Въведение в шаблоните на формуляри, съвместими с браузър

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато проектирате шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, можете да изберете да създадете шаблон на формуляр, който да може да се отваря или попълва в InfoPath или уеб браузър. Този тип шаблон на формуляр се нарича шаблон на формуляр, съвместим с браузър. След като завършите проектирането на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, използвате съветника за публикуване, за да го публикувате на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Трябва също да разрешите шаблона на формуляр, съвместим с браузър, за използване в уеб браузър. В някои случаи можете само да разрешите шаблона на формуляр по време на процеса на публикуване. В други случаи, като например когато шаблонът на формуляр, съвместим с браузър, съдържа управляем код, тази стъпка трябва да я извърши администратор на група сървъри.

В тази статия

Какво е InfoPath Forms Services?

Общ преглед на съвместимостта с браузър

Опции за съвместимост

Изгледи само за InfoPath

Прозорецът на задачите "Проверка на проект"

Опции за разполагане

Какво е InfoPath Forms Services?

InfoPath Forms Services е сървърна технология, която прави възможно проектирането на формуляри, базирани на браузър, в InfoPath и след това разпространението на тези формуляри във вътрешни или външни уеб сайтове. От потребителите не се изисква да имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, за да попълнят формуляр, нито трябва да изтеглят нещо допълнително от Интернет. Всичко, от което се нуждаят, е браузър като Windows Internet Explorer, Apple Safari или Mozilla Firefox. Ако потребителите имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, те могат да покажат и попълнят формуляра в InfoPath вместо в браузър.

InfoPath Forms Services технология е налична в Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL и също така, отделно, в Microsoft Office Forms Server 2007.

Най-горе на страницата

Общ преглед на съвместимостта с браузър

Всички шаблони на формуляри са съвместими с InfoPath – т. е. потребителите могат да отварят и редактират формулярите в InfoPath, при условие че имат InfoPath, инсталиран на своите компютри.

Ако имате достъп до сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, можете да проектирате един шаблон на формуляр, който може да се използва от два вида потребители – такива, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, и такива, които го нямат. Във втория случай потребителите попълват формуляри в уеб браузър, а не в InfoPath.

Ако вашите потребители имат инсталиран InfoPath, те могат да отворят формуляра в InfoPath и да имат достъп до пълния набор от функции за попълване на формуляри.

Процесът на проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, включва задаване на настройки за съвместимост, когато за пръв път създавате шаблона на формуляр, или по-късно, когато проектирате шаблона на формуляр. След като сте проектирали шаблон на формуляр, съвместим с браузър, можете да го проверите, да го публикувате и да го разрешите за браузър, така че потребителите да могат да го попълват в браузър.

Най-горе на страницата

Опции за съвместимост

Можете да проектирате един шаблон на формуляр, съвместим с браузър, който се изпълнява в уеб браузър, в InfoPath или дори на мобилно устройство. Този подход намалява времето и разхода за разработка и повишава ефикасността, като ви позволява да удовлетворите различни потребители с един шаблон на формуляр.

За да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, поставяте отметка в квадратчето Разреши само функции, съвместими с браузъри в диалоговия прозорец Проектиране на шаблон на формуляр, който се появява всеки път, когато създавате нов шаблон на формуляр. Това указва на InfoPath, че искате вашият шаблон на формуляр да бъде съвместим с уеб браузър и че възнамерявате да публикувате вашия шаблон на формуляр на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services.

Настройка за съвместимост в диалоговия прозорец ''Проектиране на шаблон на формуляр''

Когато поставите отметка в това квадратче, контролите или функциите, които няма да работят в шаблони на формуляри, съвместими с браузър, са или скрити, или недостъпни, така че да не се изкушавате да ги използвате, докато проектирате формуляра. В следващото изображение текстът в жълтото поле указва, че неподдържаните контроли не се появяват в прозореца на задачите Контроли.

уведомяване за скрити контроли в прозореца на задачите ''контроли''

За да проверите бързо текущата настройка за съвместимост за вашия шаблон на формуляр, погледнете текста, който се появява в долния десен ъгъл на прозореца на InfoPath.

Текуща настройка за съвместимост за шаблон на формуляр, появяваща се в лентата на състоянието

Ако щракнете върху този текст, се появява прозорецът на задачите Проверка на проект, където можете да промените текущата настройка за съвместимост за шаблона на формуляр. Например ако започнете да проектирате шаблон на формуляр и след това решите, че искате да бъде съвместим с браузър, можете да промените настройката за съвместимост за шаблона на формуляр, като щракнете върху връзката Промяна на настройки за съвместимост в прозореца на задачите Проверка на проект. Също така можете да щракнете върху тази връзка, за да направите един шаблон на формуляр, съвместим с браузър, само за Infopath.

Най-горе на страницата

Изгледи само за InfoPath

Ако много от вашите потребители ще имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, може да искате да използвате пълния набор от функции, налични в InfoPath, включително някои, които не са налични в уеб браузър. В този случай можете да създадете два изгледа на вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Един изглед ще бъде за потребителите, които отварят шаблона за формуляр в уеб браузър. Други изглед ще се използва изключително от потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри.

Този изглед само за InfoPath няма да бъде показана в уеб браузър. Следователно можете да използвате функции на InfoPath в този изглед, който е в противен случай няма да да можете да използвате, като например потребителски роли или контроли образец/детайл.

Съвет: Можете също да проектирате специален изглед за показване на малък екран и да използвате код, за да превключвате автоматично на този изглед, когато потребителят отвори формуляра на мобилно устройство.

