Въведение в публикуването на шаблон на формуляр

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

След като завършите проектирането на шаблон на формуляр, трябва да запишете и публикувате шаблона на формуляр, така че вашите потребители да попълват формуляри, базирани на него.

В тази статия

Как работи публикуването

Публикуване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Изпращане на шаблон на формуляр в имейл съобщение

Модифициране или преместване на публикуван шаблон на формуляр

Как работи публикуването

Когато публикувате шаблон на формуляр, първо запишете шаблона за формуляр и след това използвайте съветника за публикуване, за да разпространите шаблона на формуляр на вашите потребители. Съветникът за публикуване модифицира шаблона на формуляр за разпространение чрез добавяне на местоположението за публикуване и инструкции за обработка, така че потребителите могат да отварят формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Инструкциите за обработка позволяват формуляри, базирани на този шаблон на формуляр да се актуализира автоматично, ако направите промени в шаблона на формуляр, след като я публикувате. Когато потребителят за първи път отвори формуляра, Microsoft Office InfoPath изтегля шаблона на формуляр от мястото, което е посочено в инструкциите за обработка към компютъра на потребителя и след това създава формуляр, който се базира на този шаблон за формуляр. Ако потребителят запише формуляра и след това по-късно отваря формуляра, InfoPath сравнява версия на шаблона на формуляр на компютъра на потребителя с версията на шаблона за формуляр, който е указан в инструкциите за обработка. Ако версията в местоположението, указано в инструкциите за обработка е по-нова от версията на компютъра на потребителя, InfoPath изтегля по-нова версия на шаблона на формуляр и след това актуализира шаблона с новата версия на шаблона за формуляр.

След модифициране на шаблона на формуляр с местоположението за публикуване и инструкции за обработка, съветникът записва шаблона на формуляр за промяна местоположението за публикуване от вас условия. Можете да публикувате шаблон на формуляр в следните местоположения:

 • Сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services    Когато публикувате шаблон на формуляр на сървър, който се изпълнява Microsoft Windows SharePoint Services, можете да направите едно от следните две неща: можете да публикувате шаблона за формуляр в библиотека с документи, където ще се използва като шаблон за всички документи, които потребителите попълват в тия в библиотека с документи. Или можете да публикувате шаблона на формуляр като тип съдържание на сайт. Това означава, че шаблона за формуляр може да се използва като шаблон в няколко колекции от сайтове.

 • Сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services    Можете да публикувате шаблон за формуляр, съвместим с браузър сървър, на който се изпълнява InfoPath Forms Services. Шаблони за формуляри, съвместими с браузър позволяват на потребителите без InfoPath да попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр с помощта на уеб браузър.

 • Като част от имейл съобщение    Можете да публикувате шаблон на формуляр, като го изпратите в имейл съобщение до вашите потребители. Потребителите могат да след това отворете имейл съобщението и попълнете формуляра.

 • Споделена мрежова папка    Можете да публикувате шаблон на формуляр, вашите потребители имат достъп до споделена мрежова папка. Вашите потребители могат да отидете в споделената папка и създаване на формуляр, който се базира на шаблона за формуляр.

  Забележка: Тази функция замества функционалност в Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, които можете да публикувате шаблон на формуляр в уеб сървър разрешени.

 • Като файл за инсталиране    Ако имате Microsoft Visual Studio .NET 2003 или Microsoft Visual Studio 2005, инсталиран на компютъра ви, можете да публикувате шаблон на формуляр като файл за инсталиране, който се съхранява на споделена мрежова папка. Потребителите могат да изтеглите и стартирате файла за инсталиране да инсталирате и да регистрира шаблона на формуляр на компютъра си. Ако нямате Visual Studio, можете да публикувате шаблона на формуляр в споделено мрежово местоположение и имат създаде скрипт файл, който регистрира шаблона на формуляр на InfoPath. Потребителят може да след това да изтеглите шаблона на формуляр и скрипта и след това изпълнете скрипт, за да регистрира шаблона на формуляр.

Когато потребителят иска да попълните формуляр за първи път, той или тя отива на мястото, където шаблона за формуляр е публикуван и отвори формуляр, който се базира на шаблона за формуляр. Следователно е важно вашите потребители да имат достъп до местоположението, където можете да публикувате вашия шаблон на формуляр. Когато потребителят създава нов формуляр, InfoPath съхранява (или кешира) шаблона на формуляр на компютъра на потребителя. Това позволява на потребителя да попълните формуляр, дори когато работите офлайн. Ако потребителят запише формуляра и след това се отваря по-късно да завърши попълването му или отвори друг празен формуляр, който се базира на шаблона за формуляр, InfoPath определя, ако компютърът на потребителя е свързан към местоположението на публикуване на шаблона за формуляр. Ако има връзка, InfoPath проверява за актуализации в шаблона на формуляр, прилага тези актуализации и след това отваря формуляра. Ако няма връзка, InfoPath отваря формуляра, който се базира на шаблона за формуляр, който се съхранява на компютъра на потребителя.

