Въведение в Word Starter

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Word Starter 2010 е текстообработваща програма, разработена за ежедневни задачи, като например писане на писма, актуализиране на автобиография и създаване на бюлетини. Програмата Word Starter е част от Microsoft Office Starter 2010 и е предварително заредена на компютъра.

Word Starter 2010 е много подобно на Microsoft Word 2010 във външния вид, но не поддържа разширени функции на пълната версия на Word. Ако откриете, че искате повече функции, можете да надстроите до Word 2010 направо от Word Starter 2010. Просто щракнете върху покупка в раздела " Начало " на лентата.

Какво искате да направите?

Отворете Word Starter и кратък преглед

Създаване на нов документ

Записване на документ

Въвеждане и форматиране на текст

Регулиране на полета на страница

Вмъкване на картина или графична колекция

Вмъкване на таблица

Проверка на правописа

Печат

Споделяне, използване на имейл или уеб

Отваряне и разглеждане на Word Starter

Отваряне на Word Starter с бутона “Старт” на Windows.

 1. Щракнете върху бутон за стартиране на Бутон "Старт" . Ако Word Starter не е включен в списъка с програми, които виждате, щракнете върху Всички програмии след това щракнете върху Microsoft Office Starter.

 2. Щракнете върху Microsoft Word Starter 2010.

  Появява се екранът за стартиране на Word Starter и се показва празен документ.

Word Starter

1. Щракването върху раздела Файл отваря изгледа Backstage на вашия документ, където можете да отваряте и записвате файлове, да получавате информация за текущия документ и да изпълнявате други задачи, които не са свързани със съдържанието на документа, например отпечатването му или изпращане на негово копие с имейл.

2. Всеки раздел в лентата показва команди, които са групирани по задачи. Вероятно ще работите най-много с раздела Начало, когато въвеждате и форматирате текст. Използвайте раздела Вмъкване, за да добавяте таблици, графична колекция, картини или други графични обекти във вашия документ. Използвайте раздела Оформление на страница, за да настройвате полета и оформление, особено за отпечатване. Използвайте раздела Пощенски съобщения, за да проектирате пликове и етикети и да съставяте циркулярни документи.

3. Екранът отстрани на прозореца на Word Starter съдържа връзки към помощна информация и преки пътища към шаблони и графична колекция, за да ви позволи лесен старт в създаването на професионално изглеждащи документи. Екранът показва също реклама и връзка за покупка на пълното издание на Office.

Създаване на нов документ

Когато създавате документ в Microsoft Word Starter 2010, можете да започнете от самото начало или да започнете от шаблон, където част от работата вече е свършена.

 1. Щракнете върху Файл, а след това върху Създай.

  New

 2. Ако искате да започнете с еквивалента на празен лист хартия, щракнете двукратно върху Празен документ.

  Празен документ

  Ако искате да навлезете бързо в конкретен вид документ, изберете един от шаблоните, налични от Office.com.

  Шаблони

 3. Word Starter отваря празния документ или шаблона, готови за добавяне на вашето съдържание.

Записване на документ

Когато прекъснете работата си или излезете от програмата, трябва да запишете вашия документ, тъй като в противен случай ще загубите работата си. Когато записвате документа, той се записва като файл на компютъра, от където можете да го отворите или отпечатате по-късно.

 1. Щракнете върху Запиши Бутон "Запиши" в лентата с инструменти за бърз достъп.

  (Клавишна комбинация: Натиснете CTRL+S.)

  Ако този документ вече е бил записан като файл, всички направени от вас промени се записват веднага в него и можете да продължите работата си.

 2. Ако това е нов документ, който още не сте записвали, въведете име за него.

 3. Щракнете върху Запиши.

Въвеждане и форматиране на текст

Независимо дали стартирате вашия документ от празна страница, или от шаблон, вие добавяте съдържание в него чрез въвеждане на текст и форматиране. Можете да прилагате форматиране към цели абзаци, както и към конкретни думи или фрази, за да ги откроявате.

 1. Въведете вашия текст.

  Разполагането и шрифтът на текста зависят от настройките на шаблона, който използвате. Дори празният документ има настройки за начина на показване на текста.

  По подразбиране Word Starter показва текста в празния документ с шрифт Calibri с размер 11 пункта. Абзаците са подравнени вляво с празен ред между тях.

 2. За да направите документа по-лесен за бързо четене, опитайте да добавите заглавия, които показват къде преминавате към нова тема.

  Въведете заглавието и натиснете клавиша ENTER.

 3. Щракнете някъде в заглавието, което току-що въведохте, и след това в групата Стилове в раздела Начало посочете (без да щраквате) Заглавие 1.

