Въведение в заявките

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато искате да прегледате, Добавяне, промяна или изтриване на данни от вашата база данни, помислете за използване на заявка.

С помощта на заявка, можете да отговорите на много конкретни въпроси за вашите данни, които биха били трудно да се отговори чрез разглеждане на таблични данни директно. Можете да използвате заявки за филтриране на данните, за извършване на изчисления с вашите данни и да обобщите данните. Можете също да използвате заявки да автоматизирате много задачи за управление на данни и да прегледате промените във вашите данни, преди да се ангажира с тези промени.

Използването на заявки прави много задачи за бази данни по-лесни

В тази статия

Общ преглед

Погледнете подмножество от данни в таблица

Преглед на данни от повече от една таблица едновременно

Помолете вариации на въпрос с помощта на параметри със заявка

Извършване на изчисления на базата на вашите данни

Преглед на обобщени или агрегатни данни

Създаване на нова таблица с помощта на данни от други таблици

Добавяне на данни в таблица с използване на данни от други таблици

Промяна на данните в един автоматизиран начин

Изтриване на данни в един автоматизиран начин

Общ преглед

Заявка е заявка за данни резултати, за действие на данни или за двете. Можете да използвате заявка, за да отговорите на прост въпрос за извършване на изчисления, да комбинирате данни от различни таблици, или дори да Добавяне, промяна или изтриване на данни в таблица. Заявки, които можете да използвате за извличане на данни от таблица или да направите изчисления се наричат заявки за избиране. Заявки, Добавяне, промяна или изтриване на данни, които се наричат заявки за действие.

Тази статия предоставя основна информация за заявки и предоставя примери за различни типове заявки. За повече информация за всеки тип заявка потърсете в помощта, или щракнете върху връзките в раздела Вж на тази статия.

Можете също да използвате заявка за предоставяне на данни за формуляр или отчет. В добре проектирана база данни данните, които искате да представите с помощта на формуляр или отчет често се намира в няколко различни таблици. С помощта на заявка, можете да съберете данните, които искате да използвате, преди да проектирате вашия формуляр или отчет.

За повече информация относно използването на заявка за предоставяне на данни за формуляри и отчети се отнасят до връзките в раздела вж или потърсете в помощта.

Забележка: Примерите в тази статия използвате база данни, която е създаден с помощта на шаблона за база данни Northwind 2007.

Покажи ми как да настроите Northwind 2007

 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office Изображение на бутона Office и след това щракнете върху Създай.

 2. В левия екран под Категории шаблонищракнете върху Локални шаблони.

 3. Под Местни шаблонищракнете върху Northwind 2007и след това щракнете върху Създай.

 4. Следвайте указанията в страницата Northwind Traders (в раздела Начален екран), за да отворите базата данни, и след това затворете прозореца "Диалог за влизане".

Най-горе на страницата

Погледнете подмножество от данни в таблица

Понякога може да искате да прегледате всички данни от таблица, но в други случаи, може да искате да прегледате само данните от определени области, или може да искате да прегледате данни само ако определени полета отговарят на определени критерии. За да прегледате данни с помощта на критерии, можете да използвате заявка за избиране.

Да предположим, че искате да видите списък на продуктите и цените им. Можете да създадете заявка, която връща информация за продукта и цена с помощта на следната процедура:

 1. Отворете Northwind 2007.

 2. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица , в раздела таблици щракнете двукратно върху продукти.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 5. В таблицата "продукти" щракнете двукратно върху Име на продукта и Цена по списък , за да добавите тези полета към заявката мрежа за проектиране.

 6. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това показва списък на продуктите и техните цени.

Най-горе на страницата

Преглед на данни от повече от една таблица едновременно

Таблици в добре проектирана база данни съдържат логически връзки помежду си. Тези връзки съществуват въз основа на полета, които таблиците имат общи. Когато искате да прегледате данни от свързани таблици, можете да използвате заявка за избиране.

Да предположим, че искате да прегледате поръчките за клиенти, които се намират в определен град. Данни за поръчки и данни за клиенти се съхраняват в две таблици в една и съща база данни. Всяка таблица има поле с ИД на клиента, което е в основата на релация "един към много" между двете таблици. Можете да създадете заявка, която връща поръчките за клиенти в определен град, например Лас Вегас, с помощта на следната процедура:

 1. Отворете Northwind 2007.

