Възстановяване на изтрити елементи от колекцията от сайтове на Кошче

Възстановяване на изтрити елементи от колекцията от сайтове на Кошче

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато изтриете съдържание от сайт на SharePoint , се изпраща кошчето на сайта (наричани кошчето от първо ниво), където можете да възстановите изтритите съдържанието, ако е необходимо. Когато изтриете съдържание от кошчето на сайта, той се изпраща на колекцията от сайтове на кошчето (наричана също кошчето от второ ниво).

На SharePoint администратор на колекцията от сайтове може да видите и възстановяване на изтрити елементи от кошчето на колекцията от сайтове на техните оригинални местоположения. Ако е изтрит елемент от кошчето на колекцията от сайтове, или го надвишава времето на задържане, той се изтрива завинаги. За повече информация вижте колко дълго са изтрити елементи в кошчето на течение?

Важно : SharePoint кошчето се различава от кошчето на Windows. Ако изтриете файловете или папките, които синхронизирате, можете да ги възстановите от Windows "Кошче" на вашия компютър. За да поставите вашия Windows кошчето на работния плот, вижте Показване и скриване на кошчето.

Актуализирани декември, 2017 благодарение на обратна информация от клиенти.

Възстановяване на елемент от SharePoint Online кошчето колекция от сайтове

Забележка : Имате нужда от администратор или собственик на разрешения, за да използвате кошчето на колекцията. Ако не виждате кошчето, той може да е забранено или нямате разрешения.

 1. Отидете на сайта и в левия екран, изберете Кошче.

  Изберете кошчето в левия навигационен екран.

  Ако не виждате кошчето, изпълнете следните стъпки:

  1. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на SharePoint Online и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху Кошче под Администриране на колекция от сайтове.

   Настройки на под заглавие за администратор на колекция от сайтове с Кошче осветената
 2. В долната част на страницата "Кошче" щракнете върху Кошче от второ ниво СК.

  Онлайн Кошче на SharePoint с осветена връзка за второ ниво
 3. Посочете елементите, които искате да възстановите, щракнете върху иконата на отметка вдясно от всеки от тях и след това щракнете върху възстанови.

  Осветен бутон за възстановяване на SharePoint Online

  Ако възстановите елемент, който първоначално се намира в изтрита папка, папката се създава отново на първоначалното местоположение и след това елементът се възстановява в папката.

Възстановяване на елемент от кошчето на колекцията SharePoint Server 2016 страница

Важно : Имате нужда от администратор или собственик на разрешения за използване на сайт на колекцията от кошчето. Ако не виждате кошчето, той може да е забранено или нямате разрешения. Ако имате разрешения, вижте Настройки за конфигуриране на SharePoint в кошчето. Ако не говорите с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

 1. В левия екран бързо стартиране на страницата на сайта изберете Кошче.

  Изберете кошчето в левия навигационен екран.

  Ако не виждате кошчето и имате разрешения, опитайте следните стъпки:

  1. Щракнете върху Настройки на Бутон "Настройки" на SharePoint 2016 в заглавната лента. и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху Кошче под Администриране на колекция от сайтове.

   Настройки на под заглавие за администратор на колекция от сайтове с Кошче осветената
 2. В долната част на страницата "Кошче" щракнете върху Кошче от второ ниво СК.

  Кошче на SharePoint 2016 второ ниво
 3. Щракнете върху полето до елементите, които искате да възстановите и след това щракнете върху възстанови.

  SharePoint второ ниво кошчето с осветен бутон за възстановяване

  Ако възстановите елемент, който първоначално се намира в изтрита папка, папката се създава отново на първоначалното местоположение и след това елементът се възстановява в папката.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка : Имате нужда от администратор или собственик на разрешения за използване на сайт на колекцията от кошчето. Ако не виждате кошчето, той може да е забранено или нямате разрешения. Ако имате разрешения, вижте Настройки за конфигуриране на SharePoint в кошчето. Ако не говорите с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

Възстановяване на елемент от кошчето на колекцията SharePoint Server 2013 страница

 1. В левия екран бързо стартиране на страницата на сайта изберете Кошче.

