Въведение в прозореца на задачите "Проверка на проект"

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В Microsoft Office InfoPath 2007можете да проектирате шаблон на формуляр, който се отваря с помощта на InfoPath или уеб браузър. Ако шаблона за формуляр може да бъде отворена с помощта на браузър, той се нарича шаблон за формуляр, съвместим с браузър. Можете да проектирате шаблони на формуляри, които работят в InfoPath 2003 освен Office InfoPath 2007или да конвертирате формуляри, създадени в Microsoft Office Word или други програми в Office InfoPath 2007 шаблони за формуляри.

Когато правите тези неща, обаче, може да срещнете проблеми със съвместимостта или други проблеми. Например определени функции на InfoPath не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър, и това може да доведе до проблеми по време на процеса на публикуване. По същия начин някои Office InfoPath 2007 функции не работят в шаблони на формуляри на InfoPath 2003 и някои функции на Word не се поддържат в InfoPath и се премахват, когато InfoPath импортира Word формуляра.

Най-бързият начин да идентифицирате тези типове проблеми във вашия шаблон на формуляр е с помощта на прозореца на задачите Проверка на проект . След това можете да коригирате проблемите, преди да публикувате вашия шаблон на формуляр.

В тази статия

Прозорецът на задачите "Проверка на проект"

Грешки и съобщения: Каква е разликата?

Обстоятелства, при които InfoPath проверява за проблеми

Прозорецът на задачите "Проверка на проект"

Най-добрият начин да проверите дали вашият шаблон на формуляр работи, както трябва, е да използвате прозореца на задачите Проверка на проект, за да прегледате потенциалните проблеми.

Прозорецът на задачите Проверка на проект ви позволява да:

  • Откривате проблеми със съвместимостта, които може да съществуват във вашия шаблон на формуляр. В някои случаи InfoPath автоматично отстранява проблема вместо вас и ви уведомява за това. В други случаи ще трябва да отстраните проблема ръчно. Например за да публикувате успешно шаблон на формуляр, съвместим с браузър, може да трябва да премахнете неподдържана контрола или да я замените с друга контрола. Ако публикувате шаблон на формуляр, съвместим с браузър, можете също да изберете да покажете информацията, свързана със сървъра, в прозореца на задачите Проверка на проект.

  • Променяте настройките за съвместимост за шаблона на формуляр. Например представете си, че само потребителите, които имат InfoPath, инсталиран на своите компютри, могат да показват и попълват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр. Ако искате вашият шаблон на формуляр да работи и в уеб браузър, можете да щракнете върху Промяна на настройки за съвместимост в прозореца Проверка на проект, за да получите достъп до опциите за създаване на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, а не шаблон на формуляр само за InfoPath. Когато променяте настройките за съвместимост за шаблон на формуляр, грешките и съобщенията в прозореца на задачите Проверка на проект съответно се актуализират.

част от прозореца на задачите ''проверка на проект''

1. Текстът в горния край на прозореца на задачите указва, че шаблонът на формуляр в момента е съвместим с Office InfoPath 2007 и сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services. Ако искате да промените тази настройка, щракнете върху връзката Промяна на настройки за съвместимост.

2. В прозореца на задачите се появяват грешки, защото шаблонът на формуляр, съвместим с браузър, съдържа неподдържани контроли. За да публикувате успешно шаблона на формуляр, съвместим с браузър, трябва да премахнете тези контроли.

InfoPath автоматично проверява за проблеми всеки път, когато:

  • Отворите шаблон на формуляр

  • Промените настройките за съвместимост за шаблон на формуляр

  • Запишете или публикувате шаблон на формуляр

  • Импортирате документ на Microsoft Office Word в InfoPath

Можете да актуализирате списъка с грешките и съобщенията в прозореца на задачите Проверка на проект, като щракнете върху бутона Обновяване в прозореца на задачите. Това е полезно, когато искате да премахнете елементи от списъка, докато отстранявате проблеми в шаблона на формуляр.

Забележка: Щракнете върху бутона Обнови няма да актуализира съобщенията, които се появяват, импортирането на документ на Word в InfoPath. Ако искате да премахнете импортираните съобщения от прозореца на задачите Проверка на проект , трябва да отворите диалоговия прозорец Файлове с ресурси (менюинструменти ) и след това премахнете файла с име ImportErrors.xml. Този файл се създава автоматично, когато импортирате документ на Word в InfoPath. След като премахнете файла ImportErrors.xml, щракнете върху Обнови в прозореца на задачите Проверка на проект за да изтриете окончателно импортиране на съобщения. Файлът ImportErrors.xml не е необходим за шаблона на формуляр да функционира правилно. В действителност от съображения за сигурност е добра практика да премахнете този файл, преди да публикувате вашия шаблон на формуляр.

Най-горе на страницата

Грешки и съобщения: Каква е разликата?

Когато проектирате шаблон на формуляр, може да срещнете и съобщения, и грешки. В повечето случаи трябва да отстраните грешките, за да публикувате успешно шаблона на формуляр. Ако желаете, може да отговорите и на съобщенията.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Type

Описание

изображение на икона

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

изображение на икона

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

Най-горе на страницата

Обстоятелства, при които InfoPath проверява за проблеми

Следващата таблица описва различните типове проблеми, които може да се появят в прозореца на задачите Проверка на проект, и кога обикновено възникват тези проблеми в шаблон на формуляр.

