Всичко за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Потоци, включени в Microsoft SharePoint автоматизиране на бизнес процеси. Автоматизация може да помогне за подобряване на процеса на последователността и ефективността.

Използване на работен поток на SharePoint събиране на обратна информация за маршрутизиране на документи и други елементи, съхранени в SharePoint на един или повече хора за обратна връзка.

Забележка: Това съдържание се отнася за SharePoint 2010 платформа на работния поток. SharePoint 2010 платформа на работния поток е налична в SharePoint OnlineSharePoint 2010, SharePoint 2013и SharePoint Server 2016. За да научите повече за SharePoint платформи за работни потоци, вижте разбиране на работния поток в SharePoint Server 2016.

Ако всичко, което трябва да направите е изпълнение на задача от работен поток събиране на обратна информация    Просто превъртете до сегмента завършване и я разгънете. Може да не се наложи някой от другите сегменти за сега.

Сравнение на ръчен процес с автоматизиран работен поток

SharePoint работни потоци са:

 • Ефективни и съгласувани    Работен поток "събиране на обратна информация" автоматично маршрутизира документ или елемент, възлага задачите за преглед и проследява развитието им и изпраща напомняния и известия, когато е необходимо. Дейност в работен поток могат да бъдат наблюдавани и коригирани от централен състояние страница и хронологията на събитията в изпълнение на работния поток се поддържа за 60 дни след приключване.

 • По-малко работа за вас    Един работен поток "Събиране на обратна информация" спестява на вас и на вашите колеги както време, така и проблеми, а в същото време опростява и стандартизира процеса на подписване.

Предлагаме ви схема на много проста версия на работния поток "Събиране на обратна информация".

Схема на прост работен поток ''Събиране на обратна информация''

Съвети за използване на тази статия

Информацията в тази статия е представена в десет разширяеми сегмента.

Щракнете тук за няколко Съвета за да се възползвате максимално от тази статия

Ако всичко, което трябва да направите е изпълнение на задача от работен поток събиране на обратна информация    Просто превъртете до сегмента завършване и я разгънете. Може да не се наложи някой от другите сегменти за сега.

Ако искате да добавите, стартирате наблюдавате и поддържате работни потоци    Ако още не сте запознати с тези задачи, може да ви е полезно да преминете през тази статия, сегмент по сегмент първата време този дизайн и да добавите работен поток. След като сте запознати с информацията и оформлението на статия, ще можете да отидете направо на сегмента, ви трябва на всяко повторни прегледи.

Бележка по графичната част    Изображенията на екрана и концептуалните схеми в тази серия от статии за работния поток обикновено се основават на работен поток от тип "Одобрение". Когато това е необходимо за концептуална яснота или за яснота на указанията обаче, изображенията и схемите в тази статия са персонализирани за работни потоци "Събиране на обратна информация".

Две думи за отпечатването на тази статия    Това е дълга статия. Ако искате да отпечатате само избрани сегменти от нея, уверете се, че по време на отпечатването са разгънати само тези сегменти. (Също така, ако искате да включите пълните графики във вашето отпечатано копие, печатайте с пейзажна ориентация, а не с портретна ориентация.)

И две думи за търсенето    Преди да почнете да търсите текст или термин в тази статия, проверете дали всички сегменти, в които искате да търсите, са разгънати.

Забележка: Събиране на обратна информация работни потоци са включени само с SharePoint Server 2010 и SharePoint Online за Office 365 за предприятия. (Те не са включени в SharePoint Online за Office 365 за малки фирми и професионалисти. Единственият работен поток на SharePoint, включени в SharePoint Online за малки фирми е работният поток с три състояния.). За да научите повече за този работен поток, вижте използване на работен поток с три състояния.

Какво искате да направите?

Концептуална икона на раздел ''Научете повече''

НАУЧЕТЕ повече за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, за да научите как действат работните потоци "Събиране на обратна информация" и как те могат да ви помогнат да станете по-ефикасни с по-малко работа. Щракнете отново тук, когато сте готови да затворите този сегмент.

Научете повече за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Един работен поток "Събиране на обратна информация" е функция на SharePoint, която маршрутизира документ или друг елемент, съхраняван в списък или библиотека на SharePoint, до един човек или повече хора за тяхната обратна информация. Този работен поток автоматизира, опростява и стандартизира целия процес.

Работен поток, маршрутизиращ елемент до участниците

Основни поток събиране на обратна информация, включена с SharePoint функции като шаблон. Като използвате този шаблон, можете да добавите няколко работни потоци на събиране на обратна информация към вашите сайтове. Всеки работен поток, можете да добавите е уникална версия на основния работен поток събиране на обратна информация, всяка с отделен специализирани начина на работа, базирана на настройките на която указвате, когато го добавите.

Раздели в този сегмент

 1. Какво може да направи работен поток "събиране на обратна информация" за мен?

 2. Какво може да направи работен поток "събиране на обратна информация"?

 3. Кой може да използва работен поток от този тип?

 4. Как планирате, Добавяне, изпълнение и поддържате работен поток от този тип?

1. Какво може да прави работният поток "Събиране на обратна информация" вместо мен?

 • Когато за първи път добавите към вашия списък, вашата библиотека или вашата колекция от сайтове работен поток "Събиране на обратна информация", може да зададете колко участници да включите и да укажете дали техните задачи да бъдат възлагани една след друга (последователно), или всички наведнъж (паралелно). Може даже да решите да разделите задачите на участниците на два или повече отделни етапа, както и да зададете окончателен краен срок и/или допустимото време за изпълнение на всяка задача. И всеки път, когато стартирате работния поток върху елемент на ръка, може да промените която и да е от тези настройки.

 • Работният поток възлага задача на всеки зададен участник. Всеки участник избира сред няколко възможни отговора: да изпрати обратна информация за елемента, да поиска промяна на елемента, да възложи задачата повторно или да изтрие задачата.

 • Докато работният поток се изпълнява, може да наблюдавате хода му и да правите настройки (ако има нужда) от една--единствена централна страница "Състояние на работния поток".

 • 60 дни след като работният поток завърши, списъкът на всички събития от работния поток, които са се случили по време на това изпълнение (или екземпляр) на работния поток, все още е наличен на страницата "Състояние на работния поток" за неофициални справки.

Начало на сегмента

2. Какво не може да прави работният поток "Събиране на обратна информация"?

Работния поток "събиране на обратна информация" не е предназначена да събира одобрения и откази на елемент, или да управлявате уеб страница за публикуване на уеб сайт. Ако искате да добавите работен поток, в който участниците одобрение или отхвърляне на елемента, който те преглед, вижте статията всичко за работните потоци "одобрение".

Също така работните потоци "събиране на обратна информация" не са предназначени за събиране на подписи. Ако искате да използвате работен поток за събиране на подписи в документ на Microsoft Word, работна книга на Microsoft Excel или Microsoft InfoPath формуляр, вижте статията всичко за работните потоци "събиране на подписи".

За да научите как можете да използвате SharePoint Designer, за да персонализирате всяка от работните потоци, включени в SharePoint, вижте статията Въведение в проектирането и персонализиране на работни потоци.

Начало на сегмента

3. Кой може да използва работен поток от този тип?

Събиране на обратна информация работни потоци са включени в SharePoint Server 2010 и само с SharePoint Online за Office 365 за предприятия. (Те няма да е "t лиncluded с SharePoint Online за Office 365 за малки фирми и професионалисти. Единственият работен поток на SharePoint, включени в SharePoint Online за малки фирми е работният поток с три състояния.)

Разрешения

За да добавите работен поток    По подразбиране трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток. (Групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групата не).

За да стартирате работен поток    Също по подразбиране, трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток, който вече е бил добавен. (Групата на членовете и собствениците на групата имат разрешение за редактиране на елементи по подразбиране, посетителите на групата не).

По друг начин, собствениците могат да избират да конфигурират конкретни работни потоци, така че те да могат да бъдат стартирани само от членове на групата "Собственици". (За да направите това, отметнете квадратчето Изискване на разрешения за управление на списъци, за да се стартира работният поток на първата страница на формуляра за свързване.)

Начало на сегмента

4. Как планирате, добавяте, изпълнявате и поддържате работен поток от този тип?

Това са основните етапи:

 • ПРЕДИ да се изпълнява работният поток (планиране, Добавяне, стартиране)   
  преди да добавите работен поток, които планирате там, където искате да добавите го (за един-единствен списък или библиотека, или за цялата колекция от сайтове) и подробности за това как ще работи. След като сте добавили и конфигуриран работният поток, всеки, който има необходимите разрешения, за да стартирате работния поток на определен елемент. Работният поток също могат да бъдат настроени да се изпълнява автоматично. Може да се активира автоматично се изпълнява, въз основа на едно или и двете от две събития: когато всеки елемент се добавя към или създадени в списък или библиотека, или когато някой елемент в списък или библиотека е променен.

 • Докато работният поток се изпълнява (завършване, наблюдение, регулиране)   
  докато работният поток се изпълнява отделни участниците завършат възложените им задачи. Автоматично напомняне се изпращат до участниците, които не могат да отговорят задача крайни срокове. Междувременно хода на работния поток могат да бъдат наблюдавани от централен страницата състояние на работния поток за този конкретен екземпляр на работния поток. Настройки на работния поток, докато се изпълнява може да се направи от тази една и съща страница; и, ако е необходимо, работният поток могат да бъдат отменени или прекратени оттам.

 • След като работният поток се изпълнява (преглед, отчет, промяна)   
  когато работният поток завърши, може да се прегледа цялата история на това изпълнение (или екземпляр) до 60 дни в страницата състояние на работния поток. От една и съща страница може да се създаде статистическите отчети за изпълнението на тази версия на работния поток. И накрая ако някога всичко, което искате да промените относно начина, по който функции за работен поток, можете да отворите и редактирате формуляра за свързване, който сте завършили, когато сте добавили първо работния поток.

Следната блоксхема илюстрира тези етапи от гледна точка на лицето, което добавя нов работен поток.

Процес на работния поток

Какво следва?

Преди да планирате нов работен поток събиране на обратна информация, най-напред прегледайте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия и след това преминете към сегмента планиране .

Начало на сегмента | Най-горе на статията


Икона на Expando за секцията ''Позволяване''

ПОЗВОЛЯВАНЕ на обратна информация само във формуляра на задачата или и в елемента

Щракнете върху този текст, ако сте готови да научите повече за с коментари и проследени промени във на елемент, а не с обратна информация само във формуляра за задачата. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Позволяване на обратна информация само във формуляра на задачата или и в елемента

Следните два въпроса могат да ви помогнат да стигнете до едно фундаментално решение за вашия работен поток:

 • Дали на участниците е позволено да подават обратна информация само в полето Коментари на формуляра на задачата, или могат и да вмъкват проследени промени и коментари в самия елемент?

 • Ако участниците могат да вмъкват проследени промени и коментари в самия елемент, дали те правят това в среда за сътрудничество, в която няколко участника могат едновременно да редактират документа, или всеки участник проверява документа и има изключителни права за редактиране за периода на тяхното преглеждане?

Предлагаме ви диаграма, която може да помогне при изясняване на тези алтернативи.

Различаване на режимите на позволяване и предоставяне на обратна информация

Продължавайки да четете, не забравяйте следните неща:

 • Никакъв работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен.

 • Типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна.