Публикуване на шаблон на формуляр, не е същото като записването на шаблон на формуляр. Когато записвате шаблон на формуляр, който записвате да запазите работата си, точно както правите, когато записвате файл на вашия компютър. Следващата таблица описва различни опции, които имате за записване на шаблон на формуляр.

Команда

Описание

Кога да използвате

Запиши

Записва шаблона на формуляр на текущото му местоположение, като използвате същото име. Ако модифицирате шаблон на формуляр, който вече е публикуван в библиотека с документи на сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services, InfoPath ви позволява да запишете шаблона за формуляр само на място, различно от местоположението за публикуване.

Щракнете върху тази команда, за да запишете промените си, когато проектирате шаблон на формуляр. Ако модифицирате публикуван шаблон на формуляр, щракнете върху командата Запиши като, за да запишете шаблона за формуляр в ново местоположение.

Запиши като

Записва шаблона на формуляр на ново място или в същото местоположение, но с ново име. Ако модифицирате шаблон на формуляр, който вече е публикувана, щракнете върху Запиши като няма да актуализира публикувания шаблон на формуляр.

Щракнете върху тази команда, когато трябва да модифицирате копие на шаблон за формуляр.

Запиши като файлове източник

Записва шаблона на формуляр на ново място като набор от файлове на формуляри вместо като единичен .xsn файл.

Щракнете върху тази команда, когато трябва да модифицирате отделните формулярни файлове на шаблона на формуляр; например, ако искате да едно актуализиране на ресурсните файлове, включени в шаблона за формуляр. В повечето случаи няма да се налага да работите с отделните формулярни файлове на шаблон на формуляр.

Забележка: Винаги трябва да използвате съветника за публикуване, когато искате да разпространите вашия шаблон на формуляр на вашите потребители.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър

В по-ранните версии на Microsoft Office InfoPath вашите потребители, необходими за InfoPath, инсталиран на своите компютри, за да попълват формуляри, базирани на шаблон на формуляр. В Office InfoPath 2007можете да проектирате шаблон за формуляр, съвместим с браузър, чиито формуляри могат да се попълват в уеб браузър или в InfoPath. За да позволите на потребителите да попълване на формуляр в уеб браузър, можете да публикувате шаблона за формуляр в сървър, който се изпълнява InfoPath Forms Services.

Забележка: Шаблон за формуляр, който съдържа код не може да бъде публикуван директно на сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. За много причини, включително управление на сървъра, защитата и производителността шаблон за формуляр, който съдържа потребителски код изисква одобрение от администратор, преди да бъде свързан с библиотека с документи или публично достъпен като уеб приложение. Можете да публикувате шаблона за формуляр, който съдържа код в споделено мрежово местоположение и след това администраторът качва шаблона на формуляр в сървъра.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон на формуляр с пълно доверие

Формуляри, които са разрешени пълен достъп до системните ресурси, например файлове на вашия компютър или други настройки, се наричат напълно надеждни формуляри. Напълно надежден формуляр е създаден от шаблон за формуляр, който е цифрово подписан с надежден сертификат или е инсталиран на компютъра на потребителя. Шаблон за формуляр, който е цифрово подписан с надежден сертификат не трябва да се инсталира или регистрира на компютъра на потребителя. Този вид на шаблон за формуляр може да бъде разпределена като прикачен файл в имейл съобщение или потребителите да изтеглите този шаблон на формуляр от библиотека с документи или споделена мрежова папка.

Формуляри на напълно надежден достъп до информация, която се съхранява в самия формуляр, както и информация от някое от следните места:

 • Същия домейн като формуляра

 • Всички други домейни, които имат достъп до формуляра

 • Всички файлове и настройки на компютъра, които имат достъп до лицето, попълване на формуляр

За да публикувате шаблон на формуляр с пълно доверие, можете да направите едно от следните неща:

 • Можете да подпишете цифрово шаблона на формуляр със сертификат от надежден сертифициращ орган и след това да публикувате шаблона за формуляр в споделено мрежово местоположение. Вашите потребители, след това да отворите шаблона за формуляр от споделено мрежово местоположение.

