Въведение в подаването на данните на формуляр

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

В тази статия

Общ преглед

Подаване на данни на формуляр към база данни на Access или SQL Server

Подаване на данни на формуляр към уеб услуга

Подаване на данни на формуляр към сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Подаване на данни на формуляр като имейл съобщение

Подаване на данни на формуляр към приложение на уеб сървър

Подаване на данни на формуляр чрез използване на файл за връзка към данни

Подаване на данни на формуляр чрез използване на код

Общ преглед

Когато използвате формуляри на Microsoft Office InfoPath, за да събирате данни като част от по-голям бизнес процес, тези данни обикновено не остават във формулярите, които потребителите попълват. Данните на формуляра се преместват от формуляра към следващата стъпка на бизнес процеса, обикновено външен източник на данни като база данни, уеб услуга или приложение на уеб сървър. Например служител може да използва InfoPath, за да попълни формуляр за отчет на разходите, и след това да подаде този формуляр към уеб услуга, където формулярът може да бъде обработен.

Формуляр на InfoPath, подаден към външен източник на данни

За разлика от записването на формуляр, където потребителите избират местоположение да съхранят своя формуляр, докато го попълват, подаването на формуляр изпраща данните на формуляр на определено местоположение, дефинирано при проектирането на шаблона на формуляр, свързан с формуляра. Когато проектирате шаблон на формуляр и разрешите подаване на формулярите, можете да изберете данните, въведени от потребителите във формуляра, да се подават към следните местоположения:

 • База данни на Microsoft Office Access или Microsoft SQL Server

 • Уеб услуга

 • Сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

 • В имейл съобщение

 • Приложение на уеб сървър

 • Потребителско приложение, което подслонява InfoPath

Указването на мястото, където данните във вашите формуляри да бъдат подавани, може да увеличи точността и ефикасността на вашите бизнес процеси, защото това ви позволява да имате повече контрол над тези процеси. Преди потребителите да могат да подадат своите данни на формуляр, InfoPath осигурява, че данните във формулярите са валидни, и позволява на потребителите да коригират всички невалидни данни. Тази функция може да помогне за осигуряването само валидни данни да бъдат изпращани към външния източник на данни.

Освен да проектирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите данни към едно местоположение, можете да проектирате шаблона на формуляр, така че потребителите да могат да подават данните на формуляра към няколко местоположения наведнъж. Например можете да проектирате шаблон на формуляр за отчет на разходите, така че когато потребителите подадат своите попълнени формуляри, данните да се подават към база данни и в същото време копие на всеки попълнен формуляр да се изпраща и в имейл съобщение до съответния ръководител.

Всеки път, когато проектирате шаблон на формуляр, който може да се подава към външен източник на данни, InfoPath включва командата Подаване в менюто Файл, както и бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни по подразбиране. В зависимост от вашите нужди можете да изберете да промените името на командата Подаване. Освен това можете да вмъкнете и бутон направо в шаблона на формуляр, върху който потребителите могат да щракнат, за да подадат своя формуляр, след като са го попълнили.

Можете също да настроите шаблона на формуляр, така че да се извършва едно от следните неща при подаване на формуляра:

 • Съществуващият формуляр се затваря.

 • Съществуващият формуляр се затваря и се отваря нов празен формуляр.

 • Съществуващият формуляр остава отворен.

В допълнение можете да напишете съобщение, което се появява, след като потребителите подадат формуляра, указващо дали формулярът е подаден успешно.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр към база данни на Access или SQL Server

Формулярите на InfoPath често се подават към бази данни, независимо дали се актуализира една таблица с потребителски запис, или за по-сложни случаи като модифициране на няколко таблици, които са свързани заедно в шаблон на формуляр за отчет на разходите. Можете да проектирате вашия шаблон на формуляр в InfoPath, така че да може да се подава направо към база данни на Access или SQL Server, без да трябва да използвате скрипт или потребителски код. Можете също да подавате данни на формуляр и към други типове бази данни, като използвате потребителски код или като подавате формуляра към уеб услуга, свързана с тази база данни.

За да подадете формуляр към база данни на Access или SQL Server, трябва да проектирате шаблон на формуляр, който се базира на тази база данни. Това осигурява източник на данни на шаблона на формуляр да съвпада със структурата на базата данни. Ако добавите връзка към база данни в съществуващ шаблон на формуляр, потребителите няма да могат да подават попълнените формуляри към базата данни, защото източникът на данни на формуляра няма да съвпада със структурата на базата данни. Ако шаблонът на формуляр не съвпада със структурата на базата данни, InfoPath не може да актуализира правилните полета в базата данни, когато данните се подават.