Най-горе на страницата

Прозорецът на задачите "Проверка на проект"

Ако проектирате шаблон на формуляр и решите да промените настройката му за съвместимост, за да го направите съвместим с браузър, е възможно да възникнат проблеми, свързани със съвместимостта с браузър. Проблемите със съвместимостта възникват, когато един шаблон на формуляр съдържа функции, които не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър. Най-бързият начин да идентифицирате тези проблеми е като използвате прозореца на задачите Проверка на проект.

част от прозореца на задачите ''проверка на проект''

1. Текстът в горния край на прозореца на задачите указва, че шаблонът на формуляр в момента е съвместим с InfoPath и сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Ако искате да промените тази настройка, щракнете върху връзката Промяна на настройки за съвместимост.

2. В прозореца на задачите се появяват грешки, защото шаблонът на формуляр, съвместим с браузър, съдържа неподдържани контроли. За да публикувате шаблона на формуляр, съвместим с браузър, премахнете тези контроли или ги конвертирайте в контроли, които са съвместими с браузър.

Ако поставите отметка в квадратчето Проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект, можете също да видите грешки и съобщения, които са генерирани от сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, в допълнение на всички грешки и съобщения, които InfoPath открие. Например може да получите уведомявания за функции във вашия шаблон на формуляр, които могат да повлияят отрицателно на изпълнението на формуляра в браузъра. Функцията за проверка е полезна, защото можете да видите потенциални проблеми, докато проектирате вашия шаблон на формуляр, съвместим с браузър, а не след като сте го публикували на сървъра.

Забележка: Възможно е да публикувате шаблон на формуляр, който съдържа грешки на съвместимост. Но ако направите така, шаблонът на формуляра няма да може да се разреши за браузър нито от вас, нито от администратора на групата сървъри.

Най-горе на страницата

Опции за разполагане

Всички шаблони на формуляр, съвместими с браузър, трябва да бъдат подслонени на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. За да разположите шаблон на формуляр, разрешен за браузър, трябва да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, като използвате съветника за публикуване в InfoPath, и да го разрешите за използване в уеб.

За да публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, трябва да изберете опцията Към сървър на SharePoint с или без InfoPath Forms Services на първия екран на съветника за публикуване.

Част от съветника за публикуване

Има два режима за разполагане за шаблони на формуляри, които са подслонени на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services: един за потребителски шаблони на формуляри и един за шаблони на формуляри, одобрени от администратор. Следващите секции описват двете опции за разполагане в повече подробности.

Потребителски шаблони на формуляри

Този тип шаблон на формуляр може да бъде разрешен за използване в уеб от проектант на шаблон на формуляр.

Потребителските шаблони на формуляри не могат да съдържат скрипт или управляем код, изискват пълно доверие или използват връзка към данни, която се управлява от администратор. Освен това потребителските шаблони на формуляри не могат да бъдат проектирани да бъдат достъпни в мобилен уеб браузър.

Потребителските шаблони на формуляри се изпълняват при ниво на защита домейн, което означава, че шаблонът на формуляр се осигурява от компютри в същия домейн като сървъра и че всички връзки към данни в шаблона на формуляр могат да имат достъп до данни само от този домейн.

Можете да публикувате потребителски шаблони на формуляр в библиотека или като тип съдържание на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. За да публикувате шаблона на формуляр в библиотека, ви трябва разрешение да създавате библиотеки и списъци в сайта. За да публикувате шаблона на формуляр като тип на съдържание за сайт, ви трябва разрешение да управлявате сайта.

Разполагането на потребителски шаблони на формуляри е най-добро за шаблони на формуляри, които нямат управляем код и имат ограничен обсег на разполагане, като например такива, които ще се използват от служители в един отдел.

Забележка: Ако искате да разположите шаблон на формуляр, но нямате разрешение да го направите, ще видите текст в съветника за публикуване, казващ ви да се свържете с администратора на групата сървъри за помощ. Преди да поискате от администратор на група сървъри да разположи шаблон на формуляр, трябва да го публикувате в местоположение, където администраторът има достъп. Например представете си, че току-що сте завършили проектирането на шаблон на формуляр, който позволява на потребителите да управляват своите застрахователни полици онлайн. Тъй като вашият шаблон на формуляр съдържа връзки към данни, които се управляват от администратора на групата сървъри, не можете да публикувате формуляра направо на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Вместо това вие публикувате шаблона на формуляр в място в мрежата, указано от администратора, където може да бъде проверен за съгласие с всички стандарти за проектиране, които вашата организация използва за шаблони на формуляр. Като последна стъпка можете да уведомите администратора, че шаблонът на формуляр е готов за преглед.

Шаблони на формуляри, одобрени от администратор

Този тип шаблон на формуляр може да бъде разрешен за използване в уеб само от администратор на група сървъри.

Шаблоните на формуляри, одобрени от администратор, могат да съдържат скрипт или управляем код, изискват пълно доверие или използват връзка към данни, която се управлява от администратор. Освен това те могат да бъдат проектирани да бъдат достъпни в мобилен уеб браузър.

Шаблоните на формуляри, одобрени от администратор, могат да се изпълняват при ниво на защита пълно доверие или домейн.

В повечето случаи шаблонът на формуляр се проверява и качва от администратор на група сървъри и след това се активира в библиотека с шаблони на формуляр за една или повече колекции от сайтове. Активирането е процесът, който се използва за включване или изключване на функции в колекция от сайтове или за да се направи шаблон на формуляр, одобрен от администратор, достъпен за използване. Администраторът на групата сървъри трябва да провери и качи шаблон на формуляр, одобрен от администратор, но администраторът на колекцията от сайтове може да активира шаблона на формуляр, след като е качен.

Разполагането на шаблони на формуляри, одобрени от администратор, е най-добро за шаблони на формуляри, които трябва да бъдат широко разположени за използване от служители в много отдели в една организация.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×