Въведение в списъците

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Списъкът представлява колекция от информация, която споделяте с членове на екипа. Например можете да създадете лист за подписване за събитие или да проследявате събития на екипа в календар.

В тази статия

Общ преглед

Начини за работа със списъци

Типове списъци

Общ преглед

Когато създавате сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007, се създават няколко вида списъци. Тези списъци по подразбиране варират от дъска за обсъждания до списък с календари.

Можете да персонализирате и добавяте елементи в тези списъци, да създавате допълнителни списъци от наличните шаблони на списъци и да създавате персонализирани списъци само с настройките и колоните, които изберете.

Можете да визуализирате списък по няколко различни начина. Например можете да предоставите изглед на една страница на всички задачи и изглед на друга страница само на задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес. Можете също да използвате папки, за да организирате елементите на вашия списък. Например можете да визуализирате само текущите събития от календар в начална страница и да създадете визуален изглед – подобен на стенен календар – на друга страница.

Имате ли данни в електронна таблица, които искате да използвате в списък в сайт на SharePoint? Можете да създадете нов списък, включвайки колоните и данните, импортирайки електронна таблица.

Ако имате инсталирани програми за работа с бази данни като Microsoft Office Access 2007 и вашият браузър поддържа Microsoft ActiveX контроли, можете да интегрирате вашите данни от списъка с инструменти за бази данни от рода на заявки, съединения и отчети.

Списъци могат да бъдат показани в уеб части на страници във вашия сайт. Уеб части са градивните блокове на уеб сайт, и можете да ги използвате, за да добавите елементи директно от списък към страница с уеб части. Можете също да отворите списък директно и да работят с нея. Например списъкът по подразбиране съобщения се появява в уеб част на нов екипен сайт на началната страница, но можете също да щракнете върху заглавието на списъка, за да отворите и да работите в неговата собствена страница.

Най-горе на страницата

Начини за работа със списъци

Следват няколко начина, по които можете да работите със списъци, които да ви помогнат да управлявате информацията за вашата група.

 • Проследяване на версии и подробна хронология     Може да проследите версиите на елементите от списъци, за да видите елементите, които са променени от една в друга версия, както и кой е променил елементите от списъците. Ако са допуснати грешки в по-новата версия, може да възстановите предишната версия на елемента. Проследяването на хронологията на списъка е особено важно, ако вашата организация трябва да наблюдава списъка, докато той се развива.

  История на версиите на списък

 • Изискване на одобрение     Можете да укажете, че е необходимо одобрение за елемент на списък преди да може да се види от всеки. Елементите остават в състояние на изчакване, докато бъдат одобрени или отхвърлени от някой, който има право да ги одобрява. Можете да контролирате кои групи от потребители могат да визуализират елемент на списък преди да бъде одобрен.

 • Интегриране на имейл със списък     Ако на вашия сайт са разрешени входящи или изходящи имейл съобщения, списъците могат да се възползват от функциите на имейла. Някои списъци като календарите могат да бъдат настроени така, че хората да могат да добавят съдържание в тях, изпращайки съобщения. Други списъци, например списък със задачи, могат да бъдат настроени да изпращат съобщения до хората, когато към тях се добавят елементи. Вашата организация може да персонализира други типове списъци да получават съобщения.

 • Персонализиране на разрешения     Можете да укажете дали участниците за вашия списък могат да четат и редактират само елементите, които са създали, или всички елементи в списъка. Хората, които имат разрешения да управляват списъци, могат да четат и редактират всички елементи на списъка. Можете също да приложите конкретни нива на разрешение към един елемент на списък, например ако елементът съдържа поверителна информация.

 • Създаване и управление на изгледи     Вашата група може да създава различни изгледи на един и същи списък. Съдържанието на действителния списък не се променя, но елементите са организирани или филтрирани, така че хората да могат да намерят най-важната или интересна информация в зависимост от своите нужди.

 • Използване на формули и изчислени стойности     Можете да използвате формули и изчислени стойности, за да генерирате динамично информация в колоните на списък. Операциите могат да включват информация от една или повече други колони в списък, както и системни функции като [today], за да укажат текущата дата. Например можете да укажете крайна дата по подразбиране, която да е седем дни след текущата дата.

