Всичко за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Всичко за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

The workflows included with SharePoint products are features that you can use to automate your business processes, making them both more consistent and more efficient. You can use a SharePoint Collect Feedback workflow to route documents and other items stored in SharePoint products to one or more people for their feedback. And with a SharePoint workflow handling your process for you, you’ve got more time for all the other things you need to get done.

For more information, see Overview of workflows included with SharePoint.

Важно:  По подразбиране работният поток "Събиране на обратна информация" не е активиран и не фигурира в списъчното поле Избор на шаблон за работен поток на формуляра за свързване. За да го направи достъпен за използване, администраторът на сайта трябва да го активира на ниво колекция от сайтове.

Забележка: This content applies to the SharePoint 2010 Workflow Platform. The SharePoint 2010 Workflow Platform is available in SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013, and SharePoint Server 2016.

If all you need to do is complete a Collect Feedback workflow task    Just scroll down to the COMPLETE segment and expand it. You might not need any of the other segments for now.

Сравнение на ръчен процес с автоматизиран работен поток

Работните потоци на SharePoint са:

 • Efficient and consistent    A Collect Feedback workflow automatically routes the document or item, assigns review tasks and tracks their progress, and sends reminders and notifications when needed. The activity in a workflow can be monitored and adjusted from a central status page, and the history of events in a workflow run is maintained for 60 days after completion.

 • По-малко работа за вас    Един работен поток "Събиране на обратна информация" спестява на вас и на вашите колеги както време, така и проблеми, а в същото време опростява и стандартизира процеса на подписване.

Предлагаме ви схема на много проста версия на работния поток "Събиране на обратна информация".

Схема на прост работен поток ''Събиране на обратна информация''

Съвети за използване на тази статия

Информацията в тази статия е представена в десет разширяеми сегмента.

Click here for a few tips about getting the most out of this article

If all you need to do is complete a Collect Feedback workflow task    Just scroll down to the COMPLETE segment and expand it. You might not need any of the other segments for now.

If you want to add, start, monitor, and maintain workflows    If you aren’t already familiar with these tasks, you might find it useful to work your way through this article, segment by segment, the first time that you design and add a workflow. Once you’re familiar with the information and the article layout, you’ll be able to go straight to the segment you need on any return visits.

Бележка по графичната част    Изображенията на екрана и концептуалните схеми в тази серия от статии за работния поток обикновено се основават на работен поток от тип "Одобрение". Когато това е необходимо за концептуална яснота или за яснота на указанията обаче, изображенията и схемите в тази статия са персонализирани за работни потоци "Събиране на обратна информация".

Две думи за отпечатването на тази статия    Това е дълга статия. Ако искате да отпечатате само избрани сегменти от нея, уверете се, че по време на отпечатването са разгънати само тези сегменти. (Също така, ако искате да включите пълните графики във вашето отпечатано копие, печатайте с пейзажна ориентация, а не с портретна ориентация.)

И две думи за търсенето    Преди да почнете да търсите текст или термин в тази статия, проверете дали всички сегменти, в които искате да търсите, са разгънати.

Какво искате да направите?

Концептуална икона на раздел ''Научете повече''

НАУЧЕТЕ повече за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Научете повече за работните потоци "Събиране на обратна информация"

Един работен поток "Събиране на обратна информация" е функция на SharePoint, която маршрутизира документ или друг елемент, съхраняван в списък или библиотека на SharePoint, до един човек или повече хора за тяхната обратна информация. Този работен поток автоматизира, опростява и стандартизира целия процес.

Работен поток, маршрутизиращ елемент до участниците

Основният работен поток "Събиране на обратна информация", който е включен в продуктите на SharePoint, действа като шаблон. С помощта на този шаблон можете да добавите към вашите сайтове няколко работни потока "Събиране на обратна информация". Всеки работен поток, който добавите, е уникална версия на основния работен поток "Събиране на обратна информация", всяка от които е със собствен специализиран начин на работа, основан на настройките, които сте задали, когато сте го добавили.

Секции в този сегмент

 1. What can a Collect Feedback workflow do for me?

 2. What can’t a Collect Feedback workflow do?

 3. Who can use this type of workflow?

 4. How do you plan, add, run, and maintain this type of workflow?

1. Какво може да прави работният поток "Събиране на обратна информация" вместо мен?

 • Когато за първи път добавите към вашия списък, вашата библиотека или вашата колекция от сайтове работен поток "Събиране на обратна информация", може да зададете колко участници да включите и да укажете дали техните задачи да бъдат възлагани една след друга (последователно), или всички наведнъж (паралелно). Може даже да решите да разделите задачите на участниците на два или повече отделни етапа, както и да зададете окончателен краен срок и/или допустимото време за изпълнение на всяка задача. И всеки път, когато стартирате работния поток върху елемент на ръка, може да промените която и да е от тези настройки.

 • Работният поток възлага задача на всеки зададен участник. Всеки участник избира сред няколко възможни отговора: да изпрати обратна информация за елемента, да поиска промяна на елемента, да възложи задачата повторно или да изтрие задачата.

 • Докато работният поток се изпълнява, може да наблюдавате хода му и да правите настройки (ако има нужда) от една--единствена централна страница "Състояние на работния поток".

 • 60 дни след като работният поток завърши, списъкът на всички събития от работния поток, които са се случили по време на това изпълнение (или екземпляр) на работния поток, все още е наличен на страницата "Състояние на работния поток" за неофициални справки.

Top of segment

2. Какво не може да прави работният поток "Събиране на обратна информация"?

Работният поток "Събиране на обратна информация" не е предназначен да събира одобрения и отхвърляния на елемент или да управлява публикуване на страница в уеб сайт. Ако искате да добавите работен поток, участниците в който одобряват или отхвърлят елемента, който те преглеждат, вижте статията Всичко за работните потоци "Одобрение" в секцията Вж. също.

Също така, работните потоци "Събиране на обратна информация" не са предназначени да събират подписи. Ако искате да използвате даден работен поток за събиране на подписи в документ на Microsoft Word, работна книга на Microsoft Excel или формуляр на Microsoft InfoPath, вижте статията, Всичко за работните потоци "Събиране на подписи", в секцията Вж. също.

За да научите как можете да използвате Microsoft SharePoint Designer 2013 за по-нататъшно персонализиране на всеки от работните потоци, включени в продуктите на SharePoint, вижте системата за помощ на Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Top of segment

3. Кой може да използва работен поток от този тип?

To add a    workflow By default, you must have the Manage Lists permission to add a workflow. (The Owners group has the Manage Lists permission by default; the Members group and the Visitors group do not.)

To start a    workflow Also by default, you must have the Edit Items permission to start a workflow that’s already been added. (The Members group and the Owners group both have the Edit Items permission by default; the Visitors group does not.)

По друг начин, собствениците могат да избират да конфигурират конкретни работни потоци, така че те да могат да бъдат стартирани само от членове на групата "Собственици". (За да направите това, отметнете квадратчето Изискване на разрешения за управление на списъци, за да се стартира работният поток на първата страница на формуляра за свързване.)

Top of segment

4. Как планирате, добавяте, изпълнявате и поддържате работен поток от този тип?

Това са основните етапи:

 • BEFORE the workflow runs (plan, add, start)   
  Before you add a workflow, you plan where you want to add it (for a single list or library, or for the entire site collection) and the details of how it will work. After you’ve added and configured the workflow, anyone with the necessary permissions can start the workflow on a specific item. The workflow can also be set up to run automatically. Automatic runs can be activated based on either or both of two triggering events: when any item is added to or created in a list or library, or when any item in a list or library is changed.

 • WHILE the workflow runs (complete, monitor, adjust)   
  While the workflow runs, individual participants complete their assigned tasks. Automatic reminders are sent to participants who fail to meet task deadlines. Meanwhile, the progress of the workflow can be monitored from a central Workflow Status page for that particular instance of the workflow. Adjustments to the workflow while it runs can be made from that same page; and, if necessary, the workflow can be canceled or ended from there.

 • AFTER the workflow runs (review, report, change)   
  When the workflow is complete, the whole history of that run (or instance) can be reviewed for up to 60 days on the Workflow Status page. From the same page, statistical reports on the performance of this workflow version can be created. Finally, if there’s ever anything that you want to change about the way the workflow functions, you can open and edit the association form that you completed when you first added the workflow.

Следната блоксхема илюстрира тези етапи от гледна точка на лицето, което добавя нов работен поток.

Процес на работния поток

Какво следва?

Before you plan a new Collect Feedback workflow, first review the ALLOW segment of this article, and then move on to the PLAN segment.

Top of segment | Top of article


Икона на Expando за секцията ''Позволяване''

ПОЗВОЛЯВАНЕ на обратна информация само във формуляра на задачата или и в елемента

Позволяване на обратна информация само във формуляра на задачата или и в елемента

Следните два въпроса могат да ви помогнат да стигнете до едно фундаментално решение за вашия работен поток:

 • Дали на участниците е позволено да подават обратна информация само в полето Коментари на формуляра на задачата, или могат и да вмъкват проследени промени и коментари в самия елемент?

 • Ако участниците могат да вмъкват проследени промени и коментари в самия елемент, дали те правят това в среда за сътрудничество, в която няколко участника могат едновременно да редактират документа, или всеки участник проверява документа и има изключителни права за редактиране за периода на тяхното преглеждане?

Предлагаме ви диаграма, която може да помогне при изясняване на тези алтернативи.

Различаване на режимите на позволяване и предоставяне на обратна информация

Продължавайки да четете, не забравяйте следните неща:

 • Никакъв работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен.

 • Типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна.

 • Може да вмъквате проследени промени и коментари в елемент, когато той е отворен само в инсталирана версия на програмата, в която е създаден, а не и когато е отворен във версия уеб приложение на тази програма.

Секции в този сегмент

 1. Allow feedback in the task form only

 2. Allow feedback in both the task form and the item (collaborative version)

 3. Allow feedback in both the task form and the item (sole-access version)

1. Позволяване на обратна информация само във формуляра за задачата

Тази постановка има предимството да е механично най-простата. Участниците имат само два начина за предлагане на промени, като и двата включват формуляр за задача:

 • Подаване на коментари.

 • Искане да бъде направена промяна на елемента, докато работният поток все още се изпълнява.

