Преминаване към основното съдържание

Въведение в изгледите

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Като проектирате различни изгледи на вашия шаблон на формуляр, можете да предложите потребителите различни начини да преглеждат данните. Например можете да създадете специален изглед, който е оптимизиран за печат, или можете да създадете обобщен изглед от високо да премахне някои от подробностите в шаблон на формуляр на сложни.

В тази статия

Съображения за проектиране

Изгледи на задачите

На потребителския интерфейс

Сценарии за използване на изгледи

Има много причини да създавате няколко изгледа за шаблон на формуляр. Например с няколко изгледа можете да:

  • Опростяване на шаблон на формуляр на дълъг и сложен посредством разделяне на различни изгледи, като    Например в шаблон на формуляр на твърде дълго проучване може да искате да разделите вашите въпроси на няколко изгледа, така че потребителите могат да попълват проучванията в последователен и логически ред. В този случай можете да поставите всяка секция на проучването в отделен изглед и след това да създадете бутоните назад и напред в шаблона за формуляр, така че потребителите могат да премина от един изглед към друг.

  • Показване на изглед само за четене в шаблон на формуляр    Например ако искате да попречите на потребителите да променят данните във формуляр, след като го подават към уеб услуга, можете да проектирате изглед само за четене. Когато потребителят щракне върху бутон подаване във формуляра, може да възложи Microsoft Office InfoPath, за да превключите от изглед за четене и запис в режим само за четене.

  • Показване на различни версии на шаблон на формуляр на различни хора въз основа на тяхната роля във вашата организация    Например в шаблон на формуляр, който се използва за обработка на застрахователни искове, можете да създадете един изглед за собственици на полици, втори изглед за служители и трети изглед за застрахователни регулиране. Всеки от тези изгледи се персонализира да удовлетворява типа потребител, който въвежда информация в него.

  • Създай удобен за печат изглед на вашия формуляр    Ако мислите, че е вероятно, че потребителите да отпечатват своя формуляр, можете да проектирате специален изглед, който се използва само когато формулярът се отпечатва. Този изглед се нарича печат се виеw. Можете да създадете специален изглед за печат за всеки изглед във вашия шаблон на формуляр. Също така можете да определите един изглед за печат, която се прилага към всички изгледи в шаблона за формуляр. Например ако вашият шаблон на формуляр съдържа три изгледа, можете да създадете изглед за печат, който обединява ключовата информация от всеки от тези изгледи в една отпечатана страница.

  • Създаване на различни изгледи за различни среди за попълване на формуляр    Например в един шаблон за формуляр, съвместим с браузър, можете да създадете един изглед за потребителите, които попълват формуляри в InfoPath и втори изглед за потребителите, които попълват формуляри в уеб браузър. Изгледът, проектиран за потребителите на InfoPath може да съдържа функции и контроли, които не се поддържат в уеб браузър.

Без значение колко изгледи имате във вашия шаблон на формуляр, всички те споделят една и съща източник на данни. За да се убедите в този момент, Представете си, че вашият шаблон на формуляр има два изгледа. Ако имате текстовото поле имейл адрес в изгледа по подразбиране, можете да го копирате в изгледа за втората. Когато потребителите въведат своя имейл адрес в единия изглед, този имейл адрес автоматично се появява в другия изглед. Можете да копирате контроли между изгледите, без да причиняват проблеми на свързването. Например ако копирате текстовото поле имейл адрес от първия изглед и след това го поставете в втори изглед, няма да виждате контролата съхранява дублирани данни обвързване съобщението, което ще се показват, ако ви се налага да копирате и поставите текстовото поле в рамките на една и съща изглед.

Най-горе на страницата

Съображения за проектиране

Когато проектирате нов изглед, обикновено ще изпълнявате следните задачи:

  1. Планиране на изгледа    Колко изгледи имате нужда? Някое от изгледите трябва да бъде само за четене? Кое от изгледите трябва да се показва при първото отваряне на формуляра? Има вероятност да отпечатват формуляри, базирани на вашия шаблон на формуляр за потребителите? Ако е така, искате ли да проектирате специален изглед на формуляра, който е оптимизиран за печатна страница? Ако сте проектиране на шаблон на формуляр, съвместим с браузър, имате нужда изглед, който позволява функции само за InfoPath?

  2. Попълване на изгледа    Когато добавяте нов изглед в шаблон на формуляр, той ще започне с празни. Можете да копирате контроли от съществуващи изгледи в нов, празен изглед, ако е необходимо, или да вмъкнете контроли в изгледа с помощта на задачите контроли или Източник на данни .

  3. Персонализиране на облика на изгледа    Искате ли да добавите фонов цвят или картина в определен изглед? Ако потребител има вероятност да печатате изгледа, помислете за персонализирането на принтера, хартия, или настройки на полетата, или добавите горни или долни колонтитули.

