Въведение в управляваните метаданни в SharePoint Server 2010

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Тази статия предоставя общ преглед на някои от основните концепции, свързани с работата с новите функции на управлявани метаданни в Microsoft SharePoint Server 2010. Тя се обсъжда как новите функции за управлявани метаданни предоставя поддръжка за изпълнение на официална таксономии чрез управлявани изрази. Също така се обяснява как социалните етикети работа, и как те се отнасят за управлявани метаданни функции като например управлявани изрази и корпоративни ключови думи.

В тази статия

Функции за управлявани метаданни

Основни термини и понятия

Таксономия

Фолксономия

Набор от изрази

Изрази

Управлявани изрази

Корпоративни ключови думи

Група

Инструмент за управление на хранилище за изрази

Колона "управлявани метаданни"

Колона за корпоративни ключови думи

Социални етикети

Поставяне на етикети

Сценарии с метаданни: от таксономии към фолксономии

Предимства на управляваните метаданни

Управление на метаданни

Планиране и конфигуриране на управлявани метаданни

Създаване и управление на набори от изрази

Прилагане на метаданни

Маркиране на съдържание с управлявани изрази

Маркиране на съдържание с корпоративни ключови думи

Поставяне на съдържанието на социални етикети

Функции за управлявани метаданни

Нови функции за управлявани метаданни в SharePoint Server 2010 са разрешени като ново приложение на услугата за управлявани метаданни, който предоставя поддръжка за два основни неща:

  • Публикуване на тип съдържание    Споделяне на типове съдържание между колекции от сайтове и уеб приложения. За повече информация за публикуване на тип съдържание вижте Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание.

  • Таксономии    Създаване и управление на йерархични колекции от Централно управлявани елементи (наречени набори от изрази), могат да се използват като атрибути на елементи в сайтове на SharePoint. Тези набори от изрази може да се споделя в колекции от сайтове и уеб приложения. Набори от изрази, могат да бъдат създадени и управляват чрез функция, наречена инструмент за управление на хранилище на изрази.

Най-горе на страницата

Основни термини и понятия

Има няколко ключови думи и концепции, които са полезни за разбиране при работа с различни метаданни функции в SharePoint Server 2010. Подробна информация за тези понятия ще ви помогне да разберете концептуална информация, обяснено по-нататък в тази статия и в други статии за управлявани метаданни функции.

Таксономия

Класификация е йерархична класификация на думи, етикети или термини, които са организирани в групи въз основа на сходства. Класификация могат да бъдат дефинирани и управляват централно от едно или повече лица. Международен стандартен индустриални класификация (ISIC), който е разработен от ООН, е известен пример за индустриални класификация, който се използва за класифициране на икономически данни. Таксономии са полезни, защото те осигуряват логически йерархична структура на метаданни, могат да се използват за класифициране на информация последователно.

Най-горе на страницата

Фолксономия

Folksonomy е класификация, която се получава, когато потребителите на уеб сайта съвместно прилагане на думи, етикети или условия до съдържанието на сайта. Ако някога сте виждали облак от етикети в уеб сайт, след което сте видели визуализация на folksonomy. По-долу показва етикет облак уеб част на сайт на SharePoint. Folksonomy подход за метаданни може да бъде полезно, защото той докосва знания и опит на потребителите на сайта и създателите на съдържание и го позволява съдържание класификация, за да се развиват с потребителите на промяната бизнес нужди и интереси.

облак от етикети

Най-горе на страницата

Набор от изрази

Наборът от изрази е група от свързани изрази.

В зависимост от това къде се създават набор от изрази обхвата му може да са местни или глобални:

  • Наборите от локалния изрази са създадени в рамките на колекция от сайтове и са достъпни за използване (и видими) само за потребители на тази колекция от сайтове. Например, ако добавите колона "управлявани метаданни" към списък или библиотека и да създадете нов набор от изрази за тази колона, след което набора от изрази е локален за колекцията от сайтове, която съдържа този списък или библиотека.

