Преминаване към основното съдържание
Всичко за работните потоци "Одобрение"

Всичко за работните потоци "Одобрение"

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

SharePoint работни потоци могат да ви помогнат да автоматизирате вашите бизнес процеси, което ги прави по-последователни и по-ефективно. Работен поток на одобрение позволява маршрутизиране на документи и други елементи, съхранени в SharePoint на един или повече хора за одобрение.

За повече информация вж. За работните потоци, включени в SharePoint.

Важно: По подразбиране поток "одобрение" не е активиран и не е посочен в списъчното поле Изберете шаблон за работен поток на формуляра за свързване. За да го направите достъпен за използване, администраторът на сайта трябва да ги активира на ниво колекция от сайтове. Отидете на Настройки на сайта > Функции на колекцията сайтове > активиране на функцията за работни потоци . Също така SharePoint 2013 предоставя тези шаблони за работни потоци, базирани SharePoint 2010 на режим на съвместимост. За да създадете работен поток на SharePoint 2013 базата с подобни логика, използвайте SharePoint Designer 2013.

Ако всичко, което трябва да направите, е да изпълните задача на работния поток "Одобрение"    Просто превъртете надолу до сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ и го разгънете. Засега може да не се нуждаете от някой от другите сегменти.

Сравнение на ръчен процес с автоматизиран работен поток

Работните потоци на SharePoint са:

 • Ефективни и съгласувани    Един работен поток "Одобрение" автоматично маршрутизира документа или елемента, възлага задачи за преглеждане и проследява техния ход и изпраща напомняния и уведомявания, когато е необходимо. Дейността в работния поток може да бъде наблюдавана и настройвана от централна страница на състоянието, а хронологията на събитията при изпълнение на работния поток се поддържа 60 дни след завършването му.

 • По-малко работа за вас    Един работен поток "Одобрение" спестява на вас и на вашите колеги както време, така и проблеми, а в същото време опростява и стандартизира процеса на одобряване.

Предлагаме ви схема на много проста версия на работния поток "Одобрение".

Схема на прост работен поток ''Одобрение''

Информацията в тази статия е представена в десет разширяеми сегмента.

Щракнете тук за няколко съвета, за да получите максимума от тази статия

Ако всичко, което трябва да направите, е да изпълните задача на работния поток "Одобрение"    Просто превъртете надолу до сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ и го разгънете. Засега може да не се нуждаете от някой от другите сегменти.

Ако искате да добавите, стартирате наблюдавате и поддържате работни потоци    Ако още не сте запознати с тези задачи, може да ви е полезно да преминете през тази статия, сегмент по сегмент първата време този дизайн и да добавите работен поток. След като сте запознати с информацията и оформлението на статия, ще можете да отидете направо на сегмента, ви трябва на всяко повторни прегледи.

Одобрение на съдържание и одобрение на публикуване    Може да имате списъци или библиотеки, в които искате новите елементи и/или новите версии на текущите елементи да бъдат прегледани за точност на тяхното съдържание или за това, дали тяхната форма и съдържание са подходящи, преди те да бъдат направени видими за всеки, който има достъп до списъка. Този вид процес на преглеждане се нарича одобрение на съдържанието и може да използвате работен поток "Одобрение", за да управлявате одобрението на съдържанието в списък или библиотека. (Съществува и много сходен работен поток "Одобрение на публикуване", създаден специално за използване в сайтове на SharePoint, които публикуват уеб страници в интернет.)

Две думи за отпечатването на тази статия    Това е дълга статия. Ако искате да отпечатате само избрани сегменти от нея, уверете се, че по време на отпечатването са разгънати само тези сегменти. (Също така, ако искате да включите пълните графики във вашето отпечатано копие, печатайте с пейзажна ориентация, а не с портретна ориентация.)

И две думи за търсенето    Преди да почнете да търсите текст или термин в тази статия, проверете дали всички сегменти, в които искате да търсите, са разгънати.

Един работен поток "Одобрение" е функция на SharePoint, която маршрутизира документ или друг елемент, съхраняван в списък или библиотека на SharePoint до един човек или повече хора за тяхното одобрение или отхвърляне. Този работен поток автоматизира, опростява и стандартизира целия процес.

Схема на прост работен поток ''Одобрение''

Основният работен поток "Събиране на подписи", който е включен в продуктите на SharePoint, действа като шаблон. С помощта на този шаблон можете да добавите към вашите сайтове няколко работни потока "Одобрение". Всеки работен поток, който добавите, е уникална версия на основния работен поток "Одобрение", всяка от които е със собствен специализиран начин на работа, основан на настройките, които сте задали, когато сте го добавили.

Раздели в този сегмент

 1. Какво може да направи за мен един работен поток "Одобрение"?

 2. Каквоне може да направи един работен поток "Одобрение"?

 3. Кой може да използва работен поток от този тип?

 4. Как планирате, добавяте, изпълнявате и поддържате работен поток от този тип?

1. Какво може да направи за мен един работен поток "Одобрение"?

 • Когато за първи път добавите към вашия списък, вашата библиотека или вашата колекция от сайтове работен поток "Одобрение", може да зададете колко участници да включите и да укажете дали техните задачи да бъдат възлагани една след друга (последователно) или всички наведнъж (паралелно). Може даже да решите да разделите задачите на участниците на два или повече отделни етапа, както и да зададете окончателен краен срок и/или допустимото време за изпълнение на всяка задача. И всеки път, когато стартирате работния поток върху елемент на ръка, може да промените която и да е от тези настройки.

 • Работният поток възлага задача на всеки зададен участник. Всеки участник избира сред няколко възможни отговора: да одобри или да отхвърли елемента, да поиска промяна на елемента, да възложи задачата повторно или да откаже или изтрие задачата.

 • Докато работният поток се изпълнява, може да наблюдавате хода му и да правите настройки (ако има нужда) от една--единствена централна страница "Състояние на работния поток".

 • 60 дни след като работният поток завърши, списъкът на всички събития от работния поток, които са се случили по време на това изпълнение (или екземпляр) на работния поток, все още е наличен на страницата "Състояние на работния поток" за неофициални справки.

Можете също да използвате работен поток "одобрение", за да управлявате процеса на одобрение на съдържание за списък или библиотека. За повече информация вижте контролния сегмент на тази статия.

2. Какво не може да направи един работен поток "Одобрение"?

Обикновено на участниците в един работен поток "Одобрение" не е разрешено да правят промени в преглеждания елемент. Вместо това участниците могат да поискат да бъдат направени промени в елемента в хода на екземпляр на работния поток. Ако искате да добавите работен поток, в който участници вмъкват коментари и проследявани промени в самия елемент, вижте статията Всичко за работните потоци "Събиране на обратна информация", в секцията Вж. също.

Освен това работните потоци "одобрение" не са предназначени за събиране на подписи. Ако искате да използвате работен поток за събиране на подписи в документ на Microsoft Word, работна книга на Microsoft Excel или Microsoft InfoPath формуляр, вижте статията,всичко за работните потоци "събиране на подписи", в раздела Вж .

Начало на сегмента

3. Кой може да използва работен поток от този тип?

За да добавите работен поток    По подразбиране трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток. (Групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групата не).

За да стартирате работен поток    Също по подразбиране, трябва да имате разрешение "Редактиране" за да стартирате работен поток, който вече е бил добавен. (Групата на членовете и собствениците на групата имат разрешение за редактиране на елементи по подразбиране, посетителите на групата не).

По друг начин, собствениците могат да избират да конфигурират конкретни работни потоци, така че те да могат да бъдат стартирани само от членове на групата "Собственици". (За да направите това, отметнете квадратчето Изискване на разрешения за управление на списъци, за да се стартира работният поток на първата страница на формуляра за свързване.)

Начало на сегмента

4. Как планирате, добавяте, изпълнявате и поддържате работен поток от този тип?

Това са основните етапи:

 • ПРЕДИ да се изпълнява работният поток (планиране, Добавяне, стартиране)   
  Преди да добавите работен поток, който планирате, където искате да добавите го (за един-единствен списък или библиотека, или за цялата колекция от сайтове) и подробности за това как ще работи. След като сте добавили и конфигуриран работният поток, всеки, който има необходимите разрешения, за да стартирате работния поток на определен елемент. Работният поток също могат да бъдат настроени да се изпълнява автоматично. Може да се активира автоматично се изпълнява, въз основа на едно или и двете от две събития: когато всеки елемент се добавя към или създадени в списък или библиотека, или когато някой елемент в списък или библиотека е променен.

 • Докато работният поток се изпълнява (завършване, наблюдение, регулиране)   
  Докато работният поток се изпълнява отделни участниците завършат възложените им задачи. Автоматично напомняне се изпращат до участниците, които не могат да отговорят задача крайни срокове. Междувременно хода на работния поток могат да бъдат наблюдавани от централен страницата състояние на работния поток за този конкретен екземпляр на работния поток. Настройки на работния поток, докато се изпълнява може да се направи от тази една и съща страница; и, ако е необходимо, работният поток могат да бъдат отменени или прекратени оттам.

 • След като работният поток се изпълнява (преглед, отчет, промяна)   
  Когато работният поток завърши, можете да прегледате цялата история на това изпълнение (или екземпляр) до 60 дни в страницата състояние на работния поток. От една и съща страница може да се създаде статистическите отчети за изпълнението на тази версия на работния поток. И накрая ако някога всичко, което искате да промените относно начина, по който функции за работен поток, можете да отворите и редактирате формуляра за свързване, който сте завършили, когато сте добавили първо работния поток.

Следната блоксхема илюстрира тези етапи от гледна точка на лицето, което добавя нов работен поток.

Процес на работния поток

В този сегмент определяме решенията, които трябва да вземете, и информацията, която трябва да съберете, преди да добавите версия на работния поток "Одобрение".

Ако вече сте запознати как се добавя работен поток от този тип и само трябва да си припомните определени стъпки, може да отидете направо към съответния сегмент ДОБАВЯНЕ към (списък/библиотека или колекция от сайтове) на тази статия.

Раздели в този сегмент

 1. Шаблони и версии

 2. Запознаване с формуляр за свързване

 3. Дванадесет въпроса за отговор

1. Шаблони и версии

Работните потоци, включени в продуктите на SharePoint, действат като шаблони образци, на които се основават отделните конкретни работни потоци, които добавяте към вашите списъци, библиотеки и колекции от сайтове.

Всеки път, Добавяне на работен поток за одобрение, например всъщност добавяте версия на общ шаблон за работен поток за одобрение. Можете да дадете всяка версия свое собствено име и собствени настройки, като укажете във формуляра за свързване, когато добавите конкретна версия. По този начин, можете да добавите няколко работни потоци, всички версии въз основа на образеца на работен поток за одобрение на шаблон, но всяка от версиите на име и пригоден за специфичен начин, че ще го използвате. Наименувани версии също могат да бъдат посочени като екземплярина работния поток.

Начало на сегмента

2. Запознаване с формуляр за свързване

Всеки път, когато добавите нова версия поток въз основа на един от шаблоните, включени поток, попълнете формуляра за свързване , за да укажете начина, по който искате вашия нов екземпляр за работа.