  4. Персонализиране на поведението на изгледа    Как ще превключват потребителите към друг изглед на вашия шаблон на формуляр? Са по подразбиране командите от менюто за превключване между изгледи адекватни, или искате потребителите да могат да превключвате между изгледите, като използват бутон или друга контрола, която се появява направо във формуляра? Ако искате да използвате контрола, трябва да създадете правило за превключване на изгледи в диалоговия прозорец правила . За изгледи за печат искате потребителите да отпечатват всички изгледи наведнъж, или само активния изглед? Можете да персонализирате това поведение в диалоговия прозорец Печат на множествени изгледи .

Най-горе на страницата

Изгледи на задачите

Можете да използвате прозореца на задачите изгледи , да добавяте или изтривате изгледи или за превключване между изгледите.

Част от прозореца на задачите ''Изгледи''

От прозореца на задачите можете да щракнете върху Преглед на свойствата на бутона, за да отворите диалоговия прозорец Свойства на изгледа , където можете да персонализирате настройките и поведението за избрания изглед.

Можете да използвате прозореца на задачите изгледи , за да създавате и свързвате изглед за печат със съществуващ изглед. След като създадете изглед за печат, можете да проектирате да отразява начина, по който искате шаблона за формуляр, за да се показва, когато го отпечатате. Това обикновено включва копиране и поставяне на контроли от първия изглед в изгледа за печат. Можете да използвате диалоговия прозорец Свойства на изгледа , за да укажете персонализирани опции за изгледа за печат, например горни колонтитули, долни колонтитули и полета на страница.

Най-горе на страницата

Средата за работа на потребителите

По подразбиране потребителите могат да превключване между изгледите, като щракнете върху команди в менюто изглед . Имената на командите на менюто съответстват на имената, които сте избрали за изгледите, когато проектирате ги. Изглед "активни" е посочено от отметка до елемента на менюто.

Команди в менюто ''Изглед'' за превключване между изгледи

За да направите наличността на множеството изгледи по-очевидна потребители, които могат да пропуснат командите на менюто, можете да добавите бутони във вашия шаблон на формуляр за превключване между изгледите. След като вмъкнете бутона във вашия шаблон на формуляр, можете да свържете правило с бутона, така че да превключва изгледи, когато потребителят щракне върху него. Например в шаблон на формуляр на застрахователни искове, можете да създадете бутон Покажи Резюме , който се отваря изглед от високо на иска данни при щракване върху. В изгледа на Резюме потребителите да щракнете върху бутона Покажи по-подробно да се върнете към по-подробен изглед.

Понякога може да искате да скриете командите на менюто по подразбиране за превключване между изгледи от потребителите. Това е полезно за случаи, където не искате потребителите да могат да имат достъп до изгледи, различни от това, което имате намерение за тях за попълване. Например шаблон на формуляр, който се използва за събиране на обратна информация за кандидати за работа може да има три отделни потребителски роли, свързани с нея – един за подбор на персонал един за интервюта и един за наемането на мениджъри. За всяка потребителска роля можете да проектирате различен изглед на шаблона за формуляр. За да предотвратите интервюта от преминаването към работодател или наемане мениджър изгледи, когато проектирате работодател и изгледи, можете да отворите диалоговия прозорец Свойства на изгледа и изчистване на Показване в менюто "изглед" при попълване на формуляр квадратчето за отметка.

Съвет: Ако планирате да предложите на потребителите няколко изгледа, за да избирате, можете да помислите да покажете тези възможности за избор като записи в падащото списъчно поле във формуляра. Потребителите могат да щракнете върху Изглед, който искат в списъка.

Използване на правила за превключване на изгледи

Изгледите често са предназначени да работят с правила. Правилата ви позволяват да автоматизирате някои задачи в шаблон на формуляр в отговор на събития или действия, инициирани от лицето, попълване на формуляр. Например можете да вмъкнете бутон във вашия шаблон на формуляр и след това да създадете правило, което превключва изгледи, когато този бутон. Освен това можете да използвате правило за превключване на изгледи, когато формулярът е отворен. Това може да бъде полезно, когато искате да представите различни изгледи на различни категории на потребителите въз основа на потребителските роли.

Можете да използвате диалоговия прозорец правило , за да свържете правила с повечето контроли в InfoPath, включително бутони. В следващия пример проектантът на формуляра е създал правило в диалоговия прозорец правило , което превключва към изглед на резюме. Това правило се изпълнява, когато потребителят щракне върху бутон във формуляра.

Част от диалоговия прозорец ''Правило''

Съвет: Използване на правило за превключване на изгледи, когато потребителят щракне върху бутон е полезен, когато искате потребителите да навигират последователно от един изглед в друг. В този случай ще добавите два бутона всеки изглед и да използвате етикети, като например < обратно и Следваща >.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×