  • Набори от глобални изрази са налични за използване във всички сайтове, които се абонирате за определено приложение услугата за управлявани метаданни.

Набори от изрази може да бъде конфигуриран да бъдат затворени, което означава, че потребителите не могат да добавят нови изрази към тях, когато те са въвеждането на стойност за колона, която е нанесена към набора от изрази. Или те могат да бъдат конфигурирани да са отворени, което означава, че потребителите могат да добавят нови изрази изрази, когато те са актуализиране на стойността за колона, която е нанесена към набора от изрази.

Най-горе на страницата

Термин

Израз е отделен елемент в рамките на набор от изрази и е конкретна дума или фраза, които могат да бъдат свързани с елемент в сайт на SharePoint Server 2010. Израз има уникален Идентификатор, и той може да има много различни текстови етикети (синоними). Ако работите в сайт на многоезичен, той може да има етикети на различни езици.

Има два типа изрази:

Управлявани изрази

Управлявани изрази обикновено са предварително дефинирани и организирани в йерархична набор от администратор на хранилище за изрази или друго лице с разрешения за работа с управлявани метаданни от изрази.

Корпоративни ключови думи

Корпоративна ключова дума е дума или фраза, която се добавя към елементи в сайт на SharePoint. Корпоративни ключови думи се организират в единична, които не са йерархични израз в инструмент за управление на хранилище на изрази, наречен Настройване на ключови думи. Тъй като потребителите могат да добавят обикновено всяка дума или фраза към елемент като ключова дума, корпоративни ключови думи може да се използва за стил на folksonomy за отбелязване. Администратори на хранилище на изрази, или други лица с разрешение за управление на метаданни, може да изберат да преместите ключови думи от набор от изрази ключови думи и в определена управляван набор от изрази, при което ключовите думи, които ще станат достъпни в рамките на набор от конкретни изрази. Администратори на хранилище на изрази също така да изберат да направите набор от ключови думи, затворен, така че потребителите не могат да подават нови ключови думи и са ограничени до използването на съществуващите ключови думи.

Най-горе на страницата

Групиране

Дефиниране на групи защита границите. Групата е набор от изрази задава, че всички споделят общи изисквания за сигурност. Само потребители, които са определени като сътрудници към определена група могат да управляват набори от изрази, който принадлежи към групата или да създадете нов термин набори в него. Организациите трябва да създадете уникални групи за набори от изрази, ще имат нужда от уникални достъп или защита.

Най-горе на страницата

Инструмент за управление на хранилище за изрази

Инструмент за управление на хранилище на изрази е инструмент, който taxonomists, администраторите или други лица, които управляват таксономии да използвате, за да създавате, импортирате и управление на набори от изрази и условията в тях. Инструмент за управление на хранилище за изрази показва всички набори от глобални изрази и наборите от всяка локална изрази достъпен за колекцията от сайтове, от който имате достъп до инструмента за управление на хранилище за изрази.

Най-горе на страницата

Колона "Управлявани метаданни"

Колона "управлявани метаданни" е нов тип колона, която може да се добавя към списъци или библиотеки, така че потребителите на сайта или собствениците на съдържание може да изберете стойности от конкретен термин набор от управлявани изрази и да ги прилагате към съдържание. Колона "управлявани метаданни" може да бъде конфигуриран да нанасяте в съществуващ набор от изрази, или можете да създадете нов набор от изрази по-конкретно за колоната. Ако създавате нов набор от изрази по-конкретно за колона с управлявани метаданни, които набор от изрази ще бъдат набор от локалния изрази, който е наличен само за използване в рамките на колекцията от сайтове, където е бил създаден.

Най-горе на страницата

Колона "Корпоративни ключови думи"

Колоната за корпоративни ключови думи е колона, която можете да добавите към типове съдържание, списъци или библиотеки, за да разрешите на потребителите да етикет елементи с думи или фрази, които те решават. Това е многозначно колона по подразбиране. Когато потребителите въведете дума или фраза в колоната, те са представени с базирано на предложения, които могат да включват елементи от набори от управлявани изрази и набор от изрази ключови думи. Потребителите могат да изберете съществуваща стойност, или въведете нещо ново (ако набор от изрази ключови думи е конфигуриран да бъде отворен за потребителя допълнения).