 2. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица, в раздела Таблици щракнете двукратно върху Клиенти и Поръчки.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

  Забележка линия, наречена присъединяване, която се свързва полето "ИД" в таблица "клиенти" ИД на клиент поле в таблица "поръчки". Този ред показва връзката между двете таблици.

 5. В таблицата "Клиенти" щракнете двукратно върху Фирма и Град, да добавите тези полета към мрежата на заявката за проектиране.

 6. В мрежата на заявката за проектиране, в колоната Град изчистете квадратчето за отметка в реда Покажи.

 7. В реда критерии на колоната град въведете "Лас Вегас" (включва единични кавички).

  Изчистване на отметка в квадратчето Показвай предотвратява заявката показването на града в своите резултати, и да въвеждате "Лас Вегас" в реда критерии указва, че искате да виждате само записи, където стойността на полето "град" е Лас Вегас. В този случай заявката връща само Клиентите, които се намират в Лас Вегас – L и фирма ε.

  Обърнете внимание, че не е необходимо да покажете полето, за да го използвате с критерий.

 8. В таблицата "Поръчки" щракнете двукратно върху ИД на поръчката и Дата на поръчка, за да добавите тези полета към следващите две колони на мрежата на заявката за проектиране.

 9. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това показва списък на поръчките за клиенти в Лас Вегас.

 10. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 11. В полето Име на заявка въведете поръчки по градовеи след това щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Помолете вариации на въпрос с помощта на параметри със заявка

Понякога може да искате да изпълните заявка, която е само малко по-различен от съществуваща заявка. Можете да променяте оригиналната заявка, за да използвате вашите нови критерии, но ако често искате да изпълните вариации на конкретна заявка, помислете за използване на параметризирана заявка. Когато изпълните параметрична заявка, заявката ви подкани за стойности на полета и след това използва стойностите, които вие подавате за създаване на критерии за вашата заявка.

В предишния примеркойто създава заявка, която връща поръчките за клиенти, които се намират в Лас Вегас. Можете да промените заявката да ви подканва да укажете на града всеки път, когато изпълните заявката с помощта на следната процедура:

 1. Отворете Northwind 2007.

 2. Щракнете върху Преходите , за да покажете навигационния екран.

  Забележка: Тази стъпка не е необходимо, ако навигационния екран се показва.

 3. В навигационния екран щракнете с десния бутон върху заявката с име Поръчки по градове (която създадохте в предишния раздел) и след това щракнете върху Режим на проектиране в контекстното меню.

 4. В мрежата за проектиране на заявката, в реда критерии на колоната "град" изтрийте "Лас Вегас"и след това въведете [за какви city?].

  Низът [за какви city?] е подканата за параметър. Квадратни скоби показвате, че искате заявка, за да получавате подкана за параметър и текст (в този случай за кой град?) е въпрос, който показва се съобщение.

  Забележка: В текста на подканването за параметър не може да се използва нито точка (.), нито удивителен знак (!).

 5. Поставете отметка в квадратчето в реда Покажи на колоната "Град", така че градът да се показва в резултатите от заявката.

 6. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката ви подканва да въведете стойност за град.

 7. Въведете Ню Йорки след това натиснете клавиша ENTER.

  Заявката се изпълнява и след това показва поръчките за клиенти в Ню Йорк.

  Но какво става, ако не знаете какви стойности можете да задавате? За да направите вашата параметър по-гъвкави, можете да използвате заместващи символи като част от подканването:

 8. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед, а след това щракнете върху Режим на проектиране.

 9. В мрежата на заявката за проектиране, в реда Критерии на колоната Град въведете Like [За кой град?]&"*".

  В това подканване за параметър ключовата дума Like, амперсандът (&) и звездичката (*) в кавички позволяват на потребителя да въведе комбинация от знаци, включително заместващи символи, за да върне разнообразни резултати. Ако например потребителят въведе *, заявката връща всички градове; ако въведе Л, заявката връща всички градове, започващи с буквата "Л", а ако въведе *с*, заявката връща всички градове, съдържащи буквата "с".

 10. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  В подканата въведете Нюи натиснете клавиша ENTER.