 • Може да вмъквате проследени промени и коментари в елемент, когато той е отворен само в инсталирана версия на програмата, в която е създаден, а не и когато е отворен във версия уеб приложение на тази програма.

Секции в този сегмент

 1. Позволяване на обратна информация във формуляра на задачата само

 2. Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата и елемента (версия за сътрудничество)

 3. Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата и елемента (версия за изключителен достъп)

1. Позволяване на обратна информация само във формуляра за задачата

Тази постановка има предимството да е механично най-простата. Участниците имат само два начина за предлагане на промени, като и двата включват формуляр за задача:

 • Подаване на коментари.

 • Искане да бъде направена промяна на елемента, докато работният поток все още се изпълнява.

Основният недостатък, разбира се, е, че участниците не могат да посочат конкретни промени директно в елемента. Колкото е по-голям броят на предлаганите промени, толкова е по-голяма вероятността вашите участници да искат да могат да работят директно в елемента.

Бележка относно защитата на елементите от промени    Най-простият начин да се уверите, че участниците професор "t направи всички промени в самия елемент е да извлекат документа по време на изпълнение. Но както ние рече: малко обратния работни потоци не може да започне на всеки елемент, който в момента е извлечен.

Има два начина да заобиколите това:

 • Може да изчакате работният поток да бъде стартиран и след това да извлечете елемента за периода на изпълнение. (Ако работният поток стартира автоматично, проверете дали фигурирате в полето Як на втората страница на формуляра за свързване. След това, когато получите уведомяване, че работният поток е стартиран върху даден елемент, извлечете този елемент.) Едно ограничение на този метод е, че няма да може да бъде стартиран никакъв друг работен поток върху същия елемент, докато той е извлечен.

 • По друг начин, можете да оставите елемента вкаран, но да сте сигурни, че участниците знаят, че е важно нито да извличат елемента, нито да правят някакви промени в него. Добре е разбира се да включите това указание сред бележките, които включвате в уведомяванията за задачи. Ако вашите участници са начинаещи с работни потоци "Събиране на обратна информация", може да е добре да подчертаете това даже още по-ясно – може би чрез изпращане на отделен имейл, преди работният поток да стартира, или чрез личен разговор с вашите участници.

Начало на сегмента

2.Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата, така и в елемента (версия за сътрудничество)

Съгласно Споразумението запазва елемента достъпен за всички участници по всяко време. Никой не трябва да чака някой друг да завърши своя преглед преди началото собствената си. Тази гъвкавост е станало възможно чрез функции за сътрудничество в SharePoint.

Само проверете дали вашите участници знаят, че трябва да направят следното:

 • Да оставят елемента вкаран, докато правят своите промени.

 • Да отворят елемента в инсталираната версия на програмата, в която той е създаден, а не във версията на тази програма като уеб приложение.

 • Да включат проследяването на промените, преди да правят каквито и да било промени или да вмъкват коментари.

 • Да запишат направените от тях промени на сървъра.

Не забравяйте, че типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна. Ако е избрана тази опция, тогава първият път, когато някой участник записва промените в елемента – даже проследявани промени и/или коментари. – работният поток ще бъде незабавно отменен.

Също така, ако имате намерение да позволите промени в самия елемент, уверете се, че настройката за създаване на версии за списъка или библиотеката, Да се изисква ли извличане на документи, преди да може да се редактират е установена в Не.

За да научите повече за съвместната работа в документи на Microsoft Office, вижте статията документ сътрудничество и съавторство. Можете да сметнете безплатни интерактивни онлайн курс съвместна работа върху документи и проекти по-ефективно полезна. (Първите три видеоклипове в курса са за съавторство и сътрудничество).

Начало на сегмента

3. Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата, така и в елемента (версия за изключителен достъп)

При тази постановка е позволено само на един участник да извлече елемента и да направи промени в него по всяко време:

 • Ако задачите в работния поток се възлагат една по една (последователно), това вероятно няма да е проблем.

 • Ако задачите се възлагат всички наведнъж (паралелно), понякога на участниците може да се наложи да изчакат да получат достъп до елемента, докато друг участник завърши работата си над него.

Тъй като работният поток не може да започне върху даден елемент, когато този елемент е извлечен, трябва да се уверите, че елементите са вкарани, преди да започнете да изпълнявате този работен поток върху тях.

Уведомете вашите участници, че трябва да направят следното:

 • Да извлекат документа, преди да го отворят.

 • Да отворят елемента в инсталираната версия на програмата, в която той е създаден, а не във версията на тази програма като уеб приложение.

 • Да включат проследяването на промените, преди да правят каквито и да било промени или да вмъкват коментари.

 • Да запишат своите промени на сървъра и пък елемента обратно веднага щом свършат работа с него.

И отново не забравяйте, че типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна. Ако е избрана тази опция, тогава първия път, когато някой участник записва промените в елемента – даже проследявани промени и/или коментари. – работният поток ще бъде незабавно отменен.

Какво следва?

Ако сте готови да планирате нов поток "събиране на обратна информация", преминете към сегмента планиране на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията


Концептуална икона на раздел ''Планиране''

ПЛАНИРАНЕ на нов работен поток "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, ако сте готови за работа на подробностите за начина, по който ще функционират вашият работен поток събиране на обратна информация и да съберете информация, ще трябва да го настроите. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Планиране на нов работен поток "Събиране на обратна информация"

В този сегмент определяме решенията, които трябва да вземете, и информацията, която трябва да съберете, преди да добавите версия на работния поток "Събиране на обратна информация".

Ако вече сте запознати с как да добавите работен поток от този тип и само се нуждаят от напомняне за конкретни стъпки, можете да отидете направо към съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Раздели в този сегмент

 1. Шаблони и версии

 2. Въвеждане на формуляра за свързване

 3. Дванадесет въпроса за отговор

1. Шаблони и версии

Работните потоци включени в SharePoint, действат като образец за шаблони , на които се основават отделните конкретни работни потоци, които добавяте към списъци, библиотеки и колекция от сайтове.

Всеки път, когато добавяте например работен поток "Събиране на обратна информация", всъщност добавяте версия на общия шаблон на работен поток "Събиране на обратна информация". На всяка версия задавате нейно собствено име и собствени настройки, които задавате във формуляра за свързване, когато добавяте тази конкретна версия. По този начин можете да добавите няколко работни потока, като всички версии са основани на шаблона образец на работния поток "Събиране на обратна информация", но като всяка версия е именувана и пригодена към конкретния начин, по който ще я използвате.

На тази илюстрация са добавени три работни потока, основани на шаблона на работния поток "Одобрение" – един за всички типове съдържание в една-единствена библиотека, един за един-единствен тип съдържание в една-единствена библиотека и един за един-единствен тип съдържание в цяла колекция от сайтове.

Трите работни потока, основани на шаблона за работен поток ''Одобрение''

Начало на сегмента

2. Запознаване с формуляр за свързване

Когато добавяте нова версия на работния поток, основана на един от включените шаблони за работни потоци, попълвате формуляр за свързване, за да зададете начина, по който искате да работи вашата нова версия.

В следващия раздел ще намерите списък с въпросите, които ще ви подготвят да попълните формуляра за свързване. Най-напред обаче отделете малко време да разгледате формуляра и неговите полета.

Първа страница на формуляра за свързване

Първа страница на формуляра за иницииране

Втора страница на формуляра за свързване

Втора страница на формуляра за иницииране с обозначени полета на формуляра за иницииране

Полетата в червеното поле на втора страница се виждат и във формуляра за иницииране, който се представя всеки път, когато работният поток се стартира на ръка, и може да бъде редактиран там за това еднократно изпълнение.

Начало на сегмента

3. Дванадесет въпроса за отговор

Щом имате отговорите на всички въпроси от този раздел, сте готови да добавите вашия работен поток.

 1. Дали това е правилният тип работен поток?

 2. Един списък или библиотека или цялата колекция? (и) Един тип съдържание, или всички типове съдържание?

 3. Какво е добро име?

 4. Списъци със задачи и списъци с хронологии: съществуващи или нови?

 5. Как (и от кого) може да бъде стартиран този работен поток?

 6. Дали типовете съдържание, които наследяват този, също получават този работен поток?

 7. Участници: Кои са лицата и в какъв ред?

 8. От каква допълнителна информация имат нужда участниците?

 9. Обратна връзка във формуляра за задачата само или и в елемента?

 10. Кога се крайният срок за задачите?

 11. Кога завършва този работен поток?

 12. Кой трябва да бъде уведомяван?

01. Дали това е правилният тип работен поток?

В тази статия се отнася за шаблона на работния поток, който се появява в менюто като Събиране на обратна информация – SharePoint 2010. Ако не сте сигурни, че този тип работен поток е най-добрият избор за вас, вижте обратно Научете сегмент на тази статия. За повече информация за други шаблони на работен поток, които са налични вижте статията за работните потоци, включени в SharePoint.

Начало на сегмента

02. Един списък или библиотека или цялата колекция от сайтове? (и) Един тип съдържание или всички типове съдържание?

Можете да направите вашата нова версия на работния поток "Събиране на обратна информация" да бъде налична само в един-единствен списък или библиотека, а можете и да го направите достъпен в цялата колекция от сайтове.

 • Ако добавите работния поток към един-единствен списък или библиотека, можете да го настроите да се изпълнява или върху всички типове съдържание, или върху само един тип съдържание.

 • Ако добавите работния поток към цялата колекция от сайтове обаче, трябва да го настроите да се изпълнява само върху един-единствен тип съдържание на сайта.

Карта на колекция от сайтове с 3-те обяснени начина на добавяне

Какво е тип съдържание?

Всеки документ или друг елемент, съхранени в SharePoint списък или библиотека принадлежи на един или друг тип съдържание. Тип съдържание може да бъде като основни и общи като документ или Електронна таблица на Excelили като силно специализирани като Юридически договор или Спецификация за проектиране на продукта. Някои типове съдържание са налични в SharePoint по подразбиране, но можете едновременно тези персонализиране и добавяне на други хора, които създавате сами.

За повече информация за типовете съдържание вижте статията Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание.

Начало на сегмента

03. Какво е добро име?

Дайте на вашата версия на работния поток име, което:

 • Ясно показва за какво се използва той.

 • Ясно го отличава от другите работни потоци.

Пример

Представете си, че сте член на група редактори. Вашата група иска да използва два различни работни потока "Събиране на обратна информация":

 • Ще изпълнявате първия работен поток върху всеки документ, подаден от член на собствената ви група. Този работен поток събира обратната информация само отръководителя на вашата група.

 • Ще изпълните втория работен поток върху всеки документ, изпратен от хора извън ваша собствена група. Този работен поток събира обратна връзка sза всеки член на вашата група.

Може да наречете първия работен поток В обратна информация за подаване и втория – Обратна информация за външно подаване.

Съвет: Както обикновено, добре е да установите логична договореност за именуване и да гарантирате, че всеки, имащ отношение към вашите работни потоци, е запознат с тези договорености.

Начало на сегмента

04. Списъци със задачи и списъци с хронологии: съществуващи или нови?

Може да накарате вашият работен поток да използва списъка със задачи и списъка с хронологии на вашия сайт по подразбиране, да използва други съществуващи списъци или да поиска нови списъци точно за този работен поток.