Най-горе на страницата

Социални етикети

Социални етикети са думи или фрази, които потребителите на сайта да приложите към съдържание в сайт на SharePoint, за да ги категоризирате информацията по начини, които са значими за тях. Социални етикети могат да бъдат приложени към URL адреси извън сайт на SharePoint. Социални етикети за поддръжка folksonomy базирани за отбелязване. Социалният етикет се състои от показалци до три типа информация:

  • самоличност на потребител

  • URL адрес на елемент

  • израз

Тези указатели се съхраняват в социални Маркиране магазин, който е част от приложението на услугата за потребителски профили. Технически социални етикети не са част от функциите за управлявани метаданни в SharePoint Server 2010, но те се свържете към функциите за управлявани метаданни в няколко важни характеристики, които ви помагат да се поддържа съгласувано използване на метаданните в една организация. Изрази частта от социален етикет сочи към израз на ключови думи набор от хранилището на изрази за едно от приложенията на услугата за управлявани метаданни, към който е свързан сайт.

Например когато създавате нов социален етикет, имате възможност да избирате от съществуващите условия, които могат да включват управлявани изрази, както и корпоративни ключови думи. Ако изберете една от тези съществуващи условия, ви социалният етикет съдържа указател към тази дума. Ако решите да не изберете съществуващ израз и създаване на израз, който никога не е бил използван преди, нова ключова дума се създава за него в ключови думи на набор от изрази в хранилището на изрази и вашия нов социален етикет сочи към този израз.

По този начин ключови думи, които се използват в социални етикети се добавят към набора видими в (ако те вече не съществува там) инструмента за управление на хранилище за изрази от изрази ключови думи, и те могат да бъдат управлявани от администратори на хранилище за изрази. Освен това когато потребителите прилагане на корпоративни ключови думи или управлявани изрази до съдържанието чрез актуализиране на колона за корпоративни ключови думи или управлявани метаданни, социални етикети могат да се създават автоматично така, че тези условия са видими като етикети в информационни канали, облаци етикет или профили на "Моят сайт". Собствениците на списък или библиотека да разрешите или забраните публикуване на метаданни чрез актуализиране на корпоративни метаданни и ключови думи настройки за списък или библиотека.

Когато добавите социален етикет към елемент, можете да укажете дали искате да направите вашата самоличност и URL адреса на елемент лично, но израза, който се съхранява в хранилището на изрази, винаги е публичен.

Социални етикети е полезно, защото дава възможност на потребителите на сайта да подобрите откриваемостта на съдържанието и информацията на сайта.

За повече информация относно поверителността и сигурността последици от социални етикети вижте поверителността и сигурността последици от социални етикети.

Поставяне на етикети

Му най-общо казано маркиране се има предвид просто act от прилагане на метаданни към елемент, независимо дали е управлявани метаданни, или е социален етикет. В тази статия глагол "етикет" се използва в този смисъл и не се ограничава до социални етикети.

Най-горе на страницата

Сценарии с метаданни: от таксономии към фолксономии

Функциите за управление на метаданни в SharePoint Server 2010 поддържа редица подходи за управление и използване на метаданни. Представете си този диапазон като вид на непрекъснат процес. В единия край на този непрекъснат процес има таксономии, които са формално, Централно управлявани, йерархични групи от термини. В другия край на този диапазон има фолксономии, които са съвместни класификации, които ще даде като резултат при отделни лица прилагате етикети свободно до съдържание.

SharePoint Server 2010 поддържа и двата крайните точки на този непрекъснат процес, както и точки по пътя. В единия край на непрекъснат процес можете да ги официална таксономии чрез управлявани изрази и набори от изрази. В другия край е поддръжка за корпоративни ключови думи и социални етикети, които разрешаване на потребителите на сайта да маркират съдържание с ключови думи от избора си.