В следващия раздел ще намерите списък с въпросите, които ще ви подготвят да попълните формуляра за свързване. Най-напред обаче отделете малко време да разгледате формуляра и неговите полета.

Първа страница на формуляра за свързване

Първи формуляр за иницииране

Втора страница на формуляра за свързване

Формуляр за въвеждане на информация, специфична за изпълнението

Полетата в червеното поле на втора страница се виждат и във формуляра за иницииране, който се представя всеки път, когато работният поток се стартира на ръка, и може да бъде редактиран там за това еднократно изпълнение.

Начало на сегмента

3. Дванадесет въпроса за отговор

Щом имате отговорите на всички въпроси от този раздел, сте готови да добавите вашия работен поток.

 1. Дали това е правилният тип работен поток?

 2. Един списък или библиотека или цялата колекция от сайтове? и Един тип съдържание или всички типове съдържание?

 3. Какво е добро име?

 4. Списъци със задачи и списъци с хронологии: съществуващи или нови?

 5. Как (и от кого) може да бъде стартиран този работен поток?

 6. Дали типовете съдържание, които наследяват този, също получават този работен поток?

 7. Участници: кои са лицата и в какъв ред?

 8. От каква допълнителна информация имат нужда участниците?

 9. Кога е крайният срок за задачите?

 10. Кога завършва този работен поток?

 11. Кой трябва да бъде уведомяван?

 12. Ще управлява ли този работен поток одобрението на съдържание?

01. Дали това е правилният тип работен поток?

Има няколко шаблони за работен поток, които имат думата "Одобрение" в имената им. В тази статия се отнася за шаблона на работния поток, който се появява в менюто като одобрение – SharePoint 2010. Ако не сте сигурни, че този тип работен поток е най-добрият избор за вас, вижте обратно Научете сегмент на тази статия. За повече информация за други шаблони на работен поток, които са налични вижте статията за работните потоци, включени в SharePoint, в раздела Вж .

Начало на сегмента

02. Един списък или библиотека или цялата колекция от сайтове? (и) Един тип съдържание или всички типове съдържание?

Можете да направите вашата нова версия на работния поток за одобрение налични само в един-единствен списък или библиотека, а можете да го направите достъпен в цялата колекция от сайтове.

 • Ако добавите работния поток към един-единствен списък или библиотека, можете да го настроите да се изпълнява или върху всички типове съдържание, или върху само един тип съдържание.

 • Ако добавите работния поток към цялата колекция от сайтове обаче, трябва да го настроите да се изпълнява само върху един-единствен тип съдържание на сайта.

Карта на колекция от сайтове с 3-те обяснени начина на добавяне

Какво е тип съдържание?

Всеки документ или друг елемент, съхранени в SharePoint списък или библиотека принадлежи на един или друг тип съдържание. Тип съдържание може да бъде като основни и общи като документ или Електронна таблица на Excelили като силно специализирани като Юридически договор или Спецификация за проектиране на продукта. Някои типове съдържание са налични в продуктите на SharePoint по подразбиране, но можете едновременно тези персонализиране и добавяне на други хора, които създавате сами. За повече информация вижте Създаване или персонализиране на тип съдържание на сайт и Добавяне на тип съдържание към списък или библиотека.

Начало на сегмента

03. Какво е добро име?

Дайте на вашата версия на работния поток име, което:

 • Ясно показва за какво се използва той.

 • Ясно го отличава от другите работни потоци.

Пример

Представете си, че сте член на група редактори. На вашата група се налага да използва два различни работни потока "Одобрение", за да управляват подаването на документи от външни сътрудници:

 • Ще изпълнявате първия работен поток върху всеки подаден документ, за да бъде решено дали той да бъде приет за процеса на редактиране.

 • След като приемете и редактирате подаден документ, ще изпълните втория работен поток върху редактираната чернова, за да бъде решено дали да я приемете като окончателен документ.

Може да наречете първия работен поток Одобрение на приемането на представяне и втория – Окончателно одобрение на черновата.

Съвет: Както обикновено, добре е да установите логична договореност за именуване и да гарантирате, че всеки, имащ отношение към вашите работни потоци, е запознат с тези договорености.

Начало на сегмента

04. Списъци със задачи и списъци с хронологии: съществуващи или нови?

Можете да имате вашия работен поток Използвайте списък със задачи по подразбиране на сайта и списък с хронология, използвайте други съществуващи задачи и хронология на списъци или искане за нови списъци точно за този работен поток.

 • Ако вашият сайт ще има няколко работни потока или ако някои работни потоци ще включват много задачи, помислете дали да не поискате нови списъци за всеки работен поток. (Управлението на свръхдълги списъци може да забави работата. По-бързо и по-лесно за системата е да поддържа няколко къси списъка, отколкото един много дълъг.)

 • Ако задачите и хронологията за този работен поток ще съдържат важни или поверителни данни, които искате да държите отделно от общите списъци със задачи, тогава трябва определено да посочите, че искате да използвате нови отделни списъци за този работен поток. (След като добавите работния поток, проверете дали за новите списъци са зададени подходящи разрешения.)

Начало на сегмента

05. Как (и от кого) може да бъде стартиран този работен поток?

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • При ръчно стартиране на работен поток "одобрение" в конкретен документ или елемент, друга форма, формуляр за иницииране, е представена. Формуляр за иницииране съдържа повечето от настройките от втората страница на формуляра за Свързване . По този начин, ако лицето, което стартира работния поток иска да промените някоя от тези настройки (за текущия екземпляр само), те могат да направят преди те щракнете върху Старт. Отиди на работни потоци > списък > елемент от контекстното меню > изберете работния поток, за да го стартирате ръчно.

 • Разбира се, при автоматично стартиране, няма възможност да му бъде представен формуляр за иницииране, така че се използват настройките по подразбиране, зададени във формуляра за свързване, без никаква промяна.

Следващата илюстрация показва разликата между ръчното и автоматичното стартиране.

Сравнение между формулярите за ръчно и автоматично стартиране

Всякакви промени, които правите във формуляра за иницииране, се прилагат само по време на текущия екземпляр на работния поток. За да промените постоянните подразбиращи се настройки на работния поток, трябва да редактирате оригиналния формуляр за свързване, както е обяснено в сегмента ПРОМЯНА на тази статия.

Ръчно стартиране

Ако позволявате ръчно стартиране, всеки, който има необходимите разрешения, може по всяко време да стартира работния поток върху всеки елемент, отговарящ на изискванията.

Предимствата на ръчното стартиране са, че вие и вашите колеги можете да изпълнявате работния поток само когато и ако решите да направите това и че всеки път когато го изпълнявате, имате възможността да промените някои настройки с помощта на формуляра за иницииране.

Бърз пример    Ако искате да изпълнявате вашия работен поток само на елементите, които са създадени от автор от извън екипа, след което го стартирате само ръчно, ще го запазите да изпълняват автоматично на елементи, създадени от вас и вашите съекипници. (Алтернативен решение: поддържа един списък или библиотека за елементи от авторите на вашия екип и отделен списък или библиотека за елементи от другите автори. По този начин, можете да стартирате работния поток автоматично, но само в списъка с външната страна на авторите. Друго решение: Добавете условие с IF и задайте Създадено от определен човек. Бърза справка за условия на работен поток за повече информация вижте.)

Основният недостатък на ръчното стартиране е, че някой трябва да се сети да изпълни работния поток, когато е необходимо да се направи това.

Автоматично стартиране

Може да зададете работния поток да бъде стартиран автоматично при някое от следните събития:

 • Някой се опитва да публикува основна версия на даден елемент.

 • В списъка или библиотеката е създаден или качен нов елемент.

 • Променен е елемент, който вече е съхранен в списъка или библиотеката.

Предимството на автоматичното стартиране е, че никой не трябва да си спомня да стартира работния поток. Той се изпълнява всеки път когато възникне активиращо събитие.

Бърз пример    Ако сте отговорни за точността на елементите в списък и за това, дали те са подходящи, може да добавите работен поток "Одобрение" към този списък и да зададете себе си като единствен участник. Може да зададете работният поток да стартира автоматично всеки път, когато даден елемент в списъка бъде променен и всеки път, когато се добавя нов елемент. По този начин винаги ще бъдете държан в течение.

Два недостатъка на автоматичното стартиране:

 • Не може да спрете изпълнението на работния поток, когато възникне активиращо събитие.

 • Не можете да промените никакви настройки при започването на отделен екземпляр.

За повече информация относно автоматичното изпълнение на вашия работен поток "Одобрение", когато някой се опитва да публикува основна версия на даден елемент, вж. сегмента УПРАВЛЕНИЕ на тази статия.

Начало на сегмента

06. Дали типовете съдържание, които наследяват този, също получават този работен поток?

Само когато добавяте работен поток към тип съдържание за цялата колекция от сайтове, получавате възможност да добавите работния поток към всички други типове съдържание в колекцията от сайтове, които наследяват типа съдържание, към който добавяте работния поток.

Бележки

 • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

 • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

Начало на сегмента

07. Участници: кои са лицата и в какъв ред?

Трябва да предоставите името или имейл адреса на всяко лице, на което ще бъде възлагана задача за преглеждане.

Един или няколко етапа?    Може да решите да изпълните задачите за преглеждане само в един етап или на няколко етапа. Ако използвате повече от един етап, тези етапи ще бъдат изпълнени един след друг.

Паралелни или последователни преглеждания?    За участниците във всеки един етап можете да изберете или техните задачи за преглеждане да им бъдат възложени едновременно (паралелно), или да им бъдат възложени една след друга (последователно) в указан от вас ред. Опцията за последователно възлагане може да бъде полезна, ако например задавате работният поток да завършва след първото отхвърляне – или ако искате участниците по-нататък да могат да поглеждат коментари на предишни участници като част от контекста на техните рецензии.

Пример

Този прост сценарий илюстрира някои от предимствата както на възлаганията на задачи на няколко етапа, така и на последователните преглеждания:

Представете си, че Петър добавя нов работен поток "Одобрение". Той иска първо неговите сътрудници Илияна и Мартин да прегледат всеки списък с елементи, преди да ги прегледа самият той. Той иска също работният поток да завърши преди собственото му преглеждане, ако Илияна или Мартин отхвърлят елемента. Петър може да зададе това по един от два начина:

 • С помощта на последователни преглед    Франк задава етап последователни преглед, в който Анелия и Мартин са първите два участници и той е третият; и той избира опцията " край при първо отхвърляне ".
  Съгласно Споразумението Анелия трябва да одобрите елемента, преди да е възложена на Мартин задачата, и след това Мартин трябва да одобрите елемента, преди да е възложена на Франк задачата. Ако Анелия отхвърли елемента, Мартин, нито Франк ще бъде възложена задача; и ако Илияна одобри, но Мартин отхвърли, и след това работният поток все още завършва преди някога е възложена на Франк преглед задачата.
  Ето как Франк настройва си един етап последователни преглед.
  Формуляр с осветена настройка за последователни етапи
  Избрана опция ''Край при първо отхвърляне''

 • С помощта на два етапа    Ако Франк иска Анелия и Мартин, за да бъдат възлагани техните коментари в същото време, така че Мартин не трябва да чака, Анелия да завърши, преди тя може да започне, той може да зададете две фази в работния поток: първата паралелни етапи за Анелия и Мартин на коментари а вторият отделен етап за само своя преглед. Отново той избира опцията " край при първо отхвърляне ". Втори етап не се стартира, докато не приключи първия етап; така че отново ако или Илияна или Мартин отхвърли елемента, задача за преглеждане на Франк никога не ще бъдат възлагани.
  Ето как Франк настройва си паралелни преглед на два етапа.
  Формуляр с осветена настройка за паралелни етапи
  Избрана опция ''Край при първо отхвърляне''

Ето схемите на двете решения.