Когато проектирате шаблон на формуляр на InfoPath, базиран на база данни, имайте предвид следните неща:

 • Когато свързвате шаблона на формуляр с повече от една таблица в база данни, таблиците трябва да бъдат свързани по ключови полета.

 • Дългите типове данни, като картини, изображения, OLE обекти, прикачени файлове и типовете данни Memo на Access или SQL, трябва да бъдат изключени от връзката за данни. InfoPath не поддържа връзки към данни за тези дълги типове данни. За да изключите определени полета от базата данни, използвайте съветника за връзка към данни, за да настроите връзката за данни.

Можете да определите дали някое от тези неща се прилага, като прочетете информацията в полето Резюме на последната страница на съветника за връзка към данни. Резюмето указва дали подаването на формуляра е разрешено, а ако е забранено резюмето обяснява защо.

След като настроите връзката за данни между шаблона на формуляр и базата данни, можете да персонализирате всички други опции на подаване, които искате. Например можете да промените текста, който се появява върху бутона Подаване във вашия шаблон на формуляр. Можете също да промените съобщенията, които се показват на потребителите, за да укажат дали формулярът е успешно подаден и можете да зададете дали формулярът да остане отворен след подаването.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр към уеб услуга

Независимо дали използвате уеб услуга за установяване на работен поток за бизнес процес, или като среден слой върху вашата база данни, InfoPath улеснява създаването на шаблони на формуляр, които взаимодействат с уеб услуга. InfoPath има съветник за връзка към данни, който ви води през процеса на свързване на шаблоните на формуляр с уеб услуга.

Има два общи метода за проектиране на шаблон на формуляр, който подава формуляри към уеб услуга:

 • Свързване на съществуващ шаблон на формуляр към уеб услуга

 • Проектиране на нов шаблон на формуляр, базиран на уеб услуга

И с двата метода InfoPath създава източник на данни, който се базира на схемата на уеб услугата. Това позволява на формулярите, базирани на шаблон на формуляр, да подават данните към уеб услугата.

Технически данни

Когато потребителите подават формуляр към уеб услуга, формулярът е изпратен като Extensible Markup Language (XML) данни в плик на SOAP. Пликът на SOAP функционира като входен параметър за указаната операция уеб услуга. Можете да сравните това с подаването на формуляр с помощта на HTTP, което води до XML документ в публикация в HTTP заявка.

Преди да свържете шаблон на формуляр на InfoPath с уеб услуга, помислете за следното:

 • InfoPath не може да се свързва с уеб услуга, която използва стил на шифроване заявка за отдалечена процедура (RPC). Поддържа се само шифроване документ/литерално.

 • Когато конфигурирате шаблон на формуляр, така че неговите формуляри да могат да подават данни към уеб услуга, можете да укажете само данните в определени полета или групи да се подават или можете да подавате всички данни във формуляра.

След като връзката за данни към уеб услугата е настроена, можете да добавите бутон Подаване в шаблона на формуляр и да персонализирате всяка друга опция на подаване, която искате.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр към сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services

Можете да проектирате шаблон на формуляр, който подава данни към сървър, изпълняващ Microsoft Windows SharePoint Services. Като направите това, можете да съхранявате и организирате всички формуляри на вашите потребители в библиотека с документи. В допълнение вашите потребители могат да попълват формуляри, базирани на шаблона на формуляр, направо от библиотеката с документи. Те могат също да експортират данни на формуляра в Microsoft Office Excel или да обединяват данните от няколко формуляра в един формуляр. Освен това, когато разрешите подаване на формуляри направо в библиотека с документи, можете предварително да дефинирате имената на файловете за формулярите със статични стойности, със стойности, базирани на данни във формуляра, или като използвате формула.