Между тези крайни стойности можете да приложите гъвкави степени на структурата и управление на метаданни и можете да регулирате обхват, в който можете да приложите този контрол като изберете да го направите глобална през сайтове или локално за определени сайтове. Например имате възможност за конфигуриране на набори от изрази, за да бъдат затворени или отворени за сътрудничество от потребителите. Можете да изберете да използвате корпоративни ключови думи и социални етикети във връзка с управлявани изрази, или не. SharePoint Server 2010 позволява на организациите да комбинират предимствата на формалните, управлявани таксономии с динамичните предимства на социални етикети по персонализирани начини.

Следващата диаграма илюстрира как различните видове въз основа на SharePoint решения може да изискват различни подходи за метаданни, въз основа на бизнес нужда.

гъвкави конфигурации на управлявани метаданни

Най-горе на страницата

Предимства на управляваните метаданни

Има няколко предимства от използването на управлявани метаданни в сайтовете в една организация:

Използване на съответствие на метаданни    Функции за управлявани метаданни в SharePoint Server 2010 ви позволяват да приложите настройваеми степени на контрола на метаданните, който се добавя към съдържанието на. С изрази набори и управлявани изрази, можете да установявате контрол върху типовете условия, които са на разположение да се добавят към съдържание и можете да управлявате кой има възможност за добавяне на нови изрази. Можете също да ограничите използването на корпоративни ключови думи към конкретен списък с ключови думи, като конфигурирате набор като затворени от изрази ключови думи.

Когато едни и същи термини се използват последователно в сайтове, е по-лесно да изграждате стабилни процеси или решения, които разчитат на метаданни. Освен това на потребителския интерфейс за работа с метаданни в сайтовете, в списъци и библиотеки, както и в клиентски програми на Office улеснява потребителите на сайта да приложите съгласувани метаданни за тяхното съдържание.

Подобрена съдържание откриваемостта    Когато съдържанието в сайтовете в една организация са съгласувани метаданни, е по-лесни за намиране и достъп до бизнес информация и данни с помощта на търсене. Нови функции за търсене, като например панелът за уточняване, който се показва в лявата част на страницата с резултати, позволяват на потребителите да филтрирате резултатите от търсенето въз основа на метаданни.

панелът за уточняване показва метаданни, които могат да се използват за филтриране на резултати от търсене.

Най-горе на страницата

Освен това можете да конфигурирате навигация на метаданни за списъци и библиотеки, за да разрешите на потребителите да създавате динамични изгледи на информация, базирани на метаданни, специфични полета. Потребителите могат да навигирате библиотеки като папка или като метаданни pivot, и след това те да прецизирате резултатите с помощта на допълнителни филтри на ключове.

контрола за навигация на метаданни

Най-горе на страницата

Повишена гъвкавост    Функции за управлявани метаданни улесняват за администратори на хранилище на изрази (или други лица с разрешение за актуализиране на управлявани метаданни), за да се поддържа и се адаптира метаданни на бизнес нуждите се развиват. Можете да актуализирате набор от изрази лесно в инструмента за управление на хранилище за изрази и условия за ново или актуализирано автоматично ще стане достъпен за използване, където и колона с управлявани метаданни, свързани с този набор от изрази е налична. Ако обедините няколко условия в един израз, съдържание, което е обозначено с тези условия се актуализира автоматично да отрази тази промяна. Можете да зададете няколко синоними (или етикети) за отделни условия. Ако сайтът ви е многоезичен, можете също да зададете многоезични етикети за отделни условия.

Най-горе на страницата

управление на метаданни

Планиране и конфигуриране на управлявани метаданни

Вашата организация може да искате да се включат в известна степен на планиране, преди да започнете да използвате функции за управлявани метаданни. Степента на планиране, което трябва е повече или по-малко пропорционално на степента на процедура и контролата, която искате да се наложи на метаданни.

