Въведение в цифровите подписи

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Какво представлява цифровият подпис?

Съображения за съвместимост

Как да използвате цифровите подписи в InfoPath

Какво е цифров подпис?

Можете да използвате цифров подпис за много от случаите, когато можете да подпишете хартиен документ. Цифровият подпис се използва за удостоверявам на цифрова информация – като например шаблони на формуляри, имейл съобщения и документи – чрез използване на компютърно шифроване. Цифровите подписи помагат за установяване на следното:

 • Автентичност    Цифровият подпис помага да се гарантира, че подписващият е този, за когото се представя.

 • Цялост    Цифровият подпис помага да се гарантира, че съдържанието не е променено или манипулирано след цифровото подписване на документа.

 • Невъзможност за отричане     Цифровият подпис помага да се докаже пред всички участници произходът на едно подписано съдържание. Терминът "отричане" се отнася до самото действие на отхвърляне от страна на подписалия на каквато и до било връзка с подписаното съдържание.

За да направите тези осигурявания за шаблон на формуляр, трябва цифрово да подпишете вашия шаблон на формуляр. Можете също да разрешите цифрови подписи за вашия шаблон на формуляр, така че вашите потребители да могат да направят същите осигурявания за формулярите, които ще попълват. И в двата случая следните изисквания трябва да са изпълнени, за да се подпише цифрово формуляр или шаблон на формуляр:

 • Цифровият подпис да е валиден.

 • сертификат, свързан с цифровия подпис да е валиден (да не е с изтекъл срок).

 • Подписващото лице или организация, наричани "издател", да са надеждни.

 • Сертификатът, свързан с цифровия подпис е издаден на издателя от надежден сертифициращ орган (CA).

Най-горе на страницата

Съображения за съвместимост

Когато създавате шаблон на формуляр, можете да разрешите цифрови подписи, така че потребителите да ги добавите към целия формуляр или определени части на формуляра. В Microsoft Office InfoPath 2007можете също да изберете да проектирате шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Шаблон на формуляр, съвместим с браузър е шаблон на формуляр, създаден в InfoPath с помощта на определен режим на съвместимост. Шаблон за формуляр, съвместим с браузър може да бъде разрешен за браузър, когато се публикува на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Шаблоните за формуляри за браузър, можете да разрешите само цифровите подписи да се добавят към определени части на формуляри, които потребителите попълват. Когато разрешите цифровите подписи за части на формуляра, подписи важат само за данните в тези определени части на формуляра.

Най-горе на страницата

Как да използвате цифровите подписи в InfoPath

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете да укажете дали потребителите да могат да добавят цифрови подписи, когато попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр. Можете също да укажете дали потребителите да могат да подписват целия формуляр, или само част от него. Ако разрешите цифровите подписи, така че да могат да се добавят за част от формуляра, трябва да определите кои данни във формуляра могат да бъдат подписвани. Можете, освен това, да свържете тези данни със секция, която сте добавили в шаблона на формуляр. Веднъж подписани, формулярът или част от него не могат да бъдат променяни без анулирането на подписа.

Когато проектирате шаблон на формуляр, можете също да укажете дали потребителите могат да добавят няколко цифрови подписа във формуляра и дали тези подписи трябва да бъдат съподписани (в който случай всеки подпис е независим от другите подписи) или насрещно подписани (в който случай всеки подпис подписва формуляр, както и подписа, който го предшества).

Забележка: Шаблон за формуляр е проектиран въз основа на XML схема, можете да разрешите цифровите подписи за този шаблон за формуляр, само ако XML схемата има възел, който е в World Wide Web Consortium (W3C) XML цифров подпис пространство на имената.

Освен да разрешавате цифровите сертификати, така че вашите потребители да могат да подписват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр можете също цифрово да подписвате шаблоните на формуляри, които проектирате. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

Забележка: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

За да добавите цифров подпис към формуляр или шаблон на формуляр, се изисква цифров сертификат. Можете да получите цифров сертификат от търговски сертифициращ орган или от вашия вътрешен администратор на защитата. Решението да закупите цифров сертификат зависи от това колко широко планира вашата организация за разполагане на шаблони за формуляри.

Цифрови сертификати

Когато подпишете цифрово шаблон на формуляр, InfoPath използва само тези сертификати, които имат частен ключ и Цифров подпис или и двете стойност за атрибута Употреба на ключа. Освен това целта на сертификата трябва да бъде сертификат за Подписване на код .

Тъй като InfoPath използва XML подписи за цифрово подписване на формуляри, когато потребителят влезе формуляр с цифров сертификат, следните указания се отнася за сертификат на потребителя:

 • Сертификатът трябва да съдържа валидни стойности за датата и часа, когато сертификатът е издаден и когато изтича.

 • Сертификатът трябва да бъде инсталиран на компютъра на потребителя и свързан с личен ключ.

 • Свойствата на употребата на ключа, съдържащи се в сертификата, трябва да включват стойност digitalSignature или nonRedpudiation. Употребата на ключа дефинира за какво трябва да се използва ключът на сертификата.

Забележка: Тъй като цифровият сертификат, който създавате, не е издаден от официален сертифициращ орган, шаблоните на формуляри, подписани със сертификат, който сте създали, се наричат самоподписани шаблони на формуляри. Тези самоподписани сертификати се считат за непроверени и ще генерират съобщение за защитата, ако нивото на защита на шаблона на формуляр е "Пълно доверие". В повечето случаи това означава, че InfoPath се доверява на самоподписани сертификати само на компютъра, който е създал сертификата, освен ако личният ключ е споделен с други компютри.

Има два типа сертифициращи органи – търговски сертифициращи органи и вътрешни сертифициращи органи.

Търговски сертифициращи органи

Ако вие сте разработчик и искате да ви се издаде цифров сертификат от търговски сертифициращ орган, като например VeriSign, Inc., вие или вашата организация трябва да подадете документи в този орган.

В зависимост от вашия статут на разработчик, трябва да кандидатствате за цифров сертификат от клас 2 или клас 3 за софтуерни издатели:

 • Сертификат от клас 2    Цифров сертификат, предназначен за хора, които издават софтуер като отделни лица. Този клас цифрови сертификати дават сигурност за самоличността на отделния издател.

 • Сертификат от клас 3    Цифров сертификат, проектиран за компании и други организации, които издават софтуер. Този клас цифрови сертификати дават сигурност за самоличността на издаващата организация. Цифровите сертификати от клас 3 имат за цел да представят нивото на сигурност от разпространители на софтуер. Кандидатите за цифров сертификат от клас 3 трябва също да отговарят на минимално ниво на финансова стабилност, базирано на данни от Dun & Bradstreet Financial Services.

Когато получите цифров сертификат, получавате и инструкции как да го инсталирате на компютъра, който използвате, за да подписвате вашите шаблони на формуляри на InfoPath.

Вътрешни сертифициращи органи

Някои организации и предприятия може да имат администратор по защитата или група, която функционира като свои собствени сертифициращ орган. Този администратор или група може да издава и разпространява цифрови сертификати с помощта на инструменти за сертифициращ орган, като например Microsoft сертификат Server. В зависимост от това как се използват функциите на цифровите подписи на Microsoft Office във вашата организация бихте могли да подписвате вашите шаблони на формуляри с помощта на цифров сертификат от вътрешния сертифициращ орган на вашата организация. Или може да се наложи да имат администратор запишете вашите шаблони за формуляри за вас чрез одобрен сертификат. За информация за правилата на вашата организация се обърнете към вашия системен администратор или ИТ отдел.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×