Въведение във входяща електронна поща

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да интегрирате способност за входяща поща във вашите сайтове. Тази нова функция позволява на екипите да агрегатни имейл съобщения в списъци и библиотеки без допълнителна стъпка за отваряне на сайта и качването на съдържание, което е изпратено по имейл. Това е възможно, тъй като повечето списъци и библиотеки, типове могат да бъдат присвоявани уникален имейл адрес. Членове на сайта да добавите имейл адресите на тези списъци в полето до или Як на имейл клиент приложението, когато изпращат имейл или могат да изпращат имейл до списък за разпространение, която съдържа имейл адресите на тези списъци, както и електронна поща адресите на другите членове на сайта.

Администратор на сървърната група да разрешите имейл поддръжка в централното администриране на ниво сървърна група. След като в централното администриране е разрешена входяща електронна поща, можете да разрешите и конфигуриране на имейл поддръжка за следните типове списъци и библиотеки във вашите сайтове: библиотеки, библиотеки с картини, библиотеки с формуляри, списъци с обявления, календар списъци, с документи Блогове и табла за обсъждания. Всеки с разрешения за създаване на списък да изберете имейл адрес за списък, при създаване на списък в сайт на електронна поща. Обърнете внимание, че не можете да добавяте съдържание към списъци в "сайтове" работна област за събрания с изпращане на имейл.

В тази статия

Действителни примери на входяща електронна поща

Преглед на създаване на нов сайт

За обработка на имейл съобщения

Съображения за сигурност

Маршрутизиране на имейл през друг сървър

Действителни примери на входящи имейл съобщения

Екипи да използвате входяща електронна поща да общуват по-ефективно. Ето някои примери за това как екипите могат да използват входяща електронна поща със сайт да ускорят и подобрят комуникациите си:

Архивиране на екипен имейл    След присъединяване към нов екип, член на сайта отваря сайта и вижда обсъжданията, съдържащи както директните публикации на членове и съдържание, което е изпратено до таблото за обсъждания от имейл клиент. Членът на сайта също може да идентифицирате най-важни въпроси и задачи за екипа и изпълнете сродни връзки, за да получите пълната история зад всички важни въпроси.

Когато член на сайта отговори на имейл съобщение и включва имейл адреса на списъка в отговора, отговорът е архивирани в таблото за обсъждания и свързани с оригиналното имейл съобщение, което е архивирани. Позволява на членовете на сайта, които разглеждат архивната информация в сайта, за да асоциирате информацията, която е свързана с определен имейл поток.

Създаване на общност     Собственикът на сайта създава нов списък за разпространение за общността на колоездачите в компания. Потребителят отива на фирмената начална страница и щраква върху връзката за общността. След това минава през кратък съветник, който изисква име за списъка за разпространение, описание за общността на SharePoint сайта и списък с първите членове на общността. След това потребителят бива пратен към новия сайт на общността.

Създаване на централен информационен обмен     Член на сайта навигира до секцията Общността на фирмената начална страница и използва функцията за търсене, за да зададете въпрос. Резултат от търсенето се появява в по-малко от една секунда за велосипеди rider общност. Членът на сайта щракне върху връзката в отговора и се приема до началната страница на сайта на Общността. Списък с често задаваните въпроси съдържа списък с магазините за велосипеди. Тъй като нито една от изброените магазини за велосипеди са наблизо, членът на сайта изпраща имейл съобщение в Общността за локални наем магазини. Член на Общността отговаря с информация за добър магазин за велосипеди, която е защитена.

Получаване или предлагане на техническа поддръжка     Членът на сайта може да отиде на началната страница, да намери списъка с указатели за техническа поддръжка и да щракне върху връзката, за да създаде ново имейл съобщение. След като изпрати съобщението, членът на сайта получава номер за проследяване, който може да се използва за наблюдаване на състоянието на искането за техническа поддръжка. Автоматично членът на сайта се абонира за искането за техническа поддръжка, за да може да бъде известяван при всяка промяна на състоянието на искането. Членът на сайта получава бърз отговор, тъй като искането незабавно се препраща към съответния персонал въз основа на предоставената във формуляра информация. Забележете, че потребителският код е задължителен за пълното имплементиране на този сценарий. Windows SharePoint Services 3.0 не предоставя автоматични номера за проследяване или съобщение въз основа на информацията във формуляра.

Най-горе на страницата

Преглед на създаване на нов сайт

Всички нови подсайтове, създадени в колекция със сайтове, поддържащи имейл, автоматично получават разрешение за електронна поща. Ако изберете да използвате съществуваща група по време на създаването на сайта, списъкът за разпространение за родителския сайт (ако има наличен) ще се свърже с новия сайт.

Забележка: Списъците за разпространение са налични само ако в централното администриране е разрешена услугата за управление на указатели в SharePoint.