  Ако не виждате кошчето и имате разрешения, опитайте следните стъпки:

  1. Щракнете върху Настройки на Бутон за настройки на Office 365 и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху Кошче под Администриране на колекция от сайтове.

   Настройки на под заглавие за администратор на колекция от сайтове с Кошче осветената
 2. В диалоговия прозорец на кошчето щракнете върху изтрито от кошчето на краен потребител.

  SharePoint 2013 кошчето с изтриване от потребител осветена
 3. Щракнете върху полето до елементите, които искате да възстановите и след това щракнете върху възстанови.

  2013 второ ниво Кошче на SharePoint с осветен бутон за възстановяване

  Ако възстановите елемент, който първоначално се намира в изтрита папка, папката се създава отново на първоначалното местоположение и след това елементът се възстановява в папката.

 4. Щракнете върху OK.

Забележка : Имате нужда от администратор или собственик на разрешения за използване на сайт на колекцията от кошчето. Ако не виждате кошчето, той може да е забранено или нямате разрешения. Ако имате разрешения, вижте Настройки за конфигуриране на SharePoint в кошчето. Ако не говорите с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

Възстановяване на елемент от кошчето на колекцията SharePoint Server 2010 страница

 1. В левия екран бързо стартиране на страницата на сайта изберете Кошче.

  Кошчето за сайт на SharePoint 2010 връзка в лентата за бързо стартиране
 2. Щракнете върху Кошчето на колекцията в горната част на страницата.

  Ако не виждате кошчето в бързо стартиране "и имате разрешения, опитайте следните стъпки:

  1. Щракнете върху Действия за сайта Меню ''Действия за сайта'' и след това щракнете върху Настройки на сайта.

  2. Щракнете върху Кошче под Администриране на колекция от сайтове.

   Раздел за администратор на колекция от сайтове на SharePoint 2010 с Кошче осветената
 3. Щракнете върху изтрито от кошчето на краен потребител от дясната страна на екрана.

  SharePoint 2010 второ ниво кошчето връзка
 4. Поставете отметка в квадратчето до елементите, които искате да възстановите и след това щракнете върху Възстановяване на селекция.

  SharePoint 2010 с избрани елементи и осветен бутон за възстановяване
 5. Щракнете върху OK.

  Ако възстановите елемент, който първоначално се намира в изтрита папка, папката се създава отново на първоначалното местоположение и след това елементът се възстановява в папката.

Забележка : Ако можете да възстановите файл или папка със същото име като съществуващ файл или папка на вашия сайт SharePoint сървър, съществуващ файл или папка ще бъдат преименувани да позволите изтрит елемент, за да бъдат възстановени.

Възстановяване на цял сайт или работна област

В SharePoint Server 2010 и по-късно изтритите сайтове и работни области се съхраняват в кошчето на колекцията. От там администратор на колекцията от сайтове да ги възстановите им оригиналната колекция от сайтове.

Забележка : Имате нужда от администратор или собственик на разрешения за използване на колекцията от сайтове на кошчето. Ако не виждате кошчето, той може да е забранено или нямате разрешения. Ако имате разрешения, вижте Настройки за конфигуриране на SharePoint в кошчето. Ако не говорите с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

Преди да възстановите, трябва да знаете, че:

 • Някои типове съдържание, които са добавени по време на даден сайт или работна област е в кошчето не се добавят към този сайт или работна област. По този начин поле дефиниции може да не са актуални.

 • Разполагане на съдържание не засяга изтритите сайт или работна област в кошчето. За да решите този проблем, изпълнете обхват разполагане за сайт или работна област, след като го възстановите.

 • Когато актуализация пакети са инсталирани, включително Microsoft бързи инженерни (QFE) актуализации, актуализиране на пакетите не се прилагат към сайт или работна област в кошчето. За да решите този проблем, ръчно надстройте колекцията от сайтове с помощта на кратката команда на Надстройката SPContentDatabase в базата данни за съдържание, която съдържа този колекция от сайтове.

За допълнителна информация за кошчето на колекцията, вижте една от следните две статии TechNet: Настройки за конфигуриране на кошчето (SharePoint Server 2010) или Настройки за конфигуриране на кошчето (SharePoint Фондация). Ако все още имате въпроси, говорете с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

Забележка : Ако не виждате сайт или работна област, която искате, той вече окончателно изтрита, ръчно или автоматично. Ако имате въпроси относно настройките за автоматично изтриване, говорете с вашата сървърна група или администратор на сървъра.

