Въвеждане или редактиране на данни в контрола или колона, която поддържа текст в RTF формат

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

В база данни на Microsoft Office Access 2007 можете да въвеждате, редактирате и форматирате данни в поле Memo. Въпреки че полетата Memo не са нови за Access, сега можете да приложите RTF форматиране към текста. RTF форматирането предоставя типовете форматиране, налични в други програми на 2007 Microsoft Office system, например Microsoft Office Word 2007 и Microsoft Office PowerPoint 2007. Можете например да направите текста получер или подчертан, да прилагате различни шрифтове към отделните думи или знаци и да променяте цвета на текста.

Какво искате да направите?

Разбиране на форматиране на текст в RTF формат

Разрешаване на редактиране на RTF текст в таблица

Добавяне на текст към поле memo

Прилагане на RTF форматиране към данни на паметна бележка

Разрешаване на RTF форматиране за контроли във формуляри и отчети

Разрешаване на ръчно редактиране на RTF текст

Разбиране на RTF форматирането

В Office Access 2007 можете да настроите поле Memo да поддържа RTF форматиране. След това можете да прилагате RTF форматиране към данни в поле Memo в таблици и набори резултати от заявки, както и към данните в текстови прозорци във формуляри и отчети, които обвързвате с полета Memo във вашите таблици.

Зад кулисите Office Access 2007 прилага към вашите данни кода за форматиране на езика HTML. Access използва HTML, защото предоставя по-голяма степен на съвместимост с текстове в полета с RTF формат в списъци на Windows SharePoint Services 3.0.

Изображение на лентата на Access

Най-горе на страницата

Разрешаване на редактиране на текст в RTF формат в таблица

Можете да разрешите редактиране на текст в RTF формат само за полета на таблица, настроени на данни от тип Memo в таблици на база данни на Office Access 2007. След като добавите поле Memo към таблица, можете да разрешите RTF форматирането, като настроите свойството Текстов формат за полето. Следващите стъпки обясняват как можете да добавите поле Memo към таблица, да разрешите RTF форматиране за това поле и след това да приложите форматиране към част от запис или към целия запис. Тези стъпки се отнасят за бази данни, създадени във формат на Office Access 2007 и към бази данни, създадени в предишни версии на Access (.mdb файлове), които отваряте или преобразувате във формат на Office Access 2007. Забележете, че тези стъпки не се отнасят за проекти (.adp файлове) или за страници за достъп до данни.

Забележка: Когато се опитате да разрешите RTF редактиране за съществуваща таблица, може да откриете, че за таблицата е зададено свойството Само добавяне. За да разрешите RTF форматиране за някое поле, трябва да се уверите, че свойството Само добавяне за таблицата не е активирано. В противен случай Access скрива текста в полето винаги, когато поставите курсора в това поле или в контроли на формуляр, обвързани с това поле.

Покажи ми как да забраните свойството само добавяне

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. Изберете полето за паметна бележка, която искате да промените и в долната част на конструктора на таблица, в раздела Общи , превъртете надолу, за да Добавите самоy свойството.

 3. Щракнете върху полето до свойството и изберете Не от списъка.

Добавяне на поле Memo в табличен изглед

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която искате да промените. Това отваря таблицата в табличен изглед.

 2. Изберете празно поле (оцветената клетка с надпис Добавяне на ново поле). Следващата фигура показва празно поле:

  Ново поле в лист с данни

 3. Щракнете двукратно върху заглавката на полето и въведете име за новото поле.

 4. В раздела Лист с данни, в групата Тип на данните и форматиране щракнете върху насочената надолу стрелка до Тип на данните (списъка в горния край на групата) и изберете Memo.

Добавяне на поле Memo в режим на проектиране

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. В колоната Име на поле въведете име за новото поле.

 3. В колоната Тип на данните щракнете върху клетката за този ред и след това изберете Memo от списъка.

 4. Запишете промените.

Разрешаване на редактиране на текст в RTF формат за поле Memo

Забележка: В лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent, няма команди за разрешаване на редактирането на текст в RTF формат за поле Memo.

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху таблицата, която искате да промените, и в контекстното меню щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В долната секция на мрежата за проектиране на таблицата, под Свойства на поле щракнете върху раздела Общи.

 3. Щракнете върху списъка до полето на свойството Текстов формат и след това щракнете върху Текст в RTF формат.

 4. Запишете таблицата Изображение на бутон .

 5. Превключване към изглед на лист с данни Изображение на бутон и следвайте стъпките в следващия раздел, за да въведете някои данни в полето.