 • Бъдете информирани за промените     Списъците и изгледите в Office SharePoint Server 2007 сега използват RSS, така че членовете на вашата работна група могат автоматично да получават актуализации. RSS е технология, която позволява на хората да получават и визуализират актуализации или RSS канали на новини и информация на обединено място. Можете също да създавате имейл предупреждения, които да ви известяват, когато списъците са променени или когато се добавят нови елементи. Предупрежденията са удобен начин да проследявате промените, които са важни за вас.

 • Споделяне на информация от списък с програма за бази данни     Ако имате инсталирана програма за бази данни като Microsoft Office Access 2007, можете да експортирате и импортирате данни в и от вашия сайт, както и да свързвате таблица от базата данни със списък на SharePoint. Когато работите с данните на вашия списък в база данни, можете да ги анализирате, както анализирате всички данни, като използвате заявки, съединения и отчети.

  • Използване на списъци последователно в сайтове    Ако вашата група работи с няколко типове списъци, можете да добавите последователност в множество списъци с типове съдържание, колони на сайт и шаблони. Тези функции ви позволяват да използвате повторно настройките и структура на списък по ефективен начин. Например можете да създадете тип съдържание за проблем с услугите за клиенти, който указва определени колони (като например връзка с клиент) и бизнес процеси за типа съдържание. Друг пример е създаването на колона на сайт за имена на отдели, която има падащ списък на отдели. Можете да използвате повторно колоната в много списъци, за да се уверите, че имената винаги се показват по същия начин във всеки списък.

   Намерете връзки към повече информация за типовете съдържание, колони на сайт и шаблони на списъци в раздела Вж .

 • Работа с елементи на списък от имейл програма     Използвайки имейл програма, съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да взимате важната информация от списък с вас. Например с Microsoft Office Outlook 2007 можете да визуализирате и актуализирате задачи, контакти и дъски за обсъждания във вашия сайт от Outlook.

 • Настройване на насочване на съдържанието     Елементите в Microsoft Office SharePoint Server 2007 списък могат да бъдат публикувани да се появяват само за хора, които са членове на определена група или аудитория. Това се постига чрез използване на уеб компоненти като уеб компонент на заявка за съдържание, която използва данни за насочване към аудитория за филтриране на съдържанието на списъка, базирайки се на контекста на потребителя. Преди елементите в списък да бъдат разрешени за определена аудитория, самият списък трябва да бъде настроен с колоната Насочване към аудитория.

Най-горе на страницата

Типове списъци

Типът на списъка, който използвате, зависи от вида информация, която споделяте.

Съобщения     Използвайте списък със съобщения, за да споделяте новини и състояние и за да предоставите напомняния. Съобщенията поддържат засилено форматиране с изображения, хипервръзки и форматиран текст.

Контакти     Използвайте списък с контакти, за да съхранявате информация за хора или групи, с които работите. Ако използвате имейл или се свържете с програма за управление, която е съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да преглеждате и актуализирате контактите си от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да актуализирате списък на доставчици на вашата организация от Office Outlook 2007. Списък с контакти в действителност не управлява членовете на вашия сайт, но може да се използва за съхраняване и споделяне на контакти за вашата организация, като например списък с външни доставчици.

Дъски за обсъждания     Използвайте дъска за обсъждания, за да предоставите централно място, подобно на формата на дискусионните групи, където да записвате и съхранявате обсъждания на екипа. Ако вашият администратор е разрешил списъците във вашия сайт да получават имейл съобщения, таблата за обсъждания могат да съхраняват имейл обсъждания от повечето често срещани имейл програми. Например можете да създавате дъска за обсъждания за пускането на нов продукт на вашата организация. Ако използвате програма за управление на имейл, съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да визуализирате и актуализирате вашата дъска за обсъждания, докато работите в другата програма.

Връзки     Използвайте списък с връзки като централно място за връзки към Интернет, вътрешната мрежа на вашата компания и други ресурси. Например може да създадете списък с връзки към уеб сайтовете на вашите клиенти.

Календар     Използвайте календар за всички събития на вашия екип или за конкретни ситуации като празници на компанията. Календарът предоставя визуални изгледи, подобно на настолен или стенен календар, на събитията на вашия екип, включвайки събрания, социални събития и целодневни събития. Можете също да проследявате важни събития за екипа като крайни срокове или пускове на продукти, които не са свързани с конкретен интервал от време. Ако използвате програма за управление на имейл или календар, съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да визуализирате и актуализирате календара от вашия сайт на SharePoint, докато работите в другата програма. Например можете да сравните и актуализирате вашия календар в сайта на SharePoint с дати от вашия календар на Office Outlook 2007, визуализирайки и двата календара един до друг или с припокриване в Office Outlook 2007.