Последователен работен поток и работен поток на два етапа един до друг

Външни участници    Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник.

Ето схемата на този процес

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Да се възлага една задача на всяка група като цяло или по една на всеки член на групата?    Ако включите групов адрес или списък за разпространение сред участниците във вашия работен поток, можете да накарате работния поток да възлага по една задача на всеки член на групата, или да възлага само една задача на цялата група (но да продължи да изпраща уведомяване за тази единствена задача на всеки член). Когато на цялата група бъде възложена само една задача, всеки член на групата може да поиска и изпълни тази единствена задача. (Можете да намерите указания за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

Начало на сегмента

08. От каква допълнителна информация имат нужда участниците?

Във формуляра за свързване има текстово поле, в което може да предоставите указания, подробни данни за изискванията, ресурсите и т. н.

Две неща, които може да включите:

 • Информация за контакт, в случай че участниците имат затруднения или въпроси.

 • Ако вашият работен поток ще възлага само една задача на всяка група или списък за разпространение, тук споменете, че отделният член на всяка група трябва да поиска задачата, преди да я изпълни. По този начин другите членове на групата няма да си губят времето да започват една и съща задача. Можете да намерите подробни данни за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.

Начало на сегмента

09. Кога е крайният срок за задачите?

Може да посочите кога е крайният срок на задачите от работния поток по единия или и по двата от следните начини:

Чрез календарната дата    Може да зададете една-единствена календарна дата, към която трябва да завършат всички задачи.

 • Ако зададете работният поток да стартира автоматично, обикновено не трябва да използвате тази опция. Това е така, защото стойността на датата, която задавате, няма автоматично да се настройва по отношение на текущата дата при всяко автоматично стартиране на работния поток.

Чрез продължителност на задачата    Може да зададете определен брой дни, седмици или месеци, допустими за изпълнението на всяка задача, започвайки от момента на възлагане на задачата.

 • Един краен срок, зададен чрез календарната дата, потиска зададената продължителност на задачата. Тоест: Ако днес е 10 юни и днес ми е възложена задача с продължителност три дни, но чийто краен срок, зададен чрез календарната дата, е 11 юни, тогава крайният срок за тази задача ще бъде 11 юни (крайният срок, зададен чрез календарната дата), а не 13 юни (краят на продължителността от три дни).

Начало на сегмента

10. Кога завършва този работен поток?

За да бъде избегната загубата на време, прекарано за ненужни преглеждания, можете да изберете работният поток да завърши веднага (преди зададения или изчисления краен срок), щом се случи едно или и двете от следните събития:

 • Някой от участниците отхвърли елемента.

 • Елементът бъде променен по някакъв начин.

Забележка:  Един работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. След като обаче работният поток стартира, елементът за преглеждане може да бъде извлечен, за да бъде защитен от промени. (Но докато този елемент не бъде отново архивиран, никой друг работен поток не може да бъде стартиран върху него.)

Начало на сегмента

11. Кой трябва да бъде уведомяван?

В полето Як на втората страница на формуляра за свързване може да въведете имената и адресите на всички, които трябва да бъдат уведомявани всеки път, когато този работен поток стартира или завършва.

 • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток на това лице.

 • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и завършване, без те да бъдат задавани в това поле.

 • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и завършване, без те да бъдат задавани в това поле.

Начало на сегмента

12. Ще управлява ли този работен поток одобрението на съдържание?

Може да имате списъци или библиотеки, в които искате новите елементи и/или новите версии на текущите елементи да бъдат прегледани за точност на тяхното съдържание или дали тяхната форма и съдържание са подходящи, преди те да бъдат направени видими за всеки, който има достъп до списъка. Този вид процес на преглеждане се нарича одобрение на съдържание.

В продуктите на SharePoint може да използвате работен поток "Одобрение", за да направите процеса на одобрение на съдържание още по-лесен и по-ефективен. За повече информация вж. сегмента Управление на одобрението на съдържание в тази статия.

Какво следва?

Ако сте готови да добавите вашия нов работен поток "Одобрение" към вашия списък, библиотека или колекция от сайтове, отидете на съответния сегмент ДОБАВЯНЕ на (Списък/библиотека или Колекция от сайтове) на тази статия.

Може да имате списъци и библиотеки, в които искате новите елементи и/или новите версии на текущите елементи да бъдат прегледани за точност на тяхното съдържание или дали тяхната форма и съдържание са подходящи, преди те да бъдат направени видими за всеки, който има достъп до списъка. Този вид процес на преглеждане се нарича одобрение на съдържание.

В продуктите на SharePoint можете да управлявате одобрението на съдържание на ръка, без да използвате работен поток; но един работен поток на SharePoint "Одобрение" може да направи този процес още по-лесен и по-ефективен.

Ако още не сте запознати с функциите за поддържане на версии и одобрение на съдържание в продуктите на SharePoint, препоръчваме ви да започнете с преглеждане на следните статии:

Има два начина, по които работният поток "Одобрение" може да управлява процеса на одобрение, като всеки начин е свързан с единствена контрола във формулярите за свързване, които попълвате, когато добавяте работния поток за първи път. Може да използвате вашия работен поток за един от двата начина или и за двата.

Управление на публикуването на основни версии

В областта Опции за стартиране на първата страница от формуляра за свързване има опция за Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент. Ще отбележим няколко неща:

 • Тази опция е налична само за работен поток "Одобрение", който се изпълнява върху всички типове съдържание в един-единствен списък или библиотека, а не за произволен работен поток, който се изпълнява само върху елементи отедин-единствен тип съдържание.

 • За да бъде налична тази опция, в страницата "Настройки на версиите" трябва да бъде разрешено одобрение на съдържанието за списъка или библиотеката, а на същата страница трябва да бъде избрана опцията Създаване на главни и второстепенни версии (чернови).

 • Ако изберете тази опция, двете опции, които я следват, стават недостъпни: Стартиране на този работен поток, когато се създаде нов елемент и Стартиране на този работен поток, когато се промени елемент.

 • Ако изберете тази опция, вашият работен поток ще се изпълни автоматично върху елемент само когато някой се опитва да публикува основна версия на този елемент.

 • Във всеки списък или библиотека може да има само един работен поток "Одобрение", който се използва за одобрение на публикуването на основни версии. Ако в същия списък или библиотека се опитате да посочите втори работен поток за тази функция, ще бъдете подканени да изберете единия или другия.

Управление, което не се базира на създаване на версии

В областта Разреши одобрението на съдържание на втората страница на формуляра за свързване има опция Актуализирайте състоянието на одобрение (използвайте този работен поток, за да управлявате одобрението на съдържание).

Тази опция е налична във формуляра, независимо дали се изисква одобрение на съдържанието в списъка или библиотеката. Във всеки случай стойността на полето Одобрение за елемента се актуализира в зависимост от резултата от работния поток.

С помощта на тази опция можете:

 • или винаги да изпълнявате работния поток на ръка,

 • или да изберете една или повече от опциите за автоматично стартиране в първата страница на формуляра за свързване,

 • или да позволите както ръчно, така и автоматично стартиране.

Контрол на съдържанието за уеб сайтове за публикуване

Контролът на съдържанието е специализиран процес в сайтове, които публикуват съдържание в уеб сайтове. Съответно, има специализиран работен поток "Одобрение за публикуване" за използване в сайтове за публикуване, както и шаблон за сайтове (наречен "Публикуване на сайт с работен поток"), който включва версия на този работен поток, която вече е персонализирана за използване при публикуване в уеб сайтове.

Какво следва?

Ако сте готови да добавите вашия нов работен поток "Одобрение" към вашия списък, библиотека или колекция от сайтове, отидете на съответния сегмент ДОБАВЯНЕ на (Списък/библиотека или Колекция от сайтове) на тази статия.

Ако още не сте запознати с добавянето на работни потоци, може да сметнете за полезно да прегледате както сегмента НАУЧЕТЕ, така и сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия, преди да продължите със стъпките в този сегмент.

Раздели в този сегмент

 1. Преди да започнете

 2. Добавяне на работен поток

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Имейл    В реда за работния поток, за да изпратите имейл уведомления и напомняния имейл трябва да бъдат разрешени за вашия сайт на SharePoint. Ако не сте сигурни, че това вече е направено, консултирайте се с вашия администратор на SharePoint. Вижте също SharePoint 2013 стъпка по стъпка: настройка за изходящи имейл настройка.

Разрешения    Настройките по подразбиране на SharePoint изискват да имате разрешение "Управление на списъци", за да добавяте работни потоци за списъци, библиотеки или колекции от сайтове. (Групата "Собственици" има разрешение "Управление на списъци" по подразбиране, а групите "Членове" и "Посетители" нямат. За повече информация относно разрешенията вж. раздел ОБУЧЕНИЕ на тази статия.)

Начало на сегмента

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете списъка или библиотеката, към които искате да добавите работния поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на секцията може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работен поток.

 4. В страницата "Настройки на работен поток", под Показване на асоциации на работен поток от този тип укажете дали искате работният поток да се изпълни върху документ, списък или папка, след което щракнете върху Добавяне на работен поток.

 5. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Основната информация за ''Добавяне на работен поток'' с изнесени секции

  Изнесено означение номер едно

  Тип съдържание

  Изнесено означение номер две

  Шаблон

  Изберете шаблона одобрение – SharePoint 2010 .

  Забележка: Ако в списъка не фигурира шаблонът одобрение – SharePoint 2010 , обърнете се към вашия администратор на SharePoint, за да разберете дали е активиран за вашата колекция от сайтове или работна област. Ако сте администратор, отидете в Настройки на сайта > Функции на колекцията сайтове > функция за Активиране на работни потоци .

  Изнесено означение номер три

  Име

  Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток пред потребителите на този списък или библиотека.

  За предложения относно именуването на работния поток вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер четири

  Списък със задачи

  Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Нов списък със задачи, за да създадете нов списък.

  За информация относно причините за създаване на нов списък със задачи (за разлика от избор на съществуващ) вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер 5

  History List

  Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Можете да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Хронология на работния поток (нов), за да създадете нов списък.

  За информация относно причините за създаване на нов списък с хронологии (за разлика от избор на съществуващ) вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер шест

  Опции за стартиране

  Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

  За информация относно избора на опции за стартиране вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  За информация относно използването на работния поток за управление на одобрението на съдържание, включително публикуването на основни версии, вж. сегмента УПРАВЛЕНИЕ на тази статия.