 11. Заявката се изпълнява и след това показва поръчките за клиенти в Ню Йорк.

Задаване на типове данни за параметри

Можете също да зададете какъв тип данни трябва да приеме параметърът. Можете да зададете типа на данните за всеки параметър, но е особено важно да зададете типа на данните за числови и валутни данни или данни за дата и час. Когато зададете типа на данните, който трябва да приема параметърът, потребителите виждат по-информативно съобщение за грешка, ако въведат данни от неправилен тип, например текст, когато се очаква валута.

Забележка: Ако един параметър е настроен на приема текстови данни, всяка въведена информация се тълкува като текст и не се показва съобщение за грешка.

За да зададете типа на данните за параметри в заявка, използвайте следната процедура:

 1. Със заявка, отворена в изглед за проектиране, в раздела Проектиране, в групата Покажи/скрий щракнете върху Параметри.

 2. В диалоговия прозорец Параметри на заявката, в колоната Параметър въведете подканване за всеки параметър, за който искате да зададете типа на данните. Уверете се, че всеки параметър съответства на подканването, което използва в реда Критерии на мрежата на заявката за проектиране.

 3. В колоната Тип на данните изберете типа на данните за всеки параметър.

Най-горе на страницата

Извършване на изчисления на базата на вашите данни

В повечето случаи не използвате таблици за съхраняване на изчислените стойности, които се базират на данни в една и съща база данни. Например подробна информация за поръчката таблицата в Northwind 2007 не съхранявате междинните суми, защото междинната сума за даден продукт се изчислява с помощта на данните, които се съхранява в количество, Единична цена и отстъпка полета на таблицата подробна информация за поръчката.

В някои случаи може да стане изчислени стойности, остаряло, защото стойностите, че те са базирани на промените. Например бихте не искате да съхраните възраст на някого в таблица, защото всяка година ще трябва да актуализирате стойността; Вместо това сте съхраняване на лицето дата на раждане и след това използвайте израз в заявка за изчисляване на възрастта на човека.

Използвайте следната процедура, за да създадете заявка, която изчислява междинни суми за продукти, базирани на данни от таблицата по-подробна информация за поръчката.

 1. Отворете Northwind 2007.

 2. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица , в раздела таблици щракнете двукратно върху Подробна информация за поръчката.

 4. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 5. В таблицата по-подробна информация за поръчката щракнете двукратно върху ИД на продукта , за да добавите това поле към първата колона на мрежата на заявката за проектиране.

 6. Във втората колона от мрежата с десния бутон върху реда поле и след това щракнете върху мащабиране в контекстното меню.

 7. В полето мащабиране въведете или поставете следното:

  Междинна сума: ([количество] * [Единична цена])-([количество] * [Единична цена

  Щракнете върху OK.

  Това е Изчисляемото поле. Изчисляемото поле умножава количеството от всеки продукт по единичната цена за този продукт, умножава количеството от всеки продукт по единичната цена и отстъпка за този продукт и след това изважда общата отстъпка от общия единичната цена.

 8. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това показва списък на продуктите и междинните суми, всяка поръчка.

 9. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката, и след това дайте на заявката името Междинни суми за продукти.

Най-горе на страницата

Преглед на обобщени или агрегатни данни

Когато използвате таблици, за да запише транзакциите или магазина редовно поява числови данни, е полезно да може да прегледате тези данни в обединение, като например суми или средни стойности.

Microsoft Office Access 2007 предоставя нова функция, сумарен ред, който ви позволява да прегледате прости агрегиране на данни във всяко лист с данни. Добавите сумарен ред на заявката за междинни суми за продукти, който създадохте в предишния пример с помощта на следната процедура:

 1. Изпълнете заявката "Междинни суми за продукти" и оставете резултатите отворени в изглед на лист с данни.

 2. В раздела Начало, в групата Записи щракнете върху Общи суми.

  Нов ред се появява в долната част на листа с данни, с общо дума в първата колона.

 3. Щракнете върху клетката в последния ред на листа с данни с име общо.

  Обърнете внимание, че да се появи стрелка в клетката.

 4. Щракнете върху стрелката, за да видите наличните агрегатни функции.

  Тъй като колоната съдържа текстови данни, има само две възможности за избор: няма и преброяване.

 5. Изберете брой.