 4. Word Starter ви показва с визуализация как ще изглежда вашето заглавие, ако щракнете върху Заглавие 1.

  Заглавен стил

 5. Щракнете върху стрелката надолу Още до галерията от стилове и посочете различните стилове.

  Още стилове

  Обърнете внимание, че стиловете, наречени Заглавка, Заглавие, Подзаглавие, Цитат, Интензивно цитиране и Списък на абзаци се отнасят до целия абзац, докато другите стилове се отнасят само за думата, върху която е разположен курсорът.

  Стиловете са предварително зададени формати, предназначени да се използват съвместно, за да придадат на вашия документ завършен вид.

 6. Щракнете, за да приложите желания от вас стил.

Като допълнение към форматирането можете да използвате галерията със стилове, можете да изберете текста, който искате да форматирате, и след това да изберете команда от групата Шрифт в раздела Начало.

Група "Шрифтове"

Тук имате много възможности за избор, включително:

 • Получер

 • Курсив

 • Подчертан

 • Зачеркнат

 • Долен индекс

 • Горен индекс

 • Цвят

 • Размер

Настройка на полетата на страница

Настройката на полетата в страницата задава по-голямо или по-малко разстояние между съдържанието на вашия документ и краищата на страницата. По подразбиране Word Starter задава за всички полета по един инч. По-тесните полета позволяват повече съдържание в страницата от по-широките, но по-широките полета правят документа по-лесен за четене.

Вие решавате дали да използвате настройките по подразбиране на полетата, или други настройки, които ще направят документа да изглежда по желания от вас начин.

 1. В раздела Оформление на страница щракнете върху Полета.

  Полета

 2. Щракнете върху една от предварително зададените конфигурации или задайте ваша собствена конфигурация, като щракнете върху Полета по избор и след това зададете размери в полетата Отгоре, Отдолу, Отляво и Отдясно.

  Забележки: 

  • Можете да оформите страницата хоризонтално, вместо вертикално – ако например вашият документ съдържа широка таблица. За да оформите страницата хоризонтално, в раздела Оформление на страница, в групата Настройка на страниците щракнете върху Ориентация и след това щракнете върху Пейзажно.

   Ориентация

  • По подразбиране версията на Word Starter на английски език за САЩ използва инчове за задаване на размерите, например на полетата на страниците. Ако предпочитате да използвате метрични или типографски единици, щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Опции, щракнете върху Разширени и след това под Показване изберете единиците, които искате да използвате в полето Показване на измерителните единици в.

Вмъкване на картина или графична колекция

Можете лесно да вмъкнете картина, която е съхранена на компютъра, в своя документ. Освен това Office.com предоставя услуга, която ви позволява да вмъкнете професионално проектирани графични колекции и снимки в своите документи.

Вмъкване на картина, записана на вашия компютър

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете картината в документа.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху Картина.

  HoverBP-Конфигуриране-1-1

 3. Намерете картината, която искате да вмъкнете. Например може да имате файл с картина, който се намира в Документи.

 4. Щракнете двукратно върху картината, която искате да вмъкнете.

Вмъкване на графична колекция

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете графичната колекция в документа.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Илюстрации щракнете върху екрана Графична колекция.

  Вмъкване на графична колекция

 3. В прозореца на задачите Графична колекция , в полето Търсене на текст въведете дума или фраза, описваща графична колекция, която искате.

 4. Щракнете върху Старт и след това в списъка с резултати щракнете върху графичната колекция, за да я вмъкнете в документа.

  Когато търсите графични колекции и картини онлайн, ще бъдете пренасочени към Bing. Вие носите отговорност за спазването на авторското право, а филтърът за лицензи в Bing може да ви помогне да изберете кои изображения да използвате.

Съвет     За да преоразмерите картина, изберете картината, която сте вмъкнали в документа. За да увеличите или намалите размера в една или повече посоки, плъзнете манипулатора за оразмеряване навън от центъра или към него.

Вмъкване на таблица

Таблиците ви предоставят средство за подреждане на съдържанието в редове и колони. Това е удобен начин за представяне на информация, която е категоризирана или групирана, например размерите на ризите за вашия екип, цената и други критерии за елементите от списък за пазаруване или телефонните номера и имейл адресите за списък с контакти.

 1. Щракнете там, където искате да вмъкнете таблицата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Таблица щракнете върху Таблици, след което плъзнете, за да изберете броя редове и колони, които искате да има таблицата.

  Вмъкване на таблица

 3. Въведете вашия текст в таблицата. Ако имате нужда от още редове, натиснете TAB, когато достигнете края на съществуващата таблица.

За да дадете на таблицата завършен вид, използвайте галерията от стилове на таблици, за да я форматирате.

 1. Щракнете някъде в таблицата и след това в раздела "Проектиране", в раздела "Инструменти за таблици" посочете (без да щраквате) различни стилове на таблици в галерията.