Основният недостатък, разбира се, е, че участниците не могат да посочат конкретни промени директно в елемента. Колкото е по-голям броят на предлаганите промени, толкова е по-голяма вероятността вашите участници да искат да могат да работят директно в елемента.

A note on protecting items from changes    The simplest way to make sure that participants don’t make any changes in the item itself is to check the item out for the duration of the run. But as we said just a little way back, workflows can’t start on any item that is currently checked out.

Има два начина да заобиколите това:

 • Може да изчакате работният поток да бъде стартиран и след това да извлечете елемента за периода на изпълнение. (Ако работният поток стартира автоматично, проверете дали фигурирате в полето Як на втората страница на формуляра за свързване. След това, когато получите уведомяване, че работният поток е стартиран върху даден елемент, извлечете този елемент.) Едно ограничение на този метод е, че няма да може да бъде стартиран никакъв друг работен поток върху същия елемент, докато той е извлечен.

 • По друг начин, можете да оставите елемента вкаран, но да сте сигурни, че участниците знаят, че е важно нито да извличат елемента, нито да правят някакви промени в него. Добре е разбира се да включите това указание сред бележките, които включвате в уведомяванията за задачи. Ако вашите участници са начинаещи с работни потоци "Събиране на обратна информация", може да е добре да подчертаете това даже още по-ясно – може би чрез изпращане на отделен имейл, преди работният поток да стартира, или чрез личен разговор с вашите участници.

Top of segment

2.Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата, така и в елемента (версия за сътрудничество)

Тази постановка поддържа елемента достъпен за всички участници по всяко време. Никой не трябва да чака друг да завърши преглеждането си, за да започне своето преглеждане. Тази гъвкавост е възможна от функциите за сътрудничество в продуктите на SharePoint.

Само проверете дали вашите участници знаят, че трябва да направят следното:

 • Да оставят елемента вкаран, докато правят своите промени.

 • Да отворят елемента в инсталираната версия на програмата, в която той е създаден, а не във версията на тази програма като уеб приложение.

 • Да включат проследяването на промените, преди да правят каквито и да било промени или да вмъкват коментари.

 • Да запишат направените от тях промени на сървъра.

Не забравяйте, че типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна. Ако е избрана тази опция, тогава първият път, когато някой участник записва промените в елемента – даже проследявани промени и/или коментари. – работният поток ще бъде незабавно отменен.

Също така, ако имате намерение да позволите промени в самия елемент, уверете се, че настройката за създаване на версии за списъка или библиотеката, Да се изисква ли извличане на документи, преди да може да се редактират е установена в Не.

Top of segment

3. Позволяване на обратна информация както във формуляра за задачата, така и в елемента (версия за изключителен достъп)

При тази постановка е позволено само на един участник да извлече елемента и да направи промени в него по всяко време:

 • Ако задачите в работния поток се възлагат една по една (последователно), това вероятно няма да е проблем.

 • Ако задачите се възлагат всички наведнъж (паралелно), понякога на участниците може да се наложи да изчакат да получат достъп до елемента, докато друг участник завърши работата си над него.

Тъй като работният поток не може да започне върху даден елемент, когато този елемент е извлечен, трябва да се уверите, че елементите са вкарани, преди да започнете да изпълнявате този работен поток върху тях.

Уведомете вашите участници, че трябва да направят следното:

 • Да извлекат документа, преди да го отворят.

 • Да отворят елемента в инсталираната версия на програмата, в която той е създаден, а не във версията на тази програма като уеб приложение.

 • Да включат проследяването на промените, преди да правят каквито и да било промени или да вмъкват коментари.

 • Да запишат своите промени на сървъра и да върнат елемента, щом свършат работа с него.

И отново не забравяйте, че типът работен поток "Събиране на обратна информация" включва опция за незабавно отказване на работния поток, ако в преглеждания елемент бъде направена някаква промяна. Ако е избрана тази опция, тогава първия път, когато някой участник записва промените в елемента – даже проследявани промени и/или коментари. – работният поток ще бъде незабавно отменен.

Какво следва?

If you’re ready to plan a new Collect Feedback workflow, move on to the PLAN segment of this article.

Top of segment | Top of article


Концептуална икона на раздел ''Планиране''

ПЛАНИРАНЕ на нов работен поток "Събиране на обратна информация"

Планиране на нов работен поток "Събиране на обратна информация"

В този сегмент определяме решенията, които трябва да вземете, и информацията, която трябва да съберете, преди да добавите версия на работния поток "Събиране на обратна информация".

If you’re already familiar with how to add this type of workflow and only need a reminder about the specific steps, you can go straight to the appropriate ADD segment (List/library or Site collection) of this article.

Раздели в този сегмент

 1. Templates and versions

 2. Introducing the association form

 3. Twelve questions to answer

1. Шаблони и версии

Работните потоци, включени в продуктите на SharePoint, действат като шаблони образци, на които се основават отделните конкретни работни потоци, които добавяте към вашите списъци, библиотеки и колекции от сайтове.

Всеки път, когато добавяте например работен поток "Събиране на обратна информация", всъщност добавяте версия на общия шаблон на работен поток "Събиране на обратна информация". На всяка версия задавате нейно собствено име и собствени настройки, които задавате във формуляра за свързване, когато добавяте тази конкретна версия. По този начин можете да добавите няколко работни потока, като всички версии са основани на шаблона образец на работния поток "Събиране на обратна информация", но като всяка версия е именувана и пригодена към конкретния начин, по който ще я използвате.

На тази илюстрация са добавени три работни потока, основани на шаблона на работния поток "Одобрение" – един за всички типове съдържание в една-единствена библиотека, един за един-единствен тип съдържание в една-единствена библиотека и един за един-единствен тип съдържание в цяла колекция от сайтове.

Трите работни потока, основани на шаблона за работен поток ''Одобрение''

Top of segment

2. Запознаване с формуляр за свързване

Когато добавяте нова версия на работния поток, основана на един от включените шаблони за работни потоци, попълвате формуляр за свързване, за да зададете начина, по който искате да работи вашата нова версия.

В следващия раздел ще намерите списък с въпросите, които ще ви подготвят да попълните формуляра за свързване. Най-напред обаче отделете малко време да разгледате формуляра и неговите полета.

Първа страница на формуляра за свързване

Първа страница на формуляра за иницииране

Втора страница на формуляра за свързване

Втора страница на формуляра за иницииране с обозначени полета на формуляра за иницииране

Забележка: Полетата в червеното поле на втора страница се виждат и във формуляра за иницииране, който се представя всеки път, когато работният поток се стартира на ръка, и може да бъде редактиран там за това еднократно изпълнение.

Top of segment

3. Дванадесет въпроса за отговор

Щом имате отговорите на всички въпроси от този раздел, сте готови да добавите вашия работен поток.

 1. Is this the right workflow type?

 2. One list or library, or the whole site collection? (and) One content type, or all content types?

 3. What’s a good name?

 4. Task lists and history lists: Existing or new?

 5. How (and by whom) can this workflow be started?

 6. Do content types that inherit from this one also get this workflow?

 7. Participants: Which people, in which order?

 8. What additional information do participants need?

 9. Feedback in the task form only, or also in the item?

 10. When are tasks due?

 11. When does this workflow end?

 12. Who needs to be notified?

01. Дали това е правилният тип работен поток?

This article concerns the workflow template that appears in the menu as Collect Feedback – SharePoint 2010. If you’re not sure that this workflow type is the best choice for you, refer back to the LEARN segment of this article. For further information about the other workflow templates that are available, see the article, About the workflows included with SharePoint, in the See Also section.

Top of segment

02. Един списък или библиотека или цялата колекция от сайтове? (и) Един тип съдържание или всички типове съдържание?

Можете да направите вашата нова версия на работния поток "Събиране на обратна информация" да бъде налична само в един-единствен списък или библиотека, а можете и да го направите достъпен в цялата колекция от сайтове.

 • Ако добавите работния поток към един-единствен списък или библиотека, можете да го настроите да се изпълнява или върху всички типове съдържание, или върху само един тип съдържание.

 • Ако добавите работния поток към цялата колекция от сайтове обаче, трябва да го настроите да се изпълнява само върху един-единствен тип съдържание на сайта.

Карта на колекция от сайтове с 3-те обяснени начина на добавяне

Какво е тип съдържание?

Each document or other item stored in a SharePoint list or library belongs to one or another content type. A content type can be as basic and generic as Document or Excel Spreadsheet, or as highly specialized as Legal Contract or Product Design Specification. Some content types are available in SharePoint products by default, but you can both customize these and add others that you create yourself.

Top of segment

03. Какво е добро име?

Дайте на вашата версия на работния поток име, което:

 • Ясно показва за какво се използва той.

 • Ясно го отличава от другите работни потоци.

Пример

Представете си, че сте член на група редактори. Вашата група иска да използва два различни работни потока "Събиране на обратна информация":

 • Ще изпълнявате първия работен поток върху всеки документ, подаден от член на собствената ви група. Този работен поток събира обратната информация само отръководителя на вашата група.

 • Ще изпълнявате втория работен поток върху всеки документ, подаден от хора извън собствената ви група. Този работен поток събира обратната информация отвсеки член на вашата група.

You might name the first workflow Inside Submission Feedback and the second one Outside Submission Feedback.

Съвет: Както обикновено, добре е да установите логична договореност за именуване и да гарантирате, че всеки, имащ отношение към вашите работни потоци, е запознат с тези договорености.

Top of segment

04. Списъци със задачи и списъци с хронологии: съществуващи или нови?

Може да накарате вашият работен поток да използва списъка със задачи и списъка с хронологии на вашия сайт по подразбиране, да използва други съществуващи списъци или да поиска нови списъци точно за този работен поток.

 • Ако вашият сайт ще има няколко работни потока или ако някои работни потоци ще включват много задачи, помислете дали да не поискате нови списъци за всеки работен поток. (Управлението на свръхдълги списъци е едно от нещата, които могат да забавят работата. По-бързо и по-лесно за системата е да поддържа няколко къси списъка, отколкото един много дълъг.)

 • Ако задачите и хронологията за този работен поток ще съдържат важни или поверителни данни, които искате да държите отделно от общите списъци, тогава трябва определено да посочите, че искате да използвате нови отделни списъци за този работен поток. (След като добавите работния поток, проверете дали за новите списъци са зададени подходящи разрешения.)

