Преминаване към основното съдържание

Въведение в Excel Starter

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Excel Starter 2010 е програма за електронни таблици, предназначена за ежедневни задачи, като създаване на бюджет, поддържане на адресен списък или проследяване на списък с елементи за изпълнение. Програмата Excel Starter е част от Microsoft Office Starter 2010 и е предварително заредена на компютъра.

Excel Starter 2010 е много подобен на Microsoft Excel 2010 на външен вид. Ако сте начинаещи в интерфейса на лентата или на изгледа Backstage, Excel Starter ви дава възможност да свикнете с новия интерфейс, преди да надстроите до Excel 2010.

Excel Starter се различава от пълната версия на Excel по това, че включва показването на реклами и не поддържа разширените функции на пълната версия на Excel. Ако видите, че имате нужда от повече функции, можете да надстроите до Excel 2010 направо от Excel Starter 2010. Просто щракнете върху Закупуване в раздела Начало на лентата.

Какво искате да направите?

Отваряне на Excel Starter и кратък преглед

Създаване на нова работна книга

Записване на работна книга

Въвеждане на данни

Придаване на правилния облик

Копиране, преместване или изтриване на данни

Промяна на реда

Филтриране за допълнителна информация

Изчисляване на данни с формули

Изчертаване на данните в диаграма

Печат

Споделяне, използване на имейл или уеб

Получаване на още помощ

Отваряне на Excel Starter и кратък преглед

Отворете Excel Starter от бутона "Старт" на Windows.

 1. Щракнете върху бутона Старт Бутон "Старт" . Ако Excel Starter не е включен в списъка с програми, който виждате, щракнете върху Всички програми, след което изберете Microsoft Office Starter.

 2. Щракнете върху Microsoft Excel Starter 2010.

  Началният екран на Excel Starter се показва с празна електронна таблица. В Excel Starter електронната таблица се нарича работен лист, а работните листове се съхраняват във файл, наречен работна книга. Работните книги могат да имат един или повече работни листове.

Excel Starter

1. Колоните (обозначени с букви) и редовете (обозначени с номера) оформят клетките на работния лист.

2. Щракването върху раздела Файл отваря изгледа Backstage на работната книга, където можете да отваряте и записвате файлове, да получавате информация за текущата работна книга, както и да извършите други задачи, които нямат отношение към съдържанието на работната книга, като например да я разпечатате или да изпратите нейно копие по имейл.

3. Всеки раздел на лентата показва команди, които са групирани по задача. Вероятно ще прекарате повече от времето си в използване на раздела Начало, когато въвеждате и форматирате данни. Използвайте раздела Вмъкване, за да добавяте таблици, диаграми, картини или други графики към работния си лист. Използвайте раздела Оформление на страниците, за да регулирате полетата и оформлението, особено при печат. Използвайте раздела Формули за извършването на изчисления с данните в работния лист.

4. Екранът отстрани на прозореца на Excel Starter включва връзки към помощта и преки пътища към шаблони и графични колекции, за да ви даде начален старт в създаването на работни книги за определени задачи, като напр. управление на списък за членство или проследяване на разходи. Екранът също така показва реклами и връзка за закупуване на пълното издание на Office.

Най-горе на страницата

Създаване на нова работна книга

Когато създавате работна книга в Microsoft Excel Starter 2010, можете да започнете от самото начало или да започнете от шаблон, където част от работата вече е свършена.

 1. Щракнете върху Файл, а след това върху Създай.

  New

 2. Ако искате да започнете с еквивалента на празна мрежа, щракнете върху Празна работна книга.

  Празна работна книга

  Ако искате да получите начален старт за определен вид работна книга, изберете един от шаблоните, налични в Office.com. Можете да избирате от бюджети, планировчици на събития, списъци за членство и др.

  Шаблони

 3. Excel Starter отваря празната работна книга или шаблона, които са готови за добавяне на данни.

Най-горе на страницата

Записване на работна книга

Когато прекъснете работата си или излезете, трябва да запишете работния лист или в противен случай ще загубите работата си. Когато записвате своя работен лист, Excel Starter създава файл, наречен работна книга, който се съхранява на компютъра ви.

 1. Щракнете върху бутона Запиши Бутон "Запиши" в лентата с инструменти за бърз достъп.

  (Клавишна комбинация: натиснете CTRL+S.)

  Ако тази работна книга вече е била записана като файл, всички промени, които сте направили, незабавно се записват в работната книга, след което можете да продължите да работите.

