Въведение в типовете съдържание

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Типове съдържание позволяват на организациите да организирате, да управлявате и да боравите със съдържание по съгласуван начин в колекция от сайтове. Чрез задаване на типове съдържание за определени видове документи или информационни продукти, една организация може да се гарантира, че всяка от тези групи на съдържание се управлява по подходящ начин.

В тази статия

Какво е тип съдържание?

Как работят на ниво сайт типовете съдържание

Как функционират типовете съдържание в списъци и библиотеки

Какво е тип съдържание?

В процеса на един проект, бизнесът може да произведе няколко различни видове съдържание, например предложения, правни договори, инструкции за работа и спецификации за проектирането на продукт. Въпреки че тези документи могат да бъдат съхранени заедно, тъй като са свързани с един проект, те могат да се създават, използват, споделят и съхраняват по различни начини. Бизнесът може да иска да съхранява и поддържа различни видове метаданни за всеки вид съдържание.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 разрешава на организациите да дефинират тези различни множества от документи като типове съдържание. Типът съдържание е група от многократно използвани настройки, които описват споделеното поведение за определен тип съдържание. Типовете съдържание могат да се дефинират за всеки тип на елемент в Office SharePoint Server 2007, включително документи, елементи на списък и папки. Всеки тип съдържание може да зададе:

  • Колоните (метаданните), които искате да се възложат на елементите от този тип.

  • Шаблона на документа, на който да се базират новите елементи от този тип (само за типове съдържание на документи).

  • Потребителски формуляри "Създаване", "Редактиране" и "Показване", които да се използват с този тип съдържание.

  • Наличните работни потоци за елементите от този тип съдържание.

  • Потребителски решения и функции, които са свързани с елементите от този тип съдържание.

  • Правилата за управление на информацията, които са свързани с елементи от този тип съдържание.

  • Информационния панел на документа, който се предлага в съвместими програми от Microsoft Office за елементи от този тип съдържание.

  • Конвертирането на документи, което се предлага за елементи от този тип съдържание (само за типове съдържание на документ).

Типовете съдържание предоставят на организациите начин да управляват и организират съдържанието последователно в различни списъци и библиотеки в колекция от сайтове и също правят възможно един списък или библиотека да съдържа много типове на елементи или типове на документи.

Най-горе на страницата

Как работят типовете съдържание на ниво сайт

Типовете съдържание са организирани йерархично, което позволява един тип съдържание да наследи характеристиките си от друг тип съдържание. Това дава възможност категории документи да споделят атрибути в рамките на организацията и същевременно позволява на екипите да персонализират тези атрибути за определени списъци или сайтове.

Типовете съдържание първоначално се дефинират централно в галерията с типове съдържание на сайт за даден сайт. Типовете съдържание, които са дефинирани на ниво сайт, се наричат типове съдържание на сайт. Те са налични за употреба във всички подсайтове на сайта, за който са били дефинирани. Например ако даден тип съдържание е дефиниран в галерията с типове съдържание на сайт за сайта на най-високо ниво в колекцията от сайтове, той е наличен за използване в списъци и библиотеки на всички сайтове от тази колекция от сайтове. Типове съдържание на сайт могат да се добавят индивидуално към списъци и библиотеки и да се персонализират за употреба в тях. Когато даден екземпляр на тип съдържание на сайт се добави към списък или библиотека, той се нарича тип съдържание на списък. Типовете съдържание на списък са наследници на типовете съдържание на сайт, от които са създадени.

Как действа наследяването за типовете съдържание на сайт

Когато дефинирате нов персонализиран тип съдържание на сайт в "Галерия на типове съдържание на сайт" за даден сайт, вие започвате, като изберете съществуващ дъщерен тип съдържание на сайт в "Галерия на типове съдържание на сайт" като стартова точка. Новият тип съдържание на сайт, който създавате, наследява всички атрибути от родителския си тип съдържание на сайт, като шаблон на документа, настройка само за четене, работни потоци и колони. След като създадете този нов тип съдържание на сайт, можете да правите промени във всеки от тези атрибути.

