Въведение в центъра за отчети

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Вашият бизнес процес може да изисква отчетите да бъдат показвани и актуализирани на интранет сайта на фирмата ви. С центъра за отчети можете по-лесно да създавате, показвате, управлявате и намирате вашите отчети. Тази статия ви запознава с основните компоненти на центъра за отчети.

В тази статия

Какво представлява Центърът за отчети?

Какво е страница на табло?

Общ преглед на началната страница на центъра за отчети

Общ преглед на компонентите на сайт на център за отчети

Какво е центърът за отчети?

Център за отчети е шаблон за сайт, който е оптимизиран за управление и показване на отчети, страници с табла и водещи показатели на представянето (KPI). За да послужи като централно местоположение за екип, отдел или организация за съхранение, извличане и промяна на споделени отчети. С подходящите разрешения всеки може да създаде сайт на център за отчети някъде в колекция от сайтове.

Избиране на шаблон за сайта на центъра за отчети

По подразбиране обаче се създава един център за отчети в сайта от най-високо ниво на всяка колекция от сайтове и се появява в горната лента за връзки като раздел, наречен "Отчети".

Раздел ''Отчети'' в горната лента за връзки

Центърът за отчети съдържа специална библиотека с документи за преглед на работни книги на Office Excel 2007, отчети на SQL Reporting Services, табла и други отчети. Използвайте центъра за отчети, за да определите персонализирани отчети и табла, за да преглеждате отчети по категория или за да видите календар на предстоящи отчети и да се абонирате за съответни отчети.

За да персонализирате кои данни от кого могат да бъдат видяни, можете да свържете различни уеб компоненти за филтриране със съществуващи уеб компоненти на страница с табло, за да промените изгледа на данните. Например, на мениджър по продажбите за един регион може да се представи един изглед с цифри за продажбите, различен от изгледа на мениджър по продажбите за друг регион.

Най-горе на страницата

Какво е страница с табло?

Страницата с табло е важен аспект на центъра за отчети. Таблата са инструменти, използвани за предаване на състояние и предприемане на действия. Едно табло на Office SharePoint Server 2007 е шаблон на уеб страница, който ви позволява да съберете и покажете информация от напълно различни източници, като например отчети, графики, мерки и ключови индикатори на показателите. Можете да създадете своя собствена страница с табло, като използвате различни уеб компоненти, или можете да добавяте уеб компоненти към страници, които вече съществуват във вашия сайт. Можете да се запознаете с някои от тези уеб компоненти в следния пример.

Примерно табло

1. Уеб компонент за редактор на съдържание — използван за форматиран текст, таблици и изображения

2. Уеб компонент за данни за контакт — използван за показване на данни за контакт за тази страница или сайт

3. Уеб компонент за ключови индикатори на показателите — извежда списък с индикатори на състоянието, които показват напредъка към дадена цел

4. Уеб компоненти за уеб достъп до Excel — Тези три области използват уеб достъпа до Excel, за да взаимодействат с работна книга Excel и да показват данни от работна книга на страницата.

Най-горе на страницата

Общ преглед на началната страница на центъра за отчети

Основният компонент на центъра за отчети е началната страница, която се появява, като щракнете върху раздела ''Отчети''. Тази страница служи за основен портал за достъп до акцентирана или обобщена бизнес информация. Информацията, която изберете да бъде показана на тази страница, може да се актуализира от различни източници, и както всяка страница на сайта SharePoint, информацията е представена чрез колекция от уеб компоненти. Ако имате поне ниво на разрешение ''Проектант'', можете да добавяте, изтривате, модифицирате или пренареждате тези уеб компоненти за бърз преглед и достъп до бизнес информацията, от която имате нужда.

Съвет: Когато за първи път преглеждате началната страница на центъра за отчети, Office SharePoint Server 2007 включва връзки към примерно табло, примерни данни, примерни KPI и информация за библиотека за връзка с данни. Може да ви е от полза да прегледате предоставената на тази страница информация, преди да персонализирате началната страница. Намерете връзка към повече информация за работа с уеб компонентите в раздела Вж. още.

Следната илюстрация показва основните компоненти на началната страница на центъра за отчети.

Начална страница на центъра за отчети

1. Предоставя полезна информация за начинаещи потребители на центъра за отчети, включително примерно табло, примерни данни, примерни KPI и информация за библиотеката за връзка с данни.

2. Добавяне на важни съобщения за потребители на центъра за отчети.

3. Добавяне или промяна на контактите, свързани с вашата мрежа.

4. Примерните KPI са показани по подразбиране на началната страница на центъра за отчети.

5. Добавяне на връзки към важни документи или информация посредством този уеб компонент на връзка за резюме.

6. Добавяне на връзки към събития, които искате да рекламирате на началната страница посредством уеб компонента на изглед на списък.

Най-горе на страницата

Общ прегледна компонентите на сайта на центъра за отчети

В "Бързо стартиране" на центъра за отчети има няколко списъка и библиотеки, които може да използвате за управление на вашите отчети и източници за връзка с данни. Съхраняването на ресурси в отделни библиотеки ви позволява да конфигурирате създаването на версии, работни потоци и разрешения, отделно за всеки ресурс. Например, можете да конфигурирате разрешенията, за да позволите само на членове на ИТ отдела да променят или качват връзки с данни. По подобен начин можете да конфигурирате работни потоци в Office SharePoint Server 2007, за да поискате одобрение за нови отчети. Тези списъци и библиотеки са описани тук.

