Въведение в заявките

Когато искате да прегледате, добавите, промените или изтриете данни от вашата база данни, обмислете използването на заявка.

С помощта на заявка можете да отговорите на много конкретни въпроси за вашите данни, на които трудно бихте могли да отговорите чрез директно преглеждане на данни от таблица. Можете да използвате заявки, за да филтрирате вашите данни, да извършвате изчисления с тях и да ги обобщавате. Можете също да използвате заявки, за да автоматизирате много задачи за управление на данни и да преглеждате промените във вашите данни, преди да фиксирате тези промени.

Забележка: Агрегатните функции в заявките, например Sum или Count, не са достъпни в уеб заявки.

Използването на заявки прави много задачи за бази данни по-лесни

В тази статия

Общ преглед

Преглеждане на подмножество от данни в таблица

Едновременно преглеждане на данни от повече от една таблица

Задаване на варианти на въпрос с помощта на параметри

Извършване на изчисления на базата на вашите данни

Преглеждане на сумарни и обобщени данни

Създаване на нова таблица с използване на данни от други таблици

Добавяне на данни към таблица с използване на данни от други таблици

Автоматизирано променяне на данни

Автоматизирано изтриване на данни

Общ преглед

Тази статия предоставя базова информация за заявките и предоставя примери за различни типове заявки.

Заявката е искане за показване на данни, за действия върху данни или и за двете. Можете да използвате заявка, за да отговорите на прост въпрос, да извършите изчисления, да комбинирате данни от други таблици или дори да добавяте, променяте или изтривате данни от таблици. Заявките, които използвате за извличане на данни от таблица или за извършване на изчисления, се наричат заявки за избиране. Заявките, които добавят, променят или изтриват данни, се наричат заявки за действие.

Можете също да използвате заявка, за да предоставите данни за формуляр или отчет. В добре проектираната база данни данните, които искате да представите с помощта на формуляр или отчет, често са разположени в няколко различни таблици. С помощта на заявка можете да съберете данните, които искате да използвате, преди да проектирате вашия формуляр или отчет.

За повече информация за използването на заявка за предоставяне на данни за формуляри и отчети вж. връзките в раздела "Вж. също" или "Помощ".

Отваряне на съществуваща заявка

Ако не сте запознати с навигационния екран, може да не знаете как да отворите заявка, която вече съществува. Навигационният екран е функция, която замества прозореца за база данни от версиите преди Access 2007. Ще видите навигационния екран в лявата страна на вашия екран.

За да отворите който и да е обект на база данни, включително заявка, можете да щракнете двукратно върху обекта в навигационния екран.

Използвайте базата данни Northwind, за да следите примерите

Забележка: Примерите в тази статия използват база данни, която е създадена с помощта на шаблона за бази данни Northwind 2010.

 1. Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Създай.

 2. В средния екран, под Налични шаблони щракнете върху Шаблони образци и след това щракнете върху Northwind.

 3. В десния екран вижте името на файла на БД в полето "Име на файла" и направете промени в името. Можете също да потърсите друго местоположение на файла, като щракнете върху иконата на папка.

 4. Щракнете върху Създаване.

 5. Следвайте указанията в страницата Northwind Traders (в раздела Начален екран), за да отворите базата данни, и след това затворете прозореца "Диалог за влизане".

Най-горе на страницата

Преглеждане на подмножество от данни в таблица

Понякога може да искате да прегледате всички данни от една таблица, но друг път може да искате да прегледате само данните от определени полета или само данни, за които определени полета отговарят на определени критерии. За да прегледате част от данните в таблица, използвайте заявка за избиране.

Да предположим, че искате да прегледате списък с продукти и техните цени. Можете да създадете заявка, която връща информация за продукт и цена, с помощта на следната процедура:

 1. Отворете базата данни Northwind, която предварително сте инсталирали с помощта на тези стъпки.

 2. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица, в раздела Таблици щракнете двукратно върху Продукти.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 5. В таблицата "Продукти" щракнете двукратно върху Име на продукта и Цена по списък, за да добавите тези полета в мрежа за проектиране на заявката.

 6. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това се показва списък с продукти и техните цени.

Най-горе на страницата

Едновременно преглеждане на данни от повече от една таблица

Таблиците в добре проектираната база данни имат логически отношения помежду си. Тези релации съществуват на базата на полета, които са общи за таблиците. Когато искате да прегледате данни от свързани таблици, вие използвате заявка за избиране.