 2. Ако това е нова работна книга, която все още не сте записвали, въведете име за нея.

 3. Щракнете върху Запиши.

За повече информация относно даването на имена и записването на работни книги вж. Бърз старт: Записване на работна книга

Най-горе на страницата

Въвеждане на данни

За да работите с данни в работен лист, първо трябва да въведете тези данни в клетките на работния лист.

 1. Щракнете върху клетка и след това въведете данни в тази клетка.

 2. Натиснете ENTER или TAB, за да се придвижите до следващата клетка.

  Съвет     За да въведете данни на нов ред в клетка, въведете нов ред с натискането на ALT+ENTER.

 3. За да въведете серия от данни, като например дни, месеци или нарастващи числа, въведете началната стойност в дадена клетка и след това в следващата клетка въведете стойност, за да създадете схема.

  Например, ако искате серията 1, 2, 3, 4, 5..., въведете 1 и 2 в първите две клетки.

  Изберете клетките, които съдържат началните стойности, и след това плъзнете манипулатор за запълване Манипулатор за запълване през диапазона, който искате да попълните.

  Съвет    За да попълните във възходящ ред, плъзнете надолу или надясно, а в низходящ – нагоре или наляво.

Най-горе на страницата

Придаване на правилния облик

Можете да форматирате текст и клетки, за да придадете желания облик на работния си лист.

 • За да пренасяте текст в клетка, изберете клетките, които искате да форматирате, и след това в раздела Начало, в групата Подравняване щракнете върху Текст на повече редове.

  Текст на повече редове

 • За да настроите ширина на колона и височина на ред, така че автоматично да побират съдържанието на клетка, изберете колоните или редовете, които искате да промените, и след това в раздела Начало, в групата Клетки щракнете върху Форматиране.

  Групата "Клетки"

  Под Размер на клетка щракнете върху Автопобиране на ширината на колона или Автопобиране на височината на ред.

  Съвет    За да направите бързо автопобиране за всички колони или редове в работния лист, щракнете върху бутона Избери всички и след това щракнете двукратно върху някоя граница между две заглавия на колони или редове.

  Select All button

 • За да промените шрифта, изберете клетките, които съдържат данните, които искате да форматирате, и след това в раздела Начало, в групата Шрифт щракнете върху формата, който желаете.

  Изображение на лентата на Excel

 • За да приложите форматиране към числа, щракнете върху клетката, която съдържа числата, които искате да форматирате, а след това в раздела Начало, в групата Число посочете Общи, а след това щракнете върху желания от вас формат.

  Изображение на лентата на Excel

За допълнителна помощ за въвеждане и форматиране на данни, вижте бърз старт: форматиране на числа в работен лист.

Най-горе на страницата

Копиране, преместване или изтриване на данни

Можете да използвате командите Изрежи, Копирай и Постави, за да премествате или копирате редове, колони и клетки. За да копирате, натиснете CTRL+C, за да използвате командата Копирай. За да преместите, натиснете CTRL+X, за да използвате командата Изрежи.

 1. Изберете редовете, колоните или клетките, които искате да копирате, преместите или изтриете.

  За да изберете ред или колона, щракнете върху заглавието на реда или колоната.

  Работен лист, показващ заглавие на ред и заглавие на колона

  1. Заглавие на ред

  2. Заглавие на колона

  За да изберете клетка, щракнете върху клетката. За да изберете диапазон от клетки, щракнете и плъзнете или щракнете и използвайте клавишите със стрелки, докато държите натиснат клавиша SHIFT.

 2. Натиснете клавишите CTRL+C, за да копирате, или CTRL+X, за да изрежете.

  Ако искате да изтриете ред или колона, натискането на клавиша DEL, докато редът (или колоната) е избран, изчиства съдържанието, оставяйки празен ред (или колона). За да изтриете ред или колона, щракнете с десния бутон върху заглавието на реда или колоната, а след това щракнете върху Изтрий реда или Изтрий колоната.

  Забележка    Excel показва анимирана граница на преместване около клетките, които са били изрязани или копирани. За да отмените граница за преместване, натиснете клавиша ESC.

 3. Позиционирайте курсора там, където искате да копирате или преместите клетките.

  За да копирате или преместите ред (или колона), щракнете върху заглавието на реда (или колоната), който е след мястото, където искате да вмъкнете копирания или изрязания ред (или колона).

  За да копирате или преместите клетка, щракнете върху клетката, където искате да поставите копираната или изрязаната клетка.