  • Обърнете внимание, че опцията стартиране на този работен поток да се одобри публикуването на главна версия на елемент,не се показва, ако добавяте работния поток за само един тип съдържание. 

  • Обърнете внимание и че ако изберете Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент, следните две квадратчета стават недостъпни.

 6. Когато всички настройки в този формуляр са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 7. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Забележка: На тази втора страница на формуляра за свързване всеки път, когато стартирате работния поток на ръка, продуктите на SharePoint ви предоставят няколко опции – номера от едно до седем на следващата илюстрация, от Одобряващи до Як – така че да можете да правите промени на тези опции само за този единствен екземпляр.

  Стойности по подразбиране на ''Добавяне на работен поток'' с изнесени полета

  Изнесено означение номер едно

  Възлагане на

  Изнесено означение номер две

  "ред"

  Задайте дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

  За повече информация относно използването на последователен и паралелен ред вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер три

  Добавяне на нов етап

  Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

  • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

  За повече информация относно използването на няколко етапа вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер четири

  Разгъване на групи

  • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

  • За да накарате само една задача да бъде възлагана на всяка цяла група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задачата, но всеки отделен член на групата може да поиска и изпълни единствената задача от името на цялата група. Може да намерите указания как да поискате групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

  Изнесено означение номер 5

  Искане

  Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

  • Информация за контакт

  • Ако е уместно, бележка за единствени задачи, възложени на цели групи или списъци за разпространение. (Можете да намерите указания за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

  Изнесено означение номер шест

  Крайни срокове и продължителност на задачите

  Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

  • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

  За повече информация кога да използвате краен срок и кога да използвате продължителност на задачите, вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер седем

  Як

  Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

  • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток.

  • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

  • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

  Изнесено означение номер осем

  Завършване на работния поток

  Изберете една, и двете или нито една от тези опции.

  За повече информация относно тези опции вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер девет

  Разреши одобрението на съдържание

  Отметнете това квадратче, ако ще използвате този работен поток за управление на одобрението на съдържание.

  За повече информация относно използването на работния поток, за да управлявате одобрението на съдържание, включително и публикуването на основни версии, вижте Контролен сегмент на тази статия.

 8. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

Ако още не сте запознати с добавянето на работни потоци, може да сметнете за полезно да прегледате както сегмента НАУЧЕТЕ, така и сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия, преди да продължите със стъпките в този сегмент.

Раздели в този сегмент

 1. Преди да започнете

 2. Добавяне на работен поток

1. Преди да започнете:

Две неща трябва да са наред, преди да добавяте работен поток:

Имейл    В реда за работния поток, за да изпратите имейл уведомления и напомняния трябва да бъде разрешено имейл за вашия сайт. Ако не сте сигурни, че това вече е направено, консултирайте се с вашия администратор на SharePoint. Вижте също SharePoint 2013 стъпка по стъпка: настройка за изходящи имейл настройка.

Разрешения    Настройките по подразбиране на SharePoint изискват да имате разрешение "Управление на списъци", за да добавяте работни потоци за списъци, библиотеки или колекции от сайтове. (Групата "Собственици" има разрешение "Управление на списъци" по подразбиране, а групите "Членове" и "Посетители" нямат. За повече информация относно разрешенията вж. раздел ОБУЧЕНИЕ на тази статия.)

Начало на сегмента

2. Добавяне на работен поток

Изпълнете следните стъпки:

 1. Отидете на началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху иконата Настройки и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии "Уеб дизайнер" щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайта" щракнете върху името на типа съдържание на сайта, за който искате да добавите работен поток.

  Забележка:  Работен поток, добавен към цялата колекция от сайтове, трябва да бъде добавен само към елементите на един-единствен тип съдържание.

  Типове съдържание на документ с осветен тип

  1. На страницата за избрания тип съдържание, в Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

  2. В страницата "Настройки на работния поток" щракнете върху връзката Добавяне на работен поток.

  3. Попълнете първата страница на формуляра за свързване.
   (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Страницата ''Настройки на работния поток''

  Изнесено означение номер едно

  Шаблон

  Изнесено означение номер две

  Име

  Въведете име на този работен поток. Името ще идентифицира този работен поток на потребителите на този списък или библиотека.

  За предложения относно именуването на вашия работен поток вж. раздела ПЛАН на тази статия.

  Изнесено означение номер три

  Списък със задачи

  Изберете списък със задачи, който да бъде използван с този работен поток. Може да изберете съществуващ списък със задачи или да щракнете върху Нов списък със задачи, за да създадете нов списък.

  За информация относно причините за създаване на нов списък със задачи (за разлика от избор на съществуващ) вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер четири

  History List

  Изберете списък с хронологии, който да бъде използван с този работен поток. Можете да изберете съществуващ списък с хронологии или да щракнете върху Хронология на работния поток (нов), за да създадете нов списък.

  За информация относно причините за създаване на нов списък с хронологии (за разлика от избор на съществуващ) вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер 5

  Опции за стартиране

  Задайте начина или начините, по които може да бъде стартиран този работен поток.

  За информация относно избора на опции за стартиране вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер шест

  Да бъде ли добавян този работен поток към типове съдържание наследници?

  Задайте дали този работен поток трябва да бъде добавян към (свързван с) всички останали типове съдържание на сайтове и списъци, които наследяват този тип съдържание.

  • Операцията, която извършва всички допълнителни добавяния, може да отнеме продължително време.

  • Ако за някои сайтове или подсайтове, за които искате този работен поток да бъде добавен към наследени типове съдържание, тази наследственост бъде прекъсната, уверете се, че сте член на групата "Собственици" за всеки от тези сайтове или подсайтове, преди да извършите тази операция.

 5. Когато всички настройки в тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Напред.

 6. Попълнете втората страница на формуляра за свързване.
  (Инструкциите следват илюстрацията.)

  Забележка: На тази втора страница на формуляра за свързване всеки път, когато стартирате работния поток на ръка, продуктите на SharePoint ви предоставят няколко опции – номера от едно до седем на следващата илюстрация, от Одобряващи до Як – така че да можете да правите промени на тези опции само за този единствен екземпляр.

  Стойности по подразбиране на ''Добавяне на работен поток'' с изнесени полета

  Изнесено означение номер едно

  Възлагане на

  Изнесено означение номер две

  "ред"

  Задайте дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно) или всички наведнъж (паралелно).

  За повече информация относно използването на последователен и паралелен ред вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер три

  Добавяне на нов етап

  Добавете всякакви желани от вас етапи освен първия, който току-що сте конфигурирали.

  • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

  За повече информация относно използването на няколко етапа вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер четири

  Разгъване на групи

  • За да накарате една задача да бъде възлагана на всеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

  • Да има само една задачата, възложена на цялатагрупа , която сте въвели в полето за Присвояване , изчистете това квадратче. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача, но всеки един член може да искане и изпълнение на една задача от името на цялата група. Ще намерите указания за поискване на групова задача в сегмента завършване на тази статия.)

  Изнесено означение номер 5

  Искане

  Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

  • Информация за контакт

  • Ако е уместно, бележка за единствени задачи, възложени на цели групи или списъци за разпространение. (Можете да намерите указания за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

  Изнесено означение номер шест

  Крайни срокове и продължителност на задачите

  Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

  • Ако този работен поток някога ще стартира автоматично, добре е да оставите полето Краен срок за всички задачи празно и да използвате за управление на крайния срок двете полета за продължителност. Винаги може да предоставите точен краен срок във формуляра за иницииране, ако и когато стартирате работния поток на ръка.

  За повече информация кога да използвате краен срок и кога да използвате продължителност на задачите, вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер седем

  Як

  Въведете имената или имейл адресите на всеки, който трябва да бъде уведомяван всеки път когато работният поток стартира или завършва.

  • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток.

  • Когато работният поток се стартира на ръка, лицето, което го е стартирало, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

  • Когато работният поток се стартира автоматично, лицето, което първоначално го е добавило, получава уведомявания за стартиране и спиране, без да бъдат те задавани в това поле.

  Изнесено означение номер осем

  Завършване на работния поток

  Изберете една, и двете или нито една от тези опции.

  За повече информация относно тези опции вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер девет

  Разреши одобрението на съдържание

  Отметнете това квадратче, ако ще използвате този работен поток за управление на одобрението на съдържание.

  За повече информация относно използването на работния поток, за да управлявате одобрението на съдържание, включително и публикуването на основни версии, вижте Контролен сегмент на тази статия.

 7. Когато всички настройки на тази страница са направени по желания от вас начин, щракнете върху Запиши, за да създадете работния поток.

Какво следва?

Ако сте готови, отидете на сегмента СТАРТИРАНЕ на тази статия и стартирайте първия екземпляр, за да изпробвате новия си работен поток.

Може да бъде зададено един работен поток да стартира само ръчно, само автоматично или по всеки от двата начина:

 • Ръчно по всяко време, от всеки, който има необходимите разрешения.

 • Автоматично всеки път, когато възникне зададения активиращо събитие. Това е когато даден елемент се добавя към списъка или библиотеката, и/или когато даден елемент в списъка е променен по някакъв начин, и/или когато някой се опитва да публикува основна версия на елемент).
  (Активиращо събитие или събития са описани в първата страница на формуляра за свързване по време на първоначалното асоциация и конфигурацията на работния поток. За повече информация вижте сегмента планиране на тази статия.)

Забележка:  Един работен поток не може да стартира върху елемент, който в момента е извлечен. След като обаче работният поток стартира, елементът за преглеждане може да бъде извлечен, за да бъде защитен от промени. (Но докато този елемент не бъде отново архивиран, никой друг работен поток не може да бъде стартиран върху него.)

Раздели в този сегмент

 1. Автоматично стартиране на работен поток

 2. Ръчно стартиране на работен поток

 3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 4. Ръчно стартиране от програма на Microsoft Office

1. Автоматично стартиране на работен поток

Ако работният поток е конфигуриран да стартира автоматично, при всяко възникване на активиращо събитие работният поток започва да се изпълнява върху елемента, който го е активирал.

Когато работният поток стартира, той възлага първата задача или задачи и изпраща уведомяване за задачата на всеки изпълнител. Междувременно то изпраща и уведомявания за стартиране (различни от уведомяванията за задачата) на лицето, което първоначално е добавило работния поток, и до всеки, който фигурира в полето Як на втората страница на формуляра за свързване.

Забележка:  Когато бъде добавен нов работен поток, който ще стартира автоматично, полето Краен срок за всички задачи на втората страница на формуляра за свързване обикновено трябва да бъде оставено празно, защото всякаква стойност на датата, изрично зададена там, няма всеки път автоматично да се самонастройва по отношение на датата, на която работният поток стартира. За повече информация вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

Начало на сегмента

2. Ръчно стартиране на работен поток

Забележка относно разрешенията    Обикновено трябва да имате разрешение "Редактиране на елементи", за да стартирате работен поток. (По подразбиране както групата "Членове", така и групата "Собственици" имат такова разрешение, но групата "Посетители" – няма. Един "Член" обаче може да реши за всеки работен поток поотделно да изисква разрешение "Управление на списъци" за хората, които стартират работния поток. Чрез избора на тази опция "Собствениците" по същество могат да зададат, че само те и други "Собственици" могат да стартират даден работен поток. За повече подробности вж. сегмента НАУЧЕТЕ на тази статия.)

