Въведение в оформлението на шаблон на формуляр

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Когато проектирате шаблон на формуляр на Microsoft Office InfoPath, трябва да обмислите как да разположите или подредите елементите в шаблона на формуляр.

По принцип трябва да организирате различните части на вашия шаблон на формуляр, така че хората, които го попълват, може да се преместват във формуляра по логичен начин. Освен това е добра идея да подравните текстовите полета, квадратчета за отметка и други елементи по хоризонталните и вертикалните линии на мрежата за имагинерна. Можете да използвате таблици на оформлението, за да дефинирате границите на вашата мрежа и да подравните елементите в шаблона на формуляр.

В тази статия

Таблици на оформлението и прозорецът на задачите Оформление

Контроли, свързани с оформлението

Съвети за оформлението

Таблици на оформлението и прозорецът на задачите Оформление

В идеалния случай трябва да проектирате шаблон на формуляр, който визуално е интересен и лесен за използване. Таблиците на оформлението могат да ви помогнат да постигнете и двете от тези цели.

Прозорецът на задачите Оформление предлага колекция от предварително проектирани таблици на оформлението, които можете да използвате във вашия шаблон на формуляр, за да му придадете визуална структура.

прозорецът на задачите ''оформление''

Таблицата на оформление е като всяка друга таблица, освен че се използва само за целите на оформлението, а не за представяне на данни. В допълнение, за разлика от другите таблици, таблиците на оформление нямат визуални граници по подразбиране. Когато проектирате вашия шаблон на формуляр в режим на проектиране, границите на таблицата на оформлението са представени от пунктирани линии, така че да знаете, че работите в таблица. Но когато потребителите попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, тези граници не се появяват.

Освен другите неща, можете да използвате таблици на оформлението, за да организирате контроли, да отделяте една секция от друга, да създавате секции на горен и долен колонтитул и да помествате емблеми и други графики.

В следващия пример се използва таблица на оформлението за организиране на текстови полета в секция; раздел на шаблон на формуляр.

Таблица на оформлението в секция на шаблон на формуляр

1. Тази таблица на оформлението има два реда.

2. Във втория ред има три колони. Средната колона се използва само за цели на интервалите.

Ако искате да добавите или премахнете редове и колони от таблица на оформлението, щракнете върху някоя от опциите в списъка Обединяване и разделяне на клетки в прозореца на задачите. Ако таблиците на оформлението в прозореца на задачите Оформление не отговарят на вашите нужди, можете да вмъкнете потребителска таблица на оформлението с толкова колони и редове, колкото искате.

Можете да също да използвате прозореца на задачите за оформление за да вмъкнете бързо превъртане и хоризонтална региони във вашия шаблон на формуляр, които са описани в подробности в следващия раздел.

Най-горе на страницата

Контроли, свързани с оформлението

В допълнение към таблици на оформлението можете да използвате оформление, свързани контроли, например секции или повтарящи се раздели, за да ви помогне да проектирате вашия шаблон на формуляр. Когато вмъквате оформление, свързани с контрола във вашия шаблон на формуляр, всъщност вмъквате празен контейнер за съхраняване на други контроли.

Следващата таблица предоставя кратко описание на контролите, които най-често се използват за целите на оформлението.

Контрола

Описание

Секция

Контрола, която съдържа други контроли. Например в шаблон на формуляр за застрахователно искане можете да използвате секция, за да групирате набор от текстови полета, използвани за събиране на информация за контакт от собственици на полици.

Допълнителна секция

Контрола, която съдържа други контроли, но не се появява във формуляра, освен ако потребителят избере да я добави. Например въпреки че всички служители в компания могат да използват секция за указване на цел в своите формуляри за преглед на изпълнение, само управителите могат да изберат да добавят секция за ръководни цели.

Повтаряща се контрола

Контрола, като например повтаряща се секция или повтаряща се таблица, която позволява на потребителите да разширяват съдържанието на формуляр, когато го попълват, и да показват само необходимия брой елементи в една серия. Например можете да използвате повтаряща се таблица, за да събирате списъчни разходи в шаблон на формуляр за отчет на разходите.

