Преминаване към основното съдържание

Въведение в шаблоните на формуляри, съвместими с браузър

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато проектирате шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да изберете да създадете шаблон за формуляр, който може да се отваря или попълва в InfoPath или уеб браузър. Този тип шаблон на формуляр се нарича шаблон за формуляр, съвместим с браузър. След като завършите проектирането на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, можете да използвате съветника за публикуване, за да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Можете също така трябва да разрешите шаблона на формуляр, съвместим с браузър за използване в уеб браузър. В някои случаи можете да разрешите шаблона за формуляр себе си по време на процеса на публикуване. В други случаи, например когато шаблона за формуляр, съвместим с браузър съдържа управляем код администратора на сървърната група трябва да изпълни тази стъпка вместо вас.

В тази статия

Какво представлява InfoPath Forms Services?

Общ преглед на съвместимостта на браузъра

Опции за съвместимост

Изгледи само за InfoPath

Прозореца на задачите Проверка на проект

Опции за разполагане

Какво е InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services е сървърна технология, която ви дава възможност да проектирате формуляри, базирани на браузър, в InfoPath и след това да разпространите тези формуляри във вътрешни или външни уеб сайтове. Потребителите не е задължително да имат InfoPath, инсталиран на компютъра си, за да попълните формуляр, нито трябва да изтеглят нещо допълнително от интернет. Всички те се нуждаят е браузър, например Windows Internet Explorer, Apple Safari или Mozilla Firefox. Ако потребителите имат InfoPath, инсталиран на компютъра си, те могат да показват и попълват формуляра в InfoPath вместо в браузър.

InfoPath Forms Services технология е налична в Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL и също така, отделно, в Microsoft Office Forms Server 2007.

Най-горе на страницата

Общ преглед на съвместимостта на браузъра

Всички шаблони на формуляри са съвместими с InfoPath – тоест, потребителите могат да отворите и редактирате формуляри в InfoPath, при условие че имат InfoPath, инсталиран на своите компютри.

Ако имате достъп до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да проектирате един шаблон на формуляр, който използва два вида потребители – такива, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри и тези, които не. В този случай потребителите попълват формуляри в уеб браузър, а не в InfoPath.

Ако вашите потребители имат инсталиран InfoPath, те могат да отворят формуляра в InfoPath и достъп до пълния набор от функции за попълване на формуляри.

Процесът на проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, включва задаване на настройки, или първоначални, когато създавате първо шаблона за формуляр, или по-късно, когато проектирате шаблона на формуляр за съвместимост. След като проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, можете да го тествате, го публикувате и да го разрешен за браузър, така че потребителите могат да го попълват в браузър.

Най-горе на страницата

Опции за съвместимост

Можете да проектирате един шаблон на формуляр съвместим с браузър, който се изпълнява в уеб браузър, в InfoPath или дори на мобилно устройство. Този подход намалява времето за разработка и цена и увеличава ефективността като ви позволява да удовлетворите различни потребители с един шаблон на формуляр.

За да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, изберете квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузър в диалоговия прозорец проектиране на шаблон на формуляр , който се показва всеки път, когато създавате нов шаблон на формуляр. Това указва на InfoPath, че искате вашия шаблон на формуляр, за да бъдат съвместими с уеб браузър и че възнамерявате да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

Настройка за съвместимост в диалоговия прозорец ''Проектиране на шаблон на формуляр''

Когато отметнете това квадратче, контроли или функции, които не са подходящи за шаблони на формуляри, съвместими с браузър са скрити или забранени, така че да не се изкушавате да ги използвате по време на процеса на проектиране на формуляр. Изображението по-долу текстът в жълтото поле указва, че неподдържаните контроли не се показват в прозореца на задачите контроли .

Уведомяване за скрити контроли в прозореца на задачите ''Контроли''

За да проверите бързо текущата настройка за съвместимост за вашия шаблон на формуляр, погледнете текста, който се появява в долния десен ъгъл на прозореца на InfoPath.

Текуща настройка за съвместимост за шаблон на формуляр, появяваща се в лентата на състоянието

Ако щракнете върху този текст, се показва прозореца на задачите Проверка на проект , където можете да промените текущата настройка за съвместимост за шаблон за формуляр. Например ако започнете да проектирате шаблон на формуляр и след това решете дали искате да бъде съвместим с браузър, можете да промените настройките за съвместимост за шаблон за формуляр като щракнете върху връзката за Промяна на настройките за съвместимост в програмата за Проверка на проект Прозорецът на задачите. По същия начин можете да щракнете върху тази връзка, за да превърнете шаблон за формуляр, съвместим с браузър в шаблон на формуляр само за Infopath.

Най-горе на страницата

Изгледи само за InfoPath

Ако много от вашите потребители ще имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, може да искате да използвате пълния набор от функции, налични в InfoPath, включително някои, които не са налични в уеб браузър. В този случай можете да създадете два изгледа на вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Един изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона за формуляр в уеб браузър. Други изглед ще се използва изключително от потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри.

Този изглед само за InfoPath няма да бъде показана в уеб браузър. Следователно можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, който е в противен случай няма да да можете да използвате, като например потребителски роли или контроли образец/детайл.

Съвет: Можете също да проектирате изглед за показване на малък екран и да използвате код за автоматично превключване на този изглед, когато потребителят отвори формуляр на мобилно устройство.