 • Ако имате Visual Studio .NET 2003 или Visual Studio 2005, можете да използвате съветника за публикуване, за да създадете инсталационен пакет, който се инсталира и регистрира шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. Потребител с права на администратор на компютъра след това да изпълните на инсталационния пакет за инсталиране и регистриране на шаблона за формуляр.

 • Ако нямате Visual Studio .NET 2003 или Visual Studio 2005, можете да използвате съветника за публикуване, за да публикувате шаблона за формуляр в споделено мрежово местоположение и да създадете скрипт за регистриране на шаблона на формуляр на компютрите на вашите потребители. Потребител с подходящите права на компютъра може да копира и двата файла на компютъра и след това изпълнете скрипт, за да регистрира шаблона на формуляр.

Най-горе на страницата

Изпращане на шаблон на формуляр в имейл съобщение

Можете да използвате съветника за публикуване, за да разпространите вашия шаблон на формуляр на вашите потребители в имейл съобщение. Потребителите, които имат Microsoft Office Outlook 2007 и InfoPath, инсталиран на своите компютри да могат да попълват формуляра направо в имейл съобщението, когато те първо отворете имейл съобщението. Потребителите с по-стари версии на Outlook или с други имейл приложения получават имейл съобщение с шаблона за формуляр и формуляра като прикачени файлове. Тези потребители първо трябва да щракнете върху шаблона на формуляр, за да инсталирате шаблона на формуляр на компютрите си. След като инсталирате шаблона за формуляр, потребителите могат да щракнат шаблона на формуляр в имейл съобщение до попълване на формуляр в InfoPath.

Ако шаблонът на формуляр, трябва да имате достъп до системните ресурси на компютъра на потребителя или изпращате вашия шаблон на формуляр до потребители в друг домейн, трябва да подпишете цифрово шаблона на формуляр със сертификат от надежден сертифициращ орган преди публикуване. Вашите потребители в друг домейн може да се натъкнете на грешки, ако отворят шаблон на формуляр без сертификат.

Най-горе на страницата

Модифициране или преместване на публикуван шаблон на формуляр

Ако модифицирате шаблон на формуляр, след като е бил публикуван и има съществуващи формуляри, базирани на този шаблон на формуляр, промените, които правите в шаблона за формуляр ще бъдат отразени в тези съществуващи формуляри. Например ако изтриете секция във вашия шаблон на формуляр, който съдържа таблица, тази таблица и всички данни в тази таблица ще бъдат изтрити във всички съществуващи формуляри, базирани на този шаблон за формуляр. Това може да доведе до загуба на данни. Следователно, трябва да планирате да тествате всички промени, които правите във вашия формуляр шаблон, за да определи ефекта върху съществуващите формуляри.

За да модифицирате шаблон на формуляр, който е бил публикуван, можете да промените работното копие на шаблона за формуляр. Работното копие е версията, която се съхранява на вашия компютър или в програма за управление на версиите, като например Microsoft Visual SourceSafe. След като модифицирате работното копие, можете да го публикувате местоположението за публикуване. Ако нямате работно копие на вашия шаблон на формуляр, е възможно да можете да получите копие от местоположението за публикуване и след това запишете това копие на място, различно от местоположението за публикуване. След модифициране на работното копие на вашия шаблон на формуляр, можете да използвате съветника за публикуване да публикувате отново шаблона за формуляр на първоначалното местоположение за публикуване. Съветникът за публикуване заменя съществуващата версия на шаблона на формуляр в местоположението за публикуване с вашата модифицирана версия. Тъй като InfoPath определя самоличността на шаблон за формуляр, базиран на неговото име и местоположение, е важно да не променяте, когато можете да публикувате повторно шаблона за формуляр.

Ако искате да преместите публикуван шаблон на формуляр на друго място, можете да публикувате работното копие на шаблона за формуляр в новото местоположение. Преди да публикувате шаблона за формуляр до новото му местоположение, трябва да го промените да се отразят новото местоположение. Например местоположението на външните източници на данни използвани от вашия шаблон на формуляр може да са се променили. Трябва да актуализирате връзките за данни с новите местоположения за външните източници на данни, преди да публикувате шаблона за формуляр до новото му местоположение.

Ако има съществуващи формуляри, базирани на публикувания шаблон на формуляр, трябва също да свържете съществуващите формуляри към шаблона за формуляр, който можете да публикувате в новото местоположение. Ако не правите това, вашите потребители може да не успеете да отворите своите съществуващи формуляри.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×