Въведение в типовете съдържание

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Типове съдържание позволяват на организациите да организирате, да управлявате и да боравите със съдържание по съгласуван начин в колекция от сайтове. Чрез задаване на типове съдържание за определени видове документи или информационни продукти, една организация може да се гарантира, че всяка от тези групи на съдържание се управлява по подходящ начин.

В тази статия

Какво е тип съдържание?

Как работят на ниво сайт типовете съдържание

Как функционират типовете съдържание в списъци и библиотеки

Какво е тип съдържание?

По време на даден единичен проект едно предприятие може да създаде няколко различни вида съдържание, например предложения, законни договори, работни отчети и спецификации за проекти на продукти. Въпреки че тези документи могат да се съхраняват заедно, тъй като имат отношение към един проект, те може да се създават, използват, споделят и да се съхраняват по различни начини. Предприятието може да иска да събира и поддържа различни типове метаданни за всеки вид съдържание.

Windows SharePoint Services 3.0 дава възможност на организациите да дефинират тези различни набори документи като типове съдържание. Типът съдържание е група от настройки за конкретен тип съдържание, които могат да се използват многократно и описват действията, които могат да се извършват при споделяне му. За всеки тип елемент в Windows SharePoint Services 3.0, включително документи, елементи на списъци и папки, може да се зададат типове съдържание. Всеки тип съдържание може да зададе:

  • Колоните (метаданните), които искате да присвоите на елементите от този тип.

  • Шаблона на документа, на който да се базират новите елементи от този тип (само за типове съдържание на документи).

  • Потребителски формуляри "Създаване", "Редактиране" и "Показване", които да се използват с този тип съдържание.

  • Наличните работни потоци за елементите от този тип съдържание.

  • Потребителски решения и функции, които са свързани с елементите от този тип съдържание.

Типовете съдържание осигуряват на организациите начин за последователно управление и организиране на съдържанието в рамките на различни списъци и библиотеки в колекция от сайтове, а освен това позволяват даден отделен списък или библиотека да съдържа различни типове елементи или типове документи.

Най-горе на страницата

Как работят типовете съдържание на ниво сайт

Типовете съдържание са организирани йерархично, което позволява един тип съдържание да наследи характеристиките си от друг тип съдържание. Това дава възможност категории документи да споделят атрибути в рамките на организацията и същевременно позволява на екипите да персонализират тези атрибути за определени списъци или сайтове.

Типовете съдържание първоначално се дефинират централно в галерията с типове съдържание на сайт за даден сайт. Типовете съдържание, които са дефинирани на ниво сайт, се наричат типове съдържание на сайт. Те са налични за употреба във всички подсайтове на сайта, за който са били дефинирани. Например ако даден тип съдържание е дефиниран в галерията с типове съдържание на сайт за сайта на най-високо ниво в колекцията от сайтове, той е наличен за използване в списъци и библиотеки на всички сайтове от тази колекция от сайтове. Типове съдържание на сайт могат да се добавят индивидуално към списъци и библиотеки и да се персонализират за употреба в тях. Когато даден екземпляр на тип съдържание на сайт се добави към списък или библиотека, той се нарича тип съдържание на списък. Типовете съдържание на списък са наследници на типовете съдържание на сайт, от които са създадени.

Как действа наследяването за типовете съдържание на сайт

Когато дефинирате нов потребителски тип съдържание на сайт в галерията с типове съдържание на сайт за даден сайт, в началото избирате вече съществуващ родителски тип съдържание на сайт галерията с типове съдържание на сайт като отправна точка. Създаденият от вас нов тип съдържание на сайт наследява всички атрибути на неговия родителски тип съдържание на сайт, като неговите шаблони на документи, настройката "само за четене", работните потоци и колоните. След като създадете този нов тип съдържание на сайт, можете да променяте всеки един от тези атрибути.

Когато правите промени в типовете съдържание на сайт, можете да зададете дали искате тези конкретни промени да се приложат на някои други дъщерни типове съдържание на сайт или на списък, които наследяват своите атрибути от тези типове съдържание на сайт. Само атрибутите, които дъщерните типове съдържание на сайт или на списък споделят с родителския сайт, могат да бъдат актуализирани. Ако някой дъщерен тип съдържание на сайт е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), тези персонализирания не се заместват при актуализирането на дъщерния тип съдържание на сайт. Промените, които правите в даден тип съдържание на сайт, не засягат родителския тип съдържание на сайт, от който той е създаден.

Как типовете съдържание на сайт поддържат управлението на съдържание

Като дефинирате типовете съдържание на сайт, можете да гарантирате, че всички категории документи се обработват както трябва в рамките на вашата организация. Например, всички документи в дадена организация, които се доставят от клиентите, може да изискват специфичен набор метаданни, като номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Можете да улесните гарантирането, че номерата на акаунти и номерата на проекти са свързани с всички документи в дадена организация, които се доставят от клиентите, като създадете тип съдържание на сайт "Доставен от клиент", който изисква колона за всеки от тези елементи от метаданни. Всички типове документи, доставени от клиенти, в колекцията от сайтове, които наследяват този тип съдържание на сайт, изискват от потребителите да зададат информацията за тези колони. Ако трябва да проследите допълнителни метаданни, свързани с тези документи, доставени от клиенти, можете да добавите още една задължителна колона към типа съдържание на сайт "Доставен от клиент". След това можете да актуализирате всички дъщерни типове съдържание на списък, които наследяват този тип съдържание на сайт, като добавите новата колона към всички документи, доставени от клиенти.

Най-горе на страницата

Как функционират типовете съдържание в списъци и библиотеки

Ако имате списък или библиотека, за която е зададено, че позволява много типове съдържание, можете добавяте типове съдържание към този списък или библиотека от групата типове съдържание на сайт, които са налични за вашия сайт.

Когато добавите тип съдържание към даден списък или библиотека, позволявате този списък или библиотека да съдържа елементи от този тип. Командата Създай в списъка или библиотеката позволява на потребителите да създават нови елементи от този тип. Едно от най-важните преимущества на типовете съдържание за списъци или библиотеки е, че дават възможност отделен списък или библиотека да съдържа много типове елементи или типове документи, всеки от които може да има уникални метаданни, правила или действия.

Как действа наследяването за типовете съдържание на списък

Когато даден екземпляр на тип съдържание на сайт се добави към списък или библиотека, той е наследник на типа съдържание на сайта, от който е създаден. Този тип съдържание на списък наследява всички атрибути на неговия родителски тип съдържание на сайт, като неговите шаблони на документи, настройката "само за четене", работните потоци и колоните. Даден тип съдържание на списък може да бъде персонализиран за конкретния списък или библиотека, към който е добавен. Тези персонализирания не се добавят към родителския тип съдържание на сайт. Ако родителският тип съдържание на сайт за определен тип съдържание на списък е актуализиран, дъщерният тип съдържание на списък може да наследи тези промени (ако лицето, което поддържа типовете съдържание на сайт, избере да приложи актуализациите към всички дъщерни типове съдържание). Ако някой от атрибутите, които дъщерният тип съдържание на списък споделя с родителски тип съдържание на сайт, са били персонализирани за типа съдържание на списък, тези персонализирания могат да бъдат заместени, когато типът съдържание на списък наследи промените от родителски тип съдържание на сайт. Ако типът съдържание на списък е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), тези персонализирания не се заместват, когато дъщерният тип съдържание на списък наследява промените от родителския тип съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×