Въведение в шаблоните на формуляр и формулярите

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато проектирате формуляр файл за шаблон (.xsn), създавате един файл, който съдържа множество поддържащи файлове. Обратно когато потребителите попълват формуляр, те всъщност попълват формуляр (.xml) файл, който се базира на шаблон на формуляр.

В тази статия

Какво можете да проектирате: шаблона за формуляр

Това, което вашите потребители попълват: формулярът

Компоненти на шаблон на формуляр

Какво можете да проектирате: шаблона за формуляр

Създаване на шаблони за формуляри в режим на проектиране, който е средата за проектиране на InfoPath. Шаблон на формуляр е файл с разширение на името на файл .xsn. Файлът .xsn дефинира структурата на базата данни, облика и поведението на завършените формуляри (.xml файлове).

Шаблон на формуляр и формуляри, базирани на него

Шаблон за формуляр определя много неща, включително:

 • Контроли, етикети и пояснителен текст, които се показват във формуляра.

 • Начина, по който контроли се държат, когато потребителите взаимодействат с тях. Например може да направите определена секция да се показва, когато потребителят избере квадратчето за отметка и изчезне, когато потребителят Изчисти квадратчето.

 • Дали формулярът има допълнителни изгледи. Например ако проектирате формуляр за разрешение, може да имате един преглед за електрически изпълнители, друг изглед за агента и трети изглед за администратора, който я одобри или отказ на приложението.

 • Как и къде се съхраняват данните във формуляр. Например вашият шаблон на формуляр може да бъде проектиран да позволите на потребителите да подават данни към база данни, или пряко, или чрез използване на уеб услуга. Или може да се наложи потребителите да записват своя формуляр в споделена папка.

 • Шрифтовете, цветовете и други елементи за проектиране, които се използват във формуляра.

 • Дали потребителите могат да персонализират формуляра. Например можете да позволите на потребителите да добавят допълнителни редове към повтаряща се таблица, повтаряща се секция или допълнителна секция.

 • Дали потребителите са уведомени, когато те правят грешки във формуляра или забравите да попълните задължително поле.

След като завършите проектирането на шаблон на формуляр, който го прави достъпен на вашите потребители като го публикувате като .xsn файл.

Съвет: Освен да проектирате шаблони на формуляри, можете също да проектирате шаблон части, които са потребителски контроли, които можете да използвате в други шаблони за формуляри или документи на Microsoft Office. Например можете да създадете част за шаблон, който включва полета за събиране на информация за контакт. След това можете да използвате тази част за шаблон в няколко различни шаблона на формуляр. Намерете връзки към повече информация за части за шаблон в раздела Вж .

Най-горе на страницата

Това, което вашите потребители попълват: формулярът

Формуляр на InfoPath е .xml файл, който съдържа XML данни. Всички формуляри на InfoPath се базират на шаблони за формуляри.

За да илюстрират отношението между шаблон на формуляр и формуляр, Представете си, че проектирате шаблон на формуляр приложение за разрешение за електрически изпълнители да използвате. Разрешение за всяко приложение, който доставчик на електроенергия попълва е форма. Че формуляр е просто .xml файл, който съдържа данните (и само данните), въведени във формуляра. Всички други неща, които изграждат формуляра се предоставят от шаблона за формуляр. Това означава, че всеки път, когато вашите потребители отворят формуляр, този формуляр трябва да намерите и използвате му съответния шаблон на формуляр, за да функционират правилно. В противен случай когато вашите потребители отворят формуляр, те ще видят само XML коректурата етикети и данни.

За да свържете шаблон на формуляр и формуляри, базирани на него, InfoPath включва няколко реда код, наречен инструкции за обработка, в началото на всеки файл, формуляр. Този код свързва формуляр файла му съответния шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Компоненти на шаблон на формуляр

Шаблон на формуляр е един файл, който съдържа множество поддържащи файлове, например файлове, които определят как контролите в шаблона за формуляр трябва да се показва, файлове за графики, които се появяват на шаблона за формуляр и програмни файлове, които разрешават действия на потребителите във формуляра шаблон. Тези поддържащи файлове са известни като файлове на формуляри. Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да прегледате и работите с файловете на формуляри, които съставят шаблона за формуляр като извличане и запишете тези файлове на формуляри в папка.

Поддържащи файлове, които изграждат файла на шаблона на формуляр (.xsn)

Поддържащи файлове, които изграждат шаблон на формуляр да включите един или повече XML схема файлове, XSL трансформация (XSLT) като файл за всеки изглед в шаблон на формуляр, XML файл за данни, който се появява по подразбиране, когато потребителите първо отворете формуляр, който се базира на този формуляр temp закъснение скрипт файлове или блокове с управляем код и файл с дефиниции на формуляри, наречен Manifest.xsf.