 • Ако вашият сайт ще има няколко работни потока или ако някои работни потоци ще включват много задачи, помислете дали да не поискате нови списъци за всеки работен поток. (Управлението на свръхдълги списъци е едно от нещата, които могат да забавят работата. По-бързо и по-лесно за системата е да поддържа няколко къси списъка, отколкото един много дълъг.)

 • Ако задачите и хронологията за този работен поток ще съдържат важни или поверителни данни, които искате да държите отделно от общите списъци, тогава трябва определено да посочите, че искате да използвате нови отделни списъци за този работен поток. (След като добавите работния поток, проверете дали за новите списъци са зададени подходящи разрешения.)

Начало на сегмента

05. Как (и от кого) може да бъде стартиран този работен поток?

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • Когато стартирате работен поток "Събиране на обратна информация" върху конкретен документ на ръка, се представя друг формуляр – формуляр за иницииране. Формулярът за иницииране съдържа повечето от настройките от втората страница на формуляра за свързване. По този начин, ако лицето, което стартира работния поток, иска да промени някоя от тези настройки (само на текущия екземпляр), то може да направи това, преди да щракне върху Старт.

 • Разбира се, при автоматично стартиране, няма възможност да му бъде представен формуляр за иницииране, така че се използват настройките по подразбиране, зададени във формуляра за свързване, без никаква промяна.

Следващата илюстрация показва разликата между ръчното и автоматичното стартиране.

Сравнение между формулярите за ръчно и автоматично стартиране

Всички промени, които правите във формуляра за иницииране са приложени само по време на текущия екземпляр на работния поток. За да промените постоянни, настройките по подразбиране на работния поток, който редактиране първоначалния формуляр за Свързване , както е обяснено в сегмента Промяна на тази статия.

Ръчно стартиране

Ако позволявате ръчно стартиране, всеки, който има необходимите разрешения, може по всяко време да стартира работния поток върху всеки елемент, отговарящ на изискванията.

Предимствата на ръчното стартиране са, че вие и вашите колеги можете да изпълнявате работния поток само когато и ако решите да направите това и че всеки път когато го изпълнявате, имате възможността да промените някои настройки с помощта на формуляра за иницииране.

Бърз пример    Ако искате да изпълнявате вашия работен поток само върху елементи, създадени от автор извън вашия екип, тогава само ръчното му стартиране няма да позволява автоматичното му стартиране върху елементи, създадени от вас и от членовете на вашия екип. (Друго решение: Поддържайте един списък или библиотека за елементи от автори от вашия екип и отделен списък или библиотека за елементи от всички останали автори. По този начин може да изпълнявате работния поток автоматично, но само върху списъка от външни автори.)

Основният недостатък на ръчното стартиране е, че някой трябва да се сети да изпълни работния поток, когато е необходимо да се направи това.

Автоматично стартиране

Може да зададете работния поток да бъде стартиран автоматично при някое или всяко от следните събития:

 • В списъка или библиотеката е създаден или качен нов елемент.

 • Променен е елемент, който вече е съхранен в списъка или библиотеката.

Предимството на автоматичното стартиране е, че никой не трябва да си спомня да стартира работния поток. Той се изпълнява всеки път когато възникне активиращо събитие.

Бърз пример    Представете си, че счетоводителят на вашата организация трябва да преглежда всеки бюджет, който е качен или създаден във вашата библиотека "Бюджети". Бихте могли да добавите към тази библиотека работен поток "Събиране на обратна информация" и да зададете вашия счетоводител като единственият участник. Бихте могли да зададете работният поток да стартира автоматично при всяко добавяне на нов елемент към ("създаване в") списъка. По този начин вашият счетоводител винаги ще бъде държан в течение.

Два недостатъка на автоматичното стартиране:

 • Не можете да спрете изпълнението на работния поток, когато възникне активиращо събитие.

 • Не можете да промените никакви настройки при започването на отделен екземпляр.

Начало на сегмента

06. Дали типовете съдържание, които наследяват този, също получават този работен поток?

Когато добавяте работен поток към тип съдържание за цялата колекция от сайтове, получавате възможност да добавите работния поток към всички други типове съдържание в колекцията от сайтове, които наследяват типа съдържание, към който добавяте работния поток. (Ако добавяте работен поток само за един-единствен списък или библиотека, тази опция няма да се появи във формуляра за свързване.)

Бележки

 • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

 • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

За повече информация за типовете съдържание и наследяването вижте статията Въведение в типовете съдържание и публикуването на типове съдържание.

Начало на сегмента

07. Участници: кои са лицата и в какъв ред?

Трябва да предоставите името или имейл адреса на всяко лице, на което ще бъде възлагана задача за преглеждане.

Един или няколко етапа?    Можете да изберете да имат само един етап на преглед на задачите, или да има няколко етапа. Ако имате повече от един етап, етапи ще бъде изпълнено една след друга.

Паралелни или последователни преглеждания?    За участниците във всеки един етап можете да изберете да имат своите преглед задачи, възложени всички едновременно (паралелно) или да им преглед задачи, възложени една след друга (последователно) в реда, в който указвате. Поредна опция може да бъде полезно, ако например настройвате работният поток да завършва след първо отхвърляне – или ако искате участниците в по-нататъшно заедно, за да могат да разгледаме коментари от по-ранни участници като част от контекста на техните коментари.

Пример

Този прост сценарий илюстрира някои от предимствата както на възлаганията на задачи на няколко етапа, така и на последователните преглеждания:

Представете си, че Петър добавя нов работен поток "Събиране на обратна информация". Той иска първо неговите сътрудници Илияна и Мартин да прегледат всеки списък с елементи, преди да ги прегледа самият той. По този начин той може да види техните коментари, преди да започне сам да преглежда. Петър може да зададе това по който и да е от следните два начина:

 • С помощта на последователни преглед    Франк настройва един етап последователни преглед Анелия и Мартин са първите два участници "и" Той е третият.
  Съгласно Споразумението, Анелия трябва да представят я обратна връзка, преди да е възложена на Мартин задачата; и след това Мартин трябва да подадете я обратна връзка, преди да е възложена на Франк задачата.
  Ето как Франк настройва си един етап последователни преглед.
  Формуляр с осветена настройка за последователни етапи

 • С помощта на два етапа    Ако Франк иска Анелия и Мартин, за да бъдат възлагани техните коментари в същото време, така че Мартин не трябва да чака, Анелия да завърши, преди тя може да започне, той може да зададете две фази в работния поток: първата паралелни етапи за Анелия и Мартин на коментари , а вторият отделен етап за своя собствена само преглед. Ако първият етап не е завършена, втори етап никога не се стартира.
  Ето как Франк настройва си паралелни преглед на два етапа.
  Формуляр с осветена настройка за паралелни етапи

Ето схемите на двете решения.

Последователен работен поток и работен поток на два етапа един до друг

Външни участници    Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник:

Ето схемата на този процес

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Възлага една задача на всяка група като цяло или по една на всеки член на групата?    Ако включите група адрес или списък за разпространение сред участниците в работния поток, можете да имате работния поток присвояване една задача на всеки член на групата, или да присвоите само една задача на цялата Група (но все още изпращане уведомяване за тази единствена задача на всеки член). Когато само една задача е възложена на цялата група, всеки член на групата може да нямате претенции и да завършите тази единствена задача. (Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Начало на сегмента

08. От каква допълнителна информация имат нужда участниците?

Във формуляра за свързване има текстово поле, в което можете да предоставите указания, подробни данни за изискванията, ресурсите и т.н.

Въпроси, които можете да поставите в това текстово поле:

 • Към кого трябва да се обърнат участниците, ако имат затруднения или въпроси?

 • Може да проверяващите да подадат обратна информация само във формуляра за задачаили могат да вмъкват проследени промени и коментари в елемента itself?

 • Ако проверяващите могат да вмъкват проследявани промени и коментари в самия елемент, трябва ли да извличат елемента, преди да правят промени в него, или трябва да го оставят вкаран, така че няколко проверяващи да могат да работят едновременно с него?

 • Ако вашият работен поток ще разпределя само една задача на всяка група или списък за разпространение, спомена тук, че един член на всяка група трябва да поискат задачата, преди да довърши. По този начин, другите членове на групата не губете време от същата задача в началото. (Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Начало на сегмента

09. Обратна информация само във формуляра за задача или и в елемента?

Има няколко съображения, свързани с този важен въпрос. Ако вече не сте го направили, отворете и прочетете сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия за повече информация.

Начало на сегмента

10. Кога е крайният срок за задачите?

Може да посочите кога е крайният срок на задачите от работния поток по единия или и по двата от следните начини:

Чрез календарната дата    Може да зададете една-единствена календарна дата, към която трябва да завършат всички задачи.

 • Ако настройвате вашия работен поток да стартира автоматично, които обикновено трябваше да 't Използвайте тази опция. Това е защото дата, стойността, която указвате няма автоматично се актуализира във връзка с текущата дата всеки път, когато работният поток се стартира автоматично.

Чрез продължителност на задачата    Може да зададете определен брой дни, седмици или месеци, допустими за изпълнението на всяка задача, започвайки от момента на възлагане на задачата.

 • Един краен срок, зададен чрез календарната дата, потиска зададената продължителност на задачата. Тоест: Ако днес е 10 юни, и днес ми е възложена задача с продължителност три дни, но чийто краен срок, зададен чрез календарната дата, е 11 юни, тогава крайният срок за тази задача ще бъде 11 юни (крайният срок, зададен чрез календарната дата) а не 13 юни (последният ден на продължителността от три дни).

Начало на сегмента

11. Кога завършва този работен поток?

За да избегнете загубата на време, прекарано в ненужни преглеждания, можете да изберете веднага да отмените работния поток, ако в елемента бъде направена някаква промяна.

Ако изберете тази опция, участниците могат да дават обратна информация само в техните формуляри за задачи. Тоест, те не могат да вмъкват проследявани промени и коментари в самия елемент, защото това би променило елемента, което на свой ред би отменило работния поток. Ако изберете тази опция, погрижете се да включите бележка в полето Искане, която да указва на участниците да не правят никакви промени директно в елемента за преглеждане.

Забележка:  Един работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. След като работният поток стартира, елементът за преглеждане може да бъде извлечен, за да бъде защитен от промени. (Докато обаче този елемент е извлечен, никой друг работен поток не може да бъде стартиран върху него.)

Начало на сегмента

12. Кой трябва да бъде уведомяван?

В полето Як на втората страница на формуляра за свързване може да въведете имената и адресите на всички, които трябва да бъдат уведомявани всеки път, когато този работен поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток на това лице.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Какво следва?

Ако сте готови да добавите вашия нов работен поток събиране на обратна информация към вашия списък, библиотека или колекция от сайтове, отидете на съответния сегмент Добавяне на (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Добавяне''

ДОБАВЯНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация" (само към един списък или библиотека)

Щракнете върху този текст, ако сте готови да добавите работен поток "събиране на обратна информация" за една или всички типове съдържание в един-единствен списък или библиотека. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Добавяне на работен поток "Събиране на обратна информация"
(само към един списък или библиотека)

Ако все още не сте запознати с добавянето на работни потоци, може да ви е полезно да прегледате предходната НаучетеПОЗВОЛИи планиране на сегменти в тази статия, преди да продължите със стъпките в този сегмент.

Раздели в този сегмент

 1. Преди да започнете

 2. Добавяне на работен поток

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Имейл    За да може работният поток да изпраща уведомявания и напомняния по имейл, имейл съобщенията трябва да бъдат разрешени за вашия SharePoint сайт. Ако не сте сигурни дали това вече не е направено, допитайте се до вашия администратор на SharePoint.