Две места, от които да започнете

Можете да стартирате работен поток на ръка от всяко от следните две места:

 • От списъка или библиотеката , в които се съхранява този елемент.

 • От самия елемент , отворен в програма на Microsoft Office, в която той е създаден. (Обърнете внимание, че това трябва да бъде инсталираната програма, а не версията й като уеб приложение.)

Останалите два раздела на този сегмент предоставят указания за двата метода.

Начало на сегмента

3. Ръчно стартиране от списък или библиотека

 1. Отидете в списъка или библиотеката, в които се съхранява елементът, върху който искате да изпълните работния поток.

 2. Щракнете върху многоточието до името на елемента, след което в диалоговия прозорец щракнете върху многоточието, за да отворите менюто на елемента, и след това изберете Работни потоци в падащото меню.

 3. В страницата "Работни потоци: Име на елемент, в Начало на нов работен поток, щракнете върху работния поток, който искате да се изпълни.

 4. В страницата "Промяна на работен поток", във формуляра за иницииране направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка:  Направените тук промени във формуляра за иницииране се използват само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да правите промени, които да бъдат прилагани при всяко изпълнение на работния поток, или искате да промените настройки на работния поток, които не фигурират в този формуляр, вж. сегмента "ПРОМЯНА" на тази статия.

  Формуляр за иницииране

  Изнесено означение номер едно

  Възлагане на

  Изнесено означение номер две

  "ред"

  Проверете дали спецификациите дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно), са тези, които искате.

  За повече информация относно използването на последователен и паралелен ред вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер три

  Добавяне на нов етап

  Добавете всякакви етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

  • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

  За повече информация относно използването на няколко етапа вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер четири

  Разгъване на групи

  • За да имат една задача, възложени на всеки член на всяка група , която сте въвели в полето Присвояване към , Изберете това квадратчето. (Всеки член на групата ще получат уведомяване за задача и всеки член ще има своя задача, за да завършите.)

  • За да накарате само една задача да бъде възлагана на всяка цяла група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задачата, но всеки отделен член на групата може да поиска и изпълни единствената задача от името на цялата група. Може да намерите указанията за това, как да поискате групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

  Изнесено означение номер 5

  Искане

  Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

  • Информация за контакти за въпроси и проблеми

  • Ако е приложимо, бележка за единствени задачи, възложени на цели групи или списъци за разпространение (Може да намерите указания за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

  Изнесено означение номер шест

  Крайни срокове и продължителност на задачите

  Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

  За повече информация кога да използвате краен срок и кога да използвате продължителност на задачите, вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

  Изнесено означение номер седем

  Як

  Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

  • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток.

  • Тъй като стартирате работния поток на ръка, ще получите уведомявания за стартиране и спиране, независимо дали фигурирате в това поле.

 5. Когато направите всички настройки във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Начало на сегмента

 1. Отворете елемента в програмата на Office, инсталирана на вашия компютър.

 2. В отворения елемент щракнете върху раздела Файл, щракнете върху Запиши и изпрати и после щракнете върху работния поток, който искате да се изпълни върху този елемент.

 3. Ако видите следното съобщение, гласящо, че работният поток изисква файлът да бъде вкаран, натиснете бутона Вкарване.

 4. Натиснете големия бутон Стартиране на работен поток.

 5. В страницата "Промяна на работен поток", във формуляра за иницииране направете промените, които искате да приложите към този конкретен екземпляр на работния поток.

  Забележка:  Направените тук промени във формуляра за иницииране се използват само по време на текущия екземпляр на работния поток. Ако искате да правите промени, които да бъдат прилагани при всяко изпълнение на работния поток, или искате да промените настройки на работния поток, които не фигурират в този формуляр, вж. сегмента "ПРОМЯНА" на тази статия.

  Формуляр за иницииране

Изнесено означение номер едно

Възлагане на

Изнесено означение номер две

"ред"

Проверете дали спецификациите дали задачите трябва да бъдат възлагани една по една (последователно), или всички едновременно (паралелно), са тези, които искате.

За повече информация относно използването на последователен и паралелен ред вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

Изнесено означение номер три

Добавяне на нов етап

Добавете всякакви етапи, които искате, освен този или тези, които в момента сте конфигурирали.

 • За да изтриете цял етап, щракнете върху полето Възлагане на за този етап и после натиснете клавишите CTRL+DELETE.

За повече информация относно използването на няколко етапа вж. сегментаПЛАНИРАНЕ на тази статия.

Изнесено означение номер четири

Разгъване на групи

 • За да накарате една задача да бъде възлагана навсеки член на всяка група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяването за задача и всеки член ще има собствена задача за изпълнение.)

 • За да накарате само една задача да бъде възлагана на всяка цяла група, която въведете в полето Възлагане на, отметнете това квадратче. (Всеки член на групата ще получи уведомяване за задачата, но всеки отделен член на групата може да поиска и изпълни единствената задача от името на цялата група. Може да намерите указанията за това, как да поискате групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

Изнесено означение номер 5

Искане

Всеки текст, който включите тук, ще бъде включен във всяко уведомяване за задача, изпращано от работния поток. Не забравяйте да включите всякакви допълнителни указания или ресурси, от които участниците може да имат нужда, сред които:

 • Информация за контакти за въпроси и проблеми

 • Ако е приложимо, бележка за единствени задачи, възложени на цели групи или списъци за разпространение (Можете да намерите указанията за поискване на групова задача в сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия.)

Изнесено означение номер шест

Крайни срокове и продължителност на задачите

Задайте окончателния краен срок за целия работен поток и/или задайте броя дни, седмици или месеци, отпуснати за изпълнението на всяка задача от момента на нейното възлагане.

За повече информация кога да използвате краен срок и кога да използвате продължителност на задачите, вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

Изнесено означение номер седем

Як

Направете всякакви добавяния или премахвания, които желаете. Не забравяйте, че:

 • Въвеждането на име тук не води до възлагане на задача на работен поток.

 • Тъй като стартирате работния поток на ръка, ще получите уведомявания за стартиране и спиране, независимо дали фигурирате в това поле.

 1. Когато направите настройките във формуляра за иницииране по желания от вас начин, щракнете върху Старт, за да стартирате работния поток.

Работният поток възлага първата задача или задачи и междувременно изпраща уведомявания за стартиране на вас и на всеки, който фигурира в полето Як на формуляра за иницииране.

Какво следва?

 • Ако това е първият път, когато изпълнение на този работен поток, другите участници да се наложи информация и помощ за завършване на възложените им задачи. (Те може да удобно сегмента завършване на тази статия.)

 • Освен това, добре е да проверите дали участниците получават техните уведомявания по имейл и в частност дали тези уведомявания не се обработват неправилно от филтри за нежелана поща.

 • И разбира се, може да се наложи сами да завършите една или повече задачи на работния поток. Отидете на сегмента ИЗПЪЛНЕНИЕ на тази статия за подробни данни как да изпълните елемент.

 • Междувременно, за информация как може да следите хода на текущия екземпляр на работния поток, отидете на сегмента НАБЛЮДЕНИЕ на тази статия.

Ако това е първият път, когато ви е възложена задача от работен поток "Одобрение", може да сметнете за полезно да прегледате изцяло този сегмент от тази статия, преди да изпълните вашата задача. По този начин ще бъдете наясно за всички възможности, които имате пред себе си.

Забележка: Ако знаете, че ви е възложена задача от работен поток, но уведомителното съобщение не се вижда във вашата папка "Входящи", проверете дали това уведомяване не е било неправилно маршрутизирано от вашия филтър за нежелана поща. Ако е станало така, регулирайте по съответния начин настройките на вашия филтър.

Най-напред, проверете дали сте получили правилната статия

Различните типове работни потоци изискват различни действия за задачи.

И така, преди да започнете, проверете дали задачата, която ви е възложена, е наистина задача от работен поток "Одобрение", а не задача от работен поток от някой друг тип.

Потърсете текста Моля, одобрете в някое от следните места:

 • В реда Тема на уведомяването за задачата

 • На лентата за съобщения в елемента, който трябва да бъде прегледан

 • В заглавието на задачата на страницата "Състояние на работния поток"

Ако не виждате текста Моля, одобрете на тези места, обърнете се към лицето, което е стартирало или първоначално добавило работния поток, за да разберете на кой шаблон за работен поток се основава той – или дали това не е потребителски работен поток. Можете да намерите връзки към статии как се използват другите типове работни потоци, включени в продуктите на SharePoint в секцията Вж. също на тази статия.

Ако обаче вашата задача е задача от "Одобрение", продължавайте да четете!

Раздели в този сегмент

 1. Общ преглед на процеса

 2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

 3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

 4. Преглеждане на елемента

 5. Попълване и подаване на формуляр за задача

 6. Известявания за просрочия

 7. Искане и изпълнение на групова задача (незадължително)

 8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

 9. Повторно възлагане на вашата задача за одобрение на някой друг (незадължително)

 10. Изпълнение на задача от името на външен участник (незадължително)

1. Общ преглед на процеса

Когато ви бъде възложена задача от работен поток, обикновено разбирате за тази задача по един от следните три начина:

 • Получавате имейл с уведомяване за задачата.

 • Отваряте документ на Microsoft Office и виждате лента със съобщение, което ви информира, че ви е възложена задача, свързана с този документ.

 • Проверявате SharePoint сайт и откривате, че в момента имате възложени една или повече задачи.

Когато разбирате, че ви е възложена задача от работен поток "Одобрение", обикновено правите две неща:

 • Преглеждане на елемента    Разберете дали можете да одобрявате елемента в текущото му състояние.

 • Изпълнение на вашата задача    Използвайте формуляра за задача, за да подадете резултатите от вашето преглеждане.

Следователно, най-често с изпълнението на задачата от вас са свързани три елемента:

 • Уведомително съобщение (което получавате като имейл)

 • Елементът, подаден за вашето одобрение (който отваряте и преглеждате)

 • Формулярът за задачата (който отваряте, попълвате и подавате)

Ето как изглеждат тези три елемента.

Съобщение с уведомяване за задача, елемент за преглеждане и формуляр за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

2. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от съобщението за уведомяване за задачата

Изпълнете следните стъпки:

 1. В съобщението с уведомяване за задача, в указанията За да изпълните тази задача щракнете върху връзката към елемента.

 2. В отворения елемент щракнете върху бутона Отвори тази задача от лентата за съобщения.

Достъп до елемент и формуляр за задача от имейл с уведомяване за задача

Забележка: БутонътОтвори тази задача в лентата в съобщението с уведомяване за задача се вижда само когато съобщението е отворено в инсталирана на компютъра пълна версия на Outlook, а не когато е отворено в уеб приложението Outlook Web Access.

