Въведение в проектирането на формуляр в InfoPath 2010

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

InfoPath предлага опции, които ви позволяват да създавате формуляри за събиране на информация от потребителите или да показвате информация от източник на данни. Тази статия ви превежда през първите стъпки на проектирането, настройката и публикуването на формуляр на InfoPath.

В тази статия

Планиране на шаблон за формуляр

Избор на шаблон

Избиране на визуалното оформление на шаблон за формуляр

Добавяне на връзки за подаване или получаване на данни от други източници

Добавяне на полета и контроли

Добавяне на друг изглед към формуляр

Добавяне на правила

Публикуване на шаблон за формуляр на InfoPath

Проверка на проекта на формуляр

Планиране на шаблон за формуляр

Преди да проектирате формуляр на InfoPath, е важно да планирате проекта на формуляра. Например помислете за следните сценарии:

  • Колко изгледа (страници) ще има вашият шаблон за формуляр – един или няколко?

  • Планирали ли сте какви данни трябва да събирате или показвате?

  • Ще трябва ли някои части от вашия шаблон за формуляр да бъдат само за четене?

Планирайте къде ще бъдат разположени отделните контроли и как искате да изглежда и да функционира шаблонът за формуляр. Въпреки че винаги можете да промените шаблона за формуляр, след като сте започнали да работите с него, винаги е по-ефективно да започнете с обсъждането на проекта.

Най-горе на страницата

Избор на шаблон

Първото нещо, което да правите, когато проектирате шаблон на формуляр на InfoPath е да изберете тип на шаблона. Когато отворите InfoPath 2010, галерия от шаблони, се показват в раздела " файл ", които са групирани в четири категории – Популярни шаблони за формуляри, Разширени шаблони за формуляри, Шаблони за формуляри на InfoPath 2007и Части за шаблон . Типа на шаблон, за да изберете зависи от това как ще се използва шаблона за формуляр и от източници на данни, тя може да се свърже с какъв вид.

Най-горе на страницата

Избиране на визуалното оформление на шаблон за формуляр

След като изберете шаблон, можете или да го персонализирате, или да продължите с оформлението по подразбиране. Когато персонализирате оформлението, вие избирате шаблон за оформления на страници, след това персонализирате изгледа на формуляра, като добавяте избрани от вас или предварително дефинирани таблични стилове, и накрая прилагате тема към шаблона за формуляр.

За повече информация относно оформлението на шаблон на формуляр, вижте оформете шаблон за формуляр.

Най-горе на страницата

Добавяне на връзки за подаване или получаване на данни от други източници

Връзка към данни е динамична връзка между формуляр на Microsoft InfoPath и външен източник на данни, например SharePoint, уеб услуга или база данни, която се използва за приемане или подаване на данни. Външни източници на данни може да се използва, за да се уверите, че е винаги актуални – всички промени във външния източник на данни автоматично се отразяват във формуляр на InfoPath. Връзка към данни за подаване ви позволява да укажете къде се подава данните на формуляра.

Най-горе на страницата

Добавяне на полета и контроли

В InfoPath полетата и контролите са различни неща. Полетата се показват в прозореца на задачите Полета и представят данните, които се събират от формуляра. Тези данни се записват като XML и могат да се изпращат до различни местоназначения. За разлика от тях самите контроли не съдържат данни; те са прозорец към данните, които формулярът събира. Контролите предоставят на потребителя средства да въвежда данните по възможно най-подходящия начин за типа информация, която се събира.

Ако например искате да събирате информация за името и състоянието на проект във формуляр за следене на проекти, и двете полета могат да се записват като текст. Може да разрешите на потребителя да въвежда всякакви низове с текст като имена на проекти, но да изисквате от него да избира състоянието от списък с опции. За да направите това, за полето с име на проекта използвайте контрола за текстово поле, а за полето за състояние използвайте падащо списъчно поле.

За повече информация относно полета и контроли, вижте Въведение в контролите.

Най-горе на страницата

Добавяне на друг изглед към формуляр

Изгледите (или страниците) са средства за организиране на формуляр в различни части, които искате да представяте отделно. Тези части могат да бъдат показвани в определен ред, на конкретни хора или за конкретна цел. Например при формуляр за отчитане на състояние можете да настроите втори изглед, за да проследявате хронологията на промените в състоянието. Този изглед може след това да бъде използван, за да проверявате дали проектите, следени в отчета на състоянието, се изпълняват по график.

За повече информация относно добавянето изгледи във формуляр, вижте Добавяне, изтриване и превключване на изгледи (страници) във формуляр.

Най-горе на страницата

Добавяне на правила

Правилата ви позволяват да управлявате поведението на формуляр, като извършвате действия като автоматично показване на съобщение в диалогов прозорец, задаване на стойност на поле, заявяване или подаване на връзка с данни, превключване на изгледи или отваряне или затваряне на формуляр в отговор на определени събития и условия. Събитията може да включват промяна на конкретно поле във формуляра, щракване върху бутон, вмъкване на повтаряща се секция или ред в повтаряща се таблица, или отваряне или подаване на формуляр. Условията могат да включват изчисления, потребителски роли и дали стойността на поле е празна, попада в определен диапазон, равна е на стойността в друго поле или започва с или съдържа определени знаци.

Най-горе на страницата

Публикуване на шаблон за формуляр на InfoPath

Когато проектирането на формуляра завърши, трябва да публикувате шаблона за формуляр, така че потребителите да могат да попълват формуляри на базата на този шаблон за формуляр. Публикуването на шаблон за формуляр се различава от записването му. Записването на шаблон за формуляр го записва като файл, но не го прави достъпен за попълване от потребители. Процесът на публикуване модифицира шаблона за формуляр за разпространение, като добавя секции за местоположението на публикуване и инструкциите за обработка, така че потребителите да могат да отварят формуляри, базирани на шаблона за формуляр. Инструкциите за обработка позволяват формулярите, които са базирани на шаблона за формуляр, да се актуализират автоматично, ако направите промени в шаблона за формуляр, след като сте го публикували.

За повече информация относно публикуване на формуляр, вижте публикуване формуляр.

Най-горе на страницата

Проверка на проекта на формуляр

Понякога, обикновено при преобразуване на шаблон за формуляр на InfoPath Filler в шаблон за формуляр, съвместим с браузър, или при преобразуване на шаблон за формуляр на InfoPath 2010 във формат на InfoPath 2007 или 2003, може да срещнете проблеми със съвместимостта. Такива проблеми възникват, въпреки че InfoPath се фокусира върху избягването им, като ограничава възможностите на проектантите на формуляри за избор на съвместимост на базата на избрания шаблон за формуляр. InfoPath прави проверка за грешки, когато отворите шаблон за формуляр, промените настройката за съвместимост в шаблон за формуляр, запишете или публикувате шаблон за формуляр или импортирате документ на Office като шаблон за формуляр. Ако се открият грешки, InfoPath ви подканва да ги отстраните.

За повече информация относно съвместимост вижте валидността проектирането на формуляр.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×