook за Windows или Outlook for Mac, все още имате стария опит за синхронизиране. В момента, за една и съща споделен календар, промени може да се показва по-бързо в Outlook в уеб, iOS или Android от в Outlook за Windows или Outlook for Mac.

Технически подробности на споделен календар подобрения

Този раздел описва как тези подобрения са изпълнени, и какво се промени в архитектурата на споделени календари в Office 365.

Терминология

Ето някои условия, които ще използваме в по-долу обяснение:

 • Споделен календар: Календар, споделен с изглед, редактиране или разрешения за представител

 • Собственик: лицето, от когото е споделен календар

 • Получател: Лицето, на кого е споделен календар

 • Стар модел: Стария поведението на споделени календари

 • Нов модел: Нов поведението на споделени календари

Резюме на разлики

Подобрения са само пускане в действие за календари, споделени между потребители в Exchange Online там са никакви промени в споделени календари, когато някой от потребителите се хоства в Exchange локално.

Атрибут

Стар модел

Нов модел

Как се съхранява споделен календар

Запис (подобно на хипервръзка) се съхранява в пощенската кутия на получателя. Запис на точките на собственика на пощенската кутия, но не съхранявате всички календарни данни в пощенската кутия на получателя.

Нов календар се създава в пощенската кутия на получателя и този календар съдържа копие на разрешение от притежателя на календар (започвайки една година преди датата на приемане).

Как получателят има достъп до споделения календар

Чете и записва директно от собственика на пощенската кутия.

Чете и записва от локално копие на споделен календар, съхранен в пощенската кутия на получателя.

Как споделеният календар се синхронизира промени

Приложението периодично анкети на собственика на пощенската кутия за промени и ги синхронизира надолу.

Услугата незабавно синхронизира промени в локално копие на получателя. Това води насочени уведомяване на приложение, което се синхронизира надолу промените незабавно.

Кои приложения на получателя да използвате за достъп до споделения календар

 • Outlook за Windows

 • Outlook for Mac

 • Outlook в уеб

 • Outlook за Windows

 • Outlook for Mac

 • Outlook в уеб

 • Outlook за iOS

 • Outlook за Android

 • Календар за Windows 10

 • Всички приложения на ОСТАНАЛИТЕ & EAS

Е Моят споделен календар на стария модел или новия модел?

Потребителите, които приемат нов споделен календар покана от Outlook в уеб, iOS, или телефон с Android автоматично ще започнете да използвате новия модел на споделянето на календари.

Най-лесният начин да проверите дали имате подобрения (което означава сте на новия модел на споделянето на календари) е да проверите дали споделеният календар се показва на вашия мобилен телефон. Ако е така, споделеният календар вече е надстроен до новия модел.

Ако предпочитате да използвате MFCMapi, ще трябва да потвърди, че следното е вярно:

 • Локална папка за споделеният календар се показва в календара дървото.

 • В общи изгледи съществува запис > съдържание на свързана таблица. Името на записа наименувани предложение е SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId и ще сочи към Идентификатор на местни споделен календар папка.

Как да надстроя съществуващ споделен календар в новия модел?

Ако искате вашите споделени календари да се възползвате от тези подобрения, трябва да създадете отново споделен календар, като направите следното:

 1. Помолете собственика да повторно споделяне на календара ви. Те могат да направите това от Outlook приложение, дори Outlook за iOS или Android!

 2. Приемане на покана за споделен календар, чрез Outlook в уеб, iOS или Android. Това е важно, че да приемете поканата от Outlook в уеб, iOS или Android. Ако приемете поканата, с помощта на Outlook за Windows или Outlook for Mac, споделеният календар няма да бъдат разрешени с тези подобрения. Не е нужно да премахнете всички съществуващи споделени календари преди повторно приемане.

Можете да приемете споделени календари в един от двата начина:

 1. Получите покана за споделяне по имейл и щракнете върху бутона приеми.

  За да добавите на споделен календар чрез новия модел, трябва да приемете покана по имейл от Outlook в уеб, iOS или Android. Приемане от Outlook за Windows или Outlook for Mac няма да надстроите календара в новия модел.

