Водещи показатели на представянето (KPI) в Power Pivot

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ключови индикатори за изпълнение (KPI) са визуални мерки за производителност на. Въз основа на конкретно изчисляемо поле, KPI е предназначена да помогне на потребителите бързо да изчисляват текущата стойност и състояние на дадена метрика спрямо определена цел. KPI преценява производителността на стойност, определена от основна мярка (известен също като изчисляемо поле в Power Pivot в Excel 2013), срещу на целева стойност също да се дефинира като мярка или като абсолютна стойност. Ако моделът ви има никакви мерки, вижте Създаване мярка.

Обобщена таблица с KPI
Обобщена таблица с "Пълно име на служителя" в редовете и KPI на продажбите в стойности

Създаване на KPI

 1. В изглед на данни щракнете върху таблицата, която има мярка, която ще служи като базово мярка. Ако вече не сте създали базова мярка, вижте Създаване мярка.

 2. Уверете се, че е показана областта за изчисляване. Ако не е показана, в Power Pivot щракнете върху Начало > Област за изчисляване.

  Областта за изчисляване се показва под таблицата, в която сте в момента.

 3. В областта за изчисляване щракнете с десния бутон на изчисляемо поле, което ще служи като базово мярка (стойност) а след това щракнете върху Създаване на KPI.

 4. В Определяне на целева стойност изберете едно от следните неща:

  Изберете мяркаи след това изберете целево мярка в полето.

  Забележка: Ако няма полета в полето, няма изчисляеми полета в модела. Трябва да създадете мярка.

  Изберете Абсолютна стойност и след това въведете числова стойност.

 5. В Определяне на прагове за състоянието щракнете и плъзнете долната и горната прагови стойности.

 6. В Избор на стил на икона щракнете върху тип на изображение.

 7. Щракнете върху Описания и след това въведете описания за KPI, стойност, състояние и цел.

Редактиране на KPI

 • В областта за изчисляване щракнете с десния бутон, което служи като базово мярка (стойност) на KPI мярката и след това щракнете върху Редактиране на KPI настройки.

Изтриване на KPI

 • В областта за изчисляване щракнете с десния бутон, което служи като базово мярка (стойност) на KPI мярката и след това щракнете върху Изтриване на KPI.

  Изтриването на KPI не изтрива базовото мярка или цел мярка (ако е било дефинирано).

Повече информация за KPI

В бизнес терминологията KPI е количествено измерване за точно оценяване на бизнес цели. Например отделът за продажби на организацията може да използва KPI, за да измерва месечна брутна печалба спрямо планирана брутна печалба. Счетоводният отдел може да измерва месечни разходи спрямо приходи, за да изчисли разноски, а отделът за човешки ресурси може да измерва тримесечното текучество на служители. Всяко едно е пример на KPI. Бизнес професионалистите често използват KPI, които са групирани заедно в бизнес карта с резултати, за да получат бързо и точно хронологично резюме на успехите на бизнеса и да определят тенденциите.

Един KPI включва:

Базова стойност

Базовата стойност се дефинира чрез изчисляемо поле, което се свежда до стойност. Тази стойност може например да е създадена като агрегиране на продажби или за определяне на печалба за даден период.

Целева стойност

Целевата стойност се дефинира чрез изчисляемо поле, което се свежда до стойност, или чрез абсолютна стойност. Например едно изчисляемо поле може да се използва като целева стойност там, където бизнес ръководителите на дадена организация искат да сравнят как отделът за продажби преминава към дадена квота, където бюджетното изчисляемо поле ще представя целевата стойност. Пример, в който абсолютна стойност би се използвала като целева стойност, може да е случаят, в който ръководителят на "Човешки ресурси" желае да изчисли отсъствията по болест за всеки служител, сравнени със средната стойност, където средният брой отсъствия по болест представя абсолютната стойност.

Прагове на състоянието

Прагът на състоянието се определя от диапазона между нисък и висок праг. Прагът на състоянието се показва с графика, за да помогне на потребителите лесно да определят състоянието на базовата стойност в сравнение с целевата стойност.

Пример

Мениджърът по продажбите в Adventure Works иска да създаде обобщена таблица, която да може да използва за бързо показване дали служителите по продажбите достигат своиите квоти за продажби за даден период (година). За всеки служител по продажбите тя иска обобщената таблица да показва количеството на действителните продажби в долари, величината на квотата на продажбите в долари и проста графика, която показва състоянието за това дали всеки служител по продажбите е под, на или над квотата си за продажби. Тя иска да е в състояние да направи разрез на данните по години.

За да направи това, мениджърът по продажбите избира да добави KPI на продажбите в работната книга на Adventure Works. След това мениджърът по продажбите ще създаде обобщена таблица с полетата (изчисляеми полета и KPI) и сегментатори, за да анализира дали ефикасността на продажбите достига квотите им.

В Power Pivot се създава изчисляемо поле в колоната "ПродажбиКоличество" в таблицата "ДействителниТърговецПродажби", което дава действителното количество продажби в долари за всеки служител по продажбите. Това изчисляемо поле ще дефинира базовата стойност на KPI. Ръководителят по продажбите може да избере колона и да щракне върху Автосумиране в раздела Начало или да въведе формула в лентата за формули.

Изчисляемото поле "ПродажбиКоличествоКвота" се създава със следната формула:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Колоната "ПродажбиКоличествоКвота" в таблицата "ДействителниТърговецПродажби" има дефинирана квота за количество продажби за всеки служител. Стойността в тази колона ще служи за целево изчисляемо поле (стойност) в KPI.

Изчисляемото поле "ПродажбиКоличествоКвота" се създава със следната формула:

Целеви SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Забележка: Съществува релация между колоната "СлужителКлюч" в таблицата "ДействителниПродажбиКвота" и "СлужителКлюч" в таблицата "ИзмерениеСлужители". Тази релация е необходима, така че всеки служител по продажбите в таблицата "ИзмерениеСлужители" да е представен в таблицата "ДействителниПродажбиКвота".

Сега, след като изчисляемите полета са създадени да служат като базова стойност и целева стойност на KPI, изчисляемото поле "Продажби" се разширява до нов KPI на продажбите. В KPI на продажбите изчисляемото поле "ПродажбиКоличествоКвота" се дефинира като целевата стойност. Прагът на състоянието се дефинира като диапазон по проценти, целта на който е 100%, което означава, че действителните продажби, дефинирани чрез изчисляемото поле "Продажби", достигат величината на квотата, дефинирана в мярката "ПродажбиКоличествоКвота". Най-ниските и най-високите проценти се дефинират в лентата на състоянието и се избира тип графика.

KPI в PowerPivot

Водещи показатели на представянето в Power Pivot

Сега мениджърът по продажбите може да създаде обобщена таблица, като добави базова стойност, целева стойност и състояние на KPI към полето "Стойности". Колоната "Служители" се добавя към полето "РедЕтикет", а колоната "КалендарнаГодина" се добавя като сегментатор.

Сега мениджърът по продажбите може да види бързо състоянието на продажбите за отдела по продажбите, да среже по година действителния размер на продажбите, величината на квотата на продажбите и състоянието за всеки служител по продажбите. Тя може да анализира тенденциите на продажбите по години, за да определи дали трябва да коригира квотата на продажбите за някои служители по продажбите.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×