  За да копирате или преместите диапазон от клетки, щракнете върху най-горната лява клетка на областта за поставяне.

 4. Поставете данните в новото местоположение.

  За редове или колони щракнете с десния бутон върху заглавието на реда или колоната в новото местоположение, а след това щракнете върху командата Вмъкни.

  За клетка или диапазон от клетки натиснете CTRL+V. Копираните или изрязаните клетки заместват клетките в новото местоположение.

За повече информация за копирането и поставянето на клетки вижте Преместване или копиране на клетки и съдържание на клетка

Най-горе на страницата

Промяна на реда

Когато сортирате информация в работен лист, можете да виждате данните по желания от вас начин и бързо да намирате стойности.

Изберете данните, които искате да сортирате.    

Използвайте мишката или командите от клавиатурата, за да изберете диапазон от данни, като например A1:L5 (няколко реда и колони) или C1:C80 (една колона). Диапазонът може да включва заглавията, които сте създали, за да идентифицирате колоните или редовете.

Пример за избраните данни, които да се сортират в Excel

За да сортирате само с две щраквания на мишката, щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това върху някой от бутоните за Сортиране.

Сортиране

 1. Изберете една клетка в колоната, която искате да сортирате.

 2. Щракнете върху горния бутон, за да извършите възходящо сортиране (от А до Я или от най-малко към най-голямо число).

 3. Щракнете върху долния бутон, за да извършите низходящо сортиране (от Я до А или от най-голямо към най-малко число).

Най-горе на страницата

Филтриране за допълнителна информация

Като филтрирате информация в работен лист, можете бързо да намирате стойности. Можете да филтрирате по една или повече колони с данни. Можете да управлявате не само това, което искате да видите, но и това, което искате да изключите.

 1. Изберете данните, които искате да филтрирате.

  Пример за избраните данни, които да се сортират в Excel

 2. В раздела Начало, в групата Редактиране щракнете върху Сортиране и филтриране, а след това щракнете върху Филтър.

  Филтър

 3. Щракнете върху стрелката Стрелка на падащия списък за филтър в заглавката на колоната, за да се покаже списък, в който можете да направите избор на филтър.

  Забележка    В зависимост от типа на данните в колоната Excel Starter показва в списъка Числови филтри или Текстови филтри.

За още помощ за филтрирането на данни вж. Бърз старт: Филтриране на данни с помощта на автофилтър

Най-горе на страницата

Изчисляване на данни с формули

Формулите са математически изрази, които могат да извършват изчисления, да връщат информация, да обработват съдържанието на други клетки, да проверяват условия и др. Формулата винаги започва със знак за равенство (=).

Формула

Описание

=5+2*3   

Сумира 5 с произведението на 2 и 3.

=SQRT(A1)   

Използва функцията SQRT, за да върне квадратен корен от стойността в A1.

=TODAY()   

Връща текущата дата.

= IF(A1>0)   

Проверява клетката A1, за да определи дали тя съдържа стойност, която е по-голяма от 0.

Изберете клетка и започнете да въвеждате   

В клетка въведете знак за равенство (=), за да започнете формулата.

Попълнете останалата част от формулата   

 • Въведете комбинация от числа и оператори, например 3 + 7.

 • Използвайте мишката, за да изберете други клетки (като вмъквате оператор между тях). Изберете например B1 и след това въведете знак плюс (+), изберете C1 и въведете +, след което изберете D1.

 • Въведете буква, за да можете да избирате от списък с функции за работен лист. Въвеждането на "a" например показва всички налични функции, които започват с буквата "a".

  Създаване на формули по различни начини

Завършете формулата   

За да завършите формула, която използва комбинация от числа, препратки към клетки и оператори, натиснете ENTER.

За да завършите формула, която използва функция, попълнете необходимата информация за функцията, а след това натиснете ENTER. Функцията ABS например изисква една числова стойност – това може да бъде въведено от вас число или избрана от вас клетка, която съдържа число.

Най-горе на страницата

Изчертаване на диаграма с данните

Диаграмата представлява визуално представяне на вашите данни. Като използва различни елементи, като напр. колони (в колонна диаграма) или редове (в линейна диаграма), диаграмата показва серии от числови данни в графичен формат.

Column chart

Графичният формат на диаграмата улеснява възприемането на големи количества данни и зависимостите между различни серии от данни. Диаграмата може също да представи общия смисъл на данните, така че да можете да ги анализирате и да търсите важни тенденции.

