Въведение в навигацията на сайт

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Тази тема въвежда в елементите за навигацията на сайта, които са част от Windows SharePoint Services 3.0. Налични са два типа елементи за навигация: такива, които може да се персонализират от собствениците на сайта и администраторите, както и такива, които не може да бъдат персонализирани.

Елементи за навигация, които може да се персонализират

Двата елемента за навигация, които може да се персонализират от собственици на сайта, са "Бързо стартиране" и горната лента за връзки.

"Бързо стартиране"    Бързо стартиране "се показва отстрани повечето потребителски ориентиран страници непосредствено под връзката Преглед на цялото съдържание на сайта . Можете да използвате бързо стартиране ", за да покажете секция заглавия и връзки към различни области на вашия сайт по логичен начин. Бързо стартиране ", нито връзката преглед на цялото съдържание на сайта се показва на страниците за администриране на сайта, например страницата Настройки на сайта и страниците, на които администраторите на създаване и редактиране на списъци, библиотеки, работни области и страници с уеб. За информация как да покажете или скриете бързо стартиране "вижте Персонализиране на навигацията на сайта.

Когато се създава нов сайт, собственикът на сайта може да избере дали да включи името на сайта на "Бързо стартиране" на родителския сайт. Ако при създаването на сайта собственикът на сайта за тази опция избере Не, собственикът на родителския сайт може по-късно да добави сайта, използвайки страницата "Настройки на сайта". Администраторите може да персонализират "Бързо стартиране" по следните начини:

 • Добавяне на нова връзка към сайта или в рамките на колекцията със сайтове, или външна спрямо колекцията със сайтове.

 • Изтриване на връзка.

 • Промяна на име и на URL адрес на съществуваща връзка.

 • Промяна на реда на връзките в заглавието.

 • Промяна на имената и URL адресите на заглавията, изтриване на заглавията и създаване на нови.

 • Промяна на реда на разделите (т. е. заглавията и свързаните връзки) в "Бързо стартиране".

Забележка: "Бързо стартиране" се показва и персонализира за всеки сайт поотделно. Подсайтовете не наследяват настройките, които изберете за "Бързо стартиране" от родителския им сайт.

Съвет: Тъй като "Бързо стартиране" може да се персонализира, всички списъци и библиотеки за сайта не се показват винаги на "Бързо стартиране". За да проверите дали може да се виждат всички списъци и библиотеки за определен сайт, използвайте връзката Преглед на цялото съдържание на сайта , описана в следния раздел.

Горна лента за връзки    Този елемент за навигация се показва като един или повече раздели с хипервръзки в горната част на всички страници на сайта. Собствениците на сайта може да изберат горната лента за връзки да се показва на родителския сайт или за техния подсайт да се показва уникална горна лента за връзки.

Елементи за навигация, които не може да се персонализират

Преглед на цялото съдържание на сайта    Този елемент за навигация се появява като връзка на страниците (с изключение на страниците за администриране на сайта, например страницата "Настройки на сайта"), непосредствено над "Бързо стартиране". Не може да персонализирате или да забранявате тази връзка в потребителския интерфейс. Потребителите може да щракнат върху връзката, за да отидат на страницата "Цялото съдържание на страницата", където са включени връзки към всички списъци, библиотеки, дъски за обсъждане, сайтове и работни области, проучвания и кошче за сайта.

Единствено подсайтовете, които са непосредствени наследници на родителския сайт, се показват на страницата "Цялото съдържание на сайта". Например в йерархията на сайтовете, където родителският сайт има три подсайта и всеки от тях разполага с допълнителни подсайтове, страницата "Цялото съдържание на сайта" ще показва само трите подсайта едно ниво под родителския сайт. За да разгледате цялата йерархия на сайта, може да използвате изгледа на дървото.

Изглед на дърво    Тъй като този елемент за навигация прилича на изгледа на дървото в Windows Explorer, повечето потребители на Windows са запознати с него. Обектите, представени в изгледа на дървото, се показват в йерархичен вид, както следва:

 • Подсайтове (ако има налични)

 • Библиотеки

 • Списъци

 • Обсъждания

 • Проучвания

  Клоните на дървото, които съдържат други обекти, може да се разширят, за да се виждат тези обекти. Например ако йерархията на сайта е такава, че сайтът, който разглеждате, има подсайт, съдържащ друг подсайт, може да разширите първия подсайт в изгледа на дървото и след това да отидете до неговия подсайт. Може да отидете до изгледа на дървото до нивото на папката.

  Изгледът на дървото не може да се персонализира (освен ако не използвате програма за уеб проектиране, съвместима с Windows SharePoint Services, например Microsoft Office SharePoint Designer 2007) и не се показва по подразбиране. Ако изберете да се показва изгледът на дървото, то той се появява директно под "Бързо стартиране" над кошчето.

Трасирана навигация на съдържание    Този елемент за навигация предоставя набор от хипервръзки, които разрешават на потребителите на сайта бързо да се придвижат към йерархията на сайтовете в колекцията със сайтове. Когато преминавате към йерархията на сайтовете, на страницата, до която сте се придвижили, се показва трасираната навигация на съдържанието. Тя не се показва, когато сте на началната страница на сайта.

Например, ако отидете до списъка със задачи на вашия сайт, отворете папка с име задача папка 1 и след това щракнете върху перо, наречено задача 1, съдържание трасирана навигация показва следното: име на сайта > задачи > задача папка 1 > задача 1. Тъй като трасирана навигация е предназначена да ви помогне да бързо придвижване нагоре в йерархията, "Задача 1" няма да бъде хипервръзка, защото вече разглеждате този елемент, но всички други имена в кое са хипервръзки. Можете да щракнете върху някоя от връзките в трасирана навигация, за да отидете на тази част от сайта.

Глобален трасирана навигация    Този навигационен елемент предоставя хипервръзки, които можете да използвате за свързване към различни места в рамките на вашата колекция от сайтове. Глобалната трасирана навигация е винаги видимо и се показва в горния ъгъл на страницата над името на вашия сайт. Първата връзка в глобалната трасирана навигация е връзка към сайта от най-горно ниво от колекцията от сайтове. Първата връзка е последвана от връзки към сайтове, които имат уникални трасирана навигация над точката в йерархията на сайта, който се показва в момента. Връзки към сайтове, които наследяват им горната лента за връзки от родителския си сайт не се показват в глобалната трасирана навигация.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×