Библиотека с отчети

Библиотеката с отчети е централното хранилище за два вида файлове: отчети и страници с табла. Отчетите са работни книги на Office Excel 2007, съдържащи първични данни, които могат да бъдат показани в страници с табла. Страниците с табла могат да бъдат създадени от една или повече работни книги Office Excel 2007 и използват елементи, като KPI и обобщени диаграми.

Работа с библиотеката с отчети е подобна на работата с други библиотеки. Можете да качвате съществуващи документи, създавате нови, редактиране на документи, променяте колони и изгледи и задаване на разрешения. Разрешения за отчети се задават по същия начин, както за всеки документ или елемент от списък. Можете да задавате разрешения за библиотеки, папки или отделни файлове. Библиотеката с отчети се различава от други библиотеки, тя осигурява разширена поддръжка за съхранение и поддържане на отчети за Excel Services и опростява създаването на табло на страници, които могат да показват данни от KPI и Office Excel 2007 работни книги. Всички страници с табла, които създавате се съхраняват в тази библиотека. За да научите повече за Excel Services, вижте тези статии в Първи стъпки в Excel Services и Excel Web Access.

След като отчетите бъдат създадени и разположени на сайта на Office SharePoint Server 2007, всеки може да отиде до даден отчет в библиотека с отчети и да го промени, като просто щракне върху името на файла. Управлението на отчети се състои просто в преминаване до правилния отчет в библиотеката с отчети и щракване върху стрелката надолу.

Библиотека за връзка с данни

Библиотеката за връзка с данни е важна част от центъра за отчети, тя е общо хранилище, подобно на други библиотеки с документи, където се съхраняват два различни типа файлове за връзка с данни:

  • Файловете за връзка с данни на Office (ODC) съдържат набор от свойства, които определят как клиентско приложение или портална услуга може да се свърже с източник на данни. ODC също определят как следва да се използват правилата за защита, когато се осъществява достъп до източника на данни от името на потребител.

  • Файловете за връзка с универсални данни (UDC) обобщават информацията за връзки с данни от шаблон за формуляр на Microsoft Office InfoPath 2007, като използват еднократна идентификация (SSO) за обработване на въпроси по удостоверяване в многопластови архитектури и посредством прокси сървър на уеб услуга, наличен с InfoPath Forms Services. За разлика от формата ODC, използван от други приложения на Microsoft Office, който съхранява информация за връзки с бази данни, файловете UDC могат да съхраняват информация за няколко различни типа връзки с данни и могат да бъдат разширени, за да съхраняват информация за произволни типове.

Библиотека за връзка с данни

Едно от предимствата на библиотеката за връзка с данни е способността да се използват повторно връзки с данни, до които най-вероятно ще е необходим достъп на потребителите. Например, когато създавате външна връзка за показване на KPI, можете да прегледате библиотеката за връзка с данни и да изберете от наличните файлове за връзка с данни. В случай че има промяна в мрежата, която засяга някоя от връзките, промените могат да бъдат внесени еднократно в съответния файл за връзка с данни на сървъра. Всички потребителски връзки автоматично получават актуализацията следващия път, когато връзката с външните данни бъде обновена. Office SharePoint Server 2007 поддържа свързването със следните външни източници на данни:

  • Работна книга на Office Excel 2007

  • База данни на Office Access 2007

  • Други OLEDB или ODBC източници на данни

  • База данни на Microsoft SQL Server

Библиотеката за връзка с данни осигурява висока степен на контрол и защита с компонента за одобрение на съдържанието. Членове на сайта с ниво на разрешение ''Участие'' могат да записват файлове в библиотеката, но само собственикът на файла може да използва файла, например от Office InfoPath 2007, освен ако одобряващият на съдържанието не е одобрил файла. По подразбиране всички членове с ниво на разрешение ''Проектант'' имат разрешение за одобрение на елементи. Накратко, можете да настроите колекция от сайтове така, че само тези, които посочите, да могат да одобряват UDC файлове.

Забележка: Връзките с данни трябва да бъдат конфигурирани от вашия администратор или някой, който е запознат с основните източници на данни и вашата мрежова инфраструктура.

Календар на отчет

Календарът на отчет е списък с календари, които могат да съдържат всяка дата, свързани с информация за даден отчет или график на отчет. Например можете да използвате календара на отчет за указване на данни на отчет кои дати се обновяват или качват и да зададете напомняне чрез известието за мен функция. Можете да управлявате и анализирате информацията от календара в Office Excel 2007 или Office Access 2007. Можете също да свържете и синхронизирате календара на отчет с вашия календар на Office Outlook 2007 и с други списъци, център за отчети, можете да променяте изгледи, управление на настройки на списък и т.н. За да научите повече за свързването на календари на SharePoint с Office Outlook 2007, вижте статията Преглед и актуализиране на календар на SharePointв Office Outlook 2007 помощ.

Библиотека за справки

Библиотеката за справки служи като библиотека с документи, където съхранявате документи, които могат да помогнат на потребителите при навигацията и използването на центъра за отчети. Документите в тази библиотека следва да съдържат всичко, което потребителите трябва да знаят, за да се ориентират в центъра за отчети, който сте персонализирали.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×