Да предположим, че искате да прегледате поръчките за клиенти, които живеят в конкретен град. Данните за поръчките и данните за клиентите се съхраняват в две таблици от една и съща база данни. Всяка таблица има поле "ИД на клиент", което представлява основата на релация "един към много" между двете таблици. Можете да създадете заявка, която връща поръчки за клиенти в конкретен град, например Лас Вегас, с помощта на следната процедура:

 1. Отворете базата данни Northwind, която предварително сте инсталирали с помощта на тези стъпки.

 2. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица, в раздела Таблици щракнете двукратно върху Клиенти и Поръчки.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

  Обърнете внимание на реда, наречен съединение, който свързва полето "ИД" в таблицата "Клиенти" и полето "ИД на клиент" в таблицата "Поръчки". Този ред показва релацията между двете таблици.

 5. В таблицата "Клиенти" щракнете двукратно върху Фирма и Град, да добавите тези полета към мрежата на заявката за проектиране.

 6. В мрежата на заявката за проектиране, в колоната Град изчистете квадратчето за отметка в реда Покажи.

 7. В реда Критерии на колоната Град въведете Лас Вегас.

  Изчистването на квадратчето за отметка Покажи не позволява на заявката да покаже града в резултатите, а въвеждането на Лас Вегас в реда Критерии задава, че искате да видите само записи, в които стойността на полето "Град" е "Лас Вегас". В този случай заявката връща само клиентите, които се намират в Лас Вегас – фирмата L и фирмата AA.

  Обърнете внимание, че не е необходимо да показвате някое поле, за да го използвате с критерий.

 8. В таблицата "Поръчки" щракнете двукратно върху ИД на поръчката и Дата на поръчката, за да добавите тези полета към следващите две колони на мрежата на заявката за проектиране.

 9. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това се показва списък с поръчки за клиенти в Лас Вегас.

 10. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 11. В полето Име на заявка въведете Поръчки по градове и след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Задаване на варианти на въпрос с помощта на параметри

Понякога може да искате да изпълните заявка, която е малко по-различна от съществуваща заявка. Можете да промените първоначалната заявка, за да използвате вашите нови критерии, но ако често искате да изпълнявате варианти на някоя конкретна заявка, обмислете използването на параметризирана заявка. Когато изпълните параметризирана заявка, заявката ви подканва да въведете стойности на полета и след това използва тези стойности, за да създаде критерии за вашата заявка.

В предишния пример вие създадохте заявка, която връща поръчки за клиенти, които се намират в Лас Вегас. Можете да модифицирате заявката, за да ви подканва да задавате града всеки път, когато изпълнявате заявката, с помощта на следната процедура:

 1. Отворете базата данни Northwind, която предварително сте инсталирали с помощта на тези стъпки.

 2. Натиснете F11, за да покажете навигационния екран.

  Забележка: Тази стъпка не е необходима, ако навигационният екран е показан.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката с име Поръчки по градове (която създадохте в предишния раздел) и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 4. В мрежата на заявката за проектиране, в реда Критерии на колоната "Град" изтрийте Лас Вегас и след това въведете [За кой град?].

  Низът [За кой град?] е вашето подканване за параметър. Квадратните скоби показват, че искате заявката да подканва за въвеждане на данни, а текстът (в този случай За кой град?) е въпросът, който подканването за параметър показва.

  Забележка: В текста на подканването за параметър не може да се използва нито точка (.), нито удивителен знак (!).

 5. Поставете отметка в квадратчето в реда Покажи на колоната "Град", така че градът да се показва в резултатите от заявката.

 6. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката ви подканва да въведете стойност за "Град".

 7. Въведете Ню Йорк и след това натиснете клавиша ENTER.

  Заявката се изпълнява и след това показва поръчките за клиенти в Ню Йорк.

  Ако обаче не знаете какви стойности можете да задавате? За да направите вашия параметър по-гъвкав, можете да използвате заместващи символи като част от подканването:

 8. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед, а след това щракнете върху Режим на проектиране.

 9. В мрежата на заявката за проектиране, в реда Критерии на колоната Град въведете Like [За кой град?]&"*".

  В това подканване за параметър ключовата дума Like, амперсандът (&) и звездичката (*) в кавички позволяват на потребителя да въведе комбинация от знаци, включително заместващи символи, за да върне разнообразни резултати. Ако например потребителят въведе *, заявката връща всички градове; ако въведе Л, заявката връща всички градове, започващи с буквата "Л", а ако въведе *с*, заявката връща всички градове, съдържащи буквата "с".