  Съдържанието на клетката се променя от общия брой на стойностите на колоните.

 6. Щракнете върху съседни клетка (втората колона).

  Обърнете внимание, че да се появи стрелка в клетката.

 7. Щракнете върху стрелката и след това щракнете върху сума.

  Това поле показва сумата на стойностите на колоните.

 8. Оставете заявката отворена в изглед на лист с данни.

Създаване на заявка за общи суми за по-сложни обобщения

Сумарен ред в таблица с данни е много полезно, но за по-сложни въпроси, можете да използвате заявка за общи суми. Заявка за общи суми е заявка за избиране, която ви позволява да групирате и обобщаване на данни. Да предположим например, че искате да видите общите продажби на продукт. В заявка за общи суми можете да използвате Sum, агрегатна функция, за да видите общите продажби на продукт.

Използвайте следната процедура, за да модифицирате заявката междинни суми за продукти за да обобщава междинните суми по продукти.

 1. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

  Заявката "Междинни суми за продукти" се отваря в изглед за проектиране.

 2. В раздела Структура, в групата Покажи/скрий щракнете върху Общи суми.

  В мрежата на заявката за проектиране се показва редът Общи суми.

  Забележка: Въпреки че имат сходни имена, редът Общи суми в мрежата за проектиране и редът Общо в листа с данни не са еднакви:

  • С помощта на реда Общи суми в мрежата за проектиране можете да групирате по стойности на полета.

  • Можете да добавите ред Общо на лист с данни към резултатите от заявка за общи суми.

  • Когато използвате реда Общи суми в мрежата за проектиране, трябва да изберете агрегатна функция за всяко поле. Ако не искате да извършите изчисление в някое поле, можете да групирате по полето.

 3. Във втората колона от мрежата за проектиране, в реда Общо изберете Сума от падащия списък.

 4. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява а след това показва списък с продукти с междинни суми.

 5. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката. Оставете заявката отворена.

Създаване на кръстосана заявка, за да добавите друго ниво на групиране

Да предположим сега, че искате да прегледате междинни суми за продукти, но освен това искате да обобщите по месеци, така че всеки ред да показва междинни суми по продукти, а всяка колона да показва междинни суми по продукти за месец. За да покажете междинни суми по продукти и да покажете междинни суми по продукти за месец, използвайте кръстосана заявка.

Можете да модифицирате отново заявката "Междинни суми за продукти", така че да връща редове от междинни суми за продукти и колони от месечни междинни суми.

 1. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това върху Режим на проектиране.

 2. В групата Настройка на заявката щракнете върху Показване на таблица.

 3. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки и след това върху Затвори.

 4. В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Кръстосана.

  В мрежата за проектиране редът Покажи се скрива, а редът Кръстосана се показва.

 5. В третата колона от мрежата за проектиране щракнете с десния бутон върху реда Поле и след това щракнете върху Мащабиране в контекстното меню. Отваря се полето Мащабиране.

 6. В полето мащабиране въведете или поставете следното:

  Месец: "Месец" & DatePart ("m", [дата на поръчка])

 7. Щракнете върху OK.

 8. В реда кръстосана изберете следните стойности от падащия списък: Заглавие на редза първата колона, стойност за втората колона и Заглавие на колона за третата колона.

 9. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Заявката се изпълнява и след това показва междинните суми, агрегирано по месец.

 10. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

Най-горе на страницата

Създаване на нова таблица с помощта на данни от други таблици

Можете да използвате заявка за създаване на таблица, за да създадете нова таблица от данни, които са записани в други таблици.

Да предположим например, че искате да изпратите данни за Чикаго поръчки от Чикаго бизнес партньор, който използва достъп за подготовка на отчети. Вместо да изпращате всичките си данни за поръчката, искате да ограничите данните, които изпращате до данни специфични за поръчки от Чикаго.

Можете да съставите заявка за избиране, съдържаща данни за поръчки от Чикаго, и след това да използвате заявката за избиране, за да създадете новата таблица с помощта на следната процедура:

 1. Отворете Northwind 2007.

 2. За да изпълните заявка за създаване на таблица, може да се наложи да разрешите съдържанието на база данни с помощта на лентата за съобщения, който се показва под лентата (част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent), ако базата данни е ненадеждни, когато го отворите.