Разрешения    Настройките по подразбиране на SharePoint изисква, че имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работни потоци за списъци и библиотеки или колекции от сайтове. (По подразбиране групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци, групата на членовете и посетителите на групите не. За повече информация относно разрешенията вижте Научете сегмент на тази статия.)

Начало на сегмента

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете тези стъпки:

 1. Отворете списъка или библиотеката, към които искате да добавите работния поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

  Ribbon with Library tab called out

  1. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.
   Намиране на прозорец в ''Контакти'', ''Календар'', ''Задачи''

  2. В страницата за настройки на работния поток Задайте или един тип на съдържание за работния поток, за да се изпълни върху, или всички (за всички типове съдържание) и след това щракнете върху Добавяне на работен поток.
   Страницата ''Добавяне на работен поток'' с изнесени ''Всички типове съдържание'' и ''Добавяне на работен поток''

  3. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
   (Инструкциите следват илюстрацията.)

Първата страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Тип съдържание

Обърнете внимание, че ще виждате само този първия раздел Ако работите в SharePoint Online. В SharePoint Server трябва да изберете тип съдържание или тип на предходната страницата Настройки на работния поток.

Изнесено означение номер две

Шаблон

Изберете шаблона Събиране на обратна информация – SharePoint 2010 .

Забележка: Ако в списъка не фигурира шаблонът Събиране на обратна информация – SharePoint 2010 , обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали е активиран за вашата колекция от сайтове или работна област.

Изнесено означение номер три

Име

Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток пред потребителите на този списък или библиотека.

За предложения за именуване на вашия работен поток вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Списък със задачи

Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Нов списък със задачи, за да създадете нов списък.

За информация относно причини за създаване на нов списък със задачи (за разлика от избора на съществуващо), вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер 5

History List

Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Нов списък с хронологии, за да създадете нов списък.

За информация относно причини за създаване на нов списък с хронологии (за разлика от избора на съществуващо), вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Опции за стартиране

Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

За информация относно различните опции вижте сегмента планиране на тази статия.

 1. Когато всички настройки в този формуляр са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 2. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  SharePoint ви представя с първите няколко опции в тази втора страница на формуляра за свързване – числата от едно до седем в илюстрацията по-долу, от Присвояване чрез Як – всеки път, когато стартирате работния поток ръчно, така че да можете да Направете промени на тези опции за само този един екземпляр.

Втората страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Въведете имената или адресите на хората, на които искате работният поток да възложи задачи.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една (последователно)   
  въведете имената или адресите в реда, в който искате да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време (паралелно)   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Задайте дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само едназадача, възложена на всяка цялата Група , която сте въвели в Присвояване на полето, изчистете това квадратче. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и prioblems

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

 • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок само двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Изнесено означение номер осем

Завършване на работния поток

За да накарате работния поток да спре и да бъде отменен, щом бъде направена някаква промяна в преглеждания елемент, изберете тази опция.

Не забравяйте, че ако изберете тази опция, проверяващите не могат да добавят проследявани промени и коментари към елемента, без да завърши работният поток.

 1. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

SharePoint създава вашата нова версия на работния поток.

Какво следва?

Ако сте готови, отидете на сегмента СТАРТИРАНЕ на тази статия и стартирайте първия екземпляр, за да тествате вашия нов работен поток.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Добавяне''

ДОБАВЯНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация" (за цяла колекция от сайтове)

Щракнете върху този текст, ако сте готови да добавите работен поток "събиране на обратна информация" за един тип на съдържание към всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Добавяне на работен поток "Събиране на обратна информация"
(за цяла колекция от сайтове)

Ако все още не сте запознати с добавянето на работни потоци, може да ви е полезно да прегледате предходната НаучетеПОЗВОЛИи планиране на сегменти в тази статия, преди да продължите със стъпките в този сегмент.

Раздели в този сегмент

 1. Преди да започнете

 2. Добавяне на работен поток

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Имейл    В реда за работния поток, за да изпратите имейл уведомления и напомняния трябва да бъде разрешено имейл за вашия сайт. Ако не сте сигурни, че това вече е направено, консултирайте се с вашия администратор на SharePoint.

Разрешения    Настройките по подразбиране на SharePoint изисква, че имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работни потоци за списъци и библиотеки или колекции от сайтове. (По подразбиране групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци, групата на членовете и посетителите на групите не. За повече информация относно разрешенията вижте Научете сегмент на тази статия.)

Начало на сегмента

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете тези стъпки:

 1. Отидете на началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.
  Опции за настройките на Outlook в уеб

 3. На страницата Настройки на сайта под галерии, щракнете върху Типове съдържание на сайта.
  Връзката ''Типове съдържание на сайт'' в ''Галерии''

 4. В страницата "Типове съдържание на сайта" щракнете върху името на типа съдържание на сайта, за който искате да добавите работен поток.

  Забележка:  Работен поток, добавен към цялата колекция от сайтове, трябва да бъде добавен само към елементите на един-единствен тип съдържание.

  Типове съдържание на документ с осветен тип

  1. На страницата за избрания тип съдържание, под Настройкищракнете върху Настройки на работния поток.
   Връзката ''Настройки на работния поток'' в секцията ''Настройки''

  2. В страницата за настройки на работния поток щракнете върху връзката Добавяне на работен поток .
   Връзка ''Добавяне на работен поток''

  3. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
   (Инструкциите следват илюстрацията.)

Първата страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Шаблон

Изберете шаблона одобрение – SharePoint 2010 .

Забележка: Ако в списъка не фигурира шаблонът одобрение – SharePoint 2010 , обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали е активиран за вашата колекция от сайтове или работна област.

Изнесено означение номер две

Име

Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток на потребителите на този списък или библиотека.

За предложения за именуване на вашия работен поток вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Списък със задачи

Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Нов списък със задачи, за да създадете нов списък.

За информация относно причини за създаване на нов списък със задачи (за разлика от избора на съществуващо), вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

History List

Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Нов списък с хронологии, за да създадете нов списък.

За информация относно причини за създаване на нов списък с хронологии (за разлика от избора на съществуващо), вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер 5

Опции за стартиране

Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

За информация относно различните опции вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Добавяне на този работен поток към типове съдържание наследници?

Задайте дали този работен поток трябва да бъде добавян към (свързван с) всички останали типове съдържание на сайтове и списъци, които наследяват този тип съдържание.

 • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

 • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

 1. Когато всички настройки в тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 2. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Забележка: SharePoint ви представя с първите няколко опции в тази втора страница на формуляра за свързване – числата от едно до седем в илюстрацията по-долу, от одобряващи през Як – всеки път, когато стартирате, работният поток ръчно, така че вие да правите промени на тези опции за само този един екземпляр.

Втората страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Въведете имената или адресите на хората, на които искате работният поток да възложи задачи.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една (последователно)   
  въведете имената или адресите в реда, в който искате да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време (паралелно)   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Задайте дали задачите от този етап трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • Да има само една задача, възложени на всекицялата Група , която сте въвели в полето за Присвояване , изчистете това квадратче. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

 • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок само двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Изнесено означение номер осем

Завършване на работния поток

За да накарате работния поток да спре и да бъде отменен, щом бъде направена някаква промяна в преглеждания елемент, изберете тази опция.

Не забравяйте, че ако изберете тази опция, проверяващите не могат да добавят проследявани промени и коментари към елемента, без да завърши работният поток.

 1. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

SharePoint създава вашата нова версия на работния поток.

Какво следва?

Ако сте готови, отидете на сегмента СТАРТИРАНЕ на тази статия и стартирайте първия екземпляр, за да тествате вашия нов работен поток.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Стартиране''

СТАРТИРАНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, ако сте готови да стартирате работния поток ръчно или автоматично. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Стартиране на работен поток "Събиране на обратна информация"

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • Ръчно по всяко време, от всеки, който има необходимите разрешения.

 • Автоматично всеки път, когато възникне зададения активиращо събитие – това е, когато даден елемент се добавя към списъка или библиотеката и/или всеки път, когато даден елемент вече са в списъка е променен по някакъв начин.
  (Активиращо събитие или събития са описани в първата страница на формуляра за свързване по време на първоначалното Добавяне и конфигуриране на работния поток. За повече информация вижте сегмента планиране на тази статия.)

Забележка: Работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. (Един елемент може да бъде извлечен, след като върху него е стартиран работен поток; но след това върху този елемент не могат да бъдат стартирани никакви други работни потоци, когато той не бъде отново вкаран.)

Секции в този сегмент

 1. Автоматично да стартира работния поток

 2. Ръчно стартиране на работния поток

 3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 4. Ръчно стартиране от програма на Microsoft Office

1. Автоматично стартиране на работен поток

Ако работният поток е конфигуриран да стартира автоматично, при всяко възникване на активиращо събитие работният поток започва да се изпълнява върху елемента, който го е активирал.

Когато стартира, работният поток възлага първата задача или задачи и изпраща уведомяване за задачата на всеки изпълнител. Междувременно то изпраща и уведомявания за стартиране (различни от уведомяванията за задачата) на лицето, което първоначално е добавило работния поток, и до всеки, който фигурира в полето Як на втората страница на формуляра за свързване.

Забележка: Когато първо се добавя нов работен поток, който ще се стартира автоматично, Краен срок за всички задачи на полето (на втората страница на формуляра за свързване) трябва да обикновено се оставя празно, защото явно всяка дата стойност указания там няма да автоматично се актуализира във връзка с датата, на която работният поток се стартира всеки път. За повече информация вижте сегмента планиране на тази статия.

Начало на сегмента

2. Ръчно стартиране на работен поток

Забележка относно разрешенията    Обикновено трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток. (По подразбиране, групата на членовете и собствениците на групата и двете имат това разрешение, но не посетителите на групата. Въпреки това собственик също да избирате, в отделен работен поток от работния поток, да се изисква разрешение за управление на списъци за хора, които да стартира работния поток. Като изберете тази опция, собствениците основно да укажете, че само те и други собственици да започнете определен работен поток. За повече подробности вижте Научете сегмент на тази статия.)

Две места, от които да започнете

Можете да стартирате работен поток на ръка от всяко от следните две места:

 • От списъка или библиотеката, където се съхранява елементът

 • От вътре в самия елемент, отворена в програмата на Microsoft Office, в която е създадена. (Имайте предвид, че това трябва да бъде пълен, инсталирана програма а не версията за уеб приложение).

Останалите два раздела на този сегмент предоставят указания за двата метода.

Начало на сегмента

3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които се съхранява елементът, върху който искате да изпълните работния поток.

 2. Посочете името на елемента, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху работни потоци от падащото меню.

  Clicking Workflows on pulldown menu

 3. В работните потоци: име на елемент от страницата, под започване на нов работен поток, щракнете върху работния поток, който искате да изпълните.
  Връзка към начало на работен поток

 4. В страницата "Промяна на работен поток", във формуляра за иницииране, направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка: Промените, направени тук, във формуляра за иницииране, се използва само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да направите всички промени, които ще се приложат всеки път, когато се изпълнява работният поток, или ако искате да промените настройките на работния поток, които не се появяват в този формуляр, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

Формуляр за иницииране с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Направете промените в списъка с хората, на които искате да бъдат възлагани задачи от работния поток.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една   
  въведете имената или адресите в реда, в който трябва да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Проверете дали спецификациите, отнасящи се до възлагането на задачите във всеки сегмент една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно) са тези, които искате.