Ако искате да позволите на потребителите да развият си класификация, можете просто да имате потребители да добавят ключови думи към елементи и след това да организирате тези набори от изрази колкото е необходимо.

Ако вашата организация иска да използва наборите от управлявани изрази за реализиране на официална предварително дефинирани таксономии, след което ключови заинтересовани с пряк интерес в структурата на класификацията трябва да си сътрудничат за планиране и разработване на набори от изрази и условия, за да се използва. За повече информация за този процес на планиране вижте планиране на термини и набори от термини. За повече информация за приложение за услугата за управлявани метаданни вижте управлявани метаданни администрация.

След като основните участници в организацията съгласни при наборите от необходимите изрази, можете да използвате инструмента за управление на хранилище за изрази да импортирате или да създадете вашия набори от изрази и да управлявате и поддържате наборите от изрази като потребителите започнете работа с метаданни. Ако конфигурирането на услугата за управлявани метаданни приложение за вашето уеб приложение и сте администратор на колекцията от сайтове или определен администратор за съхраняване на изрази, можете да отидете за инструмента за съхраняване на управление на изрази като щракнете върху Настройки на сайта в менюто Действия за сайта и след това щракнете върху израз Магазин за управление под Администриране на сайта.

Най-горе на страницата

Създаване и управление на набори от изрази

Инструмент за управление на хранилище на изрази предоставя дървовидна контрола, можете да използвате за извършване на повечето задачи. Вашата потребителска роля за този инструмент определя кои задачи, можете да изпълните. За да работите в инструмента за управление на хранилище за изрази, трябва да сте администратор на сървърната група, администратор на хранилище за изрази или някой, който е бил определен като диспечер на група или сътрудник за набори от изрази. За подробна информация за тези роли вижте роли за управлявани метаданни.

За да извършите действия на елемент в йерархията, посочете името на приложението на услугата за управлявани метаданни, група, набор от изрази или израза, който искате да промените, щракнете върху стрелката, която се появява и след това използвайте менюто, за да изберете действията, които искате.

Например:

Ако сте администратор на хранилище на изрази, можете да създавате или изтриване на групи в рамките на приложение на услугата за управлявани метаданни.

можете да използвате менюто, за да създавате нови групи.

Най-горе на страницата

Ако сте администратор на хранилище за изрази или Диспечер на група, можете да създавате, импортирате или изтриване на набори от изрази в група. Задаване сътрудници изрази може да създаде набори от нови изрази.

използване на менюто за създаване на нов набор от изрази.

Най-горе на страницата

Ако сте администратор на хранилище на изрази, Диспечер на група или сътрудник на набор от изрази, можете да създадете или повторно използване на изрази в набор от изрази, както и копиране, преместване или изтриване на избрания набор.

меню, показващо действията, които можете да извършите в набор от изрази

Най-горе на страницата

Ако сте администратор на хранилище на изрази, Диспечер на група или сътрудник на набор от изрази, можете да създадете копие, повторно използване на, обединяване на, отхвърляне, преместване или изтриване на отделни изрази в набор от изрази.

използване на менюто за управление на изрази в набор от изрази.

Най-горе на страницата

На всяко ниво на йерархията можете да конфигурирате конкретни свойства за група, набор от изрази или израза, с помощта на свойствата на прозореца, който се показва отдясно на контролата за дърво на хранилище за изрази.

Например ако конфигурирате набор от изрази, можете да използвате прозореца свойства за да зададете подробни данни, например име, описание, собственик, контакт и заинтересовани лица. Можете да укажете дали искате набор от изрази да бъде отворен или затворен към нови наблюдения от потребителите. Можете също да укажете дали искате набор от изрази да бъде на разположение за поставяне на етикети. Ако решите да направите набор недостъпни за маркиране на изрази, след това го няма да видим за повечето потребители. Ако набор от изрази е все още в процес на разработка, например, може да решите да правите в недостъпни за отбелязване.