След като конфигурирате шаблона на формуляр да позволява подавания на формуляри към библиотека с документи на SharePoint, можете да добавите бутон Подаване във формуляра и да персонализирате другите опции на подаване като текста върху бутона Подаване, съобщенията, които се показват на потребителя, за да укажат дали формулярът е подаден успешно и дали да се запази отворен формулярът след подаването.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр като имейл съобщение

Използването на имейл програма е един от най-лесните и най-често срещани начини на задаване на работен поток за бизнес процес. Можете да проектирате шаблон на формуляр на InfoPath, който позволява на потребителите да щракнат върху бутона Подаване в лентата с инструменти Стандартни или върху менюто Файл, за да изпратят попълнения формуляр или като прикачен документ, или в тялото на имейл съобщение. Имейл адресите, реда за темата и името на прикачения файл могат да бъдат предварително дефинирани, когато проектирате вашия шаблон на формуляр – със статични стойности, със стойности, базирани на елементи във формуляра, или чрез използване на формула. Например можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че попълнените формуляри автоматично да се изпращат в имейл съобщение с предварително дефиниран ред за тема на имейл адрес, базиран на елемент във формуляра. В допълнение, като се базирате на данните, които потребителите въвеждат във формуляра, можете да дефинирате динамични имена на файлове за формуляра.

За да могат потребителите да подават своите формуляри в имейл съобщения, те трябва да имат Microsoft Office Outlook 2003 или Microsoft Office Outlook 2007, инсталиран на своите компютри. Потребителите, които попълват формуляри в уеб браузър, нямат нужда от Outlook, за да подават своите формуляри като имейл съобщение.

След като конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява подаване на формуляри в имейл съобщение, можете да добавите бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни и команда Подаване в менюто Файл в шаблона на формуляр и да персонализирате всички други опции на подаване като текста, който се появява върху бутона Подаване, съобщенията, които се показват на потребителя, за да укажат дали формулярът е успешно подаден и дали искате да запазите формуляра отворен след подаването.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр към приложение на уеб сървър

Ако имате съществуваща страница на Active Server Pages (ASP) или друг код на уеб сървър, който може да обработва XML данни, можете да проектирате вашия шаблон на формуляр, така че потребителите могат да подават попълнени формуляри към този уеб сървър с помощта на метода на HTTP публикация. Когато конфигурирате вашия шаблон на формуляр, за да позволите на потребителите да подават своите формуляри по този начин, InfoPath създава съобщение, което включва данните на формуляра и след това изпраща това съобщение към уеб сървъра. Когато проектирате шаблон на формуляр за подаване на данни в уеб сървър, можете да добавите бутон подаване във вашия шаблон на формуляр, укажете текста, който се появява върху бутона подаване , персонализиране на съобщенията, които се показват на потребителите да укажете дали формулярът е успешно подаден и да укажете дали да запазите формуляра отворен след подаването.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр чрез използване на файл за връзка към данни

В Microsoft Office InfoPath 2007 имате също възможността да създадете XML файл, наречен файл за връзка към данни, който включва всички настройки, необходими за връзка към данни. Можете да съхраните този файл в библиотека за връзка към данни в сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007 и след това да проектирате няколко шаблона на формуляр, които използват същия XML файл за конфигуриране на връзка към данни. Използването на файл за връзка към данни означава, че ако нещо във връзката към данни се промени – например ако местоположението на външните източници на данни се промени – можете да актуализирате файла за връзка към данни веднъж, вместо да актуализирате връзката към данни във всеки отделен шаблон на формуляр. Всички шаблони на формуляри, които използват файла за връзка към данни, ще бъдат автоматично актуализирани с новите настройки.

Един файл за връзка към данни може да съдържа настройки, които определят как потребителите могат да подават своите данни на формуляра. Можете да проектирате шаблон на формуляр да използва настройките в този файл за връзка към данни. След като конфигурирате шаблона на формуляр да позволява подаване на формуляри, можете да добавите команда Подаване в менюто Файл и бутон Подаване в лентата с инструменти Стандартни във формуляра, който се базира на шаблона на формуляр, и след това да персонализирате всички други опции на подаване като текста, който се появява върху бутона и командата Подаване, съобщенията, които се показват на потребителя, указващи дали формулярът е подаден успешно и дали искате да запазите формуляра отворен след подаването.

Най-горе на страницата

Подаване на данни на формуляр чрез използване на код

За да създадете разширена функционалност във вашия шаблон на формуляр за подаване на данни на формуляр, можете да напишете управляем код, като използвате Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET или скрипт. Например можете да добавите функционалност във вашия шаблон на формуляр, която разрешава подаване на формуляри към повече от едно местоположение наведнъж или към външен източник на данни, който нормално не се поддържа от InfoPath.

Съвет : Не можете да конфигурирате вашия шаблон на формуляр да позволява на потребителите да подават своите формуляри към външен източник на данни, като използвате опциите за връзка към данни на InfoPath, можете да използвате тази функция, за да напишете ваша собствена реализация на връзка към данни към този външен източник на данни.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×