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само една задача, възложени на всеки цялата Група , която сте въвели в полето Присвояване към , изчистете това отметнете квадратчето. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 1. Когато направите всички настройки във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Начало на сегмента

4. Ръчно стартиране от програма на Microsoft Office

 1. Отворете елемента в инсталираната програма от Office на вашия компютър.

  Забележка: Този метод не може да се използва, когато елементът е отворен в уеб приложение версия на програма от Microsoft Office. Трябва да бъде отворен в пълна, инсталирана версия на програма на вашия компютър.

 2. В отворен елемент щракнете върху раздела файл , щракнете върху Запиши и изпратии след това щракнете върху работния поток, който искате да се изпълнява върху елемента.
  Backstage view with areas to click highlighted

 3. Ако виждате следното съобщение, гласящо, че работният поток изисква файлът да бъде вкаран обратно, щракнете върху бутона Вкарване .
  (Ако не виждате това съобщение, преминете към стъпка 4.)
  Екранна снимка на диалоговия прозорец за искане за незабавно съобщение

 4. Щракнете върху големия бутон Стартиране на работен поток .
  Backstage view with Start Workflow button highlighted

 5. В страницата "Промяна на работен поток", във формуляра за иницииране, направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка: Промените, направени тук, във формуляра за иницииране, се използва само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да направите всички промени, които ще се приложат всеки път, когато се изпълнява работният поток, или ако искате да промените настройките на работния поток, които не се появяват в този формуляр, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

Формуляр за иницииране с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Направете промените в списъка с хората, на които искате да бъдат възлагани задачи от работния поток.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една   
  въведете имената или адресите в реда, в който трябва да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Проверете дали спецификациите, отнасящи се до възлагането на задачите във всеки сегмент една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно) са тези, които искате.

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само една задача, възложени на всеки цялата Група , която сте въвели в полето Присвояване към , изчистете това отметнете квадратчето. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 1. Когато направите настройките във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Какво следва?

 • Ако това е първият път, изпълнение на този работен поток, другите участници трябва информация и помощ за завършване на възложените им задачи? (Те може да удобно сегмента завършване на тази статия.)

 • Освен това, добре е да проверите дали участниците получават техните уведомявания по имейл и в частност дали тези уведомявания не се обработват неправилно от техните филтри за нежелана поща.

 • И разбира се, е възможно да имате една или повече задачи от работния поток да завършите себе си. Отидете на сегмента завършване на тази статия за подробности.

 • Междувременно за да разберете как можете да следите хода на текущия екземпляр на работния поток, отидете на сегмента наблюдение на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Изпълнение''

ИЗПЪЛНЕНИЕ на работен поток "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, ако ви е възложена задача от работен поток събиране на обратна информация. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Изпълнение на работен поток "Събиране на обратна информация"

Ако това е първият път, когато ви е възложена задача от работен поток "Събиране на обратна информация", може да сметнете за полезно да прегледате изцяло този сегмент от тази статия, преди да изпълните вашата задача. По този начин ще бъдете наясно за всички възможности, които имате пред себе си.

Забележка: Ако знаете, че ви е възложена задача от работен поток, но уведомителното съобщение не се вижда във вашата папка "Входящи", проверете дали това уведомяване не е било неправилно маршрутизирано от вашия филтър за нежелана поща. Ако е станало така, регулирайте по съответния начин настройките на вашия филтър.

Най-напред, проверете дали сте получили правилната статия

Различните типове работни потоци изискват различни действия за задачи.

И така, преди да започнете, проверете дали задачата, която ви е възложена, е наистина задача от работен поток "Събиране на обратна информация", а не задача от работен поток от някой друг тип.

Потърсете текста моля прегледайте в някое от следните места:

 • В реда за тема на уведомяването за задача
  Текстът ''Моля, одобрете'' в реда ''Тема'' на уведомяването за задача

 • В лентата за съобщения в елемента, за да бъде прегледан
  Текстът ''Моля, одобрете'' в лентата за съобщения в елемента

 • В заглавието на задачата на страницата състояние на работния поток
  Текстът ''Моля, одобрете'' в имената на задачи в страницата за състояние

Ако не виждате моля прегледайте текста в тези местоположения, консултирайте се с лицето, което стартира или първоначално е добавило този работен поток да разберете кой шаблон за работен поток, той се основава на – или дали това е потребителски работен поток.

Ако обаче вашата задача е задача от "Събиране на обратна информация", продължавайте да четете!

Секции в този сегмент

 1. Общ преглед на процеса

 2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

 3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

 4. Преглеждане на елемента

 5. Попълване и подаване на формуляра за задачата

 6. Известявания за просрочия

 7. Поисква Групова задача, преди да приключите го (по желание)

 8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

 9. Повторно възлагане на задача на някой друг (незадължително)

 10. Завършване на задача от името на външен участник (незадължително)

1. Общ преглед на процеса

Когато ви бъде възложена задача от работен поток, обикновено разбирате за тази задача по един от следните три начина:

 • Получавате имейл с уведомяване за задачата.

 • Отваряте документ на Microsoft Office и виждате лента със съобщение, което ви информира, че ви е възложена задача, свързана с този документ.

 • Проверявате SharePoint сайт и откривате, че в момента имате възложени една или повече задачи.

Когато разбирате, че ви е възложена задача от работен поток "Събиране на обратна информация", обикновено правите две неща:

 • Преглеждане на елемента    Отваряте и преглеждате елемента.

 • Изпълнявате задачата    Използвате формуляра за задача, за да подадете резултатите от вашето преглеждане.

Следователно, най-често с изпълнението на задачата от вас са свързани три елемента:

 • Уведомително съобщение (което получавате като имейл)

 • Елементът, подаден за вашето преглеждане (който отваряте и преглеждате)

 • Формулярът за задачата (който отваряте, попълвате и подавате)

Ето как изглеждат тези три елемента.

Съобщение с уведомяване за задача, елемент за преглеждане и формуляр за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

Изпълнете тези стъпки:

 1. В съобщението с уведомяване за задача, в указанията За да изпълните тази задача щракнете върху връзката към елемента.

 2. В отворения елемент щракнете върху бутона Отвори тази задача от лентата за съобщения.

Достъп до елемент и формуляр за задача от имейл с уведомяване за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

Изпълнете тези стъпки:

 1. В списъка или библиотеката, където се съхранява елементът, който трябва да бъде преглеждан, щракнете върху връзката В ход, свързана с елемента и работния поток.

 2. В страницата "Състояние на работния поток" щракнете върху заглавието на вашата задача.

 3. Във формуляра за задачата, в лентата за съобщения Тази задача на работен поток се отнася до, щракнете върху връзката към елемента.

Достъп до елемент и формуляр за задача от списък или библиотека

Начало на сегмента

4. Преглеждане на елемента

В този пример елементът е документ на Microsoft Word.

Съвет: Ако това е на групова задача – тоест Единична задачата, възложена на цялата група или списък за разпространение, така че една група член може да изпълни задача за цялата група – а след това е добра идея да нямате претенции за задачата, преди да прегледате елемента. По този начин, можете да намалите вероятността, че друг член на вашата група ще прегледа статията. За инструкции вижте раздел 7 на този сегмент, поискване на групова задача, преди да приключите го.

Елемент за преглеждане с две жълти ленти за съобщения

Обърнете внимание на двете жълти ленти за съобщения в горната част на документа:

На сървъра само за четене    Този документ е отворен в режим само за четене – тоест можете да четете документа, но не можете да правите някакви промени в него.

Лицето, което изпълнява работния поток, има избора да позволи обратна информация само във формуляр за задача или да позволи проследявани промени и коментари в самия елемент. Ако не сте сигурни дали можете да работите в самия елемент, консултирайте се с лицето, което е стартирало работния поток, или с лицето, което първоначално го е добавило. Ако може да вмъквате проследявани промени и коментари, щракнете върху бутона Редактиране на документ.

Няколко неща, които трябва да осигурите:

 • Уверете се, че знаете дали трябва да извлечете документа, преди да вмъкнете проследените промени и коментарите, или дали трябва да се остави вкаран обратно, така че няколко проверяващи могат да работят по него едновременно.
  За да научите повече за съвместната работа в документи на Microsoft Office, вижте статията документ сътрудничество и съавторство. Можете да сметнете безплатни интерактивни онлайн курс съвместна работа върху документи и проекти по-ефективно полезна. (Първите три видеоклипове в курса са за съавторство и сътрудничество).

 • Уверете се, че да включите проследяването на промените, преди да вмъкнете всякакви промени или коментарите. За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ в тази статия.

 • Погрижете се да запишете вашите промени на сървъра, когато свършите работата си върху елемента. Ако сте извлекли елемента, вкарайте го обратно.

Задача от работен поток    Когато сте готови да попълните и подадете формуляра за задача, щракнете върху бутона Отвори тази задача .

Начало на сегмента

5. Попълване и подаване на формуляр за задача

Формулярът за задача от работния поток "Събиране на обратна информация" изглежда по подобен начин.

Формуляр за задача ''Събиране на обратна информация'' с изнесени полета

Имайте предвид, че първите две контроли (Изтрий елемента и тази задача от работен поток се прилага към заглавие на елемента) не се показват във формуляра на задачата, когато е отворен от вътре в елемента за преглеждане.

Изнесено означение номер едно

Изтриване на елемент

За да бъде изтрита тази задача от текущия екземпляр на работния поток, натиснете този бутон.

 • Изтриването на задачата не изтрива елемента, който трябва да бъде прегледан.

 • Задача, която е изтрита, вече не се вижда в областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток". (Изтриването обаче продължава да бъде записано в областта Хронология на тази страница.)

Забележка:  Ако не сте стартирали този екземпляр на работния поток, може да се наложи да се консултирате с лицето, което го е стартирало, преди да изтриете задачата.

Изнесено означение номер две

В тази задача от работен поток се прилага към заглавие на елемента

За да отворите елемента за преглеждане, щракнете върху връзката тук.

Изнесено означение номер три

Състояние, искано от, Обединени коментари, краен срок

Не можете да редактирате или променяте записи в тези четири полета, но можете да сметнете информацията в тях за полезна.

Обърнете внимание, че полето Обединени коментари съдържа не само всякакви допълнителни указания как да изпълните вашата задача, но и всички коментари, подадени във формуляр от участници, които вече са изпълнили своите задачи в същия този екземпляр на работния поток.

По същия начин, след като подадете собствения си формуляр, всеки текст, който сте включили в полето Коментари (4), също ще се появи в полето Обединени коментари за следващите участници.

Изнесено означение номер четири

Коментари

Въведете или поставете вашата обратна информация тук.

Всеки текст, който въведете тук, ще бъде записан в хронологията на работния поток, а също така ще се вижда от следващите участници в полето Обединени коментари (3).

Изнесено означение номер 5

Send Feedback

Когато въведете всякаква обратна информация, която искате да внесете в полето Коментари (4), и/или вмъкнете проследявани промени и коментари в самия елемент, натиснете този бутон, за да подадете вашата обратна информация и изпълните вашата задача.