Top of segment

05. Как (и от кого) може да бъде стартиран този работен поток?

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • Когато стартирате работен поток "Събиране на обратна информация" върху конкретен документ на ръка, се представя друг формуляр – формуляр за иницииране. Формулярът за иницииране съдържа повечето от настройките от втората страница на формуляра за свързване. По този начин, ако лицето, което стартира работния поток, иска да промени някоя от тези настройки (само на текущия екземпляр), то може да направи това, преди да щракне върху Старт.

 • Разбира се, при автоматично стартиране, няма възможност да му бъде представен формуляр за иницииране, така че се използват настройките по подразбиране, зададени във формуляра за свързване, без никаква промяна.

Следващата илюстрация показва разликата между ръчното и автоматичното стартиране.

Сравнение между формулярите за ръчно и автоматично стартиране

Any changes that you make in the initiation form are applied only during the current instance of the workflow. To change the permanent, default settings of the workflow, you edit the original association form, as explained in the CHANGE segment of this article.

Ръчно стартиране

Ако позволявате ръчно стартиране, всеки, който има необходимите разрешения, може по всяко време да стартира работния поток върху всеки елемент, отговарящ на изискванията.

Предимствата на ръчното стартиране са, че вие и вашите колеги можете да изпълнявате работния поток само когато и ако решите да направите това и че всеки път когато го изпълнявате, имате възможността да промените някои настройки с помощта на формуляра за иницииране.

Бърз пример    Ако искате да изпълнявате вашия работен поток само върху елементи, създадени от автор извън вашия екип, тогава само ръчното му стартиране няма да позволява автоматичното му стартиране върху елементи, създадени от вас и от членовете на вашия екип. (Друго решение: Поддържайте един списък или библиотека за елементи от автори от вашия екип и отделен списък или библиотека за елементи от всички останали автори. По този начин можете да изпълнявате работния поток автоматично, но само върху списъка от външни автори.)

Основният недостатък на ръчното стартиране е, че някой трябва да се сети да изпълни работния поток, когато е необходимо да се направи това.

Автоматично стартиране

Може да зададете работния поток да бъде стартиран автоматично при някое или всяко от следните събития:

 • В списъка или библиотеката е създаден или качен нов елемент.

 • Променен е елемент, който вече е съхранен в списъка или библиотеката.

Предимството на автоматичното стартиране е, че никой не трябва да си спомня да стартира работния поток. Той се изпълнява всеки път когато възникне активиращо събитие.

Бърз пример    Представете си, че счетоводителят на вашата организация трябва да преглежда всеки бюджет, който е качен или създаден във вашата библиотека "Бюджети". Бихте могли да добавите към тази библиотека работен поток "Събиране на обратна информация" и да зададете вашия счетоводител като единственият участник. Бихте могли да зададете работният поток да стартира автоматично при всяко добавяне на нов елемент към ("създаване в") списъка. По този начин вашият счетоводител винаги ще бъде държан в течение.

Два недостатъка на автоматичното стартиране:

 • Не можете да спрете изпълнението на работния поток, когато възникне активиращо събитие.

 • Не можете да промените никакви настройки при започването на отделен екземпляр.

Top of segment

06. Дали типовете съдържание, които наследяват този, също получават този работен поток?

Когато добавяте работен поток към тип съдържание за цялата колекция от сайтове, получавате възможност да добавите работния поток към всички други типове съдържание в колекцията от сайтове, които наследяват типа съдържание, към който добавяте работния поток. (Ако добавяте работен поток само за един-единствен списък или библиотека, тази опция няма да се появи във формуляра за свързване.)

Бележки

 • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

 • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

Top of segment

07. Участници: кои са лицата и в какъв ред?

Трябва да предоставите името или имейл адреса на всяко лице, на което ще бъде възлагана задача за преглеждане.

One stage or multiple    stages? You can choose to have only one stage of review tasks, or to have multiple stages. If you have more than one stage, the stages will be performed one after another.

Parallel reviews or serial    reviews? For the participants in any one stage, you can choose either to have their review tasks assigned all at the same time (in parallel) or to have their review tasks assigned one after another (in serial) in the order that you indicate. The serial option can be useful if, for example, you set up the workflow to end after the first rejection — or if you want participants further along to be able to look at comments from earlier participants as part of the context of their reviews.

Пример

Този прост сценарий илюстрира някои от предимствата както на възлаганията на задачи на няколко етапа, така и на последователните преглеждания:

Представете си, че Петър добавя нов работен поток "Събиране на обратна информация". Той иска първо неговите сътрудници Илияна и Мартин да прегледат всеки списък с елементи, преди да ги прегледа самият той. По този начин той може да види техните коментари, преди да започне сам да преглежда. Петър може да зададе това по който и да е от следните два начина:

 • By using a serial    review Frank sets up a single-stage serial review in which Anna and Sean are the first two participants and he is the third.
  In this arrangement, Anna must submit her feedback before Sean’s task is assigned; and then Sean must submit her feedback before Frank’s task is assigned.
  Here’s how Frank sets up his single-stage serial review.
  Формуляр с осветена настройка за последователни етапи

 • By using two    stages If Frank wants Anna and Sean to be assigned their reviews at the same time, so that Sean doesn’t have to wait for Anna to finish before she can begin, he can set up two stages in the workflow: the first a parallel stage for Anna and Sean’s reviews, and the second a separate stage for his own review only. If the first stage isn’t completed, the second stage never starts.
  Here’s how Frank sets up his two-stage parallel review.
  Формуляр с осветена настройка за паралелни етапи

Ето схемите на двете решения.

Последователен работен поток и работен поток на два етапа един до друг

Външни участници    Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник:

Ето схемата на този процес

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Assign one task to each whole group, or one to each group member?    If you include a group address or distribution list among your workflow participants, you can have the workflow assign one task to each member of the group, or assign only one task to the entire group (but still send a notification of that single task to each member). When only one task is assigned to the whole group, then any member of the group can claim and complete that single task. (You’ll find instructions for claiming a group task in the COMPLETE segment of this article.)

Top of segment

08. От каква допълнителна информация имат нужда участниците?

Във формуляра за свързване има текстово поле, в което можете да предоставите указания, подробни данни за изискванията, ресурсите и т.н.

Въпроси, които можете да поставите в това текстово поле:

 • Към кого трябва да се обърнат участниците, ако имат затруднения или въпроси?

 • Can reviewers submit feedback only in the task form, or can they also insert tracked changes and comments in the item itself?

 • Ако проверяващите могат да вмъкват проследявани промени и коментари в самия елемент, трябва ли да извличат елемента, преди да правят промени в него, или трябва да го оставят вкаран, така че няколко проверяващи да могат да работят едновременно с него?

 • If your workflow will assign only a single task to each group or distribution list, mention here that a single member of each such group should claim the task before completing it. That way, other members of the group don’t waste time by beginning the same task. (You’ll find instructions for claiming a group task in the COMPLETE segment of this article.)

Top of segment

09. Обратна информация само във формуляра за задача или и в елемента?

There are several considerations related to this important question. If you haven’t already done so already, open and read the ALLOW segment of this article for more information.

Top of segment

10. Кога е крайният срок за задачите?

Може да посочите кога е крайният срок на задачите от работния поток по единия или и по двата от следните начини:

Чрез календарната дата    Може да зададете една-единствена календарна дата, към която трябва да завършат всички задачи.

 • If you set up your workflow to start automatically, you usually shouldn’t use this option. This is because the date value that you specify won’t automatically adjust itself in relation to the current date each time the workflow starts automatically.

Чрез продължителност на задачата    Може да зададете определен брой дни, седмици или месеци, допустими за изпълнението на всяка задача, започвайки от момента на възлагане на задачата.

 • Един краен срок, зададен чрез календарната дата, потиска зададената продължителност на задачата. Тоест: Ако днес е 10 юни, и днес ми е възложена задача с продължителност три дни, но чийто краен срок, зададен чрез календарната дата, е 11 юни, тогава крайният срок за тази задача ще бъде 11 юни (крайният срок, зададен чрез календарната дата) а не 13 юни (последният ден на продължителността от три дни).

Top of segment

11. Кога завършва този работен поток?

За да избегнете загубата на време, прекарано в ненужни преглеждания, можете да изберете веднага да отмените работния поток, ако в елемента бъде направена някаква промяна.

Ако изберете тази опция, участниците могат да дават обратна информация само в техните формуляри за задачи. Тоест, те не могат да вмъкват проследявани промени и коментари в самия елемент, защото това би променило елемента, което на свой ред би отменило работния поток. Ако изберете тази опция, погрижете се да включите бележка в полето Искане, която да указва на участниците да не правят никакви промени директно в елемента за преглеждане.

Забележка:  Един работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. След като работният поток стартира, елементът за преглеждане може да бъде извлечен, за да бъде защитен от промени. (Докато обаче този елемент е извлечен, никой друг работен поток не може да бъде стартиран върху него.)

Top of segment

12. Кой трябва да бъде уведомяван?

В полето Як на втората страница на формуляра за свързване може да въведете имената и адресите на всички, които трябва да бъдат уведомявани всеки път, когато този работен поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток на това лице.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Какво следва?

If you’re ready to add your new Collect Feedback workflow to your list, library, or site collection, go to the appropriate ADD segment (List/library or Site collection) of this article.

Top of segment | Top of article

Концептуална икона на раздел ''Добавяне''

ДОБАВЯНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация" (само към един списък или библиотека)

Добавяне на работен поток "Събиране на обратна информация"
(само към един списък или библиотека)

If you’re not yet familiar with adding workflows, you might find it useful to review the preceding LEARN, ALLOW, and PLAN segments in this article before you proceed with the steps in this segment.

Раздели в този сегмент

 1. Before you begin

 2. Add the workflow

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Имейл    За да може работният поток да изпраща уведомявания и напомняния по имейл, имейл съобщенията трябва да бъдат разрешени за вашия SharePoint сайт. Ако не сте сигурни дали това вече не е направено, допитайте се до вашия администратор на SharePoint.

Permissions    The default settings require that you have the Manage Lists permission to add workflows for lists, libraries, or site collections. (The Owners group has the Manage Lists permission by default; the Members group and the Visitors groups do not. For more information about permissions, see the LEARN segment of this article.)