  Word Starter показва как ще изглежда таблицата, когато щракнете върху един от стилове на таблици.

  Стилове на таблици

 2. За да изключите форматирането на заглавния ред, изчистете квадратчето за отметка Заглавен ред в групата Опции за стилове на таблица. Експериментирайте с изключването на другите опции. Когато намерите стил на таблица, който ви харесва, щракнете върху него.

Правописна проверка

Проверката на правописа на вашия документ е бърз и лесен начин да си спестите неудобството от допускането на печатни и правописни грешки във вашите документи.

Докато въвеждате, Word Starter маркира правописните грешки с вълнообразно подчертаване с червен цвят. Можете да ги коригирате, като щракнете с десния бутон върху думата и след това щракнете върху правилно изписаната дума (или като щракнете върху Игнорирай, ако искате Word Starter да прескочи тази дума, или като щракнете върху Добави към речника, ако това е правописът, който искате да се смята за правилен).

Word Starter маркира граматическите грешки с вълнообразно подчертаване със зелен цвят. Коригирайте ги по същия начин като правописните грешки (щракнете върху корекцията, предложена от Word Starter, или върху Игнорирай веднъж).

Word Starter маркира грешките от контекстно-зависимата правописна проверка с вълнообразно подчертаване със син цвят. Това са думи, които са написани правилно, но вероятно не са употребени на правилното място. Например на английски език може да въведете, "Let me no". Думата "no" е написана правилно, но думата, която сте имали предвид, е "know". Щракнете с десния бутон върху думата и щракнете върху правилната дума (или щракнете върху Игнорирай, за да я прескочите).

Контекстен правопис

Ако искате да направите правописна проверка на целия документ, в раздела "Начало" щракнете върху "Правописна проверка".

(Клавишна комбинация: Натиснете F7.)

Печат

Преди да отпечатате документ, добре е да го визуализирате, за да се уверите, че изглежда както желаете. Когато визуализирате документ в Word Starter, той се отваря в Изглед Microsoft Office Backstage. В този изглед можете да променяте някои опции за настройка на страниците, преди да печатате.

 1. Щракнете върху Файл, а след това щракнете върху Печат.

  Клавишна комбинация. Можете също да натиснете CTRL + P.

  Забележка: Прозорецът за визуализация показва изображението черно-бяло, независимо дали вашият документ съдържа цветове, освен ако не използвате цветен принтер.

 2. За да визуализирате следващата и предишната страница, в долния край на прозореца "Визуализация на печата" щракнете върху Следваща страница и Предишна страница.

 3. Щракнете върху Печат.

  Изображение на бутон

Споделяне с помощта на имейл или уеб

Понякога ще искате да споделите вашия документ с другите. Ако споделяте документа с някого, който също има Word, можете да го изпратите като прикачен файл към имейл съобщение. Получателят може да отвори документа в Word, за да работи с него.

Забележка     Използването на команди за изпращане на прикачени файлове към имейл изисква да имате имейл програма, например Windows Mail, инсталирана на вашия компютър.

Ако целта ви е получателят да види документа, без да го редактира, можете да изпратите снимка на документ като PDF или XPS файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл и след това щракнете върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху "Изпрати с имейл"

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изпратите документа като файл на Word, щракнете върху "Изпращане като прикачен файл".

  • За да изпратите документа като снимка, щракнете върху Изпрати като PDF или Изпрати като XPS.

 4. Вашата имейл програма стартира имейл съобщение със зададения тип прикачен файл. Напишете текста на имейла и го изпратете.

Алтернатива на изпращането на документа е да го съхраните в Windows Live OneDrive. По този начин имате едно-единствено копие на документа, което е достъпно за другите хора. Можете да изпратите на хората връзка към документа, където те могат да го видят и дори да го редактират в своя уеб браузър (ако им дадете разрешение).

 1. Щракнете върху раздела Файл, след което щракнете върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в уеб сайт.

 3. Щракнете върху Влизане, въведе вашите Windows Live ID и парола и щракнете върху OK.

  Ако използвате Hotmail, Messenger или Xbox Live, вие вече имате Windows Live ID. В противен случай щракнете върху Абониране за нов акаунт, за да създадете нов Windows Live ID.

 4. Изберете папка в OneDrive, след което щракнете върху Запиши като. Въведете име за вашия файл и щракнете върху Запиши.

  Документът сега е записан в OneDrive. В OneDrive можете да давате на хората разрешение да разглеждат и редактират съдържанието на вашите папки. Когато искате да споделите документ, изпращате връзка към него в имейл.

За повече информация относно съхраняването на вашите документи в OneDriveвижте записване на документ в OneDrive от Office 2010

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×