Да се запознаете с файловете, които изграждат шаблон на формуляр, можете да използвате следната процедура, за да видите файловете източник за шаблон на формуляр.

Преглед на файловете на формуляри за шаблон на формуляр

 1. Създаване на шаблон на нов, празен формуляр.

 2. В менюто файл щракнете върху Запиши като файлове източник.

 3. В диалоговия прозорец Преглед за папка изберете съществуваща папка, в която да запишете файловете на формуляри, или създайте нова папка и след това щракнете върху OK.

  InfoPath записва копие на шаблона за формуляр като набор от файлове в папка.

 4. В Windows Explorerотидете до папката, съдържаща файловете.

Следващата таблица описва поддържащите файлове на шаблон за формуляр. Тези файлове винаги се включват в шаблон на формуляр.

Тип на файла

Разширение на име на файл

Описание

Файл с дефиниции на формуляри

.xsf

Файлът, който съдържа информация за това как шаблона за формуляр, се поставя заедно, включително XML схемата, която използва и ресурсните файлове, които съдържа. InfoPath автоматично генерира този файл, когато проектирате нов шаблон на формуляр. Когато проектирате и модифицирате шаблона на формуляр, файлът се актуализира автоматично да отразят вашите промени.

XML схема

.xsd

Файла или файловете, които ограничават и проверка на данните в шаблон на формуляр. Съдържанието на файлове с XML схема – елементи, атрибути и т.н – са представени с групи и полета в прозореца на задачите Източник на данни . Всеки източник на данни , който е свързан с шаблон за формуляр, включително основния източник на данни, има съответните .xsd файл.

View

.XSL

XSL трансформация (XSLT) файлове, които се използват за представяне, преглед и трансформиране в HTML показваните данни, които се съдържа във формуляра, които потребителите попълват. Когато работите с различни изгледи на шаблон на формуляр, които всъщност разглеждате различни HTML представяния (или трансформации) на данните, които се показват във формуляра.

XML шаблон

.xml

Файлът, който съдържа данните, които искате да се показват по подразбиране в определени контроли. Потребителите виждат тези данни, когато за първи път отворят формуляр и докато изберат друга стойност в контролите.

Освен файловете в предишната таблица шаблон за формуляр може да съдържа някой от файловете в следващата таблица, в зависимост от дизайна на шаблона за формуляр.

Тип на файла

Разширение на име на файл

Описание

Презентация

.htm, .gif, .bmp и други

Файлове, които се използват за показване на потребителски прозорци на задачите или картини в рамките на шаблона за формуляр.

Бизнес логиката

.js, .vbs

Файлове, които съдържат скриптове за реализация на определено поведение на формуляра. Тези скрипт файлове са файлове на Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) или Microsoft JScript .

Двоичен

.dll .exe, .cab и други хора

Външни файлове, които предоставят програмен код и допълнителна бизнес логика. Например ако създавате потребителска контрола за вашия шаблон на формуляр, може да се наложи програмата за инсталиране да автоматично да инсталирате и регистрирате тази контрола в компютрите на вашите потребители. Двоични файлове не се създават в InfoPath, но в програми, като например Microsoft Visual Studio .NET.

InfoPath автоматично актуализира формулярните файлове, когато правите промени във вашия шаблон на формуляр. Въпреки това ако имате опит с XML или ако сте напреднал проектант на формуляри, можете да извлечете отделните формулярни файлове и да ги персонализирате на ръка. Например може да искате да ръчно да модифицирате набор от файлове на формуляри в следните ситуации:

 • Искате да използвате повторно шаблона на формуляр XML схема (.xsd файл) в друга програма от Microsoft Office. Например можете да добавите .xsd файла на InfoPath в библиотеката със схеми в Microsoft Office Word 2007. След това можете да съпоставите елементи от .xsd файла на InfoPath със съдържанието на документ.

 • Искате да създадете лента с инструменти в шаблона за формуляр, която съдържа потребителски команди освен вградените команди, които идват с InfoPath. За да направите това, трябва да редактирате файл с дефиниции (.xsf) на шаблона на формуляр формуляр.

 • Искате да направите форматирането подобрения, свързани с вашия шаблон на формуляр, които не са налични в InfoPath, като например добавяне на фоново изображение (.gif файл) на бутон. За да направите това, трябва да редактирате XSL трансформацията (.xsl) файл на формуляра.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×