  Покажи ми как да разрешите на базата данни

  1. В лента за съобщения щракнете върху Опции.

   Показва се диалоговият прозорец Опции на защита за Microsoft Office.

  2. Щракнете върху Разреши това съдържание и след това щракнете върху OK.

  Забележка: Ако вашата база данни е в надеждно местоположение, не се появява на лентата за съобщения и разрешаването на съдържанието не е необходимо.

 3. Затворете диалоговия прозорец Login формуляра.

 4. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 5. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Подробна информация за поръчката и поръчки.

 6. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 7. В таблицата Поръчки щракнете двукратно върху ИД на клиента и Град за експедиране, за да добавите тези полета към мрежата за проектиране.

 8. В таблицата Подробна информация за поръчката щракнете двукратно върху ИД на поръчката, ИД на продукта, Количество, Единична цена и Отстъпка, за да добавите тези полета към мрежата за проектиране.

 9. В колоната Град за експедиране на мрежата за проектиране изчистете квадратчето в реда Покажи . В реда критерии въведете 'Чикаго' (включва единични кавички).

  Проверете резултатите от заявката, преди да ги използвате за създаване на таблица.

 10. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

 11. Натиснете CTRL+S, за да запишете заявката.

  Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 12. В полето Име на заявка въведете Заявка за поръчки от Чикаго и след това щракнете върху OK.

 13. В раздела Начало, в групата Изгледи щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед за проектиране.

 14. В раздела Структура, в групата Тип на заявката щракнете върху Създаване на таблица.

  Появява се диалоговият прозорец Създаване на таблица.

 15. В диалоговия прозорец Създаване на таблица, в полето Име на таблица въведете Поръчки от Чикаго и след това щракнете върху OK.

 16. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

 17. В диалоговия прозорец за потвърждение щракнете върху да, за да потвърдите.

  Новата таблица се създава и таблицата се показва в навигационния екран.

  Забележка: Ако вече има таблица, която има името, което зададохте, тази таблица се изтрива преди заявката се изпълнява.

 18. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Тъй като таблицата "поръчки от Чикаго" съществува, появява се диалоговият прозорец предупреждение.

 19. Щракнете върху не, за да отмените действието и да изключите диалоговия прозорец.

Най-горе на страницата

Добавяне на данни в таблица с използване на данни от други таблици

Можете да използвате заявка за добавяне, за да извлечете данни от една или повече таблици и да добавите тези данни към друга таблица.

Да предположим, че сте създали таблица, за да споделите с Чикаго бизнес сътрудник, но установите, че сътрудник също работи с клиенти в областта на Милуоки. Искате да добавите редове, които съдържат Милуоки областта за данни в таблицата, преди да споделите таблицата с вашия сътрудник.

Можете да добавите Милуоки областта за данни в таблицата поръчки от Чикаго, който създадохте в предишния пример с помощта на следната процедура:

 1. Отворете заявката с име "Заявка за поръчки от Чикаго" в изглед за проектиране.

 2. В раздела Структура, в групата Тип заявка щракнете върху Добавяне. Отваря се диалоговият прозорец Добавяне.

 3. В диалоговия прозорец Добавяне щракнете върху стрелката в полето Име на таблица и след това изберете Поръчки от Чикаго от падащия списък.

 4. Щракнете върху OK.

  Затваря диалоговия прозорец Добавяне . В мрежата за проектиране на реда Покажи изчезва и се показва Редът Добави към .

 5. В мрежата за проектиране, в реда Критерии на колоната "Град за доставка" изтрийте "Чикаго" и след това въведете "Милуоки".

 6. В реда Добави към изберете подходящо поле за всяка колона.

  В този пример стойностите на реда Добави към трябва да съответстват на стойностите на реда Поле, но това не е задължително за работата на заявките за добавяне.

 7. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

Най-горе на страницата

Промяна на данните в един автоматизиран начин

Можете да използвате заявка за актуализиране, за да промените данните във вашите таблици, както и да използвате заявка за актуализиране, за да въведете критерии, задаващи кои редове трябва да бъдат актуализирани. Заявката за актуализиране ви предоставя възможност да прегледате актуализираните данни, преди да извършите актуализацията.