Top of segment

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете тези стъпки:

 1. Отворете списъка или библиотеката, към които искате да добавите работния поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. On the Workflow Settings page, specify either a single content type for the workflow to run on or All (for all content types), and then click Add a workflow.
  Страницата ''Добавяне на работен поток'' с изнесени ''Всички типове съдържание'' и ''Добавяне на работен поток''

 5. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

Първата страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Тип съдържание

Запазете селекцията по подразбиране да бъде Всички или изберете определен тип съдържание.

Изнесено означение номер две

Работен поток

Select the Collect Feedback – SharePoint 2010 template.

Забележка:  If the Collect Feedback – SharePoint 2010 template doesn’t appear in the list, contact your SharePoint administrator to find out about having it activated for your site collection or workspace.

Изнесено означение номер три

Име

Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток пред потребителите на този списък или библиотека.

For suggestions about naming your workflow, see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер четири

Task List

Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Задачи (нови), за да създадете нов списък.

For information about reasons for creating a new task list (as opposed to choosing an existing one), see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер 5

History List

Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Нов списък с хронологии, за да създадете нов списък.

For information about reasons for creating a new history list (as opposed to choosing an existing one), see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер шест

Start Options

Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

For information about the various options, see the PLAN segment of this article.

 1. Когато всички настройки в този формуляр са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 2. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Забележка: На тази втора страница на формуляра за свързване всеки път, когато стартирате работния поток на ръка, продуктите на SharePoint ви предоставят няколко опции – номера от едно до седем на следващата илюстрация, от Възлагане на до Як – така че да можете да правите промени на тези опции само за този единствен екземпляр.

Втората страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Assign to

Въведете имената или адресите на хората, на които искате работният поток да възложи задачи.

 • If the tasks will be assigned one at a time (in serial)   
  Enter the names or addresses in the order in which you want the tasks to be assigned.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време (паралелно)   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • If you’re assigning a task to someone outside of your SharePoint organization   
  For more information about including outside participants, see the COMPLETE segment of this article.

Изнесено означение номер две

"ред"

Задайте дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

For more information about using serial and parallel stages, see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер три

Add a new stage

Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

For more information about using multiple stages, see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер четири

Expand groups

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само едназадача, възложена на всяка цялата Група , която сте въвели в Присвояване на полето, изчистете това квадратче. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Due dates and task durations

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

 • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок само двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

For more information about when to use due dates and when to use task durations, see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер седем

CC

Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

 • Entering a name here doesn’t result in the assignment of a workflow task.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Изнесено означение номер осем

Завършване на работния поток

За да накарате работния поток да спре и да бъде отменен, щом бъде направена някаква промяна в преглеждания елемент, изберете тази опция.

Не забравяйте, че ако изберете тази опция, проверяващите не могат да добавят проследявани промени и коментари към елемента, без да завърши работният поток.

 1. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

Продуктите на SharePoint създават версия на вашия нов работен поток.

Какво следва?

If you’re ready, go to the START segment of this article and start the first instance to test your new workflow.

Top of segment | Top of article

Концептуална икона на раздел ''Добавяне''

ДОБАВЯНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация" (за цяла колекция от сайтове)

Добавяне на работен поток "Събиране на обратна информация"
(за цяла колекция от сайтове)

If you’re not yet familiar with adding workflows, you might find it useful to review the preceding LEARN, ALLOW, and PLAN segments in this article before you proceed with the steps in this segment.

Раздели в този сегмент

 1. Before you begin

 2. Add the workflow

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Email In order for the workflow to send email notifications and reminders, email must be enabled for your site. If you’re not sure that this has already been done, check with your SharePoint administrator.

Permissions    The SharePoint default settings require that you have the Manage Lists permission to add workflows for lists, libraries, or site collections. (The Owners group has the Manage Lists permission by default; the Members group and the Visitors groups do not. For more information about permissions, see the LEARN segment of this article.)

Top of segment

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете тези стъпки:

 1. Отидете на началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Click the Settings icon Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online and then click Site Settings.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии на уеб дизайнера, щракнете върху Типове съдържание на сайт.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайта" щракнете върху името на типа съдържание на сайта, за който искате да добавите работен поток.

  Забележка:  Работен поток, добавен към цялата колекция от сайтове, трябва да бъде добавен само към елементите на един-единствен тип съдържание.

  Типове съдържание на документ с осветен тип

  1. On the page for the selected content type, under Settings, click Workflow Settings.
   Връзката ''Настройки на работния поток'' в секцията ''Настройки''

  2. В страницата за настройки на работния поток щракнете върху връзката Добавяне на работен поток .
   Връзка ''Добавяне на работен поток''

  3. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
   (Инструкциите следват илюстрацията.)

Първата страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Работен поток

Изберете шаблона Одобрение – SharePoint 2013.

Забележка:  Ако в списъка не фигурира шаблонът Одобрение – SharePoint 2013, обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали той е активиран за вашата колекция от сайтове или работна област.

Изнесено означение номер две

Име

Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток на потребителите на този списък или библиотека.

For suggestions about naming your workflow, see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер три

Списък със задачи

Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Задачи (нови), за да създадете нов списък.

За информация относно причини за създаване на нов списък със задачи (за разлика от избора на съществуващо), вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

History List

Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Нов списък с хронологии, за да създадете нов списък.

For information about reasons for creating a new history list (as opposed to choosing an existing one), see the PLAN segment of this article.

Изнесено означение номер 5

Start Options

Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

За информация относно различните опции вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Update list and site content types?

Задайте дали този работен поток трябва да бъде добавян към (свързван с) всички останали типове съдържание на сайтове и списъци, които наследяват този тип съдържание.

 • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

 • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

 1. Когато всички настройки в тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 2. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Забележка: На тази втора страница на формуляра за свързване всеки път, когато стартирате работния поток на ръка, продуктите на SharePoint ви предоставят няколко опции – номера от едно до седем на следващата илюстрация, от Преглеждащи до Як – така че да можете да правите промени на тези опции само за този единствен екземпляр.

Втората страница на формуляра за свързване с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Assign to

Въведете имената или адресите на хората, на които искате работният поток да възложи задачи.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една (последователно)   
  въведете имената или адресите в реда, в който искате да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време (паралелно)   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Задайте дали задачите от този етап трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Expand groups

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • Да има само една задача, възложени на всекицялата Група , която сте въвели в полето за Присвояване , изчистете това квадратче. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

 • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок само двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

Изнесено означение номер осем

Завършване на работния поток

За да накарате работния поток да спре и да бъде отменен, щом бъде направена някаква промяна в преглеждания елемент, изберете тази опция.

Не забравяйте, че ако изберете тази опция, проверяващите не могат да добавят проследявани промени и коментари към елемента, без да завърши работният поток.

 1. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

Продуктите на SharePoint създават версия на вашия нов работен поток.

Какво следва?

Ако сте готови, отидете на сегмента СТАРТИРАНЕ на тази статия и стартирайте първия екземпляр, за да тествате вашия нов работен поток.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Стартиране''

СТАРТИРАНЕ на работен поток "Събиране на обратна информация"

Стартиране на работен поток "Събиране на обратна информация"

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • Ръчно по всяко време, от всеки, който има необходимите разрешения.

 • Автоматично всеки път, когато възникне зададения активиращо събитие – това е, когато даден елемент се добавя към списъка или библиотеката и/или всеки път, когато даден елемент вече са в списъка е променен по някакъв начин.
  (Активиращо събитие или събития са описани в първата страница на формуляра за свързване по време на първоначалното Добавяне и конфигуриране на работния поток. За повече информация вижте сегмента планиране на тази статия.)

Забележка: Работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. (Един елемент може да бъде извлечен, след като върху него е стартиран работен поток; но след това върху този елемент не могат да бъдат стартирани никакви други работни потоци, когато той не бъде отново вкаран.)

Секции в този сегмент

 1. Автоматично да стартира работния поток

 2. Ръчно стартиране на работния поток

 3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 4. Ръчно стартиране от програма на Microsoft Office

1. Автоматично стартиране на работен поток

Ако работният поток е конфигуриран да стартира автоматично, при всяко възникване на активиращо събитие работният поток започва да се изпълнява върху елемента, който го е активирал.

Когато стартира, работният поток възлага първата задача или задачи и изпраща уведомяване за задачата на всеки изпълнител. Междувременно то изпраща и уведомявания за стартиране (различни от уведомяванията за задачата) на лицето, което първоначално е добавило работния поток, и до всеки, който фигурира в полето Як на втората страница на формуляра за свързване.

Забележка: Когато първо се добавя нов работен поток, който ще се стартира автоматично, Краен срок за всички задачи на полето (на втората страница на формуляра за свързване) трябва да обикновено се оставя празно, защото явно всяка дата стойност указания там няма да автоматично се актуализира във връзка с датата, на която работният поток се стартира всеки път. За повече информация вижте сегмента планиране на тази статия.

Начало на сегмента

2. Ръчно стартиране на работен поток

Забележка относно разрешенията    Обикновено трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток. (По подразбиране, групата на членовете и собствениците на групата и двете имат това разрешение, но не посетителите на групата. Въпреки това собственик също да избирате, в отделен работен поток от работния поток, да се изисква разрешение за управление на списъци за хора, които да стартира работния поток. Като изберете тази опция, собствениците основно да укажете, че само те и други собственици да започнете определен работен поток. За повече подробности вижте Научете сегмент на тази статия.)

Две места, от които да започнете

Можете да стартирате работен поток на ръка от всяко от следните две места:

 • От списъка или библиотеката, където се съхранява елементът

 • От вътре в самия елемент, отворена в програмата на Microsoft Office, в която е създадена. (Имайте предвид, че това трябва да бъде пълен, инсталирана програма а не версията за уеб приложение).

Останалите два раздела на този сегмент предоставят указания за двата метода.

Начало на сегмента

3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които се съхранява елементът, върху който искате да изпълните работния поток.

 2. Щракнете върху иконата пред името на елемента, за да изберете елемента, след което в раздела на лентата Файлове, в групата Работни потоци щракнете върху Работни потоци.

