Въведение в списъците

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Списъкът е колекция с информация, която споделяте с членовете на екипа. Например може да създадете лист за подписване при събитие или да проследявате събитията на екипа на календара.

Общ преглед

Когато създавате сайт на Microsoft Windows SharePoint Services, за вас се създават няколко типа списъци. Тези списъци по подразбиране варират от дъска за обсъждания до списък с календари.

Може да персонализирате и добавяте елементи към тези списъци, да създавате допълнително списъци от шаблоните на списъци, които са вече налични, да създавате списъци по избор само с настройките и колоните, които изберете.

Може да разглеждате списъка по няколко различни начина. Например може да предоставите изглед на една страница с всички задачи и изглед на друга страна само със задачите с краен срок днес. Също така може да използвате папките, за да организирате вашите елементи от списъци. Например може да разглеждате само текущите събития от календара на началната страница и да създадете визуален изглед – подобно на стенен календар – на друга страница.

Имате ли данни в работен лист, които искате да използвате в списък на сайта Windows SharePoint Services 3.0? Може да създадете нов списък, включително колони и данни, като импортирате работен лист.

Ако имате инсталирани програми за бази данни, съвместими с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Access 2007, и браузърът ви поддържа ActiveX контроли, може да интегрирате вашите данни от списъка с инструментите на базата данни, например заявки, съединения и отчети.

Списъци могат да бъдат показани в уеб части на страници във вашия сайт. Уеб части са градивните блокове на уеб сайт, и можете да ги използвате, за да добавите елементи директно от списък към страница с уеб части. Можете също да отворите списък директно и да работят с нея. Например списъкът по подразбиране съобщения се появява в уеб част на нова начална страница, но можете също да щракнете върху заглавието на списъка, за да отворите и да работите в неговата собствена страница.

Ето няколко начина, по които може да работите със списъците, за да ви помогнат да управлявате информацията на вашата група:

 • Проследяване на версии и подробна хронология     Може да проследите версиите на елементите от списъци, за да видите елементите, които са променени от една в друга версия, както и кой е променил елементите от списъците. Ако са допуснати грешки в по-новата версия, може да възстановите предишната версия на елемента. Проследяването на хронологията на списъка е особено важно, ако вашата организация трябва да наблюдава списъка, докато той се развива.

  История на версиите на списък

 • Изискване на одобрение    Може да укажете, че одобрението на елемент от списък е задължително, преди да се разглежда от всеки. Елементите от списъци остават в чакащо състояние, докато не бъдат одобрени или отхвърлени от някого, който има разрешение да ги одобри. Може да управлявате кои потребителски групи могат да разглеждат документа, преди да бъде одобрен.

 • Интегриране на имейл със списък    Ако на вашия сайт е разрешена входяща и изходяща електронна поща, списъците може да се възползват от имейл функциите. Някои списъци, например календари, може да се настроят, така че хората да добавят съдържание към тях, като изпращат имейл. Други списъци, например списък със задачи може да се настроят да изпращат имейл на хората, когато им се възлагат елементи. Вашата организация може да персонализира други типове списъци, за да получава имейл.

 • Персонализиране на разрешения    Може да укажете дали участниците във вашия списък може да четат и редактират само елементите, които те са създали, или всички елементи в списъка. Хората, които имат разрешение за управление на списъци, може да четат и редактират всички елементи от списъци. Може и да приложите конкретни нива на разрешение за един елемент от списък, например ако проблемът съдържа поверителна информация.

 • Създаване и управление на изгледи    Вашата група може да създаде различни изгледи на един и същ списък. Съдържанието на действителния списък не се променя, но елементите се организират или филтрират така, че хората може да намират най-важната или интересната информация според техните потребности.

 • Използване на формули и изчислени стойности    Може да използвате формули и изчислени стойности, за да генерирате динамично информация в колоните на списъка. Операциите може да включват информация от една или повече колони в списък, както и системни функции, например [днес], за да посочите текущата дата. Например може да зададете крайна дата по подразбиране, която да бъде седем дена след текущата дата.

 • Информиране за промени    Списъците и изгледите в Windows SharePoint Services 3.0 сега използват RSS, така че членове на вашата работна група може автоматично да получават актуализации. RSS е технология, която позволява на хората да получават и разглеждат актуализации или RSS канали с новини и информация, събрани на едно място. Може и да създадете имейл предупреждения, които да ви известяват, когато списъците се променят или когато се добавят нови елементи. Предупрежденията са удобен начин за проследяване на промените, важни за вас.

 • Споделяне на информация от списъци с програма за база данни    Ако имате инсталирана програма за база данни, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, например Microsoft Office Access 2007, може да експортирате от и импортирате данни във вашия сайт, както и да свържете таблица от базата данни в списъка на SharePoint. Когато работите с данните от списъците в база данни, може да ги анализирате като всички данни, например като използвате заявки, съединения и отчети.

  • Използване на списъци последователно в сайтове    Ако вашата група работи с няколко типове списъци, можете да добавите последователност в множество списъци с типове съдържание, колони на сайт и шаблони. Тези функции ви позволяват да използвате повторно настройките и структура на списък по ефективен начин. Например можете да създадете тип съдържание за проблем с услугите за клиенти, който указва определени колони (като например връзка с клиент) и бизнес процеси за типа съдържание. Друг пример е създаването на колона на сайт за имена на отдели, която има падащ списък на отдели. Можете да използвате повторно колоната в много списъци, за да се уверите, че имената винаги се показват по същия начин във всеки списък.