Най-горе на страницата

Добавяне на текст в поле Memo

Добавянето текст в поле Memo е подобно на добавяне текст във всяка програма за текстообработка – поставете курсора в полето от таблицата или в текстовото поле и започнете да въвеждате. Другите операции с текст, например копиране, изрязване и поставяне, също използват общите контроли. Стъпките в този раздел обясняват как да въведете текст и да извършите общите операции.

Въвеждане на текст в поле Memo в таблица

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху таблицата, която съдържа полето Memo. Това отваря таблицата в табличен изглед.

 2. Щракнете върху полето Memo, щракнете отново, за да разположите курсора, и след това въведете вашия текст.

  Как да разбера дали съм гледа поле memo?

  1. Когато таблицата е отворена в табличен изглед, щракнете върху раздела Лист с данни.

  2. Премествайте показалеца от едно поле в друго (използвайте мишката, клавиша TAB или стрелките наляво и надясно) и в групата Тип на данните и форматиране вижте типа данни, който се появява в списъка Тип на данните в горния край на групата.

 3. Въведете, промяна или форматиране на текста, ако е необходимо. За информация за форматирането вижте раздела Приложи RTF форматиране към данни на паметна бележка, по-нататък в тази статия.

 4. За да фиксирате промените в базата данни, поставете показалеца в друго поле от таблицата.

  Клавишна комбинация SHIFT + ENTER.

  или

  В раздела Начало , в групата записи щракнете върху Запиши.

  Изображение на лентата на Access

Въвеждане на текст във формуляр

 1. В навигационния екран щракнете двукратно върху формуляра, който искате да използвате. Това отваря формуляра в изглед за формуляри.

 2. Поставете курсора в контролата за текст и след това въведете, промяна или форматиране на текста, ако е необходимо. За информация за форматирането вижте Приложи RTF форматиране към данни на паметна бележка, по-нататък в тази статия.

 3. За да фиксирате промените в базата данни, в раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Запиши записа. Можете също да натиснете SHIFT+ENTER.

Копиране, изрязване и поставяне на текст в таблица или формуляр

 1. Маркирайте текста, който искате да копирате или изрежете.

 2. В раздела Начало , в групата клипборд щракнете върху Копирай Изображение на бутон или изрязване на Изображение на бутон . Като алтернатива можете да натиснете CTRL + C, за да копирате или натиснете CTRL + X, за да изрежете.

 3. Поставяне на текст в логически всяко място, например поле memo в друга таблица или формуляр, документ на Word, Microsoft Office Excel 2007 лист, имейл съобщение или друго място в текстовото поле. След това щракнете върху постави Изображение на бутон . Като алтернатива можете да натиснете CTRL + V, за да поставите.

Най-горе на страницата

Прилагане на RTF форматиране към данни в поле Memo

Ако сте използвали други програми на Office, вероятно имате известен опит във форматирането на данни. Инструментите за форматирането в Access работят като инструментите в другите програми. Например Access използва стандартните бутони за форматиране и подравняване на текст и за форматиране на текст в RTF формат. Следващата фигура показва командите за форматиране:

Изображение на лентата на Access

Следващата фигура показва команди за форматиране на текст в RTF формат:

Изображение на лентата на Access

Можете да използвате тези команди за форматиране във формуляри, отворени в изглед за формуляри, и да използвате по-малък набор от команди във формуляри, отворени в изглед на оформление. Когато обаче приложите форматиране в поле Memo в изглед на оформление, форматирането се отнася за всички текстове в полето, защото сте го приложили към контролата, а не към текста. Когато работите в изглед на оформление, не може да форматирате отделни знаци или текстови блокове. Следващият списък съдържа примери за това как можете да приложите форматиране към някои обекти, отворени в различни изгледи.

 • Формуляри, отворени в изглед за формуляри    Можете да форматирате частично или изцяло текста в поле Memo. Командите за форматиране се показват в групите Шрифт и Текст в RTF формат от раздела Начало и в минилентата с инструменти, която се показва винаги, когато маркирате част от текста или целия текст в полето.

 • Формуляри, отворени в изглед на оформление    Можете да използвате по-малко команди и промените ще се прилагат върху текстовото поле, което показва данните. Всеки текст, който се съдържа в тази контрола, приема новия формат. Можете да приложите други формати към текста, но не може да отмените формата, приложен към контролата. Ако например настроите текстовото поле да показва курсивен текст, можете да го направите получер или да промените цвета му, но контролата винаги ще показва текста курсивен. Ако се опитате да премахнете курсива, можете да го направите, докато записът е отворен. Access обаче премахва вашите промени, когато излезете от записа. Докато работите в изглед на оформление, не може да форматирате отделни букви или блокове от текст.