Начало на сегмента

3. Преминаване към елемента и формуляра за задачата от списъка или библиотеката

Изпълнете следните стъпки:

 1. В списъка или библиотеката, където се съхранява елементът, който трябва да бъде преглеждан, щракнете върху връзката В ход, свързана с елемента и работния поток.

 2. В страницата "Състояние на работния поток" щракнете върху заглавието на вашата задача.

 3. Във формуляра за задачата, в лентата за съобщения Тази задача на работен поток се отнася до, щракнете върху връзката към елемента.

Достъп до елемент и формуляр за задача от списък или библиотека

Начало на сегмента

4. Преглеждане на елемента

В този пример елементът е документ на Microsoft Word.

Съвет:  Ако това е групова задача – тоест, една-единствена задача, възложена на цяла група или списък за разпространение, така че един член на групата да може да изпълни задачата вместо цялата група – добре е да поискате задачата, преди да прегледате елемента. По този начин, се намалява възможността друг член на вашата група също да прегледа тази статия. За указания вж. раздел 7 в този сегмент, Искане и изпълнение на групова задача.

Елемент за преглеждане, отворен и показващ жълти ленти

Обърнете внимание на двете жълти ленти за съобщения в горната част на документа:

 • На сървъра само за четене    Този документ е отворен в режим само за четене – тоест можете да четете документа, но не можете да правите някакви промени в него.
  (Имайте предвид, че при завършване на задача от работен поток одобрение, не обикновено правите някакви промени директно в самия елемент. Вместо това използвате формуляра за задачата да регистрирате всичките ви отговори.)

 • Задача от работен поток    Когато сте готови да регистрирате вашия отговор във формуляра за задача, щракнете върху бутона Отвори тази задача .

Начало на сегмента

5. Попълване и подаване на формуляр за задача

Формулярът за задача за задача от работен поток "Одобрение" изглежда приблизително така.

Формуляр за задача от работния поток

Обърнете внимание, че първите два елемента (Изтриване на елемент и Тази задача на работен поток се отнася до Заглавие на елемента) не се виждат във формуляра за задачата, когато той е отворен от елемента, който трябва да бъде прегледан.

Изнесено означение номер едно

Изтриване на елемент

Изнесено означение номер две

Тази задача от работен поток се прилага към Заглавие на елемента

За да отворите елемента за преглеждане, щракнете върху връзката тук.

Изнесено означение номер три

"Състояние", "Искано от", "Обединени коментари", "Краен срок"

Не можете да редактирате или променяте записи в тези четири полета, но можете да сметнете информацията в тях за полезна.

Обърнете внимание, че полето Обединени коментари съдържа не само всякакви допълнителни указания как да изпълните вашата задача, но и всички коментари, подадени от участници, които вече са изпълнили своите задачи в същия този екземпляр на работния поток.

По същия начин, след като подадете собствения си формуляр, всеки коментар, който сте включили в полето Коментари (4), също ще се появи в полето Обединени коментари за следващите участници.

Изнесено означение номер четири

Коментари

Всеки текст, който въведете тук, ще бъде записан в хронологията на работния поток, а също така ще се вижда от следващите участници в полето Обединени коментари (3).

Изнесено означение номер 5

Approve

За да одобрите този елемент, най-напред въведете евентуални коментари, с които искате да помогнете, в полето Коментари (4), а после натиснете този бутон.

Изнесено означение номер шест

Отхвърляне

За да отхвърлите този елемент, най-напред въведете евентуални коментари, с които искате да помогнете, в полето Коментари (4), а после натиснете този бутон.

Изнесено означение номер седем

Отказ

Натиснете този бутон, за да затворите формуляра за задачата, без да записвате никакви промени или отговори. Задачата ще остане неизпълнена и възложена на вас.

Изнесено означение номер осем

Искане на промяна

За да поискате промяна на елемента, който преглеждате, натиснете този бутон.

За илюстрация на формуляра, в който сте въвели подробни данни за вашето искане, и за по-нататъшни указания отидете в раздел 8 на този сегмент, Искане на промяна на елемента.

Забележка: Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Изнесено означение номер девет

Повторно възлагане на задача

Натиснете този бутон, за да възложите повторно задачата за одобрение на някой друг.

За илюстрация на страницата, където ще въведете подробностите по повторното възлагане, и за по-нататъшни указания, отидете в раздел 7 на този сегмент, Повторно възлагане на вашата задача на някой друг.

Забележка: Тази опция може да бъде изключена при някои задачи от работния поток.

Начало на сегмента

6. Известявания за просрочия

Ако изпълнението на екземпляр или на задача или на цял работен поток е просрочено, автоматично се изпращат уведомявания до:

 • лицето, на което е възложена тази задача

 • лицето, което е стартирало работния поток (или ако стартирането е автоматично, до лицето, което първоначално е добавило този работен поток)

Начало на сегмента

7. Искане и изпълнение на групова задача (незадължително)

Ако на цяла група, към която принадлежите, бъде възложена само една-единствена задача, който и да е член на тази група може да поиска и изпълни тази единствена задача от името на цялата група.

Поискайте задачата, преди да прегледате елемента. Щом поискате задачата, тя се възлага на вас и никой друг член на групата не може да я изпълни. (По този начин само едно лице извършва необходимата работа.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток" посочете името на задачата, възложена на вашата група, докато се появи стрелка.

 2. Щракнете върху стрелката, щракнете върху Редактиране на елемент и после, във формуляра за задачата, натиснете бутона Поискване на задача.
  Как се поисква групова задача

Когато страницата "Състояние на работния поток" бъде обновена, можете да видите, че тази задача вече не е възложена на групата, а конкретно на вас.

По-късно, ако искате да освободите задачата отново за групата, без да я изпълните, използвайте същите стъпки, за да се върнете към формуляра за задачата, но сега натиснете бутонаОсвобождаване на задача.

Бутонът ''Освобождаване на задача'' във формуляр за задача

Начало на сегмента

8. Искане на промяна на елемента (незадължително)

Преди да започнете този процес, обърнете внимание, че работният поток може да бъде настроен да завърши веднага, ако в елемента е направена някаква промяна. Може да се препоръча да се консултирате с лицето, което е стартирало или първоначално е добавило работния поток, за да се уверите, че е добре да бъде направена промяна и работният поток да завърши на това място.

Ще демонстрираме опцията за искане на промяна, като я поместим в сценарий:

Най-напред, представете си, че се казвате Петър.

След това си представете, че ваша колежка, наречена Илияна, е стартирала работен поток "Одобрение" върху документ, който е създала.

Когато преглеждате новия документ на Илияна, решавате, че въведението е прекалено дълго.

Натискате бутона Искане на промяна в долната част на формуляра за задача от работния поток и после попълнете този формуляр.

Формуляр за искане на промяна в елемент

Изнесено означение номер едно

Искане на промяна

Изнесено означение номер две

Ново искане

Опишете промяната, която искате да бъде направена, и предоставете евентуална информация, от която би имало нужда лицето, което прави промяната. (Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • За да запазите съществуващия краен срок    Оставете това поле празно.

 • За да премахнете напълно съществуващия краен срок    Въведете числото 0.

 • За да зададете нов краен срок    Въведете тук число, а след това задайте мерните единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, тези два записа определят периода, в рамките на който трябва да приключи променената задача.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако задавате нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето Нова продължителност, за да определите периода до изтичане на крайния срок на задачата. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато попълните всички записи във формуляра по желания от вас начин, щракнете върху Изпрати и вашата текуща задача ще бъде маркирана със Завършено. (Обаче още не сте готови. Отново ще ви бъде възложена задача за одобрение, след като Иляана изпълни задачата за промяна).

Междувременно Илияна получава следното уведомяване по имейл:

Уведомяване, което се изпраща, когато бъде поискана промяна на елемента

Само с един поглед върху реда Тема (номер 1 на илюстрацията) Илияна може да каже, че това не е обикновено уведомяване за одобрение, а искане за промяна на нещо в елемента. Тя намира информацията за конкретната промяна, която е била поискана в текста Промяна, поискана за (номер 2).

Илияна извлича елемента, прави исканите промени и след това записва промените си и вкарва елемента обратно.

След това отива на страницата "Състояние на работния поток" и отваря своята задача с искане на промяна от областта "Задачи" там.


Формуляр, подаван, когато исканата промяна бъде направена

Илияна добавя информация, която евентуално иска, в полето Коментари, след това щраква върху Изпрати отговор. Работният поток изпълнява две действия:

 • Той маркира задачата на Илияна за промяна като Завършено.

 • Той ви възлага нова задача за одобрение (с коментарите на Илияна, добавени към полетоОбединени коментари) и ви изпраща уведомяване за тази задача.

Сега можете да продължите и да извършите вашето преглеждане на променения елемент.

Междувременно, всички тези действия се проследяват и са видими в секцията Хронология на работния поток на страницата "Състояние на работния поток", както е показано на следващата илюстрация.

''Хронология на работния поток'', показваща действията от искането на промяна

Предлагаме ви схема на целия процес.

Блоксхема на искане на промяна

Начало на сегмента

9. Повторно възлагане на вашата задача за одобрение на някой друг (незадължително)

Ако искате някой друг да изпълни задача от работния поток, която е възложена на вас, натиснете бутона Повторно възлагане на задача във формуляра за задача от работния поток.

Показва се този формуляр.

Формуляр за повторно възлагане на задача

Изнесено означение номер едно

Повторно възлагане на задача на

Изнесено означение номер две

Ново искане

Предоставете всякаква информация, от която ще се нуждае лицето, на което възлагате задачата, за да изпълни тази задача. (Всякакъв текст, който въведете тук, ще бъде добавен в областта Обединени коментари.)

Изнесено означение номер три

Нова продължителност

Направете едно от следните три неща:

 • За да запазите съществуващия краен срок    Оставете това поле празно.

 • За да премахнете напълно съществуващия краен срок    Въведете числото 0.

 • За да зададете нов краен срок    Въведете тук число, а след това задайте мерните единици за продължителност в следващото поле. Взети заедно, тези два записа определят периода, в рамките на който трябва да приключи променената задача.

Изнесено означение номер четири

Нови единици за продължителност

Ако задавате нова продължителност на задача, използвайте това поле във връзка с полето Нова продължителност, за да определите периода до изтичане на крайния срок на задачата. (Например: 3 дни или 1 месец или 2 седмици.)

Когато формулярът бъде попълнен, щракнете върху Изпрати. Вашата задача се маркира като Завършена, нова задача се възлага на лицето, което сега е отговорно за задачата, и се изпраща уведомяване за задачата.

Всякаква нова информация, която сте предоставили, се включва в текста Делегирана от в новото уведомяване за задача (номер 1 на следващата илюстрация).

Уведомяване за задача за повторно възложена задача

Междувременно, всички тези промени се проследяват и се виждат в секциите Задачи и Хронология на страницата "Състояние на работния поток", както е посочено тук.

Области ''Задачи'' и ''Хронология'' на страницата ''Състояние на работния поток'' за повторно възложена задача

Начало на сегмента

10. Изпълнение на задача от името на външен участник (незадължително)

Има специален процес за включване на участници, които не са членове на вашата SharePoint организация. При този процес член на сайта действа като пълномощник за външния участник:

 1. Включете имейл адреса на външния участък в съответния етап Възлагане на на втората страница на формуляра за свързване.