Област за превъртане

Контрола, която съдържа други контроли, остава с фиксиран размер и включва ленти за превъртане, така че потребителите да превъртите, за да видите информацията, която е извън изглед. Области за превъртане може да бъде полезно, когато част от шаблон за формуляр съдържа много данни и потребителите не е необходимо да видите всички данни в даден момент. Например ако използвате повтаряща се таблица, за да показвате много записи от база данни, можете да вмъкнете повтаряща се таблица в област за превъртане, за да покажете само някои от записите в даден момент. Тъй като областите за превъртане се използват изключително за целите на оформлението, те не са обвързани с полета или групи в източника на данни. Областите за превъртане не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Хоризонтална област

Контрола, която съдържа други контроли и може да бъде поставена в хоризонтален ред в шаблон на формуляр. Например когато няколко хоризонтални области са поставени една до друга, областите ще се пренесат на следващия ред, ако размерът на екрана се промени. Тъй като хоризонталните области се използват изключително за целите на оформлението, те не са обвързани с полета или групи в източника на данни. Контролите хоризонтални области не се поддържат в шаблони на формуляри, съвместими с браузър.

Група за избор

Контрола, която предоставя набор от взаимно изключващи се възможности на потребителите. Група за избор съдържа секции за избор, от които се появява като избор по подразбиране във формуляр. Тези секции за избор съдържат други контроли. Например информацията за адрес в шаблон на формуляр на служител информация може да бъде форматирана като група за избор, която съдържа секции за избор. Всяка секция за избор съдържа контроли с правилния адрес синтаксис за определена страна или регион. Когато служители попълване на формуляр, който се базира на шаблона за формуляр, те могат да заменят секцията за адрес по подразбиране с такава, която се отнася за тяхната страна или регион.

Най-горе на страницата

Съвети за оформление

Използвайте следните съвети, за да усъвършенствате вида, размера и други аспекти на таблиците на оформлението и контролите, свързани с оформлението:

  • Ако проектирате нов празен шаблон на формуляр, полезно е най-напред да определите как искате шаблонът на формуляр да бъде оформен, преди да започнете да го проектирате. Ако имате проблеми с представянето на оформлението, опитайте се първо да скицирате вашите идеи на хартия. Можете да използвате програма като Microsoft Office Visio, за да изчистите своите идеи и да създадете макети на потребителския интерфейс на шаблона на формуляр. След като имате предвид вече някакъв план, можете да вмъкнете предварително проектирана таблица от прозореца на задачите Оформление и да я персонализирате, както е необходимо.

  • В режим на проектиране границите на таблиците на оформлението са представени с пунктирани линии, така че да можете да използвате отделните редове и колони. Когато потребителите попълват формуляр, базиран на вашия шаблон на формуляр, тези линии на мрежата са скрити. Това дава в резултат по-чист и по-малко разхвърлян дизайн. Ако предпочитате да скриете линиите на мрежата в режим на проектиране, можете да ги изключите, като щракнете върху Скрий линиите на мрежата в менюто Таблица.

  • По подразбиране InfoPath вмъква таблиците на оформлението и контролите, свързани с оформлението, като секциите и областите за превъртане, така че да отговарят по ширина на печатната страница. За да промените тази настройка по подразбиране, в менюто Изглед щракнете върху Свойства на изгледа. В раздела Общи под Настройки на оформление отметнете квадратчето Използвай зададена от потребителя ширина на оформлението за този шаблон на формуляр и след това въведете друго число в полето Ширина на потребителско оформление.

  • Ако указвате ширина на потребителско оформление за таблици на оформлението и контроли за оформление, проверете, че не е по-широка от областта за печат за вашия шаблон на формуляр. За да видите бързо колко широка е печатната ви страница – и дали съдържанието в шаблона на формуляр ще се побере на страницата – щракнете върху Водачи за ширина на страница в менюто Изглед. Когато щракнете върху тази команда, в дясната част на екрана ще се появи пунктиран вертикален водач. Този водач указва дясното поле на печатната страница, като се базира на принтера по подразбиране за вашия компютър.

  • За да промените границата или цвета на контролите за оформление или таблиците на оформлението, изберете контролите или таблиците, които искате да промените. В менюто Форматиране щракнете върху Граници и оцветяване и след това задайте необходимите настройки.

  • По подразбиране таблицата на оформлението е подравнена в лявата част на шаблона на формуляр. За да центрирате или подравните вдясно цялата таблица, изберете таблицата. В менюто Таблица щракнете върху Свойства на таблицата и след това изберете Центрирано или Отдясно в раздела Таблица.

  • Количеството интервали, които ограждат съдържанието на клетката, се нарича допълване на клетки. Можете да мислите за него като за буферно пространство между клетката и текста в нея. Настройването на допълването обикновено предлага повече контрол над пространството, отколкото прави натискането на клавиша ENTER за добавяне на допълнително пространство. За да настроите допълването на клетки в клетка, изберете опциите в раздела Клетка в диалоговия прозорец Свойства на таблицата.

Най-горе на страницата

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×