 10. В раздела Проектиране, в групата Резултати, щракнете върху Изпълни.

  При подканването от заявката въведете Ню и след това натиснете клавиша ENTER.

 11. Заявката се изпълнява и след това показва поръчките за клиентите в Ню Йорк.

Задаване на типове данни за параметри

Можете също да зададете какъв тип данни трябва да приеме параметърът. Можете да зададете типа на данните за всеки параметър, но е особено важно да зададете типа на данните за числови и валутни данни или данни за дата и час. Когато зададете типа на данните, който трябва да приема параметърът, потребителите виждат по-информативно съобщение за грешка, ако въведат данни от неправилен тип, например текст, когато се очаква валута.

Забележка: Ако един параметър е настроен на приема текстови данни, всяка въведена информация се тълкува като текст и не се показва съобщение за грешка.

За да зададете типа на данните за параметри в заявка, използвайте следната процедура:

 1. Със заявка, отворена в изглед за проектиране, в раздела Проект, в групата Показване/скриване щракнете върху Параметри.

 2. В диалоговия прозорец Параметри на заявката, в колоната Параметър въведете подканване за всеки параметър, за който искате да зададете типа на данните. Уверете се, че всеки параметър съответства на подканването, което използва в реда Критерии на мрежата на заявката за проектиране.

 3. В колоната Тип на данните изберете типа на данните за всеки параметър.

Най-горе на страницата

Извършване на изчисления на базата на вашите данни

Обикновено вие не използвате таблици, за да съхранявате изчислени стойности, които се базират на данни от същата база данни. Например таблицата "По-подробно за поръчките" в Northwind 2007 не съхранява междинните суми за продуктите, защото междинната сума за всеки даден продукт се изчислява с помощта на данни, които са записани в полетата "Количество", "Единична цена" и "Отстъпка" на таблицата "По-подробно за поръчките".

В някои случаи изчислените стойности може да станат неактуални, защото стойностите, на които те се базират, се променят. Например вие не бихте искали да съхранявате възрастта на хора в таблица, защото всяка година би трябвало да актуализирате стойностите; вместо това съхранявате датите им на раждане и след това използвате израз в заявка, за да изчислите възрастта.

Използвайте следната процедура, за да създадете заявка, която изчислява междинни суми на продукти на базата на данни от таблицата "По-подробно за поръчките".

 1. Отворете базата данни Northwind, която предварително сте инсталирали с помощта на тези стъпки.

 2. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица, в раздела Таблици щракнете двукратно върху По-подробно за поръчките.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 5. В таблицата "По-подробно за поръчките" щракнете двукратно върху ИД на продукта, за да добавите това поле към първата колона на мрежата на заявката за проектиране.

 6. Във втората колона от мрежата щракнете с десния бутон върху реда Поле и след това щракнете върху Мащабиране в контекстното меню.

 7. В полето Мащабиране въведете или поставете следното:

  Междинна сума: ([Количество]*[Единична цена])-([ Количество]*[Единична цена]*[Отстъпка])

  Щракнете върху OK.

  Това е изчисляемо поле. Изчисляемото поле умножава количеството на всеки продукт по единичната цена за този продукт, умножава количеството на всеки продукт по единичната цена и отстъпката за този продукт и след това изважда общата отстъпка от общата единична цена.

 8. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това се показва списък с продукти и междинни суми по поръчки.

 9. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката, и след това дайте на заявката името Междинни суми за продукти.

Най-горе на страницата

Преглеждане на сумарни и обобщени данни

Когато използвате таблици, за да записвате транзакции, или съхранявате регулярно появяващи се числови данни, е полезно да можете да преглеждате тези данни обобщено, например като суми или средни стойности.

Access ви позволява да преглеждате прости обобщени данни във всеки лист с данни чрез добавяне на сумарен ред. Сумарният ред е ред в дъното на листа с данни, който може да показва сума с натрупване или друга обобщена стойност.

Забележка: Не може да се добавя сумарен ред към листа с данни на уеб заявка.

Можете да добавите сумарен ред към заявката "Междинни суми за продукти", която създадохте в предишния пример с помощта на следната процедура:

 1. Изпълнете заявката "Междинни суми за продукти" и оставете резултатите отворени в изглед на лист с данни.

 2. В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Общи суми.

  В дъното на листа с данни се показва нов ред с думата Общо в първата колона.