Винаги когато правите промени в типове съдържание на сайт, можете да зададете дали искате тези промени да се прилагат към дъщерните типове съдържание на сайт или към типове съдържание на списък, които наследяват атрибутите си от тези типове съдържание на сайт. Само атрибутите, които дъщерните типове съдържание на сайт или типовете съдържание на списък споделят с родителския тип съдържание, могат да се актуализират. Ако дъщерен тип съдържание на сайт е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), то тези колони не се заместват, когато се актуализира дъщерен тип на съдържание. Промените, които правите в тип съдържание на сайт, не засягат родителския тип съдържание на сайт, в който е бил създаден типът съдържание на сайт.

Как типовете съдържание на сайт поддържат управлението на съдържанието

Като дефинирате типове съдържание на сайт, вие осигурявате последователната обработка на цели категории от документи в организацията ви. Например всички документи с потребителски крайни резултати в организацията могат да изискват конкретно множество от метаданни, като номер на акаунт, номер на проект и ръководител на проект. Можете да помогнете да се осигури свързването на номерата на акаунти и номерата на проекти с всички документи с персонализирани крайни резултати в организацията ви, като създадете тип съдържание на сайт "Персонализирани крайни резултати", който изисква колони за всеки от тези елементи на метаданни. Всички типове документи с персонализирани крайни резултати в колекцията сайтове, които наследяват от типа съдържание на сайт, изискват потребителите да задават информация за тези колони. Ако трябва да проследите допълнителни метаданни, свързани с тези документи с персонализирани крайни резултати, можете да добавите друга задължителна колона в типа съдържание на сайт "Персонализирани крайни резултати". Тогава можете да актуализирате всички дъщерни типове съдържание на сайт, които наследяват от този тип съдържание на сайт, като добавите новата колона във всички документи с персонализирани крайни резултати.

Най-горе на страницата

Как функционират типовете съдържание в списъци и библиотеки

Ако имате списък или библиотека, за която е зададено, че позволява много типове съдържание, можете добавяте типове съдържание към този списък или библиотека от групата типове съдържание на сайт, които са налични за вашия сайт.

Когато добавите тип съдържание към даден списък или библиотека, позволявате този списък или библиотека да съдържа елементи от този тип. Командата Създай в списъка или библиотеката позволява на потребителите да създават нови елементи от този тип. Едно от най-важните преимущества на типовете съдържание за списъци или библиотеки е, че дават възможност отделен списък или библиотека да съдържа много типове елементи или типове документи, всеки от които може да има уникални метаданни, правила или действия.

Как действа наследяването за типовете съдържание на списък

Когато даден екземпляр на тип съдържание на сайт се добави към списък или библиотека, той е наследник на типа съдържание на сайта, от който е създаден. Този тип съдържание на списък наследява всички атрибути на неговия родителски тип съдържание на сайт, като неговите шаблони на документи, настройката "само за четене", работните потоци и колоните. Даден тип съдържание на списък може да бъде персонализиран за конкретния списък или библиотека, към който е добавен. Тези персонализирания не се добавят към родителския тип съдържание на сайт. Ако родителският тип съдържание на сайт за определен тип съдържание на списък е актуализиран, дъщерният тип съдържание на списък може да наследи тези промени (ако лицето, което поддържа типовете съдържание на сайт, избере да приложи актуализациите към всички дъщерни типове съдържание). Ако някой от атрибутите, които дъщерният тип съдържание на списък споделя с родителски тип съдържание на сайт, са били персонализирани за типа съдържание на списък, тези персонализирания могат да бъдат заместени, когато типът съдържание на списък наследи промените от родителски тип съдържание на сайт. Ако типът съдържание на списък е персонализиран с допълнителни атрибути, които родителският тип съдържание на сайт не притежава (например допълнителни колони), тези персонализирания не се заместват, когато дъщерният тип съдържание на списък наследява промените от родителския тип съдържание на сайт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×