 • Таблици или набори резултати от заявки, отворени в табличен изглед    Командите за форматиране се намират в секциите Шрифт и Текст в RTF формат на раздела Начало и в минилентата с инструменти, която се показва винаги, когато маркирате част от текста или целия текст в полето.

 • Отчети, отворени в изглед на оформление    Както при формулярите, отворени в изглед на оформление, Office Access 2007 предоставя по-малко команди и промените, които правите, се прилагат към цялото поле Memo. Докато работите в отчет в изглед на оформление, не може да форматирате отделни букви или блокове от текст.

Ако нямате опит с форматирането, следващата таблица съдържа командите в групата Шрифт и описва как да ги използвате. Запомнете, че командите, които виждате в различните групи на лентата на Office Fluent, може да се променят в зависимост от изгледа, който използвате.

Команда за форматиране

Име

Употреба

Изображение на бутон

Шрифт

Избира шрифт. По подразбиране Office Access 2007 използва 11-пунктов шрифт Calibri, който се доставя с 2007 Microsoft Office system.

Изображение на бутон

Размер на шрифта

Избира размер за шрифта.

Изображение на бутон

Подравнява отляво

Подравнява данните по лявата страна на контролата. Когато форматирате етикет, тази команда подравнява текста по лявата страна на областта на текста.

Изображение на бутон

Центриране

Центрира данните в контролата. Когато форматирате етикет, тази команда центрира текста в областта на текста.

Изображение на бутон

Подравняване отдясно

Подравнява данните по дясната страна на контролата. Когато форматирате етикет, тази команда подравнява текста по дясната страна на областта на текста.

Изображение на бутон

Получер

Прави текста в контролите и етикетите получер.

Изображение на бутон

Курсив

Прави текста в контролите и етикетите курсивен.

Изображение на бутон

Подчертаване

Подчертава текста в контролите и етикетите.

Изображение на бутон

Цвят на шрифта

Променя цвета на шрифта.

Изображение на бутон

Цвят на запълване

Оцветява фона на контролата и областта на текста на етикета, асоцииран с контролата.

Изображение на бутон

Линии на мрежата

Отваря галерията Линии на мрежата. Изборът на стил на мрежа прилага този стил към отворения лист с данни.

Изображение на бутон

Алтернативен цвят на запълване или на фона

Задава цвета на запълване на фона за алтернативните редове в лист с данни или отчет.

Следващата таблица показва и описва контролите за форматиране, налични в групата Текст в RTF формат в раздела Начало. По-нататък имайте предвид, че Access не разрешава тези контроли, докато не разрешите редактирането на текст в RTF формат за поле Memo.

Команда за форматиране

Име

Употреба

Изображение на бутон

Увеличаване на отстъпа

Увеличава отстъпа на данните в избраното поле или контрола с 0.25 инча или 360 туипа. Това е стъпката по подразбиране, която не може да се променя.

Забележка: Тази команда е недостъпна в режим на проектиране.

Изображение на бутон

Намаляване на отстъпа

Намалява отстъпа на данните в избраното поле или контрола с 0,25 инча или 360 туипа. Това е стъпката по подразбиране, която не може да се променя.

Забележка: Тази команда е недостъпна в режим на проектиране.

Изображение на бутон

Отляво надясно или отдясно наляво

Определя дали текстът запълва полето от лявата или дясната страна. При езици, в които посоката на писане е отляво надясно, Access по подразбиране запълва текстовите полета отляво надясно, а числовите полета – отдясно наляво. При езици, в които посоката на писане е отдясно наляво, Access прави обратното. Щракнете върху тази команда, ако искате да промените поведението по подразбиране за определен тип език.

Забележка: Тази команда е недостъпна в режим на проектиране.

Изображение на бутон

Номериране

Създава номериран списък. Тази команда работи само с текст в поле Memo. Можете да използвате командата в таблици, отворени в табличен изглед, и във формуляри, отворени в изглед за формуляри.

Изображение на бутон

Водещи символи

Създава списък с водещи символи в текста. Тази команда работи само с текст в поле Memo. Можете да използвате командата в таблици, отворени в табличен изглед, и във формуляри, отворени в изглед за формуляри.

Изображение на бутон

Маркиране на текст

Огражда вашия текст с маркиращ цвят. Изберете част от текста или целия текст в полето, щракнете върху бутона, за да отворите цветова палитра, и след това изберете цвят.

Форматиране на данни

 1. Изберете текста, който искате да форматирате.

 2. В раздела Начало, в групата Шрифт или Текст в RTF формат щракнете върху команда за форматиране.

  Можете да изберете друг шрифт, да направите текста получер, да оцветите избрания текст, да промените подравняването на текста и т. н.

  За да запишете промените си, поставете курсора в друг запис. Като алтернатива можете да щракнете върху Запиши запис Изображение на бутон или натиснете SHIFT + ENTER.