Когато администратор на SharePoint Online изтрива цялата колекция от сайтове, се съхранява в колекцията от сайтове "Кошче" за 30 дни преди той се изтрива автоматично завинаги. За повече информация вижте възстановяване на изтрита колекция.

В SharePoint Serverадминистраторите могат също да възстановите изтрита колекция от сайтове с помощта на PowerShell. За информация вижте възстановяване на изтрита колекция от сайтове в SharePoint 2010 или възстановяване на изтрита колекция в SharePoint 2013.

Колко дълго се съхранява изтритите елементи в кошчето?

В SharePoint Onlineелементите се запазват за 93 дни от време, ги изтрийте от първоначалното им местоположение. Да останат в кошчето на сайта цялото време, освен ако някой ги изтрива от там, или изчиства този кошчето. В този случай елементите отидете на колекцията от сайтове "Кошче", където да останат за останалата част от 93 дни, освен ако:

Сайт за съхранение на кошчето се брои вашия сайт на квотата за съхранение на колекция от сайтове и на Прага на списъчен изглед. Разстоянието задели за колекцията от сайтове "Кошче" е 200 % от квотата за колекцията от сайтове. Тези стойности не са конфигурируеми.

В SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 и SharePoint Server 2010, има и двете кошчета, сайтът Кошче (първична) и колекция от кошчето (второ ниво). Периода на съхранение по подразбиране за всеки елемент е 93 дни. Този период може да се увеличи нагоре до най-много до 10 000 дните от датата, на която на първоначалния изтриването събитието. Можете да конфигурирате елементи в кошчето да не бъдат автоматично отхвърлени след определен период от време, ако желаете. Елементите в кошчето на сайта се броят в квотата за съхранение на сайта и на Прага на списъчен изглед. По подразбиране размерът на наличното пространство в кошчето на колекцията е 50 % от квотата за сайта, но може да бъде конфигуриран за до 500 % от квотата за сайта. Тези стойности могат да бъдат конфигурирани от администратора на сървърната група. За повече информация вижте Настройки за конфигуриране на SharePoint в кошчето.

Няколко основни сведения за възстановяване от кошчето

 • Защитими обекти донесе съдържанието им обратно с тях    Когато се възстанови всеки защитим обект (всеки обект, към който може да се контролира достъп), той се възстановява с всички обекти, които тя съдържа, когато тя е била изтрита. Например ако възстановявате списък, Библиотека, папка или колективна папка за документи, възстановена версия съдържа всички документи и други елементи, които тя съдържа, когато тя е била изтрита. Ако възстановите файл или друг елемент, който има няколко версии, възстановен файл или елемент включва всички версии, тя съдържа, когато тя е била изтрита.

 • Повечето обекти не могат да бъдат възстановени, ако техните контейнер обекти не са налични    Ако изтриване на обект и след това изтрийте обекта, който го съдържа, трябва да възстанови контейнера, преди да можете да възстановите обекта. Например ако Изтриване на файл и след това изтрийте библиотеката, в която е съхранена, трябва да възстановите библиотеката, преди да можете да възстановите файла. Ако изтриете по-стара версия на файл и след това изтрийте с текущата версия на самия файл, трябва да възстановите самия файл, преди да можете да възстановите по-стара версия.

 • Изключение: обект от папка може да бъде възстановен без първия възстановяване на папката    Папката автоматично се създава отново в своето предишно местоположение, но сега съдържа само обекта, който е възстановена. (Като алтернатива, можете също да възстановите папката ръчно от кошчето ", при което се възстановява с цялото съдържание, когато тя е била изтрита.)

Оставете ни коментар

В тази статия е полезна? Ако е така, моля споделете в долната част на тази страница. Нека се знае какво е объркващ или липсващи. Ако сте получили тук от търсене и не е информацията, която иска, нека знае какво сте търсили. Включете вашата версия на SharePointоперационна система и браузър. Ще използваме вашата обратна връзка Проверете внимателно стъпките и актуализиране на тази статия.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×