 2. Работният поток в действителност възлага задачата на външния участък на члена на сайта, който стартира работния поток  – или ако работният поток се стартира автоматично, на този член, който първоначално е добавил този работен поток. Лицето, на което всъщност е възложена задачата, действа като пълномощник за външния участник.

 3. Този член на сайта получава уведомява не за задачата, с указания да изпрати копие на този елемент за преглеждане на външния участник. (Междувременно, външният участник получава копие на уведомяването за задача, което може да действа като полезно предупреждение или сигнал за внимание.)

 4. Членът на сайта, на когото в действителност се възлага задачата, изпраща копие на елемента на външния участник.

 5. Външният участник преглежда елемента и връща отговора си на члена на сайта.

 6. Когато отговорът на външния участник пристигне, членът на сайта завършва задачата от името на външния участник.

Предлагаме ви схема на процеса.

Блоксхема на процеса за включване на външен участник

Централното място, от което можете да следите, регулирате или спирате изпълняван работен поток, е страницата "Състояние на работния поток" за този екземпляр на работния поток.

Най-напред ще ви покажем как да стигнете до тази страница, след това ще покажем как да използвате опциите и информацията, които ще намерите там. Накрая, ще ви покажем две други страници, откъдето може да получите допълнителна информация от наблюдението.

Раздели в този сегмент

 1. Как се стига до страницата "Състояние на работен поток".

 2. Използване на страницата "Състояние на работния поток" за наблюдение на хода на работния поток

 3. Промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

 4. Промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

 5. Отказ или прекратяване на това изпълнение на работния поток

 6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

 7. Наблюдение на работните потоци за цялата колекция от сайтове

1. Как се стига до страницата "Състояние на работен поток".

В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката В ход за желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документът, наречен "Чернова на встъпително слово", а работният поток е "Одобрение 3".

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

Отваря се страницата ''Състояние на работния поток''.

Забележки: 

 • Ако вашият списък или библиотека съдържат голям брой елементи, може да използвате сортиране и/или филтриране, за да намерите по-бързо търсените от вас елементи. Ако установите, че многократно сортирате и/или филтрирате по един и същи начин, може да сметнете за полезно да създадете потребителски изглед, който автоматизира тази конкретна обработка.

 • За да стигнете до страницата "Състояние на работния поток", можете също да щракнете или върху връзката Преглед на състоянието на този работен поток в имейл уведомяване "е стартиран", или върху връзката Преглед на хронологията на работния поток в имейл уведомяване "е завършил" за конкретния екземпляр, от който се интересувате.

Начало на сегмента

2. Използване на страницата "Състояние на работния поток" за наблюдение на хода на работния поток

Тук, под илюстрацията на всяка секция от страницата "Състояние на работния поток", ще намерите въпросите относно наблюдението, на които отговаря тази секция.

Секция "Информация за работния поток"

Секция ''Информация за работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кой е стартирал този екземпляр на работния поток?

 • Кога е стартирал този екземпляр?

 • Кога е извършено последното действие в този екземпляр?

 • Върху кой елемент се изпълнява този екземпляр?

 • Какво е текущото състояние на този екземпляр?

Секция "Задачи"

Областта ''Задачи'' на страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Кои задачи са вече създадени и и възложени и какво е тяхното текущо състояние?

 • Кои задачи са вече завършени и какъв е резултатът от всяка от тези задачи?

 • Какъв е крайният срок за всяка задача, която е вече създадена и възложена?

Задачите, които са изтрити, и задачите, които още не са възложени, не се виждат в тази секция.

Секция ''Хронология на работния поток''

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Въпроси, получили отговор:

 • Какви събития вече са възникнали в този екземпляр на работния поток?

 • Обърнете внимание, че просрочените задачи и уведомяванията за просрочени задачи не се виждат в тази област.

Начало на сегмента

3. Промяна на активни задачи (задачи, които вече са възложени)

Има два начина да промените задачи, които вече са възложени, но още не са изпълнени:

 • Промяна на единствена активна задача

 • Промяна на всички активни задачи

Промяна на единствена активна задача

Разрешения    За да направите някаква промяна на единствена задача, която е възложена на някой различен от себе си, трябва да имате разрешение за управление на списъци. (По подразбиране групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци, групата на членовете и посетителите на групите не. Така е възможно, например да имате разрешения, които ви позволяват да стартирате работен поток, но не и да направите промени в друг участник задача.)

Ако имате нужните разрешения,

 1. Щракнете върху заглавието на задачата в списъка Задачи.
  Щракване върху заглавие на задача в списък

 2. Използвайте формуляра за задача, за да изпълните, изтриете или възложите задачата повторно.

За по-подробни инструкции как да използвате формуляра за задачата вижте сегмента завършване на тази статия.

Промяна на всички активни задачи

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, но завършва този работен поток връзка не се появява, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. В областта точно под "Визуализация на работен поток" щракнете върху връзката Актуализиране на активните задачи за одобрение.

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху OK.

  • Съобщения, отразяващи вашите промени, се изпращат на хората, на които в момента са възложени задачи при това изпълнение.

  • Задачите, които вече са изпълнени или изтрити, и задачите, които още не са възложени, не се засягат от промените, които направите в този формуляр.

  • Ако искате да правите промени в задачи, които още не са възложени, вж. следващата секция, Промяна на предстоящи задачи.

Формуляр за промяна на активни задачи

Изнесено означение номер едно

Продължителност на задача, единици за продължителност

Изнесено означение номер две

Искане

 • За да промените текста на искането   Направете исканите от вас промени в текстовото поле.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички активни задачи в текущия екземпляр се актуализират.

Начало на сегмента

4. Промяна на предстоящи задачи (задачи, които още не са възложени)

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, но прекрати този работен поток сега връзката не се появява, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

 1. В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток" щракнете върху връзката Добавяне или актуализиране на одобряващи на одобрение.

 2. Направете вашите промени във формуляра, който се отваря, и след това щракнете върху АКТУАЛИЗИРАЙ.

  Забележка:  Задачи, които вече са създадени и възложени не се засягат от промените, които правите в този формуляр.

Формуляр за промяна на предстоящи задачи

Изнесено означение номер едно

"Участници", "Ред", "Разгъване на групи"

Изнесено означение номер две

Искане

 • За да промените текста на искането   Направете всякакви желани от вас промени в текста в полето.

Изнесено означение номер три

"Краен срок за всички задачи", "Продължителност на задача", "Единици за продължителност"

 • За да промените или премахнете календарния краен срок    Изтрийте съществуващата дата и след това или предоставете нова или за да премахнете конкретния краен срок изобщо, оставете полето празно. (Не въвеждайте нула в това поле. Това поле трябва или да съдържа стойност календарна дата, или да бъде празно.)

 • За да запазите съществуващата продължителност   Оставете празно полето Продължителност на задача и не правете никакви промени в Единици за продължителност.

 • За да премахнете продължителността, така че да няма такава   Въведете числото 0 в Продължителност на задача.

 • За да увеличите продължителността на задачата   Използвайте и двете полета за продължителност, за да зададете броя и типа единици, с които искате да увеличите продължителността. За повече информация относно задаването на крайни срокове и продължителност вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ на тази статия.

 1. Когато всички полета на формуляра получат искания от вас вид, щракнете върху OK.

Всички предстоящи задачи в текущия екземпляр ще отразят вашите промени.

Начало на сегмента

5. Отказ или прекратяване на това изпълнение на работния поток

Има два начина, по които можете да спрете изпълняван екземпляр на работен поток, преди той да завърши:

 • Отказ на работния поток    Всички задачи се отказват, но остават в областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток".

 • Завършване на работния поток    Всички задачи се отменят и се изтриват от областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток". (Те обаче продължават да се отразяват в областта "Хронология на работния поток".)

Следват указания за двата метода.

Отказ (всички задачи се отменят, но се запазват както в списъка "Задачи", така и в списъка "Хронология")

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, но завършване на работния поток връзка не се появява, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако текущият екземпляр на работен поток вече не е необходим, той може да бъде спрян.

 • В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток", щракнете върху връзката Отказ на всички задачи "Одобрение".

 • За потвърждение щракнете върху Да.

Връзка ''Отказ на всички задачи''

Всички текущи задачи се отменят, а работният поток завършва със състояние Отменен. Отменените задачи продължават да фигурират в както в областтаЗадачи, така и в областта Хронология на работния поток.

Прекратяване (всички задачи се изтриват от списъка "Задачи", но се запазват в "Хронология")

Разрешения    Всички четири от командата връзки в илюстрацията по-долу се показват в страницата състояние на работния поток на всеки, който има разрешение за управление на списъци. Първите три връзките се показват на страницата на лицето, което е стартирало работния поток екземпляр, но завършва този работен поток връзка не се появява, освен ако това лице също има разрешение за управление на списъци. (Отново, групата на собствениците на има разрешение за управление на списъци по подразбиране, групата на членовете и посетителите на групите не.)

Ако възникне грешка или работният поток спре и не успее да отговори, той може да бъде прекратен.

В страницата "Състояние на работния поток", в областта точно под "Визуализация на работен поток" щракнете върху Завършване на този работен поток, след което щракнете върху Да, за да потвърдите.

Всички задачи, създадени от работния поток, се отменят и се изтриват от областта Задачи на страницата "Състояние на работния поток", макар да продължават да се отразяват в областта Хронология на работния поток. Работният поток завършва със състояние Работният поток е прекратен.

Начало на сегмента

6. Намиране на работните потоци, които се изпълняват върху даден елемент

На страницата "Работни потоци" за всеки елемент ще намерите списък с работните потоци, които в момента се изпълняват върху този елемент.

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Посочете името на елемента, щракнете върху стрелката, която се появява, и после щракнете върху Работни потоци от падащото меню.

 3. В страницата "Работни потоци: Име на елемента", в Изпълняващи се работни потоци, ще намерите списък на екземплярите, които в момента се изпълняват върху елемента.

Забележка:  Обърнете внимание, че няколко екземпляра на една-единствена версия на работен поток не могат да се изпълняват върху един и същи елемент по едно и също време. Например: Добавени са два работни потока, и двата основани на шаблона "Одобрение". Единият е наречен "Одобрение на планиране", а другият е наречен "Одобрение на бюджета". Върху всеки един елемент, във всеки един момент може да бъде изпълняван по един екземпляр на всеки от работните потоци "Одобрение на планиране" и "Одобрение на бюджета", но не и два екземпляра на който и да е от тях.

Начало на сегмента

7. Наблюдение на работните потоци за цялата колекция от сайтове

Администраторите на колекции от сайтове могат да видят с един поглед:

 • По колко работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, съществуват в момента в тази колекция от сайтове.

 • Дали всеки шаблон за работни потоци в момента самият е активен, или неактивен в тази колекция от сайтове.

 • Колко екземпляра версии на работни потоци, основани на всеки от шаблоните за работни потоци, се изпълняват в момента в тази колекция от сайтове.