Забележка: Преди да правите някакви промени в iтемпература себе си, уверете се, че вие 'отново би трябвало да се направи това. За повече информация вижте 4в този сегмент, Преглед на елемента.

Изнесено означение номер шест

Отказ

Натиснете този бутон, за да затворите формуляра за задачата, без да записвате никакви промени или отговори. Задачата ще остане неизпълнена и възложена на вас.

Изнесено означение номер седем

Искане на промяна

За да поискате промяна на елемента, който преглеждате, натиснете този бутон.

За илюстрация на формуляра, където ще въведете подробностите на вашето искане и за по-нататъшни указания отидете в раздел 8 на този сегмент, искане за промяна на елемента.

Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Изнесено означение номер осем

Повторно възлагане на задача

Натиснете този бутон, за да възложите повторно тази задача на някой друг.

За илюстрация на страницата, където ще въведете подробностите по повторното възлагане и за по-нататъшни указания отидете в раздел 9 на този сегмент, повторно възлагане на задача на някой друг.

Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Начало на сегмента

6. Известявания за просрочия

Ако изпълнението на екземпляр или на задача или на цял работен поток е просрочено, автоматично се изпращат уведомявания до:

 • Лицето, на което е възложена тази задача.

 • Лицето, което е стартирало работния поток (или ако стартирането е автоматично, до лицето, което първоначално е добавило този работен поток).

Начало на сегмента

7. Поискване на групова задача, преди да сте я изпълнили (незадължително)

Ако на цяла група, към която принадлежите, бъде възложена само една-единствена задача, който и да е член на тази група може да поиска и изпълни тази единствена задача от името на цялата група.

Поискайте задачата, преди да прегледате елемента. Щом поискате задачата, тя се възлага на вас и никой друг член на групата не може да я изпълни. (По този начин само едно лице извършва необходимата работа.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток" посочете името на задачата, възложена на вашата група, докато се появи стрелка.

 2. Щракнете върху стрелката, щракнете върху Редактиране на елемент и след това, във формуляра за задача, щракнете върху бутона Поискване на задача .
  Как се поисква групова задача

Когато страницата "Състояние на работния поток" бъде обновена, можете да видите, че тази задача вече не е възложена на групата, а конкретно на вас.

По-късно, ако искате да освободите задачата отново за групата, без да я изпълните, използвайте същите стъпки, за да се върнете към формуляра за задачата, но сега натиснете бутонаОсвобождаване на задача.

Бутонът ''Освобождаване на задача'' във формуляр за задача

Назад, за да прегледате елемента

8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

Преди да започнете този процес, обърнете внимание, че работният поток може да бъде настроен да завърши веднага, ако в елемента е направена някаква промяна. Може да се препоръча да се консултирате с лицето, което е стартирало или първоначално е добавило работния поток, за да се уверите, че е добре да бъде направена промяна и работният поток да завърши на това място.

Ще демонстрираме опцията за искане на промяна, като я поместим в сценарий:

Най-напред, представете си, че се казвате Петър.

След това си представете, че ваша колежка, наречена Илияна, е стартирала работен поток "Събиране на обратна информация" върху документ, който е създала.

Когато преглеждате новия документ на Илияна, решавате, че въведението е прекалено дълго.

Натискате бутона Искане на промяна в долната част на формуляра за задача от работния поток и после попълнете този формуляр.

Формуляр за искане на промяна в елемент

Изнесено означение номер едно

Искане на промяна

Въведете името или имейл адреса на лицето, от което искате промяната.

(За да изпратите вашето искане на лицето, което е стартирало това изпълнение на работния поток – или ако работният поток е стартиран автоматично, на лицето, което първоначално е добавило този работен поток "Събиране на обратна информация" – може и да оставите това поле празно.

Изнесено означение номер две

Ново искане

Опишете промяната, която искате да бъде направена, и предоставете евентуална информация, от която би имало нужда лицето, което прави промяната.

(Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • Да запазите съществуващия краен срок    Оставете това поле празно.

 • За да премахнете крайния срок изцяло    Въведете число 0.

 • Да зададете нов краен срок    Въведете число тук и след това задайте единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, двата записа идентифициране на период преди промяна задачата се дължи.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако сте задаване на нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето за Новия времетраене за идентифициране на период преди задачата се дължи. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато имате всички записи от формуляра по начин, че желания от вас, щракнете върху Изпратитекущата задача е маркиранкато завършена. (Но все още не сте готови. Вие ще бъдат възлагани задача за преглеждане отново след Илияна завършва задачата промяна.)

Междувременно Илияна получава следното уведомяване по имейл:

Уведомяване, което се изпраща, когато бъде поискана промяна на елемента

Само с един поглед върху реда Тема (номер 1 на илюстрацията) Илияна може да каже, че това не е обикновено уведомяване за събиране на обратна информация, а искане за промяна на нещо в елемента. Тя намира информацията за конкретната промяна, която е била поискана в текста Промяна, поискана за (номер 2).

Илияна извлича елемента, прави (или не) исканите промени и след това записва промените си (ако има такива) и вкарва елемента обратно. (Не забравяйте, че ако работният поток е настроен да завършва, щом бъде направена някаква промяна в елемента, това действие ще доведе до завършване на работния поток.)

След това Илияна отива на страницата "Състояние на работния поток" и отваря своята задача с искане на промяна от областта Задачи там.


Формуляр, подаван, когато исканата промяна бъде направена

Илияна добавя информация, която евентуално иска, в полето Коментари, след това щраква върху Изпрати отговор. Работният поток изпълнява две действия:

 • Той маркира задачата на Илияна за промяна като завършено.

 • Той ви възлага нова задача за одобрение (с коментарите на Илияна, добавени към областта Обединени коментари) и ви изпраща уведомяване за тази задача.

Сега можете да продължите и да извършите вашето преглеждане на променения елемент.

Междувременно, всички тези действия се проследяват и са видими в секцията Хронология на работния поток на страницата "Състояние на работния поток", както е показано на следващата илюстрация.

''Хронология на работния поток'', показваща действията от искането на промяна

Предлагаме ви схема на целия процес.

Блоксхема на искане на промяна

Начало на сегмента

9. Повторно възлагане на вашата задача на някой друг (незадължително)

Ако искате някой друг да изпълни задача от работния поток, която е възложена на вас, натиснете бутона Повторно възлагане на задача във формуляра за задача от работния поток.

Показва се този формуляр.

Формуляр за повторно възлагане на задача

Изнесено означение номер едно

Повторно възлагане на задача на

Въведете името или адреса на лицето, на което искате повторно да възложите тази задача.

За да възложите тази задача на лицето, което е стартирало работния поток – или ако работният поток е стартиран автоматично, на лицето, което първоначално е добавило този работен поток – оставете това поле празно.

Изнесено означение номер две

Ново искане

Предоставете всякаква информация, от която ще се нуждае лицето, на което възлагате задачата, за да изпълни тази задача. (Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • Да запазите съществуващия краен срок    Оставете това поле празно.

 • За да премахнете крайния срок изцяло    Въведете число 0.

 • Да зададете нов краен срок    Въведете число тук и след това задайте единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, двата записа идентифициране на период преди промяна задачата се дължи.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако сте задаване на нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето за Новия времетраене за идентифициране на период преди задачата се дължи. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато приключите формуляра, щракнете върху Изпрати. Вашата задача е маркиран завършени, нова задача ви се назначава лицето, което сега отговаря за тази задача и се изпраща уведомяване за задача.

Всякаква нова информация, която сте предоставили, се включва в текста Делегирана от в новото уведомяване за задача (номер 1 на следващата илюстрация).

Уведомяване за задача за повторно възложена задача

Междувременно, всички тези промени се проследяват и се виждат в секциите Задачи и Хронология на страницата "Състояние на работния поток", както е посочено тук.

Области ''Задачи'' и ''Хронология'' на страницата ''Състояние на работния поток'' за повторно възложена задача

Начало на сегмента

10. Изпълнение на задача от името на външен участник (незадължително)

Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник:

 1. Включете имейл адреса на външния участък в съответния етап Възлагане на на втората страница на формуляра за свързване.

 2. Работният поток в действителност възлага задачата на външния участък на члена на сайта, който стартира работния поток – или ако работният поток се стартира автоматично, на този член, който първоначално е добавил този работен поток. Лицето, на което всъщност е възложена задачата, действа като пълномощник за външния участник.

 3. Този член на сайта получава уведомява не за задачата, с указания да изпрати копие на този елемент за преглеждане на външния участник. (Междувременно, външният участник получава копие на уведомяването за задача, което може да действа като полезно предупреждение или сигнал за внимание.)

 4. Членът на сайта, на когото в действителност се възлага задачата, изпраща копие на елемента на външния участник.

 5. Външният участник преглежда елемента и връща отговора си на члена на сайта.

 6. Когато отговор на външния участник пристигне, членът на сайта завършва задачата в SharePoint от името на външния участник.

Предлагаме ви схема на процеса.

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Икона на секцията ''Наблюдение''

НАБЛЮДЕНИЕ, регулиране или спиране на изпълняван работен поток "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, ако искате да следите напредъка работен поток, направете желаните промени, докато работният поток се изпълнява или прекратяване на работен поток, който още не е приключила. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Наблюдение, регулиране или спиране на изпълняван работен поток "Събиране на обратна информация"

Централното място, от което можете да следите, регулирате или спирате изпълняван работен поток, е страницата "Състояние на работния поток" за този екземпляр на работния поток.

Най-напред ще ви покажем как да стигнете до тази страница, след това ще покажем как да използвате опциите и информацията, които ще намерите там. Накрая, ще ви покажем две други страници, откъдето може да получите допълнителна информация от наблюдението.

Раздели в този сегмент

 1. Стигнете до страницата за състояние на работния поток

 2. Използване на страницата за състояние на работния поток за наблюдение на хода на работния поток

 3. Промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

 4. Промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

 5. Отказ или прекратяване на това изпълнение на работен поток

 6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

 7. Работни потоци за мониторинг за цялата колекция

1. Как се стига до страницата "Състояние на работен поток".

В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката В ход за желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документът, наречен "Чернова на встъпително слово", а работният поток е "Одобрение 3".

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

Отваря се страницата ''Състояние на работния поток''.

Забележки: 

 • Ако списъкът или библиотеката съдържа голям брой елементи, можете да използвате за сортиране или филтриране за намиране на елемента, който търсите по-бързо. Ако откриете, че вие сте неколкократно сортиране и/или филтриране по същия начин, може да ви е полезно да създадете персонализиран изглед, който автоматизира този конкретен режим. За да научите повече за създаването на изгледи в SharePoint, вижте статията Създаване, промяна, или изтриване на изглед.

 • За да стигнете до страницата "Състояние на работния поток", можете също да щракнете или върху връзката Преглед на състоянието на този работен поток в имейл уведомяване "е стартиран", или върху връзката Преглед на хронологията на работния поток в имейл уведомяване "е завършил" за конкретния екземпляр, от който се интересувате.

Начало на сегмента

2. Използване на страницата "Състояние на работния поток" за наблюдение на хода на работния поток

Тук, под илюстрацията на всяка секция от страницата "Състояние на работния поток", ще намерите въпросите относно наблюдението, на които отговаря тази секция.

Секция "Информация за работния поток"

Секция ''Информация за работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кой е стартирал този екземпляр на работния поток?

 • Кога е стартирал този екземпляр?

 • Кога е извършено последното действие в този екземпляр?