Най-горе на страницата

Прозореца на задачите Проверка на проект

Ако сте проектиране на шаблон на формуляр и решите да промените настройката за да го направите съвместим с браузър му за съвместимост, е възможно, че може да доведе до проблеми със съвместимостта с браузър. Проблеми със съвместимостта възникват, когато шаблон за формуляр съдържа функции, които не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър. Най-бързият начин да идентифицирате тези проблеми е с помощта на прозореца на задачите Проверка на проект .

Част от прозореца на задачите ''Проверка на проект''

1. Текстът в горния край на прозореца на задачите указва, че шаблона за формуляр в момента е съвместим с InfoPath и сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Ако искате да промените тази настройка, щракнете върху връзката Промяна на настройки за съвместимост .

2. грешки, се появяват в прозореца на задачите, защото шаблона за формуляр, съвместим с браузър, съдържа неподдържани контроли. За да публикувате шаблона на формуляр, съвместим с браузър, премахнете тези контроли или да ги конвертирате в контроли, които са съвместими с браузър.

Ако поставите отметка в квадратчето проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект , можете също да видите грешки и съобщения, които са генерирани от сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, в допълнение към всички грешки и съобщения, които InfoPath открие. Например може да получите уведомявания за функции във вашия шаблон на формуляр, който може да повлияе отрицателно изпълнението на формуляра в браузъра. Функцията за проверка е полезна, защото можете да видите потенциални проблеми, докато проектирате вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, а не след като сте го публикували на сървъра.

Забележка: Е възможно да публикувате шаблон на формуляр, който съдържа грешки на съвместимост. Въпреки това ако го направите, шаблона за формуляр не може да бъде разрешен за браузър, или от вас или от администратора на групата сървъри.

Най-горе на страницата

Опции за разполагане

Всички шаблони за формуляри за браузър, трябва да се хоства на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. За да разположите шаблон на формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър с помощта на съветника за публикуване в InfoPath и да го разрешите за използване в уеб.

За да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, трябва да изберете опцията към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services на първия екран на съветника за публикуване.

Част от съветника за публикуване

Има два режима за разполагане за шаблони на формуляри, които се хостват на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services: един за потребителски шаблони за формуляри и един за шаблони на формуляр, одобрен от администратор. Следващите секции описват двете опции за разполагане по-подробно.

Шаблони за потребителски формуляри

Този тип шаблон на формуляр, могат да бъдат разрешени за използване в уеб от проектант на шаблон на формуляр.

Потребителски шаблони за формуляри не могат да съдържат скрипт или управляем код, изискват пълно доверие или използвате връзка за данни, който се управлява от администратор. Освен това шаблони за потребителски формуляри не могат да изискват да бъдат достъпни в мобилен уеб браузър.

Шаблони за потребителски формуляри се изпълняват при ниво на защита домейн, което означава, че шаблона за формуляр се осигурява от компютри в същия домейн като сървъра, както и че всички връзки към данни в шаблон на формуляр да имате достъп до данни от същия домейн само.

Можете да публикувате шаблони за потребителски формуляри в библиотека или като тип съдържание на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. За да публикувате шаблона за формуляр в библиотека, трябва разрешение да създавате библиотеки и списъци в сайта. За да публикувате шаблона на формуляр като тип съдържание на сайт, ви трябва разрешение за управление на сайта.

Разполагането на потребителски шаблони за формуляри е най-добър за шаблони на формуляри, които нямат управляем код и, които имат ограничен обхват на разполагане, като например тези, които са предназначени да бъдат използвани от служители в един отдел.

Забележка: Ако искате да разположите шаблон на формуляр, но не разполагате с разрешение да го направите, ще видите текст в съветника за публикуване, което ви казва да се свържете с администратора на групата сървъри за съдействие. Преди да попитате администратор на сървърната група за разполагане на шаблон на формуляр, който трябва да го публикувате в местоположение, където администраторът има достъп. Например, Представете си, който току-що сте завършили проектирането на шаблон на формуляр, който позволява на потребителите да управляват своите застрахователни полици онлайн. Тъй като вашия шаблон на формуляр съдържа връзки с данни, които се управляват от администратора на групата сървъри, не можете да публикувате формуляра директно на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Вместо това можете да публикувате шаблона за формуляр в мрежово местоположение, зададени от администратора, където могат да бъдат проверени за съответствие с някаква стандарти за проектиране на вашата организация използва за шаблони на формуляри. Като Последната стъпка можете да уведомите администратора, че шаблона за формуляр е готов за преглед.

Шаблоните на формуляр, одобрен от администратор

Този тип шаблон на формуляр, могат да бъдат разрешени за използване в уеб само от администратор на групата.

Шаблоните на формуляр, одобрен от администратор може да съдържат скрипт или управляем код, изискват пълно доверие или използвате връзка за данни, който се управлява от администратор. Освен това те могат да бъдат проектирани да бъдат достъпни в мобилен уеб браузър.

Шаблони на формуляр, одобрен от администратор може да изпълняват при ниво на защита пълно доверие или домейн.

Шаблон за формуляр като цяло се проверява и качва от администратор на групата и след това се активира в библиотека на шаблон на формуляр за една или повече колекции от сайтове. Активирането е процес, който се използва за включване и изключване на функции в колекция от сайтове или да направите достъпни за използване шаблони за формуляр, одобрен от администратор. Администратор на сървърната група трябва да провери и качване на шаблон за формуляр, одобрен от администратор, но администраторът на колекцията със сайтове може да активира шаблона на формуляр, след като е качен.

Разполагане на шаблони на формуляр, одобрен от администратор е най-добър за шаблони на формуляри, които трябва да бъдат широко разположени за използване от служители в много отдели в една организация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×