   Намерете връзки към повече информация за типовете съдържание, колони на сайт и шаблони на списъци в раздела Вж .

 • Работа върху елементи от списъци от имейл програма     Като използвате имейл програма, съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, може да вземете със себе си важна информация от списъка. Например с Microsoft Office Outlook 2007 може да разглеждате и актуализирате задачи, контакти и дъски за обсъждания на вашия сайт от Outlook.

Типа на списъка, който използвате, зависи от вида информация, която споделяте:

 • Съобщения    Използвайте списък със съобщения, за да споделяте новини и състояние и да предоставите напомняния. Съобщенията поддържат подобрено форматиране с изображения, хипервръзки и форматиран текст.

 • Контакти    Използвайте списък с контакти, за да съхранявате информация за хора или групи, с които работите. Ако използвате имейл или се свържете с програма за управление, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате контактите си от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да актуализирате списък на доставчици на вашата организация от Office Outlook 2007. Списък с контакти в действителност не управлява членовете на вашия сайт, но може да се използва за съхраняване и споделяне на контакти за вашата организация, като например списък с външни доставчици.

 • Табла за обсъждания    Използвайте дъска за обсъждания, за да предоставите Централно място, където да записвате и съхранявате обсъждания на екипа, подобно на формата на дискусионни групи. Ако вашият администратор е разрешил списъците на вашия сайт да получават имейл, таблата за обсъждания могат да съхраняват имейл обсъждания от повечето обикновени имейл програми. Например можете да създадете дъска за обсъждания за новия продукт издание на вашата организация. Ако използвате имейл програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашата дъска за обсъждания, докато работите в другата програма.

 • Връзки    Използвайте списък с връзки като централно място за връзки към уеб, вътрешната мрежа на вашата компания и други ресурси. Например можете да създадете списък с връзки към уеб сайтовете на вашите клиенти.

 • Календар    Използвайте календар за всички събития на вашия екип или за конкретни ситуации, като например празници на компанията. Календарът предоставя визуални изгледи, подобно на настолен или стена календар на събития на екипа, включително събрания, социални събития и целодневни събития. Можете също да проследявате важни събития за екипа, например крайни срокове или продукт издание дати, които не са свързани с конкретен интервал от време. Ако използвате програма за имейл или календар, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашия календар от сайт на SharePoint, докато работите в другата програма. Например можете да сравните и актуализирате вашия календар в сайта на SharePoint с дати от вашия календар на Office Outlook 2007 и двата календара един до друг или припокриващи се в Office Outlook 2007.

 • Задачи    Използвайте списък със задачи, за да проследявате информация за проекти и други събития за вашата група. Можете да възлагате задачи на хора, както и да проследявате състоянието и процента на завършеност, докато задачата се изпълнява. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате задачите от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи за бюджета на вашата организация и след това да преглеждате и актуализирате в Office Outlook 2007 заедно с другите ви задачи.

 • Задачи от проект    За да съхранявате информация, подобна на списък със задачи, но също така предоставя визуален изглед или изглед на Гант с ленти на развитието, използвайте списък с проектни задачи. Можете да проследявате състоянието и процента на завършеност, докато задачата се изпълнява. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0, можете да преглеждате и актуализирате вашите задачи на проект от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи на вашия сайт на SharePoint, за да идентифицирате и възложите работата, за да създадете ръководство. След това можете да следите хода на вашата организация от Office Outlook 2007.

 • Проследяване на проблеми    Използвайте списък за проследяване, за да съхранявате информация за определени проблеми, като например въпроси на поддръжката и проследяване на напредъка си. Можете да възлагате проблеми, да ги категоризирате и са свързани проблеми помежду си. Например можете да създадете списък за проследяване за управление на клиенти проблеми и решения. Можете също да коментирате проблеми всеки път, когато ги редактирате, създавайки история на коментарите, без да променяте първоначалното описание на проблема. Например отдела за обслужване на клиенти може да запише всяка стъпка за разрешаване на проблем и резултатите.

 • Проучване    За събиране и обратна връзка, като например проучване на удовлетвореността на служител или тест, използвайте проучване. Можете да проектирате вашите въпроси и отговори по няколко различни начина и да видите общ преглед на вашата обратна връзка. Ако имате електронна таблица или база данни, инсталирана програма, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0 или Windows SharePoint Services 2.0, можете да експортирате вашите резултати за по-нататъшно анализиране ги.

 • По избор    Въпреки че можете да персонализирате всеки списък, можете да започнете със списък по избор и след това да персонализирате само настройките, които указвате. Можете също да създадете списък, базиран на електронна таблица, ако имате програма за електронни таблици, която е съвместима с Windows SharePoint Services 3.0 или Windows SharePoint Services 2.0 и Windows Internet Explorer и Microsoft Windows. Например можете да импортирате списък от Microsoft Office Excel 2007 , който сте създали за съхраняване и управлявате договори с доставчици.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×