 • Върху кой елемент се изпълнява този екземпляр?

 • Какво е текущото състояние на този екземпляр?

Раздел за визуализация на работен поток

Лента на прогноза за времето на Outlook

Въпроси, получили отговор:

 • Има повече етапи в този работен поток от този, който в момента се визуализират?

 • Във всеки етап, към когото са възложени задачи?

 • Са задачите във всеки етап възлагани последователно или паралелно?

 • Кои задачи, във всеки етап, вече са приключили и които не са?

Забележка: Ако не виждате визуализацията на страницата състояние на работния поток, консултирайте се с вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали услугите на Visio се активират в колекцията от сайтове.

Когато знаете как да "за четене" визуализацията, можете да видите текущото състояние с един поглед.

Ако вашият работен поток има повече от един етап    Важно е да знаете, че:

 • Визуализацията показва само един по един.

 • Ако има повече от един етап в работния поток, малък черен триъгълник се показва над и под задачи.

 • За да видите на предишния етап, щракнете върху триъгълника над задачи; за да видите в следващия етап, щракнете върху триъгълника под задачи.

Илюстриран тук са три етапи на работен поток, тъй като те ще се показват във визуализацията.

Етап едно

Visualization of workflow stage

Обърнете внимание, че:

 • Първият етап включва само една задача, която вече е присвоен на Франк.

 • Малък черен триъгълник в долната част (тук подчертани с червено кръгче) показва, че текущия етап е последвана от най-малко един допълнителен етап.

 • За да видите в следващия етап, щракнете върху триъгълника.

Втори етап

Visualization of workflow stage

Обърнете внимание, че:

 • Тази втора фаза включва две задачи.

 • Синята стрелка между двама участници (тук подчертани с червено кръгче) означава, че са възложени задачи от този етап, една след друга (последователно).

 • Анелия вече е присвоен своята задача, но тя все още не е завършил я. (Когато тя е, зелена отметка ще бъде добавен към иконата, която представя я.)

 • Тъй като последователно възложени задачи от този етап, няма да бъде възлагана задача на Мартин, докато Илияна нейно завърши.

 • Две малки черни триъгълници, един по-горе и една под задачи, който каже, че има други етапи, както преди и след това.

Третия етап

Visualization of workflow stage

Обърнете внимание, че:

 • Този етап включва две задачи, но този път те са били възлагани по едно и също време (паралелно).

 • Паралелни назначение е означен със син кръг между двама участници, които заместват синя стрелка, която се появява в предишния, последователни етапи.

 • Илияна вече завършен своята задача и толкова зелена отметка е добавен към иконата му. (Имайте предвид, че Зелената отметка не означава, че Анелия е одобрен елемент, само че тя е завършил своята задача. Ако тя е отхвърли елемента, нейната икона ще се маркират с една и съща Зелената отметка.)

 • Наличието на само един малък черен триъгълник, разположена над задачите, показва, че поне един етап преди това, но няма етапи го следвате.

Секция "Задачи"

Областта ''Задачи'' на страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кои задачи са вече създадени и и възложени и какво е тяхното текущо състояние?

 • Кои задачи са вече завършени и какъв е резултатът от всяка от тези задачи?

 • Какъв е крайният срок за всяка задача, която е вече създадена и възложена?

Задачи, които са били изтрити и задачи, които още не са възложени не се показват в този раздел. (Във Визуализация на работен поток, обаче предстоящи задачи се появяват във всеки етап; и в раздела Хронология на работния поток всички задачи изтривания се записват, когато са възникнали.)

Секция ''Хронология на работния поток''

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Какви събития вече са възникнали в този екземпляр на работния поток?

 • Обърнете внимание, че просрочените задачи и уведомяванията за просрочени задачи не се виждат в тази област.

Начало на сегмента

3. Промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

Има два начина да промените задачи, които вече са възложени, но още не са изпълнени:

 • Промяна на единствена активна задача

 • Промяна на всички активни задачи

Промяна на единствена активна задача

Разрешения    За да направите някаква промяна на единствена задача, която е възложена на някой различен от себе си, трябва да имате разрешение за управление на списъци. (По подразбиране групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци, групата на членовете и посетителите на групите не. Така е възможно, например да имате разрешения, които ви позволяват да стартирате работен поток, но не и да направите промени в друг участник задача.)

Ако имате нужните разрешения,

 1. В страницата състояние на работния поток щракнете върху заглавието на задачата в списъка със задачи .
  Щракване върху заглавие на задача в списък

 2. Използвайте формуляра за задача, за да изпълните, изтриете или присвоите повторно задачата или да поискате промяна на елемента.

За по-подробни инструкции как да използвате формуляра за задачата вижте сегмента завършване на тази статия.

Промяна на всички активни задачи

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, нопрекратява този работен поток сега връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. На страницата състояние на работния поток, в областта точно под визуализация на работния поток щракнете върху връзката актуализация на активни задачи за събиране на обратна информация .
  Формула

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху OK.

  • Съобщения, отразяващи вашите промени, се изпращат на хората, на които в момента са възложени задачи при това изпълнение.

  • Задачи вече са изпълнени или изтрити, и все още не са възложени задачи, саn't , засегнати от промените, които правите в този формуляр.

  • Ако искате да направите промени в задачи, които още не са възложени, вижте следващия раздел в този сегмент, Промяна на предстоящи задачи.

Формуляр за промяна на активни задачи

Изнесено означение номер едно

Продължителност на задача, единици за продължителност

Да запазите съществуващия краен срок    Оставете полето празно, Продължителност на задача и не правете никакви промени в Единициза продължителност.

За да премахнете крайния срок, така че да няма такава    Въведете число 0 в Продължителност на задача.

За да преместите крайния срок чрез увеличаване на продължителността на задачата    Използвайте двете полета за продължителност, за да зададете броя и типа единици, по която искате да увеличите продължителността.

Изнесено означение номер две

Заявка

За да промените текста на искането    Направете промени в текстовото поле.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички активни задачи в текущия екземпляр се актуализират.

Начало на сегмента

4. Промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, нопрекратява този работен поток сега връзка не се показва, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. На страницата състояние на работния поток, в областта точно под визуализация на работния поток щракнете върху връзката Добавяне или актуализиране на проверяващи за събиране на обратна информация .
  Add or update reviewers of Collect Feedback link on Workflow Status page

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху АКТУАЛИЗИРАЙ.

  Забележка:  Задачи, които вече са създадени и възложени не се засягат от промените, които правите в този формуляр.

Формуляр за промяна на предстоящи задачи

Изнесено означение номер едно

Участници, ред "," разгъване на групи

 • За да добавите или премахнете участници, или да промените реда на задачите    Добавяне, премахване и/или пренаредете реда на имената или адресите вучастници поле.

 • За да премахнете цял етап Щракнете вВъзлагане на за този етап на полета и след това натиснете CTRL + DELETE.

Забележка: Можете да използватеРазгъване на групи квадратчето, за да укажете дали групи за разпространение в списъка трябва да бъдат възлагани само една задача за цялата група или една задача на член.

За повече информация относно използването на тези полета вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Изнесено означение номер две

Заявка

 • За да промените текста на искането    Направете промените, които искате да текста в полето.

Изнесено означение номер три

Краен срок за всички задачи, продължителност на задача, единици за продължителност

 • Да промените или премахнете календарния краен срок    Изтриване на съществуващата дата и след това или доставка нов или, за да премахнете конкретния краен срок напълно, оставете полето празно. (Професор "t въведете в това поле нула. Това поле трябва да съдържа стойност за дата календар или е празно.)

 • За да запазите съществуващата продължителност    Оставете полето празно, Продължителност на задача и не правете никакви промени в Единициза продължителност.

 • За да премахнете продължителността, така че да няма такава    Въведете число 0 в Продължителност на задача.

 • За да увеличите продължителността на задачата    Използвайте двете полета за продължителност, за да зададете броя и типа единици, по която искате да увеличите продължителността. За повече информация относно организирането крайни срокове и продължителност вижте сегмента планиране на тази статия.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички предстоящи задачи в текущия екземпляр ще отразят вашите промени.

Начало на сегмента

5. Отказ или прекратяване на това изпълнение на работния поток

Има два начина, по които можете да спрете изпълняван екземпляр от работния поток преди нормалното му завършване:

 • Отказ на работния поток    Всички задачи се отказват, но остават в областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток".

 • Прекратява работния поток    Всички задачи се отменят и се изтриват от областта задачи на страницата състояние на работния поток. (Те са но все още отразени в областта Хронология на работния поток.)

Следват указания за двата метода.

Отказ (всички задачи се отменят, но се запазват както в списъка "Задачи", така и в списъка "Хронология")

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, нопрекратява този работен поток сега връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако текущият екземпляр на работен поток вече не е необходим, той може да бъде спрян.

 • В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Отказ на всички задачи "Събиране на обратна информация".

Щракнете върху ''Добави'', за да получите приложението за Office

Всички текущи задачи се отказват, а работният поток завършва със състояние отменен. Отменените задачите, които са все още се показва в областта задачи и в областта Хронология на работния поток .

Прекратяване (всички задачи се изтриват от списъка "Задачи", но се запазват в "Хронология")

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, нопрекратява този работен поток сега връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако възникне грешка или работният поток спре и не успее да отговори, той може да бъде прекратен.

 • На страницата състояние на работния поток, в областта точно под визуализация на работния поток щракнете върху връзката прекъсване на този работен поток сега .

.

Всички задачи, създадени от работния поток се отменят и се изтриват от областта задачи на страницата състояние на работния поток, въпреки че те все още са отразени в областта Хронология на работния поток . Работният поток завършва със състояние отменен.

Начало на сегмента

6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

На страницата "Работни потоци" за всеки елемент ще намерите списък с работните потоци, които в момента се изпълняват върху този елемент.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Посочете името на елемента, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху работни потоци в падащото меню.

  Clicking Workflows on pulldown menu

 3. В страницата "Работни потоци: Име на елемента", в Изпълняващи се работни потоци, ще намерите списък на екземплярите, които в момента се изпълняват върху елемента.

Забележка:  Обърнете внимание, че няколко екземпляра на една-единствена версия на работен поток не могат да се изпълняват върху един и същи елемент по едно и също време. Например: Добавени са два работни потока, и двата основани на шаблона "Събиране на обратна информация". Единият е наречен "Обратна информация за планиране", а другият е наречен "Обратна информация за бюджета". Върху всеки един елемент, във всеки един момент, може да бъде изпълняван по един екземпляр на всеки от работните потоци "Обратна информация за планиране" и "Обратна информация за бюджета", но не и два екземпляра на който и да е от тях.

Начало на сегмента

7. Наблюдение на работните потоци за цялата колекция от сайтове

Администраторите на колекции от сайтове могат да видят с един поглед:

 • По колко работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, съществуват в момента в тази колекция от сайтове.

 • Дали всеки шаблон за работни потоци в момента самият е активен, или неактивен в тази колекция от сайтове.

 • Колко екземпляра версии на работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, се изпълняват в момента в тази колекция от сайтове.

Ето как става това:

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.
  Опции за настройките на Outlook в уеб

 3. На страницата Настройки на сайта под Администриране на сайта, щракнете върху работни потоци.
  Връзката ''Работни потоци'' под заглавието ''Администриране на сайта''

Страницата "Работни потоци" се отваря, като показва следната информация.