Важно: Заявките за действие не може да бъдат отменени. Трябва да помислите за създаване на архивни копия на всички таблици, които ще актуализирате с помощта на заявка за актуализиране.

В предишния примеркойто добавя редове таблицата "поръчки от Чикаго". В таблицата "поръчки от Чикаго" ИД на продукта поле показва цифровите ИД на продукт. За да направите данните по-полезен за отчети, може да искате да заместите ИД на продукта с имена на продукти. За да заместите продуктови идентификатори, първо трябва да промените типа данни на ИД на продукта на таблицата "поръчки от Чикаго" от число в текст, така че полето ИД на продукта могат да приемат имената на продукти.

Можете да актуализирате стойностите в таблицата "поръчки от Чикаго" с помощта на следната процедура:

 1. Отворете таблицата "Поръчки от Чикаго" в изглед за проектиране.

 2. В реда "ИД на продукт" променете типа на данните от Число на Текст.

 3. Запишете и затворете таблицата "Поръчки от Чикаго".

 4. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 5. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки от Чикаго и продукти.

 6. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 7. В раздела Проектиране, в групата Тип на заявката щракнете върху Актуализиране.

  В мрежа за проектиране редовете Сортиране и Покажи изчезват и се показва редът Актуализиране на.

 8. В таблицата Поръчки от Чикаго щракнете двукратно върху ИД на продукта, за да добавите това поле към мрежата за проектиране.

 9. В мрежата за проектиране, в реда Актуализиране на на колоната ИД на продукта въведете или поставете следното:

  [Продукти]. [Име на продукт]

  Съвет: Можете да използвате заявка за актуализиране, за да изтриете стойности на полета с помощта на празен низ ("") или NULL в реда Актуализиране на.

 10. В реда критерии въведете или поставете следното:

  [ИД на продукт] Като ([продукти]. [ ID])

  Ключовата дума Like е необходимо, тъй като полетата, които се сравняват съдържат различни типове данни (ИД на продукта е текстови данни, ИД е числови данни).

 11. Можете да прегледате кои стойности ще бъдат променени от заявка за актуализиране, като прегледате заявката в изглед на лист с данни.

  В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изглед и след това щракнете върху Изглед на лист с данни.

  Заявката връща списък с ИД на продукта, които ще бъдат актуализирани.

 12. В раздела Проектиране, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

  Когато отворите таблицата "поръчки от Чикаго", ще видите, че числовите стойности в полето ИД на продукта са заменени от имената на продукти от таблицата "продукти".

Най-горе на страницата

Изтриване на данни в един автоматизиран начин

Можете да използвате заявка за изтриване, за да изтриете данни от вашите таблици или за да въведете критерии, задаващи кои редове трябва да бъдат изтрити. Заявката за изтриване ви предоставя възможност да прегледате редовете, които ще бъдат изтрити, преди да извършите изтриването.

Предположим, че подготвяте за изпращане на поръчки от Чикаго таблица (актуализиран в предишния пример) за вашия бизнес Чикаго свържете, и забележите, че някои от редовете съдържат няколко празни полета. Искате да премахнете тези редове, които съдържат празни полета, преди да изпратите таблицата. Можете да просто отворете таблицата и изтриване на редове ръчно, но може да е полезно да използвате заявка за изтриване, ако има повече от няколко реда, които искате да изтриете и имате ясни критерии, за които трябва да бъдат изтрити редове.

Можете да използвате заявка, за да изтриете редове в таблицата "Поръчки от Чикаго", които нямат стойност за ИД на поръчка, с помощта на следната процедура:

 1. В раздела Създаване, в групата Други щракнете върху Проектиране на заявка.

 2. В диалоговия прозорец Показване на таблица щракнете двукратно върху Поръчки от Чикаго.

 3. Затворете диалоговия прозорец Показване на таблица.

 4. В раздела проектиране , в групата Тип заявка щракнете върху Изтрий.

  В мрежата за проектиране редовете Сортиране и Покажи изчезват и се показва редът Изтрий.

 5. В таблицата Поръчки от Чикаго щракнете двукратно върху ИД на поръчка, за да добавите това поле към мрежата за проектиране.

 6. В мрежа за проектиране, в реда Критерии на колоната "ИД на поръчка" въведете Is Null.

 7. В раздела Структура, в групата Резултати щракнете върху Изпълни.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×