Ако по време на създаването на сайта изберете да създадете нова група, а не да използвате съществуващата, Windows SharePoint Services 3.0 изпълнява следните действия:

  • Ако в централното администриране е разрешена услугата за управление на указатели в SharePoint, имате възможността да създадете имейл списък за разпространение и да зададете имейл адрес за новия списък.

  • Всички членове на сайта, които добавите към новата група, са включени в групата, наречена "Членове" в екипния сайт. Ако в централното администриране е разрешена услугата за управление на указатели в SharePoint, членовете на сайта автоматично се добавят към списъка за разпространение, който винаги е синхронизиран с групата "Членове", така че промените, направени на едното място, да се синхронизират автоматично на другото.

  • Ако в централното администриране е разрешена услугата за управление на указатели на SharePoint, автоматично се присвояват имейл адреси за дъската за обсъждания и за календара на екипния сайт. Тези имейл адреси ще бъдат добавени автоматично към списъка за разпространение на екипа.

    Забележка: По подразбиране имейл адресите за тези списъци ще бъдат в следната форма: адрес на група.обсъждания и адрес на група.календар.

Когато включите имейл адресите за дъската за обсъждания и календара в списъка за разпространение, всички покани за имейл и за събрание, изпратени в списъка за разпространение, ще се архивират в екипния сайт.

Най-горе на страницата

За процедурите за обработка на имейл съобщения

Windows SharePoint Services 3.0 използва имейл манипулатори за маршрутизиране на входящите имейл от практически всяко имейл клиент към списък във вашия сайт на SharePoint. Всеки списък с разрешен имейл е свързан с уникален имейл адрес и всеки имейл манипулатор е свързан с тип на определен списък.

Windows SharePoint Services 3.0 предоставя вградените имейл манипулатор за следните типове списъци: табла за обсъждания, съобщения, календари, библиотеки с документи, библиотеки с картини, библиотеки с формуляри и публикации в блог. Когато разрешите имейл поддръжка за тези типове списъци, имейл манипулатори, предоставени от Windows SharePoint Services 3.0 се използват по подразбиране. Имейл манипулатори анализира входящите имейл съобщения, извършите съпоставяне на поле на съобщенията и в зависимост от настройките за конфигуриране архивират съобщенията и прикачените файлове в списъка, който е свързан с имейл адреса, към който се изпращат съобщенията.

Следните полета се нанасят от имейл съобщение в списък: "Подател на имейл", "Имейл до", "Явно копие на имейла до", "Тема на имейла", "Тяло на съобщението" и прикачени файлове.

Забележка: Ако не харесвате начина, по който вградените процедури за обработка на имейл съобщения изпълняват нанасянето на полета, може да използват потребителски имейл процедура за обработка на имейл съобщения вместо предоставената по подразбиране. За да направи това, разработчикът трябва да напише потребителска процедура за обработка на имейл съобщения и администраторът на сървъра трябва да я разположи като манипулатор на събитие.

Когато разреши и конфигурира имейл поддръжка за списък, собственикът на сайта може да избере няколко опции. Например може да избере дали оригиналното имейл съобщение да се архивира като .eml файл, дали прикачените файлове ще се архивират и дали поканите за събрание ще се архивират в списъка, който конфигурирате. Наличните опции варират според типа на списъка.

Най-горе на страницата

Съображения за защита

Когато конфигурирате настройките за имейл защита на определен списък или библиотека, може да позволите само на потребителите, които може да пишат в списъка или на всеки потребител да архивира имейл в списъка. Архивирането на имейл от всички податели позволява на всеки (включително непроверените потребители) да пише във вашия списък или библиотека. Поради потенциална опасност за защитата обърнете сериозно внимание на тази опция.

Най-горе на страницата

Маршрутизиране на имейл през друг сървър

Въпреки че адресът на сървъра за входяща електронна поща е конфигуриран в централното администриране, може да е полезно да знаете дали входящата електронна поща се насочва през друг сървър или се изпраща директно на вашия сървър, който изпълнява Windows SharePoint Services 3.0. Ако не сте сигурни, обърнете се към централния администратор.

Основните предимства на маршрутизирането на имейл през друг имейл сървър, например Microsoft Exchange Server, са:

Удостоверяване на потребителя    Услугата на Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) не може да удостоверяване на потребителя, който изпраща имейл на вашия сайт, но може да Exchange Server. Администраторът на сървъра да използвате централното администриране, за да изберете дали да приема имейли само от удостоверени потребители, само ако имейл съобщението е изпратено чрез Exchange Server.

Филтрирането на нежелана поща    Някои имейл сървъри, например Exchange Server, предоставяне на филтриране да елиминирате нежелани търговски имейл, преди да са адресирани до местоназначението, в този случай сървър, изпълняващ Windows SharePoint Services 3.0на нежелана поща. Друга техника, които може да се намали нежеланата поща е да позволите само на членовете на екипния сайт да архивирате имейл съобщения в списъци, на които сте дали разрешения за запис.

Защита от вируси    Сървърите предоставят защита от вируси за имейл, Разпратено през тях.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×