 2. Отворете календара, като потърсите в директорията на собственика на календара. Отваряне на споделен календар от указател или адресна книга ще добави календар по стар модел на споделянето.

В бъдеще споделени календари ще надстрои до новия модел, независимо какъв метод изберете.

Методи за синхронизиране на споделени календари

Този раздел описва къде и кога незабавно синхронизирането възниква в текущото състояние на нашия напредък. Първо ние ще списък на типовете синхронизирането, които съществуват за споделени календари в новия модел:

Метод на актуализация

Как се синхронизират промени

Поддържани календари (в момента)

Незабавно актуализации

Промените се синхронизират веднага. Отнася се за календари споделени между потребители в един и същ клиент на Office 365 или споделени от потребител на Outlook.com .

 • Споделени от потребител на Outlook.com на Outlook.com или Office365 потребител

 • Споделени директно между потребители на Office 365 в един и същ клиент

Периодични актуализации

Синхронизиране на промените периодично (в рамките на 3 часа в повечето случаи). Получателите няма да видите промените в споделен календар веднага, но копието ще се актуализира на всеки няколко часа.

 • Споделени косвено между потребители на Office 365 в един и същ клиент (чрез потребителски разрешения по подразбиране, или чрез на група за защита с повече от 100 членове)

 • Споделени между Office 365 потребители в различни клиенти с външното споделяне разрешено

ICS абонамент

URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS) се генерира, когато се споделя календара. Получателят да използвате този URL адрес за добавяне на споделен календар към услугата за календари, които използват. С ICS URL адрес на получателя на услугата за календари избира кога да се синхронизират календара, за да получавате нови актуализации. Ако получателят е Outlook.com потребител, синхронизирането ще се случи, приблизително на всеки 3 часа.

 • Споделени между Office 365 потребители в различни клиенти с външното споделяне забранени

 • Споделени от потребител на Office 365 на Outlook.com потребител

 • Споделени от Office 365 или потребител на Outlook.com на някого с помощта на календар на трети лица услуга, като например Gmail

Споделяне в рамките на един и същ клиент

Има три начина, че потребителят може да бъде предоставен достъп до споделен календар:

 1. Директен разрешения: Собственика на календара споделени директно на получателя и получателят е в списъка поотделно в списък с разрешения на собственика на календара.

 2. Група разрешения: Собственик на календар на споделен календар на група за защита, от които получателят е член.

 3. По подразбиране разрешения: Собственика на календара по подразбиране разрешение за потребители в същата организация, и получателят е достъп чрез разрешение по подразбиране.

В момента незабавно синхронизирането само и е разрешена за директни разрешения за група разрешения ако размерът на групата е под 100. В бъдеще незабавно синхронизирането ще бъде разрешено за всичките три от горните типове разрешение.

Споделяне извън на клиент

Не още поддържаме незабавно синхронизирането за споделяне извън вашия клиент. Въпреки че можете да споделяте в тези конфигурации, синхронизирането ще се случи периодично. Има два типа на клиент на кръстосано споделяне:

 1. Office 365 на друг потребител на Office 365 (ако външното споделяне е разрешено)

 2. Office 365 на Outlook.com потребител. Ако външното споделяне е изключено, споделяне на друг потребител на Office 365 също попада в тази група.

За опция 1 пълен споделеният календар се създава, но синхронизиране ще се случи, приблизително на всеки 3 часа. Незабавно синхронизирането в крайна сметка ще бъде разрешено за тази настройка.

За вариант 2 URL адрес на ICS се генерира при споделяне, което получателят може да използва, за да добавите към всяка услуга, календар. С ICS абонамент на получателя на услугата за календари избира кога да синхронизирате ICS абонамент за получаване на новите актуализации. Ако получателят е Outlook.com или потребител на Office 365, синхронизирането ще се случи, приблизително на всеки 3 часа.