Най-горе на страницата

Разрешаване на RTF форматиране за контроли във формуляри и отчети

Като правило, трябва да разрешавате редактирането на текст в RTF формат само когато добавяте ръчно текстово поле към формуляр или отчет. Ако използвате командите в раздела Създаване, за да създадете формуляр или отчет, и сте разрешили редактирането на текст в RTF формат за лежащото в основата поле Memo, получената контрола за текстово поле наследява свойството Текстов формат, зададено за полето Memo.

Тези стъпки обясняват как да създадете формуляр, който автоматично разрешава RTF форматиране за контрола. За да следвате стъпките, трябва да работите в база данни на Office Access 2007 и да имате таблица, съдържаща поле Memo.

Разрешаване на RTF форматиране

 1. Отворете таблицата, съдържаща вашето поле Memo. Можете да отворите таблицата в табличен изглед или в режим на проектиране. Access използва отворената таблица като база за вашия нов формуляр.

 2. В раздела Създаване, в групата Формуляри щракнете върху Формуляр, Разделен формуляр или Множество елементи.

  Office Access 2007 създава нов формуляр, поставя контрола във формуляра за всяко поле от таблицата и обвързва контролите с отворената таблица. Типовете контроли, които Office Access 2007 поставя във формуляра, зависят от и съответстват на типа на данните, зададен за всяко поле от таблицата. Тъй като таблицата съдържа поле Memo, Office Access 2007 поставя контрола за текстово поле във формуляра и обвързва контролата с полето. Тъй като сте разрешили RTF форматирането за полето, Office Access 2007 автоматично разрешава това форматиране за контролата. Ако в полето Memo на таблицата има данни, тези данни се появяват в текстовата контрола на формуляра.

 3. Преминете към изглед за формуляри и маркирайте част от текста или целия текст в запис.

 4. В раздела Начало използвайте командите в групата Шрифт или в групата Текст в RTF формат, за да форматирате текста.

  Използвайте командите в групата Шрифт, за да зададете текст в получер, курсивен или подчертан шрифт, да промените цвета на текста и да подравните текста вляво, в центъра или вдясно на контролата. Използвайте командите в групата Текст в RTF формат, за да приложите форматиране с водещи символи или номериране, да маркирате текст и да добавите отстъпи и нови абзаци.

Най-горе на страницата

Ръчно разрешаване на редактиране на текст в RTF формат

По подразбиране Office Access 2007 не позволява редактирате RTF текст при добавяне на контрола към формуляр ръчно, дори да обвържете контролата на поле memo. Тези стъпки обясняват как да добавите контрола във формуляр, обвържете контрола на поле memo и след това да разрешите редактиране на RTF текст. За да изпълните тези стъпки, трябва да използвате Office Access 2007 база данни и таблица трябва да съдържа поле, зададено известие тип данни. За информация относно добавянето на поле memo в таблица вижте Разрешаване на редактиране в таблица на RTF текст, по-горе в тази статия.

Добавяне на контролата към формуляра

 1. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху формуляра, който искате да промените, и щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 2. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Текстово поле.

 3. В празната област на формуляра щракнете и плъзнете мишката, за да начертаете контролата.

  По подразбиране Office Access 2007 създава етикет и го асоциира с новата контрола.

 4. Щракнете върху текстовата област на новата контрола, щракнете с десния бутон върху текстовата област на контролата (не върху етикета) и след това щракнете върху Свойства.

  Показва се екранът Списък на свойствата за контролата.

Използвайте следната процедура, за да обвържете контролата с поле Memo.

Обвързване на контролата с поле Memo

 1. В списъка със свойствата за новата контрола щракнете върху раздела Всички.

 2. Щракнете върху полето на свойството Източник за контролата и изберете поле Memo от списъка.

  По подразбиране списъкът показва полета в таблицата, която е обвързана с вашия формуляр. Ако вашето поле memo се намира в друга таблица, използвайте този израз синтаксис, за да обвържете контролата: = [име на таблица]! [ името на полето]. Използвайте скоби и удивителен знак точно както е показано. Въведете името на таблицата в първата част от израза, името на вашето поле memo във втората част. Например, ако имате таблица с име бележки с известие поле с име поздравления, ще въведете този низ в полето на свойството Източник за контролата : =[Notes]![Compliments]

Използвайте следната процедура, за да разрешите редактиране на текст в RTF формат.

Разрешаване на редактиране на текст в RTF формат

 1. В списъка със свойствата, когато разделът Всички е избран, намерете и изберете полето на свойството Текстов формат и след това изберете от списъка Текст в RTF формат.

 2. Запишете вашата работа Изображение на бутон .

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×