 3. В работните потоци: име на елемент от страницата, под започване на нов работен поток, щракнете върху работния поток, който искате да изпълните.
  Връзка към начало на работен поток

 4. Във формуляра за иницииране направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка: Промените, направени тук, във формуляра за иницииране, се използва само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да направите всички промени, които ще се приложат всеки път, когато се изпълнява работният поток, или ако искате да промените настройките на работния поток, които не се появяват в този формуляр, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

Формуляр за иницииране с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Направете промените в списъка с хората, на които искате да бъдат възлагани задачи от работния поток.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една   
  въведете имената или адресите в реда, в който трябва да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Проверете дали спецификациите, отнасящи се до възлагането на задачите във всеки сегмент една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно) са тези, които искате.

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само една задача, възложени на всеки цялата Група , която сте въвели в полето Присвояване към , изчистете това отметнете квадратчето. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

 • Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
  Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 1. Когато направите всички настройки във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Начало на сегмента

4. Ръчно стартиране от програма на Microsoft Office

 1. Отворете елемента в програмата на Office, инсталирана на вашия компютър.

 2. В отворения елемент щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Запиши и изпрати и после щракнете върху работния поток, който искате да се изпълни върху този елемент.

 3. Ако видите следното съобщение, гласящо, че работният поток изисква файлът да бъде вкаран, натиснете бутона Вкарване.

 4. Натиснете големия бутон Стартиране на работен поток.

 5. В страницата "Промяна на работен поток", във формуляра за иницииране направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка: Промените, направени тук, във формуляра за иницииране, се използва само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да направите всички промени, които ще се приложат всеки път, когато се изпълнява работният поток, или ако искате да промените настройките на работния поток, които не се появяват в този формуляр, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

  Формуляр за иницииране с номерирани изнесени означения

Изнесено означение номер едно

Присвояване на

Направете промените в списъка с хората, на които искате да бъдат възлагани задачи от работния поток.

 • Ако задачите ще бъдат възлагани една по една   
  въведете имената или адресите в реда, в който трябва да бъдат възлагани задачите.

 • Ако всички задачи ще бъдат възлагани по едно и също време   
  Редът на имената или адресите няма значение.

 • Ако възлагате задача на някого извън вашата SharePoint организация   
  за повече информация относно включително външни участници, вижте сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер две

"ред"

Проверете дали спецификациите, отнасящи се до възлагането на задачите във всеки сегмент една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно) са тези, които искате.

За повече информация относно използването на серийни и паралелни етапи вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да имате само една задача, възложени на всеки цялата Група , която сте въвели в полето Присвояване към , изчистете това отметнете квадратчето. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Заявка

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Лице за контакти за въпроси и проблеми

 • Дали могат да се подават обратна информация само във формуляра за задачата, или и в самия елемент. (И ако в елемента, дали проверяващите да извлечете документа, или трябва да го вкарани оставите.)
  За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ на тази статия.

Ако е уместно, бележка за искове на единствени задачи, възложени на цели групи или разпространение списъци.
Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

За повече информация относно кога да използвате крайния дати и кога да използвате продължителност на задачите, вижте сегмента планиране на тази статия.

Изнесено означение номер седем

ЯК

Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

 • Въвеждането на име тук 't резултат до възлагане на задача от работен поток.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

 1. Когато направите настройките във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Какво следва?

 • Ако това е първият път, изпълнение на този работен поток, другите участници трябва информация и помощ за завършване на възложените им задачи? (Те може да удобно сегмента завършване на тази статия.)

 • Освен това, добре е да проверите дали участниците получават техните уведомявания по имейл и в частност дали тези уведомявания не се обработват неправилно от техните филтри за нежелана поща.

 • И разбира се, е възможно да имате една или повече задачи от работния поток да завършите себе си. Отидете на сегмента завършване на тази статия за подробности.

 • Междувременно за да разберете как можете да следите хода на текущия екземпляр на работния поток, отидете на сегмента наблюдение на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на раздел ''Изпълнение''

ИЗПЪЛНЕНИЕ на работен поток "Събиране на обратна информация"

Изпълнение на работен поток "Събиране на обратна информация"

Ако това е първият път, когато ви е възложена задача от работен поток "Събиране на обратна информация", може да сметнете за полезно да прегледате изцяло този сегмент от тази статия, преди да изпълните вашата задача. По този начин ще бъдете наясно за всички възможности, които имате пред себе си.

Забележка: Ако знаете, че ви е възложена задача от работен поток, но уведомителното съобщение не се вижда във вашата папка "Входящи", проверете дали това уведомяване не е било неправилно маршрутизирано от вашия филтър за нежелана поща. Ако е станало така, регулирайте по съответния начин настройките на вашия филтър.

Най-напред, проверете дали сте получили правилната статия

Различните типове работни потоци изискват различни действия за задачи.

И така, преди да започнете, проверете дали задачата, която ви е възложена, е наистина задача от работен поток "Събиране на обратна информация", а не задача от работен поток от някой друг тип.

Потърсете текста моля прегледайте в някое от следните места:

 • В реда за тема на уведомяването за задача
  Текстът ''Моля, одобрете'' в реда ''Тема'' на уведомяването за задача

 • В лентата за съобщения в елемента, за да бъде прегледан
  Текстът ''Моля, одобрете'' в лентата за съобщения в елемента

 • В заглавието на задачата на страницата състояние на работния поток
  Текстът ''Моля, одобрете'' в имената на задачи в страницата за състояние

Ако не виждате моля прегледайте текста в тези местоположения, консултирайте се с лицето, което стартира или първоначално е добавило този работен поток да разберете кой шаблон за работен поток, той се основава на – или дали това е потребителски работен поток. Ще намерите връзки към статии за това как да използвате други типове работни потоци, включени в продуктите на SharePoint в раздела Вж на тази статия.

Ако обаче вашата задача е задача от "Събиране на обратна информация", продължавайте да четете!

Секции в този сегмент

 1. Общ преглед на процеса

 2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

 3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

 4. Преглеждане на елемента

 5. Попълване и подаване на формуляра за задачата

 6. Известявания за просрочия

 7. Поисква Групова задача, преди да приключите го (по желание)

 8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

 9. Повторно възлагане на задача на някой друг (незадължително)

 10. Завършване на задача от името на външен участник (незадължително)

1. Общ преглед на процеса

Когато ви бъде възложена задача от работен поток, обикновено разбирате за тази задача по един от следните три начина:

 • Получавате имейл с уведомяване за задачата.

 • Отваряте документ на Microsoft Office и виждате лента със съобщение, което ви информира, че ви е възложена задача, свързана с този документ.

 • Проверявате SharePoint сайт и откривате, че в момента имате възложени една или повече задачи.

Когато разбирате, че ви е възложена задача от работен поток "Събиране на обратна информация", обикновено правите две неща:

 • Преглеждане на елемента    Отваряте и преглеждате елемента.

 • Изпълнявате задачата    Използвате формуляра за задача, за да подадете резултатите от вашето преглеждане.

Следователно, най-често с изпълнението на задачата от вас са свързани три елемента:

 • Уведомително съобщение (което получавате като имейл)

 • Елементът, подаден за вашето преглеждане (който отваряте и преглеждате)

 • Формулярът за задачата (който отваряте, попълвате и подавате)

Ето как изглеждат тези три елемента.

Съобщение с уведомяване за задача, елемент за преглеждане и формуляр за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

Изпълнете тези стъпки:

 1. В съобщението с уведомяване за задача, в указанията За да изпълните тази задача щракнете върху връзката към елемента.

 2. В отворения елемент щракнете върху бутона Отвори тази задача от лентата за съобщения.

Достъп до елемент и формуляр за задача от имейл с уведомяване за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

Изпълнете тези стъпки:

 1. В списъка или библиотеката, където се съхранява елементът, който трябва да бъде преглеждан, щракнете върху връзката В ход, свързана с елемента и работния поток.

 2. В страницата "Състояние на работния поток" щракнете върху заглавието на вашата задача.

 3. Във формуляра за задачата, в лентата за съобщения Тази задача на работен поток се отнася до, щракнете върху връзката към елемента.

Достъп до елемент и формуляр за задача от списък или библиотека

Начало на сегмента

4. Преглеждане на елемента

В този пример елементът е документ на Microsoft Word.

Съвет: Ако това е на групова задача – тоест Единична задачата, възложена на цялата група или списък за разпространение, така че една група член може да изпълни задача за цялата група – а след това е добра идея да нямате претенции за задачата, преди да прегледате елемента. По този начин, можете да намалите вероятността, че друг член на вашата група ще прегледа статията. За инструкции вижте раздел 7 на този сегмент, поискване на групова задача, преди да приключите го.

Елемент за преглеждане с две жълти ленти за съобщения

Обърнете внимание на двете жълти ленти за съобщения в горната част на документа:

Четене на сървъра-    Само за този документ е отворен в режим само за четене – тоест можете да четете документа, но не можете да правите някакви промени в него.

Лицето, което изпълнява работния поток, има избора да позволи обратна информация само във формуляр за задача или да позволи проследявани промени и коментари в самия елемент. Ако не сте сигурни дали можете да работите в самия елемент, консултирайте се с лицето, което е стартирало работния поток, или с лицето, което първоначално го е добавило. Ако може да вмъквате проследявани промени и коментари, щракнете върху бутона Редактиране на документ.

Няколко неща, които трябва да осигурите:

 • Уверете се, че знаете дали трябва да извлечете документа, преди да вмъквате проследявани промени и коментари, или дали трябва да го оставите вкаран, така че няколко проверяващи едновременно да могат да работят върху него.

 • Уверете се, че да включите проследяването на промените, преди да вмъкнете всякакви промени или коментарите. За повече информация вижте сегмента ПОЗВОЛЯВАНЕ в тази статия.

 • Погрижете се да запишете вашите промени на сървъра, когато свършите работата си върху елемента. Ако сте извлекли елемента, вкарайте го обратно.

Работен поток    Задача, когато сте готови да попълните и подадете формуляра за задача, щракнете върху бутона Отвори тази задача .

Начало на сегмента

5. Попълване и подаване на формуляр за задача

Формулярът за задача от работния поток "Събиране на обратна информация" изглежда по подобен начин.

Формуляр за задача ''Събиране на обратна информация'' с изнесени полета

Имайте предвид, че първите две контроли (Изтрий елемента и тази задача от работен поток се прилага към заглавие на елемента) не се показват във формуляра на задачата, когато е отворен от вътре в елемента за преглеждане.