Ето как става това:

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху иконата Настройки и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. В страницата Настройки на сайта, под Администриране на сайт щракнете върху Работни потоци.

Страницата "Работни потоци" се отваря, като показва следната информация.

Какво следва?

Ако това е първият път, когато се изпълнява тази версия на работния поток, може да се наложи да използвате указанията от сегмента ПРЕГЛЕД на тази статия, за да видите събитията в този екземпляр и да разберете дали този работен поток действа по желания от вас начин.

След като вашият екземпляр на работния поток завърши, можете да преглеждате събитията, записани в неговата хронология. (Можете да получавате достъп до записа за всеки екземпляр до 60 дни след завършване на този екземпляр.)

Важно:  Обърнете внимание, че хронологията на работните потоци се предоставя само за неофициални справки. Тя не може да бъде използвана за официални проверки или за всякакви други законови, доказателствени цели.

Можете също така да изпълнявате отчети за цялостната работа на работния поток по екземпляри.

Секции в този сегмент

 1. Преглед на събития в последния екземпляр

 2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

 3. Създаване на отчети за работата на работния поток

1. Преглед на събития в последния екземпляр

Докато даден елемент остава в същия списък или библиотека и докато същият работен поток не бъде изпълнен отново върху същия този елемент, от този списък или библиотека може да бъде осъществен достъп до хронологията на последния екземпляр.

За да видите страницата "Състояние на работния поток" за последния екземпляр на работния поток, изпълнен върху някой елемент:

 • В списъка или библиотеката, където се намира елементът, щракнете върху връзката за състояние на желания от вас елемент и работен поток.

В този пример елементът е документ, озаглавен Чернова на встъпително слово а работният поток е Одобрение на нов документ.

Щракване върху връзката ''Състояние на работния поток''

В страницата "Състояние на работния поток" секцията Хронология на работния поток се намира близо до края.

Секцията ''Хронология на работния поток'' от страницата ''Състояние на работния поток''

Начало на сегмента

2. Достъп до хронологията на екземпляра до 60 дни

Какво ще стане, ако пожелаете да прегледате хронологията на даден екземпляр след като отново сте изпълнили същия работен поток върху същия елемент?

В действителност, можете да направите това до 60 дни от всяка от двете входни точки: от списъка или библиотеката или от уведомяването за завършване.

От списъка или библиотеката

 1. Отидете в списъка или библиотеката, където се съхранява елементът.

 2. Посочете името на елемента, щракнете върху стрелката, която се появява, и после щракнете върху Работни потоци от падащото меню.

 3. В работните потоци: име на елемент от страницата, под Завършени работни потоци, щракнете и върху името или състоянието на екземпляра на работния поток, който искате да прегледате.
  Списъкът ''Завършени работни потоци''' на страницата ''Работни потоци за елемент''
  Отваря се страницата състояние на работния поток за този екземпляр.

От уведомяването за завършване на работен поток

 • Отворете уведомяването за завършване за екземпляра, който искате да прегледате, и после щракнете върху връзката Преглед на хронологията на работния поток.


Отваря се страницата "Състояние на работния поток" за този екземпляр.

За да бъдат запазени всички ваши уведомявания за завършване, може да се наложи да създадете правило за Outlook. Задайте правилото да се копират всички входящи съобщения, съдържащи текста е завършен на в реда Тема в отделна папка само за тях. (Проверете дали вашето правило за Outlook копира тези входящи съобщения, а не просто ги премества, защото иначе те няма да се виждат във вашата папка "Входящи".)

Начало на сегмента

3. Създаване на отчети за работата на работния поток

За да научите как изобщо се държи една от вашите версии на работния поток – във времето и по отношение на няколко екземпляра – може да създадете един от или и двата предварително дефинирани отчети:

 • Отчет за продължителност на дейностите    Този отчет се използва, за да видите средните стойности на това, колко време е било нужно за завършване на всяка дейност в рамките на даден работен поток, както и това, колко време е било нужно на всяко завършено изпълнение или екземпляр на този работен поток да завърши.

 • Отчет за отказите и грешките    Този отчет се използва, за да видите дали даден работен поток е често отказван или са срещани грешки преди завършването му.

Създаване на наличните отчети за работен поток

 1. В списъка или библиотеката, в колоната Състояние за този работен поток, щракнете върху някоя връзка към информация за състояние.

 2. В страницата "Състояние на работния поток", в Хронология на работния поток, щракнете върху Изглед на отчети на работни потоци.

 3. Намерете работния поток, за който искате да видите отчет, и после щракнете върху името на отчета, който искате да видите.

 4. На страницата за персонализиране или оставете или промяна на местоположението, където отчет файла ще бъде създаден и след това щракнете върху OK.
  Щракване върху OK в мястото на записване на файла
  Отчетът е създаден и записан в зададеното местоположение.

 5. Когато отчетът бъде завършен, може да щракнете върху връзката, показана на следващата илюстрация, за да го видите. В противен случай, щракнете върху OK, за да завършите и да затворите диалоговия прозорец. (По-късно, когато сте готови да видите отчета, ще го намерите на мястото, което сте задали в предишната стъпка.)

Какво следва?

Ако вашият работен поток действа точно по начина, по който искате, значи сте готови да започнете да го използвате.

Ако има нещо в начина му на работата, което искате да промените, вж. сегмента ПРОМЯНА на тази статия.

След като изпълните първия екземпляр на вашия нов работен поток "Одобрение" и прегледате резултатите, може да се наложи да направите една или повече промени в начина на конфигуриране на този работен поток.

Също така, в различни бъдещи моменти, може да се наложи да направите по-нататъшни промени в конфигурирането му.

Накрая, в някакъв момент от времето може да поискате да забраните работния поток за по-кратък или за по-дълъг период, но да не го изтривате, а може и наистина да решите напълно да го премахнете.

Раздели в този сегмент

 1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

 2. Забрана или премахване на работен поток

1. Промяна на постоянните настройки на работен поток

За да направите промяна на постоянните настройки на съществуващ работен поток, трябва да отворите и редактирате формуляра за свързване, който първоначално сте използвали при добавянето му.

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на секцията може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. В страницата ''Настройки на работния поток", под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките) щракнете върху името на работния поток, настройките на който искате да промените.

  Забележка:  Ако работният поток "Одобрение", който желаете, не се вижда в списъка, той може да бъде свързан само с един тип съдържание. Това, кой работен поток се вижда в този списък, се управлява от контролата Тези работни потоци са конфигурирани за изпълнение с елементи от този тип, която се намира точно под този списък. (Вж. илюстрацията.) Щракайте върху опциите за тип съдържание в падащото меню, за да разберете коя от тях показва работния поток, който желаете. Когато желаният от вас работен поток се появи в списъка, щракнете върху неговото име.

 5. В същите две страници на формуляра за свързване, които първоначално са използвани за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

  За повече информация относно полетата и контролите във формуляра за свързване вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ и съответния му сегмент ДОБАВЯНЕ на (Списък/библиотека или Колекция от сайтове) на тази статия.

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху иконата Настройки и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии "Уеб дизайнер" щракнете върху Типове съдържание на сайта.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайт" щракнете върху името на типа съдържание на сайт, върху който се изпълнява работният поток.

 5. На страницата за избрания тип съдържание, в Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 6. В страницата ''Настройки на работния поток", под Име на работен поток (щракнете, за да промените настройките) щракнете върху името на работния поток, настройките на който искате да промените.

 7. В същите две страници на формуляра за свързване, които първоначално са използвани за добавяне на работния поток, направете и запишете желаните от вас промени.

  За повече информация относно полетата и контролите във формуляра за свързване вж. сегмента ПЛАНИРАНЕ и съответния му сегмент ДОБАВЯНЕ на (Списък/библиотека или Колекция от сайтове) на тази статия.

Начало на сегмента

2. Забрана или премахване на работен поток

Ако работният поток се изпълнява само в един списък или библиотека

 1. Отворете списъка или библиотеката, в които се изпълнява работният поток.

 2. На лентата щракнете върху раздела Списък или Библиотека.

  Забележка: Името на секцията може да варира с типа на списъка или библиотеката. Например в списък с календари този раздел е наречен Календар.

 3. В групата Настройки щракнете върху Настройки на работния поток.

 4. На страницата Настройки на работен поток щракнете върху връзката Премахване, блокиране или възстановяване на работен поток.

 5. Използвайте формуляра от страницата "Премахване на работни потоци", за да забранявате, да разрешавате отново или да премахвате работни потоци.

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахни    Опция, която напълно премахва работния поток от списъка или библиотеката. Изпълнението на всички екземпляри незабавно се прекратява и колоната за този работен поток никога вече не се появява на страницата за този списък или библиотека. (Това действие не е обратимо.)

Ако работният поток се изпълнява във всички списъци и библиотеки в колекцията от сайтове

 1. Отворете началната страница на колекцията от сайтове (не началната страница на сайт или подсайт в рамките на тази колекция).

 2. Щракнете върху иконата Настройки и след това щракнете върху Настройки на сайта.

 3. На страницата "Настройки на сайта", под Галерии, щракнете върху Типове съдържание на сайт.

 4. В страницата "Типове съдържание на сайт" щракнете върху името на типа съдържание на сайт, върху който се изпълнява работният поток.

 5. На страницата за избрания тип съдържание, в Настройки, щракнете върху Настройки на работния поток.

 6. На страницата "Настройки на работен поток" щракнете върху връзката Премахване, блокиране или възстановяване на работен поток.

 7. Използвайте формуляра от страницата "Премахване на работни потоци", за да забранявате, да разрешавате отново или да премахвате работни потоци.

Този формуляр съдържа пет колони:

 • Работен поток    Име на работния поток.

 • Екземпляри    Брой екземпляри на работния поток, текущо изпълнявани върху елементи.

 • Позволи    Опция, която разрешава на работния поток да продължи да работи нормално.

 • Няма нови екземпляри    Опция, която позволява на всякакви текущо изпълнявани екземпляри на работния поток да завършат, но забранява работния поток, като го прави недостъпен за изпълнение на нови екземпляри. (Това действие е обратимо. За да разрешите по-късно отново работния поток, върнете се към тази страница и изберете Позволи.)

 • Премахни    Опция, която напълно премахва работния поток от колекцията от сайтове. Изпълнението на всички екземпляри незабавно се прекратява и колоната за този работен поток никога вече не се появява на страницата за този списък или библиотека. (Това действие не е обратимо.)

Какво следва?

Ако сте направили някакви промени, изпълнете тестов екземпляр на работен поток, за да проверите още веднъж ефектите от промените.

По-нататъшно персонализиране

Има много начини за по-нататъшно персонализиране на работните потоци, включени в продуктите на SharePoint.

Можете дори да създавате потребителски работни потоци от самото начало.

Можете да използвате някоя от следните програми или всички тях:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Персонализиране на формуляри, действия и поведения на работни потоци.

 • Microsoft Visual Studio    Изграждане на ваши собствени действия на работни потоци.

За повече информация вж. системата за помощ на Microsoft Software Developer Network (MSDN).)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×