Задачи     Използвайте списък със задачи, за да проследявате информация за проекти и други задачи за вашата група. Можете да възлагате задачи на хора, както и да проследявате състоянието и процента на завършеност в хода на изпълнението на задачата. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да визуализирате и актуализирате задачите от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи за бюджета на вашата организация и след това да го визуализирате и актуализирате в Office Outlook 2007 заедно с другите ви задачи.

Проектни задачи     За да съхранявате информация за задачата с визуален или изглед на Гант с ленти на развитието, използвайте списък с проектни задачи. Можете да проследявате състоянието и процента на завършеност в хода на изпълнението на задачата. Ако използвате програма за управление на имейл или задачи, съвместима с Office SharePoint Server 2007, можете да визуализирате и актуализирате проектните задачи от вашия сайт на SharePoint в другата програма. Например можете да създадете списък със задачи във вашия сайт на SharePoint, за да идентифицирате и възложите работата, за да създадете ръководство и след това можете да следите развитието на вашата организация от Office Outlook 2007.

Проследяване на проблеми     Използвайте списък с проследяване на проблеми, за да съхранявате информация за конкретни проблеми като проблеми по поддръжката и да проследявате тяхното развитие. Можете да назначавате проблеми, да ги категоризирате и да свързвате проблемите един с друг. Например можете да създадете списък с проследяване на проблеми, за да управлявате проблеми и решения при обслужване на клиентите. Можете също да коментирате проблеми всеки път, когато ги редактирате, създавайки история на коментарите, без да променяте първоначалното описание на проблема. Например представител на обслужването на клиентите може да запише всяка стъпка, направена за отстраняването на проблем, и резултатите. Можете да използвате списък с проследяване на проблеми и с работен поток с три състояние, за да помогнете на вашата организация да управлява проследяването на проблеми или проекти.

Проучване     За да събирате обратна връзка, като например проучване или въпросник за удовлетворението на служител, използвайте проучване. Можете да проектирате вашите въпроси и отговори по няколко различни начина и да видите общ преглед на вашата обратна връзка. Ако имате инсталирана програма за електронни таблици или бази данни, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services (версия 3) или Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, можете да експортирате вашите резултати, за да ги анализирате по-късно.

По избор     Въпреки че можете да персонализирате всеки списък, можете да започнете със списък по избор и след това да персонализирате само настройките, които указвате. Можете също да създадете списък, базиран на електронна таблица, ако имате програма за електронни таблици, съвместима с Microsoft Windows SharePoint Services (версия 3) или Windows SharePoint Services 2.0 и Microsoft Internet Explorer и Microsoft Windows. Например можете да импортирате списък от Microsoft Office Excel 2007, който сте създали, за да съхранявате и управлявате контакти с производители.

В допълнение, можете лесно да интегрирате и обединявате информация от бизнес приложения като SAP, Siebel и Microsoft SQL Server в Office SharePoint Server 2007 сайт, добавяйки типа колона бизнес данни в списък на Office SharePoint Server 2007. Добавяйки типа колона бизнес данни в списък, можете да имате списък от елементи, който използва комбинация от колони от Office SharePoint Server 2007 и от външно бизнес приложение.

Езици и преводачи     Можете да създадете списък с езици и преводачи, който да използвате с работен поток за управление на преводи в библиотека за управление на преводи. Работният поток използва списъка, за да възложи задачи за превод на преводача, указан в списъка за всеки език. Можете да създадете този списък ръчно или можете да изберете да имате този списък автоматично, когато добавяте работен поток за управление на преводи в библиотека за управление на преводи.

KPI списък     Ключовите индикатори на изпълнение ви позволяват бързо да оценявате развитието на измерими цели. Можете да настроите KPI списъците да проследяват изпълнението, използвайки един от четири източника на данни: ръчно въведени данни, данни в списък на SharePoint, данни в работни книги на Microsoft Office Excel или данни от услугите за анализ – компонент на Microsoft SQL Server 2005. След като KPI списъкът е създаден, всеки, който има права върху списъка, може да го използва, за да покаже състоянието на индикатора на страница с табло.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×