Изнесено означение номер едно

Изтриване на елемент

За да бъде изтрита тази задача от текущия екземпляр на работния поток, щракнете върху връзката тук.

 • Изтриването на задачата не изтрива елемента, който трябва да бъде прегледан.

 • Задача, която е изтрита, вече не се вижда в областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток". (Изтриването обаче продължава да бъде записано в областта Хронология на тази страница.)

Забележка:  Ако не сте стартирали този екземпляр на работния поток, може да се наложи да се консултирате с лицето, което го е стартирало, преди да изтриете задачата.

Изнесено означение номер две

В тази задача от работен поток се прилага към заглавие на елемента

За да отворите елемента за преглеждане, щракнете върху връзката тук.

Изнесено означение номер три

Състояние, искано от, Обединени коментари, краен срок

Не можете да редактирате или променяте записи в тези четири полета, но можете да сметнете информацията в тях за полезна.

Обърнете внимание, че полето Обединени коментари съдържа не само всякакви допълнителни указания как да изпълните вашата задача, но и всички коментари, подадени във формуляр от участници, които вече са изпълнили своите задачи в същия този екземпляр на работния поток.

По същия начин, след като подадете собствения си формуляр, всеки текст, който сте включили в полето Коментари (4), също ще се появи в полето Обединени коментари за следващите участници.

Изнесено означение номер четири

Коментари

Въведете или поставете вашата обратна информация тук.

Всеки текст, който въведете тук, ще бъде записан в хронологията на работния поток, а също така ще се вижда от следващите участници в полето Обединени коментари (3).

Изнесено означение номер 5

Send Feedback

Когато въведете всякаква обратна информация, която искате да внесете в полето Коментари (4), и/или вмъкнете проследявани промени и коментари в самия елемент, натиснете този бутон, за да подадете вашата обратна информация и изпълните вашата задача.

Забележка: Преди да правите някакви промени в iтемпература себе си, уверете се, че вие 'отново би трябвало да се направи това. За повече информация вижте 4в този сегмент, Преглед на елемента.

Изнесено означение номер шест

Отказ

Натиснете този бутон, за да затворите формуляра за задачата, без да записвате никакви промени или отговори. Задачата ще остане неизпълнена и възложена на вас.

Изнесено означение номер седем

Искане на промяна

За да поискате промяна на елемента, който преглеждате, натиснете този бутон.

За илюстрация на формуляра, където ще въведете подробностите на вашето искане и за по-нататъшни указания отидете в раздел 8 на този сегмент, искане за промяна на елемента.

Забележка: Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Изнесено означение номер осем

Повторно възлагане на задача

Натиснете този бутон, за да възложите повторно тази задача на някой друг.

За илюстрация на страницата, където ще въведете подробностите по повторното възлагане и за по-нататъшни указания отидете в раздел 9 на този сегмент, повторно възлагане на задача на някой друг.

Забележка: Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Начало на сегмента

6. Известявания за просрочия

Ако изпълнението на екземпляр или на задача или на цял работен поток е просрочено, автоматично се изпращат уведомявания до:

 • Лицето, на което е възложена тази задача.

 • Лицето, което е стартирало работния поток (или ако стартирането е автоматично, до лицето, което първоначално е добавило този работен поток).

Начало на сегмента

7. Поискване на групова задача, преди да сте я изпълнили (незадължително)

Ако на цяла група, към която принадлежите, бъде възложена само една-единствена задача, който и да е член на тази група може да поиска и изпълни тази единствена задача от името на цялата група.

Поискайте задачата, преди да прегледате елемента. Щом поискате задачата, тя се възлага на вас и никой друг член на групата не може да я изпълни. (По този начин само едно лице извършва необходимата работа.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток" посочете името на задачата, възложена на вашата група, докато се появи стрелка.

 2. Щракнете върху стрелката, щракнете върху Редактиране на елемент и след това, във формуляра за задача, щракнете върху бутона Поискване на задача .
  Как се поисква групова задача

Когато страницата "Състояние на работния поток" бъде обновена, можете да видите, че тази задача вече не е възложена на групата, а конкретно на вас.

По-късно, ако искате да освободите задачата отново за групата, без да я изпълните, използвайте същите стъпки, за да се върнете към формуляра за задачата, но сега натиснете бутонаОсвобождаване на задача.

Бутонът ''Освобождаване на задача'' във формуляр за задача

Назад, за да прегледате елемента

8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

Преди да започнете този процес, обърнете внимание, че работният поток може да бъде настроен да завърши веднага, ако в елемента е направена някаква промяна. Може да се препоръча да се консултирате с лицето, което е стартирало или първоначално е добавило работния поток, за да се уверите, че е добре да бъде направена промяна и работният поток да завърши на това място.

Ще демонстрираме опцията за искане на промяна, като я поместим в сценарий:

Най-напред, представете си, че се казвате Петър.

След това си представете, че ваша колежка, наречена Илияна, е стартирала работен поток "Събиране на обратна информация" върху документ, който е създала.

Когато преглеждате новия документ на Илияна, решавате, че въведението е прекалено дълго.

Натискате бутона Искане на промяна в долната част на формуляра за задача от работния поток и после попълнете този формуляр.

Формуляр за искане на промяна в елемент

Изнесено означение номер едно

Искане на промяна

Въведете името или имейл адреса на лицето, от което искате промяната.

(За да изпратите вашето искане на лицето, което е стартирало това изпълнение на работния поток – или ако работният поток е стартиран автоматично, на лицето, което първоначално е добавило този работен поток "Събиране на обратна информация" – може и да оставите това поле празно.

Изнесено означение номер две

Ново искане

Опишете промяната, която искате да бъде направена, и предоставете евентуална информация, от която би имало нужда лицето, което прави промяната.

(Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • За да запазите съществуващия краен    срок Оставете това поле празно.

 • За да премахнете крайния срок    изцяло въведете число 0.

 • За да зададете нов краен срок    дата тип число тук и след това задайте единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, двата записа идентифициране на период преди промяна задачата се дължи.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако сте задаване на нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето за Новия времетраене за идентифициране на период преди задачата се дължи. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато имате всички записи от формуляра по начин, че желания от вас, щракнете върху Изпратитекущата задача е маркиранкато завършена. (Но все още не сте готови. Вие ще бъдат възлагани задача за преглеждане отново след Илияна завършва задачата промяна.)

Междувременно Илияна получава следното уведомяване по имейл:

Уведомяване, което се изпраща, когато бъде поискана промяна на елемента

Само с един поглед върху реда Тема (номер 1 на илюстрацията) Илияна може да каже, че това не е обикновено уведомяване за събиране на обратна информация, а искане за промяна на нещо в елемента. Тя намира информацията за конкретната промяна, която е била поискана в текста Промяна, поискана за (номер 2).

Илияна извлича елемента, прави (или не) исканите промени и след това записва промените си (ако има такива) и вкарва елемента обратно. (Не забравяйте, че ако работният поток е настроен да завършва, щом бъде направена някаква промяна в елемента, това действие ще доведе до завършване на работния поток.)

След това Илияна отива на страницата "Състояние на работния поток" и отваря своята задача с искане на промяна от областта Задачи там.


Формуляр, подаван, когато исканата промяна бъде направена

Илияна добавя информация, която евентуално иска, в полето Коментари, след това щраква върху Изпрати отговор. Работният поток изпълнява две действия:

 • Той маркира задачата на Илияна за промяна като завършено.

 • Той ви възлага нова задача за одобрение (с коментарите на Илияна, добавени към областта Обединени коментари) и ви изпраща уведомяване за тази задача.

Сега можете да продължите и да извършите вашето преглеждане на променения елемент.

Междувременно, всички тези действия се проследяват и са видими в секцията Хронология на работния поток на страницата "Състояние на работния поток", както е показано на следващата илюстрация.

''Хронология на работния поток'', показваща действията от искането на промяна

Предлагаме ви схема на целия процес.

Блоксхема на искане на промяна

Начало на сегмента

9. Повторно възлагане на вашата задача на някой друг (незадължително)

Ако искате някой друг да изпълни задача от работния поток, която е възложена на вас, натиснете бутона Повторно възлагане на задача във формуляра за задача от работния поток.

Показва се този формуляр.

Формуляр за повторно възлагане на задача

Изнесено означение номер едно

Повторно възлагане на задача на

Въведете името или адреса на лицето, на което искате повторно да възложите тази задача.

За да възложите тази задача на лицето, което е стартирало работния поток – или ако работният поток е стартиран автоматично, на лицето, което първоначално е добавило този работен поток – оставете това поле празно.

Изнесено означение номер две

Ново искане

Предоставете всякаква информация, от която ще се нуждае лицето, на което възлагате задачата, за да изпълни тази задача. (Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • За да запазите съществуващия краен    срок Оставете това поле празно.

 • За да премахнете крайния срок    изцяло въведете число 0.

 • За да зададете нов краен срок    дата тип число тук и след това задайте единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, двата записа идентифициране на период преди промяна задачата се дължи.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако сте задаване на нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето за Новия времетраене за идентифициране на период преди задачата се дължи. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато приключите формуляра, щракнете върху Изпрати. Вашата задача е маркиран завършени, нова задача ви се назначава лицето, което сега отговаря за тази задача и се изпраща уведомяване за задача.

Всякаква нова информация, която сте предоставили, се включва в текста Делегирана от в новото уведомяване за задача (номер 1 на следващата илюстрация).

Уведомяване за задача за повторно възложена задача

Междувременно, всички тези промени се проследяват и се виждат в секциите Задачи и Хронология на страницата "Състояние на работния поток", както е посочено тук.

Области ''Задачи'' и ''Хронология'' на страницата ''Състояние на работния поток'' за повторно възложена задача

Начало на сегмента

10. Изпълнение на задача от името на външен участник (незадължително)

Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник:

 1. Включете имейл адреса на външния участък в съответния етап Възлагане на на втората страница на формуляра за свързване.

 2. Работният поток в действителност възлага задачата на външния участък на члена на сайта, който стартира работния поток – или ако работният поток се стартира автоматично, на този член, който първоначално е добавил този работен поток. Лицето, на което всъщност е възложена задачата, действа като пълномощник за външния участник.

 3. Този член на сайта получава уведомява не за задачата, с указания да изпрати копие на този елемент за преглеждане на външния участник. (Междувременно, външният участник получава копие на уведомяването за задача, което може да действа като полезно предупреждение или сигнал за внимание.)