Споделяне на място извън Office 365 и Outlook.com

Споделяне на потребител на външни услуги като Gmail е различен вид на споделянето на календари. В тези сценарии URL адрес на абонамент за интернет календар (ICS) се генерира, която сочи към разрешение от притежателя на календара. Получателите могат да използват този URL адрес за преглед на календара в уеб браузър, или го добавите към услугата свои собствени календари чрез добавяне на интернет календар с помощта на ICS URL. С ICS абонамент на получателя на услугата за календари избира кога да синхронизирате ICS абонамент за получаване на новите актуализации. Ако получателят е Outlook.com потребител, синхронизирането ще се случи, приблизително на всеки 3 часа. Ако получателят използва друг календар услуга, като например Gmail.com, синхронизиране може да не се случи, като често.

Каква функционалност е различно в новия модел на споделени календари?

Напомняния

В първата фаза на подобрения за споделяне на календар, винаги ще виждате получатели "напомняне = нито" за споделени елементи на календара, независимо от стойността на true напомняне за даден елемент. Ако редактиране на получател с access се опитва да промените напомнянето на споделен календар елемент, новата стойност за напомняне ще бъдат записани локално само за получателя а не за собственик.

Как напомняния работят в стария модел: В стария модел на споделянето на получателя достъп до пощенската кутия на собственика на календара директно. Следователно когато те преглежда елемент от календар, те се видя една и съща стойност напомняне, че собственикът видял. Клиенти на Outlook знаят как да се открие кои календари са били споделени календари, така че те не показват изскачащи напомняния за всички елементи на споделен календар.

Защо поведението се промени в новия модел: В новия модел на споделяне споделеният календар се съхранява локално в пощенската кутия на получателя. Следователно когато мобилни приложения синхронизирате надолу тези споделени календари, те може да не винаги Проверете дали е споделен календар. В тези случаи ние открихме, че когато ние синхронизирали надолу стойност true напомняне към получател, който е бил използването на трети лица EAS или ОСТАНАЛИТЕ клиент, получателят е наводнен с напомняния за събрания на други хора. Намерим начини за подобряване на работата на напомняния без нарушаване на други клиенти.

Ето един пример за това как се различават напомняния:

Сценарий

Напомняне стойност вижда от собственика на

R eminder стойност вижда от получателя в СТАРИЯ модел на споделянето

Напомняне стойност вижда от получателя новия модел на споделянето

Собственик на календара създава среща в споделения календар с напомняне за 30 минути

30 минути

30 минути

Няма

Календар получател създава среща в споделения календар с напомняне за 30 минути

30 минути (и участниците получават събрание с напомняне за 30 минути)

30 минути

Няма

Календар получател може да редактира съществуващо събрание в споделения календар да има 60 минута напомняне

60 минути (ако редактират чрез стар модел)

30 минути (ако редактират чрез нов модел)

60 минути

60 минути (получателят ще получат изскачащ прозорец 60 минути преди събранието Старт)

Промяна на разрешенията

Ако собственикът използва Outlook в уеб, iOS или Android, за да промените разрешенията, това ще предизвика незабавен Синхронизирайте отново на копие на получателя на календара, за да новото ниво на разрешение.

Ако собственикът използва друго приложение, за да промените разрешенията, календарът ще се синхронизират повторно някъде в следващите няколко часа, но няма да стане веднага.

Премахване на разрешения.

Ако собственикът премахва разрешенията на някого в календара, това ще бъдат открити в рамките на няколко часа и едно от следните три неща ще се случи:

 1. Ако получателят е в същата организация, и собственика на календара е моята организация (по подразбиране) потребител, зададено на всяко разрешение, различна от няма, ще се актуализира календара на получателя да отрази на потребителя по подразбиране на ниво на разрешение. Споделеният календар ще остане на новия модел, но то може да има различно ниво на разрешение.

 2. Ако получателят е в същата организация и собственика на календара не споделя своя календар на потребителя, моята организация (по подразбиране), споделен календар ще бъде премахнат от пощенската кутия на получателя. Получателят няма да виждате споделен календар в техния списък със календар.

 3. Ако получателят е в друга организация, споделеният календар спира синхронизирането, но не се премахва.

Делегирано събрание съобщения

Винаги представители са можете да покажете делегирано събрание съобщения от мобилния си телефон, защото поканите се получават в папката си "Входящи". Въпреки това в миналото, представители не са имали всяка индикация дали поканата за събрание не е за тях или за неговия ръководител. За по-добри този сценарий, Outlook за iOS и Outlook за Android са добавени потребителски интерфейс за да го ясно за кого е предназначена поканата за събрание.