Тип проблем

Описание

Съвместимост на браузъра

Шаблон на формуляр на Office InfoPath 2007, проектиран за показване и попълване в уеб браузър, се нарича шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Проблемите със съвместимостта с браузъра обикновено възникват, след като промените обикновен шаблон на формуляр само за InfoPath на шаблон на формуляр, съвместим с браузър. Например представете си, че вашите потребители попълват формуляр за застрахователна полица в InfoPath и че искате да могат да попълват формуляра в браузър. В този случай трябва да промените настройките за съвместимост за шаблона на формуляр. Когато направите тази промяна, понякога се получават грешки или съобщения в прозореца на задачите Проверка на проект. Например ако първоначалният шаблон на формуляр е включвал потребителски роли, ще видите грешка в прозореца на задачите Проверка на проект, след като промените настройките за съвместимост, защото потребителските роли не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Забележка: Ако поставите отметка в квадратчето Проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект, можете също да видите грешки и съобщения, които са генерирани от сървър, изпълняващ InfoPath Forms Services, в допълнение на всички грешки и съобщения, които InfoPath открие. Те могат да се появят под заглавието Съвместимост на браузър (проверено на сървъра) в прозореца на задачите Проверка на проект.

Оптимизация на браузъра

Проблемите с оптимизацията на браузъра могат да възникнат, ако поставите отметка в квадратчето Проверка на сървъра в прозореца на задачите Проверка на проект. Грешките и съобщенията, свързани с оптимизацията, се генерират от сървъра и могат да ви помогнат да вземете решения, за да подобрите изпълнението на формуляра в браузъра.

Обратна съвместимост

Шаблоните на формуляри на Office InfoPath 2007, които работят и в InfoPath 2003, се наричат шаблони на формуляри с обратна съвместимост. Проблемите с обратната съвместимост възникват, когато добавите контрола или функция във вашия шаблон на формуляр, която няма да работи в InfoPath 2003. Повечето шаблони на формуляри на Office InfoPath 2007 няма нужда да бъдат съвместими с InfoPath 2003. По тази причина Office InfoPath 2007 автоматично скрива грешките и съобщенията, свързани с обратната съвместимост, в прозореца на задачите Проверка на проект.

По подразбиране виждате грешки и съобщения, свързани с обратната съвместимост, само когато отворите шаблон на формуляр на InfoPath 2003 в режим на проектиране на Office InfoPath 2007 или когато изберете Шаблон на формуляр на InfoPath 2003 в списъка Запиши като тип в диалоговия прозорец Запиши или Запиши като. При всички други случаи трябва ръчно да изберете да покажете грешките и съобщения, свързани с обратната съвместимост, в прозореца на задачите Проверка на проект, като отметнете квадратчето Покажи отчет за съвместимост с InfoPath 2003 в диалоговия прозорец Опции за формуляри (категория Съвместимост).

Импортиране

Проблеми в импортирането могат да възникнат, когато импортирате формуляр от друга програма, като например Microsoft Office Word и InfoPath се опита да импортира функции, които не поддържа. В някои случаи InfoPath премахва неподдържаната функция или я заменя с изображение контейнер. Например InfoPath не поддържа показалци или анимиран текст, така че тези функции се премахват в получения шаблон на формуляр. В други случаи функцията може частично да се поддържа. Например когато импортирате документ на Word, всички хипервръзки се конвертират, но ако хипервръзката използва протокол, различен от HTTP, HTTPS, FILE, FTP или MAILTO, хипервръзката няма да работи, когато потребителят щракне върху нея.

Забележка: Можете да използвате съветника за импортиране, за да конвертирате работни листове на Microsoft Office Excel в шаблони на формуляри на InfoPath. Но проблемите, свързани с импортиране на работни листове на Excel, не се появяват в прозореца на задачите Проверка на проект, както когато импортирате документи на Word.

Офлайн съвместимост

Офлайн проблемите могат да възникнат, когато направите шаблон на формуляр достъпен за използване офлайн. В зависимост от дизайна на шаблона на формуляра, офлайн потребителите може все още да имат достъп до данните, които идват от заявки към бази данни и други източници на данни, с някои изключения. Тези изключения са отбелязани в прозореца на задачите Проверка на проект.

Част за шаблон

Ако вашият шаблон на формуляр съдържа част за шаблон и ако сте добавили по-нова версия на частта за шаблон в прозореца на задачите Контроли, прозорецът на задачите Проверка на проект ви уведомява, че има налична актуализация на частта за шаблон.

Обвързване на данни

Задължителен проблеми може да възникнат при зависимост между контрола в шаблона за формуляр и съответно поле или група в източника на данни по някакъв начин е повреден. Ако проблеми на свързването на са толкова сериозни контролата за неизправност във формуляра на потребителя, те ще се показват в прозореца на задачите Проверка на проект . Ако обвързване проблеми са по-малко сериозни, няма да виждате грешка или съобщение в прозореца на задачите Проверка на проект , въпреки че ще видите синя или червена икона в горния десен ъгъл на контролата в шаблона за формуляр. За да научите повече за проблема, с десния бутон върху контролата и след това щракнете върху Повече подробности в контекстното меню.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×