 4. Членът на сайта, на когото в действителност се възлага задачата, изпраща копие на елемента на външния участник.

 5. Външният участник преглежда елемента и връща отговора си на члена на сайта.

 6. Когато отговорът на външния участник пристигне, членът на сайта завършва задачата в продуктите на SharePoint от името на външния участник.

Предлагаме ви схема на процеса.

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Икона на секцията ''Наблюдение''

НАБЛЮДЕНИЕ, регулиране или спиране на изпълняван работен поток "Събиране на обратна информация"

Наблюдение, регулиране или спиране на изпълняван работен поток "Събиране на обратна информация"

Централното място, от което можете да следите, регулирате или спирате изпълняван работен поток, е страницата "Състояние на работния поток" за този екземпляр на работния поток.

Най-напред ще ви покажем как да стигнете до тази страница, след това ще покажем как да използвате опциите и информацията, които ще намерите там. Накрая, ще ви покажем две други страници, откъдето може да получите допълнителна информация от наблюдението.

Раздели в този сегмент

 1. Стигнете до страницата за състояние на работния поток

 2. Използване на страницата за състояние на работния поток за наблюдение на хода на работния поток

 3. Промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

 4. Промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

 5. Отказ или завършване на това изпълнение на работния поток

 6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

 7. Работни потоци за мониторинг за цялата колекция

1. стигнете до страницата за състояние на работния поток

В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката В ход за желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документът, наречен "Чернова на встъпително слово", а работният поток е "Одобрение 3".

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

Отваря се страницата ''Състояние на работния поток''.

Забележки: 

 • Ако вашият списък или библиотека съдържат голям брой елементи, може да използвате сортиране и/или филтриране, за да намерите по-бързо търсените от вас елементи. Ако установите, че многократно сортирате и/или филтрирате по един и същи начин, може да сметнете за полезно да създадете потребителски изглед, който автоматизира тази конкретна обработка.

 • За да стигнете до страницата "Състояние на работния поток", можете също да щракнете или върху връзката Преглед на състоянието на този работен поток в имейл уведомяване "е стартиран", или върху връзката Преглед на хронологията на работния поток в имейл уведомяване "е завършил" за конкретния екземпляр, от който се интересувате.

Начало на сегмента

2. използване на страницата за състояние на работния поток за наблюдение на хода на работния поток

Тук, под илюстрацията на всяка секция от страницата "Състояние на работния поток", ще намерите въпросите относно наблюдението, на които отговаря тази секция.

Секция "Информация за работния поток"

Секция ''Информация за работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кой е стартирал този екземпляр на работния поток?

 • Кога е стартирал този екземпляр?

 • Кога е извършено последното действие в този екземпляр?

 • Върху кой елемент се изпълнява този екземпляр?

 • Какво е текущото състояние на този екземпляр?

Секция "Задачи"

Областта ''Задачи'' на страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кои задачи са вече създадени и и възложени и какво е тяхното текущо състояние?

 • Кои задачи са вече завършени и какъв е резултатът от всяка от тези задачи?

 • Какъв е крайният срок за всяка задача, която е вече създадена и възложена?

Задачите, които са изтрити, и задачите, които още не са възложени, не се виждат в тази секция.

Секция ''Хронология на работния поток''

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Какви събития вече са възникнали в този екземпляр на работния поток?

 • Обърнете внимание, че просрочените задачи и уведомяванията за просрочени задачи не се виждат в тази област.

Начало на сегмента

3. промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

Има два начина да промените задачи, които вече са възложени, но още не са изпълнени:

 • Промяна на единствена активна задача

 • Промяна на всички активни задачи

Промяна на единствена активна задача

Разрешения за да направи промени в една задача, която е възложена на някой различен от себе си, трябва да имате разрешение за управление на списъци. (По подразбиране групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци, групата на членовете и посетителите на групите не. Така е възможно, например да имате разрешения, които ви позволяват да стартирате работен поток, но не и да направите промени в друг участник задача.)

Ако имате нужните разрешения,

 1. В страницата състояние на работния поток щракнете върху заглавието на задачата в списъка със задачи .
  Щракване върху заглавие на задача в списък

 2. Използвайте формуляра за задача, за да изпълните, изтриете или присвоите повторно задачата или да поискате промяна на елемента.

За по-подробни инструкции как да използвате формуляра за задачата вижте сегмента завършване на тази статия.

Промяна на всички активни задачи

Разрешения за всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, ноEnd този работен поток връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Актуализация на активни задачи на "Събиране на обратна информация".

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху OK.

  • Съобщения, отразяващи вашите промени, се изпращат на хората, на които в момента са възложени задачи при това изпълнение.

  • Задачи вече са изпълнени или изтрити, и все още не са възложени задачи, саn't , засегнати от промените, които правите в този формуляр.

  • Ако искате да направите промени в задачи, които още не са възложени, вижте следващия раздел в този сегмент, Промяна на предстоящи задачи.

   Формуляр за промяна на активни задачи

Изнесено означение номер едно

Продължителност на задача, единици за продължителност

За да запазите съществуващия краен    дата напускане Продължителност на задача празно и не правете никакви промени в Единициза продължителност.

За да премахнете крайния срок, така че да    Такававъведете число 0 в Продължителност на задача.

За да преместите крайния срок чрез увеличаване на продължителността на задачата    времетраене двете полета за продължителност, за да зададете броя и типа единици, с които искате да увеличите продължителността на използване.

Изнесено означение номер две

Заявка

За да промените    текста направете промени в текстовото поле.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички активни задачи в текущия екземпляр се актуализират.

Начало на сегмента

4. промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

Разрешения за всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, нокрая този работен поток връзка не се показва, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Добавяне или актуализиране на проверяващи на събирането на обратна информация.

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху АКТУАЛИЗИРАЙ.

  Забележка:  Задачи, които вече са създадени и възложени не се засягат от промените, които правите в този формуляр.

Формуляр за промяна на предстоящи задачи

Изнесено означение номер едно

Участници, ред "," разгъване на групи

 • За да добавите или премахнете участници, или да промените реда на задачите    Добавяне, премахване и/или пренаредете реда на имената или адресите вучастници поле.

 • За да премахнете цял етап Щракнете вВъзлагане на за този етап на полета и след това натиснете CTRL + DELETE.

Забележка: Можете да използватеРазгъване на групи квадратчето, за да укажете дали групи за разпространение в списъка трябва да бъдат възлагани само една задача за цялата група или една задача на член.

За повече информация относно използването на тези полета вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Изнесено означение номер две

Заявка

 • За да промените    текста направете промените, които искате да текста в полето.

Изнесено означение номер три

Краен срок за всички задачи, продължителност на задача, единици за продължителност

 • За да промените или премахнете календарния краен    срок изтриване съществуващата дата и след това или подавате нова или, за да премахнете конкретния краен срок напълно, оставете полето празно. (Професор "t въведете в това поле нула. Това поле трябва да съдържа стойност за дата календар или е празно.)

 • За да запазите съществуващата    продължителност напускане Продължителност на задача blank и не правете никакви промени в Единициза продължителност.

 • За да премахнете продължителността, така че да    Такававъведете число 0 в Продължителност на задача.

 • За да увеличите продължителността на задачата    времетраене Използвай продължителност на двете полета, за да зададете броя и типа единици, с които искате да увеличите продължителността. За повече информация относно организирането крайни срокове и продължителност вижте сегмента планиране на тази статия.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички предстоящи задачи в текущия екземпляр ще отразят вашите промени.

Начало на сегмента

5. отказ или завършване на това изпълнение на работния поток

Има два начина, по които можете да спрете изпълняван екземпляр от работния поток преди нормалното му завършване:

 • Отказ на работния поток    Всички задачи се отказват, но остават в областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток".

 • Завършване на този работен поток    Всички задачи се отменят и се изтриват от областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток". (Те обаче продължават да се отразяват в областта "Хронология на работния поток".)

Следват указания за двата метода.

Отказ (всички задачи се отменят, но се запазват както в списъка "Задачи", така и в списъка "Хронология")

Разрешения за всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, ноEnd този работен поток връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако текущият екземпляр на работен поток вече не е необходим или искан, той може да бъде спрян.

 • В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Отказ на всички задачи "Събиране на обратна информация".

Всички текущи задачи се отказват, а работният поток завършва със състояние отменен. Отменените задачите, които са все още се показва в областта задачи и в областта Хронология на работния поток .

Прекратяване (всички задачи се изтриват от списъка "Задачи", но се запазват в "Хронология")

Разрешения за всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, ноEnd този работен поток връзка 't се показва, освен този човек също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако възникне грешка или работният поток спре и не успее да отговори, той може да бъде завършен.

 • В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Завършване на този работен поток.

Всички задачи, създадени от работния поток се отменят и се изтриват от областта задачи на страницата състояние на работния поток, въпреки че те все още са отразени в областта Хронология на работния поток . Работният поток завършва със състояние отменен.

Начало на сегмента

6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

На страницата "Работни потоци" за всеки елемент ще намерите списък с работните потоци, които в момента се изпълняват върху този елемент.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Щракнете върху иконата пред името на елемента, за да изберете елемента, след което в раздела на лентата Файлове, в групата Работни потоци щракнете върху Работни потоци.

 3. В страницата "Работни потоци: Име на елемента", в Изпълняващи се работни потоци, ще намерите списък на екземплярите на работен поток, които в момента се изпълняват върху елемента.

Забележка:  Обърнете внимание, че няколко екземпляра на една-единствена версия на работен поток не могат да се изпълняват върху един и същи елемент по едно и също време. Например: Добавени са два работни потока, и двата основани на шаблона "Събиране на обратна информация". Единият е наречен "Обратна информация за планиране", а другият е наречен "Обратна информация за бюджета". Върху всеки един елемент, във всеки един момент, може да бъде изпълняван по един екземпляр на всеки от работните потоци "Обратна информация за планиране" и "Обратна информация за бюджета", но не и два екземпляра на който и да е от тях.

Начало на сегмента

7. Наблюдение на работните потоци за цялата колекция от сайтове

Администраторите на колекции от сайтове могат да видят с един поглед:

 • По колко работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, съществуват в момента в тази колекция от сайтове.