Други клиенти

 • В клиентите на EAS получатели с разрешения само за четене ще видите опцията за създаване на събрание или отговаряне на събрание от този календар само за четене. Това ще запишете локално на кеш на клиента, но промените са отхвърлен от сървъра. Промени на получателя няма да бъдат отразени в разрешение от притежателя на календара, тъй като те нямат разрешения за редактиране. Този проблем възниква, защото EAS клиенти не прави разлика между само за четене или с разрешения за четене и запис на споделени календари и да се отнасяте всички календари като редактира.

 • Някои други клиенти са клиента логика към винаги Добавяне на текущия потребител като участник на събрания. Следователно, ако използвате приложенията на основен календар на вашия телефон и преглеждане на събрание в календара на някой друг, може да видите себе си в списъка на участниците. Това се появява само ако показвате календара на други календарни приложения – когато видите същото събрание на Outlook за iOS или Outlook за Android, няма да виждате себе си в списъка на участниците.

 • Не поддържаме споделен календар подобрения за базирани на EWS клиенти, така че няма да виждате вашите споделени календари в произволно приложение на календар, който използва EWS, като например Mac OS X.

  Забележки: 

  • Outlook for Mac използва EWS и показва наследени споделени календари.

  • Но в момента в процес на блокирането на споделени календари в EWS, така че може да видите някои споделени календари в Mac OS X, но те вече не ще бъде показано в следващите няколко седмици.

Често задавани въпроси

 1. Не искам календарите на моите потребители да се синхронизира с мобилни телефони. Какви настройки да използвам, за да забраните това?

  Ние нямаме никакви планове за да позволите на споделен календар подобрения да бъде изключено за клиентите.

 2. Моите потребители се отнася за използване на данни при синхронизиране на споделени календари мобилните си телефони. Какво трябва да им кажа?

  Ако премахнете отметката от споделен календар в списъка с календари, Outlook за iOS, Android и Windows 10 Mobile няма да се синхронизира deselected календари. Повечето мобилни приложения за календар също трябва да следват това поведение.

 3. Това също се отнася календари на ресурси?

  Всеки календар, които могат да бъдат споделени отговаря на изискванията за тези подобрения. Ако споделяте вашия календар "," Календар на споделена пощенска кутия или календар за пощенска кутия на ресурс, и получателят приема чрез Outlook в уеб, Outlook за iOSили Outlook за Android, те ще започнете да виждате тези подобрения.

  Въпреки това за пощенски кутии за ресурси в частност има някои несъответствия с начина, по който, разрешения се показват в списъка с разрешения на Outlook в сравнение с на центъра за администриране на разрешения за списък. Работим да направите разрешенията показват последователно. Въпреки това споделен календар функция работи както е описано по-горе за пощенска кутия календари на ресурси и получателят ще могат да виждат ресурс календара на мобилния си телефон.

 4. Сега поддържате споделяне на календар на Office 365 групи?

  Все още не но е високо в списъка ни! Можете да направите в момента само споделяне на календари на отделни потребители или групи за защита.

Резюме на опит в клиенти

По-долу е Резюме на текущото състояние на подобрения в календара. Времеви скали, изброени по-долу могат да бъдат променяни.

Обещание

Уеб

Windows *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Споделяне на моя календар с опростени разрешения

Месечен канал:
4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017

Полуструктурирани годишни канал:
Летните 2018

Все още не дати

Приемете календар, така че да е в новия модел

Месечен канал:
4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017

Полуструктурирани годишни канал:
Летните 2018

Все още не дати

4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2017

Синхронизиране веднага през новия модел

Месечен канал:
Летните 2018

Полуструктурирани годишни канал:
Ранно 2019

Все още не дати

* Важи само за клиенти на абонамент.

Сродни теми

Споделяне на календара в Outlook в уеб за бизнес
делегиране на календар в Outlook в уеб за бизнес
управление на някой друг календар в Outlook в уеб

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×