Екранът "Свойства" на инструмента за управление на хранилище за изрази

Най-горе на страницата

Прилагане на метаданни

Маркиране на съдържание с управлявани изрази

Ако колона "управлявани метаданни" е добавен към тип съдържание, списък или библиотека, собствениците на съдържание може да обозначите тяхното съдържание с управлявани изрази от определен набор от редактиране на свойствата на елемент от списък или библиотека и след това актуализирате съответните полета във формуляр за Редактиране на свойства за елемента или документа от изрази. Управлявани метаданни колони са лесно да се идентифицират, тъй като те се показват икона на етикети, могат да се използват за стартиране на диалоговия прозорец Избор на изрази.

икони за етикети в диалоговия прозорец ''редактиране на свойствата''

Най-горе на страницата

Можете да използвате избор на изрази, за да изберете израз от в рамките на йерархията на набор от изрази. Това е полезно, ако не сте запознати с условията, които могат да бъдат налични. Ако конфигурирането на набор от изрази да бъде отворен и колона за управлявани метаданни за него позволява попълване на стойности, може да имате опцията за добавяне на нови изрази към набор от изрази. Или просто може да имате възможност да изпратите обратна връзка към определен контакт в набора от изрази.

можете да избирате управлявани изрази от дървовидната контрола за избор.

Когато започнете да въвеждате израза искате, наличните изрази автоматично да получавате предложения с въз основа на това, което започнете да въвеждате и можете да изберете този, който искате. Можете да видите информацията в скоби след израза, който показва набор от изрази име и йерархия за израза. Това може да ви помогнат да изберете измежду подобни термини.

когато започнете да въвеждате, ви се предлагат изрази.

Ако се предлагат дублирани или подобни изрази, може също да се можете да видите описателен текст, който е конфигуриран администратор на хранилище за изрази за израза да помогне на потребителите Направете подходящия избор.

обяснителен текст помага на потребителите да изберат правилния израз.

Най-горе на страницата

Маркиране на съдържание с корпоративни ключови думи

Ако на колона "корпоративни ключови думи" е добавен към тип съдържание, списък или библиотека, и след това съдържание собственици (или всеки, който има разрешения за сътрудничество за списъка или библиотеката) да маркер съдържание с налични управлявани изрази или ключови думи чрез редактиране на свойствата на елемент от списък или библиотека и въведете ключовите думи, които искат в полето " Корпоративни ключови думи ". Ако съвпадение или подобни израз съществува, ще се предлагат и можете да го изберете. Или можете да добавите нова ключова дума, ако набор от изрази ключови думи е конфигурирана да бъде отворен за нови изрази. Полето "корпоративни ключови думи" е многозначно, така че да можете да добавите няколко ключови думи към елемент.

Когато започнете да въвеждате ключова дума, получавате предложения с наличните изрази и съществуващите ключови думи.

Най-горе на страницата

Поставяне на съдържанието на социални етикети

Ако е разрешен за функцията за социални етикети, можете да маркер съдържание в сайт на SharePoint, които ще намерите смислено или интересно. За да обозначите страница, можете да използвате иконата на етикета, който се показва в горната част на страницата.

бутон ''социален етикет'' за страница

За да маркиране на документи или елементи за списък, можете да използвате командата етикет, който се показва в раздела библиотека или списък на лентата.

Командата ''Социален етикет'' на раздела ''Списък'' или ''Библиотека'' на лентата

Когато започнете да въвеждате етикет или етикети, които искате да приложите, можете да изберете от съществуващите ключови думи или управлявани изрази или можете да добавите нови ключови думи, ако набор от изрази ключови думи е отворен.

Предложения за директно въвеждане в диалоговия прозорец ''Социален етикет''

Също така имате опцията за маркиране на съдържанието на външни сайтове, като например други интранет или интернет сайтове, като добавите SharePoint етикети и бележки инструмент на вашия браузър. За повече информация за отбелязване на външни сайтове вижте Първи стъпки с вашия "Моят сайт".

За повече информация за социални етикети функции вижте Използвай етикети и бележки за споделяне на информация с колеги теми.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×