Какво следва?

Ако това е първият път, когато има изпълнение на тази версия на работния поток, може да искате да използвате инструкциите в сегмента Преглед на тази статия за преглед на събитията в екземпляр и Открийте дали поток функции, които искате да.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на секцията ''Преглед''

ПРЕГЛЕД на резултатите от работния поток "Събиране на подписи" и създаване на отчети

Щракнете върху този текст, ако сте готови да прегледате резултатите от екземпляр на един работен поток или за създаване на отчети за цялостната работа на работния поток по множество екземпляри. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Преглед на резултатите от работния поток "Събиране на подписи" и създаване на отчети

След като вашият екземпляр на работния поток завърши, можете да преглеждате събитията, записани в неговата хронология. (Може да получавате достъп до записа за всеки екземпляр до 60 дни след завършване на този екземпляр.)

Важно: Обърнете внимание, че хронологията на работния поток, поддържан от SharePoint е неофициална само за справка. Тя не може да се използва за официално одити или друга правна, доказателствена цел.

Можете също така да изпълнявате отчети за цялостната работа на работния поток по екземпляри.

Раздели в този сегмент

 1. Преглед на събития в последния екземпляр

 2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

 3. Създаване на отчети за работата на работния поток

1. Преглед на събития в последния екземпляр

Докато даден елемент остава в същия списък или библиотека и докато същият работен поток не бъде изпълнен отново върху същия този елемент, от този списък или библиотека може да бъде осъществен достъп до хронологията на последния екземпляр.

За да видите страницата "Състояние на работния поток" за последния екземпляр на работния поток, изпълнен върху някой елемент:

 • В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката за състояние на желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документ, озаглавен чернова на Встъпително слово а работният поток е Одобрение на нов документ.

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

В страницата "Състояние на работния поток" секцията Хронология на работния поток се намира близо до края.

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Начало на сегмента

2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

Какво ще стане, ако пожелаете да прегледате хронологията на даден екземпляр след като отново сте изпълнили същия работен поток върху същия елемент?

В действителност, можете да направите това до 60 дни от всяка от двете входни точки: от списъка или библиотеката или уведомяването за завършване. (60 дни е колко дълго SharePoint запазва хронология на задачата за работни потоци.)

От списъка или библиотеката

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Посочете името на елемента, щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху работни потоци в падащото меню.

  Clicking Workflows on pulldown menu

 3. В работните потоци: име на елемент от страницата, под Завършени работни потоци, щракнете и върху името или състоянието на екземпляра на работния поток, който искате да прегледате.
  Списъкът ''Завършени работни потоци''' на страницата ''Работни потоци за елемент''
  отваря се страницата състояние на работния поток за този екземпляр.

От уведомяването за завършване на работен поток

 • Отворете уведомяването за завършване за екземпляра, който искате да прегледате, и после щракнете върху връзката Преглед на хронологията на работния поток.

Уведомяване за завършване на работния поток с осветена връзка към хронологията
отваря се страницата състояние на работния поток за този екземпляр.

За да запази всичките си завършване известия, може да искате да създадете правило на Outlook. Настройте правилото за копие всички входящи съобщения, които имат текст е завършил в в реда за тема в себе си, отделна папка. (Уверете се, че Outlook правило копия входящите съобщения и не просто да се преместите тях, или те няма да също се показват в папката "Входящи".) За да научите повече за това как да създадете правила на Outlook, вижте статията управление на имейл съобщения с правила.

Начало на сегмента

3. Създаване на отчети за работата на работния поток

За да научите как изобщо се държи една от вашите версии на работния поток – във времето и по отношение на няколко екземпляра – може да създадете един от или и двата предварително дефинирани отчети:

 • Отчет за продължителност на дейностите    Този отчет се използва, за да видите средните стойности на това, колко време е било нужно за завършване на всяка дейност в рамките на даден работен поток, както и това, колко време е било нужно на всяко завършено изпълнение или екземпляр на този работен поток да завърши.

 • Отчет за отказите и грешките    Този отчет се използва, за да видите дали даден работен поток е често отказван или са срещани грешки преди завършването му.

Създаване на наличните отчети за работен поток

 1. В списъка или библиотеката, в колоната състояние за този работен поток щракнете върху някоя връзка към информация за състоянието.
  Щракване върху състояние на работния поток

 2. В страницата "състояние на работния поток" под Хронология на работния поток, щракнете върху Показване на отчети за работен поток.
  Щракване върху връзката ''Изглед на отчети на работни потоци'' в секцията ''Хронология на работния поток''

 3. Намерете работния поток, за която искате да видите отчет и след това щракнете върху името на отчета, който искате да прегледате.
  Щракване върху връзката към ''Отчет за продължителност на дейностите''

 4. На страницата за персонализиране или оставете или промяна на местоположението, където отчет файла ще бъде създаден и след това щракнете върху OK.
  Щракване върху OK в мястото на записване на файла
  отчета с проекти и задачи в зададеното местоположение.

 5. Когато отчета завърши, можете да щракнете върху връзката е показано на следващата илюстрация да го прегледат. В противен случай щракнете върху OK, за да завършите и да затворите диалоговия прозорец. (По-късно, когато сте готови да прегледате отчета, ще намерите го в местоположението, което указахте в предишната стъпка.)
  Щракване върху връзка, за да видите отчет

Какво следва?

Ако вашият работен поток действа точно по начина, по който искате, значи сте готови да започнете да го използвате.

Ако има нещо, което искате да промените за това как работи, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона за раздел ''Регулиране''

ПРОМЯНА, забрана или изтриване на работен поток "Събиране на обратна информация"

Щракнете върху този текст, ако искате да правите настройки на работния поток настройките по подразбиране, или ако искате да забраните работния поток за представяне, или да я премахнете изцяло. Щракнете тук отново, когато сте готови да затворите този сегмент.

Промяна, забрана или изтриване на работен поток "Събиране на обратна информация"

След като изпълните първия екземпляр на вашия нов работен поток "Събиране на обратна информация" и прегледате резултатите, може да се наложи да направите една или повече промени в начина на конфигуриране на този работен поток.

Също така, в различни бъдещи моменти може да се наложи да направите по-нататъшни промени в конфигурирането му.

Накрая, в някакъв момент от времето може да поискате да забраните работния поток за по-кратък или за по-дълъг период, но да не го изтривате – а може и наистина да решите напълно да го премахнете.

Раздели в този сегмент

 1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

 2. Забраняване или премахване на работен поток

1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

За да направите промяна на постоянните настройки на съществуващ работен поток, трябва да отворите и редактирате формуляра за свързване, който е използван първоначално при добавянето му.

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

  Ribbon with Library tab called out

  1. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.
   Намиране на прозорец в ''Контакти'', ''Календар'', ''Задачи''

  2. В страницата "Настройки на работния поток" под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките), щракнете върху името на работния поток, който искате да промените настройките за.
   Връзка за промяна на настройките на работния поток

   Забележка: Ако работният поток събиране на обратна информация, която искате не се показва в списъка, може да е свързан със само един тип съдържание. Работните потоци, които се показват в този списък се управлява от тези работни потоци са конфигурирани да се изпълняват на елементи от този тип контрола, разположен точно под списъка. (Вижте илюстрацията.) Щракнете върху през тип съдържание опциите в падащото меню, за да откриете коя от тях показва работния поток, който искате. Когато работният поток, който искате да се покаже в списъка, щракнете върху името му.

  3. В същия формуляр за свързване от две страници, който първоначално е използван за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

   За повече информация за полета и контроли във формуляра за свързване вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.
  Опции за настройките на Outlook в уеб

 3. На страницата Настройки на сайта под галерии, щракнете върху Типове съдържание на сайта.
  Връзката ''Типове съдържание на сайт'' в ''Галерии''

 4. В страницата на типове съдържание на сайтове щракнете върху името на типа съдържание на сайта, на който се изпълнява работният поток.
  Типове съдържание на документ с осветен тип

 5. На страницата за избрания тип съдържание подщракнете върхуНастройки на, Настройки на работния поток.
  Връзката ''Настройки на работния поток'' в секцията ''Настройки''

 6. В страницата "Настройки на работния поток" под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките), щракнете върху името на работния поток, който искате да промените настройките за.
  Връзка за промяна на настройките на работния поток

 7. В същия формуляр за свързване от две страници, който първоначално е използван за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

  За повече информация за полета и контроли във формуляра за свързване вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Начало на сегмента

2. Забрана или премахване на работен поток

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

  Ribbon with Library tab called out

  1. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.
   Намиране на прозорец в ''Контакти'', ''Календар'', ''Задачи''

  2. В страницата за настройки на работния поток щракнете върху връзката Премахване на работен поток .
   Страницата ''Настройки на работния поток'' с изнесена връзка ''Премахване на работни потоци''

  3. Използвайте формата на страницата премахване на работни потоци, за да забраните, повторно разрешаване или премахване на работни потоци.
   Формуляр на страницата ''Премахване на работни потоци''

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахване на    Опцията, която премахва работния поток от списъка или библиотеката, напълно. Всички изпълнявани екземпляри се прекратяват незабавно и колона за този работен поток вече не се показва на страницата за списъка или библиотеката. (Това действие е ли 't необратимо.)

Начало на сегмента

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. В менюто Действия за сайта щракнете върху Настройки на сайта.
  Опции за настройките на Outlook в уеб

 3. На страницата Настройки на сайта под галерии, щракнете върху Типове съдържание на сайта.
  Връзката ''Типове съдържание на сайт'' в ''Галерии''

 4. В страницата на типове съдържание на сайтове щракнете върху името на типа съдържание на сайта, на който се изпълнява работният поток.
  Типове съдържание на документ с осветен тип

 5. На страницата за избрания тип съдържание подНастройки, щракнете върху Настройки на работния поток.
  Връзката ''Настройки на работния поток'' в секцията ''Настройки''

 6. В страницата за настройки на работния поток щракнете върху връзката Премахване на работен поток .
  Страницата ''Настройки на работния поток'' с изнесена връзка ''Премахване на работни потоци''

 7. Използвайте формата на страницата премахване на работни потоци, за да забраните, повторно разрешаване или премахване на работни потоци.
  Формуляр на страницата ''Премахване на работни потоци''

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахване на    Опцията, която премахва работния поток от колекцията от сайтове напълно. Всички изпълнявани екземпляри се прекратяват незабавно и колона за този работен поток вече не се показва на страницата за списъка или библиотеката. (Това действие еn't необратимо.)

Какво следва?

Ако сте направили някакви промени, изпълнете тестов екземпляр на работен поток, за да проверите още веднъж ефектите от промените.

Начало на сегмента

По-нататъшно персонализиране

Има редица начини за по-нататъшно персонализиране на работните потоци, включени в SharePoint. За да научите повече за тези работни потоци, вижте за работните потоци, включени в SharePoint.

Можете дори да създавате потребителски работни потоци от самото начало.

Можете да използвате някоя от следните програми или всички тях:

 • Microsoft SharePoint Designer    Персонализиране на формуляри за работни потоци, действия и поведения.

 • Microsoft Visual Studio    Изграждане на ваши собствени действия на работни потоци.

 • Microsoft Visio    Създаване на нови работни потоци в визуален интерфейс

За повече информация вижте статията Въведение в проектирането и персонализиране на работни потоци.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Най-горе на статията

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×