 3. Щракнете върху клетката в последния ред на листа с данни с име Общо.

  Обърнете внимание, че в клетката се появява стрелка.

 4. Щракнете върху стрелката, за да покажете наличните агрегатни функции.

  Тъй като колоната съдържа текстови данни, има само две възможности за избор: Няма и Брой.

 5. Изберете Брой.

  Съдържанието на клетката се променя от Общо на брой на стойностите на колоните.

 6. Щракнете върху съседната клетка (втората колона).

  Обърнете внимание, че в клетката се появява стрелка.

 7. Щракнете върху стрелката и след това върху Сума.

  Полето показва сума на стойностите на колоната.

 8. Оставете заявката отворена в изглед на лист с данни.

Създаване на заявка за общи суми за по-сложни сумарни величини

Сумарният ред в лист с данни е много полезен, но за по-сложни въпроси се използва заявка за общи суми. Заявката за общи суми е заявка за избиране, която ви позволява да групирате и обобщавате данни. Да предположим например, че искате да видите общите продажби по продукти. В заявка за общи суми можете да използвате Sum, агрегатна функция, за да видите общите продажби по продукти.

Забележка: Не може да използвате агрегатни функции в уеб заявки.

Използвайте следната процедура, за да модифицирате заявката "Междинни суми за продукти", така че да изчислява междинни суми по продукти.

 1. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това върху Режим на проектиране.

  Заявката "Междинни суми за продукти" се отваря в изглед за проектиране.

 2. В раздела Проектиране, в групата Покажи/скрий щракнете върху Суми.

  В мрежата на заявката за проектиране се показва редът Общи суми.

  Забележка: Въпреки че имат сходни имена, редът Общи суми в мрежата за проектиране и редът Общо в листа с данни не са еднакви:

  • С помощта на реда Общи суми в мрежата за проектиране можете да групирате по стойности на полета.

  • Можете да добавите ред Общо на лист с данни към резултатите от заявка за общи суми.

  • Когато използвате реда Общи суми в мрежата за проектиране, трябва да изберете агрегатна функция за всяко поле. Ако не искате да извършите изчисление в някое поле, можете да групирате по полето.

 3. Във втората колона от мрежата за проектиране, в реда Общо изберете Сума от падащия списък.

 4. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това се показва списък с продукти с междинни суми.

 5. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката. Оставете заявката отворена.

Създаване на кръстосана заявка за добавяне на друго ниво на групиране

Да предположим сега, че искате да прегледате междинни суми за продукти, но освен това искате да обобщите по месеци, така че всеки ред да показва междинни суми по продукти, а всяка колона да показва междинни суми по продукти за месец. За да покажете междинни суми по продукти и да покажете междинни суми по продукти за месец, използвайте кръстосана заявка.

Забележка: Кръстосана заявка не може да бъде показана в уеб браузър.

Можете да модифицирате отново заявката "Междинни суми за продукти", така че да връща редове от междинни суми за продукти и колони от месечни междинни суми.

 1. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед, а след това щракнете върху Режим на проектиране.

 2. В групата Настройка на заявката щракнете върху Показване на таблица.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки и след това върху Затвори.

 4. В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Кръстосана.

  В мрежа за проектиране редът Покажи се скрива и се показва редът Кръстосана.

 5. В третата колона от мрежата за проектиране щракнете с десния бутон върху реда Поле и след това щракнете върху Мащабиране в контекстното меню. Отваря се полето Мащабиране.

 6. В полето Мащабиране въведете или поставете следното:

  Месец: "Месец " & DatePart("m", [Дата на поръчката])

 7. Щракнете върху OK.

 8. В реда Кръстосана изберете следните стойности от падащия списък: Заглавие на ред за първата колона, Стойност за втората колона и Заглавие на колона за третата колона.

 9. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това се показват междинни суми за продукти, обобщени по месеци.

 10. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

Най-горе на страницата

Създаване на нова таблица с използване на данни от други таблици

Можете да използвате заявка за създаване на таблица, за да създадете нова таблица от данни, които са записани в други таблици.

Забележка: Заявка за създаване на таблица не може да се изпълнява в уеб браузър.

Нека например да искате да изпратите данни за поръчки от Чикаго на бизнес партньор от Чикаго, който използва Access за изготвяне на отчети. Вместо да изпращате всички ваши данни за поръчки, искате да ограничите изпращаните данни до конкретните данни за поръчки от Чикаго.