 1. Изберете данните, които искате да включите в диаграмата.

  Данни в работен лист

  Съвет    Данните трябва да са подредени в редове или колони, като етикетите на редовете са отляво, а етикетите на колоните са над данните  – Excel автоматично определя най-добрия начин за изчертаване на данните в диаграмата.

 2. В раздела Вмъкване, в групата Диаграми щракнете върху типа диаграма, който искате да използвате, а след това върху подтип диаграма.

  Изображение на лентата на Excel

  Съвет    За да видите всички налични типове диаграми, щракнете върху Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо да стартирате диалоговия прозорец Вмъкване на диаграма и след това щракнете върху стрелките, за да превъртате през типовете диаграми.

  Диалогов прозорец "Вмъкване на диаграма"

 3. Когато задържите показалеца на мишката над някой тип диаграма, екранно пояснение показва името ѝ.

За повече информация за типовете диаграми вж. Налични типове диаграми.

Най-горе на страницата

Печат

Преди да отпечатате работен лист, добре е да го визуализирате, за да се уверите, че изглежда както желаете. Когато визуализирате работен лист в Excel, той се отваря в Изглед Microsoft Office Backstage. В този изглед можете да променяте настройките и оформлението на страниците, преди да печатате.

 1. За да отпечатате част от работен лист, щракнете върху него, а след това изберете диапазона от данни, който искате да отпечатате. За да отпечатате целия работен лист, щракнете върху него, за да го направите активен.

 2. Щракнете върху Файл, а след това щракнете върху Печат.

  Клавишна комбинация Можете също да натиснете CTRL+P.

  Забележка    Прозорецът за визуализация показва черно-бяло изображение независимо дали документът включва цвят, или не, освен ако не използвате принтер, който може да печата цветно.

 3. Щракнете върху Печат.

  Изображение на бутон

Най-горе на страницата

Споделяне, използване на имейл или уеб

Понякога ще искате да споделите работната си книга с други хора. Ако споделяте работната книга с някого, който също има Excel, можете да изпратите работната си книга като прикачен файл в имейл съобщение. Получателят може да отвори работната книга в Excel, за да работи с нея.

Забележка     Използването на команди за изпращане на прикачени към имейл файлове изисква да имате имейл програма, като например "Поща" на Windows, инсталирана на компютъра.

Ако целта ви е получателят да види работната книга, вместо да я редактира, можете да изпратите снимка на работната книга като PDF или XPS файл.

 1. Щракнете върху раздела Файл, а след това върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху "Изпрати с имейл".

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да изпратите работната книга като файл на Excel, щракнете върху "Изпращане като прикачен файл".

  • За да изпратите работната книга като снимка, щракнете върху Изпрати като PDF или Изпрати като XPS.

 4. Имейл програмата отваря имейл съобщение вместо вас заедно с указания тип прикачен файл. Напишете имейла, след което го изпратете.

Алтернатива на изпращането на работната книга е да я съхраните в Windows Live OneDrive. По този начин имате едно-единствено копие на работната книга, което е достъпно за другите хора. Можете да изпратите на хората връзка към работната книга, където те могат да я видят и дори да я редактират в своя уеб браузър (ако им дадете разрешение).

 1. Щракнете върху раздела Файл, а след това върху Запиши и изпрати.

 2. Щракнете върху Запиши в уеб сайт.

 3. Щракнете върху Влизане, въведете своя Windows Live ID и парола, а след това щракнете върху OK.

  Ако използвате Hotmail, Messenger или Xbox Live, вие вече имате Windows Live ID. В противен случай щракнете върху Записване за нов акаунт, за да създадете нов Windows Live ID.

 4. Изберете папка в OneDrive, след което щракнете върху Запиши като. Въведете име за вашия файл и щракнете върху Запиши.

  Документът сега е записан в OneDrive. В OneDrive можете да давате на хората разрешение да разглеждат и редактират съдържанието на вашите папки. Когато искате да споделите работна книга, изпращате връзка към нея в имейл.

За повече информация относно съхраняването на вашите документи в OneDriveвижте записване на документ в OneDrive от Office 2010.

Най-горе на страницата

Получаване на още помощ

Office.com се актуализират непрекъснато с ново съдържание, включително помощни статии, видеоклипове и курсове за обучение. Ако долната част на визуализатора на помощта казва офлайн и сте свързани към интернет, щракнете върху офлайни след това щракнете върху Показвай съдържание от Office.com.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×