 • Дали всеки шаблон за работни потоци в момента самият е активен, или неактивен в тази колекция от сайтове.

 • Колко екземпляра версии на работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, се изпълняват в момента в тази колекция от сайтове.

Ето как става това:

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху Настройки на иконата Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Администриране на сайт щракнете върху Работен поток.

Страницата "Работни потоци" се отваря, като показва следната информация.

Какво следва?

Ако това е първият път, когато има изпълнение на тази версия на работния поток, може да искате да използвате инструкциите в сегмента Преглед на тази статия за преглед на събитията в екземпляр и Открийте дали поток функции, които искате да.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона на секцията ''Преглед''

ПРЕГЛЕД на резултатите от работния поток "Събиране на подписи" и създаване на отчети

Преглед на резултатите от работния поток "Събиране на подписи" и създаване на отчети

След като вашият екземпляр на работния поток завърши, може да преглеждате събитията, записани в неговата хронология. (Можете да получавате достъп до записа за всеки екземпляр до 60 дни след завършване на този екземпляр.)

Важно:  Обърнете внимание, че хронологията на работните потоци се предоставя само за неофициални справки. Тя не може да бъде използвана за официални проверки или за всякакви други законови, доказателствени цели.

Можете също така да изпълнявате отчети за цялостната работа на работния поток по екземпляри.

Раздели в този сегмент

 1. Преглед на събития в последния екземпляр

 2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

 3. Създаване на отчети за работата на работния поток

1. Преглед на събития в последния екземпляр

Докато даден елемент остава в същия списък или библиотека и докато същият работен поток не бъде изпълнен отново върху същия този елемент, от този списък или библиотека може да бъде осъществен достъп до хронологията на последния екземпляр.

За да видите страницата "Състояние на работния поток" за последния екземпляр на работния поток, изпълнен върху някой елемент:

 • В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката за състояние на желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документ, озаглавен чернова на Встъпително слово а работният поток е Одобрение на нов документ.

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

В страницата "Състояние на работния поток" секцията Хронология на работния поток се намира близо до края.

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Начало на сегмента

2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

Какво ще стане, ако пожелаете да прегледате хронологията на даден екземпляр след като отново сте изпълнили същия работен поток върху същия елемент?

В действителност, можете да направите това до 60 дни от всяка от двете входни точки: от списъка или библиотеката или от уведомяването за завършване. (Шестдесет дни е времето, през което продуктите на SharePoint запазват хронологията на задачите за работните потоци.)

От списъка или библиотеката

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Щракнете върху иконата пред името на елемента, за да изберете елемента, след което в раздела на лентата Файлове, в групата Работни потоци щракнете върху Работни потоци.

 3. В работните потоци: име на елемент от страницата, под Завършени работни потоци, щракнете и върху името или състоянието на екземпляра на работния поток, който искате да прегледате.
  Списъкът ''Завършени работни потоци''' на страницата ''Работни потоци за елемент''
  отваря се страницата състояние на работния поток за този екземпляр.

От уведомяването за завършване на работен поток

 • Отворете уведомяването за завършване за екземпляра, който искате да прегледате, и после щракнете върху връзката Преглед на хронологията на работния поток.

Уведомяване за завършване на работния поток с осветена връзка към хронологията
отваря се страницата състояние на работния поток за този екземпляр.

За да запази всичките си завършване известия, може да искате да създадете правило на Outlook. Настройте правилото за копие всички входящи съобщения, които имат текст е завършил в в реда за тема в себе си, отделна папка. (Уверете се, че Outlook правило копия входящите съобщения и не просто да се преместите тях, или те няма да също се показват в папката "Входящи".) За да научите повече за това как да създадете правила на Outlook, вижте статията управление на имейл съобщения с правила.

Начало на сегмента

3. Създаване на отчети за работата на работния поток

За да научите как изобщо се държи една от вашите версии на работния поток – във времето и по отношение на няколко екземпляра – може да създадете един от или и двата предварително дефинирани отчети:

 • Отчет за продължителност на дейностите    Този отчет се използва, за да видите средните стойности на това, колко време е било нужно за завършване на всяка дейност в рамките на даден работен поток, както и това, колко време е било нужно на всяко завършено изпълнение или екземпляр на този работен поток да завърши.

 • Отчет за отказите и грешките    Този отчет се използва, за да видите дали даден работен поток е често отказван или са срещани грешки преди завършването му.

Създаване на наличните отчети за работен поток

 1. В списъка или библиотеката, в колоната състояние за този работен поток щракнете върху някоя връзка към информация за състоянието.
  Щракване върху състояние на работния поток

 2. В страницата "състояние на работния поток" под Хронология на работния поток, щракнете върху Показване на отчети за работен поток.
  Щракване върху връзката ''Изглед на отчети на работни потоци'' в секцията ''Хронология на работния поток''

 3. Намерете работния поток, за която искате да видите отчет и след това щракнете върху името на отчета, който искате да прегледате.
  Щракване върху връзката към ''Отчет за продължителност на дейностите''

 4. На страницата за персонализиране или оставете или промяна на местоположението, където отчет файла ще бъде създаден и след това щракнете върху OK.
  Щракване върху OK в мястото на записване на файла
  отчета с проекти и задачи в зададеното местоположение.

 5. Когато отчета завърши, можете да щракнете върху връзката е показано на следващата илюстрация да го прегледат. В противен случай щракнете върху OK, за да завършите и да затворите диалоговия прозорец. (По-късно, когато сте готови да прегледате отчета, ще намерите го в местоположението, което указахте в предишната стъпка.)
  Щракване върху връзка, за да видите отчет

Какво следва?

Ако вашият работен поток действа точно по начина, по който искате, значи сте готови да започнете да го използвате.

Ако има нещо, което искате да промените за това как работи, вижте Промяна на сегмент на тази статия.

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Концептуална икона за раздел ''Регулиране''

ПРОМЯНА, забрана или изтриване на работен поток "Събиране на обратна информация"

Промяна, забрана или изтриване на работен поток "Събиране на обратна информация"

След като изпълните първия екземпляр на вашия нов работен поток "Събиране на обратна информация" и прегледате резултатите, може да се наложи да направите една или повече промени в начина на конфигуриране на този работен поток.

Също така, в различни бъдещи моменти може да се наложи да направите по-нататъшни промени в конфигурирането му.

Накрая, в някакъв момент от времето може да поискате да забраните работния поток за по-кратък или за по-дълъг период, но да не го изтривате – а може и наистина да решите напълно да го премахнете.

Раздели в този сегмент

 1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

 2. Забраняване или премахване на работен поток

1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

За да направите промяна на постоянните настройки на съществуващ работен поток, трябва да отворите и редактирате формуляра за свързване, който е използван първоначално при добавянето му.

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. В страницата ''Настройки на работен поток", под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките) щракнете върху името на работния поток, настройките на който искате да промените.

  Забележка:  Ако работният поток "Събиране на обратна информация", който желаете, не се вижда в списъка, той може да бъде свързан само с един тип съдържание. Кой работен поток се вижда в този списък, се управлява от контролата Показване на асоциации на работен поток от този тип, която се намира точно над този списък. (Вж. илюстрацията.) Щракайте върху опциите за тип съдържание в падащото меню, за да разберете коя от тях показва работния поток, който желаете. Когато желаният от вас работен поток се появи в списъка, щракнете върху името на работния поток.

 5. В същия формуляр за свързване от две страници, който първоначално е използван за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

  За повече информация за полета и контроли във формуляра за свързване вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху Настройки на иконата Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайта" щракнете върху името на типа съдържание на сайт, върху който се изпълнява работният поток.

 5. На страницата за избрания тип съдържание подщракнете върхуНастройки на, Настройки на работния поток.

 6. В страницата ''Настройки на работния поток", под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките) щракнете върху името на работния поток, настройките на който искате да промените.

 7. В същия формуляр за свързване от две страници, който първоначално е използван за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

  За повече информация за полета и контроли във формуляра за свързване вижте сегмента планиране и съответния сегмент Добавяне (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Начало на сегмента

2. Забрана или премахване на работен поток

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на раздела може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. В страницата за настройки на работния поток щракнете върху връзката Премахване на работен поток .
  Страницата ''Настройки на работния поток'' с изнесена връзка ''Премахване на работни потоци''

 5. Използвайте формата на страницата премахване на работни потоци, за да забраните, повторно разрешаване или премахване на работни потоци.
  Формуляр на страницата ''Премахване на работни потоци''

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахване на    Опцията, която премахва работния поток от списъка или библиотеката, напълно. Всички изпълнявани екземпляри се прекратяват незабавно и колона за този работен поток вече не се показва на страницата за списъка или библиотеката. (Това действие е ли 't необратимо.)

Начало на сегмента

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху Настройки на иконата Бутон за настройки на публичен уеб сайт в SharePoint Online и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайта" щракнете върху името на типа съдържание на сайт, върху който се изпълнява работният поток.

 5. На страницата за избрания тип съдържание подНастройки, щракнете върху Настройки на работния поток.

 6. На страницата "Настройки на работния поток" щракнете върху връзката Премахване на работен поток.

 7. Използвайте формата на страницата премахване на работни потоци, за да забраните, повторно разрешаване или премахване на работни потоци.
  Формуляр на страницата ''Премахване на работни потоци''

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахване на    Опцията, която премахва работния поток от колекцията от сайтове напълно. Всички изпълнявани екземпляри се прекратяват незабавно и колона за този работен поток вече не се показва на страницата за списъка или библиотеката. (Това действие еn't необратимо.)

Какво следва?

Ако сте направили някакви промени, изпълнете тестов екземпляр на работен поток, за да проверите още веднъж ефектите от промените.

Начало на сегмента

По-нататъшно персонализиране

Има много начини за по-нататъшно персонализиране на работните потоци, включени в продуктите на SharePoint.

Можете дори да създавате потребителски работни потоци от самото начало.

Можете да използвате някоя от следните програми или всички тях:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Персонализиране на формуляри, действия и поведения на работни потоци.

 • Microsoft Visual Studio    Изграждане на ваши собствени действия на работни потоци.

За повече информация вж. системата за помощ на Microsoft Software Developer Network (MSDN).)

Начало на сегмента | Най-горе на статията

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×