Можете да съставите заявка за избиране, съдържаща данни за поръчки от Чикаго, и след това да използвате заявката за избиране, за да създадете новата таблица с помощта на следната процедура:

 1. Отворете базата данни Northwind, която предварително сте инсталирали с помощта на тези стъпки.

 2. За да изпълните заявка за създаване на таблица, може да се наложи да разрешите съдържанието на базата данни, като използвате лентата за съобщения, която се показва под лентата, ако базата данни е ненадеждна, когато я отворите.

  Покажи ми как да разреша базата данни

  • В лентата за съобщения щракнете върху Разрешаване на съдържание.

  Ако вашата база данни е в надеждно местоположение, лентата за съобщения не се появява и разрешаването на съдържанието не е нужно.

 3. Затворете формуляра "Диалог за влизане".

 4. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 5. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху По-подробно за поръчките и Поръчки.

 6. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 7. В таблицата Поръчки щракнете двукратно върху ИД на клиента и Град за експедиране, за да добавите тези полета към мрежата за проектиране.

 8. В таблицата По-подробно за поръчките щракнете двукратно върху ИД на поръчката, ИД на продукта, Количество, Единична цена и Отстъпка, за да добавите тези полета към мрежата за проектиране.

 9. В колоната Град за експедиране от мрежата за проектиране изчистете полето в реда Покажи. В реда Критерии въведете 'Чикаго' (включете единичните кавички).

  Проверете резултатите от заявката, преди да ги използвате за създаване на таблицата.

 10. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

 11. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 12. В полето Име на заявка въведете Заявка за поръчки от Чикаго и след това щракнете върху OK.

 13. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед, а след това щракнете върху Режим на проектиране.

 14. В раздела Проектиране, в групата Тип заявка щракнете върху Направи таблица.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на таблица.

 15. В диалоговия прозорец Създаване на таблица, в полето Име на таблица въведете Поръчки от Чикаго и след това щракнете върху OK.

 16. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

 17. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху Да, за да потвърдите.

  Новата таблица се създава и се появява в навигационния екран.

  Забележка: Ако вече има таблица със зададеното име, тя се изтрива преди изпълнението на заявката.

 18. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Тъй като таблицата "Поръчки от Чикаго" съществува, се показва диалогов прозорец с предупреждение.

 19. Щракнете върху Не, за да отмените действието и да затворите диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Добавяне на данни към таблица с използване на данни от други таблици

Можете да използвате заявка за добавяне, за да извлечете данни от една или повече таблици и да добавите тези данни към друга таблица.

Забележка: Заявка за добавяне не може да се изпълнява в уеб браузър.

Да предположим, че сте създали таблица, за да я споделите с бизнес партньор от Чикаго, но разбирате, че партньорът работи и с клиенти от областта Милуоки. Искате да добавите към таблицата редове, съдържащи данни за Милуоки, преди да споделите таблицата с вашия партньор.

Можете да добавите данните за Милуоки към таблицата "Поръчки от Чикаго", която създадохте в предишния пример с помощта на следната процедура:

 1. Отворете заявката с име "Заявка за поръчки от Чикаго" в изглед за проектиране.

 2. В раздела Структура, в групата Тип заявка щракнете върху Добавяне. Появява се диалоговият прозорец Добавяне.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне щракнете върху стрелката в полето Име на таблица и след това изберете Поръчки от Чикаго от падащия списък.

 4. Щракнете върху OK.

  Диалоговият прозорец Добавяне се затваря. В мрежата за проектиране редът Покажи изчезва и се показва редът Добави към.

 5. В мрежата за проектиране, в реда Критерии на колоната "Град за доставка" изтрийте "Чикаго" и след това въведете "Милуоки".

 6. В реда Добави към изберете подходящо поле за всяка колона.

  В този пример стойностите на реда Добави към трябва да съответстват на стойностите на реда Поле, но това не е задължително за работата на заявките за добавяне.

 7. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

Забележка:  Докато изпълнявате заявка, която връща голямо количество данни, може да получите съобщение за грешка, информиращо, че няма да можете да отмените заявката. Опитайте се да увеличите ограничението за сегмента от паметта до 3 МБ, за да позволите на заявката да продължи.

Най-горе на страницата

Автоматизирано променяне на данни

Можете да използвате заявка за актуализиране, за да промените данните във вашите таблици, както и да използвате заявка за актуализиране, за да въведете критерии, задаващи кои редове трябва да бъдат актуализирани. Заявката за актуализиране ви предоставя възможност да прегледате актуализираните данни, преди да извършите актуализацията.

Важно: Заявките за действие не може да бъдат отменени. Трябва да помислите за създаване на архивни копия на всички таблици, които ще актуализирате с помощта на заявка за актуализиране.

Забележка: Заявка за актуализиране не може да се изпълнява в уеб браузър.

В предишния пример добавихте редове към таблицата "Поръчки от Чикаго". В таблицата "Поръчки от Чикаго" полето "ИД на продукт" показва числовите ИД на продуктите. За да направите данните по-полезни за отчети, може да искате да заместите ИД на продуктите с имена на продуктите. За да заместите ИД на продуктите, трябва първо да промените типа на данните на полето "ИД на продукт" на таблицата "Поръчки от Чикаго" от числов тип на текстов тип, така че полето "ИД на продукт" да може да приема имена на продукти.

Можете да актуализирате стойностите в таблицата "Поръчки от Чикаго" с помощта на следната процедура:

 1. Отворете таблицата "Поръчки от Чикаго" в изглед за проектиране.

 2. В реда "ИД на продукт" променете типа на данните от Число на Текст.

 3. Запишете и затворете таблицата "Поръчки от Чикаго".

 4. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 5. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки от Чикаго и Продукти.

 6. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 7. В раздела Проектиране, в групата Тип на заявката щракнете върху Актуализиране.

  В мрежата за проектиране редовете Сортиране и Покажи изчезват и се показва редът Актуализиране на.

 8. В таблицата Поръчки от Чикаго щракнете двукратно върху ИД на продукта, за да добавите това поле към мрежата за проектиране.

 9. В мрежата за проектиране, в реда Актуализирай на на колоната ИД на продукта въведете или поставете следното:

  [Продукти].[ Име на продукта]

  Съвет: Можете да използвате заявка за актуализиране, за да изтриете стойности на полета с помощта на празен низ ("") или NULL в реда Актуализиране на.

 10. В реда Критерии въведете или поставете следното:

  [ИД на продукта] Like ([Продукти].[ ИД])

  Ключовата дума Like е необходима, защото полетата, които се сравняват, съдържат различни типове данни ("ИД на продукта" е от текстов тип, а "ИД" – от числов тип).

 11. Можете да прегледате кои стойности ще бъдат променени от заявка за актуализиране, като прегледате заявката в изглед на лист с данни.

  В раздела Проект, в групата Резултати щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед на лист с данни.

  Заявката връща списък с ИД на продуктите, които ще бъдат актуализирани.

 12. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Когато отворите таблицата "Поръчки от Чикаго", ще видите, че числовите стойности в полето "ИД на продукт" са заместени от имената на продуктите от таблицата "Продукти".

Най-горе на страницата

Автоматизирано изтриване на данни

Можете да използвате заявка за изтриване, за да изтриете данни от вашите таблици или за да въведете критерии, задаващи кои редове трябва да бъдат изтрити. Заявката за изтриване ви предоставя възможност да прегледате редовете, които ще бъдат изтрити, преди да извършите изтриването.

Забележка: Заявка за изтриване не може да се изпълнява в уеб браузър.

Да предположим, че сте се подготвили да изпратите таблицата "Поръчки от Чикаго" (актуализирана в предишния пример) на вашия бизнес партньор от Чикаго, и забелязвате, че някои от редовете съдържат известен брой празни полета. Бихте желали преди да изпратите таблицата, да премахнете тези редове. Можете просто да отворите таблицата и изтриете редовете ръчно, но може да прецените, че е полезно да използвате заявка за изтриване, ако има повече от няколко реда, които искате да изтриете, и имате ясни критерии кои редове трябва да бъдат изтрити.

Можете да използвате заявка, за да изтриете редове в таблицата "Поръчки от Чикаго", които нямат стойност за ИД на поръчка, с помощта на следната процедура:

 1. В раздела Създаване, в групата Заявка щракнете върху Проектиране на заявка.

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки от Чикаго.

 3. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 4. В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Изтрий.

  В мрежата за проектиране редовете Сортирай и Покажи изчезват и се показва редът Изтрий.

 5. В таблицата Поръчки от Чикаго щракнете двукратно върху ИД на поръчка, за да добавите това поле към мрежата за проектиране.

 6. В мрежата за проектиране, в реда Критерии на колоната "ИД на поръчка" въведете Is Null.

 7. В раздела Проектиране, в групата Резултати, щракнете върху Изпълни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×